KAZALCI OKOLJA

Pravna podlaga

Pravni poduk

Če ni za posamezne vsebine drugače določeno, je v pridobitne ali nepridobitne namene ob navedbi vira dovoljena ponovna uporaba informacij javnega značaja, objavljenih na spletiščih ARSO, skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07, 95/11 in 24/16) in Direktivo 2003/98/EC.


Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletiščih ARSO so informativne narave in se lahko spremenijo kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Podatki in informacije, objavljeni na spletiščih ARSO, ne odražajo nujno uradnih stališč  ARSO, Ministrstva za okolje in prostor, Vlade Republike Slovenije, EU ali drugih ustanov, v katerih so zaposleni njihovi avtorji, zato omenjene ustanove ne prevzemajo nobene odgovornosti in jamstev zanje. Gradiva na naših spletiščih niso nujno celovita, popolna, razumljiva, točna ali najnovejša in lahko vsebujejo povezave do ostalih naših ali tujih spletišč, nad katerimi ARSO nima popolnega nadzora, ali pa ga sploh nima, zato tudi zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. ARSO si prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih gradiv ter za najboljše možno delovanje svojih spletišč, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in jamstev za njihovo nemoteno uporabo. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili kar najhitreje odpraviti. Vsi uporabniki uporabljajo spletišča ARSO na lastno odgovornost. Uporabnikom priporočamo, da v primeru sprejemanja pomembne ali celo nepopravljive odločitve na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preverijo podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.


Varstvo osebnih podatkov

ARSO samodejno zbira podatke o obiskanosti posameznih spletišč in jih uporablja za lastne potrebe. Uporabniki, ki se registrirajo na katerem od spletišč ARSO, z registracijo razkrijejo nekatere osebne podatke. Podatkov o naših uporabnikih ne dajemo, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji uporablja piškotke Google Analytics za potrebe analize spletnih storitev. Informacija, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), bo poslana in shranjena na Google strežnikih v Združenih državah Amerike. Google bo te podatke uporabil za namen ocenjevanja vaše uporabe spletne strani in za pripravo poročil za operaterja spletne strani. Google lahko te informacije posreduje tretjim osebam, če tako zahteva zakon, ali tretji osebi, ki obdeluje podatke  v imenu podjetja Google.  Google ne bo povezal vašega IP naslova z drugimi vašimi podatki, s katerimi, če sploh, razpolaga. Če piškotkov ne želite uporabljati,  lahko njihovo uporabo zavrnete. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov o vas s strani podjetja Google na način in za namene, določene zgoraj. Piškotki ne vsebujejo vaših osebnih podatkov, zato jih ni mogoče uporabiti za identifikacijo posameznega uporabnika.

ARSO o uporabnikih  ne zbira nobenih osebnih podatkov. Vse osebne podatke, ki jih prejmemo od uporabnika, obravnavamo s potrebno skrbnostjo, kot to narekujeta Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB1, Uradni list RS, št.  51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15;v nadaljevanju: ZDIJZ) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1). Vsi tako zbrani osebni podatki se vodijo in obdelujejo izključno v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. Uporabnik ima pravico do vpogleda v podatke, ki se vodijo o njem, in do pravice njihove dopolnitve oziroma spremembe, v kolikor je to potrebno. V primeru kakršnihkoli nejasnosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se lahko na nas obrnete preko e-pošte (gp.arso@gov.si) ali telefona +386 (0)1 478 4000.