KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v Sloveniji povečala s 6,8 let (leta 1992), na 9,4 let v letu 2014. Spremenila se je tudi starostna sestava osebnih avtomobilov, saj se je delež osebnih avtomobilov, starejših od 12 let, leta 2015 v primerjavi z letom 2001 več kot podvojil; delež avtomobilov, starih manj kot tri leta pa zmanjšal skoraj za polovico. Prav tako v zadnjem obdobju (posebno od leta 2009 dalje) narašča delež tovornih motornih vozil in delež koles z motorjem ter motornih koles starejših od 12 let, medtem ko je rast tovrstnih vozil mlajših od treh let upočasnjena ali celo negativna. Slednje pomeni, da se v Sloveniji nove tehnologije uvajajo počasi in da je vozni park večinoma okolju manj prijazen. Podobno kot v Sloveniji, se je tudi v evropskih državah od leta 2000 povprečna starost osebnih avtomobilov povečevala, in sicer iz 6,8 let (leta 2000) na 7,4 let v letu 2014. Ker se vozniki v EU kasneje odločajo za menjavo starejšega in nakup novega osebnega avtomobila, se slednje odraža tudi v povprečni starosti voznega parka. Nanjo poleg omenjenega, vpliva tudi povečevanje povprečne starosti ostalih vozil (lahkih gospodarskih vozil, težjih tovornih vozil, dvokolesnikov in avtobusov).


Kazalec prikazuje povprečno starost registriranih osebnih avtomobilov za obdobje od 1992 do 2014 ter njihovo starostno sestavo (delež registriranih osebnih avtomobilov za posamezno starostno obdobje) za obdobje od 1992 do 2015 v Sloveniji. Prikazan je delež osebnih avtomobilov po starosti za izbrane evropske države v letu 2012. Kazalec prikazuje tudi starostno sestavo (delež registriranih vozil za posamezno starostno obdobje) tovornih motornih vozil in avtobusov za obdobje od 1992 do 2015 ter starostno sestavo koles z motorjem in motornih koles za obdobje 2002 do 2015 v Sloveniji.

Okoljski in varnostni standardi vozil se nenehno izboljšujejo, zato novejša vozila v povprečju manj onesnažujejo okolje, so manj hrupna, porabijo manj goriva in bolj varna. Kazalec povprečne starosti osebnih avtomobilov ter starostne sestave ostalih vozil tako posredno izraža njihovo okoljsko učinkovitost.


Grafi

Slika PR12-1: Povprečna starost osebnih avtomobilov v Sloveniji v obdobju 1992-2014
Viri:

Ministrstvo za notranje zadeve, Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov, 2006; Statistični urad RS, Povprečna starost osebnih avtomobilov, 2015.

*Opomba k preglednici PR12-1: prelom v podatkovnem nizu, za razlago glej metodologijo

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
Slovenija starost vozil (leta) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Slovenija starost vozil (leta) 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
2012 2013 2014
Slovenija starost vozil (leta) 9 9 9
Slika PR12-2: Delež osebnih avtomobilov glede na starost v Sloveniji v obdobju 1992-2015
Viri:

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, 2015
*Opomba k preglednici PR12-2: prelom v seriji podatkov, glej metodologijo

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
do 3 leta število 152952 144131 140442 171364 168315 182396 191248 205704 204877 184173
3-5 let število 176621 190104 192098 166630 163136 156201 181414 184646 200834 216509
6-8 let število 95518 128399 155804 175234 188655 191096 165681 160722 154481 179521
9-11 let število 59262 63677 67297 87251 115284 137527 154695 166858 170026 151292
nad 12 let število 121892 124033 112666 110885 107667 109578 118633 128179 135878 149992
do 3 leta % 25.2 22.2 21 24.1 22.7 23.5 23.6 24.3 23.7 20.9
3-5 let % 29.1 29.2 28.7 23.4 22 20.1 22.4 21.8 23.2 24.6
6-8 let % 15.8 19.7 23.3 24.6 25.4 24.6 20.4 19 17.8 20.4
9-11 let % 9.8 9.8 10.1 12.3 15.5 17.7 19.1 19.7 19.6 17.2
nad 12 let % 20.1 19.1 16.9 15.6 14.5 14.1 14.6 15.1 15.7 17
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
do 3 leta število 160455 154397 161542 166807 167425 176029 183653 181405 170197 152685
3-5 let število 228502 229298 213805 194320 192092 196975 205269 204485 206881 210543
6-8 let število 183438 197995 214360 230655 234473 219864 197342 196198 202619 210808
9-11 let število 150356 143643 166433 172335 188952 206120 221254 222729 204125 182310
nad 12 let število 171770 185096 177801 196096 197319 215134 237665 254041 277824 310149
do 3 leta % 17.9 17 17.3 17.4 17.1 17.4 17.6 17.1 16 14.3
3-5 let % 25.5 25.2 22.9 20.2 19.6 19.4 19.6 19.3 19.5 19.7
6-8 let % 20.5 21.7 23 24 23.9 21.7 18.9 18.5 19.1 19.8
9-11 let % 16.8 15.8 17.8 17.9 19.3 20.3 21.2 21 19.2 17.1
nad 12 let % 19.2 20.3 19 20.4 20.1 21.2 22.7 24 26.2 29.1
2012 2013 2014 2015
do 3 leta število 140761 125719 110676 110949
3-5 let število 203027 190429 174700 168535
6-8 let število 208437 211122 217975 209544
9-11 let število 182339 191959 201852 200549
nad 12 let število 331464 344566 363159 389160
do 3 leta % 13.2 11.8 10.4 10.3
3-5 let % 19 17.9 16.4 15.6
6-8 let % 19.6 19.8 20.4 19.4
9-11 let % 17.1 18 18.9 18.6
nad 12 let % 31.1 32.4 34 36.1
Slika PR12-3: Delež tovornih vozil glede na starost, 1992- 2015
Viri:

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, 2015. *Opomba k preglednici PR12-3: prelom v podatkovnem nizu, za razlago glej metodologijo

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
do 3 leta število 5655 6672 7491 9608 10782 11377 11054 11877 12633 13125
3-5 let število 8512 7652 7526 7349 8074 8823 10811 12007 12912 12946
6-8 let število 7893 8868 9413 9162 8408 8059 7801 8327 8831 10600
9-11 let število 4833 5433 6153 7436 8193 8499 7954 7126 6968 6748
nad 12 let število 9778 10497 10457 11567 12480 13545 14446 15020 15648 15565
do 3 leta % 15.4 17.1 18.3 21.3 22.5 22.6 21.2 21.8 22.2 22.3
3-5 let % 23.2 19.6 18.3 16.3 16.8 17.5 20.8 22.1 22.7 21.9
6-8 let % 21.5 22.7 22.9 20.3 17.5 16 15 15.3 15.5 18
9-11 let % 13.2 13.9 15 16.5 17.1 16.9 15.3 13.1 12.2 11.4
nad 12 let % 26.7 26.8 25.5 25.6 26 26.9 27.7 27.6 27.5 26.4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
do 3 leta število 13274 13729 15386 16659 18312 22812 26432 23447 19042 14973
3-5 let število 13811 14666 15443 15589 16286 17115 18494 20225 23849 26417
6-8 let število 11856 12514 12652 13729 14777 15554 15220 15183 15879 16933
9-11 let število 7230 7439 8894 9831 10436 11088 12348 13123 12902 12364
nad 12 let število 14707 14522 14078 14070 13827 14949 15943 16479 17547 19262
do 3 leta % 21.8 21.8 23.2 23.8 24.9 28 29.9 26.5 21.3 16.6
3-5 let % 22.7 23.3 23.2 22.3 22.1 21 20.9 22.9 26.7 29.4
6-8 let % 19.5 19.9 19 19.6 20.1 19.1 17.2 17.2 17.8 18.8
9-11 let % 11.9 11.8 13.4 14.1 14.2 13.6 14 14.8 14.5 13.7
nad 12 let % 24.2 23.1 21.2 20.1 18.8 18.3 18 18.6 19.7 21.4
2012 2013 2014 2015
do 3 leta število 15060 15180 15350 17960
3-5 let število 23522 19138 15860 16491
6-8 let število 18125 21402 24459 22241
9-11 let število 12357 12756 13896 15399
nad 12 let število 20781 22084 23576 25367
do 3 leta % 16.8 16.8 16.5 18.4
3-5 let % 26.2 21.1 17 16.9
6-8 let % 20.2 23.6 26.3 22.8
9-11 let % 13.8 14.1 14.9 15.8
nad 12 let % 23.1 24.4 25.3 26
Slika PR12-4: Delež avtobusov glede na starost, Slovenija, 1992-2015
Viri:

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, 2015. *Opomba k preglednici PR12-3: prelom v podatkovnem nizu, za razlago glej metodologijo

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
do 3 leta število 354 332 313 265 236 272 330 408 405 394
3-5 let število 730 528 429 374 345 331 307 264 299 367
6-8 let število 790 880 787 710 528 434 376 351 338 314
9-11 let število 478 503 593 678 797 727 626 468 383 346
nad 12 let število 318 354 390 446 501 605 686 824 830 792
do 3 leta % 13.3 12.8 12.5 10.7 9.8 11.5 14.2 17.6 18 17.8
3-5 let % 27.3 20.3 17.1 15.1 14.3 14 13.2 11.4 13.3 16.6
6-8 let % 29.6 33.9 31.3 28.7 21.9 18.3 16.2 15.2 15 14.2
9-11 let % 17.9 19.4 23.6 27.4 33.1 30.7 26.9 20.2 17 15.6
nad 12 let % 11.9 13.6 15.5 18 20.8 25.5 29.5 35.6 36.8 35.8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
do 3 leta število 336 329 359 380 378 376 428 432 460 405
3-5 let število 467 462 456 401 397 403 434 409 397 455
6-8 let število 284 351 448 543 559 543 443 427 436 443
9-11 let število 329 323 309 298 357 454 551 546 495 424
nad 12 let število 780 725 697 633 586 554 522 580 612 695
do 3 leta % 15.3 15 15.8 16.9 16.6 16.1 18 18 19.2 16.7
3-5 let % 21.3 21.1 20.1 17.8 17.4 17.3 18.3 17.1 16.5 18.8
6-8 let % 12.9 16 19.7 24.1 24.5 23.3 18.6 17.8 18.2 18.3
9-11 let % 15 14.7 13.6 13.2 15.7 19.5 23.2 22.8 20.6 17.5
nad 12 let % 35.5 33.1 30.7 28.1 25.7 23.8 22 24.2 25.5 28.7
2012 2013 2014 2015
do 3 leta število 369 378 428 504
3-5 let število 458 475 441 395
6-8 let število 424 426 500 499
9-11 let število 404 403 405 405
nad 12 let število 755 783 785 828
do 3 leta % 15.3 15.3 16.7 19.2
3-5 let % 19 19.3 17.2 15
6-8 let % 17.6 17.3 19.5 19
9-11 let % 16.8 16.3 15.8 15.4
nad 12 let % 31.3 31.8 30.7 31.5
Slika PR12-5: Delež koles z motorjem in motornih koles glede na starost, Slovenija, 2002-2015
Viri:

Statistični urad RS, Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, 2015. *Opomba k preglednici PR12-3: prelom v podatkovnem nizu, za razlago glej metodologijo

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
do 3 leta število ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3-5 let število ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6-8 let število ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9-11 let število ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
nad 12 let število ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
do 3 leta % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3-5 let % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6-8 let % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9-11 let % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
nad 12 let % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
do 3 leta število 11518 9195 8529 10449 14665 22247 26363 26363 21886 16290
3-5 let število 14172 13564 11758 10978 9158 12102 14404 17502 20884 23458
6-8 let število 6354 6951 8242 11111 11733 13431 12353 11822 12591 14079
9-11 let število 3330 2935 3466 4821 5948 9384 12103 13283 12765 11344
nad 12 let število 15234 9747 8205 11312 11689 14329 16773 19458 22882 27012
do 3 leta % 22.8 21.7 21.2 21.5 27.6 31.1 32.2 29.8 24 17.7
3-5 let % 28 32 29.2 22.6 17.2 16.9 17.6 19.8 22.9 25.4
6-8 let % 12.6 16.4 20.5 22.8 22.1 18.8 15.1 13.4 13.8 15.3
9-11 let % 6.6 6.9 8.6 9.9 11.2 13.1 14.8 15 14 12.3
nad 12 let % 30.1 23 20.4 23.2 22 20 20.5 22 25.1 29.3
2012 2013 2014 2015
do 3 leta število 13083 11315 10751 10629
3-5 let število 22926 18878 14524 12157
6-8 let število 16188 18702 21377 21430
9-11 let število 10903 11609 13375 15987
nad 12 let število 30000 32482 35769 40096
do 3 leta % 14.1 12.2 11.2 10.6
3-5 let % 24.6 20.3 15.2 12.1
6-8 let % 17.4 20.1 22.3 21.4
9-11 let % 11.7 12.5 14 15.9
nad 12 let % 32.2 34.9 37.3 40
Slika PR12-6: Delež osebnih avtomobilov glede na starost, izbrane države EU-27, 2012
Viri:

EUROSTAT, Passenger cars by age, 2015.

Prikaži podatke
Madžarska Latvija Romunija Poljska Ciper Portugalska Estonija Malta Hrvaška Finska
do 2 leti število 86.3 18.3 149 738 25 244 34.6 15.8 103 238
2 - 5 let število 236.1 30.7 544 1189 66 630 46.8 29.9 211 361
5 - 10 let število 1015.1 126.3 1399 3572 166 971 137.6 56.2 393 776
nad 10 let število 1648.6 443 2395 13245 218 2414 383.1 147.7 738 1661
Skupaj število 2986 618.3 4487 18744 475 4259 602.1 249.6 1445 3037
do 2 leti % 2.9 3 3.3 3.9 5.3 5.7 5.7 6.3 7.1 7.8
2 - 5 let % 7.9 5 12.1 6.3 13.9 14.8 7.8 12 14.6 11.9
5 - 10 let % 34 20.4 31.2 19.1 34.9 22.8 22.9 22.5 27.2 25.6
nad 10 let % 55.2 71.7 53.4 70.7 45.9 56.7 63.6 59.2 51.1 54.7
Skupaj % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Slovenija Italija Španija Češka Francija Nemčija Irska Avstrija
do 2 leti število 88.4 3189 2338 571 4146 5751 365.3 922
2 - 5 let število 182.4 8780 3419 542 6903 8829 482 869
5 - 10 let število 349.7 8651 6959 1045 10924 12874 721.3 1347
nad 10 let število 445.5 16458 9532 2549 10582 15758 382.6 1446
Skupaj število 1066 37078 22248 4706 32555 43212 1951.1 4584
do 2 leti % 8.3 8.6 10.5 12.1 12.7 13.3 18.7 20.1
2 - 5 let % 17.1 23.7 15.4 11.5 21.2 20.4 24.7 19
5 - 10 let % 32.8 23.3 31.3 22.2 33.6 29.8 37 29.4
nad 10 let % 41.8 44.4 42.8 54.2 32.5 36.5 19.6 31.5
Skupaj % 100 100 100 100 100 100 100 100

Cilji

Ciljna vrednost za povprečno starost voznega parka ni določena. Cilji, povezani z voznim parkom, se tako večinoma navezujejo zlasti na njegovo sestavo. Z okoljskega vidika je predvsem pomembno, da se zamenjajo stara vozila z novimi, tehnološko naprednejšimi in okolju prijaznejšimi. S tem namenom je EU uvedla zakonodajni okvir, ki določa zgornje mejne vrednosti izpustov iz izpušnih cevi vozil (izpusti na viru). S tem so bili uvedeni EURO standardi, ki so v zadnjem desetletju močno vplivali na zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje, zlasti z vidika izpustov iz vozil. V okviru Direktive 2000/53/EC (ELV direktiva) Evropskega parlamenta in Sveta je deloma urejeno tudi področje ravnanja z izrabljenimi vozili. Poleg spodbud, namenjenih omejevanju uporabe (težkih) kovin v avtomobilski industriji, omenjena direktiva določa, da naj bi države članice EU do leta 2015 povečale delež recikliranih in ponovno uporabljenih ter predelanih izrabljenih vozil na 95 %.


Povprečna starost voznega parka je posredni kazalec uspešnosti doseganja okoljevarstvenih ciljev ter preprečevanja negativnih okoljskih vplivov cestnega prometa (EEA, 2016). Starejši vozni park ustvarja več izpustov kakor mlajši, toda njegova hitrejša zamenjava ima pomanjkljivost v povečani porabi energije in surovin za izdelavo, odstranitev in reciklažo vozil. Evropska agencija za okolje opozarja, da podatek o povprečni starosti voznega parka ne zadošča za njegovo celovito okoljsko presojo. Za dodatno razumevanje pojava bi bil potreben vsaj še podatek o povprečnem letnem številu prevoženih kilometrov vozil oziroma o njihovi uporabi, o povprečni življenjski dobi vozil (EEA, 2016) ter o doseganju standardov glede izpustov onesnaževal iz posameznih kategorij vozil.

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v EU zmanjšala iz 8,8 let v letu 1995 na 8,2 let v letu 2009 ter na 7,4 let v letu 2014, kar je 8 % več kot leta 2000, ko je povprečna starost osebnih avtomobilov znašala 6,8 let. Ker se vozniki v EU kasneje odločajo za menjavo starejšega in nakup novega osebnega avtomobila, se slednje odraža tudi v povprečni starosti voznega parka v EU. Tu  se namreč delež osebnih avtomobilov, starejših od 10 let, stalno povečuje (EEA, 2016).

Povprečna starost osebnih avtomobilov v EU-27 (podatki za Hrvaško niso vključeni) se zelo razlikuje med državami. Najvišja je na Slovaškem, kjer je le-ta znašala 11,3 leta (podatek za leto 2012). Starejši voznik park ima tudi Estonija, kjer je leta 2012 povprečna starost znašala 11 let. Nekoliko mlajši je vozni park v Španiji (povprečna starost 9,86 let) in na Finskem (povprečna starost 9,69 let). Med mlajšimi je vozni park na Poljskem (povprečna starost 5,75 let), v Veliki Britaniji (povprečna starost 5,76 let) in v Belgiji (povprečna starost 6,14 let). Največ vozil, starejših od 10 let, je bilo v letu 2012 registriranih v Latviji (71,7 %) in na Poljskem (70,7 %), največ vozil, mlajših od 2 leti, pa v Avstriji (20,1 %) in na Irskem (18,7 %). Osebni avtomobili na dizelski pogon imajo v povprečju nižjo povprečno starost v primerjavi z osebnimi avtomobili na bencinski pogon, saj se trg z avtomobili na dizelski pogon nenehno širi. Vsako leto je v EU registriranih več avtomobilov na dizelski kot na bencinski pogon (EEA, 2016). V nekaterih članicah EU se povprečna starost osebnih vozil znižuje zaradi pospešenega izločanja starih vozil iz uporabe, politike spodbujanja zamenjave starih vozil z novimi, finančnih spodbud ter obveznih tehničnih pregledov vozil, ki vključujejo servisna in vzdrževalna dela (EEA, 2016).

V Sloveniji se je povprečna starost osebnih avtomobilov od leta 1998 (6,9 leta) do leta 2014 (9,4 let) povečala za 2,5 leta; spremenila pa se je tudi starostna sestava osebnih avtomobilov: v letu 2015 se je delež avtomobilov, starih 12 let ali več, v primerjavi z letom 2001 več kot  podvojil, delež avtomobilov, starih manj kot tri leta, pa zmanjšal skoraj za polovico. V enaki primerjavi je zanimiv tudi podatek, da je bilo leta 2015 med v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi avtomobili 66,6 % novih vozil, leta 2011 pa jih je bilo kar 86,9 % (SURS, 2015). To pomeni, da se nove tehnologije uvajajo počasneje in da je vozni park večinoma okolju manj prijazen.

Za razliko od povprečne starosti osebnih avtomobilov, se je povprečna starost ostalih vozil v EU v obdobju 2000-2014 povečala. Povprečna starost lahkih gospodarskih vozil in težjih tovornih vozil v EU se je v obdobju 2000 do 2014 povečala iz 6,6 na 8,5 let pri lahkih gospodarskih vozilih in iz 7,5 na 8,1 let pri težjih tovornih vozilih. Prav tako se je v tem obdobju povečala povprečna starost dvokolesnikov in avtobusov. Leta 2000 je povprečna starost dvokolesnikov znašala 8,9 let, leta 2014 pa 9 let. Še nekoliko bolj se je povečala povprečna starost avtobusov, saj je le-ta leta 2000 znašala 8,7 let, leta 2014 pa že 9,4 leta (EEA, 2016).

Tovrsten trend je v zadnjih letih (posebno od leta 2009 dalje) podoben tudi v Sloveniji, saj narašča delež tovornih motornih vozil, delež koles z motorjem in motornih koles, starejših od 12 let, medtem, ko je rast tovrstnih vozil, mlajših od treh let, upočasnjena ali celo negativna. Delež koles z motorjem in motornih koles, mlajših od treh let, od leta 2010 upada. V enakem obdobju je delež tovornih motornih vozil, mlajših od treh let, bolj ali manj enakomeren. Delež tovornih motornih vozil, starih do treh let, se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 sicer nekoliko povečal (iz 16,5 % v letu 2014, na 18,4 % v letu 2015). Za razliko od tovornih motornih vozil in motornih koles ter koles z motorjem, mlajših od treh let, je za avtobuse v zadnjem obdobju (zlasti od leta 2012) značilen trend naraščanja. V letu 2012 je delež avtobusov, mlajših od treh let, znašal 15,3 %, v letu 2015 pa se je le-ta povečal na 19,2 %, medtem, ko je, v enakem obdobju ostal delež avtobusov, starejših od 12 let, razmeroma enakomeren in se giblje od 30,7 % do 31,8 %. Povečevanje deleža avtobusov, mlajših od treh let, in enakomerna rast avtobusov, starejših od 12 let, nakazuje pomlajanje voznega parka avtobusov.

Ukrepi, ki jih države uvajajo za pomlajevanje voznega parka, so finančne spodbude za njegovo obnovo oziroma za izločanje starih in izrabljenih vozil iz prometa, sistemi ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ter obvezni periodični tehnični pregledi (EEA, 2016).

V državah EU je bilo vpeljanih že nekaj sistemov spodbud za obnovo voznega parka, a še vedno ni skupne tovrstne politike na ravni EU. Spodbude lahko vključujejo denarno nadomestilo za opustitev uporabe starega vozila brez obveznega nakupa novega ali pa nadomestilo za zamenjavo z novim vozilom oziroma takim, ki manj obremenjuje okolje. Obstajajo tudi nekateri administrativni ukrepi brez neposrednih finančnih posledic, a s posrednim vplivom na odločitev o zamenjavi starega vozila. V Sloveniji še ni bilo tovrstnih državnih spodbud, so jih pa vključevali v prodajne akcije nekateri proizvajalci. Ti ukrepi vplivajo na okolje dvoplastno: pozitivno, z zmanjšanjem obremenitve okolja in zdravja ljudi zaradi obnove voznega parka z novejšimi, tehnološko naprednejšimi in čistejšimi vozili, ter negativno zaradi skrajšanja življenjske dobe vozil, kar poveča porabo energije in surovin za izdelavo novih in razgradnjo starih vozil. Okoljsko pomembni del obnove voznega parka je sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki je obvezen za vse države članice Evropske unije na podlagi direktive o izrabljenih vozilih, sprejete 18. septembra 2000 (št. 2000/53/ES). Njen cilj je zaščititi okolje s preprečitvijo onesnaževanja z izrabljenimi motornimi vozili ter pospeševanjem in podporo zbiranju, ponovni uporabi in predelavi sestavnih delov vozila. Ciljni delež 85 % ponovne uporabe in predelave izrabljenih motornih vozil, ki so ga države članice EU morale doseči do leta 2006, je v letu 2008 dosegla le nekaj več kot polovica držav članic EU. Ciljni delež ponovne uporabe in predelave za leto 2015 znaša 95 %. Slovenija je uredila to področje leta 2003 z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 18/03 in spremembe), ki jo je leta 2011 nadomestila nova Uredba o izrabljenih vozilih (Ur.l. RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12).

