KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS in število podeljenih okoljskih marjetic postopoma narašča. V letu 2021 se je močno povečalo število ISO 14001 certifikatov (za 63), v letu 2022 pa okoljskih marjetic (za 15). Po številu podeljenih standardov ISO 14001 ter okoljskih marjetic na milijon prebivalcev sodi Slovenija v evropskem merilu nad povprečje EU-27. Nekoliko slabše je na področju EMAS, kjer se Slovenija v skupini držav EU-27 uvršča pod njihovo povprečje.


Kazalec prikazuje razvoj sistemov za ravnanje z okoljem. Obravnava gibanje števila podeljenih spričeval po standardu ISO 14001, shemi EMAS in gibanje števila podeljenih okoljskih znakov oziroma okoljskih marjetic (Ecolabel flower) v Sloveniji in EU. Zaradi lažje predstave ter primerjave z državami EU so podatki o okoljskih spričevalih ter znakih preračunani na milijon prebivalcev.

ISO 14001 je mednarodni standard za sistem ravnanja z okoljem, ki organizacijam določa nabor zahtev z namenom varovanja okolja, preprečevanja onesnaženja in izboljšanja okoljske učinkovitosti.

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je sistem ravnanja z okoljem, ki je bil uveden leta 1995. Pridobitelji spričevala EMAS so zavezani, da ocenijo in izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost ter obveščajo javnost o vplivih svojih dejavnosti na okolje. Shema EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001, ki zagotavlja večjo odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij. Shema ima v primerjavi z ISO 14001 višje zahteve glede izboljšanje uspešnosti, sodelovanja zaposlenih, pravne usklajenosti in komuniciranja z javnostjo.

Okoljski znak oz. okoljska marjetica (Ecolabel flower) je instrument zagotavljanja varstva okolja. Evropska unija ga je uvedla leta 1992 z namenom spodbuditi podjetja, da razvijejo proizvode in storitve, ki v največji možni meri zmanjšajo vpliv na okolje skozi celoten življenjski cikel izdelka ter potrošniku zagotavljajo boljše informacije o tem, kakšen vpliv na okolje imajo ti izdelki. Pri tem se presoja celoten vpliv proizvoda na okolje, od pridobivanja surovin do izločitve iz okolja, potrošnike pa se usmerja z dajanjem točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o proizvodih in storitvah. Prednosti, ki jih podeljen znak za okolje prinaša, so med drugim tudi potrditev spoštovanja okoljevarstvenih zahtev, uporaba znaka za okolje ter nenazadnje tudi promocija. Shema podpira vse proizvode, razen hrane, pijače, farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, vendar se tudi na tem področju pripravljajo spremembe oziroma razširitve.  


Grafi

Slika IP01-1: Število organizacij s standardom ISO 14001,Slovenija in druge države, 1998-2021
Viri:

The ISO Survey of Certifications, 2023; Eurostat, 2023

Opomba:

vrednosti za povprečje EU28 za leta 2018-2021 ni, ker Eurostat ne beleži več podatkov v tej politični enoti

Prikaži podatke
Češka [št. spričeval/mio preb.] Finska [št. spričeval/mio preb.] Italija [št. spričeval/mio preb.] Romunija [št. spričeval/mio preb.] Slovenija [št. spričeval/mio preb.] Španija [št. spričeval/mio preb.] Švedska [št. spričeval/mio preb.] povprečje EU 28 [št. spričeval/mio preb.]
1998 4,08 39,93 2,16 0,04 6,07 4,12 34,33 7,63
1999 5,84 90,89 4,27 0,04 9,56 14,31 96,03 13,42
2000 11,30 98,05 9,15 0,22 44,22 14,82 154,23 20,52
2001 17,05 132,25 22,72 0,69 68,20 50,39 232,35 34,52
2002 31,17 144,06 37,56 2,07 74,69 77,48 305,34 44,68
2003 50,83 216,10 52,96 4,42 102,68 114,77 259,59 59,36
2004 126,02 168,43 81,85 16,67 169,20 150,40 385,96 74,82
2005 207,00 175,62 120,51 34,80 208,15 196,99 406,95 89,74
2006 214,93 177,19 166,16 67,42 188,52 250,14 412,48 103,92
2007 263,07 155,08 202,23 105,39 217,88 305,90 413,81 120,85
2008 316,98 186,06 215,21 180,66 218,47 358,80 483,78 143,30
2009 445,81 206,86 241,00 319,77 190,52 359,37 448,90 161,52
2010 633,62 209,66 298,61 365,51 194,92 394,67 494,82 190,62
2011 424,44 217,48 292,09 366,06 201,93 350,16 430,03 187,15
2012 401,22 242,54 328,52 424,16 199,95 415,86 409,69 206,04
2013 455,68 262,04 356,87 436,76 225,86 343,50 386,15 211,30
2014 554,58 275,72 372,08 466,33 206,20 298,16 412,86 214,96
2015 363,63 267,92 367,63 532,49 173,06 286,55 378,46 213,45
2016 396,35 258,41 439,38 307,43 223,33 295,37 350,01 218,02
2017 407,61 268,93 240,49 282,78 217,82 280,54 483,13 199,22
2018 402,07 266,09 249,95 233,09 209,01 261,43 355,53
2019 414,00 272,20 282,81 239,92 224,90 274,22 292,17
2020 370,86 280,35 282,66 270,11 235,70 265,86 271,80
2021 424,14 296,90 306,15 321,53 264,11 297,94 274,97
Slika IP01-2: Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS, Slovenija in druge države, 1997-2022
Viri:

EMAS 2023; Eurostat, 2023

Opomba:

vrednosti za povprečje EU27 za leti 2021 in 2022 ni, ker na Eurostat ne beležijo več populacije v tej politični enoti

Prikaži podatke
Avstrija [št. spričeval/mio preb.] Danska [št. spričeval/mio preb.] Italija [št. spričeval/mio preb.] Nemčija [št. spričeval/mio preb.] Slovenija [št. spričeval/mio preb.] Španija [št. spričeval/mio preb.] Švedska [št. spričeval/mio preb.] povprečje EU-27 [št. spričeval/mio preb.]
1997 4,39 2,83 0 13,60 0 0,03 1,70 2,56
1998 17,66 15,62 0,23 19,24 0 0,45 14,00 4,35
1999 23,74 21,76 0,42 24,43 0 1,27 17,72 5,63
2000 36,65 28,42 0,74 29,10 0 2,54 22,40 6,94
2001 44,89 31,67 1,30 32,29 0 4,03 23,80 7,94
2002 40,86 24,15 2,15 30,12 0 6,31 22,48 7,69
2003 36,60 22,42 2,92 22,17 0 7,42 12,81 6,28
2004 30,97 22,18 4,33 19,89 0,50 9,57 13,09 6,18
2005 30,65 22,11 4,39 19,64 0,50 10,17 13,04 6,20
2006 31,51 22,21 6,97 18,21 0,50 11,87 10,97 6,47
2007 30,89 20,64 9,56 18,12 0,50 14,71 9,15 7,05
2008 30,16 16,87 12,97 17,60 0,49 20,16 7,67 7,86
2009 31,07 17,06 16,36 17,10 0,98 22,92 8,10 8,58
2010 30,53 16,62 17,49 16,34 1,47 26,18 8,03 8,85
2011 31,16 16,54 18,58 16,16 1,46 26,08 7,97 8,92
2012 29,61 12,90 20,04 15,44 1,46 26,87 8,01 8,91
2013 30,05 11,24 18,83 14,96 0,49 21,23 5,96 8,19
2014 29,27 9,60 16,73 15,22 0,49 23,05 1,97 8,01
2015 33,08 8,13 16,70 14,78 4,85 20,30 1,85 7,78
2016 33,33 6,83 16,52 14,79 4,84 19,21 1,83 7,79
2017 33,40 4,87 16,22 15,43 5,32 17,65 1,70 7,69
2018 32,64 3,63 16,40 14,65 5,32 17,47 1,48 7,50
2019 29,46 2,93 16,47 14,02 4,81 17,77 1,37 7,26
2020 29,43 2,75 16,93 13,60 4,77 20,32 1,26 7,52
2021 30,00 2,40 17,46 13,41 4,74 20,38 1,16
2022 30,40 1,70 18,50 13,49 4,27 21,06 1,05
Slika IP01-3: Število podeljenih okoljskih marjetic, Slovenija in druge države, 2001-2022
Viri:

Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2023; Eurostat, 2023

Opomba:

vrednosti za povprečje EU27 za leti 2021 in 2022 ni, ker Eurostat ne beleži več populacije v tej politični enoti

