KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2012 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako implementaciji zakonodaje EU kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2012 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2011.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov kovin v Sloveniji, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
svinec (Pb) t 350 305 298 316 315 200 84 74 58 51
kadmij (Cd) t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
skupaj t 351 306 299 316 315 201 85 75 59 52
svinec (Pb) indeks (1990=100) 100 87 85 90 90 57 24 21 17 15
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 100 80 80 75 59 64 64 61 63 62
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 100 87 84 74 71 73 71 80 84 81
skupaj indeks (1990=100) 100 87 85 90 90 57 24 21 17 15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
svinec (Pb) t 47 30 18 19 17 16 17 17 18 16
kadmij (Cd) t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
skupaj t 48 31 19 20 18 17 18 18 19 17
svinec (Pb) indeks (1990=100) 13 9 5 5 5 5 5 5 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 65 67 67 67 69 68 72 73 77 68
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 86 81 80 79 80 77 83 85 85 71
skupaj indeks (1990=100) 14 9 5 6 5 5 5 5 5 5
2010 2011 2012
svinec (Pb) t 17 17 16
kadmij (Cd) t 0 0 0
živo srebro (Hg) t 0 0 0
skupaj t 18 18 17
svinec (Pb) indeks (1990=100) 5 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 71 69 64
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 75 71 61
skupaj indeks (1990=100) 5 5 5
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Agencija RS za okolje, 2014.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.99 0.89 1 0.95 0.92 0.96 0.87 0.96 1.01 0.89
mala kurišča t 1.36 1.69 1.48 1.44 1.27 1.24 1.33 1.26 1.24 1.28
industrijske kotlovnice t 1.07 0.96 0.81 0.7 0.64 0.69 0.63 0.53 0.61 0.56
tehnološki procesi t 11.52 9.22 8.78 8 7.46 8.16 7.78 7.92 8.07 8.42
cestni promet t 313.13 281.47 277.61 297.37 297.36 185.73 72.34 62.22 46.63 39.48
ostali promet t 22 11.15 8.64 7.1 7.05 3.22 0.98 0.78 0.8 0.55
odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 350.07 305.37 298.32 315.56 314.7 199.99 83.92 73.66 58.36 51.19
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.93 1.01 1.07 1.01 1.04 1.05 1.07 1.09 1.1 1.02
mala kurišča t 1.18 1.13 1.11 1.1 1.08 1.03 1 0.92 1 1.07
industrijske kotlovnice t 0.51 0.59 0.73 0.67 0.7 0.75 0.71 0.68 0.67 0.51
tehnološki procesi t 11.38 10.5 9.69 11.03 9.08 8.45 9.69 9.76 10.09 8.77
cestni promet t 32.51 16.61 5.52 5.42 4.94 4.87 4.78 4.73 5.12 4.77
ostali promet t 0.31 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01
skupaj t 46.81 29.9 18.13 19.24 16.83 16.16 17.26 17.19 17.98 16.15
2010 2011 2012
energetika t 1.05 1.07 1.02
mala kurišča t 1.05 1.05 1.03
industrijske kotlovnice t 0.5 0.48 0.45
tehnološki procesi t 9.86 9.66 9
cestni promet t 4.64 4.77 4.66
ostali promet t 0 0 0
odpadki t 0.01 0.01 0.01
skupaj t 17.1 17.05 16.16
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 219 180 125 87 60 16 16 14 13 12
Belgija t 468 405 386 310 249 259 238 252 174 141
Bolgarija t 321 189 212 285 290 333 334 255 301 292
Hrvaška t 536 376 301 285 314 323 270 272 278 281
Ciper t 36 37 40 41 43 42 43 43 43 43
Češka t 269 240 247 232 203 180 165 180 169 157
Danska t 125 102 94 53 22 23 22 19 22 29
Estonija t 205 188 124 102 123 85 66 46 39 39
Finska t 338 258 185 109 68 67 45 29 32 25
Francija t 4305 2899 2119 1862 1659 1484 1315 1165 1047 813
Nemčija t 2075 1305 989 818 626 693 559 451 436 416
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 663 488 208 187 155 130 100 90 82 39
Irska t 125 113 120 104 92 81 69 73 51 32
Italija t 4415 3362 2488 2304 2125 2029 1916 1739 1600 1436
Latvija t 92 84 77 75 70 63 60 55 50 10
Litva t 149 49 32 28 33 11 18 20 22 19
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nizozemska t 336 281 240 214 186 159 112 62 49 41
Poljska t 1372 1336 986 997 966 937 960 896 736 745
Portugalska t 567 622 698 740 765 787 347 360 377 381
Romunija t 222 214 207 199 192 184 177 170 162 154
Slovaška t 99 98 97 88 79 79 79 77 74 62
Slovenija t 350 305 298 316 315 200 84 74 58 51
Španija t 2749 1840 1226 1115 1100 920 904 832 762 703
Švedska t 355 311 291 142 51 37 33 33 33 30
Združeno kraljestvo t 2887 2634 2412 2137 1837 1529 1292 1131 829 477
