Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2015 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2015.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji, 1990-2015
Prikaži podatke
HCB PAH dioksini in furani PCB HCB PAH dioksini in furani PCB
1990 100 100 100 100 46,75 8,73 18,53 610,43
1991 87,15 105,55 93,63 94,25 40,74 9,21 17,35 575,34
1992 80,51 93,50 88,04 86,84 37,63 8,16 16,32 530,09
1993 80,87 83,18 81,03 79,25 37,81 7,26 15,02 483,75
1994 80,44 72,60 71,47 73,12 37,61 6,34 13,25 446,32
1995 80,27 69,25 70,53 69,11 37,52 6,04 13,07 421,85
1996 77,59 65,83 67,91 64,98 36,27 5,75 12,59 396,67
1997 80,58 61,19 66,97 54,90 37,67 5,34 12,41 335,15
1998 80,03 60,48 67,57 54,23 37,41 5,28 12,52 331,06
1999 81,05 59,92 66,03 51,56 37,89 5,23 12,24 314,74
2000 81,94 58,22 66,95 51,03 38,30 5,08 12,41 311,53
2001 81,86 58,42 67,62 49,65 38,27 5,10 12,53 303,10
2002 1,18 61,92 69,99 46,65 0,55 5,40 12,97 284,77
2003 1,17 62,97 71,65 42,85 0,55 5,50 13,28 261,56
2004 1,13 63,64 72,57 41,23 0,53 5,55 13,45 251,67
2005 1,15 64,86 73,96 39,66 0,54 5,66 13,71 242,07
2006 1,16 65,27 75,16 39,10 0,54 5,70 13,93 238,69
2007 1,18 64,76 75,70 37,95 0,55 5,65 14,03 231,64
2008 1,19 64,50 76,86 39,19 0,55 5,63 14,25 239,23
2009 1,21 70,18 82,94 32,82 0,56 6,13 15,37 200,34
2010 1,39 72,61 88,04 34,16 0,65 6,34 16,32 208,55
2011 1,38 72,95 86,46 27,25 0,64 6,37 16,02 166,33
2012 1,32 71,85 83,38 22,77 0,62 6,27 15,45 139,00
2013 1,31 73,39 85,29 23,35 0,61 6,41 15,81 142,56
2014 1,09 64,03 74,16 24,20 0,51 5,59 13,75 147,72
2015 1,12 64,68 75,54 24,50 0,52 5,64 14,00 149,58
Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Prikaži podatke
skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 610,43 0 0,00 608,55 0 0,90 0 0 0,98 0,00
1991 575,34 0 0,00 573,29 0 1,17 0 0 0,88 0,00
1992 530,09 0 0,00 528,51 0 0,91 0 0 0,66 0,00
1993 483,75 0 0,00 482,52 0 0,69 0 0 0,54 0,00
1994 446,32 0 0,01 445,43 0 0,46 0 0 0,43 0,00
1995 421,85 0 0,00 420,99 0 0,36 0 0 0,50 0,00
1996 396,67 0 0,00 395,93 0 0,29 0 0 0,45 0,00
1997 335,15 0 0,01 334,59 0 0,17 0 0 0,38 0,00
1998 331,06 0 0,01 330,42 0 0,14 0 0 0,49 0,00
1999 314,74 0 0,01 314,08 0 0,15 0 0 0,50 0,00
2000 311,53 0 0,01 310,99 0 8,80 0 0 0,44 0,00
2001 303,10 0 0,01 302,50 0 6,56 0 0 0,52 0,00
2002 284,77 0 0,01 284,00 0 5,54 0 0 0,70 0,00
2003 261,56 0 0,02 260,89 0 5,48 0 0 0,60 0,00
2004 251,67 0 7,70 251,01 0 3,43 0 0 0,61 0,00
2005 242,07 0 7,45 241,43 0 1,79 0 0 0,62 2,20
2006 238,69 0 7,28 238,03 0 1,75 0 0 0,63 0,00
2007 231,64 0 8,57 230,96 0 1,71 0 0 0,65 0,00
2008 239,23 0 8,58 238,52 0 1,66 0 0 0,67 9,05
2009 200,34 0 9,73 199,84 0 1,64 0 0 0,47 5,30
2010 208,55 0 0,02 208,08 0 9,65 0 0 0,43 0,00
2011 166,33 0 0,02 165,85 0 6,92 0 0 0,45 5,59
2012 139,00 0 1,80 138,56 0 5,20 0 0 0,41 5,56
2013 142,56 0 1,70 142,13 0 4,05 0 0 0,40 0,01
2014 147,72 0 1,18 147,31 0 2,48 0 0 0,39 5,17
2015 149,58 0 1,07 149,23 0 2,35 0 0 0,34 6,47
Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12964,63 6894,13 8,93 24,58 610,43 84,99 134,65 62,75 800,88 0,02 0,15 39,91 9,38 4,27 289,43 43,11 36,29 0 1735,71 183,45 320,87 8,38 110,55 772,90 0,04 483,13 6,24 105,22 194,23
1991 95,48 93,06 93,45 120,56 94,25 92,27 92,93 101,95 108,62 96,35 95,84 101,18 105,52 86,51 97,71 96,86 86,89 0 97,58 98,44 98,99 101,95 93,75 99,88 94,18 94,07 91,70 86,14 90,49 12379,16 6415,45 8,34 29,64 575,34 78,42 125,13 63,97 869,92 0,02 0,14 40,38 9,90 3,70 282,82 41,76 31,53 0 1693,65 180,60 317,64 8,54 103,64 772 0,04 454,46 5,72 90,64 175,76
1992 91,20 87,75 87,41 127,99 86,84 86,76 85,86 103,95 110,07 92,39 91,68 101,00 65,81 71,34 94,79 91,17 58,15 0 96,20 92,09 99,28 66,97 85,21 95,91 99,45 93,04 109,88 77,40 76,18 11823,79 6049,76 7,80 31,47 530,09 73,74 115,61 65,23 881,53 0,02 0,14 40,31 6,18 3,05 274,35 39,30 21,10 0 1669,70 168,95 318,56 5,61 94,20 741,30 0,04 449,49 6,85 81,44 147,97
1993 88,24 82,95 92,18 123,37 79,25 76,45 78,79 105,95 126,40 88,66 87,51 100,64 61,20 62,38 94,87 90,59 63,24 0 95,35 98,95 94,00 60,27 75,80 83,27 108,75 96,47 111,32 73,37 73,60 11439,98 5718,63 8,23 30,33 483,75 64,98 106,10 66,49 1012,28 0,02 0,13 40,17 5,74 2,67 274,58 39,05 22,95 0 1655,05 181,53 301,63 5,05 83,79 643,60 0,04 466,10 6,94 77,20 142,96
1994 83,95 77,79 96,99 127,17 73,12 70,43 71,72 108,06 117,42 88,76 83,35 108,57 56,91 45,48 96,64 86,63 57,37 0 94,73 81,23 93,36 61,48 35,34 81,49 109,30 96,49 94,32 77,80 82,24 10883,17 5363,05 8,66 31,26 446,32 59,86 96,58 67,81 940,43 0,02 0,12 43,33 5,34 1,94 279,70 37,34 20,82 0 1644,31 149,02 299,55 5,15 39,07 629,80 0,04 466,17 5,88 81,86 159,73
1995 80,09 73,23 105,55 149,08 69,11 67,64 64,65 110,22 115,77 80,33 79,19 90,61 53,21 25,10 104,09 84,55 52,07 0 85,47 87,20 91,17 49,22 36,14 80,59 107,06 96,93 85,47 83,58 83,40 10383,21 5048,75 9,42 36,65 421,85 57,49 87,06 69,16 927,18 0,02 0,12 36,17 4,99 1,07 301,26 36,45 18,90 0 1483,57 159,97 292,55 4,12 39,95 622,90 0,04 468,31 5,33 87,95 161,98
1996 74,23 68,95 102,31 138,70 64,98 64,16 57,59 112,46 112,92 79,02 75,03 43,18 51,45 26,81 95,79 84,06 53,49 0 71,60 84,27 86,57 56,41 36,07 71,74 112,05 93,26 101,85 72,27 82,00 9623,08 4753,48 9,13 34,10 396,67 54,53 77,54 70,57 904,35 0,02 0,11 17,24 4,83 1,15 277,26 36,23 19,41 0 1242,72 154,60 277,78 4,72 39,88 554,50 0,05 450,57 6,35 76,04 159,26
1997 70,39 65,33 110,50 118,36 54,90 60,03 50,52 114,78 105,77 77,70 70,86 9,63 45,85 22,19 96,95 76,71 49,84 0 72,80 74,58 83,19 51,55 36,69 57,94 109,08 95,05 86,18 76,68 83,87 9125,46 4504,00 9,86 29,10 335,15 51,02 68,02 72,02 847,10 0,01 0,10 3,84 4,30 0,95 280,61 33,07 18,09 0 1263,57 136,81 266,92 4,32 40,56 447,80 0,04 459,22 5,37 80,68 162,91
1998 66,39 61,13 107,83 122,70 54,23 61,48 43,45 116,95 85,94 386,93 66,70 45,40 43,92 16,41 94,54 72,96 45,45 0 68,43 74,01 82,66 51,94 36,04 59,22 104,13 93,57 89,29 89,35 84,04 8607,71 4214,18 9,62 30,16 331,06 52,25 58,50 73,39 688,30 0,07 0,10 18,12 4,12 0,70 273,63 31,45 16,50 0 1187,75 135,77 265,22 4,35 39,84 457,70 0,04 452,07 5,57 94,02 163,23
1999 61,95 55,58 97,27 122,10 51,56 59,46 36,38 119,23 84,96 290,20 62,54 40,92 41,38 13,65 91,24 78,30 45,46 0 61,31 65,21 72,92 45,05 36,35 62,80 104,13 94,61 68,97 81,09 83,33 8030,94 3831,67 8,68 30,02 314,74 50,54 48,98 74,82 680,45 0,06 0,09 16,33 3,88 0,58 264,09 33,75 16,50 0 1064,17 119,62 233,98 3,77 40,18 485,40 0,04 457,11 4,30 85,32 161,86
2000 37,55 20,31 110,26 131,34 51,03 60,19 29,31 131,74 72,44 193,48 58,38 29,15 37,89 10,19 91,83 82,80 45,32 0 54,64 58,21 71,21 31,29 34,94 0,25 105,43 91,37 61,49 87,49 84,10 4868,45 1400,01 9,84 32,29 311,53 51,15 39,47 82,67 580,19 0,04 0,09 11,63 3,56 0,44 265,77 35,69 16,45 0 948,44 106,79 228,49 2,62 38,62 1,96 0,04 441,44 3,84 92,06 163,35
2001 35,58 19,52 105,36 137,65 49,65 58,99 22,24 143,38 75,01 96,75 54,22 33,54 36,69 13,42 93,13 92,28 46,99 0 43,33 52,83 67,19 50,11 35,91 0,24 105,30 89,85 49,57 89,91 84,37 4612,89 1345,75 9,40 33,84 303,10 50,13 29,95 89,97 600,72 0,02 0,08 13,39 3,44 0,57 269,55 39,78 17,05 0 752,12 96,93 215,60 4,20 39,70 1,89 0,04 434,08 3,09 94,60 163,88
2002 33,48 18,22 105,98 137,76 46,65 55,32 15,17 155,55 79,56 0,02 50,05 39,24 36,30 11,02 93,35 142,33 47,93 0 32,69 41,06 61,90 47,79 34,49 0,25 105,99 89,99 67,75 91,56 84,83 4340,41 1255,89 9,46 33,87 284,77 47,02 20,43 97,61 637,21 0,00 0,07 15,66 3,41 0,47 270,18 61,35 17,40 0 567,48 75,32 198,62 4,00 38,13 1,90 0,04 434,79 4,23 96,34 164,77
2003 31,66 17,18 101,07 140,37 42,85 56,06 8,10 196,23 80,25 0,02 45,89 35,69 36,36 10,43 95,38 172,79 45,91 0 22,36 40,68 61,73 56,78 36,36 0,25 83,81 90,03 77,94 87,82 84,99 4104,54 1184,72 9,02 34,51 261,56 47,65 10,91 123,13 642,71 0,00 0,07 14,25 3,41 0,45 276,06 74,49 16,66 0 388,05 74,62 198,07 4,76 40,20 1,90 0,03 434,98 4,86 92,41 165,08
2004 29,75 16,66 106,72 150,11 41,23 57,28 1,03 225,21 81,98 0,02 41,73 34,69 34,32 10,11 95,48 119,47 44,25 0 10,98 41,72 58,36 44,31 37,67 0,25 81,78 90,10 67,14 83,12 88,36 3856,38 1148,48 9,53 36,90 251,67 48,68 1,39 141,32 656,59 0,00 0,06 13,85 3,22 0,43 276,35 51,50 16,06 0 190,63 76,53 187,26 3,71 41,65 1,95 0,03 435,31 4,19 87,46 171,63
2005 30,89 15,62 106,05 148,71 39,66 65,04 135,10 254,20 84,01 0,02 37,57 31,19 418,66 12,58 95,98 90,24 41,96 0 11,24 40,78 56,26 44,48 39,09 0,24 86,89 90,19 64,59 67,93 90,47 4005,29 1077,16 9,46 36,56 242,07 55,28 181,91 159,51 672,82 0,00 0,06 12,45 39,28 0,54 277,80 38,90 15,23 0 195,10 74,81 180,51 3,73 43,21 1,88 0,03 435,75 4,03 71,48 175,73
2006 31,05 14,75 110,12 159,95 39,10 65,34 118,23 283,24 91,10 0,02 33,41 20,31 244,52 13,94 98,96 86,99 43,54 0 12,19 39,40 57,39 36,37 39,71 0,26 94,42 90,18 67,68 78,31 96,85 4025,55 1016,84 9,83 39,32 238,69 55,53 159,20 177,74 729,56 0,00 0,05 8,11 22,94 0,60 286,42 37,50 15,80 0 211,63 72,28 184,15 3,05 43,90 1,98 0,04 435,68 4,22 82,39 188,10
2007 30,41 14,07 111,91 159,03 37,95 65,85 134,72 312,32 89,22 0,02 29,24 26,50 67,76 16,28 100,13 38,07 43,85 0 12,37 37,25 54,29 21,57 41,50 0,28 102,92 90,20 71,97 62,34 98,20 3942,35 970,12 9,99 39,10 231,64 55,97 181,40 195,99 714,53 0,00 0,04 10,58 6,36 0,70 289,82 16,41 15,91 0 214,75 68,33 174,21 1,81 45,88 2,19 0,04 435,79 4,49 65,59 190,73
2008 30,16 13,35 107,20 156,20 39,19 62,50 128,47 341,35 91,24 0,02 25,08 31,23 64,33 15,64 98,75 41,28 42,09 0 12,88 36,34 50,45 33,46 40,60 0,24 92,50 90,19 69,05 63,24 95,41 3910,13 920,22 9,57 38,40 239,23 53,12 172,98 214,20 730,71 0,00 0,04 12,46 6,04 0,67 285,80 17,79 15,27 0 223,58 66,67 161,89 2,80 44,89 1,87 0,04 435,74 4,31 66,54 185,31
2009 25,88 11,74 71,95 123,09 32,82 42,49 32,46 290,10 89,54 0,02 20,92 47,81 60,55 10,04 73,48 38,20 29,16 0 11,49 31,87 46,74 36,52 36,68 0,21 75,80 89,74 54,15 13,56 83,10 3355,86 809,14 6,42 30,26 200,34 36,12 43,70 182,04 717,13 0,00 0,03 19,08 5,68 0,43 212,68 16,47 10,58 0 199,42 58,46 149,97 3,06 40,55 1,64 0,03 433,57 3,38 14,27 161,40
2010 26,81 11,30 103,35 134,40 34,16 59,92 38,53 81,35 101,17 0,02 16,76 47,12 125,97 10,26 72,82 37,06 34,25 0 13,51 32,95 48,67 49,86 38,14 0,22 67,61 89,77 67,17 90,45 92,16 3475,50 779,16 9,22 33,04 208,55 50,92 51,88 51,04 810,22 0,00 0,02 18,81 11,82 0,44 210,78 15,98 12,43 0 234,47 60,46 156,16 4,18 42,16 1,67 0,03 433,71 4,19 95,17 178,99
2011 25,96 10,96 110,18 127,03 27,25 59,44 31,06 117,31 97,54 0,02 12,59 66,50 33,69 9,47 75,23 32,30 35,82 0 14,06 29,60 48,81 43,21 38,66 0,21 67,61 89,62 75,35 54,61 93,70 3365,26 755,75 9,83 31,23 166,33 50,52 41,83 73,61 781,19 0,00 0,02 26,54 3,16 0,40 217,75 13,92 13,00 0 244,06 54,30 156,63 3,62 42,74 1,65 0,03 432,98 4,70 57,46 182,00
2012 25,04 10,43 98,48 110,42 22,77 62,87 23,00 164,90 98,75 0,02 8,43 22,75 29,79 6,38 77,77 33,10 31,88 0 13,45 30,78 47,87 41,56 36,62 0,21 71,15 89,20 80,33 8,73 90,68 3246,30 719,13 8,79 27,14 139,00 53,43 30,97 103,47 790,85 0,00 0,01 9,08 2,80 0,27 225,08 14,27 11,57 0 233,53 56,47 153,60 3,48 40,48 1,59 0,03 430,94 5,01 9,18 176,13
2013 24,00 10,05 96,25 106,91 23,35 62,61 21,19 94,65 94,09 0,02 4,27 10,70 31,09 6,10 70,60 33,71 20,63 0 13,83 30,28 47,39 47,04 35,69 0,20 105,54 89,06 74,68 4,58 92,62 3111,27 693,07 8,59 26,28 142,56 53,21 28,54 59,39 753,53 0,00 0,01 4,27 2,92 0,26 204,34 14,53 7,49 0 240,04 55,56 152,04 3,94 39,46 1,57 0,04 430,27 4,66 4,81 179,89
2014 23,25 9,59 101,31 108,01 24,20 67,83 21,47 95,45 85,56 0,02 0,11 12,88 29,12 6,02 68,39 37,99 24,32 0 13,36 25,92 48,90 50,41 37,33 0,21 109,77 88,73 54,36 10,56 92,62 3013,79 660,90 9,04 26,55 147,72 57,64 28,90 59,90 685,22 0,00 0,00 5,14 2,73 0,26 197,95 16,38 8,83 0 231,95 47,55 156,91 4,22 41,27 1,59 0,04 428,70 3,39 11,11 179,89
2015 22,79 9,04 101,90 108,44 24,50 68,63 22,98 96,91 84,66 0,02 0,11 12,44 27,46 4,94 67,48 39,49 34,43 0 13,39 25,18 47,34 50,53 37,65 0,21 105,43 87,96 54,63 2,67 90,99 2955,02 622,94 9,09 26,66 149,58 58,33 30,95 60,81 678,05 0,00 0,00 4,97 2,58 0,21 195,30 17,02 12,50 0 232,49 46,20 151,89 4,23 41,63 1,64 0,04 424,96 3,41 2,81 176,73
Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Prikaži podatke
skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 18,53 0 0,00 5,17 0,00 10,96 0,00 0,29 1,55 0,56
1991 17,35 0 0,00 3,29 0,00 11,90 0,00 0,27 1,37 0,51
1992 16,32 0 0,00 3,29 0,00 11,02 0,00 0,30 1,13 0,57
1993 15,02 0 0,00 2,86 0,00 10,28 0,00 0,36 0,97 0,54
1994 13,25 0 0,00 1,94 0,00 9,51 0,00 0,41 0,85 0,53
1995 13,07 0 0,00 1,98 0,00 9,19 0,00 0,44 0,91 0,55
1996 12,59 0 0,00 1,67 0,00 9,01 0,00 0,49 0,91 0,50
1997 12,41 0 0,00 1,86 0,00 8,66 0,00 0,49 0,85 0,55
1998 12,52 0 0,00 1,99 0,00 8,52 0,00 0,43 1,00 0,58
1999 12,24 0 0,00 2,00 0,00 8,55 0,00 0,42 0,76 0,51
2000 12,41 0 0,00 2,31 0,00 8,43 0,00 0,43 0,71 0,53
2001 12,53 0 0,00 2,26 0,00 8,29 0,00 0,44 0,97 0,58
2002 12,97 0 0,00 2,32 0 8,40 0,00 0,42 1,22 0,61
2003 13,28 0 0,00 2,52 0 8,55 0,00 0,41 1,21 0,58
2004 13,45 0 0,00 2,58 0 8,63 0,00 0,38 1,26 0,60
2005 13,71 0 0,00 2,66 0 8,73 0 0,37 1,33 0,62
2006 13,93 0 0,00 2,88 0 8,80 0 0,36 1,25 0,63
2007 14,03 0 0,00 3,00 0 8,86 0 0,36 1,17 0,65
2008 14,25 0 0,00 2,99 0 8,95 0,00 0,38 1,20 0,72
2009 15,37 0 0,00 2,13 0 11,32 0,00 0,35 0,93 0,64
2010 16,32 0 0,00 2,73 0 11,67 0,00 0,33 0,93 0,65
2011 16,02 0 0,00 2,70 0 11,43 0,00 0,34 0,89 0,67
2012 15,45 0 0,00 2,43 0 11,27 0,00 0,32 0,79 0,64
2013 15,81 0 0,01 2,49 0 11,58 0,00 0,29 0,82 0,62
2014 13,75 0 0,01 2,41 0 9,64 0,00 0,27 0,93 0,49
2015 14,00 0 0,01 2,39 0 9,95 0,00 0,27 0,86 0,52
Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12128,87 1356,48 66,67 384,15 18,53 110,86 3073,08 526,74 328,01 742,48 1,01 43,13 28,22 23,44 502,81 66,17 104,63 0 750,48 1781,57 34,22 8,07 67,50 1252 2,09 45,64 74,00 576,14 160,74
1991 95,65 97,58 90,22 93,03 93,63 92,63 93,43 99,84 103,71 86,39 99,69 95,47 105,67 109,29 102,94 98,36 98,55 0 84,12 102,83 98,28 98,63 96,77 97,44 102,09 105,46 87,31 93,25 84,27 11600,98 1323,64 60,15 357,39 17,35 102,69 2871,10 525,92 340,16 641,42 1,01 41,18 29,82 25,62 517,60 65,08 103,11 0 631,33 1831,91 33,63 7,96 65,32 1220 2,14 48,13 64,60 537,27 135,46
1992 90,48 93,53 85,19 105,14 88,04 88,46 86,85 100,04 105,48 67,15 99,37 87,58 70,72 101,50 98,74 86,47 74,42 0 67,12 104,42 87,46 66,10 89,04 97,44 106,37 90,22 113,96 85,31 47,82 10974,00 1268,70 56,80 403,89 16,32 98,07 2669,12 526,97 345,97 498,57 1,00 37,78 19,96 23,79 496,46 57,22 77,86 0 503,70 1860,35 29,93 5,33 60,10 1220 2,23 41,17 84,33 491,53 76,87
1993 84,30 78,90 80,85 102,98 81,03 78,99 80,28 100,23 116,85 47,91 99,06 95,47 81,91 106,50 93,99 85,75 76,19 0 50,02 107,62 89,90 52,49 80,56 91,05 109,64 93,32 116,53 77,79 41,74 10224,22 1070,23 53,90 395,61 15,02 87,57 2467,13 527,93 383,28 355,71 1,00 41,18 23,11 24,96 472,61 56,74 79,72 0 375,38 1917,36 30,76 4,24 54,38 1140 2,30 42,59 86,23 448,19 67,09
1994 77,78 62,73 76,28 100,81 71,47 75,08 73,71 99,66 107,75 28,67 98,75 81,17 74,58 104,07 92,09 78,24 65,69 0 34,59 107,83 108,04 52,03 75,41 90,65 111,86 84,88 130,02 73,92 35,04 9434,10 850,95 50,86 387,28 13,25 83,24 2265,15 524,94 353,42 212,84 1,00 35,01 21,05 24,39 463,02 51,77 68,73 0 259,59 1921,03 36,97 4,20 50,90 1135 2,34 38,74 96,21 425,90 56,32
1995 73,59 64,58 69,88 109,06 70,53 69,15 67,14 99,80 112,62 8,94 98,44 77,74 75,06 105,85 96,23 73,92 63,51 0 32,61 96,69 108,00 69,31 73,10 90,65 112,93 86,66 130,52 69,12 36,40 8925,13 876,05 46,59 418,97 13,07 76,66 2063,17 525,67 369,40 66,36 0,99 33,53 21,18 24,81 483,86 48,91 66,45 0 244,73 1722,59 36,96 5,59 49,34 1135 2,36 39,55 96,58 398,24 58,51
1996 63,99 44,84 68,63 46,42 67,91 68,73 60,56 110,65 113,64 7,91 98,12 53,38 80,61 110,07 89,33 75,46 64,49 0 29,50 84,62 97,41 78,12 68,15 73,60 114,81 94,97 133,48 66,84 37,23 7761,29 608,19 45,76 178,31 12,59 76,20 1861,19 582,83 372,76 58,77 0,99 23,03 22,75 25,80 449,16 49,93 67,48 0 221,41 1507,59 33,33 6,30 46,00 921,50 2,40 43,34 98,77 385,07 59,84
1997 57,40 41,05 65,77 40,84 66,97 68,97 53,99 127,41 109,80 7,10 97,81 32,52 83,44 106,72 90,56 67,98 63,95 0 28,39 60,41 97,13 77,94 60,99 66,31 116,80 89,58 132,82 59,09 36,92 6962,04 556,80 43,85 156,88 12,41 76,46 1659,21 671,13 360,14 52,73 0,99 14,03 23,54 25,01 455,35 44,98 66,91 0 213,03 1076,28 33,24 6,29 41,17 830,20 2,45 40,88 98,28 340,45 59,35
1998 50,92 33,94 63,67 40,83 67,57 67,07 47,42 98,05 91,45 6,19 97,50 18,64 104,20 105,46 88,95 66,13 54,93 0 26,69 54,78 96,87 87,77 48,34 61,24 118,74 91,03 141,60 48,10 34,99 6175,74 460,38 42,45 156,85 12,52 74,36 1457,22 516,44 299,95 45,99 0,98 8,04 29,41 24,72 447,23 43,76 57,48 0 200,32 975,89 33,15 7,08 32,63 766,70 2,49 41,55 104,78 277,14 56,24
1999 43,44 30,89 62,40 41,96 66,03 66,14 40,85 87,75 91,93 5,24 97,18 19,32 93,00 122,97 84,45 58,31 52,56 0 23,98 36,43 99,49 87,94 42,44 51,37 120,63 89,69 120,54 33,34 33,36 5268,23 418,99 41,60 161,21 12,24 73,33 1255,24 462,19 301,53 38,90 0,98 8,33 26,24 28,82 424,62 38,58 55,00 0 179,95 649,12 34,04 7,10 28,65 643,20 2,53 40,93 89,20 192,09 53,63
2000 33,62 25,75 59,25 45,89 66,95 64,93 34,27 62,69 82,49 4,18 96,87 13,19 81,33 98,96 80,41 59,97 69,08 0 22,09 31,26 98,65 83,49 46,96 4,57 122,89 82,80 151,50 20,36 32,41 4077,58 349,30 39,50 176,27 12,41 71,99 1053,26 330,24 270,58 31,06 0,98 5,69 22,95 23,19 404,30 39,68 72,28 0 165,81 556,86 33,76 6,74 31,70 57,20 2,57 37,79 112,11 117,27 52,09
2001 28,21 25,19 62,03 43,41 67,62 59,07 27,70 33,19 83,01 4,28 96,56 6,44 99,43 137,98 63,90 59,88 72,23 0 19,20 23,86 92,60 81,25 47,25 4,63 123,84 90,24 123,53 13,70 32,23 3421,81 341,74 41,36 166,74 12,53 65,49 851,28 174,83 272,27 31,79 0,97 2,78 28,06 32,34 321,28 39,62 75,58 0 144,07 425,01 31,69 6,56 31,90 57,98 2,59 41,19 91,41 78,95 51,82
2002 25,18 22,91 60,94 44,28 69,99 55,37 21,13 30,29 87,07 4,12 96,25 5,92 98,29 108,36 58,12 69,50 56,80 0 16,18 22,28 97,00 85,32 40,79 4,77 125,02 86,34 128,44 10,24 23,55 3054,66 310,76 40,63 170,10 12,97 61,39 649,29 159,57 285,60 30,62 0,97 2,55 27,74 25,40 292,23 45,99 59,43 0 121,40 396,85 33,19 6,88 27,53 59,67 2,62 39,40 95,05 58,97 37,85
2003 22,69 21,01 59,89 42,89 71,65 51,42 14,56 27,07 98,06 3,95 95,93 5,45 97,05 111,48 62,31 75,04 62,79 0 13,76 15,54 90,64 85,21 47,95 4,77 49,58 95,59 152,71 10,69 22,81 2752,30 284,97 39,93 164,76 13,28 57,00 447,31 142,61 321,65 29,34 0,97 2,35 27,39 26,13 313,29 49,65 65,70 0 103,29 276,86 31,02 6,88 32,36 59,67 1,04 43,63 113,00 61,56 36,66
2004 20,85 21,87 62,14 39,64 72,57 53,06 7,98 23,21 88,60 3,95 95,62 4,55 91,25 125,69 57,03 62,83 59,05 0 11,18 20,02 89,07 76,55 37,89 4,83 24,61 94,58 166,48 10,99 22,72 2528,28 296,66 41,43 152,28 13,45 58,83 245,32 122,26 290,60 29,30 0,97 1,96 25,75 29,46 286,73 41,57 61,79 0 83,88 356,64 30,48 6,18 25,58 60,47 0,52 43,16 123,19 63,32 36,51
2005 18,93 19,28 63,60 38,93 73,96 50,97 6,82 18,80 85,98 3,97 95,31 3,95 96,55 114,45 65,03 58,11 56,93 0 10,63 13,22 34,74 71,02 39,70 4,50 24,71 99,42 149,16 10,45 23,64 2296,32 261,56 42,40 149,53 13,71 56,51 209,65 99,04 282,02 29,51 0,96 1,70 27,25 26,83 326,99 38,45 59,57 0 79,77 235,61 11,89 5,73 26,80 56,40 0,52 45,38 110,38 60,19 38,00
2006 19,08 17,31 60,85 39,14 75,16 48,28 9,07 14,63 90,04 3,85 95,49 4,29 101,68 138,01 69,50 57,26 57,91 0 10,43 9,14 36,30 62,47 39,72 4,68 24,12 90,21 198,82 10,24 23,13 2313,79 234,86 40,57 150,34 13,93 53,53 278,82 77,07 295,35 28,59 0,96 1,85 28,69 32,35 349,43 37,89 60,60 0 78,31 162,76 12,42 5,04 26,81 58,64 0,50 41,17 147,13 59,00 37,18
2007 18,87 16,04 55,11 44,44 75,70 45,47 6,85 31,45 87,07 3,85 95,18 3,49 91,57 148,73 77,32 46,70 54,77 0 10,05 9,02 34,77 82,65 45,49 4,79 25,54 85,61 122,29 10,00 22,31 2288,78 217,55 36,74 170,72 14,03 50,41 210,41 165,66 285,60 28,62 0,96 1,51 25,84 34,86 388,76 30,90 57,31 0 75,45 160,72 11,90 6,67 30,70 59,91 0,53 39,07 90,50 57,60 35,85
2008 18,69 16,69 55,20 43,27 76,86 40,66 7,22 31,62 87,51 4,23 94,86 4,70 92,84 87,49 78,79 50,36 50,22 0 9,77 8,26 42,22 83,08 43,83 4,14 25,11 78,69 100,53 12,07 22,30 2266,52 226,38 36,80 166,22 14,25 45,08 221,80 166,56 287,04 31,37 0,96 2,03 26,20 20,51 396,17 33,32 52,54 0 73,35 147,22 14,45 6,70 29,59 51,78 0,53 35,92 74,39 69,53 35,84
2009 16,49 15,29 51,20 37,28 82,94 28,88 5,97 32,70 84,08 4,01 94,55 5,84 97,56 91,32 61,83 49,90 69,59 0 8,43 7,29 30,97 75,53 38,39 2,77 23,16 80,29 61,67 8,97 20,31 2000,02 207,43 34,13 143,21 15,37 32,02 183,43 172,24 275,78 29,75 0,95 2,52 27,53 21,40 310,88 33,02 72,81 0 63,29 129,85 10,60 6,09 25,91 34,69 0,48 36,65 45,64 51,69 32,64
2010 17,44 16,79 63,98 39,39 88,04 40,38 6,61 31,88 90,73 4,22 849,48 4,98 92,75 70,83 61,55 47,50 74,32 0 9,50 7,87 42,98 79,44 38,68 3,02 22,37 69,92 58,55 8,95 22,59 2115,02 227,77 42,65 151,31 16,32 44,77 203,08 167,95 297,61 31,37 8,57 2,15 26,17 16,60 309,46 31,43 77,76 0 71,26 140,22 14,71 6,41 26,11 37,77 0,47 31,91 43,32 51,54 36,32
2011 16,13 15,10 56,90 40,11 86,46 38,50 6,90 19,62 89,47 4,23 96,19 4,85 94,82 73,07 53,35 43,57 82,01 0 9,12 7,40 38,04 78,11 35,89 2,42 21,32 63,97 69,31 7,44 20,56 1956,61 204,85 37,93 154,09 16,02 42,68 212,04 103,34 293,46 31,44 0,97 2,09 26,76 17,13 268,26 28,83 85,81 0 68,48 131,83 13,02 6,30 24,23 30,24 0,45 29,20 51,29 42,84 33,04
2012 16,22 15,31 46,86 39,58 83,38 41,40 7,15 17,31 93,49 3,32 102,78 3,57 91,53 76,32 57,08 42,84 84,62 0 8,70 6,64 40,32 58,66 33,52 2,41 20,70 62,27 76,88 8,44 21,02 1967,64 207,66 31,24 152,05 15,45 45,90 219,63 91,16 306,64 24,63 1,04 1,54 25,83 17,89 287,01 28,35 88,54 0 65,33 118,33 13,80 4,73 22,62 30,11 0,43 28,42 56,89 48,64 33,79
2013 15,66 15,50 45,16 39,72 85,29 40,10 6,23 14,01 87,31 3,35 1150,53 3,46 91,00 67,59 56,07 44,08 79,32 0 8,75 6,87 35,95 45,43 33,14 2,43 26,54 54,23 80,71 7,26 23,38 1899,72 210,29 30,11 152,59 15,81 44,45 191,30 73,82 286,38 24,90 11,61 1,49 25,68 15,84 281,95 29,17 83,00 0 65,65 122,42 12,30 3,67 22,37 30,47 0,56 24,75 59,72 41,84 37,59
2014 14,98 15,15 41,58 41,10 74,16 44,27 5,83 15,22 86,01 2,95 441,49 3,91 86,08 67,27 53,52 40,66 70,04 0 8,23 6,54 36,44 50,09 33,78 2,50 17,21 45,75 67,29 5,86 19,20 1817,43 205,48 27,72 157,89 13,75 49,08 179,23 80,16 282,11 21,88 4,46 1,69 24,29 15,77 269,09 26,90 73,28 0 61,75 116,56 12,47 4,04 22,80 31,36 0,36 20,88 49,79 33,77 30,86
2015 15,24 15,53 42,51 42,39 75,54 44,26 5,85 14,70 88,48 2,90 2,55 3,62 84,19 67,26 55,78 40,07 77,41 0 8,25 6,41 41,64 51,22 35,70 2,04 19,10 47,00 67,55 6,33 20,62 1848,44 210,61 28,34 162,84 14,00 49,06 179,72 77,44 290,22 21,52 0,03 1,56 23,76 15,77 280,46 26,52 80,99 0 61,89 114,23 14,25 4,13 24,09 25,56 0,40 21,45 49,99 36,46 33,15
Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Prikaži podatke
skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 8,73 0 0,00 0,96 0 6,33 0,02 0,05 1,37 0,00
1991 9,21 0 0,00 0,66 0 7,23 0,02 0,04 1,25 0,00
1992 8,16 0 0,00 0,66 0 6,38 0,02 0,05 1,06 0,00
1993 7,26 0 0,00 0,63 0 5,63 0,01 0,05 0,93 0,00
1994 6,34 0 0,00 0,49 0 4,89 0,02 0,05 0,89 0,00
1995 6,04 0 0,00 0,48 0 4,56 0,02 0,06 0,92 0,00
1996 5,75 0 0,00 0,43 0 4,37 0,02 0,07 0,86 0,00
1997 5,34 0 0,00 0,47 0 4,03 0,02 0,07 0,76 0,00
1998 5,28 0 0,00 0,47 0 3,88 0,02 0,06 0,85 0,00
1999 5,23 0 0,00 0,48 0 3,90 0,02 0,05 0,78 0,00
2000 5,08 0 0,00 0,51 0 3,77 0,02 0,06 0,72 0,00
2001 5,10 0 0,00 0,51 0 3,68 0,02 0,06 0,84 0,00
2002 5,40 0 0,00 0,63 0 3,71 0,01 0,06 0,98 0,00
2003 5,50 0 0,00 0,70 0 3,77 0,01 0,07 0,93 0,00
2004 5,55 0 0,00 0,73 0 3,76 0,02 0,08 0,97 0,00
2005 5,66 0 0,00 0,74 0 3,78 0,02 0,09 1,04 0,00
2006 5,70 0 0,00 0,76 0 3,81 0,02 0,09 1,01 0,01
2007 5,65 0 0,00 0,74 0 3,84 0,02 0,11 0,94 0,01
2008 5,63 0 0,00 0,64 0 3,87 0,02 0,14 0,95 0,01
2009 6,13 0 0,00 0,35 0 4,90 0,01 0,12 0,74 0,01
2010 6,34 0 0,00 0,46 0 5,02 0,01 0,12 0,71 0,01
2011 6,37 0 0,00 0,61 0 4,92 0,01 0,13 0,68 0,01
2012 6,27 0 0,00 0,64 0 4,85 0,01 0,14 0,63 0,01
2013 6,41 0 0,00 0,63 0 4,98 0,01 0,14 0,64 0,01
2014 5,59 0 0,00 0,63 0 4,14 0,01 0,14 0,66 0,00
2015 5,64 0 0,00 0,62 0 4,27 0,01 0,14 0,60 0,01
Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri:

 

 

Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9781,06 205,54 17,72 7313,54 8,73 19,95 274,26 155,53 146,77 19,84 0,00 4,34 18,51 17,08 98,63 48,82 79,06 0 373,15 45,04 16,14 8,19 5,49 751,60 13,96 23,69 49,68 49,51 16,28
1991 84,37 93,42 107,29 80,49 105,55 102,34 93,31 97,83 114,21 89,71 100 96,25 105,84 108,27 102,35 97,84 98,09 0 77,86 115,43 79,09 99,57 112,90 99,39 97,22 95,34 88,42 99,19 103,87 8252,26 192,01 19,01 5886,83 9,21 20,41 255,90 152,16 167,63 17,80 0,00 4,18 19,59 18,50 100,95 47,77 77,55 0 290,52 51,99 12,76 8,16 6,20 747 13,57 22,58 43,93 49,11 16,92
1992 90,37 83,16 95,48 85,79 93,50 92,61 86,61 98,10 112,09 80,00 100 88,46 49,31 93,22 95,92 82,46 54,55 0 59,27 113,07 79,71 68,40 110,64 150,48 102,13 72,85 111,54 93,46 74,76 8839,45 170,92 16,92 6274,57 8,16 18,47 237,55 152,57 164,52 15,87 0,00 3,84 9,12 15,93 94,61 40,26 43,13 0 221,15 50,93 12,86 5,60 6,08 1131 14,25 17,26 55,42 46,28 12,17
1993 96,27 61,27 93,78 94,24 83,18 85,32 79,92 96,11 155,60 70,17 100 94,98 55,75 99,16 98,32 80,54 59,76 0 53,29 108,67 80,91 58,77 116,44 148,35 102,56 75,64 124,29 83,29 58,40 9416,64 125,93 16,62 6892,14 7,26 17,02 219,19 149,48 228,38 13,92 0,00 4,12 10,32 16,94 96,98 39,32 47,25 0 198,83 48,95 13,06 4,82 6,39 1115 14,31 17,92 61,75 41,24 9,51
1994 85,94 57,47 95,42 84,02 72,60 78,22 73,23 95,11 143,28 60,53 100 81,99 50,32 96,61 98,70 70,38 42,65 0 45,44 96,33 107,86 75,01 114,72 126,58 89,12 68,23 131,03 82,93 52,34 8405,40 118,13 16,91 6145,06 6,34 15,60 200,83 147,93 210,29 12,01 0,00 3,56 9,31 16,50 97,36 34,36 33,72 0 169,55 43,39 17,41 6,15 6,30 951,40 12,44 16,16 65,10 41,06 8,52
1995 87,30 46,18 98,10 81,05 69,25 75,10 66,53 94,95 143,79 51,13 100 48,48 47,91 94,14 102,33 63,68 38,22 0 42,71 96,73 107,60 122,20 112,57 180,55 80,21 70,63 132,86 84,27 54,45 8539,28 94,92 17,38 5927,28 6,04 14,98 182,48 147,67 211,03 10,14 0,00 2,10 8,87 16,08 100,93 31,09 30,22 0 159,39 43,57 17,36 10,01 6,18 1357 11,19 16,73 66,01 41,73 8,87
1996 82,80 21,31 101,70 81,45 65,83 78,75 59,84 95,03 138,61 43,64 100 45,56 52,76 97,41 95,59 64,19 40,71 0 40,08 101,97 104,18 140,70 115,91 129,24 72,84 78,15 136,46 82,15 57,83 8098,63 43,81 18,02 5956,98 5,75 15,71 164,12 147,80 203,43 8,66 0,00 1,98 9,76 16,64 94,29 31,34 32,19 0 149,55 45,93 16,81 11,53 6,37 971,40 10,17 18,51 67,80 40,68 9,42
1997 75,66 16,23 87,43 76,65 61,19 68,65 53,15 96,37 129,54 37,31 100 30,15 52,85 97,81 102,15 56,26 38,28 0 46,23 90,03 99,86 140,75 115,33 87,47 66,93 72,08 146,87 71,97 51,90 7400,84 33,37 15,49 5605,57 5,34 13,69 145,76 149,89 190,12 7,40 0,00 1,31 9,78 16,71 100,75 27,47 30,27 0 172,52 40,55 16,11 11,53 6,33 657,40 9,34 17,07 72,97 35,63 8,45
1998 74,03 12,67 92,15 75,61 60,48 68,74 46,45 95,03 114,53 30,99 100 11,74 58,20 96,87 100,01 59,15 24,41 0 42,81 88,44 100,72 113,75 106,10 87,37 63,27 72,64 139,24 70,83 49,31 7240,91 26,04 16,33 5529,45 5,28 13,71 127,40 147,80 168,09 6,15 0,00 0,51 10,77 16,55 98,64 28,88 19,30 0 159,76 39,84 16,25 9,32 5,83 656,70 8,83 17,21 69,18 35,07 8,03
1999 71,44 11,46 102,04 74,15 59,92 68,08 39,76 94,41 113,49 28,18 100 12,29 52,62 103,24 100,98 45,45 24,41 0 42,02 82,27 103,74 110,76 105,61 74,06 58,25 70,86 115,79 70,44 49,41 6987,64 23,56 18,08 5422,71 5,23 13,58 109,05 146,83 166,57 5,59 0,00 0,53 9,74 17,64 99,60 22,19 19,30 0 156,81 37,06 16,74 9,08 5,80 556,60 8,13 16,78 57,53 34,88 8,05
2000 34,56 9,55 83,58 33,45 58,22 66,53 33,07 93,54 100,86 25,68 100 12,01 51,26 95,99 68,51 46,22 32,10 0 41,02 76,00 89,42 104,22 117,85 3,35 47,04 63,06 114,31 45,21 45,61 3380,29 19,64 14,81 2446,22 5,08 13,27 90,69 145,49 148,04 5,09 0,00 0,52 9,49 16,40 67,58 22,57 25,38 0 153,07 34,23 14,43 8,54 6,47 25,18 6,57 14,94 56,79 22,39 7,43
2001 13,97 10,21 86,96 5,88 58,42 68,89 26,37 90,49 110,85 24,58 100 14,66 52,29 91,41 66,10 44,11 34,79 0 43,42 71,86 101,43 101,49 124,06 3,80 46,07 68,16 107,74 45,04 46,40 1366,54 20,99 15,41 430,04 5,10 13,74 72,33 140,74 162,70 4,88 0,00 0,64 9,68 15,62 65,19 21,54 27,51 0 162,03 32,37 16,37 8,32 6,81 28,58 6,43 16,15 53,53 22,30 7,56
2002 13,25 9,04 85,21 5,82 61,92 62,32 19,68 84,12 116,31 23,58 100 10,75 54,83 90,79 51,98 43,33 25,92 0 40,96 65,07 104,91 99,82 114,96 3,49 43,61 65,63 108,01 35,09 41,80 1296,02 18,57 15,10 425,98 5,40 12,43 53,98 130,82 170,70 4,68 0,00 0,47 10,15 15,51 51,27 21,15 20,49 0 152,85 29,31 16,93 8,18 6,31 26,25 6,09 15,55 53,67 17,38 6,81
2003 13,47 8,75 94,33 6,03 62,97 66,89 12,99 82,10 114,72 23,17 100 11,70 56,19 94,42 65,32 42,10 33,34 0 40,56 64,64 103,80 99,86 129,33 3,49 46,80 75,25 123,83 35,00 40,20 1317,40 17,98 16,72 440,71 5,50 13,34 35,62 127,69 168,37 4,60 0,00 0,51 10,40 16,13 64,43 20,55 26,36 0 151,34 29,12 16,75 8,18 7,10 26,25 6,53 17,83 61,52 17,33 6,55
2004 11,84 8,70 93,47 4,53 63,64 78,12 6,29 77,81 114,73 32,29 100 11,82 56,26 92,54 56,05 41,41 30,88 0 38,73 62,42 104,04 103,58 135,39 3,35 37,52 73,76 109,45 35,08 39,69 1158,21 17,89 16,56 331,50 5,55 15,58 17,26 121,02 168,39 6,41 0,00 0,51 10,41 15,81 55,29 20,22 24,41 0 144,51 28,12 16,79 8,49 7,43 25,15 5,24 17,47 54,38 17,37 6,46
2005 12,63 8,58 103,76 4,49 64,86 95,53 31,96 75,09 115,43 25,68 100 11,99 62,82 82,49 73,59 43,35 30,24 0 38,04 57,63 82,99 94,19 153,73 3,24 30,22 78,12 111,32 34,00 41,18 1235,14 17,63 18,39 328,17 5,66 19,06 87,65 116,78 169,42 5,09 0,00 0,52 11,63 14,09 72,58 21,17 23,91 0 141,94 25,96 13,39 7,72 8,44 24,38 4,22 18,51 55,31 16,83 6,71
2006 12,34 8,13 108,41 3,86 65,27 90,55 33,09 72,86 124,03 25,05 100 14,13 60,46 82,93 81,81 41,54 31,27 0 39,68 51,47 83,32 83,75 161,45 3,05 24,03 67,99 114,03 33,55 38,60 1206,87 16,71 19,21 282,07 5,70 18,06 90,76 113,32 182,03 4,97 0,00 0,61 11,19 14,17 80,69 20,28 24,72 0 148,07 23,19 13,45 6,86 8,87 22,93 3,35 16,10 56,66 16,61 6,29
2007 13,60 7,84 103,87 5,64 64,76 90,86 33,72 73,50 120,70 27,52 100 10,77 58,97 78,30 99,37 39,94 28,50 0 38,57 48,62 82,82 83,07 185,59 2,88 15,22 62,32 93,44 37,15 36,65 1330,26 16,12 18,41 412,23 5,65 18,12 92,48 114,32 177,15 5,46 0,00 0,47 10,91 13,38 98,02 19,50 22,54 0 143,91 21,90 13,36 6,81 10,19 21,67 2,12 14,76 46,42 18,39 5,97
2008 12,05 8,91 104,87 3,63 64,50 95,95 37,73 72,46 100,42 28,53 100 11,01 60,94 75,53 109,16 41,76 26,19 0 41,74 49,21 92,62 86,92 174,12 2,92 10,71 58,54 75,36 38,33 36,46 1178,68 18,32 18,58 265,14 5,63 19,14 103,48 112,69 147,38 5,66 0,00 0,48 11,28 12,90 107,67 20,39 20,71 0 155,74 22,17 14,95 7,12 9,56 21,96 1,50 13,87 37,44 18,98 5,94
2009 11,59 9,21 70,33 3,69 70,18 88,70 31,33 71,50 94,90 26,23 345,52 11,01 60,72 82,36 95,72 42,24 33,40 0 44,10 47,56 97,65 91,79 158,79 2,81 9,19 56,99 52,02 29,89 32,98 1133,99 18,92 12,46 270,04 6,13 17,69 85,92 111,20 139,28 5,20 0,00 0,48 11,24 14,07 94,42 20,62 26,41 0 164,56 21,42 15,76 7,52 8,72 21,13 1,28 13,50 25,85 14,80 5,37
2010 12,49 10,74 72,88 3,86 72,61 90,86 31,81 70,67 107,08 24,46 6498,05 12,15 61,94 64,05 97,12 40,04 37,57 0 54,90 50,12 110,30 101,87 162,76 3,24 9,17 57,89 59,01 31,35 36,33 1221,38 22,07 12,91 282,11 6,34 18,12 87,24 109,92 157,16 4,85 0,06 0,53 11,46 10,94 95,80 19,55 29,70 0 204,87 22,58 17,80 8,35 8,94 24,34 1,28 13,71 29,32 15,52 5,92
2011 11,93 9,26 74,94 3,98 72,95 94,75 30,47 73,85 102,22 25,02 5059,17 10,09 61,05 66,28 74,73 36,89 43,27 0 48,21 43,30 98,65 86,19 143,61 2,70 9,67 51,46 64,17 28,79 32,45 1166,74 19,03 13,28 291,14 6,37 18,90 83,56 114,87 150,03 4,96 0,05 0,44 11,30 11,32 73,71 18,01 34,21 0 179,90 19,51 15,92 7,06 7,89 20,32 1,35 12,19 31,88 14,25 5,28
2012 12,11 10,62 71,28 4,02 71,85 95,84 30,28 74,46 104,07 23,34 5016,09 10,96 61,47 68,19 91,92 35,84 45,30 0 45,57 45,37 106,85 87,09 133,80 2,86 9,62 47,26 64,20 26,10 33,29 1184,27 21,83 12,63 294,18 6,27 19,12 83,04 115,80 152,74 4,63 0,05 0,48 11,38 11,65 90,66 17,50 35,81 0 170,03 20,44 17,24 7,14 7,35 21,53 1,34 11,20 31,90 12,92 5,42
2013 12,08 11,23 71,17 3,89 73,39 98,11 28,86 76,36 103,56 23,40 5874,92 11,46 62,02 59,89 86,99 38,05 45,69 0 48,60 48,49 102,27 87,14 135,74 2,94 7,65 43,51 60,73 26,81 37,91 1181,18 23,09 12,61 284,81 6,41 19,57 79,16 118,76 152,00 4,64 0,06 0,50 11,48 10,23 85,80 18,58 36,12 0 181,35 21,84 16,50 7,14 7,45 22,09 1,07 10,31 30,17 13,27 6,17
2014 11,38 9,91 68,48 4,18 64,03 95,65 29,23 75,51 95,44 23,49 1547,60 12,83 57,59 58,55 77,45 33,26 37,34 0 41,02 42,27 60,17 86,70 120,26 2,46 7,12 33,95 56,36 18,34 29,48 1113,29 20,38 12,14 305,46 5,59 19,08 80,17 117,44 140,08 4,66 0,02 0,56 10,66 10,00 76,39 16,24 29,52 0 153,07 19,04 9,71 7,10 6,60 18,47 0,99 8,04 28,00 9,08 4,80
2015 11,61 10,53 69,49 4,21 64,68 99,03 29,37 74,52 95,00 23,91 1286,81 12,30 58,40 56,52 82,86 32,43 39,16 0 43,87 42,43 58,30 85,74 132,56 2,63 8,75 34,79 55,31 19,01 32,63 1135,12 21,65 12,31 307,62 5,64 19,75 80,56 115,91 139,43 4,74 0,01 0,53 10,81 9,66 81,73 15,83 30,96 0 163,72 19,11 9,41 7,03 7,28 19,76 1,22 8,24 27,48 9,41 5,31
Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Prikaži podatke
Industrijski procesi in raba topil Proizvodnja elektrike in toplote Raba goriv v industriji Cestni promet Ostali promet Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ubežne emisije Odpadki Kmetijstvo
1990 46,27 0,37 0,03 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1991 40,30 0,33 0,02 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1992 37,15 0,37 0,02 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1993 37,34 0,36 0,02 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1994 37,14 0,35 0,02 0 0,00 0,08 0 0,02 0
1995 37,06 0,36 0,02 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1996 35,84 0,33 0,02 0 0,00 0,08 0 0,00 0
1997 37,18 0,36 0,02 0 0,00 0,08 0 0,02 0
1998 36,90 0,38 0,03 0 0,00 0,08 0 0,02 0
1999 37,44 0,34 0,01 0 0,00 0,08 0 0,01 0
2000 37,84 0,35 0,02 0 0,00 0,08 0 0,01 0
2001 37,76 0,38 0,02 0 0,00 0,07 0 0,03 0
2002 0 0,41 0,03 0 0,00 0,07 0 0,05 0
2003 0 0,38 0,03 0 0,00 0,07 0 0,06 0
2004 0 0,39 0,04 0 0,00 0,07 0 0,02 0
2005 0 0,40 0,05 0 0 0,08 0 0,02 0
2006 0 0,40 0,05 0 0 0,08 0 0,02 0
2007 0 0,41 0,04 0 0 0,08 0 0,02 0
2008 0 0,41 0,04 0 0 0,08 0 0,02 0
2009 0 0,39 0,04 0 0 0,10 0 0,03 0
2010 0 0,41 0,06 0 0 0,11 0 0,07 0
2011 0 0,41 0,05 0 0 0,11 0 0,07 0
2012 0 0,39 0,05 0 0 0,11 0 0,07 0
2013 0 0,38 0,06 0 0 0,11 0 0,07 0
2014 0 0,29 0,08 0 0 0,09 0 0,05 0
2015 0 0,31 0,08 0 0 0,10 0 0,04 0
Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri:

 

 

Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5836,90 3752,79 1,40 326,72 46,75 2,42 99,32 3,86 7,51 45,29 0,00 0,44 11,13 0,20 43,30 40,80 2,56 0 27,21 1195,76 41,26 0,19 27,38 4,55 0,05 0,27 22,97 40,84 91,94
1991 96,82 97,57 106,07 68,39 87,15 96,75 92,96 89,10 97,31 80,53 100 101,17 124,77 110,15 97,98 100,06 104,77 0 119,33 101,79 99,78 97,08 163,49 126,40 101,50 110,56 64,92 98,07 92,05 5651,17 3661,63 1,48 223,44 40,74 2,34 92,33 3,44 7,31 36,47 0,00 0,44 13,89 0,22 42,42 40,83 2,69 0 32,47 1217,23 41,16 0,19 44,76 5,75 0,05 0,30 14,91 40,05 84,63
1992 101,12 109,46 109,00 20,29 80,51 94,43 85,91 112,04 109,91 63,05 100 98,92 85,78 111,15 94,06 100,23 110,92 0 61,77 104,03 100,93 84,90 99,49 152,80 104,86 98,07 83,74 96,39 75,78 5902,12 4107,94 1,52 66,31 37,63 2,29 85,33 4,32 8,26 28,56 0,00 0,43 9,55 0,22 40,73 40,89 2,84 0 16,81 1243,92 41,64 0,16 27,24 6,95 0,05 0,27 19,24 39,36 69,67
1993 101,72 121,72 111,03 81,26 80,87 88,35 78,87 112,32 112,55 45,96 100 99,24 68,20 121,19 92,33 100,27 107,85 0 42,63 52,43 100,69 74,45 73,14 179,20 108,19 101,56 118,14 144,04 69,64 5937,47 4567,89 1,55 265,49 37,81 2,14 78,34 4,33 8,46 20,82 0,00 0,43 7,59 0,24 39,98 40,91 2,76 0 11,60 626,96 41,54 0,14 20,03 8,15 0,05 0,28 27,14 58,82 64,02
1994 99,19 134,86 118,44 61,71 80,44 80,65 71,83 116,78 114,02 23,06 100 101,25 39,59 120,60 88,90 100,33 107,94 0 38,54 6,04 98,74 111,30 35,07 205,60 110,45 91,09 93,24 213,48 56,54 5789,44 5061,00 1,65 201,60 37,61 1,95 71,34 4,51 8,57 10,44 0,00 0,44 4,41 0,24 38,49 40,94 2,77 0 10,49 72,22 40,73 0,21 9,60 9,35 0,05 0,25 21,42 87,17 51,98
1995 102,49 140,99 123,95 46,06 80,27 73,54 64,79 118,08 127,43 2,62 100 299,06 42,95 133,56 88,43 100,43 108,95 0 29,43 5,83 98,32 173,02 30,64 232,00 111,58 95,88 107,78 283,31 57,72 5981,95 5290,99 1,73 150,48 37,52 1,78 64,35 4,56 9,58 1,19 0,00 1,31 4,78 0,26 38,29 40,98 2,79 0 8,01 69,70 40,56 0,33 8,39 10,55 0,06 0,26 24,76 115,69 53,06
1996 101,98 141,05 135,42 42,38 77,59 72,43 57,74 119,89 144,22 5,28 100 174,23 45,08 135,09 97,54 100,45 109,90 0 34,80 5,89 104,42 191,94 30,87 258,40 114,05 106,10 88,77 229,04 60,65 5952,42 5293,17 1,89 138,46 36,27 1,75 57,35 4,63 10,84 2,39 0,00 0,76 5,02 0,26 42,23 40,99 2,82 0 9,47 70,43 43,08 0,37 8,45 11,75 0,06 0,29 20,39 93,53 55,76
1997 103,20 143,13 124,54 60,67 80,58 72,11 50,70 126,20 142,08 5,41 100 122,37 45,79 133,76 97,50 2,37 110,84 0 33,69 5,19 106,03 198,51 33,24 284,80 114,84 101,49 86,84 203,70 56,41 6023,59 5371,22 1,74 198,23 37,67 1,75 50,36 4,87 10,68 2,45 0,00 0,53 5,10 0,26 42,22 0,97 2,84 0 9,17 62,05 43,74 0,38 9,10 12,95 0,06 0,28 19,95 83,18 51,86
1998 107,93 151,23 126,31 68,88 80,03 72,69 43,66 107,35 133,40 5,70 100 273,36 39,94 128,13 87,55 2,37 112,67 0 20,00 4,66 105,95 171,52 28,41 311,20 115,24 102,10 75,02 139,55 53,40 6299,94 5675,41 1,76 225,05 37,41 1,76 43,36 4,14 10,02 2,58 0,00 1,19 4,45 0,25 37,91 0,97 2,89 0 5,44 55,72 43,71 0,33 7,78 14,15 0,06 0,28 17,24 56,99 49,09
1999 10,64 2,43 118,79 53,41 81,05 68,25 36,61 112,71 130,47 5,21 100 284,00 22,17 129,55 54,47 1,84 112,34 0 44,68 4,02 104,09 163,53 24,79 337,60 116,39 100,02 64,08 102,57 51,75 620,98 91,09 1,66 174,50 37,89 1,65 36,37 4,35 9,80 2,36 0,00 1,24 2,47 0,25 23,58 0,75 2,88 0 12,16 48,07 42,94 0,31 6,79 15,36 0,06 0,27 14,72 41,88 47,57
2000 9,94 2,05 117,41 54,52 81,94 65,98 29,57 107,43 147,19 3,34 100 143,67 17,59 121,79 57,29 2,63 114,37 0 34,74 3,63 107,00 164,55 20,58 364,76 117,75 94,12 86,45 53,09 48,19 580,11 76,97 1,64 178,12 38,30 1,60 29,37 4,14 11,06 1,51 0,00 0,63 1,96 0,24 24,81 1,07 2,93 0 9,45 43,46 44,14 0,32 5,63 16,59 0,06 0,26 19,86 21,68 44,30
2001 8,96 1,81 127,88 49,20 81,86 55,24 22,53 48,87 134,09 5,71 100 240,77 11,43 143,36 79,79 1,70 115,22 0 17,11 2,85 57,72 167,19 20,95 441,89 118,70 102,93 83,30 52,32 49,88 523,04 67,79 1,79 160,75 38,27 1,34 22,38 1,89 10,08 2,59 0,00 1,05 1,27 0,28 34,55 0,70 2,95 0 4,65 34,06 23,81 0,32 5,74 20,10 0,06 0,28 19,14 21,37 45,86
2002 7,69 1,69 129,60 51,34 1,18 54,58 15,49 35,97 135,80 5,85 100 123,38 10,09 133,86 72,66 1,91 102,51 0 16,09 2,17 41,94 158,61 12,05 346,61 120,19 99,49 72,57 52,84 45,70 448,66 63,28 1,81 167,73 0,55 1,32 15,38 1,39 10,20 2,65 0,00 0,54 1,12 0,26 31,46 0,78 2,63 0 4,38 25,91 17,30 0,31 3,30 15,76 0,06 0,27 16,67 21,58 42,02
2003 8,01 1,56 148,30 60,33 1,17 51,25 8,44 34,27 136,83 5,96 100 136,45 10,98 138,48 75,14 4,54 101,95 0 30,48 1,71 35,49 161,90 13,39 346,61 39,35 111,07 92,33 50,82 44,61 467,66 58,54 2,07 197,11 0,55 1,24 8,39 1,32 10,28 2,70 0,00 0,60 1,22 0,27 32,53 1,85 2,61 0 8,29 20,39 14,64 0,31 3,67 15,76 0,02 0,30 21,21 20,75 41,02
2004 6,72 1,92 149,15 36,81 1,13 58,01 1,40 33,95 135,47 3,66 100 140,73 14,68 147,26 54,86 5,62 96,46 0 13,94 1,27 78,44 177,21 11,59 251,81 14,88 109,10 94,65 50,71 44,63 392,00 71,98 2,08 120,27 0,53 1,41 1,39 1,31 10,18 1,66 0,00 0,62 1,63 0,29 23,75 2,29 2,47 0 3,79 15,24 32,36 0,34 3,17 11,45 0,01 0,30 21,74 20,71 41,03
2005 6,97 1,83 154,21 40,39 1,15 63,42 4,15 33,39 130,04 3,52 100 141,70 16,90 141,19 49,17 4,52 78,01 0 32,04 0,90 93,57 150,03 13,94 243,68 14,98 113,95 90,09 48,99 46,74 406,71 68,63 2,15 131,95 0,54 1,54 4,13 1,29 9,77 1,59 0,00 0,62 1,88 0,28 21,29 1,85 2,00 0 8,72 10,70 38,60 0,29 3,82 11,08 0,01 0,31 20,70 20,01 42,97
2006 5,05 1,71 157,84 5,67 1,16 51,17 3,53 32,30 128,28 3,55 100 200,42 15,35 148,14 63,91 4,18 68,97 0 33,85 0,45 103,76 133,69 13,73 206,91 15,87 107,77 110,64 51,24 43,91 294,68 64,34 2,20 18,52 0,54 1,24 3,50 1,25 9,64 1,61 0,00 0,88 1,71 0,29 27,67 1,71 1,77 0 9,21 5,36 42,81 0,26 3,76 9,41 0,01 0,29 25,42 20,92 40,37
2007 5,03 1,47 166,94 8,83 1,18 58,57 3,39 34,07 148,87 3,42 100 222,45 12,07 149,20 62,90 4,14 59,22 0 29,83 0,46 108,69 163,97 13,51 199,26 16,31 105,76 101,50 52,12 41,63 293,52 55,18 2,33 28,86 0,55 1,42 3,36 1,31 11,19 1,55 0,00 0,97 1,34 0,29 27,24 1,69 1,52 0 8,12 5,51 44,84 0,32 3,70 9,06 0,01 0,29 23,32 21,28 38,28
2008 4,64 1,37 174,83 8,31 1,19 54,29 3,69 32,50 148,69 3,60 100 177,20 12,02 124,87 63,11 4,01 64,11 0 29,72 0,48 61,82 172,90 13,05 169,52 15,86 103,28 115,24 53,32 41,53 271,03 51,23 2,44 27,15 0,55 1,32 3,67 1,25 11,17 1,63 0,00 0,77 1,34 0,24 27,33 1,63 1,64 0 8,09 5,73 25,50 0,33 3,57 7,71 0,01 0,28 26,47 21,77 38,18
2009 3,69 0,90 171,43 3,05 1,21 41,16 3,38 35,09 150,58 4,47 100 207,83 10,86 138,52 38,04 3,86 58,97 0 21,79 0,50 81,77 159,50 9,96 151,83 13,18 105,96 98,63 36,70 37,30 215,35 33,65 2,39 9,95 0,56 1,00 3,36 1,35 11,32 2,02 0,00 0,91 1,21 0,27 16,47 1,58 1,51 0 5,93 5,96 33,73 0,31 2,73 6,91 0,01 0,29 22,66 14,99 34,29
2010 3,28 0,86 196,74 0,15 1,39 40,26 3,32 25,33 178,54 5,20 100 203,24 11,58 120,15 33,42 3,92 76,48 0 25,19 0,50 39,39 180,22 10,40 179,62 11,45 109,35 82,88 35,47 42,60 191,23 32,38 2,75 0,49 0,65 0,98 3,30 0,98 13,42 2,35 0,00 0,89 1,29 0,23 14,47 1,60 1,96 0 6,86 6,02 16,25 0,35 2,85 8,17 0,01 0,30 19,04 14,49 39,17
2011 3,64 0,61 188,30 0,14 1,38 49,66 3,63 25,45 170,88 5,51 103,27 195,05 8,58 123,29 38,26 3,93 75,46 0 25,14 0,50 80,49 162,90 9,80 141,36 12,00 106,41 94,14 73,05 38,43 212,56 23,04 2,63 0,47 0,64 1,20 3,61 0,98 12,84 2,49 0,00 0,85 0,96 0,24 16,56 1,60 1,93 0 6,84 5,94 33,21 0,31 2,68 6,43 0,01 0,29 21,63 29,83 35,33
2012 3,59 0,59 190,04 0,18 1,32 42,85 3,37 29,48 180,91 6,01 103,27 118,98 6,81 137,97 51,75 4,12 63,14 0 22,66 0,51 41,13 170,70 9,01 129,80 13,09 107,62 71,72 47,93 65,91 209,79 22,00 2,65 0,59 0,62 1,04 3,34 1,14 13,59 2,72 0,00 0,52 0,76 0,27 22,41 1,68 1,62 0 6,16 6,06 16,97 0,33 2,47 5,90 0,01 0,29 16,48 19,57 60,60
2013 4,81 0,49 192,88 0,17 1,31 38,39 2,91 26,14 173,26 6,10 103,27 112,39 6,02 138,75 48,65 4,00 57,53 0 23,95 0,47 59,79 173,99 9,72 134,00 15,09 105,82 59,88 21,17 156,43 280,99 18,46 2,69 0,57 0,61 0,93 2,89 1,01 13,02 2,76 0,00 0,49 0,67 0,27 21,06 1,63 1,47 0 6,52 5,65 24,67 0,34 2,66 6,09 0,01 0,29 13,76 8,65 143,81
2014 4,88 0,60 178,00 0,16 1,09 43,85 2,95 26,97 180,64 6,47 67,07 120,98 2,65 145,79 47,33 3,99 54,87 0 30,98 0,48 62,96 145,32 9,00 116,65 18,46 94,40 69,40 18,99 152,59 284,76 22,57 2,49 0,54 0,51 1,06 2,93 1,04 13,57 2,93 0,00 0,53 0,29 0,28 20,49 1,63 1,41 0 8,43 5,79 25,97 0,28 2,46 5,31 0,01 0,26 15,94 7,75 140,28
2015 3,03 0,73 180,41 0,17 1,12 47,49 3,04 30,88 177,17 7,31 68,43 138,46 3,27 147,74 46,04 4,11 56,43 0 31,20 0,49 50,76 144,94 8,51 114,04 17,11 104,74 61,85 14,39 38,92 176,61 27,45 2,52 0,54 0,52 1,15 3,02 1,19 13,31 3,31 0,00 0,61 0,36 0,29 19,93 1,68 1,45 0 8,49 5,89 20,94 0,28 2,33 5,19 0,01 0,28 14,21 5,88 35,78

Cilji

  • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
  • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
  • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
  • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POPs) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 75 odstotkov, in sicer iz 610 kg/leto na 150 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavni viri PCB so bili leta 2015 industrijski procesi in raba topil. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 77 %, največje zmanjšanje je dosegla Nizozemska, največji porast pa Španija. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2015 prispevale Poljska in Združeno kraljestvo, najnižje pa Nizozemska in Malta.

Izpusti dioksinov in furanov so se v obdobju 1990-2015 v Sloveniji zmanjšali za 24 %, iz 19 g I-Teq leta 1990 na 14 g I-Teq leta 2015, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz industrijskih procesov in rabe topil. Glavni vir izpustov dioksinov in furanov je raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi industrijski procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe trdnih energentov v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 85 %, največje zmanjšanje je dosegla Češka, najmanjše pa na Poljskem. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2015 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper in Malta.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal:  benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 9 t/leto v letu 1990 na 6 t/leto v letu 2015. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2015 predstavljala mala kurišča (76 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2015 v EU-28 zmanjšali za 88 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Malta. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2015 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa so prispevali Malta, Ciper in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali iz 47 kg na 0,5 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2015 predstavljala proizvodnja elektrike in toplote (59 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2015 v EU-28 zmanjšali za 97 %, največje zmanjšanje izpustov je dosegla Španija, največje povečanje je bilo zaznati na Švedskem. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2015 prispevala Avstrija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Aarhuški protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Ubežni izpusti, Promet, Industrijski procesi in raba topil, Odpadki in Kmetijstvo.

Skrbnik podatkov

Agencija RS za okolje

Datum zajema podatkov
Podatki za obdobje
1990-2015
Geografska pokritost
Slovenija
Skrbnik podatkov

Evropska okoljska agencija

Datum zajema podatkov
Podatki za obdobje
1990-2015
Geografska pokritost
EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija ni poročala o izpustih onesnaževal zraka.
Informacije o kakovosti za ta kazalec

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih so zaradi enotne metodologije izračuna mednarodno primerljivi.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost uporabljenih emisijskih faktorjev je ključna za večjo negotovost ocen emisij.

      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

           Relevantnost: 1

           Točnost: 2

           Časovna primerljivost: 1

           Prostorska primerljivost: 2

Data processing methodology for country comparison

Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen.

Information about the quality for country comperison

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so del mednarodnega poročanja.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.

      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

           Relevantnost: 1

           Točnost: 2

           Časovna primerljivost: 1

           Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura