Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2014 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako implementaciji zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.

 


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2014 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2014.

 


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov kovin v Sloveniji, 1990-2014
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Svinec (Pb) t 600 522 502 501 494 388 257 152 134 128
Kadmij (Cd) t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Živo srebro (Hg) t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 601 524 503 502 495 389 258 153 135 129
Svinec (Pb) indeks (1990=100) 100 87 84 83 82 65 43 25 22 21
Kadmij (Cd) indeks (1990=100) 100 85 80 74 66 69 65 48 49 45
Živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 100 92 92 85 81 68 63 70 74 66
Skupaj indeks (1990=100) 100 87 84 83 82 65 43 25 22 21
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Svinec (Pb) t 130 122 107 122 129 129 142 10 11 9
Kadmij (Cd) t 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Živo srebro (Hg) t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 131 123 108 123 130 130 143 11 11 10
Svinec (Pb) indeks (1990=100) 22 20 18 20 21 22 24 2 2 2
Kadmij (Cd) indeks (1990=100) 48 50 50 54 56 57 60 34 34 37
Živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 65 61 69 66 60 62 56 57 57 50
Skupaj indeks (1990=100) 22 20 18 21 22 22 24 2 2 2
2010 2011 2012 2013 2014
Svinec (Pb) t 10 9 9 8 8
Kadmij (Cd) t 1 1 1 1 0
Živo srebro (Hg) t 0 0 0 0 0
Skupaj t 10 10 9 9 8
Svinec (Pb) indeks (1990=100) 2 2 1 1 1
Kadmij (Cd) indeks (1990=100) 39 39 38 40 35
Živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 61 61 58 57 50
Skupaj indeks (1990=100) 2 2 2 2 1
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2014
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2016.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.99 0.89 1 0.95 0.92 0.96 0.87 0.96 1.01 0.89
Raba goriv v industriji t 0.77 0.7 0.58 0.49 0.43 0.48 0.47 0.4 0.47 0.5
Cestni promet t 313.13 281.47 277.61 297.37 297.36 185.73 72.34 62.22 46.63 39.48
Ostali promet t 24 14.47 10.47 7.1 7.05 3.22 0.98 0.78 0.8 0.55
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.36 1.69 1.48 1.44 1.27 1.24 1.33 1.26 1.24 1.28
Industrijski procesi in raba topil t 11.52 9.22 8.78 8 7.46 8.16 7.78 7.92 8.07 8.42
Odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 351.78 308.43 299.91 315.35 314.49 199.78 83.76 73.54 58.23 51.12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.93 1.01 1.07 1.01 1.04 1.05 1.07 1.09 1.09 1.02
Raba goriv v industriji t 0.44 0.54 0.61 0.58 0.61 0.64 0.61 0.57 0.59 0.45
Cestni promet t 32.51 16.61 5.52 5.42 4.94 4.87 4.78 4.73 5.12 4.77
Ostali promet t 0.31 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.18 1.13 1.11 1.1 1.08 1.03 1 0.93 1.01 1.07
Industrijski procesi in raba topil t 11.38 10.5 9.69 11.03 9.08 8.45 9.69 9.76 10.09 8.77
Odpadki t 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01
skupaj t 46.75 29.84 18.01 19.16 16.75 16.06 17.16 17.08 17.9 16.09
2010 2011 2012 2013
Proizvodnja elektrike in toplote t 1.05 1.07 1.01 0.98
Raba goriv v industriji t 0.41 0.41 0.39 0.39
Cestni promet t 4.64 4.77 4.66 4.36
Ostali promet t 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 1.05 1.05 1.03 1
Industrijski procesi in raba topil t 9.86 9.66 9 9.38
Odpadki t 0.01 0.01 0.01 0.02
skupaj t 17.01 16.98 16.1 16.12
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 215 176 122 85 59 16 16 14 13 12
Belgija t 253 229 234 201 156 186 194 211 134 146
Bolgarija t 321 189 213 283 284 323 324 248 290 279
Hrvaška t 538 383 303 291 319 328 274 276 280 284
Ciper t 35 36 39 40 42 41 42 42 42 42
Češka t 269 240 247 232 203 180 165 180 169 157
Danska t 128 107 98 58 26 26 24 23 25 31
Estonija t 206 189 125 103 123 86 67 47 40 40
Finska t 338 258 185 109 68 67 45 29 32 25
Francija t 4296 2889 2109 1854 1653 1477 1309 1161 1042 806
Nemčija t 2070 1298 990 814 619 702 566 438 393 386
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 644 563 494 222 208 195 181 170 161 157
Irska t 124 112 117 102 89 78 67 70 48 30
Italija t 4418 3365 2490 2307 2128 2032 1919 1742 1603 1439
Latvija t 97 82 77 73 69 61 59 52 47 7
Litva t 150 169 169 81 67 91 100 100 184 8
Luksemburg t 19 18 17 18 15 9 9 6 2 2
Malta t 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nizozemska t 334 279 237 211 182 156 106 57 45 37
Poljska t 605 605 605 605 605 605 625 602 533 520
Portugalska t 548 602 676 718 734 753 308 310 320 324
Romunija t 151 145 140 135 130 125 120 116 111 105
Slovaška t 99 98 97 88 79 79 79 77 74 62
Slovenija t 600 522 502 501 494 388 257 152 134 128
Španija t 2764 1856 1243 1133 1120 955 944 876 808 748