EU-28 t 23750 18387 14670 13300 12092 11121 9694 8808 7910 6898
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 82 57 40 27 7 7 7 6 6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 87 82 66 53 55 51 54 37 30
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 59 66 89 90 104 104 80 94 91
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 70 56 53 59 60 50 51 52 52
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 112 113 119 117 118 119 119 119
Češka indeks (1990 = 100) 100 89 92 86 75 67 61 67 63 58
Danska indeks (1990 = 100) 100 82 75 43 18 18 18 15 17 23
Estonija indeks (1990 = 100) 100 92 60 50 60 42 32 23 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 55 32 20 20 13 8 10 7
Francija indeks (1990 = 100) 100 67 49 43 39 34 31 27 24 19
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 63 48 39 30 33 27 22 21 20
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 74 31 28 23 20 15 14 12 6
Irska indeks (1990 = 100) 100 90 95 83 73 65 55 58 40 25
Italija indeks (1990 = 100) 100 76 56 52 48 46 43 39 36 33
Latvija indeks (1990 = 100) 100 91 84 81 75 68 65 60 54 11
Litva indeks (1990 = 100) 100 33 22 19 22 8 12 13 15 13
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 109 118 127 136 146 152 164 172 182
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 84 72 73 70 68 70 65 54 54
Poljska indeks (1990 = 100) 100 97 72 73 70 68 70 65 54 54
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 110 123 131 135 139 61 63 67 67
Romunija indeks (1990 = 100) 100 96 93 90 86 83 80 76 73 69
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 99 98 89 80 80 79 78 74 63
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 85 90 90 57 24 21 17 15
Španija indeks (1990 = 100) 100 67 45 41 40 33 33 30 28 26
Švedska indeks (1990 = 100) 100 88 82 40 14 10 9 9 9 8
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 91 84 74 64 53 45 39 29 17
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 77 62 56 51 47 41 37 33 29
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 12 12 12 12 13 14 14 14 15 13
Belgija t 103 87 81 77 86 76 71 62 72 32
Bolgarija t 267 248 209 248 144 127 128 118 225 112
Hrvaška t 274 240 150 65 58 51 47 43 39 35
Ciper t 44 42 42 42 33 29 29 30 31 31
Češka t 108 47 47 39 37 47 43 44 39 40
Danska t 17 16 15 17 19 15 14 12 11 10
Estonija t 36 36 36 38 36 35 31 40 35 28
Finska t 45 45 46 38 28 22 25 22 20 18
Francija t 293 260 252 200 183 178 170 166 152 127
Nemčija t 433 418 397 382 373 352 348 338 199 174
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 42 51 34 34 34 38 37 35 36 32
Irska t 21 20 19 22 22 23 22 22 22 19
Italija t 945 712 251 256 271 281 289 312 301 228
Latvija t 10 11 11 11 11 8 9 9 8 8
Litva t 6 10 15 15 5 6 6 7 4 3
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska t 33 37 41 38 39 36 36 42 36 37
Poljska t 534 523 520 543 555 541 576 563 557 512
Portugalska t 73 88 86 88 176 193 185 146 193 158
Romunija t 148 140 131 124 121 107 103 106 91 56
Slovaška t 89 70 65 64 70 73 74 62 63 43
Slovenija t 47 30 18 19 17 16 17 17 18 16
Španija t 565 344 211 206 200 207 206 204 202 179
Švedska t 26 24 20 19 18 15 14 14 13 12
Združeno kraljestvo t 149 142 132 117 116 107 88 79 73 63
EU-28 t 4790 4125 3312 3184 3134 3066 3052 2978 2926 2458
Avstrija indeks (1990 = 100) 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6
Belgija indeks (1990 = 100) 22 19 17 16 18 16 15 13 15 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 83 77 65 77 45 40 40 37 70 35
Hrvaška indeks (1990 = 100) 51 45 28 12 11 10 9 8 7 6
Ciper indeks (1990 = 100) 122 118 115 116 92 82 81 84 87 86
Češka indeks (1990 = 100) 40 17 18 14 14 17 16 16 14 15
Danska indeks (1990 = 100) 13 13 12 13 15 12 11 9 9 8
Estonija indeks (1990 = 100) 17 18 17 18 18 17 15 19 17 14
Finska indeks (1990 = 100) 13 13 14 11 8 7 7 6 6 5
Francija indeks (1990 = 100) 7 6 6 5 4 4 4 4 4 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 21 20 19 18 18 17 17 16 10 8
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 6 8 5 5 5 6 6 5 5 5
Irska indeks (1990 = 100) 17 16 15 17 18 18 17 18 18 15
Italija indeks (1990 = 100) 21 16 6 6 6 6 7 7 7 5
Latvija indeks (1990 = 100) 11 12 11 12 12 9 9 10 9 8
Litva indeks (1990 = 100) 4 7 10 10 4 4 4 5 2 2
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 185 206 202 219 212 219 222 228 205 205
Nizozemska indeks (1990 = 100) 39 38 38 40 40 39 42 41 41 37
Poljska indeks (1990 = 100) 39 38 38 40 40 39 42 41 41 37
Portugalska indeks (1990 = 100) 13 16 15 16 31 34 33 26 34 28
Romunija indeks (1990 = 100) 67 63 59 56 54 48 46 48 41 25
Slovaška indeks (1990 = 100) 90 71 66 65 71 73 74 63 64 43
Slovenija indeks (1990 = 100) 13 9 5 5 5 5 5 5 5 5
Španija indeks (1990 = 100) 21 13 8 7 7 8 7 7 7 7
Švedska indeks (1990 = 100) 7 7 6 5 5 4 4 4 4 3
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 20 17 14 13 13 13 13 13 12 10
2010 2011
Avstrija t 15 15
Belgija t 43 33
Bolgarija t 107 120
Hrvaška t 30 27
Ciper t 31 31
Češka t 26 17
Danska t 10 10
Estonija t 39 38
Finska t 23 22
Francija t 137 128
Nemčija t 194 190
Grčija t NR NR
Madžarska t 17 9
Irska t 18 17
Italija t 260 277
Latvija t 8 5
Litva t 3 3
Luksemburg t NR NR
Malta t 3 6
Nizozemska t 44 28
Poljska t 578 559
Portugalska t 212 172
Romunija t 62 61
Slovaška t 59 59
Slovenija t 17 17
Španija t 185 184
Švedska t 13 11
Združeno kraljestvo t 61 59
EU-28 t 2665 2567
Avstrija indeks (1990 = 100) 7 7
Belgija indeks (1990 = 100) 9 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 33 37
Hrvaška indeks (1990 = 100) 6 5
Ciper indeks (1990 = 100) 87 85
Češka indeks (1990 = 100) 10 6
Danska indeks (1990 = 100) 8 8
Estonija indeks (1990 = 100) 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 7 6
Francija indeks (1990 = 100) 3 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 9 9
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 3 1
Irska indeks (1990 = 100) 14 13
Italija indeks (1990 = 100) 6 6
Latvija indeks (1990 = 100) 9 6
Litva indeks (1990 = 100) 2 2
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 949 1614
Nizozemska indeks (1990 = 100) 42 41
Poljska indeks (1990 = 100) 42 41
Portugalska indeks (1990 = 100) 37 30
Romunija indeks (1990 = 100) 28 27
Slovaška indeks (1990 = 100) 60 60
Slovenija indeks (1990 = 100) 5 5
Španija indeks (1990 = 100) 7 7
Švedska indeks (1990 = 100) 4 3
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 2 2
EU-28 indeks (1990 = 100) 11 11
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.122 0.109 0.121 0.116 0.112 0.116 0.107 0.116 0.123 0.109
mala kurišča t 0.042 0.047 0.045 0.051 0.05 0.053 0.061 0.063 0.063 0.066
industrijske kotlovnice t 0.029 0.027 0.024 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02 0.021 0.017
tehnološki procesi t 0.388 0.279 0.276 0.242 0.149 0.173 0.172 0.147 0.15 0.16
cestni promet t 0.01 0.009 0.01 0.011 0.013 0.014 0.016 0.016 0.014 0.013
ostali promet t 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 0.593 0.473 0.477 0.444 0.347 0.379 0.378 0.364 0.373 0.367
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.113 0.124 0.13 0.124 0.126 0.127 0.13 0.133 0.132 0.124
mala kurišča t 0.062 0.059 0.058 0.057 0.057 0.053 0.05 0.044 0.048 0.049
industrijske kotlovnice t 0.017 0.02 0.023 0.023 0.025 0.028 0.026 0.023 0.023 0.019
tehnološki procesi t 0.178 0.179 0.168 0.177 0.186 0.18 0.206 0.215 0.228 0.187
cestni promet t 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.017 0.019 0.022 0.019
ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
odpadki t 0 0 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0.001
skupaj t 0.384 0.399 0.395 0.398 0.41 0.405 0.43 0.435 0.455 0.401
2010 2011 2012
energetika t 0.127 0.129 0.124
mala kurišča t 0.05 0.049 0.046
industrijske kotlovnice t 0.021 0.019 0.018
tehnološki procesi t 0.202 0.187 0.168
cestni promet t 0.019 0.02 0.02
ostali promet t 0.001 0.001 0.001
odpadki t 0.001 0.001 0.001
skupaj t 0.421 0.406 0.378
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija t 7 7 8 6 5 5 4 4 3 2
Bolgarija t 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Hrvaška t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ciper t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka t 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
Danska t 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Estonija t 4 4 3 2 3 2 1 1 1 1
Finska t 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Francija t 20 20 20 19 19 18 17 16 15 14
Nemčija t 17 14 11 9 9 11 11 11 10 11
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3
Irska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Italija t 10 11 10 10 9 9 9 9 9 8
Latvija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva t 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Poljska t 92 85 84 92 86 83 91 86 55 62
Portugalska t 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
Romunija t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slovaška t 10 10 11 9 7 10 9 10 8 7
Slovenija t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija t 25 24 23 20 21 21 19 19 19 19
Švedska t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Združeno kraljestvo t 23 23 22 14 13 11 10 9 6 6
EU-28 t 255 238 227 216 205 203 202 196 157 158
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 97 79 74 67 62 63 61 57 60
Belgija indeks (1990 = 100) 100 96 105 89 68 73 58 60 39 34
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 78 64 68 69 70 73 70 66 56
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 67 51 53 66 70 65 55 63 57
Ciper indeks (1990 = 100) 100 102 117 123 130 122 128 132 140 146
Češka indeks (1990 = 100) 100 90 83 80 81 82 68 69 61 63
Danska indeks (1990 = 100) 100 102 85 76 63 51 52 44 42 38
Estonija indeks (1990 = 100) 100 95 68 50 65 44 24 24 23 21
Finska indeks (1990 = 100) 100 55 48 44 35 26 23 14 20 9
Francija indeks (1990 = 100) 100 100 97 92 92 87 84 80 75 68
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 79 63 54 50 66 62 65 61 61
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 85 73 75 74 68 62 59 56 54
Irska indeks (1990 = 100) 100 103 104 102 113 113 109 119 122 122
Italija indeks (1990 = 100) 100 107 101 97 93 93 90 90 85 84
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 71 68 65 59 62 67 67 65
Litva indeks (1990 = 100) 100 83 74 68 63 51 65 65 77 60
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 111 120 131 141 152 160 173 181 193
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 86 92 100 94 90 100 94 60 67
Poljska indeks (1990 = 100) 100 93 92 100 94 90 100 94 60 67
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 109 103 97 110 110 102 112 119 118
Romunija indeks (1990 = 100) 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 106 112 90 68 107 93 104 78 67
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 80 80 75 59 64 64 61 63 62
Španija indeks (1990 = 100) 100 97 91 81 85 85 77 75 75 76
Švedska indeks (1990 = 100) 100 76 60 47 33 32 31 30 27 23
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 98 96 61 57 49 41 37 28 27
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 93 89 85 80 80 79 77 61 62
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija t 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Bolgarija t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Hrvaška t 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Ciper t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka t 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
Danska t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonija t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Finska t 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Francija t 14 13 12 9 6 6 4 4 4 3
Nemčija t 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3
Irska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Italija t 9 9 7 7 8 8 8 9 9 7
Latvija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva t 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poljska t 39 39 37 38 39 39 43 41 42 41
Portugalska t 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Romunija t 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2
Slovaška t 9 7 5 6 7 6 6 1 1 1
Slovenija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija t 17 17 18 16 16 16 15 12 11 10
Švedska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Združeno kraljestvo t 6 5 5 3 4 4 4 3 3 2
EU-28 t 136 132 125 119 118 117 117 105 106 96
Avstrija indeks (1990 = 100) 58 60 59 61 62 67 67 69 71 66
Belgija indeks (1990 = 100) 42 29 27 27 32 37 38 35 39 29
Bolgarija indeks (1990 = 100) 66 65 59 65 66 56 54 48 62 42
Hrvaška indeks (1990 = 100) 49 45 46 48 47 46 44 39 35 34
Ciper indeks (1990 = 100) 152 150 155 161 166 169 163 164 170 167
Češka indeks (1990 = 100) 66 60 63 52 55 72 73 67 87 78
Danska indeks (1990 = 100) 36 39 34 33 31 27 23 24 23 20
Estonija indeks (1990 = 100) 13 12 13 14 13 13 12 15 14 11
Finska indeks (1990 = 100) 20 26 20 19 24 21 20 15 19 20
Francija indeks (1990 = 100) 68 63 59 44 31 30 22 20 20 14
Nemčija indeks (1990 = 100) 59 56 53 50 46 42 40 37 32 27
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 55 55 51 52 49 28 32 27 30 62
