KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Povprečna starost voznega parka osebnih avtomobilov v Sloveniji se neprestano viša; v zadnjih tridesetih letih se je povečala za slaba štiri leta - s 6,8 let v letu 1992 na 10,6 let v letu 2021. V starostni sestavi osebnih avtomobilov zadnjih dvajset let stalno povečuje delež vozil, starejših od 12 let, in sicer vsako desetletje za okoli 50 %. V istem obdobju hkrati stalno upada delež osebnih avtomobilov, starih manj kot tri leta in sicer vsako desetletje za okoli 30 %. Tudi med ostalimi vrstami motornih vozil je v zadnjih dvajsetih letih (med leti 2001 in 2021) narastel delež vozil, starejših od 12 let, mlajših od 3 leta pa upadel. Obstajajo nihanja, ki so časovno povezana z recesijo leta 2008 in epidemijo COVID-19 v letih 2019 in 2020. Intenzivno staranje vozil pomeni, da se v Sloveniji nove tehnologije uvajajo počasneje in da je vozni park večinoma okolju manj prijazen. Podobno kot v Sloveniji, se je tudi v evropskih državah povprečna starost osebnih avtomobilov od leta 2000 višala, in sicer s 6,8 let (leta 2000) na 7,4 let v letu 2014. Ker se vozniki v EU kasneje odločajo za menjavo starejšega in nakup novega osebnega avtomobila, se slednje odraža tudi v povprečni starosti voznega parka. Podobne trende v EU zaznavamo tudi pri  povečevanju povprečne starosti ostalih vozil (lahkih gospodarskih vozil, težjih tovornih vozil, dvokolesnikov in avtobusov).


Kazalec prikazuje povprečno starost registriranih osebnih avtomobilov za obdobje od 1992 do 2021 ter njihovo starostno sestavo (delež registriranih osebnih avtomobilov za posamezno starostno obdobje) za obdobje od 1992 do 2021 v Sloveniji. Kazalec prikazuje tudi starostno sestavo (delež registriranih vozil za posamezno starostno obdobje) tovornih motornih vozil, avtobusov ter koles z motorjem in motornih koles za obdobje 1992 do 2021 v Sloveniji. Za evropske države je prikazan delež osebnih avtomobilov po starostnih obdobjih za izbrane države EU-27 v letu 2012. za države EU-28 v letu 2016 ter za države EU-27 v letu 2020.

Okoljski in varnostni standardi vozil se nenehno izboljšujejo, zato novejša vozila v povprečju manj onesnažujejo okolje, so manj hrupna, porabijo manj goriva in so bolj varna. Kazalec povprečne starosti osebnih avtomobilov ter starostne sestave osebnih avtomobilov in ostalih vozil tako posredno izraža njihovo okoljsko učinkovitost.


Grafi

Slika PR12-1: Povprečna starost osebnih avtomobilov, Slovenija, 1992-2021
Viri: 

Ministrstvo za notranje zadeve, Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov, 2006; Statistični urad RS, Povprečna starost osebnih avtomobilov, 2022

Prikaži podatke

Slovenija [Starost vozil (leta)]

1992

6,80

1993

6,90

1994

6,80

1995

6,80

1996

6,80

1997

6,90

1998

7

1999

6,90

2000

6,90

2001*

6,90

2002

7,10

2003

7,30

2004

7,40

2005

7,50

2006

7,60

2007

7,70

2008

7,80

2009

8

2010

8,20

2011

8,40

2012

8,70

2013

9,10

2014

9,40

2015

9,70

2016

9,90

2017

10

2018

10,10

2019

10,20

2020

10,40

2021

10,60

Slika PR12-2: Delež osebnih avtomobilov glede na starost, Slovenija, 1992-2021
Viri: 

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, 2022

Prikaži podatke

Nad 12 let [%]

9-11 let [%]

6-8 let [%]

3-5 let [%]

Do 3 leta [%]

Nad 12 let [število]

9-11 let [število]

6-8 let [število]

3-5 let [število]

Do 3 leta [število]

