Ali ste vedeli?
Lymska borelioza (LB) je najpogostejša vektorsko prenosljiva nalezljiva bolezen v Sloveniji. V letih od 2005 do 2014 je bilo v Sloveniji letno prijavljenih nekaj več kot 3.000 do preko 6.000 bolnikov z LB. Od uvedbe zakonsko predpisane prijave LB, prijavna incidenčna stopnja v Sloveniji narašča in je ena najvišjih v EU. Naraščanje prijave je brez dvoma odraz boljše prepoznave bolezni, seznanjenosti splošnega prebivalstva s simptomi in znaki ter doslednejše prijave. Predvidevamo, da je življenjski slog t.j. zadrževanje v okoljih, kjer obstaja možnost okužbe, enako, če ne bolj pomemben od gostote klopov in dejavnikov okolja.Podnebnim spremembam, predvsem porastu temperature, pripisujejo precejšen vpliv na spreminjanje epidemiologije vektorskih (in drugih) infekcijskih bolezni.

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij (slika 1). Več

Slika 1: Piramida informacij
Vir: EIONET-SI, 2007