KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2011 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako implementaciji zakonodaje EU kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2011 v Sloveniji in državah Evropske unije ter gibanje izpustov po kategorijah virov v Sloveniji.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov kovin v Sloveniji
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
svinec (Pb) t 350 305 298 316 315 200 84 74 58 51
kadmij (Cd) t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
skupaj t 351 306 299 316 315 201 85 75 59 52
svinec (Pb) indeks (1990=100) 100 87 85 90 90 57 24 21 17 15
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 100 80 80 75 59 64 64 61 63 62
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 100 87 84 74 71 73 71 80 84 81
skupaj indeks (1990=100) 100 87 85 90 90 57 24 21 17 15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
svinec (Pb) t 47 30 18 19 17 16 17 17 18 16
kadmij (Cd) t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
živo srebro (Hg) t 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
skupaj t 48 31 19 20 18 17 18 18 19 17
svinec (Pb) indeks (1990=100) 13 9 5 5 5 5 5 5 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 65 67 67 67 69 67 72 73 76 67
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 86 81 80 79 80 76 83 85 85 71
skupaj indeks (1990=100) 14 9 5 6 5 5 5 5 5 5
2010 2011
svinec (Pb) t 17 17
kadmij (Cd) t 0 0
živo srebro (Hg) t 0 0
skupaj t 18 18
svinec (Pb) indeks (1990=100) 5 5
kadmij (Cd) indeks (1990=100) 71 67
živo srebro (Hg) indeks (1990=100) 75 70
skupaj indeks (1990=100) 5 5
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.99 0.89 1 0.95 0.92 0.96 0.87 0.96 1.01 0.89
mala kurišča t 1.36 1.69 1.48 1.44 1.27 1.24 1.33 1.26 1.24 1.28
industrijske kotlovnice t 1.07 0.95 0.8 0.7 0.64 0.68 0.62 0.52 0.6 0.56
tehnološki procesi t 11.52 9.22 8.78 8 7.46 8.16 7.78 7.92 8.07 8.42
cestni promet t 322.52 306.64 340.54 370.8 379.38 245.22 95.49 85.42 66.41 56.2
ostali promet t 22 11.15 8.64 7.1 7.05 3.22 0.98 0.78 0.8 0.55
odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 359.46 330.54 361.24 388.99 396.73 259.47 107.06 96.86 78.14 67.89
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.93 1.01 1.07 1.01 1.04 1.04 1.06 1.09 1.1 1.01
mala kurišča t 1.18 1.13 1.11 1.1 1.08 1.03 1 0.92 1 1.07
industrijske kotlovnice t 0.5 0.59 0.72 0.66 0.64 0.68 0.66 0.67 0.64 0.48
tehnološki procesi t 11.38 10.5 9.69 11.03 9.08 8.45 9.69 9.76 10.09 8.77
cestni promet t 51.21 45.9 2.82 2.93 2.81 2.91 3.34 3.29 3.53 3.25
ostali promet t 0.31 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01
skupaj t 65.5 59.18 15.42 16.75 14.65 14.12 15.76 15.73 16.37 14.59
2010 2011
energetika t 1.04 1.05
mala kurišča t 1.11 0.97
industrijske kotlovnice t 0.45 0.44
tehnološki procesi t 9.39 9.66
cestni promet t 3.15 4.77
ostali promet t 0 0
odpadki t 0.01 0.01
skupaj t 15.15 16.91
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 219 180 125 87 60 16 16 14 13 12
Belgija t 491 405 386 310 249 259 238 252 174 141
Bolgarija t 321 189 212 285 290 333 334 255 301 292
Ciper t 36 37 40 41 43 42 43 43 43 43
Češka t 269 240 247 232 203 180 165 180 169 157
Danska t 125 103 94 54 23 23 23 20 22 29
Estonija t 205 188 124 102 123 85 66 46 39 39
Finska t 338 258 185 109 68 67 45 29 32 25
Francija t 4258 2851 2069 1812 1609 1434 1264 1113 994 759
Nemčija t 2075 1305 989 818 626 693 559 451 436 436
Grčija t 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
Madžarska t 663 488 208 187 155 130 100 90 82 39
Irska t 125 113 119 103 91 80 68 71 49 30
Italija t 4414 3361 2486 2303 2124 2028 1915 1738 1599 1434
Latvija t 92 84 77 75 70 63 60 55 50 10
Litva t 47 49 32 28 33 30 18 20 22 19
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nizozemska t 336 281 240 214 186 159 110 61 49 41
Poljska t 1372 1336 986 997 966 937 960 896 736 745
