Ali ste vedeli?
Okužbe s hrano še vedno predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem in somed nalezljivimi bolezniminajpogostejši vzrok obolevnosti in smrtnosti.

V letih od 2008 do 2012 je bilo v Sloveniji prijavljenih 293 različnih izbruhov. Največjo skupino predstavljajo izbruhi, opredeljeni kot kontaktni (200), kjer je najpogosteje naveden povzročitelj norovirus. Sledijo izbruhi povzročeni s hrano (35) (IVZ RS, 2013).

Iz  analize poročil o prijavljenih izbruhih povzročenih s hrano je razvidno, da je le malo izbruhov dobro epidemiološko obdelanih oziroma potrjenih. Le pri enem je bila laboratorijsko potrjena vzročna povezava med izbruhom  in uživanjem določenega živila (izolacija istega povzročitelja pri bolnikih in iz zaužitega živila), še manjkrat pa je bila vzročna povezava potrjena z analitično epidemiološko raziskavo (dokaz povezave med uživanjem določenega živila in boleznijo pri osebah  v izbruhu, s pomočjo bodisi kohortne raziskave ali raziskave primerov s kontrolami)[1].
 


[1]Pri tem moramo upoštevati, da epidemiološka raziskava ni vedno možna. To so predvsem izbruhi z nezadostnim število primerov za testiranje hipotez in izbruhi, kjer take raziskave ne dajo rezultatov, še pogosteje pa pristojne službe sprejmejo informacije o izbruhih prepozno.

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij (slika 1). Več

Slika 1: Piramida informacij
Vir: EIONET-SI, 2007