Švedska t 359 315 294 144 53 38 34 34 34 31
Združeno kraljestvo t 2891 2637 2416 2141 1841 1533 1299 1137 834 480
EU-28 t 22942 17835 14540 13019 11838 11001 9604 8640 7870 6758
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 82 57 39 27 7 7 7 6 6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 91 92 79 62 74 77 84 53 58
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 59 66 88 89 101 101 77 90 87
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 71 56 54 59 61 51 51 52 53
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 112 113 119 117 118 119 119 119
Češka indeks (1990 = 100) 100 89 92 86 75 67 61 67 63 58
Danska indeks (1990 = 100) 100 84 77 45 20 20 19 18 19 24
Estonija indeks (1990 = 100) 100 92 61 50 60 42 32 23 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 55 32 20 20 13 8 10 7
Francija indeks (1990 = 100) 100 67 49 43 38 34 30 27 24 19
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 63 48 39 30 34 27 21 19 19
Grčija indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 87 77 34 32 30 28 26 25 24
Irska indeks (1990 = 100) 100 90 94 82 72 63 54 56 39 24
Italija indeks (1990 = 100) 100 76 56 52 48 46 43 39 36 33
Latvija indeks (1990 = 100) 100 85 79 76 71 63 61 54 48 7
Litva indeks (1990 = 100) 100 113 113 54 45 61 67 67 123 6
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 96 88 96 81 48 47 30 11 9
Malta indeks (1990 = 100) 100 109 118 127 136 146 152 164 171 182
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 84 100 100 100 100 103 100 88 86
Poljska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 103 100 88 86
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 110 123 131 134 137 56 57 58 59
Romunija indeks (1990 = 100) 100 97 93 90 87 83 80 77 74 70
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 99 98 89 80 80 79 78 74 63
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 84 83 82 65 43 25 22 21
Španija indeks (1990 = 100) 100 67 45 41 41 35 34 32 29 27
Švedska indeks (1990 = 100) 100 88 82 40 15 11 10 10 9 9
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 91 84 74 64 53 45 39 29 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 78 63 57 52 48 42 38 34 29
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 12 12 12 12 13 13 13 14 15 13
Belgija t 107 83 84 80 90 74 73 62 72 31
Bolgarija t 256 239 198 238 142 126 127 118 187 84
Hrvaška t 276 241 151 65 58 52 8 8 8 7
Ciper t 43 41 41 41 32 29 29 30 31 30
Češka t 328 69 58 55 59 57 41 45 32 23
Danska t 19 19 18 19 21 17 16 13 13 13
Estonija t 37 37 36 38 37 36 32 40 35 28
Finska t 45 45 46 38 28 22 25 22 20 18
Francija t 282 251 243 193 177 173 167 163 150 124
Nemčija t 393 358 339 317 306 277 264 245 225 202
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 22 23 23 22 21 9 9 8 10 8
Irska t 19 18 17 17 17 18 18 18 18 17
Italija t 948 715 252 259 271 284 293 319 309 235
Latvija t 6 7 7 7 7 4 5 5 5 4
Litva t 7 7 7 7 7 4 3 6 5 5
Luksemburg t 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Malta t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska t 29 33 37 34 35 31 32 37 32 33
Poljska t 485 469 479 507 516 498 532 524 517 477
Portugalska t 37 35 36 35 35 36 36 36 36 34
Romunija t 102 96 90 86 85 72 72 71 61 37
Slovaška t 89 54 54 55 57 61 60 51 52 35
Slovenija t 130 122 107 122 129 129 142 10 11 9
Španija t 596 364 232 228 220 228 226 225 222 199
Švedska t 27 24 21 20 18 15 15 15 13 13
Združeno kraljestvo t 152 146 135 120 118 108 90 81 75 63
EU-28 t 4919 3981 3193 3088 2973 2846 2798 2639 2627 1744
Avstrija indeks (1990 = 100) 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6
Belgija indeks (1990 = 100) 42 33 33 32 36 29 29 25 28 12
Bolgarija indeks (1990 = 100) 80 74 62 74 44 39 40 37 58 26
Hrvaška indeks (1990 = 100) 51 45 28 12 11 10 1 1 1 1
Ciper indeks (1990 = 100) 122 118 115 116 92 82 81 85 87 86
Češka indeks (1990 = 100) 122 26 22 20 22 21 15 17 12 8
Danska indeks (1990 = 100) 15 14 14 14 16 13 12 10 10 10
Estonija indeks (1990 = 100) 18 18 18 19 18 17 16 20 17 14
Finska indeks (1990 = 100) 13 13 14 11 8 7 7 6 6 5
Francija indeks (1990 = 100) 7 6 6 4 4 4 4 4 4 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 19 17 16 15 15 13 13 12 11 10
Grčija indeks (1990 = 100) / / / / / / / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 3 4 4 3 3 1 1 1 2 1
Irska indeks (1990 = 100) 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14
Italija indeks (1990 = 100) 21 16 6 6 6 6 7 7 7 5
Latvija indeks (1990 = 100) 7 7 7 7 7 4 5 5 5 4
Litva indeks (1990 = 100) 5 5 5 5 5 3 2 4 4 3
Luksemburg indeks (1990 = 100) 7 7 7 11 11 8 8 8 8 8
Malta indeks (1990 = 100) 185 205 201 218 211 221 224 230 204 204
Nizozemska indeks (1990 = 100) 80 77 79 84 85 82 88 87 85 79
Poljska indeks (1990 = 100) 80 77 79 84 85 82 88 87 85 79
