KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2012 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov (PCDD/DF)) v zrak v obdobju 1990-2012 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2011.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih spojin v Sloveniji
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PCB indeks (1990 = 100) 100 99 90 84 78 70 67 62 60 56
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 100 105 95 86 80 76 76 74 72 71
PAH indeks (1990 = 100) 100 105 99 96 91 91 92 90 90 91
HCB indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PCB indeks (1990 = 100) 53 50 46 39 36 29 26 24 23 19
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 70 65 64 65 63 62 63 62 63 63
PAH indeks (1990 = 100) 88 79 80 79 78 77 76 73 74 77
HCB indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 2011
PCB indeks (1990 = 100) 18 13
dioksini in furani indeks (1990 = 100) 66 64
PAH indeks (1990 = 100) 82 74
HCB indeks (1990 = 100) 1 1
Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča kg 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
industrijske kotlovnice kg 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
tehnološki procesi kg 8 6 5 5 6 6 5 6 6 6
uporaba topil kg 413 413 372 349 322 290 274 255 244 227
odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 429 426 385 360 334 302 285 267 256 239
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika kg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
mala kurišča kg 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
industrijske kotlovnice kg 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
tehnološki procesi kg 7 7 6 7 7 8 8 9 9 6
uporaba topil kg 213 202 184 154 142 111 99 88 81 70
odpadki kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj kg 225 214 196 167 155 125 113 103 97 82
2010 2011
energetika kg 0 1
mala kurišča kg 5 4
industrijske kotlovnice kg 1 1
tehnološki procesi kg 7 7
uporaba topil kg 63 43
odpadki kg 0 0
skupaj kg 77 57
Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Belgija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Bolgarija kg 6 6 7 7 6 5 6 5 6 4
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 773 772 741 644 630 623 555 448 458 485
Danska kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Estonija kg 10 10 7 11 8 9 10 10 9 8
Finska kg 314 313 313 295 292 284 270 258 256 226
Francija kg 179 176 167 180 146 158 154 136 135 119
Nemčija kg 1672 1696 1678 1670 1670 1536 1304 1345 1280 1280
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 151 120 108 106 104 113 99 96 92 93
Irska kg 68 67 64 63 62 63 63 59 56 56
Italija kg 278 272 265 263 269 289 265 269 261 251
Latvija kg 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
Litva kg 43 38 34 30 25 21 17 12 14 13
Luksemburg kg 73 73 73 73 73 73 73 73 73 60
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 2425 2367 2322 2348 2330 2323 2348 2342 2353 2331
Portugalska kg 59 61 62 63 64 66 67 68 70 71
Romunija kg 135 125 116 106 97 87 78 68 59 49
Slovaška kg 67 61 56 51 45 40 36 33 36 33
Slovenija kg 429 426 385 360 334 302 285 267 256 239
Španija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 6626 6199 5885 5594 5239 4936 4643 4403 4121 3756
EU-27 kg 13300 12778 12279 11863 11398 10934 10282 9906 9548 8972
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 90 109 110 93 84 101 87 90 69
Ciper indeks (1990 = 100) 100 94 94 103 95 97 96 96 93 93
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 96 83 81 81 72 58 59 63
Estonija indeks (1990 = 100) 100 100 72 104 79 91 103 102 89 80
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 99 94 93 90 86 82 81 72
Francija indeks (1990 = 100) 100 98 93 100 82 88 86 76 75 66
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 101 100 100 100 92 78 80 77 77
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 79 71 70 69 75 65 63 61 62
Irska indeks (1990 = 100) 100 98 95 93 90 93 93 86 83 83
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 97 104 95 97 94 90
Latvija indeks (1990 = 100) 100 87 72 64 47 27 29 27 23 20
Litva indeks (1990 = 100) 100 90 80 70 60 49 39 29 33 30
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 89 80 183 285 387 290
Poljska indeks (1990 = 100) 100 98 96 97 96 96 97 97 97 96
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102 104 106 108 110 113 115 117 119
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 43 36
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 92 84 76 68 60 55 49 54 49
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 99 90 84 78 70 67 62 60 56
Švedska indeks (1990 = 100) 100 77 79 64 64 68 64 79 93 101
Združeno kraljevstvo indeks (1990 = 100) 100 94 89 84 79 74 70 66 62 57
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 96 92 89 86 82 77 74 72 67
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Belgija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Bolgarija kg 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 474 407 82 3 88 82 89 48 43 33
Danska kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Estonija kg 7 10 9 10 9 9 8 8 9 10
Finska kg 221 209 192 192 180 174 177 164 156 148
Francija kg 106 97 75 74 77 76 72 67 66 58
Nemčija kg 1071 884 712 544 204 206 216 221 225 206
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 102 101 99 103 93 84 75 66 57 48
Irska kg 58 52 66 79 55 43 42 20 20 18
Italija kg 253 258 262 265 270 267 275 275 269 197
Latvija kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Litva kg 11 14 13 13 24 25 26 29 28 9
Luksemburg kg 47 34 21 8 7 6 5 4 3 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska kg 2265 2327 2282 2281 2256 2281 2292 641 663 663
Portugalska kg 37 67 93 117 609 767 768 561 881 694
Romunija kg 39 30 20 11 1 224 202 224 205 63
Slovaška kg 33 32 31 33 31 36 35 35 37 30
Slovenija kg 225 214 196 167 155 125 113 103 97 82
Španija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 1334 1269 1182 1149 1119 1058 1003 962 913 817
EU-27 kg 4600 4284 3626 3343 3534 3828 3807 3468 3699 3142
Bolgarija indeks (1990 = 100) 61 49 68 79 67 64 68 72 69 56
Ciper indeks (1990 = 100) 90 94 91 34 14 33 44 59 36 37
Češka indeks (1990 = 100) 61 53 11 0 11 11 11 6 6 4
Estonija indeks (1990 = 100) 70 95 93 101 91 87 79 78 90 95
Finska indeks (1990 = 100) 70 66 61 61 57 55 56 52 50 47
Francija indeks (1990 = 100) 59 54 42 42 43 42 40 38 37 32
Nemčija indeks (1990 = 100) 64 53 43 33 12 12 13 13 13 12
Madžarska indeks (1990 = 100) 68 67 65 68 62 56 50 44 38 32
Irska indeks (1990 = 100) 85 77 98 116 82 64 61 30 29 26
Italija indeks (1990 = 100) 91 93 94 95 97 96 99 99 97 71
Latvija indeks (1990 = 100) 16 20 18 18 18 19 22 24 23 20
Litva indeks (1990 = 100) 25 32 29 30 56 59 61 69 66 21
Luksemburg indeks (1990 = 100) 64 47 29 11 10 8 7 6 4 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 193 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 93 96 94 94 93 94 95 26 27 27
Portugalska indeks (1990 = 100) 62 112 156 197 1024 1290 1292 943 1481 1168
Romunija indeks (1990 = 100) 29 22 15 8 1 166 150 166 152 47
Slovaška indeks (1990 = 100) 49 48 47 50 47 54 53 52 55 46
Slovenija indeks (1990 = 100) 53 50 46 39 36 29 26 24 23 19
Švedska indeks (1990 = 100) 103 101 101 118 109 105 94 85 80 97
Združeno kraljevstvo indeks (1990 = 100) 20 19 18 17 17 16 15 15 14 12
EU-27 indeks (1990 = 100) 35 32 27 25 27 29 29 26 28 24
2010 2011
Avstrija kg NR NR
Belgija kg NE NE
Bolgarija kg 4 5
Ciper kg 0 0
Češka kg 24 24
Danska kg NE NE
Estonija kg 11 10
Finska kg 156 157
Francija kg 59 54
Nemčija kg 229 225
Grčija kg NE NE
Madžarska kg 19 18
Irska kg 17 16
Italija kg 219 219
Latvija kg 1 1
Litva kg 3 12
Luksemburg kg 2 2
Malta kg 0 0
Nizozemska kg 0 0
Poljska kg 749 725
Portugalska kg 1007 829
Romunija kg 79 67
Slovaška kg 33 33
Slovenija kg 77 57
Španija kg NE NE
Švedska kg 0 0
Združeno kraljestvo kg 800 778
EU-27 kg 3518 3231
Bolgarija indeks (1990 = 100) 68 75
Ciper indeks (1990 = 100) 35 41
Češka indeks (1990 = 100) 3 3
Estonija indeks (1990 = 100) 109 97
Finska indeks (1990 = 100) 50 50
Francija indeks (1990 = 100) 33 30
Nemčija indeks (1990 = 100) 14 13
Madžarska indeks (1990 = 100) 12 12
Irska indeks (1990 = 100) 25 24
Italija indeks (1990 = 100) 79 79
Latvija indeks (1990 = 100) 24 27
Litva indeks (1990 = 100) 7 29
Luksemburg indeks (1990 = 100) 2 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 105
Nizozemska indeks (1990 = 100) 0 0
Poljska indeks (1990 = 100) 31 30
Portugalska indeks (1990 = 100) 1693 1394
Romunija indeks (1990 = 100) 59 49
Slovaška indeks (1990 = 100) 50 50
Slovenija indeks (1990 = 100) 18 13
Švedska indeks (1990 = 100) 140 92
Združeno kraljevstvo indeks (1990 = 100) 12 12
EU-27 indeks (1990 = 100) 26 24
Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika g I-Teq 0.638 0.57 0.574 0.567 0.547 0.546 0.509 0.56 0.57 0.504
mala kurišča g I-Teq 11.456 12.942 11.478 10.394 9.343 8.677 8.745 8.085 7.884 7.948
industrijske kotlovnice g I-Teq 0.999 0.891 0.829 0.749 0.731 0.72 0.693 0.626 0.619 0.422
tehnološki procesi g I-Teq 2.208 1.709 1.588 1.378 1.432 1.633 1.573 1.91 1.944 1.963
cestni promet g I-Teq 0.287 0.271 0.303 0.328 0.338 0.328 0.332 0.297 0.228 0.189
ostali promet g I-Teq 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.013 0.01 0.011 0.011 0.01
odpadki g I-Teq 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0 0.001 0.001
skupaj g I-Teq 15.599 16.394 14.782 13.427 12.402 11.917 11.862 11.49 11.258 11.038
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika g I-Teq 0.511 0.553 0.575 0.549 0.535 0.545 0.554 0.58 0.739 0.625
mala kurišča g I-Teq 7.627 6.644 6.572 6.528 6.313 6.19 6.087 5.936 6.038 6.606
industrijske kotlovnice g I-Teq 0.399 0.535 0.591 0.625 0.506 0.565 0.525 0.526 0.497 0.424
tehnološki procesi g I-Teq 2.207 2.182 2.066 2.256 2.355 2.31 2.609 2.597 2.542 2.075
cestni promet g I-Teq 0.17 0.154 0.13 0.114 0.095 0.078 0.07 0.069 0.074 0.061
ostali promet g I-Teq 0.01 0.01 0.008 0.008 0.007 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005
odpadki g I-Teq 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
skupaj g I-Teq 10.926 10.079 9.945 10.083 9.812 9.696 9.854 9.717 9.899 9.8
2010 2011
energetika g I-Teq 0.615 0.645
mala kurišča g I-Teq 7.019 6.271
industrijske kotlovnice g I-Teq 0.449 0.401
tehnološki procesi g I-Teq 2.125 2.313
cestni promet g I-Teq 0.058 0.34
ostali promet g I-Teq 0.005 0.004
odpadki g I-Teq 0.004 0.004
skupaj g I-Teq 10.274 9.978
Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija g I-Teq 161 135 77 67 56 59 60 59 56 54
Belgija g I-Teq 619 592 558 495 521 481 401 374 280 163
Bolgarija g I-Teq 59 49 70 71 81 81 83 83 80 68
Ciper g I-Teq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Češka g I-Teq 1252 1220 1220 1140 1135 1135 922 830 767 643
Danska g I-Teq 67 65 60 54 50 51 47 50 32 29
Estonija g I-Teq 6 5 4 4 4 5 5 5 4 3
Finska g I-Teq 37 36 35 37 43 43 42 41 42 44
Francija g I-Teq 1745 1795 1823 1881 1885 1684 1469 1037 934 607
Nemčija g I-Teq 747 622 493 364 244 229 206 197 184 184
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 172 151 126 122 104 95 108 103 94 93
Irska g I-Teq 26 26 25 25 25 25 26 24 21 22
Italija g I-Teq 466 488 469 444 435 455 417 424 412 393
Latvija g I-Teq 27 30 27 29 28 29 30 29 28 28
Litva g I-Teq 20 18 16 14 12 10 8 6 6 5
Luksemburg g I-Teq 46 46 46 47 39 31 24 16 8 7
Malta g I-Teq 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nizozemska g I-Teq 743 642 499 355 213 69 58 52 45 38
Poljska g I-Teq 529 535 517 592 520 515 484 440 381 381
Portugalska g I-Teq 14 14 14 14 14 14 15 16 14 14
Romunija g I-Teq 3073 2871 2669 2467 2265 2063 1861 1659 1457 1255
Slovaška g I-Teq 167 164 160 156 153 149 141 133 167 132
Slovenija g I-Teq 16 16 15 13 12 12 12 11 11 11
Španija g I-Teq 185 191 200 197 190 165 164 136 138 144
Švedska g I-Teq 60 53 50 47 44 40 39 37 35 35
Združeno kraljestvo g I-Teq 1037 1009 989 795 604 670 402 371 291 270
EU-27 g I-Teq 11286 10786 10172 9441 8688 8119 7033 6144 5498 4633
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 84 48 42 35 36 37 37 35 33
Belgija indeks (1990 = 100) 100 96 90 80 84 78 65 60 45 26
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 83 118 120 136 137 141 139 134 115
Ciper indeks (1990 = 100) 100 101 105 109 110 111 113 114 115 117
Češka indeks (1990 = 100) 100 97 97 91 91 91 74 66 61 51
Danska indeks (1990 = 100) 100 96 89 80 75 75 71 74 48 44
Estonija indeks (1990 = 100) 100 96 76 63 68 80 87 85 67 61
Finska indeks (1990 = 100) 100 98 94 99 117 115 114 112 114 118
Francija indeks (1990 = 100) 100 103 104 108 108 96 84 59 53 35
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 83 66 49 33 31 28 26 25 25
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 88 73 71 60 55 63 60 54 54
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 95 95 95 96 97 92 81 83
Italija indeks (1990 = 100) 100 105 101 95 93 98 89 91 88 84
Latvija indeks (1990 = 100) 100 112 101 108 106 107 112 107 104 104
Litva indeks (1990 = 100) 100 90 79 69 59 48 38 28 30 25
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 84 67 51 34 18 15
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 86 67 48 29 9 8 7 6 5
Poljska indeks (1990 = 100) 100 101 98 112 98 97 92 83 72 72
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 99 100 100 99 101 105 113 101 101
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 74 67 61 54 47 41
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 98 96 94 91 89 84 80 100 79
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 95 86 80 76 76 74 72 71
Španija indeks (1990 = 100) 100 103 108 106 103 89 88 74 75 78
Švedska indeks (1990 = 100) 100 89 84 79 74 67 64 61 59 58
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 97 95 77 58 65 39 36 28 26
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 96 90 84 77 72 62 54 49 41
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija g I-Teq 52 53 40 40 40 43 39 38 38 35
Belgija g I-Teq 115 80 58 60 62 61 58 60 72 55
Bolgarija g I-Teq 68 63 67 82 70 73 75 67 51 38
Ciper g I-Teq 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Češka g I-Teq 744 620 177 114 187 179 175 169 150 141
Danska g I-Teq 31 30 26 31 25 26 25 29 28 26
Estonija g I-Teq 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5
Finska g I-Teq 30 28 30 30 29 10 11 11 14 10
Francija g I-Teq 514 382 354 233 313 192 119 116 102 89
Nemčija g I-Teq 152 131 110 92 69 69 70 71 71 61
Grčija g I-Teq NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska g I-Teq 74 104 73 76 74 92 92 85 88 75
Irska g I-Teq 23 24 30 35 27 23 23 16 16 16
Italija g I-Teq 374 300 296 296 304 307 316 332 323 251
Latvija g I-Teq 26 29 27 29 30 30 30 30 28 31
Litva g I-Teq 4 8 12 12 11 11 11 11 11 11
Luksemburg g I-Teq 6 4 3 2 2 2 2 1 1 1
Malta g I-Teq 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nizozemska g I-Teq 30 31 29 28 28 31 27 28 28 29
Poljska g I-Teq 333 447 433 482 483 416 449 396 400 393
Portugalska g I-Teq 13 11 11 11 11 11 10 10 10 11
Romunija g I-Teq 1053 851 649 447 245 174 130 140 159 146
Slovaška g I-Teq 99 92 99 99 75 82 73 62 78 45
Slovenija g I-Teq 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Španija g I-Teq 152 147 147 151 155 154 161 168 162 134
Švedska g I-Teq 33 34 34 34 37 39 38 36 38 37
Združeno kraljestvo g I-Teq 238 231 215 217 237 207 190 169 172 163
EU-27 g I-Teq 4190 3725 2949 2625 2536 2254 2149 2070 2067 1820
Avstrija indeks (1990 = 100) 32 33 25 25 25 27 24 24 24 22
Belgija indeks (1990 = 100) 19 13 9 10 10 10 9 10 12 9
Bolgarija indeks (1990 = 100) 115 106 113 138 118 123 127 114 86 64
Ciper indeks (1990 = 100) 118 120 121 51 30 32 33 34 34 33
Češka indeks (1990 = 100) 59 50 14 9 15 14 14 13 12 11
Danska indeks (1990 = 100) 47 45 39 46 38 38 38 43 42 39
Estonija indeks (1990 = 100) 60 62 66 73 67 60 49 87 91 86
Finska indeks (1990 = 100) 81 76 81 80 79 28 31 30 38 27
Francija indeks (1990 = 100) 29 22 20 13 18 11 7 7 6 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 20 18 15 12 9 9 9 9 10 8
Madžarska indeks (1990 = 100) 43 60 43 44 43 53 54 49 51 43
Irska indeks (1990 = 100) 87 90 115 132 101 87 87 61 62 60
Italija indeks (1990 = 100) 80 64 64 63 65 66 68 71 69 54
Latvija indeks (1990 = 100) 98 108 102 107 111 112 113 112 104 116
Litva indeks (1990 = 100) 21 40 59 61 53 54 55 54 55 53
Luksemburg indeks (1990 = 100) 12 10 7 4 4 3 3 3 3 3
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 63 85 82 91 91 79 85 75 76 74
Portugalska indeks (1990 = 100) 91 79 80 78 77 75 72 74 72 77
Romunija indeks (1990 = 100) 34 28 21 15 8 6 4 5 5 5
Slovaška indeks (1990 = 100) 59 55 59 59 45 49 44 37 47 27
Slovenija indeks (1990 = 100) 70 65 64 65 63 62 63 62 63 63
Španija indeks (1990 = 100) 82 79 79 82 84 83 87 91 87 72
Švedska indeks (1990 = 100) 55 57 57 56 61 65 63 60 63 62
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 23 22 21 21 23 20 18 16 17 16
EU-27 indeks (1990 = 100) 37 33 26 23 22 20 19 18 18 16
2010 2011
Avstrija g I-Teq 39 35
Belgija g I-Teq 59 40
Bolgarija g I-Teq 42 94
Ciper g I-Teq 1 1
Češka g I-Teq 129 105
Danska g I-Teq 26 24
Estonija g I-Teq 6 5
Finska g I-Teq 15 13
Francija g I-Teq 98 92
Nemčija g I-Teq 68 63
Grčija g I-Teq NE NE
Madžarska g I-Teq 44 48
Irska g I-Teq 16 15
Italija g I-Teq 262 242
Latvija g I-Teq 30 27
Litva g I-Teq 13 14
Luksemburg g I-Teq 1 1
Malta g I-Teq 9 1
Nizozemska g I-Teq 30 31
Poljska g I-Teq 421 269
Portugalska g I-Teq 8 9
Romunija g I-Teq 157 136
Slovaška g I-Teq 52 52
Slovenija g I-Teq 10 10
Španija g I-Teq 140 112
Švedska g I-Teq 43 39
Združeno kraljestvo g I-Teq 186 178
EU-27 g I-Teq 1905 1656
Avstrija indeks (1990 = 100) 24 22
Belgija indeks (1990 = 100) 9 6
Bolgarija indeks (1990 = 100) 71 159
Ciper indeks (1990 = 100) 31 33
Češka indeks (1990 = 100) 10 8
Danska indeks (1990 = 100) 39 36
Estonija indeks (1990 = 100) 99 96
Finska indeks (1990 = 100) 40 35
Francija indeks (1990 = 100) 6 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 9 8
Madžarska indeks (1990 = 100) 26 28
Irska indeks (1990 = 100) 59 57
Italija indeks (1990 = 100) 56 52
Latvija indeks (1990 = 100) 112 102
Litva indeks (1990 = 100) 66 70
Luksemburg indeks (1990 = 100) 2 2
Malta indeks (1990 = 100) 100 11
Nizozemska indeks (1990 = 100) 4 4
Poljska indeks (1990 = 100) 79 51
Portugalska indeks (1990 = 100) 58 64
Romunija indeks (1990 = 100) 5 4
Slovaška indeks (1990 = 100) 31 31
Slovenija indeks (1990 = 100) 66 64
Španija indeks (1990 = 100) 76 61
Švedska indeks (1990 = 100) 71 65
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 18 17
EU-27 indeks (1990 = 100) 17 15
Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča Mg 14.6 15.6 14.7 14.4 13.7 13.6 13.8 13.6 13.5 13.6
industrijske kotlovnice Mg 1.1 1 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
tehnološki procesi Mg 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
uporaba topil Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cestni promet Mg 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj Mg 16.1 17 15.9 15.5 14.7 14.7 14.8 14.5 14.4 14.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mala kurišča Mg 13.3 11.7 11.6 11.5 11.4 11.1 10.9 10.6 10.7 11.7
industrijske kotlovnice Mg 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
tehnološki procesi Mg 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1
uporaba topil Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cestni promet Mg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj Mg 14.2 12.7 12.8 12.7 12.6 12.4 12.2 11.9 11.9 12.4
2010 2011
energetika Mg 0 0
mala kurišča Mg 12.4 11.1
industrijske kotlovnice Mg 0.5 0.5
tehnološki procesi Mg 0.2 0.3
uporaba topil Mg 0 0
cestni promet Mg 0.1 0.1
ostali promet Mg 0 0
odpadki Mg 0 0
skupaj Mg 13.2 12
Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija Mg 17 18 13 10 9 10 11 9 9 9
Belgija Mg 125 398 378 367 350 274 286 273 271 274
Bolgarija Mg 27 24 30 31 24 21 27 21 26 21
Ciper Mg 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3
Češka Mg 752 747 1131 1115 951 1357 971 657 657 557
Danska Mg 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Estonija Mg 12 12 8 7 9 14 17 17 13 13
Finska Mg 17 13 14 14 19 19 18 17 18 18
Francija Mg 39 46 45 43 38 38 40 35 34 31
Nemčija Mg 374 285 216 199 173 163 153 176 163 163
Grčija Mg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska Mg 48 122 87 81 72 26 63 60 54 55
Irska Mg 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3
Italija Mg 99 111 105 107 110 113 103 114 110 117
Latvija Mg 26 30 27 29 28 29 30 30 29 29
Litva Mg 18 26 33 41 48 56 64 71 53 44
Luksemburg Mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska Mg 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4
Poljska Mg 159 174 172 253 231 237 225 195 176 176
Portugalska Mg 129 132 122 114 121 118 123 122 119 117
Romunija Mg 274 256 238 219 201 182 164 146 127 109
Slovaška Mg 29 26 23 21 18 15 14 14 14 14
Slovenija Mg 16 17 16 15 15 15 15 14 14 15
Španija Mg 321 323 314 318 313 307 318 334 315 304
Švedska Mg 17 18 16 16 16 16 17 15 16 17
Združeno kraljestvo Mg 203 189 169 123 115 91 39 29 22 19
EU-27 Mg 2596 2843 3024 2981 2705 2934 2552 2219 2107 1959
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 103 77 59 54 56 62 54 52 51
Belgija indeks (1990 = 100) 100 319 303 294 281 220 229 219 217 219
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 88 109 115 89 78 97 77 96 77
Ciper indeks (1990 = 100) 100 85 103 104 94 86 81 62 74 70
Češka indeks (1990 = 100) 100 99 150 148 127 181 129 87 87 74
Danska indeks (1990 = 100) 100 115 114 122 120 119 126 125 114 118
Estonija indeks (1990 = 100) 100 97 69 58 70 119 138 137 110 106
Finska indeks (1990 = 100) 100 80 81 85 111 111 108 103 105 107
Francija indeks (1990 = 100) 100 117 115 110 97 97 103 89 86 80
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 76 58 53 46 43 41 47 44 44
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 251 179 167 149 54 131 125 110 113
Irska indeks (1990 = 100) 100 94 79 77 70 64 63 56 59 46
Italija indeks (1990 = 100) 100 113 107 109 111 114 104 115 111 118
Latvija indeks (1990 = 100) 100 114 102 109 108 110 114 112 111 110
Litva indeks (1990 = 100) 100 142 184 225 267 309 351 392 293 245
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 88 75 63 67 71 75 79 83 78
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 90 80 68 58 48 38 32 25 21
Poljska indeks (1990 = 100) 100 109 108 159 145 149 141 123 111 110
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 102 95 88 94 91 95 95 92 91
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 87 80 73 67 60 53 46 40
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 90 81 71 61 51 49 48 48 47
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 105 99 96 91 91 92 90 90 91
Španija indeks (1990 = 100) 100 100 98 99 97 96 99 104 98 94
Švedska indeks (1990 = 100) 100 109 96 94 95 98 103 88 93 103
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 93 83 61 57 45 19 14 11 9
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 110 116 115 104 113 98 85 81 75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija Mg 8 9 8 8 8 9 8 8 8 7
Belgija Mg 167 243 235 247 244 53 52 54 51 43
Bolgarija Mg 22 19 26 29 27 26 27 25 27 25
Ciper Mg 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1
Češka Mg 488 460 24 21 24 24 17 16 19 15
Danska Mg 11 11 11 13 13 15 16 19 17 16
Estonija Mg 13 13 13 13 14 13 12 13 14 15
Finska Mg 14 16 17 17 17 13 13 13 15 16
Francija Mg 28 27 24 25 24 22 20 19 19 19
Nemčija Mg 156 166 156 155 147 144 150 145 158 166
Grčija Mg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska Mg 19 55 20 22 21 23 23 13 15 22
Irska Mg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Italija Mg 115 119 117 121 139 136 140 152 153 139
Latvija Mg 28 28 28 29 29 29 29 28 27 30
Litva Mg 34 39 45 47 15 16 16 15 15 15
Luksemburg Mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malta Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska Mg 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4
Poljska Mg 167 164 160 157 158 165 162 154 139 133
Portugalska Mg 115 116 116 115 126 125 125 120 125 121
Romunija Mg 91 72 54 36 17 132 132 135 157 136
Slovaška Mg 13 14 13 13 16 19 18 18 18 18
Slovenija Mg 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12
Španija Mg 275 260 227 281 255 224 250 258 248 230
Švedska Mg 14 15 14 16 16 18 19 18 19 14
Združeno kraljestvo Mg 14 15 13 11 11 10 9 9 9 9
EU-27 Mg 1493 1682 1146 1199 1132 1028 1051 1047 1088 1050
Avstrija indeks (1990 = 100) 47 50 47 48 48 51 45 45 44 42
Belgija indeks (1990 = 100) 134 195 188 198 195 43 42 43 41 35
Bolgarija indeks (1990 = 100) 81 69 96 105 98 93 99 92 99 90
Ciper indeks (1990 = 100) 61 60 58 54 60 48 43 36 29 30
Češka indeks (1990 = 100) 65 61 3 3 3 3 2 2 3 2
Danska indeks (1990 = 100) 142 151 147 166 175 197 208 247 231 212
Estonija indeks (1990 = 100) 103 103 105 108 114 103 96 108 115 124
Finska indeks (1990 = 100) 85 96 101 98 99 79 79 79 88 93
Francija indeks (1990 = 100) 73 69 62 64 61 57 51 48 49 49
Nemčija indeks (1990 = 100) 42 44 42 41 39 39 40 39 42 44
Madžarska indeks (1990 = 100) 39 114 41 46 44 48 47 28 31 46
Irska indeks (1990 = 100) 46 44 44 42 41 43 42 41 43 44
Italija indeks (1990 = 100) 116 120 118 123 141 138 142 154 155 140
Latvija indeks (1990 = 100) 105 106 105 110 110 112 110 106 103 116
Litva indeks (1990 = 100) 187 216 246 257 85 86 88 82 81 81
Luksemburg indeks (1990 = 100) 73 68 63 58 63 68 73 78 84 70
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 19 18 18 17 26 19 18 21 23 20
Poljska indeks (1990 = 100) 105 103 101 99 99 104 102 97 88 83
Portugalska indeks (1990 = 100) 89 90 90 89 97 97 97 93 97 93
Romunija indeks (1990 = 100) 33 26 20 13 6 48 48 49 57 50
Slovaška indeks (1990 = 100) 46 48 43 46 54 66 63 63 63 61
Slovenija indeks (1990 = 100) 88 79 80 79 78 77 76 73 74 77
Španija indeks (1990 = 100) 86 81 71 87 79 70 78 80 77 72
Švedska indeks (1990 = 100) 83 87 86 96 95 107 112 107 111 83
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4
EU-27 indeks (1990 = 100) 58 65 44 46 44 40 40 40 42 40
2010 2011
Avstrija Mg 8 7
Belgija Mg 46 46
Bolgarija Mg 28 30
Ciper Mg 1 1
Češka Mg 17 16
Danska Mg 16 14
Estonija Mg 17 14
Finska Mg 18 16
Francija Mg 21 19
Nemčija Mg 206 177
Grčija Mg NE NE
Madžarska Mg 44 31
Irska Mg 3 2
Italija Mg 153 88
Latvija Mg 30 24
Litva Mg 21 20
Luksemburg Mg 1 1
Malta Mg 0 0
Nizozemska Mg 4 4
Poljska Mg 149 144
Portugalska Mg 128 52
Romunija Mg 140 127
Slovaška Mg 18 19
Slovenija Mg 13 12
Španija Mg 238 210
Švedska Mg 16 14
Združeno kraljestvo Mg 9 9
EU-27 Mg 1170 1098
Avstrija indeks (1990 = 100) 46 40
Belgija indeks (1990 = 100) 37 37
Bolgarija indeks (1990 = 100) 101 109
Ciper indeks (1990 = 100) 23 24
Češka indeks (1990 = 100) 2 2
Danska indeks (1990 = 100) 217 191
Estonija indeks (1990 = 100) 138 117
Finska indeks (1990 = 100) 105 94
Francija indeks (1990 = 100) 53 49
Nemčija indeks (1990 = 100) 55 47
Madžarska indeks (1990 = 100) 90 64
Irska indeks (1990 = 100) 43 39
Italija indeks (1990 = 100) 154 89
Latvija indeks (1990 = 100) 112 89
Litva indeks (1990 = 100) 113 110
Luksemburg indeks (1990 = 100) 67 66
Malta indeks (1990 = 100) 100 80
Nizozemska indeks (1990 = 100) 19 19
Poljska indeks (1990 = 100) 94 90
Portugalska indeks (1990 = 100) 99 40
Romunija indeks (1990 = 100) 51 46
Slovaška indeks (1990 = 100) 63 66
Slovenija indeks (1990 = 100) 82 74
Španija indeks (1990 = 100) 74 65
Švedska indeks (1990 = 100) 98 86
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 4 4
EU-27 indeks (1990 = 100) 45 42
Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih
Viri:

Airnet, Državne emisijske evidence, Agencija RS za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0 0 0.001 0.001
mala kurišča kg 0.081 0.082 0.081 0.08 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078
industrijske kotlovnice kg 0.021 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.018 0.02 0.021 0.008
tehnološki procesi kg 46.279 40.312 37.16 37.35 37.148 37.067 35.847 37.192 36.911 37.452
cestni promet kg 0.043 0.039 0.047 0.051 0.056 0.065 0.082 0.09 0.077 0.07
ostali promet kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odpadki kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.014 0.001 0.001 0.022 0.021 0.011
skupaj kg 46.426 40.454 37.307 37.499 37.316 37.23 36.028 37.402 37.109 37.62
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.002 0.002 0.004 0.013 0.008
mala kurišča kg 0.078 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.074
industrijske kotlovnice kg 0.009 0.018 0.02 0.025 0.018 0.019 0.018 0.02 0.019 0.017
tehnološki procesi kg 37.86 37.811 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.011 0.012 0.009
cestni promet kg 0.075 0.08 0.09 0.105 0.135 0.179 0.204 0.256 0.327 0.275
ostali promet kg 0 0 0 0 0
odpadki kg 0.013 0.03 0.047 0.057 0.017 0.014 0.015 0.021 0.02 0.026
skupaj kg 38.037 38.006 0.233 0.264 0.246 0.292 0.316 0.379 0.459 0.408
2010 2011
energetika kg 0.008 0.009
mala kurišča kg 0.079 0.071
industrijske kotlovnice kg 0.018 0.016
tehnološki procesi kg 0.007 0.006
cestni promet kg 0.281 0.319
ostali promet kg
odpadki kg 0.073 0.072
skupaj kg 0.467 0.493
Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska agencija za okolje, 2013. 

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Avstrija kg 92 85 70 64 52 53 56 52 49 48
Belgija kg 19 9 8 6 7 8 7 7 8 8
Bolgarija kg 23 15 19 27 21 25 20 20 17 15
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Danska kg 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 41 41 42 41 41 40 43 44 44 43
Francija kg 1200 1222 1249 632 78 76 77 68 62 55
Nemčija kg 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 7 1 1 1 0 4 1 1 1 1
Irska kg 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0
Italija kg 43 42 40 39 38 38 42 42 37 23
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Luksemburg kg 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poljska kg 62 39 39 43 38 51 48 51 43 40
Portugalska kg 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Romunija kg 99 92 85 78 71 64 57 50 43 36
Slovaška kg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Slovenija kg 46 40 37 37 37 37 36 37 37 38
Španija kg 510 406 248 453 399 366 338 441 490 444
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 3170 3062 3370 3683 3956 4128 4171 4172 4428 94
EU-27 kg 5197 4940 5098 4991 4615 4750 4771 4791 5046 624
Avstrija indeks (1990 = 100) 100 92 76 70 57 58 61 56 53 52
Belgija indeks (1990 = 100) 100 49 42 33 37 41 36 39 42 42
Bolgarija indeks (1990 = 100) 100 65 84 118 93 108 89 87 75 64
Ciper indeks (1990 = 100) 100 100 104 109 111 112 115 115 114 115
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Danska indeks (1990 = 100) 100 93 80 67 62 59 55 47 35 28
Estonija indeks (1990 = 100) 100 100 83 67 117 200 233 233 216 200
Finska indeks (1990 = 100) 100 100 101 101 99 98 104 106 106 104
Francija indeks (1990 = 100) 100 102 104 53 6 6 6 6 5 5
Nemčija indeks (1990 = 100) 100 98 95 95 89 85 82 86 85 85
Madžarska indeks (1990 = 100) 100 7 10 9 7 54 10 10 10 10
Irska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1
Italija indeks (1990 = 100) 100 98 94 92 89 88 97 97 87 54
Latvija indeks (1990 = 100) 100 115 113 125 128 142 149 149 147 155
Luksemburg indeks (1990 = 100) 100 102 104 107 331 555 779 1003 1227 1134
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 100 97 94 104 96 105 132 157 167 174
Poljska indeks (1990 = 100) 100 62 63 68 61 82 77 82 70 64
Portugalska indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 112 130 98 86
Romunija indeks (1990 = 100) 100 93 86 79 72 65 58 51 44 37
Slovaška indeks (1990 = 100) 100 99 97 96 94 93 87 81 100 78
Slovenija indeks (1990 = 100) 100 87 80 81 80 80 78 81 80 81
Španija indeks (1990 = 100) 100 80 49 89 78 72 66 87 96 87
Švedska indeks (1990 = 100) 100 77 79 63 63 66 62 78 92 99
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 100 97 106 116 125 130 132 132 140 3
EU-27 indeks (1990 = 100) 100 95 98 96 89 91 92 92 97 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Avstrija kg 44 46 42 41 40 45 41 40 40 36
Belgija kg 18 9 10 10 9 16 16 16 16 10
Bolgarija kg 20 19 16 21 21 21 25 23 26 23
Ciper kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Češka kg 4 4 4 0 4 5 4 4 4 3
Danska kg 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Estonija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska kg 43 24 17 15 31 37 43 44 26 34
Francija kg 51 42 34 29 24 20 14 15 15 16
Nemčija kg 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Grčija kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Madžarska kg 4 1 5 5 4 6 7 7 9 6
Irska kg 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1
Italija kg 24 34 31 32 24 21 27 26 26 15
Latvija kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Luksemburg kg 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Malta kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizozemska kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poljska kg 46 8 9 7 8 9 9 10 10 10
Portugalska kg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Romunija kg 29 22 15 8 1 3 1 2 2 2
Slovaška kg 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Slovenija kg 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Španija kg 472 470 478 517 464 474 389 402 393 294
Švedska kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Združeno kraljestvo kg 80 70 66 64 75 71 66 62 58 32
EU-27 kg 591 528 466 480 418 438 330 336 313 248
Avstrija indeks (1990 = 100) 48 50 46 44 44 49 44 43 43 40
Belgija indeks (1990 = 100) 94 47 51 51 46 83 87 86 87 52
Bolgarija indeks (1990 = 100) 86 83 72 92 94 90 110 102 115 99
Ciper indeks (1990 = 100) 117 117 119 49 29 29 31 31 30 25
Češka indeks (1990 = 100) 100 100 100 2 105 115 91 95 92 66
Danska indeks (1990 = 100) 20 20 19 19 16 15 17 17 17 17
Estonija indeks (1990 = 100) 216 233 216 242 307 250 200 217 245 288
Finska indeks (1990 = 100) 105 58 42 35 74 90 103 108 62 82
Francija indeks (1990 = 100) 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 84 79 71 64 56 56 59 59 60 61
Madžarska indeks (1990 = 100) 63 10 67 65 64 88 103 96 125 91
Irska indeks (1990 = 100) 1 0 0 3 4 3 3 3 3 3
Italija indeks (1990 = 100) 57 80 73 75 56 49 63 62 61 36
Latvija indeks (1990 = 100) 137 163 151 160 172 172 183 184 156 178
Luksemburg indeks (1990 = 100) 1042 949 856 764 680 596 511 427 343 298
Malta indeks (1990 = 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nizozemska indeks (1990 = 100) 176 172 180 182 190 188 190 175 195 251
Poljska indeks (1990 = 100) 75 13 14 11 13 14 14 16 16 15
Portugalska indeks (1990 = 100) 59 27 24 19 15 10 5 23 18 49
Romunija indeks (1990 = 100) 30 23 15 8 1 3 1 2 2 2
Slovaška indeks (1990 = 100) 70 61 78 89 70 84 47 53 50 38
Slovenija indeks (1990 = 100) 82 82 1 1 1 1 1 1 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 92 92 94 101 91 93 76 79 77 58
Švedska indeks (1990 = 100) 101 100 99 118 109 106 94 84 79 99
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
EU-27 indeks (1990 = 100) 11 10 9 9 8 8 6 6 6 5
2010 2011
Avstrija kg 41 37
Belgija kg 11 11
Bolgarija kg 19 22
Ciper kg 0 0
Češka kg 3 2
Danska kg 1 1
Estonija kg 0 0
Finska kg 16 33
Francija kg 16 16
Nemčija kg 3 3
Grčija kg NE NE
Madžarska kg 1 2
Irska kg 1 1
Italija kg 13 14
Latvija kg 0 0
Litva kg NE NE
Luksemburg kg 1 0
Malta kg 0 0
Nizozemska kg 1 2
Poljska kg 11 13
Portugalska kg 0 0
Romunija kg 2 2
Slovaška kg 1 1
Slovenija kg 0 0
Španija kg 314 42
Švedska kg 0 0
Združeno kraljestvo kg 32 24
EU-27 kg 224 228
Avstrija indeks (1990 = 100) 45 41
Belgija indeks (1990 = 100) 60 57
Bolgarija indeks (1990 = 100) 84 96
Ciper indeks (1990 = 100) 21 21
Češka indeks (1990 = 100) 66 61
Danska indeks (1990 = 100) 19 18
Estonija indeks (1990 = 100) 359 295
Finska indeks (1990 = 100) 39 81
Francija indeks (1990 = 100) 1 1
Nemčija indeks (1990 = 100) 65 64
Madžarska indeks (1990 = 100) 18 32
Irska indeks (1990 = 100) 3 3
Italija indeks (1990 = 100) 31 33
Latvija indeks (1990 = 100) 174 181
Luksemburg indeks (1990 = 100) 265 192
Malta indeks (1990 = 100) 100 192
Nizozemska indeks (1990 = 100) 246 286
Poljska indeks (1990 = 100) 18 20
Portugalska indeks (1990 = 100) 17 17
Romunija indeks (1990 = 100) 2 2
Slovaška indeks (1990 = 100) 36 45
Slovenija indeks (1990 = 100) 1 1
Španija indeks (1990 = 100) 62 8
Švedska indeks (1990 = 100) 145 95
Združeno kraljestvo indeks (1990 = 100) 1 1
EU-27 indeks (1990 = 100) 4 4

Cilji

  • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
  • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
  • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
  • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POP) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2012 zmanjšali za 87 odstotkov, in sicer iz 417 kg/leto na 53 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavna vira PCB sta bila leta 2012 raba topil in tehnološki procesi. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 73 %, največje zmanjšanje je dosegel Luksemburg, največji porast pa Portugalska. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2011 prispevale Portugalska, Združeno kraljestvo in Poljska, najnižje pa Nizozemska, Malta in Ciper.

Izpusti dioksinov in furanov (PCDD/DF) so se v obdobju 1990-2012 v Sloveniji zmanjšali za 36 %, iz 16 g I-Teq leta 1990 na 11 g I-Teq leta 2012, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz sektorja kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča, ki predstavlja glavni vir izpustov. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi tehnološki procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe energentov (rjavi premog, lignit in biomase) v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2011 zmanjšali za 84 %, največje zmanjšanje je dosegel Luksemburg, največje povečanje pa Bolgarija, ki je hkrati presegla raven izpustov iz leta 1990, poleg nje pa še Latvija. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2011 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper, Luksemburg in Malta.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri nizkih izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 16 t/leto v letu 1990 na 13 t/leto v letu 2012. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2012 predstavljali neindustrijski sežigalni obrati in mala kurišča (93 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2011 v EU-28 zmanjšali za 58 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Danska. Države, ki so poleg Danske presegle svoje izpuste iz leta 1990 so Italija, Bolgarija, Estonija. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2011 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa sta prispevali Malta in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba omejena ali prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2012 zmanjšali iz 46 kg na 0,6 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v sekundarni proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2012 predstavljal cestni promet (60 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2011 v EU-28 zmanjšali za 96 %, največje zmanjšanje izpustov je doseglo Združeno kraljestvo, največje povečanje je bilo zaznati v Estoniji. Poleg Estonije so povečale raven izpustov glede na leto 1990 še Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska in Malta. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2011 prispevala Španija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Aarhuškem protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Za izračun kazalca so bili uporabljeni uradni podatki: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Centralno odložišče poročil (CDR)
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje,  Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za kakovost zraka
Datum zajema podatkov za kazalec: 6. junij 2014
Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:
Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).
Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2012. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z občasnimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov (energetika, mala kurišča, industrijske kotlovnice, tehnološki procesi, promet, kmetijstvo in odpadki).
Informacije o kakovosti:

 

 

Datum zajema podatkov