Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako izvrševanju zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2015 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2015.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov težkih kovin v Sloveniji, 1990- 2015
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke
Svinec (Pb) [indeks (1990=100)] Kadmij (Cd) [indeks (1990=100)] Živo srebro (Hg) [indeks (1990=100)]
1990 100 100 100
1991 87,06 84,95 92,17
1992 83,65 79,53 91,53
1993 83,48 73,73 84,58
1994 82,41 65,74 80,95
1995 64,72 68,76 68,44
1996 42,89 64,72 62,63
1997 25,34 48,44 69,64
1998 22,41 48,93 73,89
1999 21,32 45,40 66,15
2000 21,64 48,27 64,91
2001 20,38 50,00 60,60
2002 17,79 49,71 69,24
2003 20,42 53,81 66,48
2004 21,45 56,16 60,38
2005 21,53 57,29 61,57
2006 23,65 60,19 55,74
2007 1,74 33,74 57,37
2008 1,80 33,73 57,43
2009 1,55 37,41 50,39
2010 1,61 39,49 60,65
2011 1,58 38,59 60,93
2012 1,44 37,98 58,21
2013 1,39 40,42 56,92
2014 1,31 34,51 49,53
2015 2,02 77 50,00
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke
Skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 599,80 0 0,00 259,83 0,00 1,12 24,00 313,13 0,87 0,84
1991 522,20 0 0,00 223,40 0,00 1,33 14,47 281,47 0,77 0,76
1992 501,75 0 0,00 211,07 0,00 1,13 10,47 277,61 0,61 0,85
1993 500,71 0 0,00 193,97 0,00 0,96 7,10 297,37 0,51 0,81
1994 494,27 0 0,01 187,86 0,00 0,78 7,05 297,36 0,42 0,79
1995 388,17 0 0,00 197,23 0,00 0,70 3,22 185,73 0,48 0,81
1996 257,24 0 0,00 182,08 0,00 0,65 0,98 72,34 0,45 0,74
1997 152,01 0 0,01 87,21 0,00 0,56 0,78 62,22 0,40 0,82
1998 134,41 0 0,01 85,07 0,00 0,54 0,80 46,63 0,50 0,86
1999 127,90 0 0,01 86,12 0,00 0,54 0,55 39,48 0,44 0,76
2000 129,78 0 0,01 95,26 7,70 0,50 0,31 32,51 0,39 0,79
2001 122,27 0 0,02 103,80 0,00 0,43 4,07 16,61 0,50 0,86
2002 106,73 0 0,03 99,19 0,00 0,43 3,85 5,52 0,65 0,91
2003 122,47 0 0,04 115,11 0,00 0,44 3,65 5,42 0,61 0,86
2004 128,63 0 0,01 121,74 0,00 0,43 2,10 4,94 0,63 0,89
2005 129,12 0 0,01 122,26 0,00 0,42 1,78 4,87 0,65 0,89
2006 141,87 0 0,01 135,10 0,00 0,43 2,21 4,78 0,64 0,91
2007 10,43 0 0,01 3,70 0,00 0,44 1,75 4,73 0,62 0,93
2008 10,78 0 0,01 3,63 0,00 0,45 1,78 5,12 0,65 0,94
2009 9,27 0 0,02 2,56 0,00 0,57 1,59 4,77 0,48 0,88
2010 9,65 0 0,05 3,01 0,00 0,59 1,67 4,64 0,47 0,90
2011 9,47 0 0,05 2,70 0,00 0,58 1,67 4,77 0,46 0,91
2012 8,64 0 0,04 2,07 0,00 0,58 1,68 4,66 0,42 0,87
2013 8,35 0 0,04 2,08 0,00 0,60 1,60 4,36 0,42 0,84
2014 7,83 0 0,03 2,03 0,00 0,50 1,82 4,17 0,46 0,65
2015 7,83 0 0,03 2,03 0,00 0,53 1,80 4,15 0,41 0,68
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23199,56 2891,74 353,09 2759,78 599,80 73,86 150,62 572,37 585,89 331,60 0,36 43,60 150,35 261,56 4344,50 124,09 644,36 0 2250,01 4295,58 321,36 206,00 128,31 269,40 42,97 538,62 320,72 253,99 215,07
1991 77,82 91,22 87,50 67,04 87,06 102,70 96,58 109,81 100,69 83,65 109,42 85,87 112,79 74,15 76,25 90,31 87,44 0 65,48 67,25 73,48 91,60 83,60 89,09 101,05 71,22 58,97 90,85 81,98 18053,32 2637,74 308,96 1850,25 522,20 75,86 145,46 628,55 589,95 277,38 0,39 37,44 169,58 193,94 3312,77 112,06 563,40 0 1473,37 2888,70 236,12 188,69 107,27 240 43,42 383,62 189,14 230,74 176,32
1992 64,00 83,56 81,65 44,75 83,65 106,59 93,12 123,39 100,38 70,91 117,85 87,31 59,03 57,47 57,29 94,50 76,68 0 50,96 49,08 51,21 60,53 76,63 91,69 110,72 56,48 66,43 92,53 56,51 14848,86 2416,33 288,29 1234,98 501,75 78,73 140,25 706,23 588,13 235,14 0,43 38,06 88,75 150,32 2489,18 117,27 494,12 0 1146,56 2108,37 164,56 124,69 98,32 247 47,57 304,23 213,06 235,01 121,54
1993 57,25 74,07 39,15 40,79 83,48 98,01 89,77 130,88 104,54 63,06 126,95 78,57 54,10 62,47 53,06 82,23 34,50 0 42,88 43,15 30,47 50,04 45,12 86,12 111,11 54,15 88,21 79,49 39,45 13282,28 2141,97 138,24 1125,68 500,71 72,39 135,20 749,10 612,48 209,11 0,46 34,26 81,34 163,39 2305,39 102,03 222,32 0 964,85 1853,37 97,92 103,09 57,89 232 47,74 291,68 282,92 201,90 84,84
1994 52,19 63,70 13,15 40,38 82,41 90,14 86,64 133,93 100,64 54,38 135,65 63,34 44,30 64,27 48,95 71,85 32,36 0 34,64 38,46 20,89 59,87 20,23 75,17 116,55 59,37 88,63 61,93 27,34 12108,71 1842,08 46,44 1114,42 494,27 66,58 130,50 766,60 589,66 180,33 0,49 27,62 66,61 168,10 2126,61 89,16 208,51 0 779,36 1652,24 67,13 123,33 25,96 202,50 50,07 319,80 284,25 157,29 58,81
1995 47,90 53,07 9,10 34,52 64,72 84,07 83,13 137,35 100,73 46,27 145,72 44,41 60,89 55,16 46,88 63,16 30,30 0 31,66 34,41 20,54 41,88 20,05 66,70 115,34 61,05 100,72 73,66 7,47 11113,47 1534,55 32,14 952,74 388,17 62,09 125,21 786,14 590,14 153,43 0,53 19,36 91,56 144,27 2036,89 78,38 195,27 0 712,29 1478,08 66,00 86,27 25,73 179,70 49,56 328,80 323,02 187,09 16,07
