Ali ste vedeli?
Izpusti vseh prašnih delcev (TSP) v zrak so se v Sloveniji v obdobju 2000-2011 zmanjšali za 7 %. Izpusti primarnih delcev manjših od 10 µm (PM10) so se v enakem obdobju zmanjšali za 6 %, medtem, ko so se izpusti primarnih delcev manjših od 2.5 µm (PM2.5) zvišali za 4 %. Glavni vir izpustov delcev so gospodinjstva, predvsem zaradi uporabe lesne biomase za ogrevanje.

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij (slika 1). Več

Slika 1: Piramida informacij
Vir: EIONET-SI, 2007