KAZALCI OKOLJA
25. april – dan, ko je Slovenija simbolično prestopila meje našega planeta
25.04.2024

Slovenija je danes, 25. aprila, simbolično prekoračila svoje naravne meje, saj smo dosegli dan ekološkega dolga. To pomeni, da smo porabili vse naravne vire, ki smo jih imeli na voljo in jih je narava sposobna samoobnoviti.  Od danes naprej zato "živimo na kredit" planeta ali v ekološkem primanjkljaju.

zelenje na računalniku
12.05.2023

Rezultati Raziskave REUS JSS 2022 kažejo, da je velik delež organizacij javnega in storitvenega sektorja okoljsko ozaveščen in razume, da lahko z učinkovito rabo energije zmanjša vpliv svojih poslovnih prostorov na okolje. 

žarnica
12.05.2023

Raziskava REUS JSS 2020 kaže, da tri četrtine organizacij javne uprave in podjetij v pisarniških prostorih razmišljajo, kako bi energijo rabili učinkoviteje.

pisarna
12.05.2023

V obdobju med letoma 2013 in 2020 se je povečal delež organizacij, ki so »ozaveščene« glede porabe energije v svojih pisarniških prostorih. Le slaba desetina organizacij javne uprave in slaba petina podjetij storitvenega sektorja menita, da je poraba energije v njihovih poslovnih prostorih nizka ali zelo nizka.  Iz tega lahko sklepamo, da obstaja velik potencial za zmanjšanje porabe energije v poslovnih prostorih. 

eo pasica
17.04.2023

Organizacija Global Footprint Network (GFN) vsako leto izračuna datum, do katerega globalno porabimo vse naravne vire, ki so na voljo za tisto leto. Ta dan, ki se vsako leto vztrajno pomika proti spomladi, imenujemo dan ekološkega dolga. Slovenija bo v ekološkem dolgu od 18. aprila 2023 dalje, svet pa od 27. julija dalje.

gore
22.02.2023

Zdravje in dobro počutje sta v veliki meri povezana s okoljem, v katerem živimo. Čista voda in zrak so naravni viri, ki omogočajo preživetje, medtem, ko zdravi ekosistemi nudijo prostor za športne dejavnosti, sprostitev in druženje. Kljub neizogibnemu onesnaževanju okolja, čedalje večji izpostavljenosti kemikalijam in posledično vse večjim vplivom podnebnih sprememb, je ohranjanje ravnotežja med zdravjem ekosistemov in zdravjem ljudi nujno.

ogrevanje
30.01.2023

Trenutna situacija na področju cen energentov je mnoga gospodinjstva postavila pred izziv in jih prisilila v ponovni premislek o tem, kaj uporabiti za ogrevanje in pripravo tople vode. Ob ekonomskem in praktičnem vidiku ogrevanja moramo upoštevati tudi vplive na okolje in podnebje.