1996 41,84 44,99 7,91 34,12 42,89 93,39 79,99 56,00 104,20 31,34 152,23 38,34 66,49 56,02 44,38 54,00 28,08 0 25,58 30,47 13,92 32,40 19,09 61,40 115,59 51,10 101,08 76,68 7,21 9707,06 1301,03 27,93 941,69 257,24 68,98 120,49 320,54 610,49 103,93 0,55 16,71 99,97 146,52 1928,02 67,01 180,91 0 575,51 1308,83 44,72 66,75 24,49 165,40 49,67 275,26 324,16 194,74 15,52
1997 37,91 39,39 7,99 31,87 25,34 92,77 76,97 56,48 100,14 16,46 163,63 26,82 66,46 73,15 40,24 56,46 26,39 0 19,93 27,00 8,72 23,03 17,59 66,70 115,66 51,34 77,31 82,45 6,72 8793,87 1139,00 28,23 879,48 152,01 68,53 115,94 323,26 586,71 54,57 0,59 11,69 99,93 191,33 1748,27 70,06 170,06 0 448,50 1159,97 28,02 47,44 22,57 179,70 49,69 276,50 247,95 209,42 14,46
1998 34,63 28,91 7,70 29,43 22,41 82,47 73,53 58,32 88,54 12,94 171,29 18,97 122,71 71,84 37,24 38,85 25,06 0 17,88 24,25 9,90 19,47 19,21 62,81 114,83 52,23 90,39 53,08 6,03 8033,74 836,01 27,20 812,12 134,41 60,92 110,75 333,82 518,72 42,91 0,62 8,27 184,49 187,92 1617,92 48,21 161,45 0 402,26 1041,64 31,82 40,12 24,65 169,20 49,34 281,31 289,90 134,82 12,97
1999 29,82 16,69 7,10 27,26 21,32 69,30 69,75 59,02 85,99 10,60 181,59 9,00 5,87 57,96 33,37 23,80 24,37 0 17,54 18,75 7,55 19,48 24,33 58,28 113,71 52,94 87,06 58,00 5,77 6917,56 482,67 25,06 752,19 127,90 51,19 105,06 337,79 503,78 35,14 0,66 3,92 8,82 151,60 1449,65 29,54 157,04 0 394,56 805,43 24,27 40,13 31,22 157 48,86 285,16 279,20 147,31 12,41
2000 20,72 5,34 6,23 21,72 21,64 68,59 67,71 6,45 80,27 8,24 184,94 2,96 4,82 59,78 22,02 15,03 3,60 0 17,93 6,55 13,68 17,93 15,04 35,29 114,55 51,37 79,70 41,95 5,53 4807,19 154,52 22,01 599,41 129,78 50,67 101,99 36,94 470,29 27,31 0,67 1,29 7,25 156,35 956,73 18,65 23,22 0 403,39 281,52 43,96 36,94 19,29 95,07 49,22 276,69 255,60 106,56 11,88
2001 17,72 5,09 5,76 13,34 20,38 73,76 63,82 6,23 77,67 9,54 205,36 2,82 4,69 60,22 16,52 14,27 3,68 0 16,33 5,83 13,95 17,97 14,48 15,48 110,28 44,97 74,38 32,79 5,58 4110,06 147,32 20,32 368,15 122,27 54,48 96,13 35,64 455,08 31,62 0,74 1,23 7,05 157,52 717,76 17,71 23,70 0 367,32 250,48 44,83 37,02 18,58 41,69 47,38 242,20 238,55 83,29 11,99
2002 14,36 4,68 4,93 8,53 17,79 71,49 59,71 6,56 79,96 10,74 201,34 2,76 4,67 60,69 5,80 13,59 3,57 0 15,50 5,66 14,14 17,65 13,83 15,03 107,04 28,13 61,83 32,93 5,66 3332,33 135,27 17,41 235,32 106,73 52,80 89,94 37,56 468,50 35,62 0,73 1,20 7,02 158,75 252,13 16,87 22,97 0 348,78 243,05 45,44 36,35 17,75 40,50 45,99 151,53 198,29 83,64 12,17
2003 13,98 4,14 4,93 8,42 20,42 72,71 57,32 6,33 84,83 9,69 218,40 4,27 4,68 65,35 5,95 13,62 3,53 0 14,53 4,48 11,74 18,67 14,47 15,03 106,82 12,26 74,19 31,76 5,81 3243,74 119,61 17,40 232,36 122,47 53,70 86,34 36,25 497,04 32,14 0,79 1,86 7,03 170,92 258,71 16,90 22,77 0 326,87 192,28 37,73 38,45 18,57 40,50 45,89 66,03 237,94 80,68 12,50
2004 13,48 4,13 4,68 8,14 21,45 76,77 56,37 6,51 86,73 10,16 211,44 4,55 4,71 66,47 6,25 13,97 3,41 0 14,05 4,11 8,69 17,85 16,17 14,12 78,74 10,94 44,19 35,33 5,96 3127,47 119,50 16,53 224,57 128,63 56,71 84,90 37,26 508,14 33,68 0,76 1,98 7,08 173,86 271,37 17,33 21,98 0 316,12 176,55 27,92 36,77 20,75 38,05 33,83 58,92 141,73 89,73 12,83
2005 12,93 3,78 4,07 8,44 21,53 79,30 47,59 6,61 84,02 9,00 221,04 3,41 2,93 65,18 6,53 14,71 1,55 0 12,73 4,01 6,78 17,29 13,34 14,01 66,64 9,76 39,32 29,29 6,15 3000,68 109,24 14,36 232,95 129,12 58,58 71,68 37,86 492,27 29,84 0,80 1,49 4,40 170,48 283,52 18,25 9,99 0 286,34 172,35 21,79 35,62 17,11 37,73 28,63 52,55 126,12 74,40 13,22
2006 12,82 3,14 3,92 8,36 23,65 77,73 47,68 6,68 90,15 9,05 223,72 3,43 1,99 65,36 6,74 14,59 1,48 0 12,19 3,89 7,79 15,60 12,34 14,47 66,35 1,59 39,61 28,68 6,29 2973,42 90,76 13,86 230,61 141,87 57,41 71,82 38,26 528,20 30,01 0,81 1,49 2,99 170,95 292,88 18,10 9,53 0 274,24 167,16 25,03 32,13 15,83 38,99 28,51 8,54 127,05 72,86 13,53
2007 12,15 2,87 4,13 8,30 1,74 69,63 47,30 6,77 89,22 10,74 229,59 3,37 4,01 65,94 7,33 14,80 1,36 0 11,36 3,78 6,72 19,65 10,21 14,88 68,93 1,61 36,82 24,51 6,64 2819,27 82,87 14,59 228,93 10,43 51,43 71,24 38,75 522,71 35,63 0,83 1,47 6,03 172,48 318,38 18,37 8,77 0 255,62 162,57 21,58 40,49 13,10 40,08 29,62 8,68 118,10 62,26 14,29
2008 12,02 2,64 3,60 8,19 1,80 67,81 40,26 6,69 88,00 9,15 203,55 3,68 3,97 62,52 7,11 14,90 1,66 0 10,00 3,49 6,20 17,17 10,39 11,78 71,02 1,58 58,44 28,31 6,81 2789,43 76,45 12,72 226,11 10,78 50,09 60,64 38,30 515,57 30,33 0,73 1,61 5,97 163,52 308,90 18,49 10,68 0 225,10 150,12 19,92 35,36 13,33 31,73 30,51 8,51 187,41 71,91 14,64