Portugalska t 566 621 697 739 764 785 346 358 376 379
Romunija t 206 200 193 187 181 174 168 162 156 149
Slovaška t 150 149 148 116 84 71 73 73 70 58
Slovenija t 359 331 361 389 397 259 107 97 78 68
Španija t 2788 1879 1265 1155 1144 967 948 884 818 758
Švedska t 355 310 290 141 51 37 33 33 32 30
Združeno kraljestvo t 2887 2633 2411 2137 1837 1529 1293 1131 829 477
EU-27 t 23214 18011 14369 13015 11778 10798 9424 8535 7632 6617
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 82 57 40 27 7 7 7 6 6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 82 78 63 51 53 48 51 35 29
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 59 66 89 90 104 104 80 94 91
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 112 113 119 117 118 119 119 119
Češka indeks (1990 = 100) 100 89 92 86 75 67 61 67 63 58
Danska indeks (1990 = 100) 100 82 75 43 18 19 18 16 18 23
Estonija indeks (1990 = 100) 100 92 60 50 60 42 32 23 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 55 32 20 20 13 8 10 7
Francija indeks (1990 = 100) 100 67 49 43 38 34 30 26 23 18
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 63 48 39 30 33 27 22 21 21
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 12 12 12 12 13 14 14 14 15 13
Belgija t 106 87 81 77 86 78 73 64 73 34
Bolgarija t 267 248 209 248 144 127 128 118 225 112
Ciper t 44 42 42 42 33 29 29 30 31 31
Češka t 108 47 47 39 37 47 43 44 39 40
Danska t 17 17 16 17 19 16 14 12 12 11
Estonija t 36 36 36 38 36 35 31 40 35 28
Finska t 45 45 46 38 28 22 25 22 20 18
Francija t 239 205 197 144 128 125 116 112 99 74
Nemčija t 433 418 397 382 373 352 348 339 199 174
Grčija t 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
Madžarska t 42 51 34 34 34 38 37 35 36 32
Irska t 18 17 16 19 19 20 19 19 19 15
Italija t 944 711 251 256 271 280 288 312 301 232
Latvija t 10 11 11 11 11 8 9 9 8 8
Litva t 16 15 15 15 5 6 6 7 4 3
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska t 33 37 41 38 39 35 36 41 36 37
Poljska t 648 610 588 596 544 536 589 553 510 459
Portugalska t 73 88 85 86 172 189 180 139 186 151
Romunija t 145 137 130 125 123 107 105 106 92 54
Slovaška t 67 66 63 63 68 70 72 60 61 42
Slovenija t 66 59 15 17 15 14 16 16 16 15
Španija t 627 409 275 271 267 274 277 277 271 237
Švedska t 26 23 20 19 18 14 14 14 9 13
Združeno kraljestvo t 149 142 132 116 118 107 88 79 73 63
EU-27 t 4516 3886 3162 3120 3076 3015 3005 2935 2887 2423
Avstrija indeks (1990 = 100) 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6
Belgija indeks (1990 = 100) 22 18 16 16 17 16 15 13 15 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 83 77 65 77 45 40 40 37 70 35
Ciper indeks (1990 = 100) 122 118 115 116 92 82 81 84 87 86
Češka indeks (1990 = 100) 40 17 18 14 14 17 16 16 14 15
Danska indeks (1990 = 100) 14 13 13 14 15 13 12 10 9 9
Estonija indeks (1990 = 100) 17 18 17 18 18 17 15 19 17 14
Finska indeks (1990 = 100) 13 13 14 11 8 7 7 6 6 5
Francija indeks (1990 = 100) 6 5 5 3 3 3 3 3 2 2
Nemčija indeks (1990 = 100) 21 20 19 18 18 17 17 16 10 8
2010 2011
Avstrija t 15 15
Belgija t 43 33
Bolgarija t 107 112
Ciper t 31 31
Češka t 26 17
Danska t 11 10
Estonija t 39 38
Finska t 23 22
Francija t 83 128
Nemčija t 191 190
Grčija t 470 470
Madžarska t 17 9
Irska t 14 17
Italija t 270 277
Latvija t 8 5
Litva t 3 3
Luksemburg t NR NR
Malta t 3 6
Nizozemska t 44 28
Poljska t 524 559
Portugalska t 205 172
Romunija t 61 61
Slovaška t 59 59
Slovenija t 15 17
Španija t 247 184
Švedska t 13 11
Združeno kraljestvo t 59 59
EU-27 t 2635 2541
Avstrija indeks (1990 = 100) 7 7
Belgija indeks (1990 = 100) 9 7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 33 35
Ciper indeks (1990 = 100) 87 85
Češka indeks (1990 = 100) 10 6
Danska indeks (1990 = 100) 9 8
Estonija indeks (1990 = 100) 19 19
Finska indeks (1990 = 100) 7 6
Francija indeks (1990 = 100) 2 3
Nemčija indeks (1990 = 100) 9 9
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.122 0.109 0.121 0.116 0.112 0.116 0.107 0.116 0.123 0.108
mala kurišča t 0.042 0.047 0.045 0.051 0.05 0.053 0.061 0.063 0.063 0.066
industrijske kotlovnice t 0.028 0.026 0.023 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02 0.021 0.017
tehnološki procesi t 0.388 0.279 0.276 0.242 0.149 0.173 0.172 0.147 0.15 0.16
cestni promet t 0.008 0.008 0.008 0.009 0.01 0.011 0.013 0.013 0.012 0.011
ostali promet t 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
odpadki t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj t 0.591 0.472 0.475 0.442 0.344 0.376 0.375 0.361 0.371 0.364
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.113 0.124 0.13 0.124 0.126 0.127 0.129 0.132 0.132 0.123
mala kurišča t 0.062 0.059 0.058 0.057 0.057 0.053 0.05 0.044 0.048 0.049
industrijske kotlovnice t 0.016 0.02 0.022 0.023 0.021 0.023 0.022 0.022 0.021 0.017
tehnološki procesi t 0.178 0.179 0.168 0.177 0.186 0.18 0.206 0.215 0.228 0.187
cestni promet t 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.016 0.019 0.017
ostali promet t 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
odpadki t 0 0 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0.001
skupaj t 0.382 0.396 0.392 0.395 0.403 0.397 0.423 0.431 0.45 0.395
2010 2011
energetika t 0.126 0.128
mala kurišča t 0.052 0.045
industrijske kotlovnice t 0.018 0.016
tehnološki procesi t 0.183 0.187
cestni promet t 0.016 0.02
ostali promet t 0.001 0.001
odpadki t 0.001 0.001
skupaj t 0.397 0.399
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija t 7 7 8 6 5 5 4 4 3 2
Bolgarija t 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Ciper t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka t 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
Danska t 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Estonija t 4 4 3 2 3 2 1 1 1 1
Finska t 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Francija t 21 21 20 19 19 18 17 16 15 14
Nemčija t 17 14 11 9 9 11 11 11 10 10
Grčija t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Madžarska t 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3
Irska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Italija t 10 11 10 10 9 9 9 9 9 8
Latvija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva t 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska t 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Poljska t 92 85 84 92 86 83 91 86 55 62
Portugalska t 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6
Romunija t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slovaška t 9 10 11 9 7 10 9 10 8 7
Slovenija t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija t 27 26 24 22 23 23 21 21 21 22
Švedska t 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Združeno kraljestvo t 23 23 22 14 13 11 10 9 6 6
EU-27 t 254 237 226 215 204 202 201 195 156 157
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 97 79 74 67 62 63 61 57 60
Belgija indeks (1990 = 100) 100 96 105 89 68 73 58 60 39 34
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 78 64 68 69 70 73 70 66 56
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 117 124 130 122 128 132 140 146
Češka indeks (1990 = 100) 100 90 83 80 81 82 68 69 61 63
Danska indeks (1990 = 100) 100 102 85 76 63 50 52 44 42 37
Estonija indeks (1990 = 100) 100 95 68 50 65 44 24 24 23 21
Finska indeks (1990 = 100) 100 55 48 44 35 26 23 14 20 9
Francija indeks (1990 = 100) 100 100 97 92 92 87 85 80 75 69
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 79 63 54 50 66 62 65 61 61
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 85 73 75 74 68 62 59 56 54
Irska indeks (1990 = 100) 100 103 104 102 113 113 108 118 121 120
Italija indeks (1990 = 100) 100 106 101 97 93 93 90 90 85 84
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 71 68 65 59 62 67 67 65
Litva indeks (1990 = 100) 100 74 66 61 55 55 58 58 68 53
Malta indeks (1990 = 100) 100 111 120 131 141 152 160 173 181 193
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 86 77 68 59 51 44 49 54 45
Poljska indeks (1990 = 100) 100 93 92 100 94 90 100 94 60 67
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 108 111 98 103 106 91 100 113 112
Romunija indeks (1990 = 100) 100 98 96 95 93 91 90 88 86 84
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 107 115 92 70 106 96 108 82 70
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 80 80 75 58 64 63 61 63 62
Španija indeks (1990 = 100) 100 97 91 82 86 87 79 79 80 80
Švedska indeks (1990 = 100) 100 76 60 47 33 32 31 30 27 23
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 98 96 61 57 49 41 37 28 27
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 93 89 85 80 80 79 77 61 62
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija t 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Bolgarija t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Ciper t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka t 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
Danska t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonija t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Finska t 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Francija t 14 13 12 9 6 6 5 4 4 3
Nemčija t 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5
Grčija t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Madžarska t 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3
Irska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Italija t 9 9 7 7 8 8 8 9 9 7
Latvija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva t 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nizozemska t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poljska t 50 53 49 48 46 46 43 40 40 37
Portugalska t 6 5 6 5 5 6 5 5 5 3
Romunija t 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Slovaška t 7 7 5 6 7 6 6 1 1 1
Slovenija t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija t 20 20 21 19 19 19 18 15 15 13
Švedska t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Združeno kraljestvo t 6 5 5 3 4 4 4 3 3 2
EU-27 t 136 131 124 118 117 116 116 105 106 95
Avstrija indeks (1990 = 100) 58 60 59 61 62 67 67 69 71 66
Belgija indeks (1990 = 100) 42 29 27 27 32 37 38 35 39 29
Bolgarija indeks (1990 = 100) 66 65 59 65 66 56 54 48 62 42
Ciper indeks (1990 = 100) 153 150 155 161 167 174 167 169 174 171
Češka indeks (1990 = 100) 66 60 63 52 55 72 73 67 87 78
Danska indeks (1990 = 100) 36 39 34 33 31 26 23 24 23 20
Estonija indeks (1990 = 100) 13 12 13 14 13 13 12 15 14 11
Finska indeks (1990 = 100) 20 26 20 19 24 21 20 15 19 20
Francija indeks (1990 = 100) 69 63 60 44 32 30 22 21 20 14
Nemčija indeks (1990 = 100) 59 56 53 50 46 42 40 37 32 27
Madžarska indeks (1990 = 100) 55 55 51 52 49 28 32 27 30 62
Irska indeks (1990 = 100) 127 112 89 83 84 86 76 74 68 50
Italija indeks (1990 = 100) 87 86 70 72 78 81 82 89 87 71
Latvija indeks (1990 = 100) 60 65 65 68 70 69 70 70 67 64
Litva indeks (1990 = 100) 36 31 27 24 14 10 10 11 8 12
Malta indeks (1990 = 100) 197 220 216 235 235 244 247 253 230 230
Nizozemska indeks (1990 = 100) 44 77 104 111 83 80 93 82 90 85
Poljska indeks (1990 = 100) 55 57 53 53 50 50 47 44 43 40
Portugalska indeks (1990 = 100) 102 101 114 100 97 114 95 100 93 63
Romunija indeks (1990 = 100) 83 81 79 78 77 72 73 86 73 66
Slovaška indeks (1990 = 100) 75 74 52 60 71 63 63 13 13 11
Slovenija indeks (1990 = 100) 65 67 66 67 68 67 72 73 76 67
Španija indeks (1990 = 100) 76 76 78 73 71 71 68 57 56 49
Švedska indeks (1990 = 100) 22 26 23 22 23 23 24 24 22 24
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 26 20 20 15 15 16 15 12 12 10
EU-27 indeks (1990 = 100) 53 52 49 47 46 46 46 41 42 38
2010 2011
Avstrija t 1 1
Belgija t 3 3
Bolgarija t 2 2
Ciper t 0 0
Češka t 1 1
Danska t 0 0
Estonija t 1 1
Finska t 1 1
Francija t 3 3
Nemčija t 5 5
Grčija t 3 3
Madžarska t 1 1
Irska t 0 0
Italija t 8 7
Latvija t 0 0
Litva t 0 0
Luksemburg t NR NR
Malta t 0 0
Nizozemska t 3 1
Poljska t 44 42
Portugalska t 4 2
Romunija t 2 2
Slovaška t 1 1
Slovenija t 0 0
Španija t 16 10
Švedska t 1 1
Združeno kraljestvo t 2 3
EU-27 t 99 90
Avstrija indeks (1990 = 100) 75 73
Belgija indeks (1990 = 100) 37 35
Bolgarija indeks (1990 = 100) 36 41
Ciper indeks (1990 = 100) 145 151
Češka indeks (1990 = 100) 20 19
Danska indeks (1990 = 100) 20 20
Estonija indeks (1990 = 100) 15 15
Finska indeks (1990 = 100) 22 21
Francija indeks (1990 = 100) 14 12
Nemčija indeks (1990 = 100) 31 31
Madžarska indeks (1990 = 100) 13 13
Irska indeks (1990 = 100) 50 39
Italija indeks (1990 = 100) 81 73
Latvija indeks (1990 = 100) 71 50
Litva indeks (1990 = 100) 11 3
Malta indeks (1990 = 100) 17 8
Nizozemska indeks (1990 = 100) 120 54
Poljska indeks (1990 = 100) 48 45
Portugalska indeks (1990 = 100) 69 45
Romunija indeks (1990 = 100) 51 53
Slovaška indeks (1990 = 100) 13 14
Slovenija indeks (1990 = 100) 67 68
Španija indeks (1990 = 100) 58 36
Švedska indeks (1990 = 100) 26 23
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 10 12
EU-27 indeks (1990 = 100) 39 36
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika t 0.203 0.182 0.202 0.193 0.187 0.146 0.13 0.149 0.159 0.133
mala kurišča t 0.041 0.051 0.042 0.035 0.026 0.023 0.021 0.017 0.016 0.017
industrijske kotlovnice t 0.054 0.049 0.039 0.033 0.028 0.031 0.029 0.025 0.031 0.029
tehnološki procesi t 0.324 0.26 0.243 0.199 0.202 0.255 0.262 0.307 0.313 0.324
cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0 0 0 0 0.001 0 0 0.002 0.002 0.001
skupaj t 0.623 0.543 0.526 0.46 0.444 0.455 0.442 0.499 0.52 0.504
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika t 0.129 0.101 0.113 0.096 0.09 0.086 0.068 0.071 0.068 0.06
mala kurišča t 0.014 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.01 0.01 0.01 0.012
industrijske kotlovnice t 0.027 0.031 0.04 0.036 0.036 0.037 0.037 0.039 0.038 0.027
tehnološki procesi t 0.366 0.359 0.33 0.346 0.359 0.341 0.399 0.405 0.411 0.341
cestni promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostali promet t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki t 0.001 0.002 0.004 0.005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
skupaj t 0.537 0.505 0.498 0.495 0.498 0.476 0.515 0.527 0.528 0.443
2010 2011
energetika t 0.063 0.063
mala kurišča t 0.012 0.011
industrijske kotlovnice t 0.027 0.027
tehnološki procesi t 0.308 0.33
cestni promet t 0 0
ostali promet t 0 0
odpadki t 0.006 0.006
skupaj t 0.415 0.437
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija t 2.1 2 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9
Belgija t 6.8 5.5 5.6 3.7 4 3.5 3.5 3.4 2.9 3
Bolgarija t 2.4 2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 1.8 1.6
Ciper t 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Češka t 7.5 7.4 7.3 7.5 7.2 7.4 5.9 5.5 5.2 3.7
Danska t 3.1 3.2 2.9 2.8 2.6 2.3 2.4 1.9 1.6 1.4
Estonija t 1.1 1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Finska t 1.1 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 1.2
Francija t 24 23.7 23 21.5 20.8 19.6 18.7 14.5 12.9 11.6
Nemčija t 28.3 22.2 17.8 15.1 13.5 13.9 13.7 13.8 13.8 13.8
Grčija t 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Madžarska t 6.3 5.8 5 5 4.7 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2
Irska t 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6
Italija t 11.5 11.1 10.7 10.1 10 10.3 9.7 9.8 9.4 8.7
Latvija t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Litva t 3.5 3.1 2.7 2.3 2 1.6 1.4 1.2 1 0.9
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Nizozemska t 3.5 2.9 2.5 2.1 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.9
Poljska t 33.3 32.7 31.9 32.5 32.4 32.3 33.6 33 29.5 27.1
Portugalska t 3.8 3.9 4.3 3.9 3.7 4 3.6 3.9 4.1 4.1
Romunija t 9.4 9.3 9.1 9 8.9 8.8 8.6 8.5 8.4 8.3
Slovaška t 12.5 9.3 6.2 5 3.9 3.9 3.4 3.7 4.1 3.7
Slovenija t 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Španija t 14.6 15.2 16.4 14.9 14.8 14.7 13.4 11.5 12.1 13
Švedska t 1.6 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1.1 0.9 0.9 0.9
Združeno kraljestvo t 37.6 37.8 36 22.2 20.5 19.7 14.6 11.8 10.4 8.1
EU-27 t 231.1 213.9 201.1 176.6 170.1 169.8 158.4 147.8 139.4 131.4
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 95.2 76.6 65 55.1 56.1 54.1 52.8 44.3 43.6
Belgija indeks (1990 = 100) 100 80.9 83.1 55.2 59.3 51.6 51.5 49.5 42.5 44.7
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 82.2 72.8 74.6 76 79.6 76.7 81.9 74.7 65.8
Ciper indeks (1990 = 100) 100 94.8 103.6 112.6 117.9 112.9 121.5 117.6 112.6 113.1
Češka indeks (1990 = 100) 100 98.7 96.8 99.2 95.3 98.4 77.9 73.7 68.6 48.7
Danska indeks (1990 = 100) 100 103.7 94.6 92.1 83.9 76.7 78.7 61.1 52.2 46.7
Estonija indeks (1990 = 100) 100 91.1 74.1 57.1 57.1 53.6 53.6 53.6 47.3 44.6
Finska indeks (1990 = 100) 100 77 65.8 54.5 58.7 63.6 68.1 51.2 49.3 101.9
Francija indeks (1990 = 100) 100 98.7 95.8 89.6 86.9 81.8 78.1 60.6 53.8 48.4
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 78.4 63 53.3 47.6 49 48.6 48.9 48.8 48.8
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 93 79.7 79.8 75.4 77.6 74.5 71.4 68.3 67.8
Irska indeks (1990 = 100) 100 106.9 90.1 89.2 87.4 89.4 84.4 96.2 68.2 64.2
Italija indeks (1990 = 100) 100 97 93.1 88.2 87.1 89.6 84 85.7 81.6 75.8
Latvija indeks (1990 = 100) 100 86.9 73.9 65.4 50.8 36.9 38.1 34.5 32 30
Litva indeks (1990 = 100) 100 89.1 78.3 67.4 56.5 45.6 40.4 35.2 30 24.7
Malta indeks (1990 = 100) 100 110.2 119.3 129.1 138.5 149.4 156.4 168.7 177 188.1
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 82.6 70.7 58.7 46.8 40.1 34.2 28.4 22.5 25.4
Poljska indeks (1990 = 100) 100 98.2 95.8 97.6 97.3 97 100.9 99.1 88.6 81.4
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102.5 114 102.2 98.3 105.4 94.4 101.6 107.4 109.2
Romunija indeks (1990 = 100) 100 98.7 97.4 96.1 94.8 93.4 92.2 90.9 89.5 88.1
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 74.7 49.3 40.2 31 31.5 27.1 29.8 32.9 29.9
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87.1 84.5 73.8 71.2 73.1 71 80.1 83.5 80.9
Španija indeks (1990 = 100) 100 104.2 112.8 102 101.9 100.9 92 78.8 82.9 89
Švedska indeks (1990 = 100) 100 80.9 76.8 68.5 69.8 65.9 68.7 58.8 57.3 56
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 100.6 95.8 59 54.6 52.3 38.9 31.3 27.7 21.7
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 92.6 87.1 76.4 73.6 73.5 68.6 64 60.3 56.9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija t 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9
Belgija t 3.3 2.3 3.3 3.1 3 2.5 2.3 3.4 3.8 2
Bolgarija t 1.5 1.4 1.3 2.2 2.1 1.6 1.7 1.5 1.4 1
Ciper t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Češka t 3.8 3.3 2.8 1.8 2.1 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3
Danska t 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5
Estonija t 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4
Finska t 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 1 0.8 0.8 0.8
Francija t 11 9.7 8.9 6.4 6.1 6.2 6.2 4.5 4.3 3.9
Nemčija t 13.9 13.6 13 12.8 12.4 11.7 11.4 11 9.8 8.9
Grčija t 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Madžarska t 4.4 4.4 4 4 3.8 4.1 3.2 2.8 3 2.8
Irska t 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.5
Italija t 9.1 9.3 9.2 9.1 9.8 9.9 10.2 10.8 10.4 8.6
Latvija t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Litva t 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6
Luksemburg t NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Malta t 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Nizozemska t 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
Poljska t 25.6 23.2 19.8 20.2 19.8 20.1 16.1 16.1 15.7 14.2
Portugalska t 3.7 3.5 3.8 3.1 3.1 3.3 2.9 2.7 2.6 2.5
Romunija t 8.2 8 7.9 7.8 7.7 7.4 7.6 10.6 8.3 4.5
Slovaška t 5.2 3.6 3 2.7 3 2.8 3.3 2.4 2.7 1
Slovenija t 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Španija t 12.7 12.8 13.4 12.1 12.1 12.1 11.2 10.4 9.5 8
Švedska t 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
Združeno kraljestvo t 8.1 7.9 7 7.5 6.5 7.2 7.3 6.8 6.5 7.4
EU-27 t 117 111.1 107 102.8 101.4 101.9 100.2 100 95.3 82.2
Avstrija indeks (1990 = 100) 41.5 44.5 42.7 44.7 43.4 46.1 47 47.1 47.9 41.6
Belgija indeks (1990 = 100) 48.5 33.7 48.1 45.4 44.1 36.6 34.1 50 56.5 29.9
Bolgarija indeks (1990 = 100) 60.9 56.8 53.4 89.3 84.2 63.7 69.9 62.7 56.9 41.1
Ciper indeks (1990 = 100) 116.8 114.1 117.3 113.8 121.2 119 123.5 121.8 123 103.6
Češka indeks (1990 = 100) 51.1 43.4 36.6 23.8 27.8 50.1 51.2 52.2 54.7 57.1
Danska indeks (1990 = 100) 34.3 34.4 28.9 30.2 26.1 26.6 23 22.3 22.2 17
Estonija indeks (1990 = 100) 45.1 44.6 44.6 51.8 48.2 46.4 46.4 58 51.1 39.5
Finska indeks (1990 = 100) 51.7 65.4 59.1 69.6 64.9 74.3 87 72.6 68.3 67.2
Francija indeks (1990 = 100) 45.9 40.4 37 26.5 25.4 25.9 26.1 18.6 17.9 16.1
Nemčija indeks (1990 = 100) 49.1 48.1 45.9 45.3 43.7 41.3 40.3 39 34.7 31.4
Madžarska indeks (1990 = 100) 69.6 69.5 63.8 63.7 60.3 66.2 50.5 45.2 48 45
Irska indeks (1990 = 100) 83.4 98.7 89.7 97.4 93.2 98.2 90.9 100.1 88.5 56.1
Italija indeks (1990 = 100) 79.6 81.3 80.1 79.2 85.6 86.4 88.6 93.9 90.4 75
Latvija indeks (1990 = 100) 24.2 27.6 25.5 25.5 26.3 27.6 29.5 31.6 29.3 27.9
Litva indeks (1990 = 100) 19.5 11.6 9 10.1 12 11.9 12 12.3 7.8 17.9
Malta indeks (1990 = 100) 191.7 213.8 209.7 227.8 227.9 235.8 238.7 245 219.5 219.5
Nizozemska indeks (1990 = 100) 28.7 23.6 20.4 19 23.9 24.3 22.6 21.9 18.7 18.1
Poljska indeks (1990 = 100) 76.9 69.7 59.4 60.6 59.5 60.3 48.3 48.4 47 42.7
Portugalska indeks (1990 = 100) 98.1 93.2 100.1 81.5 81 87.1 76.1 71 67.4 64.9
Romunija indeks (1990 = 100) 87.3 85.6 84 83.2 82.6 79 81.2 113.5 88.3 48.1
Slovaška indeks (1990 = 100) 41.7 29.2 24.2 22 24.2 22.4 26.5 19.2 21.3 8.3
Slovenija indeks (1990 = 100) 86.2 81.1 80 79.4 80 76.4 82.7 84.5 84.8 71.1
Španija indeks (1990 = 100) 86.9 87.6 91.8 83.3 83.3 82.8 77.2 71.2 65.2 54.9
Švedska indeks (1990 = 100) 46 38.8 40 45.6 46.8 43.6 34.9 37 33.8 37
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 21.6 21 18.5 19.8 17.3 19.1 19.4 18.2 17.3 19.7
EU-27 indeks (1990 = 100) 50.7 48.1 46.3 44.5 43.9 44.1 43.4 43.3 41.2 35.6
2010 2011
Avstrija t 1 1
Belgija t 2.1 1.9
Bolgarija t 0.9 0.9
Ciper t 0.1 0.1
Češka t 3.5 3.3
Danska t 0.4 0.4
Estonija t 0.6 0.6
Finska t 0.9 0.7
Francija t 4.2 4.7
Nemčija t 9.3 9.5
Grčija t 13 13
Madžarska t 0.8 0.8
Irska t 0.4 0.3
Italija t 9.5 9.2
Latvija t 0.1 0.1
Litva t 0.4 0.2
Luksemburg t NR NR
Malta t 0 0
Nizozemska t 0.7 0.8
Poljska t 14.8 10
Portugalska t 2.1 2
Romunija t 5.3 5
Slovaška t 1.2 1.2
Slovenija t 0.4 0.4
Španija t 7.8 6.7
Švedska t 0.6 0.5
Združeno kraljestvo t 6.3 5.6
EU-27 t 79.9 79
Avstrija indeks (1990 = 100) 46 46.9
Belgija indeks (1990 = 100) 30.2 27.4
Bolgarija indeks (1990 = 100) 36.3 38.8
Ciper indeks (1990 = 100) 85.4 97.7
Češka indeks (1990 = 100) 46.3 43.4
Danska indeks (1990 = 100) 14.4 12.9
Estonija indeks (1990 = 100) 56.4 56.3
Finska indeks (1990 = 100) 78.4 57
Francija indeks (1990 = 100) 17.4 19.6
Nemčija indeks (1990 = 100) 32.9 33.6
Madžarska indeks (1990 = 100) 12.5 13.1
Irska indeks (1990 = 100) 48.9 40.1
Italija indeks (1990 = 100) 82.9 79.7
Latvija indeks (1990 = 100) 31.3 33.1
Litva indeks (1990 = 100) 11.1 5
Malta indeks (1990 = 100) 4.4 1.9
Nizozemska indeks (1990 = 100) 19.5 23.4
Poljska indeks (1990 = 100) 44.6 30.1
Portugalska indeks (1990 = 100) 54.1 51.4
Romunija indeks (1990 = 100) 56.9 53.2
Slovaška indeks (1990 = 100) 9.5 9.7
Slovenija indeks (1990 = 100) 66.7 70.1
Španija indeks (1990 = 100) 53.7 45.8
Švedska indeks (1990 = 100) 35 34.6
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 16.7 15
EU-27 indeks (1990 = 100) 34.6 34.2

Cilji

 • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
 • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami. 

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okoljuinimajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.

 

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2011 znašali 16.920kg. Glede na leto 1990 so izpusti svinca v Sloveniji upadli za 95 % najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2011 predstavljali tehnološki procesi. Izpusti svinca v EU-27 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 89 %.Največji upad sta v tem obdobju zabeležili Francija (97 %) in Združeno kraljestvo (98%), izpusti so se v obdobju 1990-2011 drastično povečali edino na Malti. Najvišje izpuste svinca sta leta 2011 beležili Poljska, Grčija in Italija, najmanjše pa Latvija in Litva. Luksemburg ni poročal o izpustih Pb. Izpusti, ki jih je za leto 2010 poročala Malta so nezanesljivi.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2011 v Sloveniji znašali 399 kg. V obdobju 1990-2011 so se izpusti zmanjšali za 32,5 %. Glavni viri izpustov kadmija v ozračje so bili leta 2011 v tehnološki procesi in energetika. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija iz industrijskih objektov so regulirani z direktivo IPPC.Izpusti kadmija v EU-27 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 64 %.Leta 2011 sta najvišje izpuste kadmija v EU-27 beležili Poljska in Španija, najmanj pa Malta in Ciper.Največje zmanjšanje je doseglo Združeno kraljestvo, največji porast pa Ciper. Luksemburg ni poročal o izpustih Pb. Izpusti, ki jih je za leto 2010 poročala Malta so nezanesljivi.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2011 znašali 437 kg. V obdobju 1990-2011 so v Sloveniji upadli za 29,8 %. Glavni vir Hg so bili v letu 2011 tehnološki procesi. Izpusti Hg v EU-27 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 66 %, največje zmanjšanje je dosegla Slovaška, največji porast pa Ciper. Največje izpuste Hg v EU-27 sta leta 2011 prispevali Grčija in Poljska, najnižje pa Malta in Latvija. Luksemburg prav tako ni poročal o izpustih Hg. Izpusti, ki jih je za leto 2011 poročala Malta so nezanesljivi.Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

 • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi(maj 2004)
 •  

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, ki je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij v novih napravah, za obstoječe naprave pa uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij.  


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)
Izvorna baza podatkov oz. vir: Airnet, Državne emisijske evidence
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje
Datum zajema podatkov za kazalec: 10. december 2013
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2011. Podatki so del podatkovne baze AIRNET-SI, ki je sistem agregiranih, preverjenih in logično integriranih informacij o kakovosti zraka v Sloveniji, ki izhajajo iz podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka, registrov ter drugih evidenc. Podatki se osvežujejo letno, v tekočem letu so dostopni za dve leti nazaj.  
Metodologija obdelave podatkov: Zbirka podatkov o izpustih v zrak temelji na oceni izpustov, izračunani na podlagi uporabe statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) ter ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po metodologiji EMEP/EEA (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook). Metodologija EMEP/EEA se je začela razvijati leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak (TFEIP – Task Force on Emission Inventories and Projections), ki deluje pod okriljem Evropske agencije za okolje. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z letnimi revizijami poročil.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so mednarodno primerljivi.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena(1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention)
Skrbnik podatkov: Evropska agencija za okolje (European Environment Agency – EEA); EMEP - Centre on Emission Inventories and Projections
Datum zajema podatkov za kazalec: 10. december 2013
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.
Metodologija obdelave podatkov: V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen (EEA, 2009).
Geografska pokritost: EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija in Luksemburg nista poročali o izpustih težkih kovin za celotno obdobje. Podatki o izpustih za leto 2010, ki jih je poročala Malta, so nezanesljivi in niso bili uporabljeni za primerjavo.
Informacije o kakovosti:

Prednosti in slabosti kazalca:
Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEAin zato medsebojno primerljivi.
Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena(1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura

 1. Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena.
 2. European Union emission inventory report 1990–2010 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)
 3. IIR Slovenija, 2012, Informative Inventory Report 2012 for Slovenia: Submission under the UNECE Convention on Longe-range Transboundary Air Pollution, maj 2012
 4. Kazalec APE 005 - Heavy metal (HM) emissions, Assessment published Dec 20101, Evropska agencija za okolje (povzeto: avgust 2012)
 5. Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, sklep vlade z dne 26.2.2004 (povzeto: avgust 2012)
 6. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012.
 7. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, Ur.l. RS, št. 97/2004.
 8. Zakon o varstvu okolja Ur.l. RS, št. 41/2004
Datum zajema podatkov