Prikaži podatke
Avstrija [št. okoljskih znakov/mio preb.] Danska [št. okoljskih znakov/mio preb.] Italija [št. okoljskih znakov/mio preb.] Francija [št. okoljskih znakov/mio preb.] Irska [št. okoljskih znakov/mio preb.] Nizozemska [št. okoljskih znakov/mio preb.] Slovenija [št. okoljskih znakov/mio preb.] Švedska [št. okoljskih znakov/mio preb.] povprečje EU-27 [št. okoljskih znakov/mio preb.]
2001 0 3,27 0,22 0,26 0,22 0,12 0 0,97 0,18
2002 0,24 4,88 0,47 0,42 0,22 0,18 0 0,86 0,25
2003 0,24 5,04 0,57 0,49 0 0,30 0 1,17 0,30
2004 0,85 8,32 0,93 0,69 0 0,67 0 1,44 0,45
2005 1,33 9,77 1,40 0,71 0 0,67 0 1,66 0,56
2006 1,45 10,10 1,62 0,79 2,09 0,67 1,99 1,76 0,68
2007 3,49 11,14 2,71 1,39 2,50 0,55 0,99 2,18 1,02
2008 2,87 9,43 3,98 2,13 4,49 1,03 1,48 2,27 1,41
2009 4,44 9,43 5,22 2,91 5,31 1,46 1,48 2,81 1,87
2010 5,75 10,12 5,12 3,79 5,28 2,59 1,47 2,89 2,13
2011 5,73 10,07 5,74 3,89 4,38 2,76 3,41 2,87 2,29
2012 11,54 8,06 4,34 4,64 2,61 3,71 7,78 3,16 2,20
2013 25,44 12,32 5,26 7,58 1,74 5,13 7,29 3,77 3,46
2014 19,04 13,15 5,35 8,22 0,43 4,81 7,28 4,46 2,96
2015 21,08 9,36 5,91 8,35 0,43 4,91 7,27 3,69 3,09
2016 22,41 8,94 5,49 7,71 1,06 5,07 7,75 3,05 3,06
2017 24,74 8,87 5,88 7,12 0,84 5,27 8,71 3,40 3,25
2018 21,08 9,69 5,37 7,73 1,04 4,83 14,51 3,85 3,34
2019 15,69 9,30 2,99 4,88 1,43 4,63 8,65 3,81 2,57
2020 12,70 10,99 4,04 4,80 2,62 4,42 13,36 3,68 2,78
2021 21,72 13,87 5,08 4,83 4,19 4,92 16,60 3,95
2022 24,28 14,81 6,34 4,86 2,17 4,89 23,73 4,50

Cilji

Okoljska priznanja, kot so standard ISO 14001 ter shema EMAS sodijo med pomembne instrumente akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter trajnostne industrijske politike. Cilj njihove uvedbe je spodbujati nenehne izboljšave ter s tem povečati  okoljsko uspešnost organizacij. Poseben poudarek sheme EMAS je sistemsko, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti javnosti ter vsem zainteresiranim ter izobraževanje in vključevanju zaposlenih k aktivnemu sodelovanju v shemi. (EMAS Regulation)

Cilj EU na področju podeljevanja znaka za okolje je uvesti prostovoljni sistem, namenjen uveljavljanju proizvodov z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu in zagotavljanje potrošnikom dostop do točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o vplivu proizvodov na okolje. Slednje pomeni nadomestitev nevarnih snovi z varnejšimi, če je to tehnično le mogoče. (Eco-Label Regulation)

 


Število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS od leta 1998 dalje tako v Sloveniji kot  v EU-28, z nekaterimi izjemami, narašča. Med leti 2017 in 2020 je sicer moč opaziti precejšen upad števila certifikatov, vendar se je stanje v zadnjem letu ponovno izboljšalo. Slovenija sodi po številu podeljenih ISO 14001 spričeval nad povprečje EU. V letu 2021 je bilo v Sloveniji tako registriranih 264 organizacij s spričevalom ISO 14001 na milijon prebivalcev, kar je 28 organizacij več kot v letu 2020. Največ registriranih podjetij po standardu ISO 14001 na milijon prebivalcev so v letu 2021 med izbranimi državami imele Češka (424), Romunija (322) in Italija (306).

Število slovenskih podjetij, ki so vključena v EMAS shemo je v primerjavi z ISO 14001  skromnejše. Največje število organizacij registriranih po shemi EMAS na milijon prebivalcev je bilo v evropskem merilu v letu 2022 v Avstriji (30), Španiji (21) in Italiji (18). V EU-27 je bilo v shemo EMAS v letu 2020 v povprečju vključenih 8 organizacij z enim ali več spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev. Slovenija se s petimi EMAS spričevali podeljenimi do vključno leta 2020 sicer uvršča v boljšo polovico EU-27 držav, vendar pa je število priznanj na milijon prebivalcev pod povprečjem EU-27.