2009 8,11 2,21 3,37 7,27 1,55 49,99 24,33 6,28 81,35 9,45 203,55 3,28 3,32 51,98 5,40 13,82 1,36 0 8,96 2,89 5,53 13,81 9,76 9,35 69,93 1,55 26,28 11,93 5,92 1882,40 63,92 11,92 200,66 9,27 36,93 36,65 35,97 476,62 31,35 0,73 1,43 4,99 135,96 234,78 17,15 8,78 0 201,67 124,01 17,78 28,45 12,52 25,18 30,05 8,35 84,28 30,31 12,72
2010 8,91 2,21 3,54 7,52 1,61 67,72 27,98 6,07 90,17 11,31 945,52 3,11 3,18 62,78 6,12 13,09 1,31 0 9,80 3,13 7,13 18,95 9,55 9,35 71,20 1,48 21,69 15,55 6,93 2067,48 63,79 12,48 207,53 9,65 50,02 42,14 34,73 528,27 37,52 3,41 1,35 4,78 164,21 265,86 16,24 8,44 0 220,48 134,62 22,92 39,03 12,25 25,18 30,59 8,00 69,57 39,51 14,90
2011 8,01 2,18 3,17 7,47 1,58 68,73 28,20 6,20 87,58 6,75 1607,23 4,12 3,05 1,50 6,06 12,36 1,43 0 9,81 3,02 6,68 18,68 9,35 8,09 69,24 1,44 23,52 11,50 6,89 1859,04 63,04 11,19 206,08 9,47 50,76 42,47 35,48 513,15 22,39 5,80 1,79 4,59 3,93 263,11 15,34 9,24 0 220,64 129,82 21,47 38,48 11,99 21,81 29,75 7,78 75,42 29,21 14,82
2012 7,96 2,29 3,10 7,39 1,44 65,33 26,08 6,32 90,07 4,83 3602,82 4,40 3,01 2,10 6,12 11,68 1,42 0 9,44 2,89 5,80 16,49 8,86 7,93 63,51 1,34 23,32 11,38 6,87 1846,73 66,36 10,93 203,93 8,64 48,26 39,28 36,17 527,74 16,00 13,00 1,92 4,52 5,50 265,74 14,49 9,15 0 212,40 124,34 18,63 33,98 11,37 21,37 27,29 7,24 74,80 28,90 14,77
2013 7,67 2,19 2,95 6,86 1,39 57,41 23,77 6,30 87,28 4,16 2390,89 3,15 3,07 1,41 5,92 11,36 1,33 0 9,25 2,82 5,67 19,15 8,97 8,32 56,30 1,35 23,80 10,19 7,21 1779,16 63,40 10,42 189,21 8,35 42,41 35,80 36,05 511,39 13,81 8,63 1,37 4,62 3,70 257,30 14,10 8,59 0 208,03 121,25 18,21 39,45 11,51 22,42 24,19 7,26 76,32 25,88 15,50
2014 7,79 2,39 3,08 7,34 1,31 67,86 24,28 6,36 87,69 2,71 1164,29 3,39 2,99 1,24 5,99 10,79 1,27 0 9,52 2,74 5,34 17,73 8,91 8,44 56,37 1,32 26,95 9,31 6,79 1807,30 69,17 10,89 202,68 7,83 50,12 36,57 36,40 513,79 8,98 4,20 1,48 4,49 3,25 260,06 13,39 8,20 0 214,11 117,79 17,18 36,53 11,43 22,74 24,22 7,10 86,44 23,66 14,60
2015 7,70 2,25 2,88 7,61 1,31 71,14 25,94 6,36 86,68 2,60 182,66 3,51 2,72 1,24 5,87 10,69 1,34 0 9,79 2,58 4,33 13,80 9,10 7,29 58,64 1,32 25,20 11,82 6,85 1786,89 65,14 10,16 210,03 7,83 52,55 39,06 36,38 507,85 8,62 0,66 1,53 4,09 3,23 255,12 13,27 8,62 0 220,35 110,84 13,93 28,43 11,67 19,65 25,20 7,12 80,81 30,03 14,73
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Prikaži podatke
Skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 1,36 0 0,00 0,97 0,00 0,21 0,00 0,01 0,06 0,10
1991 1,15 0 0,00 0,78 0,00 0,22 0,00 0,01 0,05 0,09
1992 1,08 0 0,00 0,70 0,00 0,21 0,00 0,01 0,05 0,10
1993 1,00 0 0,00 0,63 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1994 0,97 0 0,00 0,60 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1995 1,01 0 0,00 0,64 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1996 0,94 0 0,00 0,57 0,00 0,21 0,00 0,02 0,05 0,09
1997 0,73 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,02 0,05 0,10
1998 0,74 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,01 0,06 0,10
1999 0,69 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,01 0,02 0,09
2000 0,74 0 0,00 0,39 0,00 0,21 0,00 0,01 0,02 0,10
2001 0,76 0 0,00 0,41 0,00 0,18 0,00 0,01 0,05 0,10
2002 0,76 0 0,00 0,39 0,00 0,19 0,00 0,01 0,05 0,11
2003 0,83 0 0,00 0,45 0,00 0,19 0,00 0,01 0,07 0,10
2004 0,87 0 0,00 0,47 0,00 0,19 0,00 0,02 0,07 0,11
2005 0,89 0 0,00 0,48 0,00 0,20 0,00 0,02 0,08 0,11
2006 0,94 0 0,00 0,54 0,00 0,20 0,00 0,02 0,07 0,11
2007 0,58 0 0,00 0,19 0,00 0,20 0,00 0,02 0,06 0,11
2008 0,58 0 0,00 0,18 0,00 0,21 0,00 0,02 0,06 0,11
2009 0,59 0 0,00 0,14 0,00 0,27 0,00 0,02 0,05 0,10
2010 0,65 0 0,01 0,18 0,00 0,28 0,00 0,02 0,06 0,11
2011 0,65 0 0,01 0,19 0,00 0,28 0,00 0,02 0,05 0,11
2012 0,64 0 0,01 0,19 0,00 0,28 0,00 0,02 0,04 0,10
2013 0,67 0 0,00 0,21 0,00 0,29 0,00 0,02 0,05 0,10
2014 0,59 0 0,00 0,18 0,00 0,24 0,00 0,02 0,06 0,08
2015 0,61 0 0,00 0,19 0,00 0,25 0,00 0,02 0,06 0,08
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 186,74 22,93 2,34 25,50 1,36 8,39 3,83 6,34 22,25 2,15 0,24 9,43 0,42 0,94 9,98 0,53 1,74 0 23,58 20,53 6,41 4,51 1,09 4,34 8,19 1,18 5,23 6,17 1,59
1991 93,99 98,41 76,69 96,87 84,95 109,15 97,58 106,58 90,65 86,30 110,75 94,85 106,82 89,89 107,43 97,24 97,56 0 84,29 99,73 56,56 95,38 102,97 90,32 99,46 90,43 77,75 96,68 96,78 175,51 22,56 1,79 24,70 1,15 9,16 3,74 6,75 20,17 1,85 0,27 0,09 0,45 0,85 10,72 0,52 1,69 0 19,88 20,47 3,63 4,30 1,13 3,92 8,15 1,07 4,07 5,97 1,54
