KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Čeprav se je v obdobju 1990-2021 proizvodnja električne energije in toplote povečala za 30 %, so se izpusti CO2, zlasti zaradi povečanja učinkovitosti proizvodnje ter tudi povečanja proizvodnje iz OVE in jedrske energije, zmanjšali za 31,5 %. Izpusti SO2 so se zmanjšali za skoraj 99 % zlasti zaradi namestitve razžveplanih naprav, povečanja učinkovitosti proizvodnje in deleža proizvodnje iz OVE in jedrske. Izpusti NOx so se zmanjšali za 81 % predvsem zaradi izvajanja primarnih ukrepov za zmanjšanje izpustov NOx, v termoelektrarnah, povečanja učinkovitosti proizvodnje ter deleža proizvodnje iz OVE in jedrske.

 


Kazalec analizira gibanje preteklih izpustov CO2, SO2 in NOx iz proizvodnje električne energije in toplote z vidika vpliva izvajanja različnih ukrepov ter omogoča oceno prispevka posameznih ukrepov k zmanjšanju izpustov CO2, SO2 in NOx.

CO2 je najpomembnejši med toplogrednimi plini, ki povzročajo zadrževanje toplote v Zemljini atmosferi, zaradi česar temperatura na površju Zemlje narašča. To bo imelo številne neposredne (poletni vročinski valovi so izredno nevarni za starejše in dojenčke, itd.) in posredne (podnebne spremembe, dvig gladine morske vode) vplive na ekosistem in ljudi. Iz NOx s kemično reakcijo nastaja prizemni ozon, poleg tega prav tako kot SO2 prispeva k zakisovanju ozračja ter izpustom (sekundarnih) prašnih delcev.


Grafi

Slika EN06-1: Razčlenitev gibanja izpustov CO2 v obdobju 1990-2021
Viri:

IJS-CEU (2023)

Prikaži podatke
Dejanski izpusti [kt] Sprememba deleža OVE [kt] Sprememba deleža JE [kt] Zamenjava fosilnih goriv [kt] Izboljšanje ucinkovitosti [kt] Sprememba kolicine C v premogu [kt]
1990 6096,39 0 0 0 0 0
1991 5309,53 468,52 136,13 -100,48 476,71 53,82
1992 5783,94 469,81 -546,34 -152,04 275,86 150,45
1993 5595,14 150,12 -462,04 -140,89 591,38 114,56
1994 5406,76 321,82 -115,29 -154,32 698,52 78,82
1995 5586,36 104,10 -35,97 -121,30 693,51 125,99
1996 5204,37 459,31 -326,15 -75,94 1118,96 80,94
1997 5649,94 -163,55 19,25 -175,29 1197,90 65,28
1998 5895,98 99,57 -102,82 -187,28 902,53 151,89
1999 5247,61 517,58 -226,57 -170,30 1073,44 60,74
2000 5537,87 551,57 -313,49 -180,76 1118,94 -7,44
2001 6257,46 315,26 -135,54 -175,83 1039,99 -182,99
2002 6516,93 -218,08 46,82 -224,44 1241,93 -135,87
2003 6249,56 -446,09 -74,33 -106,45 1434,09 -87,79
2004 6392,18 455,66 -290,20 -163,81 1422,36 -220,61
2005 6421,21 -177,24 141,90 -139,98 1560,85 -239,48
2006 6469,65 -8,48 -156,04 -150,50 1554,17 -178,68
2007 6698,64 -289,79 76,86 -150,74 1351,09 -279,46
2008 6461,92 124,12 151,50 -132,48 1707,09 -244,90
2009 6181,82 712,31 -339,76 -26,98 1652,26 -147,23
2010 6304,25 678,94 -493,83 -32,17 1809,86 -132,82
2011 6333,26 -189,82 152,77 -46,69 1806,35 -66,87
2012 6027,19 383,08 -388,75 -26,48 1872,86 -47,02
2013 5746,19 1121,74 -717,71 -43,36 1886,94 -25,33
2014 4425,39 2405,92 11,93 -50,63 1733,22 -140,45
2015 4537,61 634,96 11,85 -89,13 2376,49 -38,55
2016 4911,08 1041,04 -395,15 -114,91 2745,64 -111,43
2017 4896,73 403,32 170,60 -49,69 2681,41 -44,95
2018 4782,19 1136,59 -316,05 -40,71 2564,23 -76,78
2019 4556,19 1042,45 -183,31 16,89 2567,92 -72,44
2020 4491,81 1388,43 -22,07 41,58 2618,39 -109,15
2021 4176,09 1504,49 -306,77 39,83 2341,79 188,45
Slika EN06-2: Razclenitev gibanja izpustov SO2 v obdobju 1990-2021
Viri:

IJS-CEU (2023)

Prikaži podatke
Dejanski izpusti [kt] Sprememba deleža OVE [kt] Sprememba deleža JE [kt] Zamenjava fosilnih goriv [kt] Izboljšanje ucinkovitosti [kt] Ukrepi zmanjšanja izpustov SO2 [kt]
1990 147,88 0 0 0 0 0
1991 131,95 11,15 3,21 -5,40 11,75 1,23
1992 144,49 10,72 -12,86 -9,02 7,18 4,59
1993 141,33 3,30 -10,88 -8,42 14,91 1,62
1994 136,75 7,55 -2,71 -8,77 17,24 1,21
1995 97,26 2,64 -0,85 -7,14 16,94 45,24
1996 95,13 11,14 -7,68 -5,01 27,67 35,48
1997 101,48 -3,44 0,45 -10,64 30,10 41,99
1998 96,05 2,83 -2,42 -10,96 22,35 56,13
1999 82,70 12,32 -5,33 -9,97 26,78 51,23
2000 80,67 12,19 -7,38 -10,25 28,70 58,74
2001 50,75 6,71 -3,19 -9,86 26,73 101,53
2002 52,33 -5,51 1,10 -12,60 31,48 108,51
2003 49,95 -10,71 -1,75 -5,71 35,35 101,90
2004 40,97 8,16 -6,83 -8,96 36,30 114,60
2005 31,90 -5,97 3,34 -5,84 36,86 123,26
2006 9,50 -2,57 -3,67 -6,02 36,50 148,92
2007 8,57 -8,59 1,81 -5,66 30,41 153,11
2008 7,26 1,14 3,57 1,39 33,53 148,80
2009 6,45 17,48 -8,00 2,14 35,60 141,16
2010 6,13 16,31 -11,63 2,12 39,05 145,33
2011 6,64 -3,61 3,60 2,70 37,86 146,61
2012 6,45 9,19 -9,15 4,43 39,35 139,45
2013 5,46 27,86 -16,90 3,35 38,09 135,44
2014 3,78 57,02 0,28 2,92 35,58 103,82
2015 1,93 16,29 0,28 2,52 49,20 110,10
2016 1,55 24,67 -9,30 1,48 58,34 119,17
2017 2,01 10,65 4,02 5,46 55,27 118,04
2018 2,08 27,22 -7,44 5,73 52,81 114,85
2019 1,59 24,89 -4,32 9,61 51,70 108,83
2020 1,57 33,34 -0,52 11,46 52,21 105,92
2021 1,62 35,28 -7,22 11,02 46,12 105,86
Slika EN06-3: Razclenitev gibanja izpustov NOx v obdobju 1990-2021
Viri:

IJS-CEU (2023)

Prikaži podatke
Dejanski izpusti [kt] Sprememba deleža OVE [kt] Sprememba deleža JE [kt] Zamenjava fosilnih goriv [kt] Izboljšanje ucinkovitosti [kt] Ukrepi zmanjšanja izpustov NOx [kt] Referencni izpusti [kt]
1990 17,58 0 0 0 0 0 17,58
1991 14,40 1,33 0,38 -0,36 1,37 1,17 18,29
1992 14,52 1,27 -1,53 -0,55 0,83 2,70 17,25
1993 15,18 0,39 -1,29 -0,51 1,73 1,36 16,86
1994 15,09 0,90 -0,32 -0,54 1,99 0,86 17,98
1995 13,57 0,31 -0,10 -0,43 1,97 2,99 18,31
1996 13,63 1,32 -0,91 -0,28 3,23 1,63 18,63
1997 15,50 -0,41 0,05 -0,64 3,47 1,04 19,01
1998 15,91 0,34 -0,29 -0,67 2,57 1,62 19,49
1999 12,90 1,46 -0,63 -0,60 3,09 2,54 18,75
2000 14,07 1,45 -0,88 -0,63 3,31 2,01 19,34
2001 14,77 0,80 -0,38 -0,61 3,09 2,86 20,52
2002 16,45 -0,66 0,13 -0,78 3,62 2,07 20,84
2003 14,73 -1,27 -0,21 -0,34 4,14 3,05 20,09
2004 12,75 0,97 -0,81 -0,55 4,22 5,33 21,90
2005 12,61 -0,71 0,40 -0,41 4,33 5,60 21,82
2006 12,81 -0,31 -0,44 -0,43 4,28 5,78 21,71
2007 11,56 -1,02 0,22 -0,42 3,57 7,44 21,35
2008 11,60 0,14 0,42 -0,15 4,04 7,20 23,26
2009 10,46 2,08 -0,95 0,06 4,27 7,25 23,16
2010 10,84 1,94 -1,38 0,06 4,68 7,32 23,45
2011 10,59 -0,43 0,43 0,05 4,55 7,85 23,03
2012 9,98 1,09 -1,09 0,14 4,76 7,67 22,55
2013 9,04 3,31 -2,01 0,07 4,60 7,96 22,97
2014 6,71 6,78 0,03 0,04 4,31 6,31 24,18
2015 4,50 1,94 0,03 -0,03 5,95 9,05 21,43
2016 4,02 2,93 -1,11 -0,11 7,03 10,52 23,28
2017 4,76 1,27 0,48 0,13 6,73 9,87 23,23
2018 4,68 3,24 -0,88 0,16 6,44 9,58 23,21
2019 3,52 2,96 -0,51 0,38 6,39 10,12 22,86
2020 3,36 3,96 -0,06 0,48 6,49 10,01 24,24
2021 3,26 4,19 -0,86 0,46 5,74 10,11 22,90

Cilji

Ciljev za izpuste iz proizvodnje električne energije Slovenija nima, so pa cilji določeni za izpuste na nivoju države, zmanjševanje izpustov CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote pa je spodbujeno preko sistema EU-ETS. Več informacij je na voljo v kazalcih  [PB03] Izpusti toplogrednih plinov in EN09 Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov.

Pri proizvodnji električne energije je potrebno poleg okoljskega vidika upoštevati tudi vidik zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Na izpuste ima pomemben vpliv tudi doseganje cilja glede deleža električne energije iz obnovljivih virov energije (za več glej kazalec EN24 Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije).


Sektor proizvodnje električne energije in toplote je leta 2021 k skupnim izpustom CO2 prispeval 32 %, SO2 40 % in NOx 13 %. Zaradi tega je ta sektor zelo pomemben za doseganje nacionalnih ciljev pri onesnaževalih zraka, medtem ko pri toplogrednih plinih sektor ni vključen v nacionalni cilj do 2030, ker je vključen v sistem trgovanja s pravicami do emisij. Je pa zmanjševanje emisij v tem sektorju ključno za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Informacija o tem, kateri ukrepi dajejo pričakovane učinke in kateri ne, je nujna za pravočasno prilagajanje strategije zmanjševanja izpustov snovi.

Proizvodnja električne energije in toplote je leta 2021 prispevala 4.176 kt izpustov CO2, 1,6 kt SO2 in 3,3 kt NOx, s čimer je največji vir izpustov SO2, drugi največji vir pri CO2 (prvi je promet) in četrti pri NOx (promet je daleč največji vir NOx). Glede na leto 1990 so bili izpusti SO2 in NOx iz tega vira leta 2021 nižji za 99 % oziroma 81 %, CO2 pa za 31 %. Glede na predhodno leto so bili izpusti nižji pri CO2 za 7 % in pri NOx za 3 %, pri SO2 pa so se povečali za 3 %. Proizvodnja električne energije in toplote je bila leta 2021 za 30 % večja kot leta 1990 in za 6 % manjša kot leta 2020.

Zmanjšanje oz. zaostajanje povečevanja izpustov za povečevanjem proizvodnje električne energije in toplote je posledica izvajanja ukrepov, ki jih lahko razvrstimo v štiri skupine:

 • Povečanje deleža ne-fosilnih goriv, kamor sodijo jedrska energija in obnovljivi viri energije. Pri obnovljivih virih energije je potrebno omeniti, da je lesna biomasa CO2 nevtralna, zato je pri izpustih CO2 prišteta med obnovljive vire, pri izpustih SO2 in NOx pa k fosilnim virom, saj njeno zgorevanje prispeva k skupnim izpustom obeh snovi.
 • Povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv. K temu prispeva tako izboljšanje učinkovitosti proizvodnje v obstoječih napravah kot postavitev novih naprav ter tudi povečanje proizvodnje električne energije v soproizvodnji električne energije in toplote.
 • Sprememba deleža posameznih fosilnih goriv v skupni porabi fosilnih goriv. Premog (rjavi premog in lignit) ter kurilno olje vsebujejo velike količine ogljika, žvepla in dušika, ki pri gorenju reagirajo s kisikom in povzročajo okoljsko škodo v obliki izpustov. Zemeljski plin vsebuje občutno nižje koncentracije teh snovi, zato je okoljsko bolj sprejemljiv.
 • Izvedba tehničnih ukrepov zmanjšanja izpustov:
  • Razžveplanje dimnih plinov občutno zmanjša izpuste SO2. Najpogostejši način izvedbe razžveplanja je mokri kalcitni postopek, ki temelji na absorpciji žveplovega dioksida iz dimnih plinov v suspenzijo, kjer s kalcitom tvori stabilen produkt.
  • Zmanjšanje izpustov NOx je možno doseči s primarnimi ukrepi (prilagoditev zgorevanja) ali s sekundarnimi ukrepi (čiščenje dimnih plinov). Najpogostejši način prilagoditve zgorevanja je preko namestitve gorilnika z nizkimi izpusti NOx (»low NOx burner«)
  • Sem sodijo tudi metodološke izboljšave izračuna evidenc izpustov ter spreminjanje emisijskih faktorjev zaradi spreminjanja lastnosti goriv.

Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote bi leta 2021 v primeru, da bi bila situacija enaka kot leta 1990 (enaki deleži goriv, enaki izkoristki termoelektrarn, itd.) znašali 7.944 kt CO2, kar je 3.768 kt CO2 več kot so bile dejanski izpusti. Nižji izpusti so posledica izvedbe različnih ukrepov, ki so opisani spodaj:

 • K nižjim izpustov je največ prispevalo izboljšanje učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije, kar je bilo doseženo zlasti z optimizacijo delovanja naprav, pomemben pa je vpliv ustavitve blokov 1 do 4 v termoelektrarni Šoštanj, termoelektrarne Trbovlje, največji vpliv pa je imela postavitev nove enote TEŠ 6 leta 2014. Leta 2021 je bila proizvodnja za 43 % bolj učinkovita kot leta 1990. V prihodnosti se s postavitvijo novih plinskih naprav pričakuje še dodatne izboljšave učinkovitosti (glej tudi kazalec EN13 Učinkovitost proizvodnje električne energije).
 • Količina proizvedene električne energije in toplote iz jedrske ter obnovljivih virov energije (OVE) je bila leta 2021 glede na leto 1990 večja za 46 %. Ker se je proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv povečala za dobra 11 odstotka, je bil delež proizvodnje iz fosilnih goriv za 7 odstotnih točk nižji kot leta 1990. Zaradi zmanjšanja deleža fosilnih goriv je prispevek tega ukrepa pozitiven. V vmesnih letih se je delež spreminjal, saj je proizvodnja električne energije iz OVE vezana na vodnatost rek, letna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni pa na dolžino remonta in delno tudi na vodnatost rek zaradi hlajenja. Dolgoročno se bo skladno s strateškimi usmeritvami države proizvodnja električne energije izvajala le z nizkoogljičnimi viri (OVE in jedrska energija) .
 • Premog je bil leta 2021 še vedno glavni fosilni energent v termoelektrarnah. Situacija se bo nekoliko spremenila z zagonom plinske enote v Ljubljani. Prispevek spremembe strukture fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije k zmanjšanju izpustov TGP leta 2021 glede na leto 1990 je bil minimalen.
 • Poleg faktorjev, povezanih s porabo goriva, pa na izpuste vplivajo tudi spremembe emisijskih faktorjev za lignit, ki so vezani na vsebnost ogljika v lignitu. Emisijski faktor je bil v nekaterih obdobjih nižji kot leta 1990, v nekaterih pa višji. Leta 2021 je bil nižji kot leta 1990, zato je prispevek tega ukrepa pozitiven.

Če prispevek posameznih skupin ukrepov zmnožimo, dobimo spremembo izpustov leta 2021 glede na 1990. 1,303 (povečanje proizvodnje električne energije) x 0,651 (povečanje učinkovitosti proizvodnje) x 0,849 (zmanjšanje deleža fosilnih goriv v proizvodnji) x 0,994 (zmanjšanje izpustov na enoto porabljenega fosilnega goriva) x 0,957 (sprememba emisijskega faktorja) = 0,685 (zmanjšanje izpustov CO2 leta 2021 glede na leto 1990).

Pripisovanje zmanjšanja izpustov posameznim instrumentom je težavno. Zgoraj predstavljeni rezultati prikazujejo ocene učinkov posameznih skupin ukrepov. Izvajanje posameznega ukrepa pa je spodbujeno z različnimi instrumenti, povečanje deleža OVE je npr. spodbujeno s sistemom zagotovljenih odkupnih cen, finančnimi spodbudami (subvencije, posojila) ter certificiranjem izvora energije. Poleg tega imajo seveda zlasti v proizvodnji električne energije in toplote pomembno vlogo tudi ostala merila za izvajanje določenih ukrepov, npr. zanesljivost oskrbe, po odprtju trgov z zemeljskim plinom in električno energijo pa tudi razmere na trgu.

Izpusti SO2 so bili leta 2021 glede na leto 1990 občutno nižji. Če bi ob enaki situaciji kot leta 1990 proizvedli toliko električne energije kot leta 2021 bi izpusti znašali 193 kt, kar je 191 kt več od dejanskih izpustov. Zaradi izvedbe ukrepov so bili na enoto proizvedene električne energije in toplote izpusti nižji za 99 %. Ločitev gibanja izpustov in proizvodnje je bila dosežena z izvajanjem naslednjih ukrepov:

 • Najpomembnejši je prispevek tehničnih ukrepov, in sicer razžveplanja dimnih plinov, zamenjave premoga z visoko vsebnostjo žvepla s takim, ki ima nižjo, ter zmanjšanja vsebnosti žvepla v tekočih gorivih. To je k nižjim izpustom leta 2021 glede na 1990 ob večji proizvodnji električne energije prispevalo 55 %.
 • Druga skupina ukrepov po velikosti prispevka je povečanje učinkovitosti naprav. Učinkovitost proizvodnje električne energije se je povečala za 54 % (razlika glede na CO2 je posledica različne obravnave lesa – pri CO2 je prištet k obnovljivim virov energije, pri SO2 in NOx pa k fosilnim virov energije). K nižjim izpustom je ta ukrep prispeval 24 %.
 • Prispevki preostalih dveh skupin ukrepov so majhni. Delež proizvodnje električne energije in toplote iz fosilnih goriv in lesne biomase je bil leta 2021 manjši kot leta 1990 in je k nižjim izpustom prispeval 15 %. Povečanje deleža čistejših fosilnih goriv pa je k nižjim izpustom prispevalo 6 %.  

Izpusti NOx na enoto proizvedene električne energije in toplote so bili leta 2021 za 86 % nižji kot leta 1990, kar je posledica:

 • izvedbe tehničnih ukrepov, kot so zamenjava gorilnikov s takimi z nizkimi izpusti NOx, rekonstrukcija kotlov in izboljšave metodologije izračuna evidenc izpustov, s čimer je bilo doseženo 76 % zmanjšanje,
 • izboljšanja učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije in toplote za 30 %,
 • povečanje deleža proizvedene električne energije iz OVE in jedrske energije 15 %
 • prehoda na fosilna goriva z manjšo vsebnostjo dušika (s tekočih goriv na zemeljski plin, s premoga na les itd.) - zmanjšanje za 2 %.

V prihodnje se, tako kot pri SO2 in CO2, zaradi novih naložb v proizvodnjo električne energije iz OVE in tudi jedrske energije pričakuje nadaljnje zmanjševanje izpustov.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji in pravna podlaga

Nacionalnem energetskem programu (NEPN)[1], Resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)[2] ter Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 48/18 in 44/22 – ZVO-2)[3]

Metodologija zbiranja podatkov

Podatki so pripravljeni na letni osnovi. Energetske bilance za predhodno leto so dostopne konec tekočega leta, evidence izpustov za preteklo leto pa v začetku naslednjega.
Metodologija obdelave podatkov

Referenčni izpusti (Ref_emisije): Predpostavljeno je bilo, da se je v transformacijah ohranilo stanje leta 1990, tako da so se izpusti povečevali z enako stopnjo kot proizvodnja električne energije in toplote.

