Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2013 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako implementaciji zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2013 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2013.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov kovin v Sloveniji, 1990-2013
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
svinec (Pb) t 352 308 300 315 314 200 84 74 58 51
kadmij (Cd) t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
skupaj t 353 309 301 316 315 201 85 74 59 52
svinec (Pb) indeks (1990=100) 100 88 85 90 89 57 24 21 17 15
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 100 80 80 75 58 64 64 61 63 63
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 100 87 85 74 71 73 72 81 84 82
skupaj indeks (1990=100) 100 88 85 90 89 57 24 21 17 15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
svinec (Pb) t 47 30 18 19 17 16 17 17 18 16
kadmij (Cd) t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
skupaj t 48 31 19 20 18 17 18 18 19 17
svinec (Pb) indeks (1990=100) 13 8 5 5 5 5 5 5 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 66 68 67 68 70 69 73 74 77 68
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 87 82 81 80 81 78 84 86 86 72
skupaj indeks (1990=100) 14 9 5 6 5 5 5 5 5 5
2010 2011 2012 2013
svinec (Pb) t 17 17 16 16
kadmij (Cd) t 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 0 0 0 0
skupaj t 18 18 17 17
svinec (Pb) indeks (1990=100) 5 5 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 71 69 64 65
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 76 71 61 64
skupaj indeks (1990=100) 5 5 5 5
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2013
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2015.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.99 0.89 1 0.95 0.92 0.96 0.87 0.96 1.01 0.89
Raba goriv v industriji t 0.77 0.7 0.58 0.49 0.43 0.48 0.47 0.4 0.47 0.5
Cestni promet t 313.13 281.47 277.61 297.37 297.36 185.73 72.34 62.22 46.63 39.48
Ostali promet t 24 14.47 10.47 7.1 7.05 3.22 0.98 0.78 0.8 0.55
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.36 1.69 1.48 1.44 1.27 1.24 1.33 1.26 1.24 1.28
Industrijski procesi in raba topil t 11.52 9.22 8.78 8 7.46 8.16 7.78 7.92 8.07 8.42
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 351.78 308.43 299.91 315.35 314.49 199.78 83.76 73.54 58.23 51.12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.93 1.01 1.07 1.01 1.04 1.05 1.07 1.09 1.09 1.02
Raba goriv v industriji t 0.44 0.54 0.61 0.58 0.61 0.64 0.61 0.57 0.59 0.45
Cestni promet t 32.51 16.61 5.52 5.42 4.94 4.87 4.78 4.73 5.12 4.77
Ostali promet t 0.31 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.18 1.13 1.11 1.1 1.08 1.03 1 0.93 1.01 1.07
Industrijski procesi in raba topil t 11.38 10.5 9.69 11.03 9.08 8.45 9.69 9.76 10.09 8.77
Odpadki t 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01
skupaj t 46.75 29.84 18.01 19.16 16.75 16.06 17.16 17.08 17.9 16.09
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote t 1.05 1.07 1.01 0.98
Raba goriv v industriji t 0.41 0.41 0.39 0.39
Cestni promet t 4.64 4.77 4.66 4.36
Ostali promet t 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.05 1.05 1.03 1
Industrijski procesi in raba topil t 9.86 9.66 9 9.38
Odpadki t 0.01 0.01 0.01 0.02
skupaj t 17.01 16.98 16.1 16.12
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Austria t 215 176 122 85 59 16 16 14 13 12
Belgium t 254 217 217 186 142 187 181 201 124 140
Bulgaria t 321 189 213 283 285 324 324 248 289 278
Croatia t 538 383 304 291 319 328 275 276 281 285
Cyprus t 36 36 40 41 43 42 43 43 43 43
Czech Republik t 269 240 247 232 203 180 165 180 169 157
Denmark t 128 107 98 58 26 26 25 23 25 31
Estonia t 206 189 125 103 123 86 67 47 40 40
Finland t 338 258 185 109 68 67 45 29 32 25
France t 4591 3297 2520 2275 2024 1799 1590 1405 1260 980
Germany t 2130 1359 1040 868 674 739 604 487 447 442
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 60 49 32 33 30 28 28 27 24 23
Ireland t 124 112 117 102 89 78 67 70 48 30
Italy t 4415 3363 2488 2305 2126 2029 1916 1740 1600 1436
Latvia t 96 81 76 73 68 60 59 52 47 6
Lituhania t 151 171 90 80 67 92 100 100 184 8
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Netherlands t 337 273 230 204 175 155 98 48 43 32
Poland t 1372 1336 986 997 966 642 660 639 571 561
Portugal t 549 603 677 718 735 754 308 311 321 325
Romania t 161 156 151 146 141 136 131 126 121 115
Slovakia t 99 98 97 88 79 79 79 77 74 62
Slovenia t 352 308 300 315 314 200 84 74 58 51
Spain t 2753 1843 1230 1120 1106 942 927 858 789 728
Sweden t 358 314 294 144 53 39 35 35 34 31
United Kingdom t 2887 2633 2411 2137 1837 1529 1292 1132 829 477
EU-28 t 23210 18262 14761 13463 12223 11026 9588 8712 7939 6791
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 82 57 39 27 7 7 7 6 6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 85 86 73 56 74 71 79 49 55
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 59 66 88 89 101 101 77 90 87
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 71 56 54 59 61 51 51 52 53
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 112 113 119 117 118 119 119 119
Češka indeks (1990 = 100) 100 89 92 86 75 67 61 67 63 58
Danska indeks (1990 = 100) 100 84 77 45 20 20 19 18 19 24
Estonija indeks (1990 = 100) 100 92 61 50 60 42 32 23 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 55 32 20 20 13 8 10 7
Francija indeks (1990 = 100) 100 72 55 50 44 39 35 31 27 21
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 64 49 41 32 35 28 23 21 21
Grčija indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 82 54 55 50 47 47 45 41 39
Irska indeks (1990 = 100) 100 90 95 82 72 63 54 57 39 24
Italija indeks (1990 = 100) 100 76 56 52 48 46 43 39 36 33
Latvija indeks (1990 = 100) 100 85 79 76 71 63 61 54 49 7
Litva indeks (1990 = 100) 100 113 60 53 44 61 66 66 122 5
Luksemburg indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Malta indeks (1990 = 100) 100 109 118 127 136 146 152 164 171 182
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 81 72 73 70 47 48 47 42 41
Poljska indeks (1990 = 100) 100 97 72 73 70 47 48 47 42 41
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 110 123 131 134 137 56 57 58 59
Romunija indeks (1990 = 100) 100 97 94 90 87 84 81 78 75 72
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 99 98 89 80 80 79 78 74 63
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 88 85 90 89 57 24 21 17 15
Španija indeks (1990 = 100) 100 67 45 41 40 34 34 31 29 26
Švedska indeks (1990 = 100) 100 88 82 40 15 11 10 10 10 9
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 91 84 74 64 53 45 39 29 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 79 64 58 53 48 41 38 34 29
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Austria t 12 12 12 13 13 13 14 14 15 13
Belgium t 107 89 83 79 88 75 72 63 73 34
Bulgaria t 255 238 197 237 142 126 127 118 187 84
Croatia t 276 241 151 65 58 52 8 8 8 7
Cyprus t 44 42 41 42 33 29 29 30 31 31
Czech Republik t 108 47 47 39 37 47 43 44 39 40
Denmark t 19 19 18 19 21 17 16 13 14 13
Estonia t 37 37 36 38 37 36 32 40 35 28
Finland t 45 45 46 38 28 22 25 22 20 18
France t 296 262 255 204 187 183 177 172 160 134
Germany t 463 431 420 404 402 375 375 366 225 202
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 23 23 23 22 21 8 8 7 10 8
Ireland t 19 18 17 20 21 21 20 21 21 17
Italy t 946 713 252 257 272 281 290 313 302 229
Latvia t 6 7 7 7 7 4 4 5 4 4
Lituhania t 7 8 7 7 7 6 3 5 5 5
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Netherlands t 28 33 37 33 34 30 31 36 31 32
Poland t 524 511 545 566 572 552 582 573 562 518
Portugal t 37 35 36 35 35 36 36 36 36 34
Romania t 112 106 100 96 95 82 81 81 70 46
Slovakia t 89 70 65 64 70 73 74 62 63 43
Slovenia t 47 30 18 19 17 16 17 17 18 16
Spain t 576 344 211 206 200 207 205 203 201 178
Sweden t 28 25 21 21 19 16 15 16 14 14
United Kingdom t 149 142 132 116 116 107 88 79 73 63
EU-28 t 4723 3999 3247 3117 3001 2886 2842 2817 2688 1812
Avstrija indeks (1990 = 100) 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6
Belgija indeks (1990 = 100) 42 35 33 31 35 30 29 25 29 13
Bolgarija indeks (1990 = 100) 79 74 62 74 44 39 40 37 58 26
Hrvaška indeks (1990 = 100) 51 45 28 12 11 10 1 1 1 1
Ciper indeks (1990 = 100) 122 118 115 116 92 81 81 84 87 85
Češka indeks (1990 = 100) 40 17 18 14 14 17 16 16 14 15
Danska indeks (1990 = 100) 15 15 14 15 16 13 12 10 11 10
Estonija indeks (1990 = 100) 18 18 18 19 18 17 16 20 17 14
Finska indeks (1990 = 100) 13 13 14 11 8 7 7 6 6 5
Francija indeks (1990 = 100) 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 22 20 20 19 19 18 18 17 11 9
Grčija indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 38 39 38 36 35 14 13 12 17 13
Irska indeks (1990 = 100) 15 14 14 16 17 17 16 17 17 14
Italija indeks (1990 = 100) 21 16 6 6 6 6 7 7 7 5
Latvija indeks (1990 = 100) 6 7 7 7 7 4 4 5 4 4
Litva indeks (1990 = 100) 5 5 5 5 5 4 2 4 4 3
Luksemburg indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Malta indeks (1990 = 100) 185 205 201 218 211 221 224 230 204 204
Nizozemska indeks (1990 = 100) 38 37 40 41 42 40 42 42 41 38
Poljska indeks (1990 = 100) 38 37 40 41 42 40 42 42 41 38
Portugalska indeks (1990 = 100) 7 6 7 6 6 6 7 7 7 6
Romunija indeks (1990 = 100) 70 66 62 60 59 51 50 50 43 29
Slovaška indeks (1990 = 100) 90 71 66 65 71 73 74 63 64 43
Slovenija indeks (1990 = 100) 13 8 5 5 5 5 5 5 5 5
Španija indeks (1990 = 100) 21 12 8 7 7 8 7 7 7 6
Švedska indeks (1990 = 100) 8 7 6 6 5 4 4 4 4 4
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 20 17 14 13 13 12 12 12 12 8
2010 2011 2012 2013
Austria t 15 15 15 16
Belgium t 41 30 30 26
Bulgaria t 70 75 75 76
Croatia t 7 7 6 7
Cyprus t 31 30 28 25
Czech Republik t 26 17 23 18
Denmark t 12 12 12 12
Estonia t 39 38 34 39
Finland t 23 22 19 18
France t 146 135 138 136
Germany t 220 220 212 210
Greece t NR NR NR NR
Hungary t 7 8 8 7
Ireland t 16 15 14 14
Italy t 260 261 260 254
Latvia t 4 4 3 2
Lituhania t 5 5 4 4
Luxemburg t NR NR NR NR
Malta t 3 6 13 8
Netherlands t 38 23 16 14
Poland t 573 565 554 561
Portugal t 33 33 33 33
Romania t 51 42 67 36
Slovakia t 59 59 58 54
Slovenia t 17 17 16 16
Spain t 185 184 186 175
Sweden t 14 13 12 12
United Kingdom t 63 59 61 63
EU-28 t 1960 1896 1898 1836
Avstrija indeks (1990 = 100) 7 7 7 7
Belgija indeks (1990 = 100) 16 12 12 10
Bolgarija indeks (1990 = 100) 22 24 23 24
Hrvaška indeks (1990 = 100) 1 1 1 1
Ciper indeks (1990 = 100) 87 85 78 69
Češka indeks (1990 = 100) 10 6 9 7
Danska indeks (1990 = 100) 10 10 9 9
Estonija indeks (1990 = 100) 19 19 16 19
Finska indeks (1990 = 100) 7 6 6 5
Francija indeks (1990 = 100) 3 3 3 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 10 10 10 10
Grčija indeks (1990 = 100) / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 12 13 13 12
Irska indeks (1990 = 100) 13 12 12 11
Italija indeks (1990 = 100) 6 6 6 6
Latvija indeks (1990 = 100) 4 4 4 2
Litva indeks (1990 = 100) 3 3 3 3
Luksemburg indeks (1990 = 100) / / / /
Malta indeks (1990 = 100) 946 1607 3603 2171
Nizozemska indeks (1990 = 100) 42 41 5 4
Poljska indeks (1990 = 100) 42 41 40 41
Portugalska indeks (1990 = 100) 6 6 6 6
Romunija indeks (1990 = 100) 32 26 41 22
Slovaška indeks (1990 = 100) 60 60 59 54
Slovenija indeks (1990 = 100) 5 5 5 5
Španija indeks (1990 = 100) 7 7 7 6
Švedska indeks (1990 = 100) 4 4 3 3
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2 2 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 8 8 8 8
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2013
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.122 0.109 0.121 0.116 0.112 0.116 0.107 0.116 0.123 0.109
Raba goriv v industriji t 0.015 0.015 0.012 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013
Cestni promet t 0.01 0.009 0.01 0.011 0.013 0.014 0.016 0.016 0.014 0.013
Ostali promet t 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.042 0.047 0.045 0.051 0.05 0.053 0.061 0.063 0.063 0.066
Industrijski procesi in raba topil t 0.388 0.279 0.276 0.242 0.149 0.173 0.172 0.147 0.15 0.16
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 0.579 0.461 0.465 0.433 0.336 0.368 0.369 0.355 0.365 0.362
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.113 0.124 0.13 0.124 0.126 0.127 0.13 0.133 0.132 0.124
Raba goriv v industriji t 0.012 0.016 0.017 0.017 0.018 0.02 0.017 0.015 0.015 0.013
Cestni promet t 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.017 0.019 0.022 0.019
Ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.062 0.059 0.058 0.057 0.057 0.053 0.05 0.044 0.048 0.049
Industrijski procesi in raba topil t 0.178 0.179 0.168 0.177 0.186 0.18 0.206 0.215 0.228 0.187
Odpadki t 0 0 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0.001
skupaj t 0.38 0.394 0.389 0.392 0.403 0.397 0.422 0.427 0.447 0.394
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.127 0.129 0.123 0.119
Raba goriv v industriji t 0.013 0.013 0.012 0.013
Cestni promet t 0.019 0.02 0.02 0.019
Ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.05 0.049 0.046 0.044
Industrijski procesi in raba topil t 0.202 0.187 0.168 0.18
Odpadki t 0.001 0.001 0.001 0.001
skupaj t 0.413 0.4 0.372 0.378
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Austria t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgium t 6 6 7 6 4 5 5 5 3 3
Bulgaria t 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Croatia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cyprus t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republik t 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
Denmark t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estonia t 5 4 3 2 3 2 1 1 1 1
Finland t 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1
France t 20 20 19 18 18 17 17 16 15 13
Germany t 20 16 13 12 11 13 13 13 13 13
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ireland t 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Italy t 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9
Latvia t 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Lituhania t 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands t 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Poland t 92 85 84 92 86 28 29 28 24 21
Portugal t 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Romania t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slovakia t 10 10 11 9 7 10 9 10 8 7
Slovenia t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain t 25 24 23 21 22 23 21 21 21 21
Sweden t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
United Kingdom t 23 22 22 14 13 11 9 8 6 6
EU-28 t 253 237 227 216 206 151 143 140 129 122
Austria indeks (1990 = 100) 100 97 79 74 68 62 63 61 57 60
Belgium indeks (1990 = 100) 100 104 116 95 72 82 73 75 50 45
Bulgaria indeks (1990 = 100) 100 78 64 68 69 70 73 70 66 57
Croatia indeks (1990 = 100) 100 70 56 55 67 80 75 66 71 69
Cyprus indeks (1990 = 100) 100 99 109 109 106 103 104 104 107 112
Czech Republik indeks (1990 = 100) 100 90 83 80 81 82 68 69 61 63
Denmark indeks (1990 = 100) 100 103 88 81 67 56 59 54 51 50
Estonia indeks (1990 = 100) 100 95 69 51 66 48 29 30 27 26
Finland indeks (1990 = 100) 100 55 48 44 35 26 23 14 20 9
France indeks (1990 = 100) 100 100 97 92 92 87 84 79 74 67
Germany indeks (1990 = 100) 100 82 68 60 57 68 65 67 64 66
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 100 91 82 84 82 78 74 72 70 67
Ireland indeks (1990 = 100) 100 113 109 108 107 112 119 118 127 116
Italy indeks (1990 = 100) 100 107 101 97 93 93 90 91 85 84
Latvia indeks (1990 = 100) 100 109 106 114 115 125 131 124 121 118
Lituhania indeks (1990 = 100) 100 99 62 53 68 72 71 75 84 72
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 111 120 131 141 152 160 173 181 193
Netherlands indeks (1990 = 100) 100 86 92 100 94 30 32 31 26 23
Poland indeks (1990 = 100) 100 93 92 100 94 30 32 31 26 23
Portugal indeks (1990 = 100) 100 107 109 97 101 104 91 98 109 109
Romania indeks (1990 = 100) 100 98 98 98 98 98 98 98 99 99
Slovakia indeks (1990 = 100) 100 106 112 90 68 107 93 104 78 67
Slovenia indeks (1990 = 100) 100 80 80 75 58 64 64 61 63 63
Spain indeks (1990 = 100) 100 97 91 82 86 91 84 83 83 84
Sweden indeks (1990 = 100) 100 76 60 47 33 32 31 30 27 23
United Kingdom indeks (1990 = 100) 100 98 97 60 57 49 41 34 27 26
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 94 90 86 81 60 56 56 51 48
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Austria t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgium t 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
Bulgaria t 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Croatia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cyprus t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republik t 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
Denmark t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estonia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Finland t 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
France t 13 12 12 9 6 5 4 4 4 3
Germany t 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
Ireland t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy t 9 9 7 7 8 8 8 9 9 7
Latvia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lituhania t 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Netherlands t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poland t 20 18 18 18 18 16 16 17 16 14
Portugal t 6 6 7 6 6 7 6 6 6 4
Romania t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Slovakia t 9 7 5 6 7 6 6 1 1 1
Slovenia t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain t 19 17 18 17 16 15 13 12 11 10
Sweden t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
United Kingdom t 6 5 5 3 3 4 3 3 2 2
EU-28 t 121 115 109 104 102 97 93 86 84 69
Austria indeks (1990 = 100) 58 60 61 64 64 69 70 72 74 69
Belgium indeks (1990 = 100) 45 48 47 48 56 40 49 45 50 38
Bulgaria indeks (1990 = 100) 66 65 59 65 66 56 54 48 46 30
Croatia indeks (1990 = 100) 61 55 55 62 63 63 64 55 52 52
Cyprus indeks (1990 = 100) 119 105 106 103 107 106 98 99 99 88
Czech Republik indeks (1990 = 100) 66 60 63 52 55 72 73 67 87 78
Denmark indeks (1990 = 100) 50 55 53 55 55 55 53 61 59 56
Estonia indeks (1990 = 100) 17 17 17 19 17 17 16 20 18 16
Finland indeks (1990 = 100) 20 26 20 19 24 21 20 15 19 19
France indeks (1990 = 100) 67 62 59 43 30 27 21 19 19 14
Germany indeks (1990 = 100) 64 62 59 57 53 49 47 45 40 37
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 67 67 63 61 58 31 34 33 28 27
Ireland indeks (1990 = 100) 120 96 70 66 71 81 78 73 69 64
Italy indeks (1990 = 100) 87 86 70 72 78 81 82 88 87 69
Latvia indeks (1990 = 100) 109 120 117 122 129 131 131 128 120 138
Lituhania indeks (1990 = 100) 71 77 80 79 85 91 85 84 81 79
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 197 220 216 235 235 244 247 254 230 230
Netherlands indeks (1990 = 100) 22 20 19 19 19 18 18 18 18 16
Poland indeks (1990 = 100) 22 20 19 19 19 18 18 18 18 16
Portugal indeks (1990 = 100) 99 98 109 96 93 108 92 96 90 63
Romania indeks (1990 = 100) 99 99 99 98 101 100 98 100 103 83
Slovakia indeks (1990 = 100) 93 76 52 60 70 64 63 15 14 11
Slovenia indeks (1990 = 100) 66 68 67 68 70 69 73 74 77 68
Spain indeks (1990 = 100) 74 70 72 67 64 61 53 46 45 39
Sweden indeks (1990 = 100) 22 26 23 22 23 23 24 25 22 23
United Kingdom indeks (1990 = 100) 26 20 20 14 15 16 15 12 11 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 48 45 43 41 40 38 37 34 33 27
2010 2011 2012 2013
Austria t 1 1 1 1
Belgium t 3 2 2 2
Bulgaria t 1 1 1 1
Croatia t 1 1 1 0
Cyprus t 0 0 0 0
Czech Republik t 1 1 1 1
Denmark t 1 1 1 1
Estonia t 1 1 1 1
Finland t 1 1 1 1
France t 3 3 2 3
Germany t 8 8 7 7
Greece t NR NR NR NR
Hungary t 1 1 1 1
Ireland t 0 0 0 0
Italy t 7 7 7 6
Latvia t 1 1 1 1
Lituhania t 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0
Netherlands t 3 1 1 1
Poland t 16 16 16 15
Portugal t 4 3 3 4
Romania t 3 3 3 3
Slovakia t 1 1 1 1
Slovenia t 0 0 0 0
Spain t 10 9 9 8
Sweden t 1 1 1 0
United Kingdom t 2 3 2 2
EU-28 t 70 66 63 63
Austria indeks (1990 = 100) 77 75 77 77
Belgium indeks (1990 = 100) 43 40 36 38
Bulgaria indeks (1990 = 100) 21 23 22 22
Croatia indeks (1990 = 100) 54 54 52 49
Cyprus indeks (1990 = 100) 67 79 87 57
Czech Republik indeks (1990 = 100) 20 19 22 16
Denmark indeks (1990 = 100) 59 55 53 53
Estonia indeks (1990 = 100) 20 19 18 21
Finland indeks (1990 = 100) 22 21 21 19
France indeks (1990 = 100) 14 13 12 13
Germany indeks (1990 = 100) 40 40 38 37
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 28 29 28 26
Ireland indeks (1990 = 100) 65 61 64 63
Italy indeks (1990 = 100) 68 67 67 64
Latvia indeks (1990 = 100) 118 123 135 127
Lituhania indeks (1990 = 100) 79 84 81 77
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 21 8 8 8
Netherlands indeks (1990 = 100) 18 18 39 30
Poland indeks (1990 = 100) 18 18 17 17
Portugal indeks (1990 = 100) 68 48 43 68
Romania indeks (1990 = 100) 86 84 83 75
Slovakia indeks (1990 = 100) 15 13 13 14
Slovenia indeks (1990 = 100) 71 69 64 65
Spain indeks (1990 = 100) 39 37 36 32
Sweden indeks (1990 = 100) 24 22 22 21
United Kingdom indeks (1990 = 100) 10 11 9 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 28 26 25 25
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2013
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.203 0.181 0.202 0.193 0.187 0.146 0.13 0.149 0.159 0.133
Raba goriv v industriji t 0.043 0.04 0.031 0.026 0.021 0.024 0.024 0.021 0.026 0.027
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.041 0.051 0.042 0.035 0.026 0.023 0.021 0.017 0.016 0.017
Industrijski procesi in raba topil t 0.324 0.26 0.243 0.199 0.202 0.255 0.262 0.307 0.313 0.324
Odpadki t 0 0 0 0 0.001 0 0 0.002 0.002 0.001
skupaj t 0.612 0.533 0.519 0.453 0.437 0.449 0.438 0.495 0.516 0.502
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.129 0.101 0.113 0.096 0.091 0.086 0.068 0.071 0.067 0.061
Raba goriv v industriji t 0.025 0.029 0.034 0.034 0.034 0.036 0.035 0.035 0.036 0.027
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.014 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.01 0.01 0.011 0.012
Industrijski procesi in raba topil t 0.366 0.359 0.33 0.346 0.359 0.341 0.399 0.405 0.411 0.341
Odpadki t 0.001 0.002 0.004 0.005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
skupaj t 0.535 0.503 0.493 0.492 0.497 0.475 0.514 0.523 0.527 0.443
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.063 0.064 0.06 0.058
Raba goriv v industriji t 0.025 0.026 0.024 0.023
Ostali promet t 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.012 0.012 0.012 0.012
Industrijski procesi in raba topil t 0.36 0.33 0.274 0.294
Odpadki t 0.006 0.006 0.005 0.005
skupaj t 0.466 0.437 0.375 0.393
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2013
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Austria t 2.1 2 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9
Belgium t 5.7 5.5 5.5 2.7 4.1 3 3.3 3.6 2.6 3.1
Bulgaria t 2.4 2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 1.8 1.6
Croatia t 1.1 1.1 1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 7.5 7.4 7.3 7.5 7.2 7.4 5.9 5.5 5.2 3.7
Denmark t 3.2 3.3 3 2.9 2.6 2.3 2.5 2 1.7 1.5
Estonia t 1.2 1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Finland t 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 1.2
France t 24.7 25.2 23.8 22.2 21.9 20.4 19.4 15.2 13.6 12.2
Germany t 32.2 26.3 21.7 18.6 17 17.4 17.2 17.1 17.1 16.4
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1
Ireland t 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
Italy t 11.7 11.3 10.8 10.2 10.1 10.4 9.8 10 9.5 8.8
Latvia t 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 1.3 1.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Netherlands t 3.5 2.9 2.5 2 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.9
Poland t 33.3 32.7 31.9 32.5 32.4 13 13.4 12.8 12.1 11.6
Portugal t 3.2 3.3 3.8 3.3 3.1 3.4 3 3.3 3.4 3.5
Romania t 11.3 10.9 10.6 10.2 9.8 9.4 9.1 8.7 8.3 7.9
Slovakia t 12.8 9.5 6.2 5 3.9 4.3 3.4 3.6 3.9 3.6
Slovenia t 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Spain t 14.4 14.9 16.2 14.8 14.9 16 15 13.1 13.6 14.4
Sweden t 1.5 1.2 1.1 1 1 0.9 1 0.8 0.8 0.8
United Kingdom t 37.4 37.7 36 22.2 20.6 19.7 14.7 11.9 10.5 8.3
EU-28 t 230 218.7 205 178.2 172.8 151.8 141.3 131.1 124.9 118.6
Austria indeks (1990 = 100) 100 95.2 76.6 65 55.1 56.1 54.1 52.9 44.3 43.6
Belgium indeks (1990 = 100) 100 97.7 96.6 47.4 71.6 53.7 58.4 63.2 45 54.6
Bulgaria indeks (1990 = 100) 100 82.2 72.9 74.7 76.1 79.7 76.8 82 74.8 65.9
Croatia indeks (1990 = 100) 100 95.6 97.8 28.3 26.2 25.6 24.6 28.9 30.7 32.9
Cyprus indeks (1990 = 100) 100 97 105.1 112.2 116.2 112 118.4 116.1 113.5 114.5
Czech Republik indeks (1990 = 100) 100 98.7 96.8 99.2 95.3 98.4 77.9 73.7 68.6 48.7
Denmark indeks (1990 = 100) 100 103.6 94.8 92 80.6 73.6 78.2 63 53.2 47
Estonia indeks (1990 = 100) 100 90.4 74.3 58.4 58.5 55.1 54.7 55.1 49.2 47
Finland indeks (1990 = 100) 100 81.3 80.2 59.2 63.1 70.3 76.1 55.8 54.1 116.9
France indeks (1990 = 100) 100 102.3 96.6 89.9 88.6 82.8 78.7 61.7 55.2 49.3
Germany indeks (1990 = 100) 100 81.6 67.2 57.6 52.8 54.1 53.4 52.9 52.9 50.7
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 100 98.9 89.7 89.5 87.2 76.3 74.6 72.3 70 69.5
Ireland indeks (1990 = 100) 100 101.2 93.2 94.5 88.8 88.5 93 89 69 64.9
Italy indeks (1990 = 100) 100 96.8 92.8 87.9 86.6 89.3 84.2 85.6 81.5 75.5
Latvia indeks (1990 = 100) 100 88.5 75.5 65.7 52.3 40.4 41.8 38.5 35.3 33.6
Lituhania indeks (1990 = 100) 100 95.6 48.9 31.7 34.4 36.9 27.5 35 32.5 18.4
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 106.7 112.6 119 125.2 132.3 136.9 145 150.4 157.7
Netherlands indeks (1990 = 100) 100 81.7 95.8 97.6 97.3 39.1 40.3 38.5 36.3 34.9
Poland indeks (1990 = 100) 100 98.2 95.8 97.6 97.3 39.1 40.3 38.5 36.3 34.9
Portugal indeks (1990 = 100) 100 103.5 117 102.4 96.1 104.6 92.4 101.1 106.1 108.9
Romania indeks (1990 = 100) 100 96.7 93.4 90.2 87.1 83.6 80.5 77.4 73.9 70.3
Slovakia indeks (1990 = 100) 100 74.1 48.2 39.3 30.3 33.8 26.5 28.3 30.7 28.4
Slovenia indeks (1990 = 100) 100 87.2 84.8 74 71.4 73.4 71.6 81 84.4 82
Spain indeks (1990 = 100) 100 103.4 112.4 102.5 102.8 110.5 103.6 90.6 94.3 99.8
Sweden indeks (1990 = 100) 100 79.3 74.5 65.3 66.4 61.6 65.4 55.4 55.8 56
United Kingdom indeks (1990 = 100) 100 100.8 96.2 59.4 54.9 52.7 39.2 31.8 28.1 22.1
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 95.1 89.2 77.5 75.1 66 61.4 57 54.3 51.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Austria t 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9
Belgium t 3 2.9 4 3.8 3.7 2.2 2.3 3.4 3.9 2
Bulgaria t 1.5 1.4 1.3 2.2 2.1 1.6 1.7 1.5 1.4 1
Croatia t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 3.8 3.3 2.8 1.8 2.1 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3
Denmark t 1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Estonia t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5
Finland t 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1 0.8 0.8 0.7
France t 11.6 10.2 9.3 6.8 6.4 6.4 6.3 4.8 4.6 4.2
Germany t 16.3 15.8 15 14.6 14.1 13 12.7 12.2 10.8 9.9
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 2.1 2.1 2 1.9 1.8 1.5 1.4 1.2 1.3 1.1
Ireland t 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Italy t 9.3 9.4 9.3 9.1 9.9 10 10.2 10.8 10.4 8.5
Latvia t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Netherlands t 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6
Poland t 10.7 10.7 10.4 10.7 10.5 10.3 10.5 10.4 10.3 9.8
Portugal t 3.1 2.9 3.1 2.4 2.4 2.6 2.2 2.1 1.9 1.9
Romania t 7.7 7.2 6.8 6.6 6.4 5.4 5.1 5.1 4.5 2.6
Slovakia t 6.1 4 3.2 2.9 3.2 3 3.5 2.6 2.8 1.1
Slovenia t 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Spain t 12.8 11.6 12.4 11.2 11.1 11 10 9.3 8.5 7.2
Sweden t 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
United Kingdom t 8.2 8 7.2 7.7 6.7 7.4 7.5 7 6.9 6.5
EU-28 t 117 109.9 106.6 102 100.7 98.8 97.7 94.8 91.3 66.2
Austria indeks (1990 = 100) 41.6 44.6 43 45 43.7 46 46.8 46.9 47.7 42.3
Belgium indeks (1990 = 100) 53.4 51.5 70 66.1 65 38.6 40.9 59.9 68.4 35.6
Bulgaria indeks (1990 = 100) 61.2 57.1 53.6 89.5 84.3 63.8 70 62.7 57 40.8
Croatia indeks (1990 = 100) 42.2 42.7 46.7 49 49.5 51.2 49.2 52 49.7 44.2
Cyprus indeks (1990 = 100) 117.3 115.5 118.2 100.1 100.4 97.6 99.7 98.8 99.9 84.7
Czech Republik indeks (1990 = 100) 51.1 43.4 36.6 23.8 27.8 50.1 51.2 52.2 54.7 57.1
Denmark indeks (1990 = 100) 31.9 27.8 26.9 28 23.6 22.4 20.1 19.1 19.4 14.8
Estonia indeks (1990 = 100) 47.3 45.9 46.2 53.1 48.7 46.9 46.7 58.1 51.1 39.8
Finland indeks (1990 = 100) 56.9 74.3 66 79.1 74.1 84.4 98.2 82.6 77.7 72.8
France indeks (1990 = 100) 47 41.2 37.7 27.6 25.8 25.9 25.6 19.6 18.7 16.9
Germany indeks (1990 = 100) 50.7 49.1 46.6 45.3 43.8 40.4 39.4 37.7 33.5 30.6
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 67.9 68.1 63.9 61.3 59.2 49.2 45.7 39.8 43.3 36.6
Ireland indeks (1990 = 100) 71.5 71.6 68.4 70.8 73.6 76.5 72.6 70 71.3 64.1
Italy indeks (1990 = 100) 79.5 80.9 79.4 78.5 84.9 85.6 87.8 93.1 89.6 72.7
Latvia indeks (1990 = 100) 28.4 32.2 28.1 28.1 29 30.1 34 36.9 30.3 28.2
Lituhania indeks (1990 = 100) 18.6 23.1 24.1 18.8 26.6 33.4 26.5 29.1 18.9 15.8
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 160 174.5 136.5 148.3 148.3 153.5 155.4 159.6 142.8 142.8
Netherlands indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 31.2 32.2 31.6 31 31.6 31.1 30.8 29.3
Poland indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 31.2 32.2 31.6 31 31.6 31.1 30.8 29.3
Portugal indeks (1990 = 100) 96 89.5 96.4 74.5 73.1 80.4 68.1 63.8 60.1 59.7
Romania indeks (1990 = 100) 68.3 64.1 60.3 58 56.6 47.7 45.3 45.1 39.4 23.3
Slovakia indeks (1990 = 100) 48.2 31.1 24.9 22.6 24.8 23.9 27.1 20.7 22.2 8.7
Slovenia indeks (1990 = 100) 87.5 82.3 80.5 80.5 81.3 77.7 84.1 85.6 86.1 72.4
Spain indeks (1990 = 100) 88.9 80.5 85.9 77.5 76.6 76.4 69.4 64.4 58.5 49.7
Sweden indeks (1990 = 100) 47.7 37.2 39.5 45.2 46.2 42.5 32.8 34.9 31.3 34.7
United Kingdom indeks (1990 = 100) 22 21.5 19.1 20.6 18 19.8 20.1 18.8 18.5 17.5
EU-28 indeks (1990 = 100) 50.9 47.8 46.4 44.3 43.8 43 42.5 41.2 39.7 28.8
2010 2011 2012 2013
Austria t 1 1 1 1
Belgium t 1.9 1.9 1.5 1.7
Bulgaria t 0.9 0.9 0.8 0.7
Croatia t 0.5 0.5 0.5 0.5
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 3.5 3.2 3 2.7
Denmark t 0.4 0.4 0.3 0.4
Estonia t 0.6 0.6 0.6 0.7
Finland t 0.9 0.6 0.7 0.7
France t 4.5 4.6 4 3.8
Germany t 10.2 10.2 10.3 10.3
Greece t NR NR NR NR
Hungary t 1.3 1.2 1.1 0.9
Ireland t 0.6 0.6 0.6 0.6
Italy t 8.7 8.6 8.3 8.1
Latvia t 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 0.2 0.4 0.2 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0
Netherlands t 0.5 0.6 0.6 0.5
Poland t 10.2 10.2 10.4 10.4
Portugal t 1.7 1.6 1.6 1.5
Romania t 2.2 2.4 2.2 1.9