1992 89,44 96,67 61,08 91,19 79,53 118,83 97,72 109,06 92,33 77,95 120,37 93,86 80,80 76,60 101,43 89,22 92,12 0 70,85 96,94 47,98 68,55 88,18 83,18 109,44 73,22 63,79 108,83 79,16 167,02 22,16 1,43 23,26 1,08 9,98 3,74 6,91 20,54 1,67 0,29 8,85 0,34 0,72 10,12 0,48 1,60 0 16,71 19,90 3,08 3,09 0,97 3,61 8,97 0,86 3,34 6,72 1,26
1993 81,18 60,99 48,58 81,63 73,73 94,05 97,81 96,68 107,83 69,39 130,75 95,70 94,56 85,06 97,98 97,04 95,26 0 64,09 92,16 44,86 51,30 80,97 80,18 108,63 76,75 68,11 89,79 73,68 151,59 13,98 1,14 20,82 1,00 7,90 3,75 6,13 23,99 1,49 0,32 9,03 0,40 0,80 9,77 0,52 1,65 0 15,11 18,92 2,88 2,31 0,89 3,48 8,90 0,91 3,56 5,54 1,17
1994 79,17 58,02 35,15 86,13 71,46 70,21 98,06 100,87 110,88 60,92 140,68 92,73 93,29 87,95 94,22 88,33 91,71 0 62,33 91,82 35,22 66,04 67,44 81,11 106,30 66,14 69,28 65,62 67,74 147,84 13,30 0,82 21,97 0,97 5,89 3,76 6,39 24,67 1,31 0,34 8,75 0,39 0,83 9,40 0,47 1,59 0 14,70 18,85 2,26 2,98 0,74 3,52 8,71 0,78 3,62 4,05 1,08
1995 80,78 50,31 34,18 91,29 74,25 110,82 98,21 103,89 121,59 52,86 152,18 75,17 93,13 88,02 94,31 93,17 90,31 0 58,19 86,94 26,75 48,38 56,47 81,80 102,58 72,00 69,90 81,80 61,78 150,84 11,54 0,80 23,28 1,01 9,30 3,76 6,58 27,05 1,13 0,37 7,09 0,39 0,83 9,41 0,50 1,57 0 13,72 17,85 1,72 2,18 0,62 3,55 8,41 0,85 3,66 5,05 0,98
1996 76,63 42,81 32,95 84,49 69,16 102,04 98,24 91,20 127,50 47,35 159,60 87,23 99,85 91,99 91,76 98,94 88,85 0 54,78 84,11 24,14 28,99 58,98 67,74 103,77 77,13 73,02 66,68 63,17 143,10 9,82 0,77 21,55 0,94 8,57 3,76 5,78 28,36 1,02 0,39 8,23 0,42 0,87 9,15 0,53 1,54 0 12,92 17,27 1,55 1,31 0,65 2,94 8,50 0,91 3,82 4,11 1,00
1997 75,53 36,42 32,73 84,44 53,60 115,37 98,42 98,47 122,51 51,45 172,62 79,86 99,36 102,85 92,00 97,96 87,41 0 57,07 79,55 14,52 29,84 54,44 69,12 104,40 74,05 69,71 69,17 61,31 141,04 8,35 0,77 21,53 0,73 9,69 3,77 6,24 27,25 1,10 0,42 7,53 0,42 0,97 9,18 0,52 1,52 0 13,46 16,33 0,93 1,34 0,60 3 8,55 0,87 3,64 4,27 0,97
1998 69,29 28,88 29,26 84,38 54,19 84,06 98,87 109,90 103,20 56,04 181,36 61,17 131,16 101,61 87,60 104,31 85,74 0 54,46 74,93 20,62 27,14 50,86 61,06 107,08 76,06 65,82 44,79 56,88 129,39 6,62 0,68 21,52 0,74 7,06 3,79 6,96 22,96 1,20 0,44 5,77 0,55 0,96 8,74 0,56 1,49 0 12,84 15,38 1,32 1,22 0,56 2,65 8,77 0,90 3,44 2,76 0,90
1999 65,76 27,92 25,72 84,97 50,76 73,57 98,56 108,93 92,54 47,47 193,11 61,49 106,54 101,48 86,35 94,51 83,25 0 56,08 68,27 9,78 25,71 50,58 62,67 111,54 75,93 56,51 37,00 59,93 122,79 6,40 0,60 21,67 0,69 6,18 3,78 6,90 20,59 1,02 0,47 0,06 0,45 0,96 8,61 0,51 1,45 0 13,22 14,01 0,63 1,16 0,55 2,72 9,14 0,90 2,95 2,28 0,95
2000 63,28 27,46 24,95 75,11 54,43 81,83 98,78 99,54 84,97 47,08 196,93 61,56 108,44 97,99 89,13 97,51 98,06 0 52,56 68,57 21,22 17,19 50,53 29,76 119,40 72,40 66,41 43,68 58,33 118,17 6,30 0,58 19,16 0,74 6,87 3,79 6,31 18,90 1,01 0,48 5,81 0,46 0,92 8,89 0,52 1,70 0 12,39 14,07 1,36 0,77 0,55 1,29 9,78 0,85 3,47 2,70 0,93
2001 60,83 21,80 28,38 71,04 56,13 82,40 99,41 98,28 78,22 78,81 220,30 68,31 117,25 103,98 87,63 75,89 102,99 0 50,48 62,54 26,81 16,54 55,53 31,64 104,83 79,81 65,14 39,26 60,14 113,59 5,00 0,66 18,12 0,76 6,92 3,81 6,23 17,40 1,69 0,53 6,44 0,49 0,98 8,74 0,41 1,79 0 11,90 12,84 1,72 0,75 0,61 1,37 8,59 0,94 3,41 2,42 0,95
2002 57,76 21,76 25,07 73,73 56,08 56,59 99,43 110,11 73,33 105,30 216,03 70,91 123,13 103,06 70,48 53,79 83,00 0 47,53 59,28 20,96 17,12 53,01 31,67 106,09 77,63 59,00 36,74 61,49 107,87 4,99 0,59 18,80 0,76 4,75 3,81 6,98 16,31 2,26 0,52 6,69 0,52 0,97 7,03 0,29 1,44 0 11,21 12,17 1,34 0,77 0,58 1,37 8,69 0,92 3,09 2,27 0,98
2003 55,24 16,64 24,95 68,39 60,99 66,03 98,27 97,75 74,50 112,66 235,19 74,51 126,20 108,85 73,15 50,14 87,14 0 46,00 43,34 19,54 18,67 55,09 31,67 106,48 86,91 64,66 38,55 65,19 103,16 3,81 0,58 17,44 0,83 5,54 3,77 6,19 16,57 2,42 0,57 7,03 0,53 1,03 7,30 0,27 1,51 0 10,85 8,90 1,25 0,84 0,60 1,37 0,09 1,03 3,38 2,38 1,03
2004 54,15 17,83 25,79 65,48 63,73 78,41 100,57 96,27 74,81 84,94 235,25 152,64 132,12 113,72 77,70 53,68 77,87 0 42,46 31,23 24,38 17,45 54,76 31,37 107,29 85,80 65,95 45,38 65,73 101,11 4,09 0,60 16,70 0,87 6,58 3,85 6,10 16,64 1,82 0,57 0,14 0,55 1,07 7,75 0,29 1,35 0 10,01 6,41 1,56 0,79 0,60 1,36 0,09 1,01 3,45 2,80 1,04
2005 51,42 18,03 25,79 62,65 65,32 69,19 100,14 111,28 67,02 82,51 243,68 88,02 134,50 113,63 81,97 59,81 70,41 0 38,61 27,78 21,42 16,91 55,72 27,40 108,50 90,39 56,29 33,38 69,65 96,01 4,13 0,60 15,98 0,89 5,81 3,84 7,05 14,91 1,77 0,59 8,30 0,56 1,07 8,18 0,32 1,22 0 9,10 5,70 1,37 0,76 0,61 1,19 8,89 1,07 2,94 2,06 1,11