Portugalska indeks (1990 = 100) 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6
Romunija indeks (1990 = 100) 68 64 60 57 56 48 48 47 40 24
Slovaška indeks (1990 = 100) 90 55 54 55 58 62 60 51 53 35
Slovenija indeks (1990 = 100) 22 20 18 20 21 22 24 2 2 2
Španija indeks (1990 = 100) 22 13 8 8 8 8 8 8 8 7
Švedska indeks (1990 = 100) 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 21 17 14 13 13 12 12 12 11 8
2010 2011 2012 2013 2014
Avstrija t 15 15 15 16 15
Belgija t 40 29 29 26 23
Bolgarija t 70 75 75 76 198
Hrvaška t 7 7 6 7 7
Ciper t 31 30 27 24 24
Češka t 20 17 20 18 23
Danska t 12 12 11 11 11
Estonija t 39 38 34 39 37
Finska t 23 22 19 18 14
Francija t 135 130 124 122 117
Nemčija t 220 220 212 208 213
Grčija t NR NR NR NR NR
Madžarska t 7 8 8 7 7
Irska t 16 15 14 14 13
Italija t 266 263 265 256 260
Latvija t 4 4 3 3 3
Litva t 5 5 4 4 4
Luksemburg t 1 2 2 1 1
Malta t 3 6 13 9 4
Nizozemska t 39 24 17 15 10
Poljska t 545 517 531 514 517
Portugalska t 33 33 34 33 34
Romunija t 42 42 39 36 37
Slovaška t 50 51 51 46 57
Slovenija t 10 9 9 8 8
Španija t 205 203 210 197 209
Švedska t 13 12 11 11 11
Združeno kraljestvo t 62 61 65 62 66
EU-28 t 1912 1851 1848 1782 1925
Avstrija indeks (1990 = 100) 7 7 7 7 7
Belgija indeks (1990 = 100) 16 12 11 10 9
Bolgarija indeks (1990 = 100) 22 24 23 24 62
Hrvaška indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Ciper indeks (1990 = 100) 87 85 78 69 69
Češka indeks (1990 = 100) 8 6 7 7 9
Danska indeks (1990 = 100) 10 9 9 9 9
Estonija indeks (1990 = 100) 19 19 16 19 18
Finska indeks (1990 = 100) 7 6 6 5 4
Francija indeks (1990 = 100) 3 3 3 3 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 11 11 10 10 10
Grčija indeks (1990 = 100) / / / / /
Madžarska indeks (1990 = 100) 1 1 1 1 1
Irska indeks (1990 = 100) 13 12 12 11 11
Italija indeks (1990 = 100) 6 6 6 6 6
Latvija indeks (1990 = 100) 4 4 3 3 3
Litva indeks (1990 = 100) 3 3 3 3 3
Luksemburg indeks (1990 = 100) 7 9 10 7 8
Malta indeks (1990 = 100) 946 1607 3603 2391 1199
Nizozemska indeks (1990 = 100) 90 85 5 5 3
Poljska indeks (1990 = 100) 90 85 88 85 85
Portugalska indeks (1990 = 100) 6 6 6 6 6
Romunija indeks (1990 = 100) 28 28 26 24 24
Slovaška indeks (1990 = 100) 50 51 51 47 57
Slovenija indeks (1990 = 100) 2 2 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 7 7 8 7 8
Švedska indeks (1990 = 100) 4 3 3 3 3
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2 2 2 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 8 8 8 8 8
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2014
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.103 0.093 0.103 0.099 0.095 0.098 0.09 0.099 0.105 0.092
Raba goriv v industriji t 0.056 0.047 0.047 0.045 0.045 0.043 0.05 0.052 0.056 0.023
Cestni promet t 0.01 0.009 0.01 0.011 0.013 0.014 0.016 0.016 0.014 0.013
Ostali promet t 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.214 0.216 0.214 0.212 0.21 0.209 0.208 0.207 0.207 0.207
Ubežne emisije t 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001
Industrijski procesi in raba topil t 0.97 0.782 0.702 0.631 0.526 0.566 0.511 0.278 0.279 0.278
Odpadki t 0 0 0 0 0.001 0 0 0.002 0.002 0.001
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 1.358 1.154 1.08 1.001 0.893 0.934 0.879 0.658 0.665 0.617
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.096 0.105 0.11 0.104 0.107 0.107 0.11 0.112 0.111 0.104
Raba goriv v industriji t 0.025 0.049 0.055 0.068 0.073 0.08 0.068 0.055 0.055 0.051
Cestni promet t 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.017 0.019 0.022 0.019
Ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.207 0.183 0.187 0.19 0.193 0.197 0.201 0.205 0.209 0.269
Ubežne emisije t 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.31 0.324 0.304 0.349 0.372 0.376 0.42 0.065 0.058 0.063
Odpadki t 0.001 0.002 0.004 0.004 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 0.656 0.679 0.675 0.731 0.763 0.778 0.817 0.458 0.458 0.508
2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.107 0.108 0.103 0.1 0.077
Raba goriv v industriji t 0.056 0.048 0.041 0.047 0.062
Cestni promet t 0.019 0.02 0.02 0.019 0.019
Ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.28 0.279 0.278 0.288 0.239
Ubežne emisije t 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.067 0.062 0.067 0.089 0.068
Odpadki t 0.006 0.006 0.005 0.005 0.003
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0
Skupaj t 0.536 0.524 0.516 0.549 0.469
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Austria t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgium t 6 6 7 6 4 5 5 5 3 3
Bulgaria t 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Croatia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cyprus t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republik t 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
Denmark t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estonia t 5 4 3 2 3 2 1 1 1 1
Finland t 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1
France t 20 20 19 18 18 17 17 16 15 13
Germany t 20 16 13 12 11 13 13 13 13 13
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ireland t 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Italy t 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9
Latvia t 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Lituhania t 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands t 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Poland t 92 85 84 92 86 28 29 28 24 21
Portugal t 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Romania t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slovakia t 10 10 11 9 7 10 9 10 8 7
Slovenia t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain t 25 24 23 21 22 23 21 21 21 21
Sweden t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
United Kingdom t 23 22 22 14 13 11 9 8 6 6
EU-28 t 253 237 227 216 206 151 143 140 129 122
Austria indeks (1990 = 100) 100 97 79 74 68 62 63 61 57 60
Belgium indeks (1990 = 100) 100 104 116 95 72 82 73 75 50 45
Bulgaria indeks (1990 = 100) 100 78 64 68 69 70 73 70 66 57
Croatia indeks (1990 = 100) 100 70 56 55 67 80 75 66 71 69
Cyprus indeks (1990 = 100) 100 99 109 109 106 103 104 104 107 112
Czech Republik indeks (1990 = 100) 100 90 83 80 81 82 68 69 61 63
Denmark indeks (1990 = 100) 100 103 88 81 67 56 59 54 51 50
Estonia indeks (1990 = 100) 100 95 69 51 66 48 29 30 27 26
Finland indeks (1990 = 100) 100 55 48 44 35 26 23 14 20 9
France indeks (1990 = 100) 100 100 97 92 92 87 84 79 74 67
Germany indeks (1990 = 100) 100 82 68 60 57 68 65 67 64 66
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 100 91 82 84 82 78 74 72 70 67
Ireland indeks (1990 = 100) 100 113 109 108 107 112 119 118 127 116
Italy indeks (1990 = 100) 100 107 101 97 93 93 90 91 85 84
Latvia indeks (1990 = 100) 100 109 106 114 115 125 131 124 121 118
Lituhania indeks (1990 = 100) 100 99 62 53 68 72 71 75 84 72
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 111 120 131 141 152 160 173 181 193
Netherlands indeks (1990 = 100) 100 86 92 100 94 30 32 31 26 23
Poland indeks (1990 = 100) 100 93 92 100 94 30 32 31 26 23
Portugal indeks (1990 = 100) 100 107 109 97 101 104 91 98 109 109
Romania indeks (1990 = 100) 100 98 98 98 98 98 98 98 99 99
Slovakia indeks (1990 = 100) 100 106 112 90 68 107 93 104 78 67
Slovenia indeks (1990 = 100) 100 80 80 75 58 64 64 61 63 63
Spain indeks (1990 = 100) 100 97 91 82 86 91 84 83 83 84
Sweden indeks (1990 = 100) 100 76 60 47 33 32 31 30 27 23
United Kingdom indeks (1990 = 100) 100 98 97 60 57 49 41 34 27 26
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 94 90 86 81 60 56 56 51 48
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Austria t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgium t 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
Bulgaria t 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Croatia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cyprus t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republik t 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
Denmark t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estonia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Finland t 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
France t 13 12 12 9 6 5 4 4 4 3
Germany t 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
Ireland t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy t 9 9 7 7 8 8 8 9 9 7
Latvia t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lituhania t 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Netherlands t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poland t 20 18 18 18 18 16 16 17 16 14
Portugal t 6 6 7 6 6 7 6 6 6 4
Romania t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Slovakia t 9 7 5 6 7 6 6 1 1 1
Slovenia t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain t 19 17 18 17 16 15 13 12 11 10
Sweden t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
United Kingdom t 6 5 5 3 3 4 3 3 2 2
EU-28 t 121 115 109 104 102 97 93 86 84 69
Austria indeks (1990 = 100) 58 60 61 64 64 69 70 72 74 69
Belgium indeks (1990 = 100) 45 48 47 48 56 40 49 45 50 38
Bulgaria indeks (1990 = 100) 66 65 59 65 66 56 54 48 46 30
Croatia indeks (1990 = 100) 61 55 55 62 63 63 64 55 52 52
Cyprus indeks (1990 = 100) 119 105 106 103 107 106 98 99 99 88
Czech Republik indeks (1990 = 100) 66 60 63 52 55 72 73 67 87 78
Denmark indeks (1990 = 100) 50 55 53 55 55 55 53 61 59 56
Estonia indeks (1990 = 100) 17 17 17 19 17 17 16 20 18 16
Finland indeks (1990 = 100) 20 26 20 19 24 21 20 15 19 19
France indeks (1990 = 100) 67 62 59 43 30 27 21 19 19 14
Germany indeks (1990 = 100) 64 62 59 57 53 49 47 45 40 37
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 67 67 63 61 58 31 34 33 28 27
Ireland indeks (1990 = 100) 120 96 70 66 71 81 78 73 69 64
Italy indeks (1990 = 100) 87 86 70 72 78 81 82 88 87 69
Latvia indeks (1990 = 100) 109 120 117 122 129 131 131 128 120 138
Lituhania indeks (1990 = 100) 71 77 80 79 85 91 85 84 81 79
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 197 220 216 235 235 244 247 254 230 230
Netherlands indeks (1990 = 100) 22 20 19 19 19 18 18 18 18 16
Poland indeks (1990 = 100) 22 20 19 19 19 18 18 18 18 16
Portugal indeks (1990 = 100) 99 98 109 96 93 108 92 96 90 63
Romania indeks (1990 = 100) 99 99 99 98 101 100 98 100 103 83
Slovakia indeks (1990 = 100) 93 76 52 60 70 64 63 15 14 11
Slovenia indeks (1990 = 100) 66 68 67 68 70 69 73 74 77 68
Spain indeks (1990 = 100) 74 70 72 67 64 61 53 46 45 39
Sweden indeks (1990 = 100) 22 26 23 22 23 23 24 25 22 23
United Kingdom indeks (1990 = 100) 26 20 20 14 15 16 15 12 11 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 48 45 43 41 40 38 37 34 33 27
2010 2011 2012 2013
Austria t 1 1 1 1
Belgium t 3 2 2 2
Bulgaria t 1 1 1 1
Croatia t 1 1 1 0
Cyprus t 0 0 0 0
Czech Republik t 1 1 1 1
Denmark t 1 1 1 1
Estonia t 1 1 1 1
Finland t 1 1 1 1
France t 3 3 2 3
Germany t 8 8 7 7
Greece t NR NR NR NR
Hungary t 1 1 1 1
Ireland t 0 0 0 0
Italy t 7 7 7 6
Latvia t 1 1 1 1
Lituhania t 0 0 0 0
Luxemburg t NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0
Netherlands t 3 1 1 1
Poland t 16 16 16 15
Portugal t 4 3 3 4
Romania t 3 3 3 3
Slovakia t 1 1 1 1
Slovenia t 0 0 0 0
Spain t 10 9 9 8
Sweden t 1 1 1 0
United Kingdom t 2 3 2 2
EU-28 t 70 66 63 63
Austria indeks (1990 = 100) 77 75 77 77
Belgium indeks (1990 = 100) 43 40 36 38
Bulgaria indeks (1990 = 100) 21 23 22 22
Croatia indeks (1990 = 100) 54 54 52 49
Cyprus indeks (1990 = 100) 67 79 87 57
Czech Republik indeks (1990 = 100) 20 19 22 16
Denmark indeks (1990 = 100) 59 55 53 53
Estonia indeks (1990 = 100) 20 19 18 21
Finland indeks (1990 = 100) 22 21 21 19
France indeks (1990 = 100) 14 13 12 13
Germany indeks (1990 = 100) 40 40 38 37
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 28 29 28 26
Ireland indeks (1990 = 100) 65 61 64 63
Italy indeks (1990 = 100) 68 67 67 64
Latvia indeks (1990 = 100) 118 123 135 127
Lituhania indeks (1990 = 100) 79 84 81 77
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 21 8 8 8
Netherlands indeks (1990 = 100) 18 18 39 30
Poland indeks (1990 = 100) 18 18 17 17
Portugal indeks (1990 = 100) 68 48 43 68
Romania indeks (1990 = 100) 86 84 83 75
Slovakia indeks (1990 = 100) 15 13 13 14
Slovenia indeks (1990 = 100) 71 69 64 65
Spain indeks (1990 = 100) 39 37 36 32
Sweden indeks (1990 = 100) 24 22 22 21
United Kingdom indeks (1990 = 100) 10 11 9 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 28 26 25 25
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2014
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.161 0.145 0.163 0.157 0.152 0.117 0.106 0.122 0.131 0.11
Raba goriv v industriji t 0.062 0.059 0.046 0.04 0.035 0.038 0.036 0.032 0.038 0.037
Cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.043 0.053 0.044 0.037 0.029 0.026 0.025 0.021 0.021 0.022
Ubežne emisije t 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.001 0.001
Industrijski procesi in raba topil t 0.036 0.021 0.022 0.02 0.022 0.021 0.017 0.02 0.02 0.02
Odpadki t 0.008 0.009 0.009 0.009 0.015 0.01 0.01 0.021 0.021 0.017
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 0.314 0.289 0.287 0.265 0.254 0.215 0.196 0.218 0.232 0.207
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.107 0.084 0.094 0.08 0.075 0.077 0.057 0.059 0.057 0.051
Raba goriv v industriji t 0.034 0.038 0.047 0.043 0.044 0.046 0.046 0.046 0.047 0.036
Cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.019 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.016 0.018
Ubežne emisije t 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.023 0.023 0.024 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.034 0.023
Odpadki t 0.019 0.027 0.035 0.041 0.024 0.024 0.023 0.027 0.027 0.03
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj t 0.204 0.19 0.217 0.209 0.189 0.193 0.175 0.18 0.18 0.158
2010 2011 2012 2013 2014
Proizvodnja elektrike in toplote t 0.053 0.053 0.051 0.049 0.04
Raba goriv v industriji t 0.035 0.034 0.032 0.031 0.032
Cestni promet t 0 0 0 0 0
Ostali promet t 0 0 0 0 0
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju t 0.019 0.019 0.018 0.018 0.015
Ubežne emisije t 0 0 0 0 0
Industrijski procesi in raba topil t 0.032 0.035 0.034 0.033 0.033
Odpadki t 0.051 0.051 0.048 0.047 0.035
Kmetijstvo t 0 0 0 0 0
Skupaj t 0.19 0.191 0.183 0.179 0.155
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2014
Viri:
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Austria t 2.1 2 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9
Belgium t 5.7 5.5 5.5 2.7 4.1 3 3.3 3.6 2.6 3.1
Bulgaria t 2.4 2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 1.8 1.6
Croatia t 1.1 1.1 1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 7.5 7.4 7.3 7.5 7.2 7.4 5.9 5.5 5.2 3.7
Denmark t 3.2 3.3 3 2.9 2.6 2.3 2.5 2 1.7 1.5
Estonia t 1.2 1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Finland t 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 1.2
France t 24.7 25.2 23.8 22.2 21.9 20.4 19.4 15.2 13.6 12.2
Germany t 32.2 26.3 21.7 18.6 17 17.4 17.2 17.1 17.1 16.4
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1
Ireland t 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
Italy t 11.7 11.3 10.8 10.2 10.1 10.4 9.8 10 9.5 8.8
Latvia t 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 1.3 1.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Netherlands t 3.5 2.9 2.5 2 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.9
Poland t 33.3 32.7 31.9 32.5 32.4 13 13.4 12.8 12.1 11.6
Portugal t 3.2 3.3 3.8 3.3 3.1 3.4 3 3.3 3.4 3.5
Romania t 11.3 10.9 10.6 10.2 9.8 9.4 9.1 8.7 8.3 7.9
Slovakia t 12.8 9.5 6.2 5 3.9 4.3 3.4 3.6 3.9 3.6
Slovenia t 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Spain t 14.4 14.9 16.2 14.8 14.9 16 15 13.1 13.6 14.4
Sweden t 1.5 1.2 1.1 1 1 0.9 1 0.8 0.8 0.8
United Kingdom t 37.4 37.7 36 22.2 20.6 19.7 14.7 11.9 10.5 8.3
EU-28 t 230 218.7 205 178.2 172.8 151.8 141.3 131.1 124.9 118.6
Austria indeks (1990 = 100) 100 95.2 76.6 65 55.1 56.1 54.1 52.9 44.3 43.6
Belgium indeks (1990 = 100) 100 97.7 96.6 47.4 71.6 53.7 58.4 63.2 45 54.6
Bulgaria indeks (1990 = 100) 100 82.2 72.9 74.7 76.1 79.7 76.8 82 74.8 65.9
Croatia indeks (1990 = 100) 100 95.6 97.8 28.3 26.2 25.6 24.6 28.9 30.7 32.9
Cyprus indeks (1990 = 100) 100 97 105.1 112.2 116.2 112 118.4 116.1 113.5 114.5
Czech Republik indeks (1990 = 100) 100 98.7 96.8 99.2 95.3 98.4 77.9 73.7 68.6 48.7
Denmark indeks (1990 = 100) 100 103.6 94.8 92 80.6 73.6 78.2 63 53.2 47
Estonia indeks (1990 = 100) 100 90.4 74.3 58.4 58.5 55.1 54.7 55.1 49.2 47
Finland indeks (1990 = 100) 100 81.3 80.2 59.2 63.1 70.3 76.1 55.8 54.1 116.9
France indeks (1990 = 100) 100 102.3 96.6 89.9 88.6 82.8 78.7 61.7 55.2 49.3
Germany indeks (1990 = 100) 100 81.6 67.2 57.6 52.8 54.1 53.4 52.9 52.9 50.7
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 100 98.9 89.7 89.5 87.2 76.3 74.6 72.3 70 69.5
Ireland indeks (1990 = 100) 100 101.2 93.2 94.5 88.8 88.5 93 89 69 64.9
Italy indeks (1990 = 100) 100 96.8 92.8 87.9 86.6 89.3 84.2 85.6 81.5 75.5
Latvia indeks (1990 = 100) 100 88.5 75.5 65.7 52.3 40.4 41.8 38.5 35.3 33.6
Lituhania indeks (1990 = 100) 100 95.6 48.9 31.7 34.4 36.9 27.5 35 32.5 18.4
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 106.7 112.6 119 125.2 132.3 136.9 145 150.4 157.7
Netherlands indeks (1990 = 100) 100 81.7 95.8 97.6 97.3 39.1 40.3 38.5 36.3 34.9
Poland indeks (1990 = 100) 100 98.2 95.8 97.6 97.3 39.1 40.3 38.5 36.3 34.9
Portugal indeks (1990 = 100) 100 103.5 117 102.4 96.1 104.6 92.4 101.1 106.1 108.9
Romania indeks (1990 = 100) 100 96.7 93.4 90.2 87.1 83.6 80.5 77.4 73.9 70.3
Slovakia indeks (1990 = 100) 100 74.1 48.2 39.3 30.3 33.8 26.5 28.3 30.7 28.4
Slovenia indeks (1990 = 100) 100 87.2 84.8 74 71.4 73.4 71.6 81 84.4 82
Spain indeks (1990 = 100) 100 103.4 112.4 102.5 102.8 110.5 103.6 90.6 94.3 99.8
Sweden indeks (1990 = 100) 100 79.3 74.5 65.3 66.4 61.6 65.4 55.4 55.8 56
United Kingdom indeks (1990 = 100) 100 100.8 96.2 59.4 54.9 52.7 39.2 31.8 28.1 22.1
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 95.1 89.2 77.5 75.1 66 61.4 57 54.3 51.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Austria t 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9
Belgium t 3 2.9 4 3.8 3.7 2.2 2.3 3.4 3.9 2
Bulgaria t 1.5 1.4 1.3 2.2 2.1 1.6 1.7 1.5 1.4 1
Croatia t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 3.8 3.3 2.8 1.8 2.1 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3
Denmark t 1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Estonia t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5
Finland t 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1 0.8 0.8 0.7
France t 11.6 10.2 9.3 6.8 6.4 6.4 6.3 4.8 4.6 4.2
Germany t 16.3 15.8 15 14.6 14.1 13 12.7 12.2 10.8 9.9
Greece t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Hungary t 2.1 2.1 2 1.9 1.8 1.5 1.4 1.2 1.3 1.1
Ireland t 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Italy t 9.3 9.4 9.3 9.1 9.9 10 10.2 10.8 10.4 8.5
Latvia t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Netherlands t 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6
Poland t 10.7 10.7 10.4 10.7 10.5 10.3 10.5 10.4 10.3 9.8
Portugal t 3.1 2.9 3.1 2.4 2.4 2.6 2.2 2.1 1.9 1.9
Romania t 7.7 7.2 6.8 6.6 6.4 5.4 5.1 5.1 4.5 2.6
Slovakia t 6.1 4 3.2 2.9 3.2 3 3.5 2.6 2.8 1.1
Slovenia t 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Spain t 12.8 11.6 12.4 11.2 11.1 11 10 9.3 8.5 7.2
Sweden t 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
United Kingdom t 8.2 8 7.2 7.7 6.7 7.4 7.5 7 6.9 6.5
EU-28 t 117 109.9 106.6 102 100.7 98.8 97.7 94.8 91.3 66.2
Austria indeks (1990 = 100) 41.6 44.6 43 45 43.7 46 46.8 46.9 47.7 42.3
Belgium indeks (1990 = 100) 53.4 51.5 70 66.1 65 38.6 40.9 59.9 68.4 35.6
Bulgaria indeks (1990 = 100) 61.2 57.1 53.6 89.5 84.3 63.8 70 62.7 57 40.8
Croatia indeks (1990 = 100) 42.2 42.7 46.7 49 49.5 51.2 49.2 52 49.7 44.2
Cyprus indeks (1990 = 100) 117.3 115.5 118.2 100.1 100.4 97.6 99.7 98.8 99.9 84.7
Czech Republik indeks (1990 = 100) 51.1 43.4 36.6 23.8 27.8 50.1 51.2 52.2 54.7 57.1
Denmark indeks (1990 = 100) 31.9 27.8 26.9 28 23.6 22.4 20.1 19.1 19.4 14.8
Estonia indeks (1990 = 100) 47.3 45.9 46.2 53.1 48.7 46.9 46.7 58.1 51.1 39.8
Finland indeks (1990 = 100) 56.9 74.3 66 79.1 74.1 84.4 98.2 82.6 77.7 72.8
France indeks (1990 = 100) 47 41.2 37.7 27.6 25.8 25.9 25.6 19.6 18.7 16.9
Germany indeks (1990 = 100) 50.7 49.1 46.6 45.3 43.8 40.4 39.4 37.7 33.5 30.6
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 67.9 68.1 63.9 61.3 59.2 49.2 45.7 39.8 43.3 36.6
Ireland indeks (1990 = 100) 71.5 71.6 68.4 70.8 73.6 76.5 72.6 70 71.3 64.1
Italy indeks (1990 = 100) 79.5 80.9 79.4 78.5 84.9 85.6 87.8 93.1 89.6 72.7
Latvia indeks (1990 = 100) 28.4 32.2 28.1 28.1 29 30.1 34 36.9 30.3 28.2
Lituhania indeks (1990 = 100) 18.6 23.1 24.1 18.8 26.6 33.4 26.5 29.1 18.9 15.8
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 160 174.5 136.5 148.3 148.3 153.5 155.4 159.6 142.8 142.8
Netherlands indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 31.2 32.2 31.6 31 31.6 31.1 30.8 29.3
Poland indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 31.2 32.2 31.6 31 31.6 31.1 30.8 29.3
Portugal indeks (1990 = 100) 96 89.5 96.4 74.5 73.1 80.4 68.1 63.8 60.1 59.7
Romania indeks (1990 = 100) 68.3 64.1 60.3 58 56.6 47.7 45.3 45.1 39.4 23.3
Slovakia indeks (1990 = 100) 48.2 31.1 24.9 22.6 24.8 23.9 27.1 20.7 22.2 8.7
Slovenia indeks (1990 = 100) 87.5 82.3 80.5 80.5 81.3 77.7 84.1 85.6 86.1 72.4
Spain indeks (1990 = 100) 88.9 80.5 85.9 77.5 76.6 76.4 69.4 64.4 58.5 49.7
Sweden indeks (1990 = 100) 47.7 37.2 39.5 45.2 46.2 42.5 32.8 34.9 31.3 34.7
United Kingdom indeks (1990 = 100) 22 21.5 19.1 20.6 18 19.8 20.1 18.8 18.5 17.5
EU-28 indeks (1990 = 100) 50.9 47.8 46.4 44.3 43.8 43 42.5 41.2 39.7 28.8
2010 2011 2012 2013
Austria t 1 1 1 1
Belgium t 1.9 1.9 1.5 1.7
Bulgaria t 0.9 0.9 0.8 0.7
Croatia t 0.5 0.5 0.5 0.5
Cyprus t 0.1 0.1 0.1 0.1
Czech Republik t 3.5 3.2 3 2.7
Denmark t 0.4 0.4 0.3 0.4
Estonia t 0.6 0.6 0.6 0.7
Finland t 0.9 0.6 0.7 0.7
France t 4.5 4.6 4 3.8
Germany t 10.2 10.2 10.3 10.3
Greece t NR NR NR NR
Hungary t 1.3 1.2 1.1 0.9
Ireland t 0.6 0.6 0.6 0.6
Italy t 8.7 8.6 8.3 8.1
Latvia t 0.1 0.1 0.1 0.1
Lituhania t 0.2 0.4 0.2 0.2
Luxemburg t NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0
Netherlands t 0.5 0.6 0.6 0.5
Poland t 10.2 10.2 10.4 10.4
Portugal t 1.7 1.6 1.6 1.5
Romania t 2.2 2.4 2.2 1.9
Slovakia t 1.4 1.2 1.3 1.3
Slovenia t 0.5 0.4 0.4 0.4
Spain t 6.7 6.5 6.3 5.4
Sweden t 0.5 0.5 0.4 0.5
United Kingdom t 6.5 5.9 5.7 6.1
EU-28 t 65.7 64.4 62 60.3
Austria indeks (1990 = 100) 46.9 46.7 47.3 47.8
Belgium indeks (1990 = 100) 33.6 33.3 26.2 29.2
Bulgaria indeks (1990 = 100) 35.7 38.4 31.8 30.1
Croatia indeks (1990 = 100) 46.3 44.5 42.1 42.2
Cyprus indeks (1990 = 100) 69 73.7 74.8 85.2
Czech Republik indeks (1990 = 100) 46.3 42.6 39.9 35.7
Denmark indeks (1990 = 100) 14.2 12.6 10 11.2
Estonia indeks (1990 = 100) 55.7 56 49.2 58.7
Finland indeks (1990 = 100) 85.4 61 71.5 65.8
France indeks (1990 = 100) 18.2 18.7 16.4 15.4
Germany indeks (1990 = 100) 31.8 31.8 32 31.8
Greece indeks (1990 = 100)
Hungary indeks (1990 = 100) 41.3 39.8 34.7 28.3
Ireland indeks (1990 = 100) 66.3 61 63.5 62.3
Italy indeks (1990 = 100) 74.8 74.1 71.2 69.3
Latvia indeks (1990 = 100) 31 36.9 36.2 37
Lituhania indeks (1990 = 100) 16.5 31.9 18.4 18
Luxemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 1.8 0.1 0.2 3.4
Netherlands indeks (1990 = 100) 30.7 30.5 15.9 14.8
Poland indeks (1990 = 100) 30.7 30.5 31.1 31.2
Portugal indeks (1990 = 100) 51.6 49.7 49.9 47.2
Romania indeks (1990 = 100) 19.9 21 19.5 17.1
Slovakia indeks (1990 = 100) 11 9.5 10.1 10.6
Slovenia indeks (1990 = 100) 76.1 71.5 61.3 64.3
Spain indeks (1990 = 100) 46.7 45.1 43.8 37.1
Sweden indeks (1990 = 100) 32.1 31.5 29.6 30.2
United Kingdom indeks (1990 = 100) 17.4 15.7 15.2 16.3
EU-28 indeks (1990 = 100) 28.6 28 27 26.2

Cilji

 • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
 • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2014 znašali 7,8 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali kar za 99 %, najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2014 predstavljali cestni promet in industrijski procesi ter raba topil. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 92 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Madžarska, izpusti so se v obdobju 1990-2014 povečali edino na Malti. Leta 2014 je najvišje izpuste svinca v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Luksemburg. Grčija ni poročala o izpustih Pb.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2014 v Sloveniji znašali 0,47 t. V obdobju 1990-2014 so se izpusti zmanjšali za 65 %. Glavni viri izpustov kadmija v ozračje so bili leta 2014 mala kurišča. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 66 %. Leta 2014 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Latvija. Grčija ni poročala o izpustih Cd.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2014 znašali 0,16 t. V obdobju 1990-2014 so v Sloveniji upadli za 50 %. Glavni vir Hg je bila v letu 2014 proizvodnja elektrike in toplote. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 73 %, največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Ciper. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2013 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Grčija ni poročala o izpustih Hg. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

 Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

 • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004).

 Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, kar je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

 Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij tako v novih kot tudi v obstoječih napravah.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)

Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)

Skrbnik podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

Datum zajema podatkov za kazalec: 10. julij 2016

Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2014. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Metodologija obdelave podatkov:

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, Ubežne emisije, Odpadki in Kmetijstvo.

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
  • Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  • Relevantnost: 1
  • Točnost: 2
  • Časovna primerljivost: 1
  • Prostorska primerljivost: 2

 

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)

Skrbnik podatkov: Evropska okoljska agencija  (European Environment Agency – EEA)

Datum zajema podatkov za kazalec: 10. julij 2016

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

Geografska pokritost: EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija ni poročala o izpustih težkih kovin.

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalca:
  • Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.
  • Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
  • Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  • Relevantnost: 1
  • Točnost:2
  • Časovna primerljivost: 2
  • Prostorska primerljivost: 2

 

Drugi viri in literatura

 

Datum zajema podatkov