Od leta 1992 dalje, ko je bil v EU uveden okoljski znak (okoljska marjetica), število z okoljskim znakom nagrajenih podjetij narašča. Največja rast je bila do leta 2014, po tem je opazna stagnacija oz. upad pri nekaterih državah. V zadnjih letih pa se je število okoljskih znakov ponovno povečalo, še posebno v Avstriji, Sloveniji ter Danski. Leta 2022 je bilo v EU-27 podeljenih 1.840 okoljskih znakov, od tega največ v Avstriji (24,3/mio prebivalcev) in Sloveniji (23,7/mio prebivalcev). EU znak za okolje se podeljuje v kategoriji 25 vrst proizvodov in storitev. Slovenija je v letu 2022 podelila 50 okoljskih znakov in se tako uvrstila v sam vrh EU-27 glede na število z okoljskim znakom nagrajenih podjetij na milijon prebivalcev.

Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem pomeni na področju varstva okolja pomemben gospodarski instrument za sporazumevanje in poenotenje. Za podjetja predstavlja mednarodno priznan pristop k poslovanju, ki zagotavlja vse pomembne vidike okoljevarstvenega ravnanja (od izrabe surovin in energije, vodenja tehnoloških procesov, do zahtev glede uporabe proizvodov) in vodi k odpravljanju ter zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Prednost uvedbe sistema za ravnanje z okoljem ni le v zadostitvi okoljski zakonodaji ter v znižanju stroškov, temveč tudi v povečanju konkurenčnosti pri trženju izdelkov, tehnologij in znanj na mednarodnih trgih ter pri širjenju trga poslovanja podjetij. Sodi med prostovoljne pristope, ki se praviloma uveljavljajo v gospodarstvu na podlagi javnih programov.


Metodologija

Cilji povzeti po: Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki o podeljenih ISO spričevalih so predstavljeni za obdobje 1998-2021, podatki o spričevalih EMAS za obdobje 1997-2022, podatki za okoljski znak pa za obdobje 2001-2022. Podatki se osvežujejo letno in so praviloma dostopni konec leta za tekoče leto. V prejšnji verziji kazalca so bili vključeni tudi podatki o ostalih okoljskih priznanj podeljenih v Sloveniji. Teh podatkov v posodobljenem kazalcu ni saj pristojna organizacija GZS ne zbira več tovrstnih podatkov.

Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu podeljenih spričeval ISO 14001, EMAS in okoljskih znakov so preračunani glede na število prebivalcev. Vrednosti (število EMAS in število okoljskih marjetic) se po letih medsebojno seštevajo. Manjše število priznanj v naslednjem letu je lahko posledica dejstva, da posamezno podjetje, ki je pridobilo certifikat pred leti, le-tega ni obnovilo.

Podatki o spričevalih EMAS so pridobljeni preko Eurostata (Evropska Komisija).

Podatki o okoljski marjetici so dobljeni preko Ecolabel Helpdesk (spletna stran Evropske Komisije). Podatki za leto 2022 kažejo stanje na dan 30. april 2022.

Podatki o spričevalih ISO 14001, EMAS in okoljski marjetici se nanašajo na december posameznega leta.

Podatki o številu prebivalcev so povzeti po Eurostat-u (Population and social conditions → Demography, population stock and balance → Population → Population on 1. January by age and sex - demo_pjan). Podatki Eurostata o prebivalcih so povzeti za prihodnje leto - stanje na dan 1. januarja. Tako je npr. Za izračun spričeval ISO na milijon prebivalcev v Sloveniji leta 2021 vzeto stanje spričeval za december 2021 in stanje prebivalstva za 1. januar 2022.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Število organizacij s standardom ISO 14001

število

ISO 14001

 

1998-2021

Konec leta za tekoče leto

Letno

24.05.2023

Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS

število

EMAS: Evropska komisij

1997-2022

Konec leta za tekoče leto

Letno

30.05.2023

Število podeljenih okoljskih marjetic

število

okoljski znak EU oziroma okoljska marjetica (Ecolabel), Ecolabel Helpdesk

2001-2022

Konec leta za tekoče leto

Letno

30.05.2023

Število prebivalcev

število

Eurostat Database

 

1997-2022

Stanje na dan 1.1.

Letno

30.05.2023

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2,3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1,3

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura