KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Specifični izpusti CO2  v cestnem prevozu EU upadajo od leta 1995 dalje, predvsem zaradi učinkovitejše rabe goriv osebnih avtomobilov. Nova uredba EU je še zaostrila standarde za izpuste iz novih osebnih avtomobilov (95 g/km izpustov CO2 pri novih vozilih do leta 2020), kar bo še dodatno zmanjšalo izpuste CO2. Specifična energijska učinkovitost v cestnem tovornem prevozu se je izboljšala, vendar cestni prevoz še zmeraj porabi bistveno več energije kot železniški ali pomorski tovorni prevoz. Tudi pri lahkih tovornih vozilih se pričakuje upad izpustov CO2 zaradi zaostrenih standardov EU glede izpustov (147 g/km izpustov CO2 pri novih vozilih do leta 2020). Specifični izpusti CO2 v zračnem prevozu v EU sicer upadajo, vendar so istega velikostnega reda kot cestni prevoz. Železniški in pomorski prevoz ostajata energijsko najučinkovitejša prevozna načina oseb.   

 


Kazalec prikazuje vpliv izboljšane energijske učinkovitosti prometa na zmanjšanje porabe energije in izpustov CO2. Specifični izpusti CO2 v EU so se med leti 1995 in 2011 zmanjšali za 7 % pri prevozu potnikov in za 19 % pri prevozu tovora po cestah, 33 % pri letalskem prevozu potnikov. Na železnici so se zmanjšali za 24 % pri prevozu potnikov in kar za 40 % pri prevozu tovora. Promet prispeva skoraj tretjino k končni porabi energije (glej PR04: Raba končne energije v prometu) in približno četrtino skupnih CO2 izpustov (glej PR09: Izpusti toplogrednih plinov iz prometa). Izboljšanje energijske učinkovitosti v prometu zato pomembno prispeva k zmanjšanju porabe energije in izpustov CO2.


Grafi

Slika PR20-1: Specifični izpusti CO2 na potniški kilometer (pkm) za različne vrste skupinskega prevoza potnikov v Evropi
Viri:

Specific CO2 emissions per passenger-km and per mode of transport in Europe, 1995-2011. Evropska agencija za okolje, 2013

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
letalski promet g/pkm 166.1 146.6 146.3 144.6 143.5 141.6 138.1 134.4 133.1 130.2
morski promet g/pkm 42.9 42.5 41.5 44.2 44.2 43.5 43.3 43.2 43.2 43.1
železniški promet g/pkm 53.9 52.1 51.2 50.6 48.6 45.9 45.5 42.4 45.9 44.6
cestni promet g/pkm 117.1 117.2 117.2 117.2 116.9 116.4 116.1 115.6 114.9 114.2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
letalski promet g/pkm 127.5 124.8 122.3 119.9 117.6 114.6 112.1
morski promet g/pkm 43 42.8 42.2 41.7 41.3 41 42.1
železniški promet g/pkm 44.7 43.8 43.2 42.5 41.9 41.3 40.8
cestni promet g/pkm 113 112.6 112.2 110.4 110.1 109.7 109.4
Slika PR20-2: Specifični izpusti CO2 na tonski kilometer (tkm) za različne vrste prevoza v Evropi
Viri:

Specific CO2 emissions per tonne-km and per mode of transport in Europe, 1995-2011. Evropska agencija za okolje, 2013

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
celinski vodni promet g/tkm 57.2 57.4 57.8 59.3 62.5 70 69.3 68.5 67.8 66.9
pomorski promet g/tkm 13.7 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 13.9 13.9 13.9
železniški promet g/tkm 35.1 33 32.1 29.5 27.6 26.5 25.2 24.2 23 23.5
cestni promet g/tkm 92.8 92 90.7 89.4 88 86.9 85.3 84.4 83.6 82.7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
celinski vodni promet g/tkm 66.2 65.1 64.2 63.2 62.4 61.6 61
pomorski promet g/tkm 13.9 13.9 14 14 14 14 14
železniški promet g/tkm 22.9 21.9 21.7 21.6 21.4 21.2 21
cestni promet g/tkm 81.9 81 79.6 78.4 77.2 76.2 75.3
Slika PR20-3: Specifični izpusti CO2 na tonski kilometer za lahka in težka tovorna vozila (v Evropi)
Viri:

Specific CO2 emissions from road passenger and freight transport in Europe, 1995, 2005 and 2011. Evropska agencija za okolje, 2013