Redni tehnični pregledi imajo velik pomen za zmanjševanje okoljskih vplivov vozil in za pravočasno odstranitev neprimernih vozil iz prometa. Pravilno vzdrževana vozila lahko dosežejo visoko starost, če njihov okoljski vpliv ni bistveno večji od novejših tehnologij, ki so večinoma povezane s t.i. EURO standardi (omejitvami glede emisijske stopnje vozil)(EEA, 2016). Obvezni periodični tehnični pregledi so v Sloveniji dolgoletna praksa, ki je od 1. decembra 2003 izpopolnjena z meritvami izpustov izpušnih plinov. S tem ukrepom naj bi neposredno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, saj avtomobili ne smejo preseči homologiranih vrednosti teh izpustov. Ukrep vpliva tudi na boljše vzdrževanje vozil, kar dodatno pripomore k zmanjšanju izpustov.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Direktiva 91/441/EEC, Direktiva 94/12/EC, I Direktiva 98/69/EC,  Direktiva  98/69/EC,  715/2007/EC, Direktiva 2000/53/EC Izvorna baza podatkov oz. vir: Ministrstvo za notranje zadeve: - Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov Statistični urad RS: - SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Transport > Transport po panogah > Nekateri kazalniki transporta, Slovenija, letno > Povprečna starost osebnih avtomobilov - SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Transport > Registrirana cestna vozila > Cestna vozila konec leta (31.12.) glede na vrsto vozila in starost, Slovenija, letno

Skrbnik podatkov: - Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) - Statistični urad RS (SURS) Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2016 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o starosti registriranih osebnih avtomobilov in njihove starostne sestave ter starostne sestave tovornih motornih vozil in avtobusov so predstavljeni za obdobje 1992-2015, podatki starostne sestave koles z motorjem in motornih koles pa za obdobje 2002-2015.

Kazalec do leta 2000 prikazuje podatke o povprečni starosti ter številu osebnih avtomobilov glede na starost, kot so bili izračunani iz Evidence registriranih vozil Ministrstva za notranje zadeve. Od leta 2001 dalje za te preračune skrbi Statistični urad RS in podatke letno objavlja na svojih spletnih straneh. Statistični urad RS prejema podatke o mesečnih stanjih iz statistične podatkovne baze MRVL-STAT (Matičen register vozil in listin). Podatki odražajo stanje podatkovne baze v trenutku obdelave (praviloma ponoči na zadnji dan v mesecu). V kazalcu se upošteva število osebnih avtomobilov, registriranih v Sloveniji. Specialni osebni avtomobili niso vključeni.

Metodologija obdelave podatkov: Povprečna starost ter število registriranih osebnih avtomobilov glede na starost sta izračunani od meseca in leta njihove prve registracije do konca opazovanega obdobja. Informacije o kakovosti z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov: - Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Kazalec je usklajen z metodologijo Evropske agencije za okolje, zato je mogoča primerljivost med državami EU.   Slabosti: Podatki pred letom 2001 niso neposredno primerljivi s podatki po tem letu zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov. Podatek o povprečni starosti voznega parka ne zadošča za celovito okoljsko presojo kazalca, saj bi bil za dodatno razumevanje pojava potreben vsaj še podatek o povprečni življenjski dobi vozil. - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Podatki veljajo za dokaj točne in zanesljive. Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi. Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1 Relevantnost: 1 Točnost: 2 (podatek ni dovolj natančen za celovito oceno vplivov na okolje) Časovna primerljivost: 2 (prelom podatkovnega niza leta 2001) Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: EUROSTAT > Data  >  Data > Database > Transport > Road transport > Road transport equipement - Stock of vehicles (road_eqs) > Passenger cars, by age (road_eqs_carage) Skrbnik podatkov: EUROSTAT Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2016 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so na voljo od leta 1990 naprej. Podatki so zbrani na podlagi Skupnega vprašalnika za statistiko transporta, ki ga je EUROSTAT pripravil za sodelujoče države. Metodologija obdelave podatkov: Predstavljeni so deleži avtomobilov v posameznih državah EU-27 glede na starost. Na sliki PR12-3 so prikazane le tiste države, za katere so na voljo podatki za leto 2012. Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov: - Prednosti in slabosti kazalca: Vse države pošiljajo podatke po istem obrazcu, zato so le-ti mednarodno primerljivi. - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki se nanašajo na daljši časovni niz. Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2 Relevantnost: 1 Točnost: 1 Časovna primerljivost: 1 Prostorska primerljivost: 2 (na voljo niso podatki za vse države)

Drugi viri in literatura