KAZALCI OKOLJA

Pomoč

Video vodnik

Kako se lahko gibljemo (navigiramo) znotraj aplikacije s kazalci

Kazalci so razvrščeni v tematske skupine, ki so nanizane na levem robu zaslona. S klikom na tematsko skupino se izpišejo kazalci izbranega nabora. Hkrati se v osrednjem delu izpišejo vsa ključna sporočila kazalcev iz izbrane tematike. S klikom na izbrani kazalec se ta izpiše osrednjem delu.

Na vrhu spletne strani so povezave na omrežje ARSO (Agencijo RS za okolje), ARSO METEO, ARSO VODE,  ARSO NARAVA, ARSO OKOLJE, ARSO POTRESI.

Če kliknemo ikono , ki se nahaja v zgornjem desnem delu strani, se odprejo še druge povezave: Atlas okolja  EIONET-SI,  Kazalci okolja, IED naprave, Ogrožene vrsteOdpadki


Za izbor jezika kliknemo na povezavo Slovenščina za slovensko verzijo oziroma English za angleško verzijo.

Na sredini zaslona so prikazana  sporočila iz posameznih kazalcev Ali ste vedeli? ter Zadnje objave, kjer so prikazana ključna sporočila. S klikom na izbrano ključno sporočilo, se odpre kazalec, ki mu sporočilo pripada.


Opis funkcij navigacijskih zavihkov in povezav

V zavihku Domov so splošna obvestila uporabnikom o sami aplikaciji.

S klikom na zavihek TEME IN NABORI se nam prikažejo vsi kazalci. Ti so znotraj seznama tematskih skupin urejeni po abecedi. Koda pred imenom kazalca pomeni skupino (EN npr. za energijo, VD vode, OD odpadke) ter številko kazalca v posamezni skupini.

Znotraj zavihka TEME IN NABORI imamo možnost iskanja po kategoriji ter po kazalcih. To naredimo s pomočjo filtra, ki ga uporabimo tako, da izberemo eno ali več kategorij/naborov ter kliknemo potrdi. S tem se nam prikaže(jo) samo izbori, ki smo jih označili. Če v filtru izberemo tako nabore kot kategorije, se nam po potrditvi izpišejo vse kategorije, ki so bile izbrane in imajo obenem vsaj enega od izbranih naborov.

  

 

Če nas zanimajo pretekle objave, izberemo OKOLJSKI TRENDI. Ko izberemo kategorijo s pomočjo filtra, se odpre preglednica s kazalci, ki so del izbrane teme. V prvem stolpcu je oznaka kazalca (koda in ime), nato opis položaja v okviru presoje DPSIR in na desni stolpci z vsemi leti objav tega kazalca. Objavo kazalca v določenem letu dobimo v stolpcu z želeno letnico objave. S klikom na izbrano oceno v zadnjem stolpcu, se nam odpre novo okno s podatki izbranega kazalca.

Če obstaja več objav istega kazalca v različnih letih, so vse letnice objav vidne tudi v nadaljevanju naslova kazalca (npr.: EN20 Cene energije [ Objave: 2008 2007 ]). S klikom na določeno izmed njih se odpre vsebina kazalca, kakršna je bila objavljena v izbranem letu.

Kazalce praviloma osvežujemo letno (ali na dve leti oziroma več) odvisno od frekvence osveževanja izvornih podatkov. Časovna razlika med zadnjim letom obravnave pojava in letom objave je posledica različnega načina zbiranja in obdelave podatkov in se med kazalci razlikuje. Sprememba metodologije zbiranja izvornih podatkov ali spremembe strateških ciljev lahko pomeni tudi spremenjen metodološki del (definicije, metodologije) kazalca.


V spodnjem delu spletne strani se nahajajo zavihki: O spletišču, pomoč, tiskane izdaje, novice in RSS ter povezani kazalci.

S klikom na povezavo O spletišču se nam odprejo informacije o spletni strani.

S klikom na povezavo Pomoč se nam odpre stran s pomočjo o uporabi spletne strani.

Za prikaz povezanih kazalcev izberemo povezavo Povezani kazalci. Da ne bi po nepotrebnem iskali kazalce, ki nimajo povezav, se prikažejo samo imena kategorij, v katerih se nahajajo kazalci ki imajo povezave na druge kazalce. Ko s filtrom izberemo želeno tematiko, se izpišejo vsa imena kazalcev s povezavami in seznam kazalcev, s katerimi je vsak od njih povezan.

S klikom na Tiskane izdaje se odpre okno, s podatki o možnosti pridobitve tiskanih izdaj kazalcev in povezave do kazalcev v elektronski obliki (PDF) ter ostalih publikacij, ki vključujejo kazalce okolja v Sloveniji.

S klikom na Novice in RSS se nam odpre okno, kjer izberemo kategorije, ki jih želimo spremljati. Če želimo novosti spremljati preko RSS kopiramo povezavo in jo prilepimo v RSS bralnik. Če želimo novosti spremljati preko spletne pošte, vpišemo svoj e-poštni naslov in kliknemo Naroči se. Enako lahko naredimo če na spodnjem delu začetne spletne strani kliknemo ikono  za RSS novice oziroma  ikono za novice preko spletne pošte.

S klikom na Pravni poduk se nam odpre stran s potrebnimi pravnimi podlagami glede omejitve odgovornosti in varstva osebnih podatkov.

Zgoraj desno se nahaja polje Iskanje, ki nam omogoča vpis ključne besede, ki jo želimo najti. Iskalnik išče tako po naslovu, kodi kot tudi po besedah znotraj teksta. V podrobnem iskanju lahko s pomočjo filtra izberemo tudi kategorijo, leto izdaje kot tudi avtorja.

Če želimo izvedeti več informacij o kazalcih na prvi strani kliknemo preberite več. Tu se nam pokažejo osnovni podatki o kazalcih ter drugi pomembne informacije.