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
lahka tovorna vozila g/tkm 334.9 332.1 330.5 328.4 325.4 322.2 319.1 316 312.9 309.7
težka tovorna vozila g/tkm 86.4 85.6 84.4 83.1 81.8 80.8 79.3 78.5 77.9 77.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
lahka tovorna vozila g/tkm 306.5 304.8 302.9 301.2 299.9 298.5 297.1
težka tovorna vozila g/tkm 76.2 75.4 74.1 72.9 71.8 70.9 70.1
Slika PR20-4: Specifični izpusti CO2 na potniški kilometer (pkm) za različne vrste vozil (v Evropi)
Viri:

Specific CO2 emissions from road passenger and freight transport in Europe, 1995, 2005 and 2011. Evropska agencija za okolje, 2013

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
mestni in medkrajevni avtobusi CO2/pkm 47.1 46.7 46.1 45.5 45 44.3 43.9 43.6 43.2 42.8
dvokolesa CO2/pkm 84 84 83.6 83.2 82.4 81.5 81 79.9 78.8 77.5
osebni avtomobili CO2/pkm 131.1 131.1 130.9 130.7 130.2 129.5 128.9 128.1 127.2 126.2
kombiji CO2/pkm 178.1 176.7 175.6 174.3 172.7 171 169.1 167.5 165.8 164.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mestni in medkrajevni avtobusi CO2/pkm 42.3 41 40 39.1 38.4 37.3 36.9
dvokolesa CO2/pkm 76.2 74.2 72.6 70.9 69.4 68 66.6
osebni avtomobili CO2/pkm 124.8 124.4 123.9 121.6 121.1 120.6 120.1
kombiji CO2/pkm 162.3 161.4 160.4 159.5 158.9 158.3 157.7
Slika PR20-5: Povprečni izpusti CO2 za nova vozila (v EU-27)
Viri:

Average emissions for new cars (gCO2/km) (EU-27). Evropska agencija za okolje, 2013

Prikaži podatke
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
povprečne emisije CO2 novih vozil g/pkm 172.1 169.7 167.2 165.5 163.4 162.4 161.3 158.7 153.5 145.7
potreben trend za dosego ciljev g/pkm
cilj za leto 2014 za nova osebna vozila (130 g CO2/km) g/pkm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
cilj za leto 2020 za nova osebna vozila (95 g CO2/km) g/pkm 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
povprečne emisije CO2 novih vozil g/pkm 140.3 135.7
potreben trend za dosego ciljev g/pkm 140.2 138.1 136.1 134.1 132 130 123 116 109 102
cilj za leto 2014 za nova osebna vozila (130 g CO2/km) g/pkm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
cilj za leto 2020 za nova osebna vozila (95 g CO2/km) g/pkm 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2020
povprečne emisije CO2 novih vozil g/pkm
potreben trend za dosego ciljev g/pkm 95
cilj za leto 2014 za nova osebna vozila (130 g CO2/km) g/pkm 130
cilj za leto 2020 za nova osebna vozila (95 g CO2/km) g/pkm 95

Cilji

Specifični cilji glede energijske učinkovitosti ali specifičnih emisij CO2 celotnega voznega parka ne obstajajo na EU niti na državni ravni. Cilji glede emisij CO2 so zastavljeni le za osebne avtomobile in kombije. EU uredba 443/2009 določa, da mora vsak proizvajalec vozil do leta 2015 doseči povprečno emisijo CO2 130 g/km pri vseh proizvedenih vozilih registriranih v EU. Za dosego cilja 120 g/km je potrebna dodatno zmanjšanje emisij za 10 g/km, ki jih je potrebno doseči z dodatnimi ukrepi, kot je raba biogoriv. Uredba določa tudi dolgoročni cilj - 95 g/km do leta 2020.

 

Uredba 510/2011 omejuje emisije CO2 za nove kombije na povprečno 175 g CO2 na kilometer do 2017, oziroma 147 g/km do 2020.


Specifične emisije CO2  v cestnem prevozu EU so se med leti 1995 in 2011 zmanjšale za 7% pri prevozu potnikov in za 19 % pri prevozu tovora po cestah. Energijska učinkovitost in emisije  CO2 na potniški kilometer osebnih avtomobilov so se v enakem obdobju izboljšale za 8 %. K tem izboljšavam je prispevala tudi prostovoljna zaveza avtomobilske industrije.

Emisije CO2 novih osebnih avtomobilov v EU 27 so se zmanjšale od 140,2 g CO2/km leta 2010 na 135,7 g CO2/km leta 2011. Splošen trend stalnega upada kažejo te emisije že od leta 2000. Če bi emisije vsako leto upadle enako kot so med letoma 2010-11, potem bi bil cilj 95 g CO2/km do leta 2020 dosežen. Toda v zadnjem času se je odprla razprava o realni porabi goriva in posledično realnih emisijah CO2.