Ref_emisije(leto) = Proiz.Toplote&El.En.(leto) x Emisije(1990) / Proiz.Toplote&El.En.(1990)
Proiz.Toplote&El.En.     skupna proizvodnja toplote in električne energije

Zmanjšanje izpustov zaradi povečanja deleža jedrske energije in OVE: Razdelitev skupnega zmanjšanja na OVE in jedrsko energijo je bila narejena tako:

zmanjšanjeOVE = (deležOVE(leto)-deležOVE(1990))/(deležOVE&JE(leto)-deležOVE&JE(1990))

Em_fosil(leto) = DelezFosil(leto)/DelezFosil(1990) x Ref_emisije(leto)
DelezFosil     delez proizvodnje električne energije in toplote iz fosilnih goriv

Zmanjšanje izpustov zaradi zamenjave fosilnih goriv (med sabo): Skupni emisijski faktor za vsa goriva je bil izračunan na podlagi emisijskega faktorja za posamezna goriva (trdna, tekoča in plinasta) leta 1990 in deleža posameznih goriv v skupni rabi v transformacijah v določenem letu.

Em_fosilmix(leto) = SkupniEF (leto)/SkupniEF(1990) x Em_fosil(leto)
SkupniEF     skupni emisijski faktor za vsa goriva

Zmanjšanje izpustov zaradi izboljšanja učinkovitosti: Učinkovitost je definirana kot količnik proizvodnje električne energije in toplote iz fosilnih goriv in porabo fosilnih goriv

Em_ ucinkovitost(leto) = Ucinkovitost (1990)/Ucinkovitost(leto) x Em_fosilmix(leto)
Ucinkovist     učinkovitost proizvodnje električne energije in toplote

Zmanjšanje zaradi tehničnih ukrepov: To zmanjšanje je izračunano kot ostanek.
Za oceno prispevkov posameznih ukrepov je uporabljen pristop, ki temelji na enačbah IPAT in KAYA:
- Enačba IPAT: Vpliv (»Impact«) = Prebivalstvo (»Population«) x Bogastvo (»Affluence«) x Tehnologija (»Technology«)
- Enačba KAYA: Izpusti CO2 = Prebivalstvo x (BDP/Prebivalstvo) x (Energija/BDP) x (CO2/Energija)
Primer za kazalec za CO2:
- Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote =
Skupna proizvodnja električne energije in toplote
x Proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv / Skupna proizvodnja električne energije in toplote
x Poraba fosilnih goriv / Proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv
x Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote / Poraba fosilnih goriv

Enačba KAYA je metoda izračuna, ki omogoča, da prispevek določenega ukrepa ocenimo preko seštevanja oziroma odštevanja. Pomembno se je zavedati omejitev te metode, saj ocenjeni prispevki posameznih ukrepov ne predstavljajo točnega prispevka posameznega ukrepa zaradi medsebojne odvisnosti in povezanosti učinkov ukrepov (različne metode velikost posameznih prispevkov ocenijo različno). Kljub omejitvam je metoda koristna, saj nudi indikativno informacijo o pomembnosti (uspešnosti) različnih ukrepov pri razlagi gibanja izpustov CO2, SO2 in NOx.

Pri kazalcu so letne rasti ponekod prikazane v odstotnih točkah. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16%-15%=1%t (npr. če je bila lansko leto rast 15%, letos pa 16%, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti pa lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16%/15%)*100]-100=6,7%, kjer je rast izražena v odstotkih.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti CO2

[kt CO2]

Evidence izpustov toplogrednih plinov, Arhiv TGP, Agencija RS za okolje

1990-2021

V mesecu aprilu za predpreteklo leto

enkrat letno

16. 8. 2023

da

Izpusti SO2 in NOx

[kt]

ARSO, spletna stran CDR

1990–2021

Februarja za predpreteklo leto

enkrat letno

16.8.2023

da

Proizvodnja električne energije po gorivih in proizvodnja toplote

[GWh]

Ministrstvo pristojno za energetiko, obdelava IJS-CEU

1990-1999

Podatek pridobljen iz letnih energetskih popisov

Podatki se ne osvežujejo več

-

da

Proizvodnja električne energije po gorivih in proizvodnja toplote

[GWh]

SURS, SI-STAT

2000-2021

Oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Poraba fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije in toplote

[TJ]

SURS, SI-STAT

2000-2021

Oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Emisijski faktorji

[kgCO2/GJ, gSO2, GJ, gNOx, GJ]

ARSO

1990-2021

Aprila za predpreteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Opredelitev kazalca

Relevantnost kazalca: 1
Točnost uporabljenih podatkov: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: -

 


Related indicators