1992

20,11

9,78

15,76

29,13

25,23

121892

59262

95518

176621

152952

1993

19,07

9,79

19,74

29,23

22,16

124033

63677

128399

190104

144131

1994

16,86

10,07

23,31

28,74

21,01

112666

67297

155804

192098

140442

1995

15,59

12,27

24,63

23,42

24,09

110885

87251

175234

166630

171364

1996

14,49

15,51

25,39

21,95

22,65

107667

115284

188655

163136

168315

1997

14,11

17,70

24,60

20,11

23,48

109578

137527

191096

156201

182396

1998

14,62

19,06

20,41

22,35

23,56

118633

154695

165681

181414

191248

1999

15,15

19,72

19,00

21,82

24,31

128179

166858

160722

184646

205704

2000

15,69

19,63

17,84

23,19

23,66

135878

170026

154481

200834

204877

2001*

17,02

17,16

20,37

24,56

20,89

149992

151292

179521

216509

184173

2002

19,20

16,81

20,51

25,54

17,94

171770

150356

183438

228502

160455

2003

20,33

15,78

21,75

25,19

16,96

185096

143643

197995

229298

154397

2004

19,04

17,82

22,95

22,89

17,30

177801

166433

214360

213805

161542

2005

20,42

17,95

24,02

20,24

17,37

196096

172335

230655

194320

166807

2006

20,13

19,28

23,92

19,60

17,08

197319

188952

234473

192092

167425

2007

21,21

20,32

21,68

19,42

17,36

215134

206120

219864

196975

176029

2008

22,74

21,17

18,88

19,64

17,57

237665

221254

197342

205269

183653

2009

23,99

21,03

18,53

19,31

17,13

254041

222729

196198

204485

181405

2010

26,17

19,23

19,09

19,49

16,03

277824

204125

202619

206881

170197

2011

29,08

17,09

19,77

19,74

14,32

310149

182310

210808

210543

152685

2012

31,09

17,10

19,55

19,05

13,20

331464

182339

208437

203027

140761

2013

32,39

18,04

19,85

17,90

11,82

344566

191959

211122

190429

125719

2014

33,99

18,89

20,40

16,35

10,36

363159

201852

217975

174700

110676

2015

36,08

18,59

19,42

15,62

10,29

389160

200549

209544

168535

110949

2016

37,77

18,67

18,06

14,59

10,91

414124

204725

197989

160009

119676

2017

38,87

18,99

16,75

13,24

12,15

434573

212303

187200

148049

135810

2018

39,51

17,87

16,12

13,53

12,97

451667

204264

184241

154713

148265

2019

40,61

16,63

15,14

14,62

13,00

473286

193776

176384

170408

151517

2020

42,67

15,69

14,22

15,78

11,64

499534

183694

166460

184743

136259

2021

43,04

15,29

14,88

16,42

10,37

511932

181898

176992

195320

123315

Slika PR12-3: Delež tovornih motornih vozil glede na starost, Slovenija, 1992-2021
Viri: 

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, 2022

Prikaži podatke

Nad 12 let [%]

9-11 let [%]

6-8 let [%]

3-5 let [%]

Do 3 leta [%]

Nad 12 let [število]

9-11 let [število]

6-8 let [število]

3-5 let [število]

Do 3 leta [število]

1992

26,66

13,18

21,52

23,21

15,42

9778

4833

7893

8512

5655

1993

26,83

13,89

22,67

19,56

17,05

10497

5433

8868

7652

6672

1994

25,48

14,99

22,94

18,34

18,25

10457

6153

9413

7526

7491

1995

25,63

16,48

20,30

16,29

21,29

11567

7436

9162

7349

9608

1996

26,03

17,09

17,54

16,84

22,49

12480

8193

8408

8074

10782

1997

26,93

16,90

16,02

17,54

22,62

13545

8499

8059

8823

11377

1998

27,75

15,28

14,98

20,76

21,23

14446

7954

7801

10811

11054

1999

27,63

13,11

15,32

22,09

21,85

15020

7126

8327

12007

11877

2000

27,46

12,23

15,50

22,66

22,17

15648

6968

8831

12912

12633

2001*

26,39

11,44

17,97

21,95

22,25

15565

6748

10600

12946

13125

2002

24,16

11,88

19,48

22,69

21,80

14707

7230

11856

13811

13274

2003

23,10

11,83

19,90

23,33

21,84

14522

7439

12514

14666

13729

2004

21,18

13,38

19,04

23,24

23,15

14078

8894

12652

15443

15386

2005

20,14

14,07

19,65

22,31

23,84

14070

9831

13729

15589

16659

2006

18,78

14,17

20,07

22,12

24,87

13827

10436

14777

16286

18312

2007

18,34

13,60

19,08

21,00

27,98

14949

11088

15554

17115

22812

2008

18,03

13,96

17,21

20,91

29,89

15943

12348

15220

18494

26432

2009

18,63

14,84

17,16

22,86

26,51

16479

13123

15183

20225

23447

2010

19,67

14,46

17,80

26,73

21,34

17547

12902

15879

23849

19042

2011

21,41

13,75

18,83

29,37

16,65

19262

12364

16933

26417

14973

2012

23,13

13,75

20,17

26,18

16,76

20781

12357

18125

23522

15060

2013

24,39

14,09

23,63

21,13

16,76

22084

12756

21402

19138

15180

2014

25,31

14,92

26,26

17,03

16,48

23576

13896

24459

15860

15350

2015

26,03

15,80

22,82

16,92

18,43

25367

15399

22241

16491

17960

2016

25,96

18,03

18,27

16,44

21,30

26845

18640

18890

16995

22027

2017

26,49

19,35

14,80

15,76

23,60

29206

21336

16318

17375

26022

2018

27,10

16,47

14,31

17,29

24,83

31911

19386

16847

20361

29230

2019

28,82

13,27

13,80

20,03

24,09

35671

16426

17081

24790

29817

2020

31,24

11,47

14,04

22,16

21,09

39559

14521

17774

28058

26711

2021

30,97

11,24

15,75

23,33

18,71

40949

14858

20830

30851

24736

Slika PR12-4: Delež avtobusov glede na starost, Slovenija, 1992-2021
Viri: 

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, 2022

Prikaži podatke

Nad 12 let [%]

9-11 let [%]

6-8 let [%]

3-5 let [%]

Do 3 leta [%]

Nad 12 let [število]

9-11 let [število]

6-8 let [število]

3-5 let [število]

Do 3 leta [število]

1992

11,91

17,90

29,59

27,34

13,26

318

478

790

730

354

1993

13,63

19,37

33,89

20,33

12,78

354

503

880

528

332

1994

15,53

23,61

31,33

17,08

12,46

390

593

787

429

313

1995

18,03

27,42

28,71

15,12

10,72

446

678

710

374

265

1996

20,81

33,11

21,94

14,33

9,80

501

797

528

345

236

1997

25,54

30,69

18,32

13,97

11,48

605

727

434

331

272

1998

29,51

26,92

16,17

13,20

14,19

686

626

376

307

330

1999

35,59

20,22

15,16

11,40

17,62

824

468

351

264

408

2000

36,81

16,98

14,99

13,26

17,96

830

383

338

299

405

2001*

35,79

15,63

14,19

16,58

17,80

792

346

314

367

394

2002

35,52

14,98

12,93

21,27

15,30

780

329

284

467

336

2003

33,11

14,75

16,03

21,10

15,02

725

323

351

462

329

2004

30,72

13,62

19,74

20,10

15,82

697

309

448

456

359

2005

28,07

13,22

24,08

17,78

16,85

633

298

543

401

380

2006

25,74

15,68

24,55

17,44

16,60

586

357

559

397

378

2007

23,78

19,48

23,30

17,30

16,14

554

454

543

403

376

2008

21,95

23,17

18,63

18,25

18,00

522

551

443

434

428

2009

24,23

22,81

17,84

17,08

18,05

580

546

427

409

432

2010

25,50

20,63

18,17

16,54

19,17

612

495

436

397

460

2011

28,70

17,51

18,29

18,79

16,72

695

424

443

455

405

2012

31,33

16,76

17,59

19,00

15,31

755

404

424

458

369

2013

31,76

16,35

17,28

19,27

15,33

783

403

426

475

378

2014

30,68

15,83

19,54

17,23

16,73

785

405

500

441

428

2015

31,47

15,39

18,97

15,01

19,16

828

405

499

395

504

2016

28,82

15,08

19,90

15,57

20,64

772

404

533

417

553

2017

29,04

16,28

17,47

16,89

20,31

808

453

486

470

565

2018

28,97

16,41

15,38

19,05

20,18

821

465

436

540

572

2019

27,95

17,20

14,91

20,56

19,38

806

496

430

593

559

2020

28,64

15,90

18,47

21,46

15,52

670

372

432

502

363

2021

31,69

15,13

19,94

20,58

12,66

836

399

526

543

334

Slika PR12-5: Delež koles z motorjem in motornih koles glede na starost, Slovenija, 1992-2021
Viri: 

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, 2022

Prikaži podatke

Nad 12 let [%]

9-11 let [%]

6-8 let [%]

3-5 let [%]

Do 3 leta [%]

Nad 12 let [število]

9-11 let [število]

6-8 let [število]

3-5 let [število]

Do 3 leta [število]

2002

30,10

6,58

12,56

28,00

22,76

15234

3330

6354

14172

11518

2003

22,99

6,92

16,40

32,00

21,69

9747

2935

6951

13564

9195

2004

20,41

8,62

20,50

29,25

21,22

8205

3466

8242

11758

8529

2005

23,24

9,91

22,83

22,56

21,47

11312

4821

11111

10978

10449

2006

21,97

11,18

22,06

17,22

27,57

11689

5948

11733

9158

14665

2007

20,04

13,13

18,79

16,93

31,12

14329

9384

13431

12102

22247

2008

20,46

14,76

15,07

17,57

32,15

16773

12103

12353

14404

26363

2009

22,00

15,02

13,37

19,79

29,81

19458

13283

11822

17502

26363

2010

25,14

14,03

13,84

22,95

24,05

22882

12765

12591

20884

21886

2011

29,30

12,31

15,27

25,45

17,67

27012

11344

14079

23458

16290

2012

32,22

11,71

17,39

24,63

14,05

30000

10903

16188

22926

13083

2013

34,93

12,48

20,11

20,30

12,17

32482

11609

18702

18878

11315

2014

37,34

13,96

22,32

15,16

11,22

35769

13375

21377

14524

10751

2015

39,98

15,94

21,37

12,12

10,60

40096

15987

21430

12157

10629

2016

43,09

17,98

17,44

10,50

10,99

44681

18642

18083

10888

11390

2017

45,52

16,71

11,47

8,56

17,73

56961

20908

14356

10712

22190

2018

47,14

15,57

9,34

8,25

19,70

61718

20390

12235

10800

25792

2019

49,06

12,89

8,16

8,68

21,21

66618

17500

11077

11784

28801

2020

50,95

9,93

7,55

15,05

16,52

71492

13931

10594

21117

23182

2021

50,94

8,17

7,44

16,28

17,17

74075

11885

10816

23676

24965

Slika PR12-6: Delež osebnih avtomobilov glede na starost v državah EU-27, 2020
Viri: 
Prikaži podatke

Skupaj [%]

Nad 10 let [%]

5 - 10 let [%]

2 - 5 let [%]

Do 2 leti [%]

Skupaj [število]

Nad 10 let [število]

5 - 10 let [število]

2 - 5 let [število]

Do 2 leti [število]

Litva

100

81,14

10,76

4,99

3,11

1565465

1270216

168452

78182

48615

Latvija

100

77,17

12,58

6,44

3,81

739124

570404

93005

47573

28142

Romunija

100

79,90

10,90

5,39

3,82

7274728

5812225

793042

391785

277676

Ciper

100

65,66

20,32

10,07

3,95

578158

379629

117506

58211

22812

Estonija

100

70,03

15,54

9,28

5,15

808689

566309

125709

75028

41643

Poljska

100

78,30

10,49

5,95

5,26

25113862

19664734

2633232

1494219

1321677

Finska

100

65,55

17,60

10,97

5,87

3607531

2364738

635012

395862

211919

Malta

100

61,80

21,77

10,45

5,98

308358

190562

67120

32229

18447

Portugalska

100

64,38

16,00

12,97

6,64

5565963

3583263

890773

722158

369769

Hrvaška

100

63,91

18,97

10,07

7,04

1746285

1116100

331283

175932

122970

Slovenija

100

52,77

25,21

14,87

7,14

1170690

617823

295156

174115

83596

Španija

100

62,74

15,13

14,01

8,11

24716898

15506639

3740582

3463930

2005747

Madžarska

100

71,79

12,09

7,94

8,18

3920799

2814654

473958

311449

320738

Italija

100

58,53

13,83

18,76

8,88

39717874

23247531

5492423

7451597

3526323

Češka

100

62,31

16,12

11,03

10,54

6049255

3769275

975381

667170

637429

Nemčija

100

42,19

25,93

19,17

12,71

48248541

20357483

12510485

9247892

6132681

Danska

100

33,56

30,66

21,77

14,02

2723667

913939

835015

592829

381884

Nizozemska

100

42,45

27,37

15,28

14,89

8793592

3733317

2407069

1344080

1309126

Švedska

100

39,25

25,24

19,08

16,43

4943293

1940167

1247576

943422

812128

Belgija

100

32,19

27,64

23,65

16,52

5888589

1895339

1627806

1392624

972820

Irska

100

29,31

26,43

27,67

16,59

2291940

671780

605770

634150

380240

Avstrija

100

35,91

28,53

18,94

16,63

5091827

1828455

1452497

964148

846727

Francija

100

42,38

24,95

15,92

16,75

38346266

16252259

9568633

6104273

6421101

Luksemburg

100

24,15

25,54

28,29

22,02

433183

104596

110643

122546

95398


Cilji

Ciljna vrednost za povprečno starost voznega parka ni določena. Cilji, povezani z voznim parkom, se tako večinoma navezujejo zlasti na njegovo sestavo. Z okoljskega vidika je predvsem pomembno, da se zamenjajo stara vozila z novimi, tehnološko naprednejšimi in okolju prijaznejšimi. S tem namenom je EU uvedla zakonodajni okvir, ki določa zgornje mejne vrednosti izpustov iz izpušnih cevi vozil (izpusti na viru). S tem so bili uvedeni EURO standardi, ki so v zadnjem desetletju močno vplivali na zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje, zlasti z vidika izpustov iz vozil. V okviru Direktive 2000/53/EC (ELV direktiva) Evropskega parlamenta in Sveta je deloma urejeno tudi področje ravnanja z izrabljenimi vozili. Poleg spodbud, namenjenih omejevanju uporabe (težkih) kovin v avtomobilski industriji, omenjena direktiva določa, da naj bi države članice EU do leta 2015 povečale delež recikliranih in ponovno uporabljenih ter predelanih izrabljenih vozil na 95 %. Leta 2019 je bilo EU povprečje 89,6 % recikliranih in 95,1 % ponovno uporabljenih ter predelanih izrabljenih vozil.


Povprečna starost voznega parka je posredni kazalec uspešnosti doseganja okoljevarstvenih ciljev ter preprečevanja negativnih okoljskih vplivov cestnega prometa (EEA, 2016). Starejši vozni park ustvarja več izpustov kakor mlajši, toda njegova hitrejša zamenjava ima pomanjkljivost v povečani porabi energije in surovin za izdelavo, odstranitev in reciklažo vozil. Evropska agencija za okolje opozarja, da podatek o povprečni starosti voznega parka ne zadošča za njegovo celovito okoljsko presojo. Za dodatno razumevanje pojava bi bil potreben vsaj še podatek o povprečnem letnem številu prevoženih kilometrov vozil oziroma o njihovi uporabi, o povprečni življenjski dobi vozil (EEA, 2016) ter o doseganju standardov glede izpustov onesnaževal iz posameznih kategorij vozil.

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v EU najprej zmanjšala z 8,8 let v letu 1995 na 6,8 let v letu 2000 in nato povečala na 7,4 let v letu 2014. Po tem letu se kazalnik ni več spremljal. Ker se vozniki v EU kasneje odločajo za menjavo starejšega in nakup novega osebnega avtomobila, se slednje odraža tudi v povprečni starosti voznega parka v EU. Tu se namreč delež osebnih avtomobilov, starejših od 10 let, stalno povečuje (EEA, 2016).

Starost osebnih avtomobilov v EU-27 (za Bolgarijo, Grčijo in Slovaško ni podatkov) se med državami zelo razlikuje (podatki so za leto 2020). Največji delež osebnih avtomobilov, starejših od 10 let, ima Litva (81,1 %), delež 70 % ali več imajo še države Romunija, Poljska, Latvija, Madžarska in Estonija. Največ vozil, mlajših od 2 leti, je v Luksemburgu (22 %), več kot 15 % vozil, mlajših od 2 leti, pa imajo še države Francija, Avstrija, Irska, Belgija in Švedska. Osebni avtomobili na dizelski pogon imajo v povprečju nižjo povprečno starost v primerjavi z osebnimi avtomobili na bencinski pogon, saj se trg z avtomobili na dizelski pogon nenehno širi. Vsako leto je v EU registriranih več avtomobilov na dizelski kot na bencinski pogon (EUROSTAT, 2022). V nekaterih članicah EU se povprečna starost osebnih vozil znižuje zaradi pospešenega izločanja starih vozil iz uporabe, politike spodbujanja zamenjave starih vozil z novimi, finančnih spodbud ter obveznih tehničnih pregledov vozil, ki vključujejo servisna in vzdrževalna dela (EEA, 2016).

V Sloveniji se je povprečna starost osebnih avtomobilov od leta 2001 (6,9 let) do leta 2021 (10,6 let) povečala za 3,8 let; spremenila pa se je tudi starostna sestava osebnih avtomobilov: v letu 2021 se je delež avtomobilov, starih 12 let ali več, v primerjavi z letom 2001 povečal za dvainpolkrat, delež avtomobilov, starih manj kot tri leta, pa zmanjšal za polovico. V enaki primerjavi je zanimiv tudi podatek, da je bilo leta 2001 med v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi avtomobili 84 % novih vozil, leta 2021 pa le še 61 % (SURS, 2022). To pomeni, da se nove tehnologije uvajajo počasneje in da je vozni park večinoma okolju manj prijazen.

V obdobju 2000-2020 se je poleg povprečne starosti osebnih avtomobilov povečala tudi povprečna starost ostalih vozil v EU. Povprečna starost lahkih gospodarskih vozil s 6,7 na 11,9 let, težjih tovornih vozil s 7,5 na 14,1 leto, avtobusov pa z 8,7 na 12,8 let. Podatek za povprečno starost dvokolesnikov za leto 2020 ni bil na voljo (njihova starost se je sicer med leti 2000 in 2014 povečala z 8,9 na povprečno 9,1 leto (EEA, 2016).

Staranje voznega parka je značilno tudi za Slovenijo. Povprečna starost voznega parka osebnih avtomobilov v Sloveniji je vse večja, v zadnjih tridesetih letih se je povečala za slaba štiri leta - s 6,8 let v letu 1992 na 10,6 let v letu 2021. V starostni sestavi osebnih avtomobilov se delež vozil, starejših od 12 let, zadnjih dvajset let stalno povečuje in sicer vsako desetletje za okoli 50 % (leta 2001 je bil ta delež 17 %, leta 2011 29 %, leta 2021 pa že 43 %). V istem obdobju hkrati stalno upada je delež avtomobilov, starih manj kot tri leta in sicer vsako desetletje za okoli 30 % (leta 2001 je bil ta delež 21 %, leta 2011 14 %, leta 2021 pa le še 10 %). Pri ostalih vrstah vozil je v zadnjih dvajsetih letih zaznati več sprememb v trendu rasti ali upada starosti vozil, hkrati pa so te spremembe večinoma manjšega obsega kot pri osebnih avtomobilih. V splošnem pa je v zadnjih dvajsetih letih delež vozil, starejših od 12 let, narasel, mlajših od 3 leta pa upadel. Delež tovornih motornih vozil, starejših od 12 let, se je povečal za 5 %, delež enako starih avtobusov se je za 4 % zmanjšal, delež tako starih koles z motorjem in motornih koles pa povečal za 21 %. Po drugi strani se je delež tovornih motornih vozil, mlajših od 3 leta, v enakem obdobju zmanjšal za 4 %, delež manj kot tri leta starih avtobusov se je zmanjšal za 5 %, delež tako starih koles z motorjem in motornih koles pa je manjši za 6 %. Nihanja so časovno povezana z recesijo leta 2008 in epidemijo COVID-19 v letih 2019 in 2020. Navedeno pomeni, da se v Sloveniji nove tehnologije uvajajo počasi in da je vozni park danes večinoma okolju manj prijazen, čeprav je bilo v vmesnih obdobjih zabeleženih nekaj let njegovega posodabljanja.

Ukrepi, ki jih države uvajajo za pomlajevanje voznega parka, so finančne spodbude za njegovo obnovo oziroma za izločanje starih in izrabljenih vozil iz prometa, sistemi ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ter obvezni periodični tehnični pregledi (EEA, 2016).

V državah EU je bilo vpeljanih že nekaj sistemov spodbud za obnovo voznega parka, a še vedno ni skupne tovrstne politike na ravni EU. Spodbude lahko vključujejo denarno nadomestilo za opustitev uporabe starega vozila brez obveznega nakupa novega ali pa nadomestilo za zamenjavo z novim vozilom oziroma takim, ki manj obremenjuje okolje. Obstajajo tudi nekateri administrativni ukrepi brez neposrednih finančnih posledic, a s posrednim vplivom na odločitev o zamenjavi starega vozila. V Sloveniji še ni bilo tovrstnih državnih spodbud, so jih pa vključevali v prodajne akcije nekateri proizvajalci. Ti ukrepi vplivajo na okolje dvoplastno: pozitivno, z zmanjšanjem obremenitve okolja in zdravja ljudi zaradi obnove voznega parka z novejšimi, tehnološko naprednejšimi in čistejšimi vozili, ter negativno zaradi skrajšanja življenjske dobe vozil, kar poveča porabo energije in surovin za izdelavo novih in razgradnjo starih vozil. Okoljsko pomembni del obnove voznega parka je sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki je obvezen za vse države članice Evropske unije na podlagi direktive o izrabljenih vozilih, sprejete 18. septembra 2000 (št. 2000/53/ES). Njen cilj je zaščititi okolje s preprečitvijo onesnaževanja z izrabljenimi motornimi vozili ter s pospeševanjem in podporo zbiranju, ponovni uporabi in predelavi sestavnih delov vozil. Ciljni delež 95 % ponovne uporabe in predelave izrabljenih motornih vozil je bil opredeljen za leto 2015. Cilj je bil delno dosežen šele v letu 2019, ko je bil v EU povprečni delež ponovne uporabe 95,1 % (92,8 % leta 2015), predelave pa 89,6 % (87 % leta 2015) (EUROSTAT, 2022). Slovenija je to področje prvič uredila leta 2003 z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 18/03 in spremembe). Leta 2011 je prvo nadomestila nova Uredba o izrabljenih vozilih (Ur.l. RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12). Po podatkih Eurostata je Slovenija cilj predelave že dosegla leta 2012, delež pa je bil leta 2019 95,4 %; cilj ponovne uporabe je Slovenija presegla v letih 2012, 2017 in 2018, leta 2019 pa je z 89,5 % ponovno pod ciljno vrednostjo.

