KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2019 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako izvrševanju zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2019 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2019.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov težkih kovin v Sloveniji
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2021 (30. 07. 2021)

Prikaži podatke
Svinec (Pb) [indeks (1990=100)] Kadmij (Cd) [indeks (1990=100)] Živo srebro (Hg) [indeks (1990=100)]
1990 100 100 100
1991 89,54 87,07 92,78
1992 83,93 89,58 92,28
1993 82,16 86,22 86,01
1994 82,86 87,84 83,74
1995 53,39 87,44 69,78
1996 25,24 85,23 64,76
1997 23,20 90,13 72,71
1998 20,06 92,25 74,17
1999 17,97 85,92 66,24
2000 16,37 90,09 64,42
2001 13,28 103,83 59,09
2002 11,73 95,56 64,49
2003 12,07 101,23 61,55
2004 12,34 101,22 59,21
2005 13,58 113,07 60,61
2006 13,27 107,53 55,10
2007 13,48 114,31 56,87
2008 14,37 113,88 57,37
2009 10,64 100,91 48,67
2010 12,76 109,96 52,33
2011 12,59 109,72 53,01
2012 12,35 103,74 51,64
2013 11,40 105,22 50,97
2014 10,35 94,53 47,72
2015 10,98 99,94 48,03
2016 11,15 101,50 48,52
2017 11,02 101,74 49,72
2018 11,35 96,43 49,15
2019 10,15 92,73 47,51
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2021 (30. 07. 2021)

Opomba:

Ostali promet: železnice, letalstvo, mehanizacija in delovni stroji v kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in gradbeništvu, prenos zemeljskega plina

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t]
1990 0,84 0,87 29,08 8,06 1,22 2,35 0,00 0
1991 0,76 0,77 25,59 7,87 1,44 1,55 0,00 0
1992 0,85 0,61 25,00 6,27 1,24 1,63 0,00 0
1993 0,81 0,51 26,70 4,30 1,09 1,45 0,00 0
1994 0,79 0,42 26,66 4,75 0,90 1,62 0,01 0
1995 0,77 0,48 16,75 2,22 0,83 1,60 0,00 0
1996 0,70 0,48 6,66 0,65 0,82 1,40 0,00 0
1997 0,77 0,50 5,76 0,49 0,74 1,56 0,01 0
1998 0,81 0,50 4,33 0,49 0,72 1,65 0,01 0
1999 0,71 0,44 3,65 0,34 0,73 1,75 0,01 0
2000 0,74 0,43 2,99 0,16 0,68 1,94 0,01 0
2001 0,81 0,50 1,53 0,02 0,78 1,98 0,02 0
2002 0,85 0,65 0,74 0,00 0,63 2,07 0,03 0
2003 0,80 0,62 0,74 0,00 0,66 2,27 0,04 0
2004 0,82 0,66 0,72 0,00 0,62 2,41 0,01 0
2005 0,83 0,66 0,74 0,00 0,71 2,81 0,01 0
2006 0,85 0,64 0,76 0,00 0,63 2,75 0,01 0
2007 0,87 0,62 0,81 0,00 0,69 2,71 0,01 0
2008 0,88 0,65 0,89 0,00 0,70 2,97 0,01 0
2009 0,82 0,46 0,76 0,00 0,68 1,77 0,02 0
2010 0,84 0,47 0,77 0,00 0,68 2,61 0,05 0
2011 0,86 0,46 0,79 0,00 0,68 2,51 0,05 0
2012 0,82 0,42 0,77 0,00 0,65 2,55 0,04 0
2013 0,79 0,43 0,72 0,00 0,66 2,19 0,04 0
2014 0,60 0,46 0,71 0,00 0,54 2,05 0,03 0
2015 0,64 0,41 0,69 0,00 0,61 2,28 0,03 0
2016 0,69 0,39 0,72 0,00 0,62 2,29 0,03 0
2017 0,69 0,40 0,73 0,00 0,58 2,24 0,03 0
2018 0,67 0,40 0,57 0,00 0,51 2,63 0,03 0
2019 0,65 0,40 0,56 0,00 0,48 2,18 0,03 0
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2019
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2019, Evropska okoljska agencija, 2021 (21. 08. 2021)

Opomba:

Dostop do podatkovne baze o izpustih v zrak na ravni EU: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4.

Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Latvija [indeks (1990 = 100)] Malta [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-28 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84,49 67,83 76,50 87,34 72,20 96,37 89,54 75,45
1992 60,19 49,75 57,47 33,95 54,70 94,94 83,93 58,41
1993 42,65 49,57 53,14 29,60 60,95 141,96 82,16 53,11
1994 29,53 53,84 48,92 23,69 63,88 96,29 82,86 49,01
1995 8,74 50,47 46,63 17,54 54,67 123,10 53,39 45,63
1996 8,55 40,62 44,10 14,01 52,91 123,01 25,24 39,89
1997 8,09 36,84 39,85 11,93 69,69 131,31 23,20 36,26
1998 7,59 35,00 36,72 11,16 66,51 122,09 20,06 33,16
1999 7,70 34,12 32,82 3,53 64,81 140,28 17,97 29,34
2000 7,38 27,81 22,52 2,33 65,52 87,54 16,37 20,27
2001 7,20 21,36 16,98 2,39 65,95 151,26 13,28 14,63
2002 7,57 13,05 6,16 2,52 66,48 157,89 11,73 11,14
2003 7,66 6,32 6,31 2,57 71,97 108,35 12,07 10,69
2004 7,64 4,12 6,64 2,42 72,72 108,66 12,34 10,00
2005 7,89 2,63 6,95 1,32 72,46 1767,59 13,58 9,37
2006 8,23 1,97 6,97 1,23 72,63 1796,48 13,27 9,25
2007 8,55 1,90 6,91 1,18 73,89 1819,53 13,48 9,14
2008 8,57 1,79 6,48 1,39 69,77 1785,74 14,37 8,98
2009 7,54 1,67 4,58 1,12 58,35 1729,82 10,64 6,96
2010 8,64 1,56 5,10 1,04 70,34 1721,10 12,76 7,56
2011 8,76 1,51 5,35 1,17 1,63 1169,55 12,59 6,47
2012 8,74 1,32 5,18 1,16 2,31 4433,42 12,35 6,37
2013 9,06 1,64 4,77 1,09 1,54 1574,98 11,40 6,22
2014 8,66 1,51 4,84 1,04 1,34 2059,76 10,35 6,21
2015 8,42 1,53 4,66 1,10 1,27 642,51 10,98 5,95
2016 8,54 1,53 4,75 1,11 1,27 367,80 11,15 5,85
2017 8,82 1,55 4,82 1,08 1,31 91,69 11,02 5,99
2018 8,29 1,57 4,79 1,02 1,32 86,00 11,35 5,86
2019 8,78 1,00 4,65 1,05 1,28 94,62 10,15 5,26
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2021 (30. 07. 2021)

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Ubežne emisije [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t] Skupaj [t]
1990 0,10 0,06 0,01 0,00 0,24 0,00 0,19 0,00 0 0,60
1991 0,09 0,05 0,01 0,00 0,25 0,00 0,12 0,00 0 0,53
1992 0,10 0,05 0,01 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,54
1993 0,10 0,04 0,01 0,00 0,25 0,00 0,11 0,00 0 0,52
1994 0,10 0,04 0,01 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,53
1995 0,09 0,04 0,01 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,53
1996 0,08 0,05 0,02 0,00 0,25 0,00 0,11 0,00 0 0,51
1997 0,09 0,05 0,02 0,00 0,25 0,00 0,12 0,00 0 0,54
1998 0,10 0,06 0,01 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,56
1999 0,09 0,02 0,01 0,00 0,25 0,00 0,14 0,00 0 0,52
2000 0,09 0,03 0,01 0,00 0,26 0,00 0,15 0,00 0 0,54
2001 0,10 0,05 0,01 0,00 0,31 0,00 0,15 0,00 0 0,63
2002 0,10 0,05 0,01 0,00 0,24 0,00 0,16 0,00 0 0,58
2003 0,10 0,07 0,01 0,00 0,26 0,00 0,17 0,01 0 0,61
2004 0,10 0,07 0,01 0,00 0,25 0,00 0,17 0,00 0 0,61
2005 0,10 0,08 0,02 0,00 0,30 0,00 0,18 0,00 0 0,68
2006 0,10 0,07 0,02 0,00 0,27 0,00 0,19 0,00 0 0,65
2007 0,10 0,06 0,02 0,00 0,31 0,00 0,20 0,00 0 0,69
2008 0,10 0,06 0,02 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0 0,69
2009 0,10 0,05 0,02 0,00 0,29 0,00 0,15 0,00 0 0,61
2010 0,10 0,06 0,02 0,00 0,30 0,00 0,18 0,01 0 0,66
2011 0,10 0,05 0,02 0,00 0,30 0,00 0,19 0,01 0 0,66
2012 0,10 0,04 0,02 0,00 0,29 0,00 0,17 0,01 0 0,63
2013 0,09 0,05 0,02 0,00 0,30 0,00 0,17 0,01 0 0,64
2014 0,07 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,17 0,00 0 0,57
2015 0,08 0,06 0,02 0,00 0,28 0,00 0,16 0,00 0 0,60
2016 0,08 0,06 0,02 0,00 0,28 0,00 0,16 0,00 0 0,61
2017 0,08 0,07 0,02 0,00 0,27 0,00 0,17 0,00 0 0,61
2018 0,08 0,07 0,02 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 0 0,58
2019 0,08 0,07 0,02 0,00 0,22 0,00 0,17 0,00 0 0,56
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2019
Viri:

National emissions reported to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija, 2021 (21. 08. 2021)

Opomba:
Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Portugalska [indeks (1990 = 100)] Finska [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-28 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 94,64 90,74 108,64 93,45 99,80 57,00 87,07 91,36
1992 78,81 73,02 102,58 87,14 101,22 49,76 89,58 84,32
1993 71,16 75,84 99,59 90,78 96,43 50,66 86,22 79,69
1994 65,11 66,47 96,26 87,81 99,41 40,68 87,84 78,01
1995 60,13 72,84 96,23 86,40 105,16 31,94 87,44 75,39
1996 60,03 77,77 94,11 84,93 109,06 28,68 85,23 76,10
1997 57,44 73,78 94,03 84,73 115,93 23,02 90,13 75,18
1998 54,37 77,91 90,66 83,44 117,25 25,42 92,25 72,24
1999 57,44 77,46 90,15 80,48 114,65 23,01 85,92 69,18
2000 56,13 76,32 92,18 94,45 112,01 21,15 90,09 64,30
2001 57,07 81,34 90,40 99,21 108,16 26,10 103,83 61,72
2002 55,72 79,79 75,54 82,42 105,71 20,56 95,56 59,44
2003 57,02 89,87 72,39 86,06 99,56 19,85 101,23 56,66
2004 56,77 88,04 76,32 76,90 101,29 24,16 101,22 54,78
2005 58,85 92,03 78,43 70,65 100,91 21,70 113,07 51,68
2006 61,42 88,53 73,83 71,86 98,33 21,33 107,53 50,00
2007 62,79 80,85 72,06 74,69 94,02 18,94 114,31 48,32
2008 63,80 80,09 64,17 72,21 93,07 18,05 113,88 47,05
2009 60,39 80,51 50,68 75,64 86,54 17,31 100,91 41,91
2010 67,46 83,05 48,11 80,09 85,47 19,30 109,96 42,31
2011 66,11 79,07 47,70 88,00 88,45 18,29 109,72 41,27
2012 67,20 77,58 44,46 90,43 84,48 17,61 103,74 39,56
2013 68,22 77,41 41,13 89,17 81,21 16,15 105,22 38,69
2014 64,63 69,94 40,03 80,74 80,74 13,75 94,53 38,36
2015 65,44 75,78 40,44 85,75 82,49 13,28 99,94 37,08
2016 64,55 72,02 40,81 83,87 79,06 14,10 101,50 37,67
2017 66,97 72,04 41,16 84,34 80,54 14,28 101,74 37,02
2018 64,77 72,88 40,79 76,45 80,17 13,18 96,43 36,17
2019 66,22 69,05 39,70 73,16 76,54 11,88 92,73 34,43
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2021 (30. 07. 2021)

Opomba:

Ostali promet: železnice, letalstvo, mehanizacija in delovni stroji v kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in gradbeništvu, prenos zemeljskega plina

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Ubežni izpusti [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t] Skupaj [t]
1990 0,16 0,06 0,01 0,00 0,04 0,00 0,05 0,01 0 0,33
1991 0,14 0,06 0,01 0,00 0,05 0,00 0,03 0,01 0 0,31
1992 0,16 0,05 0,01 0,00 0,04 0,00 0,03 0,01 0 0,31
1993 0,16 0,04 0,01 0,00 0,04 0,00 0,03 0,01 0 0,29
1994 0,15 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00 0,04 0,02 0 0,28
1995 0,11 0,04 0,01 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 0 0,23
1996 0,10 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01 0 0,21
1997 0,11 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,24
1998 0,12 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,25
1999 0,10 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,22
2000 0,10 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,21
2001 0,07 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,20
2002 0,08 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,21
2003 0,07 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,03 0 0,20
2004 0,06 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,20
2005 0,06 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,20
2006 0,04 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 0 0,18
2007 0,05 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 0 0,19
2008 0,04 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 0 0,19
2009 0,04 0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,16
2010 0,04 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 0 0,17
2011 0,04 0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 0 0,18
2012 0,04 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,02 0 0,17
2013 0,04 0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,03 0 0,17
2014 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,02 0 0,16
2015 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0 0,16
2016 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0 0,16
2017 0,04 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0 0,16
2018 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0 0,16
2019 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0 0,16
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2019
Viri:

National emissions reported to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija, 2021 (21. 08. 2021)

Opomba:

Dostop do podatkovne baze o izpustih v zrak na ravni EU: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4.

Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Danska [indeks (1990 = 100)] Portugalska [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-28 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 95,07 96,38 97,45 97,00 103,69 101,81 92,78 93,85
1992 76,88 98,56 96,44 85,72 94,81 102,72 92,28 87,49
1993 65,30 28,24 94,17 87,04 92,67 100,42 86,01 79,73
1994 55,43 25,98 91,55 83,35 80,48 105,06 83,74 77,72
1995 56,42 25,66 93,69 71,20 73,44 111,36 69,78 76,44
1996 54,51 24,88 92,13 68,64 77,87 115,66 64,76 73,73
1997 53,22 29,00 94,30 66,20 62,63 128,04 72,71 69,26
1998 44,69 31,13 93,61 63,06 53,23 118,71 74,17 65,60
1999 43,91 33,51 90,37 62,46 47,02 116,27 66,24 63,20
2000 42,02 42,67 95,01 61,20 31,85 106,76 64,42 62,01
2001 44,89 43,35 94,14 60,86 27,73 93,05 59,09 58,55
2002 43,53 47,34 94,33 58,51 26,79 90,39 64,49 57,90
2003 45,38 49,86 98,68 57,75 27,50 84,99 61,55 56,18
2004 43,80 50,39 84,33 54,85 23,07 87,12 59,21 53,83
2005 45,73 52,17 81,24 49,21 21,96 81,94 60,61 51,40
2006 47,22 49,96 83,25 35,34 19,56 80,76 55,10 50,04
2007 47,47 52,90 74,28 34,21 18,63 79,76 56,87 47,20
2008 48,14 50,61 69,56 35,40 18,72 76,36 57,37 44,29
2009 42,67 44,96 51,77 32,07 14,28 74,87 48,67 37,78
2010 47,53 46,96 54,38 31,24 13,60 73,37 52,33 39,00
2011 47,29 45,21 56,03 30,77 12,02 65,84 53,01 38,89
2012 47,96 42,71 60,36 31,55 9,41 63,26 51,64 37,98
2013 50,14 43,97 50,58 28,03 10,56 60,49 50,97 35,66
2014 47,74 42,89 55,10 29,26 10,28 59,58 47,72 35,34
2015 46,80 42,48 46,99 30,33 9,08 62,58 48,03 33,47
2016 43,93 43,33 43,11 29,53 10,46 61,00 48,52 32,22
2017 47,63 37,76 47,17 33,10 9,06 64,32 49,72 32,14
2018 44,39 37,72 45,97 28,34 8,64 61,22 49,15 31,56
2019 45,57 34,51 42,63 27,48 7,39 58,60 47,51 28,24

Cilji

 • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah);
 • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2019 znašali 4,3 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali kar za 90 %, najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2019 predstavljali industrijski procesi. Izpusti svinca v EU-28 so se v obdobju 1990-2019 zmanjšali za 95 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Hrvaška. Leta 2019 je najvišje izpuste svinca v EU-28 beležila Poljska, najmanjše pa Malta.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2019 v Sloveniji znašali 0,56 t. V obdobju 1990-2019 so se izpusti zmanjšali za 7 %. Mala kurišča so bila leta 2019 glavni vir izpustov kadmija v ozračje. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-28 so se v obdobju 1990-2019 zmanjšali za 66 %. Leta 2019 je najvišje izpuste kadmija v EU-28 beležila Nemčija, najmanjše pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Finska.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2019 znašali 0,16 t. V obdobju 1990-2019 so v Sloveniji upadli za 52 %. Glavni vir Hg so bili v letu 2019 industrijski procesi. Izpusti Hg v EU-28 so se v obdobju 1990-2019 zmanjšali za 72 %, največje zmanjšanje je dosegla Danska. Največje izpuste Hg v EU-28 je leta 2019 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

 • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998);
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004);
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004).

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, kar je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij tako v novih kot tudi v obstoječih napravah.


Metodologija

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2019. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo aprila tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, Ubežni izpusti, Odpadki in Kmetijstvo.

Podatkovni viri:

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti onesnaževal zraka

kt

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Centralno odložišče poročil (CDR)

1990-2019

aprila za predpreteklo leto

letno

30. julij 2021

da

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Zbirka podatkov o izpustih v zrak temelji na oceni izpustov, izračunani na podlagi uporabe statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti) ter ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po metodologiji EMEP/EEA (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2019). Metodologija se začela razvijati leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak (TFEIP – Task Force on Emission Inventories and Projections), ki deluje pod okriljem Evropske okoljske agencije. Kazalec je osnovan na uradnem poročanju Sekretariatu Konvencije o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Podatki o izpustih so predstavljeni za obdobje 1990-2019. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih za EU-28 so predvidoma na voljo avgusta tekočega poročevalskega leta in za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

V kazalcu so uporabljeni indeksi z izhodiščnim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2019.

EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.  

Podatkovni viri:                                                                                                                            

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Izpusti onesnaževal zraka

kt

Evropska okoljska agencija

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2019

 

1990-2019

avgusta za predpreteklo leto

 

letno

21. avgust 2021

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 

 1. Informative Inventory Report 2021 for Slovenia, Agencija RS za okolje, maj 2021
 2. Direktiva (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera (direktiva NEC)
 3. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012.
 4. Zakon o varstvu okolja
 5. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
 6. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
 7. Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, sklep vlade z dne 26.2.2004
 8. Heavy metal emissions in Europe, Indicator Assessment, Prod-ID: IND-171-en , Also known as: AIR 001, Published 13 Oct 2021, Last modified 13 Oct 2021. EEA