Zmanjšanje emisij v cestnem tovornem prevozu je rezultat tako tehničnih izboljšav lahkih in težkih tovornih vozil (predvsem učinkovitosti motorjev) ter izboljšane izkoriščenosti težkih tovornjakov. Podatki za spremljanje povprečnih emisij CO2 lahkih tovornih vozil in kombijev na ravni EU so na razpolago šele od leta 2012. Ocene kažejo, da so povprečne emisije CO2 pri teh vozilih upadle iz 203 g CO2/km leta 2007 na 181 g CO2/km leta 2010 (TNO et al., 2012).

Kombiniran učinek izboljšav v letalski tehnologiji in večji izkoriščenosti letov je prispeval k zmanjšanju specifičnih emisij CO2 v zračnem prevozu potnikov za 33 % med leti 1995 in 2011. Vseeno skupne emisije še naprej naraščajo zaradi rasti obsega prevozov, ki je večji od pridobitev večje učinkovitosti.

Železniški prevoz je energijsko najučinkovitejši način prevoza potnikov in drugi najučinkovitejši način prevoza tovora (za pomorskim). Specifične emisije CO2 v železniškem potniškem prevozu so se med leti 1995 in 2011 zmanjšale za 24 %, predvsem zaradi zamenjave dizelskih vlakov z električnimi. Potniški kilometri z električnimi vlaki so se v tem obdobju povečali za 16 %, medtem ko so se pri dizelskih vlakih zmanjšali za 10 %. V tovornem prometu je bil upad specifičnih emisij še bistveno večji, saj so v enakem obdobju zmanjšale za 40 % kot rezultat tehnoloških izboljšav in boljše izkoriščenosti vlakov.

Energijska učinkovitost pomorskega prometa se v obravnavanem obdobju ni bistveno izboljšala (2 %).


Metodologija

Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po:
-REGULATION (EC) No  443/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
-REGULATION (EU) No 510/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO 2 emissions from light-duty vehicles
Izvorna baza podatkov oz. vir: TREMOVE economic transport and emissions model
Skrbnik podatkov: Transport & Mobility Leuven, BE
Datum zajema podatkov za kazalec: 26 Nov 2013
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: letno modeliranje
Metodologija obdelave podatkov: Podatki so obdelani v skladu z metodologijo kazalca Evropske agencije za okolje – TERM 27 – Energy efficiency and specific CO2 emissions. Povprečno energijsko učinkovitost potniškega in tovornega prevoza določa sestava voznega parka (število in vrsta vozil), rabe vozil (zasedenost in obremenitev vozil) ter značilnosti vožnje (hitrost, razdalja). Pri tovornem prevozu je raba energije na tonski kilometer odvisna tudi od značilnosti tovora (teže in prostornine), zato se energijska učinkovitost razlikuje med posameznimi vrstami tovora. Kazalec se uporablja za spremljanje energijske učinkovitosti različnih prevoznih načinovin s tem vrednotenje povezanih politik in ciljev opredeljenih na državni in mednarodni ravni.Specifične emisije CO2 so opredeljene kot emisije CO2 na enoto prevoza (potniški kilometer ali tonski kilometer) glede na način prevozni (cestni, železniški, pomorski in zračni).Emisije CO2 za nove osebne avtomobile so opredeljene kot grami CO2 na kilometer in so merjene eksperimentalno v fazi pridobivanja uporabnih dovoljenj za nova vozila.
Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:Ker so podatki o emisijah CO2, p-km in t-km modelirani in ne merjeni, jih je potrebno obravnavati kot ocene. Podatki o emisije CO2 so bolj zanesljivi, ker so kalibrirani glede na statistične podatke o porabi goriv.

Podatki za druge države:

Izvorna baza podatkov oz. vir: TERM 27 – Energy efficiency and specific CO2 emissions TREMOVE economic transport and emissions model
Skrbnik podatkov: European Environment Agency (EEA) in Transport & Mobility Leuven, BE
Datum zajema podatkov za kazalec: 26 Nov 2013
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: letno modeliranje, novi podatki so na voljo v zadnjem četrtletju
Metodologija obdelave podatkov: glej opis za Slovenijo
Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:glej opis za Slovenijo
Drugi viri in literatura: TNO, AEA, CE Delft, Ricardo, Okopol and TML, 2012. Support for the revision of regulation on CO2 emissions from light commercial vehicles — final report  Report to the European Commission.

 

Datum zajema podatkov