2006 49,30 17,98 26,58 54,43 68,87 68,10 97,65 95,82 68,25 94,61 247,22 90,21 135,35 112,68 83,77 57,33 74,15 0 36,99 21,97 20,76 16,17 53,29 30,30 100,72 87,09 53,97 36,41 70,78 92,06 4,12 0,62 13,88 0,94 5,72 3,74 6,07 15,18 2,03 0,60 8,51 0,57 1,06 8,36 0,31 1,29 0 8,72 4,51 1,33 0,73 0,58 1,31 0,08 1,03 2,82 2,25 1,12
2007 45,37 14,42 27,17 47,61 42,60 15,16 99,50 99,73 70,93 83,90 253,51 90,01 131,51 111,61 90,65 54,15 74,90 0 35,34 20,23 16,00 20,00 60,85 29,48 100,79 80,06 48,08 33,48 73,44 84,72 3,31 0,64 12,14 0,58 1,27 3,81 6,32 15,78 1,80 0,62 8,49 0,55 1,05 9,04 0,29 1,30 0 8,33 4,15 1,03 0,90 0,67 1,28 8,26 0,95 2,51 2,07 1,17
2008 44,16 13,91 24,81 46,08 42,69 13,41 102,92 93,96 67,81 91,61 230,23 440,13 137,74 106,58 89,70 51,85 73,57 0 30,26 20,27 20,23 18,40 59,06 26,75 101,54 78,71 46,41 38,33 74,74 82,46 3,19 0,58 11,75 0,58 1,13 3,94 5,95 15,09 1,97 0,56 0,42 0,58 1,00 8,95 0,28 1,28 0 7,14 4,16 1,30 0,83 0,65 1,16 0,08 0,93 2,43 2,37 1,19
2009 36,35 13,07 25,64 40,96 43,48 11,32 83,35 67,47 61,06 87,34 230,23 134,64 136,68 107,22 71,65 47,97 81,40 0 27,58 15,11 20,08 15,75 56,35 20,31 89,95 79,63 30,45 24,09 68,15 67,87 3,00 0,60 10,45 0,59 0,95 3,19 4,27 13,58 1,87 0,56 0,13 0,57 1,01 7,15 0,26 1,41 0 6,50 3,10 1,29 0,71 0,62 0,88 7,37 0,94 1,59 1,49 1,08
2010 38,12 14,44 26,10 40,43 47,99 14,10 86,16 72,32 66,68 121,21 20,90 77,68 135,20 105,16 70,32 48,24 87,12 0 30,20 15,03 22,99 19,90 59,33 19,68 68,88 82,97 21,38 30,67 75,82 71,19 3,31 0,61 10,31 0,65 1,18 3,30 4,58 14,83 2,60 5,07 7,33 0,57 0,99 7,01 0,26 1,51 0 7,12 3,09 1,47 0,90 0,65 0,85 0,06 0,98 1,12 1,89 1,20
2011 35,93 15,43 25,20 38,25 47,69 13,09 84,17 53,45 67,24 55,76 7,86 72,93 131,81 65,23 68,20 43,92 94,90 0 30,10 14,46 21,60 19,07 55,19 18,73 81,25 78,41 23,45 26,48 74,44 67,10 3,54 0,59 9,75 0,65 1,10 3,23 3,39 14,96 1,20 0,02 0,07 0,55 0,61 6,80 0,23 1,65 0 7,10 2,97 1,38 0,86 0,60 0,81 6,66 0,93 1,23 1,63 1,18
2012 34,78 13,78 25,22 36,67 46,88 13,65 82,75 47,88 66,56 41,35 7,85 114,15 143,16 85,87 69,84 46,05 97,28 0 28,92 13,25 21,76 17,60 52,99 15,89 89,10 76,81 21,67 23,01 74,95 64,94 3,16 0,59 9,35 0,64 1,15 3,17 3,03 14,81 0,89 0,02 0,11 0,60 0,81 6,97 0,25 1,69 0 6,82 2,72 1,40 0,79 0,58 0,69 7,30 0,91 1,13 1,42 1,19
2013 33,95 14,15 24,20 32,42 49,20 13,25 75,19 73,03 60,81 32,67 8,37 64,26 145,67 68,77 65,86 46,27 97,32 0 29,11 13,57 19,96 21,44 55,23 15,97 58,71 74,68 22,24 22,96 78,42 63,39 3,24 0,57 8,27 0,67 1,11 2,88 4,63 13,53 0,70 0,02 0,06 0,61 0,65 6,57 0,25 1,69 0 6,86 2,79 1,28 0,97 0,60 0,69 4,81 0,88 1,16 1,42 1,24
2014 34,22 16,20 23,69 33,11 43,11 13,87 75,91 73,69 61,55 29,63 3,66 78,02 153,46 66,34 65,40 49,19 87,37 0 27,60 14,35 14,74 19,92 53,03 16,40 59,88 69,32 39,52 19,40 73,27 63,91 3,71 0,55 8,44 0,59 1,16 2,91 4,67 13,69 0,64 8,89 7,36 0,64 0,63 6,52 0,26 1,52 0 6,51 2,94 0,95 0,90 0,58 0,71 4,91 0,82 2,07 1,20 1,16
2015 33,48 15,30 23,24 33,68 44,74 14,06 75,03 69,20 60,56 29,50 2,32 83,58 189,39 66,46 63,42 50,89 91,19 0 27,85 13,02 14,42 16,58 60,02 14,79 61,28 74,58 21,93 25,45 74,72 62,53 3,51 0,54 8,59 0,61 1,18 2,88 4,38 13,47 0,63 0,01 7,88 0,80 0,63 6,33 0,27 1,58 0 6,57 2,67 0,92 0,75 0,66 0,64 5,02 0,88 1,15 1,57 1,19
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Prikaži podatke
Skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežni izpusti Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 0,31 0 0,01 0,04 0,00 0,04 0,00 0 0,06 0,16
1991 0,29 0 0,01 0,02 0,00 0,05 0,00 0 0,06 0,14
1992 0,29 0 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 0 0,05 0,16
1993 0,27 0 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 0 0,04 0,16
1994 0,25 0 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0 0,04 0,15
1995 0,21 0 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0 0,04 0,12
1996 0,20 0 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0 0,04 0,11
1997 0,22 0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,12
1998 0,23 0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,13
1999 0,21 0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,11
2000 0,20 0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,11
2001 0,19 0 0,03 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,08
2002 0,22 0 0,03 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,05 0,09
2003 0,21 0 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,08
2004 0,19 0 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,08
2005 0,19 0 0,02 0,03 0,00 0,02 0 0 0,05 0,08
2006 0,17 0 0,02 0,03 0,00 0,02 0 0 0,05 0,06
2007 0,18 0 0,03 0,03 0,00 0,01 0 0 0,05 0,06
2008 0,18 0 0,03 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,05 0,06
2009 0,16 0 0,03 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,05
2010 0,19 0 0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,04 0,05
2011 0,19 0 0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,05
2012 0,18 0 0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,05
2013 0,18 0 0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,05
2014 0,16 0 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,04
2015 0,15 0 0,03 0,03 0,00 0,02 0,00 0 0,03 0,04
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 220,24 37,46 1,53 15,23 0,31 18,98 11,31 3,26 14,18 3,58 0,39 0,41 0,62 0,28 11,63 0,81 3,12 0 34,85 24,84 1,06 1,15 3,17 7,52 0,09 1,16 2,45 5,68 2,14
1991 94,39 100,74 79,71 98,23 92,17 74,23 96,71 103,62 100,84 82,96 106,66 95,90 106,18 89,15 96,95 99,10 98,79 0 84,12 102,23 89,32 90,43 103,62 98,67 96,89 96,35 82,46 95,85 95,16 207,89 37,74 1,22 14,96 0,29 14,09 10,94 3,38 14,30 2,97 0,42 0,40 0,66 0,25 11,28 0,81 3,08 0 29,31 25,40 0,94 1,04 3,29 7,42 0,09 1,12 2,02 5,45 2,04
1992 87,72 96,27 75,07 105,63 91,52 48,69 93,41 117,28 97,14 71,33 112,62 90,39 68,74 74,92 92,92 89,65 90,13 0 71,08 96,61 80,63 74,28 94,79 96,81 104,82 98,34 73,07 95,02 76,65 193,18 36,07 1,15 16,09 0,29 9,24 10,56 3,83 13,77 2,55 0,44 0,37 0,42 0,21 10,81 0,73 2,81 0 24,77 24,00 0,85 0,86 3,01 7,28 0,10 1,15 1,79 5,40 1,64
1993 75,78 59,58 65,97 98,02 84,57 40,11 90,22 102,56 96,36 59,62 119,04 94,70 58,18 65,61 88,05 90,05 91,43 0 63,24 89,95 60,29 58,36 92,67 99,20 112,05 30,23 74,88 59,92 65,03 166,89 22,32 1,01 14,93 0,27 7,61 10,20 3,35 13,66 2,13 0,47 0,39 0,36 0,18 10,24 0,73 2,85 0 22,04 22,34 0,64 0,67 2,94 7,46 0,10 0,35 1,83 3,40 1,39
1994 72,75 55,14 67,15 99,04 80,94 31,93 87,06 95,98 93,71 47,95 125,20 84,79 52,88 51,64 86,79 82,89 89,19 0 59,93 88,57 64,15 58,59 80,56 95,35 115,89 27,56 76,32 67,64 55,10 160,22 20,66 1,03 15,09 0,25 6,06 9,85 3,13 13,29 1,71 0,49 0,35 0,33 0,14 10,10 0,67 2,78 0 20,88 22,00 0,68 0,68 2,56 7,17 0,11 0,32 1,87 3,84 1,18
1995 70,45 52,98 62,47 114,49 68,42 21,37 83,53 104,70 88,20 41,42 132,31 54,99 42,08 39,26 89,51 82,00 78,25 0 56,94 82,78 71,00 55,17 73,57 98,40 111,65 27,14 79,85 53,67 56,07 155,15 19,85 0,96 17,44 0,21 4,06 9,45 3,42 12,50 1,48 0,52 0,23 0,26 0,11 10,41 0,67 2,44 0 19,84 20,56 0,75 0,64 2,33 7,40 0,10 0,32 1,95 3,05 1,20
1996 66,47 39,44 66,26 96,79 62,60 38,88 80,46 92,64 90,43 35,69 136,91 41,23 40,04 40,69 84,39 85,31 76,44 0 55,43 78,67 76,61 54,88 78,16 77,93 118,06 26,34 76,99 52,54 54,15 146,38 14,77 1,02 14,75 0,20 7,38 9,10 3,02 12,82 1,28 0,54 0,17 0,25 0,11 9,82 0,69 2,38 0 19,32 19,54 0,81 0,63 2,48 5,86 0,11 0,31 1,88 2,98 1,16
1997 62,71 32,05 55,15 94,74 69,62 42,15 77,37 101,59 87,15 30,06 144,97 30,16 37,17 37,05 85,86 81,01 74,09 0 54,48 61,60 57,11 55,39 63,02 73,67 115,65 30,44 81,93 60,99 52,86 138,12 12,01 0,85 14,43 0,22 8,00 8,75 3,32 12,36 1,07 0,57 0,12 0,23 0,10 9,99 0,66 2,31 0 18,98 15,30 0,60 0,64 2,00 5,54 0,11 0,35 2,00 3,46 1,13
1998 59,48 28,47 55,45 98,26 73,88 39,86 73,88 107,03 82,46 24,38 150,38 20,90 40,47 33,55 81,96 56,35 71,75 0 53,40 55,32 55,30 49,56 53,19 68,62 112,85 32,25 74,85 43,02 44,27 131,00 10,67 0,85 14,97 0,23 7,57 8,36 3,49 11,69 0,87 0,59 0,09 0,25 0,09 9,53 0,46 2,24 0 18,61 13,74 0,58 0,57 1,69 5,16 0,11 0,38 1,83 2,44 0,95
1999 55,13 22,14 55,73 103,57 66,13 21,94 70,22 108,32 79,18 27,33 157,66 51,41 34,33 31,83 75,85 50,04 71,24 0 51,10 49,35 116,15 47,35 47,04 48,67 113,69 34,46 65,91 49,64 43,62 121,43 8,29 0,85 15,78 0,21 4,17 7,94 3,54 11,23 0,98 0,62 0,21 0,21 0,09 8,82 0,41 2,22 0 17,81 12,26 1,23 0,55 1,49 3,66 0,11 0,40 1,61 2,82 0,94
2000 52,67 22,10 48,00 86,98 64,89 24,11 68,19 94,67 73,79 30,64 160,03 64,63 29,44 26,62 79,39 53,79 70,07 0 51,16 47,09 58,15 47,67 31,91 38,43 116,28 43,36 61,26 52,42 41,61 115,99 8,28 0,74 13,25 0,20 4,58 7,71 3,09 10,46 1,10 0,63 0,27 0,18 0,07 9,24 0,44 2,18 0 17,83 11,70 0,61 0,55 1,01 2,89 0,11 0,50 1,50 2,98 0,89
2001 50,04 21,54 37,53 76,85 60,59 20,03 64,00 88,52 73,37 25,62 174,46 68,08 28,23 30,62 80,75 52,84 70,31 0 49,51 41,21 74,96 46,32 27,81 38,74 114,40 43,75 57,17 45,66 44,70 110,21 8,07 0,58 11,71 0,19 3,80 7,24 2,89 10,40 0,92 0,69 0,28 0,17 0,08 9,39 0,43 2,19 0 17,25 10,24 0,79 0,53 0,88 2,91 0,11 0,51 1,40 2,59 0,96
2002 48,62 19,09 39,82 81,92 69,23 16,59 60,21 95,71 69,74 22,46 136,49 34,26 32,44 26,42 79,16 49,66 65,71 0 46,83 37,68 67,03 46,69 26,94 38,94 117,10 47,58 53,70 63,62 43,10 107,07 7,15 0,61 12,48 0,22 3,15 6,81 3,12 9,89 0,80 0,54 0,14 0,20 0,07 9,21 0,40 2,05 0 16,32 9,36 0,71 0,54 0,85 2,93 0,11 0,55 1,31 3,61 0,92
2003 46,86 20,69 44,98 74,10 66,48 14,02 57,93 74,25 72,25 21,14 148,32 48,55 29,84 26,61 78,39 50,78 63,56 0 45,03 27,47 79,67 53,66 27,70 38,94 98,63 49,95 90,23 60,80 45,13 103,21 7,75 0,69 11,29 0,21 2,66 6,55 2,42 10,24 0,76 0,58 0,20 0,18 0,07 9,12 0,41 1,98 0 15,69 6,82 0,84 0,62 0,88 2,93 0,09 0,58 2,21 3,45 0,97
2004 46,08 17,95 46,04 74,09 60,38 16,36 56,46 74,21 71,01 25,97 148,33 37,48 30,88 27,41 84,39 51,13 61,51 0 43,09 25,75 74,93 49,32 23,20 39,41 98,46 50,49 85,52 58,59 43,74 101,48 6,72 0,71 11,29 0,19 3,10 6,39 2,42 10,07 0,93 0,58 0,15 0,19 0,08 9,82 0,42 1,92 0 15,02 6,40 0,79 0,57 0,74 2,96 0,09 0,59 2,09 3,33 0,94
2005 44,39 19,84 42,73 72,97 61,57 14,82 47,63 81,90 70,49 26,61 153,54 46,59 33,90 28,49 85,43 54,53 51,80 0 39,25 25,75 84,85 47,48 22,06 40,33 97,23 52,30 65,52 34,06 45,60 97,76 7,43 0,66 11,12 0,19 2,81 5,39 2,67 9,99 0,95 0,60 0,19 0,21 0,08 9,94 0,44 1,61 0 13,68 6,40 0,90 0,55 0,70 3,03 0,09 0,61 1,60 1,93 0,98
2006 43,87 19,94 33,40 66,25 55,74 17,95 45,23 69,83 72,01 24,78 155,43 69,93 36,57 32,26 87,66 51,66 48,30 0 37,66 25,44 98,19 47,64 19,75 41,37 99,36 50,07 71,87 34,02 46,51 96,61 7,47 0,51 10,09 0,17 3,41 5,12 2,28 10,21 0,89 0,61 0,29 0,23 0,09 10,20 0,42 1,50 0 13,12 6,32 1,04 0,55 0,63 3,11 0,09 0,58 1,76 1,93 1,00
2007 42,43 18,71 35,52 61,60 57,36 13,83 45,00 65,60 71,64 23,37 159,58 63,81 37,88 35,14 92,95 50,61 42,44 0 35,40 19,54 83,22 58,82 18,77 39,95 97,92 52,90 64,81 54,15 46,57 93,45 7,01 0,54 9,39 0,18 2,63 5,09 2,14 10,16 0,84 0,63 0,26 0,23 0,10 10,81 0,41 1,32 0 12,34 4,85 0,88 0,68 0,60 3,00 0,09 0,62 1,58 3,08 1,00
2008 40,57 18,32 32,01 55,67 57,42 14,32 39,30 61,95 70,71 20,05 142,77 37,81 36,33 28,69 89,65 50,28 45,64 0 31,04 18,59 78,41 51,78 19,03 39,74 98,92 50,66 58,60 62,42 47,26 89,35 6,86 0,49 8,48 0,18 2,72 4,44 2,02 10,03 0,72 0,56 0,16 0,22 0,08 10,43 0,41 1,42 0 10,82 4,62 0,83 0,60 0,60 2,99 0,09 0,59 1,43 3,55 1,01
2009 29,07 17,31 34,95 47,71 50,36 5,76 23,24 61,44 66,87 18,71 142,77 14,13 35,83 25,15 72,60 44,91 39,17 0 28,93 16,89 73,49 40,51 14,62 34,27 83,04 45,27 42,39 29,36 41,63 64,03 6,48 0,54 7,27 0,16 1,09 2,63 2,01 9,48 0,67 0,56 0,06 0,22 0,07 8,45 0,36 1,22 0 10,08 4,19 0,78 0,47 0,46 2,58 0,08 0,53 1,04 1,67 0,89
2010 29,33 17,16 33,27 44,88 60,62 6,60 19,82 53,65 67,38 17,19 1,76 15,15 36,21 28,94 75,02 44,40 44,40 0 31,24 18,13 89,53 56,55 13,93 36,70 66,54 47,40 37,22 29,41 46,18 64,60 6,43 0,51 6,84 0,19 1,25 2,24 1,75 9,55 0,61 0,01 0,06 0,22 0,08 8,73 0,36 1,38 0 10,89 4,50 0,95 0,65 0,44 2,76 0,06 0,55 0,91 1,67 0,99
2011 28,51 15,63 32,59 42,93 60,91 5,88 20,92 51,74 67,75 20,10 0,12 12,57 34,41 27,75 74,17 41,73 43,00 0 29,59 18,52 62,14 56,90 12,31 36,93 71,68 45,49 39,92 28,54 45,69 62,80 5,85 0,50 6,54 0,19 1,12 2,37 1,69 9,61 0,72 0,00 0,05 0,21 0,08 8,63 0,34 1,34 0 10,31 4,60 0,66 0,66 0,39 2,78 0,07 0,53 0,98 1,62 0,98
2012 27,43 15,07 29,71 41,64 58,19 6,20 19,38 53,11 69,96 17,97 0,21 19,34 32,19 58,42 72,02 43,79 38,35 0 28,66 16,29 72,22 50,15 9,60 32,39 72,77 43,10 33,99 21,79 45,91 60,40 5,65 0,46 6,34 0,18 1,18 2,19 1,73 9,92 0,64 0,00 0,08 0,20 0,16 8,38 0,36 1,19 0 9,99 4,05 0,76 0,58 0,30 2,44 0,07 0,50 0,83 1,24 0,98
2013 26,54 15,65 31,57 35,89 56,90 6,41 16,97 50,56 70,76 16,92 3,42 37,90 32,95 32,91 70,28 42,40 32,57 0 27,63 14,85 66,70 59,68 10,85 29,52 83,57 42,99 31,87 23,91 48,92 58,46 5,86 0,48 5,47 0,18 1,22 1,92 1,65 10,03 0,61 0,01 0,16 0,20 0,09 8,18 0,34 1,01 0 9,63 3,69 0,71 0,69 0,34 2,22 0,08 0,50 0,78 1,36 1,05
2014 26,03 14,16 28,07 35,45 49,51 6,49 17,60 51,10 67,66 15,34 2,05 14,87 30,77 25,72 70,27 41,57 32,83 0 26,51 15,60 90,08 58,89 10,52 29,19 104,44 42,87 31,70 26,39 46,22 57,32 5,30 0,43 5,40 0,16 1,23 1,99 1,67 9,59 0,55 0,01 0,06 0,19 0,07 8,18 0,34 1,02 0 9,24 3,87 0,95 0,68 0,33 2,19 0,10 0,50 0,78 1,50 0,99
2015 25,88 12,71 26,92 35,70 48,65 6,02 18,60 54,30 74,60 15,62 1,22 18,77 111,00 27,33 70,57 43,61 35,83 0 26,10 13,86 60,25 46,94 9,37 28,38 95,05 41,56 32,18 19,06 45,43 57,01 4,76 0,41 5,44 0,15 1,14 2,10 1,77 10,58 0,56 0,00 0,08 0,69 0,08 8,21 0,35 1,12 0 9,09 3,44 0,64 0,54 0,30 2,13 0,09 0,48 0,79 1,08 0,97

Cilji

  • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
  • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

 

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2015 znašali 7,8 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali kar za 99 %, najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2015 predstavljali cestni promet in industrijski procesi ter raba topil. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 92 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Latvija, izpusti so se v obdobju 1990-2015 povečali edino na Malti. Leta 2015 je najvišje izpuste svinca v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Luksemburg. Grčija ni poročala o izpustih Pb.

 

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2015 v Sloveniji znašali 0,61 t. V obdobju 1990-2015 so se izpusti zmanjšali za 55 %. Mala kurišča so bila leta 2015 glavni vir izpustov kadmija v ozračje. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 67 %. Leta 2015 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Litva. Grčija ni poročala o izpustih Cd.

 

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2015 znašali 0,15 t. V obdobju 1990-2015 so v Sloveniji upadli za 51 %. Glavni vir Hg je bila v letu 2015 proizvodnja elektrike in toplote. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 74 %, največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Litva. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2015 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Grčija ni poročala o izpustih Hg. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

 

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

  • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
  • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),
  • Operativni program zmanjševanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004)

 

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, kar je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

 

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij tako v novih kot tudi v obstoječih napravah


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Protokol o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, Ubežni izpusti, Odpadki in Kmetijstvo.

Skrbnik podatkov

Agencija RS za okolje

Datum zajema podatkov
Podatki za obdobje
1990-2015
Geografska pokritost
Slovenija
Skrbnik podatkov

Evropska okoljska agencija

Datum zajema podatkov
Podatki za obdobje
1990-2015
Geografska pokritost
EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija ni poročala o izpustih težkih kovin.
Informacije o kakovosti za ta kazalec

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 2

      Časovna primerljivost: 1

      Prostorska primerljivost: 2

Data processing methodology for country comparison

Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

V kazalcu so uporabljeni indeksi z izhodiščnim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

Information about the quality for country comperison

  • Prednosti in slabosti kazalca:

Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.

Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.

  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

-     Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 2

      Časovna primerljivost: 2

      Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura