KAZALCI OKOLJA

O spletišču

O spletišču Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja se pripravljajo v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) ). Ker so namenjeni tudi splošni javnosti, jih objavljamo tudi na spletu. Spletišče je bilo zadnjič prenovljeno maja 2017.
V kolikor imate v zvezi s spletiščem vprašanja ali predloge za izboljšanje, nam to prosim sporočite po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.
 


Uredniki vsebin in spletne aplikacije: 

Barbara Bernard Vukadin 
Nataša Kovač 
Urška Kušar 


Izvedba: Monolit, informacijski sistemi d.o.o.
Grafična podoba: Gigodesign d.o.o.
Programiranje: Danijel Mišanović
Uporabniška podpora:  Danijel Mišanović