Slovakia t 1.4 1.2 1.3 1.3
Slovenia t 0.5 0.4 0.4 0.4
Spain t 6.7 6.5 6.3 5.4
Sweden t 0.5 0.5 0.4 0.5
United Kingdom t 6.5 5.9 5.7 6.1
EU-28 t 65.7 64.4 62 60.3
Austria indeks (1990 = 100) 46.9 46.7 47.3 47.8
Belgium indeks (1990 = 100) 33.6 33.3 26.2 29.2
Bulgaria indeks (1990 = 100) 35.7 38.4 31.8 30.1
Croatia indeks (1990 = 100) 46.3 44.5 42.1 42.2
Cyprus indeks (1990 = 100) 69 73.7 74.8 85.2
Czech Republik indeks (1990 = 100) 46.3 42.6 39.9 35.7
Denmark indeks (1990 = 100) 14.2 12.6 10 11.2
Estonia indeks (1990 = 100) 55.7 56 49.2 58.7
Finland indeks (1990 = 100) 85.4 61 71.5 65.8
France indeks (1990 = 100) 18.2 18.7 16.4 15.4
Germany indeks (1990 = 100) 31.8 31.8 32 31.8
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 41.3 39.8 34.7 28.3
Ireland indeks (1990 = 100) 66.3 61 63.5 62.3
Italy indeks (1990 = 100) 74.8 74.1 71.2 69.3
Latvia indeks (1990 = 100) 31 36.9 36.2 37
Lituhania indeks (1990 = 100) 16.5 31.9 18.4 18
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 1.8 0.1 0.2 3.4
Netherlands indeks (1990 = 100) 30.7 30.5 15.9 14.8
Poland indeks (1990 = 100) 30.7 30.5 31.1 31.2
Portugal indeks (1990 = 100) 51.6 49.7 49.9 47.2
Romania indeks (1990 = 100) 19.9 21 19.5 17.1
Slovakia indeks (1990 = 100) 11 9.5 10.1 10.6
Slovenia indeks (1990 = 100) 76.1 71.5 61.3 64.3
Spain indeks (1990 = 100) 46.7 45.1 43.8 37.1
Sweden indeks (1990 = 100) 32.1 31.5 29.6 30.2
United Kingdom indeks (1990 = 100) 17.4 15.7 15.2 16.3
EU-28 indeks (1990 = 100) 28.6 28 27 26.2

Cilji

  • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
  • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2013 znašali 16,1 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali za 95 % najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2013 predstavljali industrijski procesi in raba topil. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 92 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Latvija, izpusti so se v obdobju 1990-2013 povečali edino na Malti. Leta 2013 je najvišje izpuste svinca v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Latvija. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Pb.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2013 v Sloveniji znašali 0,387 t. V obdobju 1990-2013 so se izpusti zmanjšali za 35 %. Glavni viri izpustov kadmija v ozračje so bili leta 2013 industrijski procesi in raba topil. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 75 %. Leta 2013 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Latvija. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Pb.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2013 znašali 0,393 t. V obdobju 1990-2013 so v Sloveniji upadli za 36 %. Glavni vir Hg so bili v letu 2013 industrijski procesi in raba topil. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2013 zmanjšali za 74 %, največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Ciper. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2013 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Hg. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, ki je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij v novih napravah, za obstoječe naprave pa uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)
Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)
Skrbnik podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje
Datum zajema podatkov za kazalec: 22. september 2015
Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:
Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).
Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2013. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z občasnimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, odpaki.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Podatki za druge države
Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)
Skrbnik podatkov: Evropska okoljska agencija  (European Environment Agency – EEA)
Datum zajema podatkov za kazalec: 22. september 2015
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.
Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.
Geografska pokritost:
EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija in Luksemburg nista poročali o izpustih težkih kovin.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca:
Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.
Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura

Datum zajema podatkov