Redni tehnični pregledi imajo velik pomen na zmanjševanje okoljskih vplivov vozil in na pravočasno odstranitev neprimernih vozil iz prometa. Pravilno vzdrževana vozila lahko dosežejo visoko starost, če njihov okoljski vpliv ni bistveno večji od novejših tehnologij, ki so večinoma povezane s t.i. EURO standardi (omejitvami glede emisijske stopnje vozil) (EEA, 2016). Obvezni periodični tehnični pregledi so v Sloveniji dolgoletna praksa, ki je od 1. decembra 2003 izpopolnjena z meritvami izpustov izpušnih plinov. S tem ukrepom naj bi neposredno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, saj avtomobili ne smejo preseči homologiranih vrednosti teh izpustov. Ukrep vpliva tudi na boljše vzdrževanje vozil, kar dodatno pripomore k zmanjšanju izpustov.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Direktiva 91/441/EEC, Direktiva 94/12/EC, I Direktiva 98/69/EC,  Direktiva  98/69/EC,  715/2007/EC, Direktiva 2000/53/EC
Izvorna baza podatkov oz. vir:
Ministrstvo za notranje zadeve:
- Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov
Statistični urad RS:
- SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Transport > Transport po panogah > Nekateri kazalniki transporta, Slovenija, letno > Povprečna starost osebnih avtomobilov
- SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Transport > Registrirana cestna vozila > Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, letno

Skrbnik podatkov:
- Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
- Statistični urad RS (SURS)
Datum zajema podatkov za kazalec: november 2022
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o starosti registriranih osebnih avtomobilov in njihove starostne sestave ter starostne sestave tovornih motornih vozil in avtobusov so predstavljeni za obdobje 1992-2021, podatki starostne sestave koles z motorjem in motornih koles pa za obdobje 2002-2021.

Kazalec do leta 2000 prikazuje podatke o povprečni starosti ter številu osebnih avtomobilov glede na starost, kot so bili izračunani iz Evidence registriranih vozil Ministrstva za notranje zadeve. Od leta 2001 dalje za te preračune skrbi Statistični urad RS in podatke letno objavlja na svojih spletnih straneh. Statistični urad RS prejema podatke o mesečnih stanjih iz statistične podatkovne baze MRVL-STAT (Matičen register vozil in listin). Podatki odražajo stanje podatkovne baze v trenutku obdelave (praviloma ponoči na zadnji dan v mesecu). V kazalcu se upošteva število osebnih avtomobilov, registriranih v Sloveniji. Specialni osebni avtomobili niso vključeni.

Metodologija obdelave podatkov: Povprečna starost ter število registriranih osebnih avtomobilov glede na starost sta izračunani od meseca in leta njihove prve registracije do konca opazovanega obdobja.
Informacije o kakovosti z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je usklajen z metodologijo Evropske agencije za okolje, zato je mogoča primerljivost med državami EU.  
Slabosti: Podatki pred letom 2001 niso neposredno primerljivi s podatki po tem letu zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov. Podatek o povprečni starosti voznega parka ne zadošča za celovito okoljsko presojo kazalca, saj bi bil za dodatno razumevanje pojava potreben vsaj še podatek o povprečni življenjski dobi vozil.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Podatki veljajo za dokaj točne in zanesljive.
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1
Relevantnost: 1
Točnost: 2 (podatek ni dovolj natančen za celovito oceno vplivov na okolje)
Časovna primerljivost: 2 (prelom podatkovnega niza leta 2001)
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: EUROSTAT > Data  >  Data > Database > Transport > Road transport > Road transport equipement - Stock of vehicles (road_eqs) > Passenger cars, by age
Skrbnik podatkov: EUROSTAT
Datum zajema podatkov za kazalec: november 2022
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so na voljo od leta 1990 naprej. Podatki so zbrani na podlagi Skupnega vprašalnika za statistiko transporta, ki ga je EUROSTAT pripravil za sodelujoče države.
Metodologija obdelave podatkov: Predstavljeni so deleži avtomobilov v posameznih državah EU glede na starost. Na sliki PR12-3 so prikazane le tiste države, za katere so na voljo podatki za leto 2020.
Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:
- Prednosti in slabosti kazalca: Vse države pošiljajo podatke po istem obrazcu, zato so le-ti mednarodno primerljivi.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki se nanašajo na daljši časovni niz.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2 (podatki niso na voljo za vse države)

Drugi viri in literatura