Ali ste vedeli?
Levkemija je najpogostejši rak v otroštvu. Predstavlja 25 do 30 % vseh na novo odkritih rakavih bolezni pri otrocih, mlajših od 15 let v svetu. Številni novi načini zdravljenja v zadnjih 50-ih letih so izboljšali preživetje na 80%, vendar se preživeli srečujejo z vse- življenjskimi obolenji. Vzročni mehanizmi za nastanek levkemije pri otrocih so slabo poznani, vendar se pogosto omenja povezava z okoljskimi dejavniki tveganja. Boljše poznavanje vzročnih mehanizmov za pojav levkemije pri otrocih je pomembno za preprečevanje, oziroma zgodnje prepoznavanje in zdravljenje tega raka. Podatki evropskih registrov raka kažejo, da je incidenčna stopnja levkemij pri otrocih med leti 1970 in 1999 rasla povprečno za 0.7 % letno, v zadnji dvajsetih letih pa že 1% letno, predvsem v državah z višjim ekonomskim statusom (SES). Opazne so razlike med vzhodnimi in zahodnimi evropskimi državami. V Sloveniji zaradi majhnega števila primerov ne moremo opisati značilnega trenda v obdobju 1998-2010.

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij (slika 1). Več

Slika 1: Piramida informacij
Vir: EIONET-SI, 2007