Irska indeks (1990 = 100) 128 114 90 84 86 88 79 78 71 53
Italija indeks (1990 = 100) 87 86 70 72 78 81 82 88 87 69
Latvija indeks (1990 = 100) 60 65 65 68 70 70 70 70 67 64
Litva indeks (1990 = 100) 20 26 30 27 16 11 11 12 9 13
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 197 220 216 235 235 244 247 253 230 230
Nizozemska indeks (1990 = 100) 42 43 41 41 42 43 47 44 46 44
Poljska indeks (1990 = 100) 42 43 41 41 42 43 47 44 46 44
Portugalska indeks (1990 = 100) 111 106 118 114 111 125 111 118 111 75
Romunija indeks (1990 = 100) 80 78 76 74 73 69 68 81 69 45
Slovaška indeks (1990 = 100) 93 76 52 60 70 64 63 15 14 11
Slovenija indeks (1990 = 100) 65 67 67 67 69 68 72 73 77 68
Španija indeks (1990 = 100) 70 70 72 66 63 63 60 47 46 40
Švedska indeks (1990 = 100) 22 26 23 22 23 23 24 24 22 24
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 26 20 20 15 15 16 16 12 12 10
EU-28 indeks (1990 = 100) 53 52 49 47 46 46 46 41 42 38
2010 2011
Avstrija t 1 1
Belgija t 3 3
Bolgarija t 2 2
Hrvaška t 1 1
Ciper t 0 0
Češka t 1 1
Danska t 0 0
Estonija t 1 1
Finska t 1 1
Francija t 3 3
Nemčija t 5 5
Grčija t NR NR
Madžarska t 1 1
Irska t 0 0
Italija t 7 7
Latvija t 0 0
Litva t 0 0
Luksemburg t NR NR
Malta t 0 0
Nizozemska t 3 1
Poljska t 47 42
Portugalska t 4 2
Romunija t 2 2
Slovaška t 1 1
Slovenija t 0 0
Španija t 10 10
Švedska t 1 1
Združeno kraljestvo t 2 3
EU-28 t 99 91
Avstrija indeks (1990 = 100) 75 73
Belgija indeks (1990 = 100) 37 35
Bolgarija indeks (1990 = 100) 36 41
Hrvaška indeks (1990 = 100) 46 44
Ciper indeks (1990 = 100) 142 146
Češka indeks (1990 = 100) 20 19
Danska indeks (1990 = 100) 20 20
Estonija indeks (1990 = 100) 15 15
Finska indeks (1990 = 100) 22 21
Francija indeks (1990 = 100) 13 12
Nemčija indeks (1990 = 100) 31 31
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 13 13
Irska indeks (1990 = 100) 53 39
Italija indeks (1990 = 100) 68 73
Latvija indeks (1990 = 100) 71 50
Litva indeks (1990 = 100) 5 4
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 17 8
Nizozemska indeks (1990 = 100) 51 45
Poljska indeks (1990 = 100) 51 45
Portugalska indeks (1990 = 100) 85 55
Romunija indeks (1990 = 100) 50 51
Slovaška indeks (1990 = 100) 15 13
Slovenija indeks (1990 = 100) 71 69
Španija indeks (1990 = 100) 39 38
Švedska indeks (1990 = 100) 24 23
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 11 12
EU-28 indeks (1990 = 100) 39 36
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2012
Viri: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2014

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.203 0.182 0.202 0.193 0.187 0.146 0.13 0.149 0.159 0.133
mala kurišča t 0.041 0.051 0.042 0.035 0.026 0.023 0.021 0.017 0.016 0.017
industrijske kotlovnice t 0.054 0.05 0.039 0.033 0.028 0.031 0.029 0.025 0.031 0.029
tehnološki procesi t 0.324 0.26 0.243 0.199 0.202 0.255 0.262 0.307 0.313 0.324
cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0 0 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.001
skupaj t 0.42 0.361 0.326 0.268 0.257 0.31 0.315 0.353 0.364 0.371
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.129 0.101 0.113 0.096 0.091 0.086 0.068 0.071 0.068 0.061
mala kurišča t 0.014 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.01 0.01 0.011 0.012
industrijske kotlovnice t 0.027 0.031 0.04 0.036 0.037 0.039 0.039 0.039 0.039 0.028
tehnološki procesi t 0.366 0.359 0.33 0.346 0.359 0.341 0.399 0.405 0.411 0.341
cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.006 0.006 0.005 0.002 0.002
skupaj t 0.409 0.404 0.384 0.396 0.411 0.396 0.453 0.459 0.462 0.384
2010 2011 2012
energetika t 0.063 0.064 0.061
mala kurišča t 0.012 0.012 0.012
industrijske kotlovnice t 0.028 0.028 0.026
tehnološki procesi t 0.36 0.33 0.274
cestni promet t 0 0 0
ostali promet t 0 0 0
odpadki t 0.006 0.006 0.005
skupaj t 0.405 0.376 0.317
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2011
Viri: 
Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 2.1 2 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9
Belgija t 6.8 5.5 5.6 3.7 4 3.5 3.5 3.4 2.9 3
Bolgarija t 2.4 2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 1.8 1.6
Hrvaška t 1.5 1.3 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
Ciper t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Češka t 7.5 7.4 7.3 7.5 7.2 7.4 5.9 5.5 5.2 3.7
Danska t 3.1 3.2 2.9 2.8 2.6 2.3 2.4 1.9 1.6 1.4
Estonija t 1.1 1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Finska t 1.1 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 1.2
Francija t 24.7 24.5 23.9 22.1 21.8 20.4 19.5 15.2 13.7 12.2
Nemčija t 29.2 22.9 18.3 15.5 13.9 14.3 14.2 14.2 14.1 13.7
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 6.3 5.8 5 5 4.7 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2
Irska t 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6
Italija t 11.5 11.2 10.7 10.1 10 10.3 9.7 9.9 9.4 8.7
Latvija t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Litva t 3.5 0 0 0 0 1.6 0.2 0.2 0.2 0.3
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Nizozemska t 3.5 2.9 2.5 2.1 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.9
Poljska t 33.3 32.7 31.9 32.5 32.4 32.3 33.6 33 29.5 27.1
Portugalska t 3.5 3.6 3.9 3.6 3.5 3.7 3.4 3.7 3.8 3.8
Romunija t 10.2 10 9.8 9.6 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5
Slovaška t 12.8 9.5 6.2 5 3.9 4.3 3.4 3.6 3.9 3.6
Slovenija t 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Španija t 14 14.6 15.8 14.3 14.2 14 12.9 10.7 11.3 12.2
Švedska t 1.6 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1.1 0.9 0.9 0.9
Združeno kraljestvo t 37.6 37.8 36 22.2 20.5 19.7 14.6 11.8 10.4 8.2
EU-28 t 232.5 215.2 202.4 177 170.5 170.2 158.9 148.2 139.9 131.9
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 95.2 76.6 65 55.1 56.1 54.1 52.8 44.3 43.6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 80.9 83 55.2 59.3 51.6 51.5 49.4 42.5 44.7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 82.2 72.8 74.6 76 79.6 76.7 81.9 74.7 65.8
Hrvaška indeks (1990 = 100) 100 86.6 85.3 29.5 27 27.2 29.1 31.3 32.3 30.1
Ciper indeks (1990 = 100) 100 95 103.8 112.6 118.3 113.3 121.9 118.1 113.2 113.8
Češka indeks (1990 = 100) 100 98.7 96.8 99.2 95.3 98.4 77.9 73.7 68.6 48.7
Danska indeks (1990 = 100) 100 103.7 94.6 92.1 83.9 76.7 78.7 61.1 52.2 46.7
Estonija indeks (1990 = 100) 100 91.1 74.1 57.1 57.1 53.6 53.6 53.6 47.3 44.6
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 65.8 54.5 58.7 63.6 68.1 51.2 49.3 101.9
Francija indeks (1990 = 100) 100 99.2 96.8 89.4 88.1 82.5 78.7 61.6 55.3 49.4
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 78.3 62.7 53.2 47.6 49 48.6 48.7 48.4 46.9
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 93 79.7 79.8 75.4 77.6 74.5 71.4 68.3 67.8
Irska indeks (1990 = 100) 100 106.9 90.1 89.2 87.4 89.5 84.4 96.3 68.2 65.2
Italija indeks (1990 = 100) 100 97.1 93.2 88.2 87.1 89.7 84.1 85.8 81.6 75.9
Latvija indeks (1990 = 100) 100 86.9 73.9 65.4 50.8 36.9 38.2 34.5 32 30
Litva indeks (1990 = 100) 100 0.5 0.3 0.4 0.4 45.6 4.6 6.7 7 7.3
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 100 110.2 119.3 129.1 138.5 149.4 156.4 168.7 177 188.1
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 82.6 95.8 97.6 97.3 97 100.9 99.1 88.6 81.4
Poljska indeks (1990 = 100) 100 98.2 95.8 97.6 97.3 97 100.9 99.1 88.6 81.4
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102.2 112.2 101.9 99.3 105.7 96.8 104 108 108.7
Romunija indeks (1990 = 100) 100 98.2 96.3 94.4 92.6 90.7 88.8 87 85.2 83.3
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 74.1 48.2 39.3 30.3 33.8 26.5 28.3 30.7 28.4
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87.1 84.5 73.8 71.2 73.1 71 80.1 83.5 80.9
Španija indeks (1990 = 100) 100 104.1 113.1 101.9 101.4 99.9 91.7 76.6 80.5 86.8
Švedska indeks (1990 = 100) 100 81 76.8 68.5 69.8 65.9 68.7 58.8 57.3 56
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 100.6 95.8 59 54.6 52.3 38.9 31.3 27.8 21.7
EU-28 indeks (1990 = 100) 100 92.6 87 76.1 73.3 73.2 68.3 63.7 60.2 56.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9
Belgija t 3.3 2.3 3.3 3.1 3 2.5 2.3 3.4 3.9 2
Bolgarija t 1.5 1.4 1.3 2.2 2.1 1.6 1.7 1.5 1.4 1
Hrvaška t 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
Ciper t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Češka t 3.8 3.3 2.8 1.8 2.1 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3
Danska t 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5
Estonija t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4
Finska t 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 1 0.8 0.8 0.8
Francija t 11.7 10.2 9.4 6.8 6.4 6.4 6.5 4.8 4.6 4.2
Nemčija t 14.2 14 13.4 13.1 12.6 11.6 11.4 11 9.8 8.9
Grčija t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Madžarska t 4.4 4.4 4 4 3.8 4.1 3.2 2.8 3 2.8
Irska t 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.5
Italija t 9.2 9.3 9.2 9.1 9.8 9.9 10.2 10.8 10.4 8.4
Latvija t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Litva t 0.7 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Nizozemska t 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
Poljska t 10.7 10.7 10.1 10.4 10.3 10.1 10.4 10.2 10.1 9.6
Portugalska t 3.4 3.2 3.4 2.8 2.8 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2
Romunija t 8.3 8.1 7.9 7.7 7.6 7.4 7.2 10.3 8 5
Slovaška t 6.1 4 3.2 2.9 3.2 3 3.5 2.6 2.8 1.1
Slovenija t 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Španija t 11.8 11.8 12.5 11.2 11.1 11 10 9.1 8.3 7
Švedska t 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
Združeno kraljestvo t 8.1 7.9 7 7.5 6.5 7.2 7.3 6.8 6.7 6.4
EU-28 t 117.6 111.6 107.6 103.6 102.3 102.7 100.9 100.7 96 82.8
Avstrija indeks (1990 = 100) 41.5 44.5 42.7 44.7 43.4 46.4 47 47.1 47.9 41.8
Belgija indeks (1990 = 100) 48.5 33.7 48.1 45.4 44.1 36.8 34.2 50 57.2 29.9
Bolgarija indeks (1990 = 100) 60.9 56.8 53.4 89.3 84.2 63.7 69.9 62.7 56.9 41.1
Hrvaška indeks (1990 = 100) 38.1 36 39.4 51.9 64.5 57 48.6 52.1 52 46.8
Ciper indeks (1990 = 100) 117.6 115 118.1 114.9 122.2 118.1 122.4 121 122.3 103.6
Češka indeks (1990 = 100) 51.1 43.4 36.6 23.8 27.8 50.1 51.2 52.2 54.7 57.1
Danska indeks (1990 = 100) 34.4 34.4 29 30.2 26.1 26.6 23 22.3 22.3 17.1
Estonija indeks (1990 = 100) 45.1 44.6 44.6 51.8 48.2 46.4 46.4 58 51.1 39.5
Finska indeks (1990 = 100) 51.7 65.4 59.1 69.6 64.9 74.3 87 72.6 68.3 67.2
Francija indeks (1990 = 100) 47.2 41.4 37.9 27.6 25.8 25.8 26.3 19.5 18.7 17
Nemčija indeks (1990 = 100) 48.8 47.9 45.7 45 43.2 39.9 38.9 37.6 33.5 30.3
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 69.6 69.5 63.8 63.7 60.3 66.2 50.5 45.2 48 45
Irska indeks (1990 = 100) 83.4 98.7 89.7 97.4 93.3 98.2 91 100.2 88.6 54
Italija indeks (1990 = 100) 79.7 81.3 80.1 79.2 85.6 86.4 88.6 93.9 90.4 73.5
Latvija indeks (1990 = 100) 24.2 27.5 25.5 25.5 26.3 27.6 29.6 31.6 29.3 27.9
Litva indeks (1990 = 100) 19.5 16.3 9 10.1 12 11.9 12 12.3 13.5 17.9
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 191.7 213.8 209.7 227.8 227.9 235.8 238.7 245 219.5 219.5
Nizozemska indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 30.3 31.3 30.9 30.3 31.1 30.5 30.3 28.8
Poljska indeks (1990 = 100) 32.3 32.2 30.3 31.3 30.9 30.3 31.1 30.5 30.3 28.8
Portugalska indeks (1990 = 100) 97.6 91.3 97.1 79.8 79.1 82.7 73 68.3 66 62.9
Romunija indeks (1990 = 100) 81.3 79.8 77.6 75.7 74.1 72.5 70.8 100.6 78.4 48.9
Slovaška indeks (1990 = 100) 48.2 31.1 24.9 22.6 24.8 23.9 27.1 20.7 22.2 8.6
Slovenija indeks (1990 = 100) 86.2 81.1 80 79.5 80.3 76.8 83 84.6 84.9 71.4
Španija indeks (1990 = 100) 84 84.3 88.9 79.7 79.1 78.6 71.5 65.1 59 50.2
Švedska indeks (1990 = 100) 46 38.8 40 45.6 46.8 43.6 34.9 37 33.8 37
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 21.6 21.1 18.6 20 17.4 19.1 19.4 18.1 17.8 17.1
EU-28 indeks (1990 = 100) 50.6 48 46.3 44.5 44 44.2 43.4 43.3 41.3 35.6
2010 2011
Avstrija t 1 1
Belgija t 2 1.9
Bolgarija t 0.9 0.9
Hrvaška t 0.8 0.8
Ciper t 0.1 0.1
Češka t 3.5 3.3
Danska t 0.4 0.4
Estonija t 0.6 0.6
Finska t 0.9 0.7
Francija t 4.6 4.7
Nemčija t 9.4 9.5
Grčija t NR NR
Madžarska t 0.8 0.8
Irska t 0.4 0.3
Italija t 8.7 9.2
Latvija t 0.1 0.1
Litva t 0.2 0.2
Luksemburg t NR NR
Malta t 0 0
Nizozemska t 0.6 0.8
Poljska t 10.1 10
Portugalska t 2 2
Romunija t 5.1 5
Slovaška t 1.4 1.2
Slovenija t 0.5 0.4
Španija t 6.7 6.7
Švedska t 0.5 0.5
Združeno kraljestvo t 6.3 5.6
EU-28 t 80.7 79.7
Avstrija indeks (1990 = 100) 47.1 46.9
Belgija indeks (1990 = 100) 29.9 27.4
Bolgarija indeks (1990 = 100) 36.3 38.8
Hrvaška indeks (1990 = 100) 53.4 52.3
Ciper indeks (1990 = 100) 86 87.5
Češka indeks (1990 = 100) 46.3 43.4
Danska indeks (1990 = 100) 14.4 12.8
Estonija indeks (1990 = 100) 56.3 56.3
Finska indeks (1990 = 100) 75 57
Francija indeks (1990 = 100) 18.5 19
Nemčija indeks (1990 = 100) 32.2 32.5
Grčija indeks (1990 = 100)
Madžarska indeks (1990 = 100) 12.5 13.1
Irska indeks (1990 = 100) 49.5 40.1
Italija indeks (1990 = 100) 75.4 79.6
Latvija indeks (1990 = 100) 31.3 33.1
Litva indeks (1990 = 100) 6.4 5
Luksemburg indeks (1990 = 100)
Malta indeks (1990 = 100) 4.4 1.8
Nizozemska indeks (1990 = 100) 30.4 30.1
Poljska indeks (1990 = 100) 30.4 30.1
Portugalska indeks (1990 = 100) 55.7 55.6
Romunija indeks (1990 = 100) 50.4 48.9
Slovaška indeks (1990 = 100) 11 9.5
Slovenija indeks (1990 = 100) 75.2 70.6
Španija indeks (1990 = 100) 47.6 47.6
Švedska indeks (1990 = 100) 34.5 34.6
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 16.8 15
EU-28 indeks (1990 = 100) 34.7 34.3

Cilji

 • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
 • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2012 znašali 16157 kg. Glede na leto 1990 so izpusti svinca v Sloveniji upadli za 95 % najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2012 predstavljali tehnološki procesi. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 89 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Madžarska (99 %), izpusti so se v obdobju 1990-2011 drastično povečali edino na Malti. Najvišje izpuste svinca sta leta 2011 beležili Poljska in Italija, najmanjše pa Litva in Malta. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Pb.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2012 v Sloveniji znašali 387 kg. V obdobju 1990-2012 so se izpusti zmanjšali za 36 %. Glavni viri izpustov kadmija v ozračje so bili leta 2012 tehnološki procesi. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 64 %. Leta 2011 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Poljska, najmanj pa Malta in Ciper. Največje zmanjšanje je dosegla Litva, največji porast pa Ciper. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Pb.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2012 znašali 378 kg. V obdobju 1990-2012 so v Sloveniji upadli za 39 %. Glavni vir Hg so bili v letu 2012 tehnološki procesi. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 66 %, največje zmanjšanje je dosegla Malta, največji porast pa Ciper. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2011 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Luksemburg in Grčija nista poročala o izpustih Hg. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

 • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004)

  Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, ki je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

  Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij v novih napravah, za obstoječe naprave pa uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)
Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za kakovost zraka
Datum zajema podatkov za kazalec: 4. junij 2014
Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:
Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).
Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2012. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z občasnimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov (energetika, mala kurišča, industrijske kotlovnice, tehnološki procesi, promet, kmetijstvo in odpadki).
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
      Relevantnost: 1
      Točnost: 2
      Časovna primerljivost: 1
      Prostorska primerljivost: 2

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)
Skrbnik podatkov: Evropska okoljska agencija  (European Environment Agency – EEA)
Datum zajema podatkov za kazalec: 4. junij 2014
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.
Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen (EEA, 2009).
Geografska pokritost: EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija in Luksemburg nista poročali o izpustih težkih kovin za celotno obdobje.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca:
Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.
Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
      Relevantnost: 1
      Točnost: 2
      Časovna primerljivost: 2
      Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura

 1. Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena.
 2. Kazalec APE 005 - Heavy metal (HM) emissions, Assessment published Dec 2013, Evropska agencija za okolje
 3. Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, sklep vlade z dne 26.2.2004
 4. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012.
 5. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, Ur.l. RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12)
 6. Zakon o varstvu okolja Ur.l. RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)
 7. Informative Inventory Report, 2014, Submission under the UNECE Convention on Longe-Range Transboundary Air Pollution, marec 2014