KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V Sloveniji se v zadnjih desetih letih hitro povečuje delež eno članskih gospodinjstev, ki imajo višje izdatke in tudi večji vpliv na okolje. Večina gospodinjstev poseduje vse običajne gospodinjske aparate (npr. pralni stroj, hladilnik itd.) in se v zadnjih letih hitro opremlja z novimi; tako poraba električne energije ne upada ampak rahlo narašča. Tretjina gospodinjstev denimo ne bi zmogla pokriti nepričakovanih izdatkov in le slaba petina preživi mesec brez finančnih težav. Kljub temu so ljudje relativno zadovoljni s svojim življenjem. Priča smo tudi hitrejšemu staranju prebivalcev.


Kazalec prikazuje posedovanje dobrin po gospodinjstvih, ki nakazujejo na naše potrošniške navade. Poleg tega izvemo, za kaj porabimo največ električne energije, koliko si lahko gospodinjstva privoščijo, kolikšno je zadovoljstvo z življenjem in kako postopoma naraščajo eno-članska gospodinjstva.

Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ne glede na to, ali vsi člani stalno živijo v kraju, v katerem prebiva gospodinjstvo, ali pa nekateri izmed njih zaradi dela, šolanja ali iz drugih vzrokov dlje časa (do 12 mesecev) živijo drugje v Sloveniji ali v tujini.


Grafi

Slika PG02-1: Število članov gospodinjstva
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (4. julij 2023)

Prikaži podatke
1 član [število] 2 člana [število] 3 člani [število] 4 člani [število] 5 članov [število] 6 članov [število] 7 članov [število] 8+ članov [število]
1948 70276 57204 65097 62848 47952 32279 19927 25367
1953 70682 63923 77409 74531 52877 32614 18881 20059
1961 81618 75348 90709 91036 58813 32086 15673 13570
1971 89494 88712 108134 114204 59880 30796 13765 10546
1981 101610 117234 130328 145024 56139 26445 10836 6955
1991 117405 135909 135088 156319 52965 22637 7771 4184
2002 149757 157195 143337 158145 49575 17933 5808 3097
2011 266489 199875 149144 127376 44320 17658 5689 2980
2015 267523 205792 152720 124933 43640 17194 5806 2933
2018 269898 209573 152959 122195 43327 17398 6073 3195
2021 292301 229914 146614 118296 44161 18653 6359 3484
Slika PG02-2: Posedovanje izbranih dobrin
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (4. julij 2023)

Prikaži podatke
Barvni televizor [%] Črno-beli televizor [%] Videorekorder [%] Videokamera [%] Radijski sprejemnik [%] Glasbene hi-fi naprave [%] CD naprave [%] Osebni računalnik [%] Pralni stroj [%] Stroj za sušenje perila [%] Hladilnik [%] Zamrzovalna skrinja ali omara [%] Pomivalni stroj [%] Mikrovalovna pečica [%] Sesalnik za prah [%] Šivalni stroj [%] Klavir, pianino [%] Drugi večji instrumenti [%] Osebni avtomobil [%] Kolo [%] Moped [%] Motorno kolo [%] Počitniška prikolica [%] Motorni čoln [%] Telefon [%] Mobilni telefon [%] Toplotna črpalka [%] Klimatska naprava [%]
1993 83,50 12,40 29,50 4,80 79,10 23,20 0 13,70 94,30 4,10 94,20 81,30 15,50 0 79,20 59,50 3,50 0 68,20 65,90 15,70 4,70 2,50 2,50 0 0
1999 93,90 4,40 43,50 7,30 95,10 40 0 29,60 96,30 11,10 97 85,80 27,70 0 86,10 59,70 4,30 0 77,80 63,50 14,10 2,30 1,60 1 89,70 0
2003 95,60 1,60 50,40 9,10 90,40 46,80 39,90 44,90 95,60 15,60 97,90 83,90 37,50 24 88,60 48,40 5,40 10,10 78,70 57,10 7,60 2,50 1 0,90 87,50 80,10
2004 96,30 1,50 50,60 9,20 90,70 48,70 41,70 48,40 96,10 17,70 98,30 82,80 39,90 30,90 90,30 46,90 5,10 10,10 78,60 59,70 6,90 2,50 1,20 0,90 86,60 82,30
2009 97,40 5,50 47,80 14,10 86,30 47,10 56 63,70 96,90 26,20 98,30 80,30 50,20 52,70 92,30 41,20 5 10,20 80,30 63,50 6,30 4,60 1,50 0,90 81,60 91,60
2010 97,60 3,30 49,80 14 85,70 42,80 52,80 66,50 97,10 26 98,60 77,60 52 54 92,10 38,70 5,20 10,10 80,20 63,50 6,30 5 1,50 1,10 80,40 92,60
2012 97,20 0 0 11,40 89,30 44 0 67,10 97,60 26,20 98,50 62,10 52,80 53 0 0 0 10,20 80,40 61,50 5,40 3,40 1,10 0,60 79,80 93,30
2015 96,20 0 0 57,20 84,60 42,70 0 75,20 96,40 32,70 98,20 61 57,20 53,40 0 0 0 0 81,90 55 7,10 4,50 1,10 0,50 0 96
2018 96,40 0 0 42,90 81,90 26,10 0 76,40 97,20 36,70 98,30 62,50 61,70 56,20 0 0 0 0 82,20 46,10 5,60 5 0,90 0,50 0 95,80 12,50 26,30
Slika PG02-3: Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije. Preračun Institut ''Jožef Stefan"– Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) (4.julij 2023)

Prikaži podatke
Namen rabe električne energije – SKUPAJ [GWh] Ogrevanje prostorov [GWh] Hlajenje prostorov [GWh] Ogrevanje sanitarne vode [GWh] Kuhanje [GWh] Razsvetljava [GWh] Hladilniki in kombinirani hladilniki [GWh] Zamrzovalne skrinje in omare [GWh] Pralni in pralno sušilni stroji (za pranje) [GWh] Sušilni in pralno sušilni stroji (za sušenje) [GWh] Pomivalni stroji [GWh] Osebni računalniki in monitorji [GWh] Televizije [GWh] Drugo [GWh]
2000 2601 248 6 647 149 310 255 268 216 28 61 61 79 274
2002 2704 245 9 655 162 313 248 263 197 35 71 76 84 346
2003 3008 305 32 660 166 313 244 255 187 38 75 84 88 561
2005 2951 326 15 656 175 310 237 236 169 44 82 99 98 505
2009 3137 323 37 609 194 276 221 196 138 53 94 108 128 760
2011 3211 320 48 599 209 254 217 189 128 56 101 105 141 845
2016 3260 393 55 616 250 187 191 188 103 46 115 83 126 909
2017 3327 406 91 621 256 180 187 188 99 43 117 76 120 945
2019 3419 493 93 627 268 162 178 179 92 38 115 65 105 1005
2020 3634 601 69 617 337 167 184 153 91 52 125 86 100 1052
2021 3800 653 120 624 324 149 181 147 90 51 113 72 127 1151
Slika PG02-4: Finančni položaj gospodinjstev - izbrani kazalniki
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (4. julij  2023)

Prikaži podatke
Si lahko privoščijo enotedenske letne počitnice [%] Si lahko privoščijo mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan [%] Lahko pokrijejo nepričakovane izdatke [%] Si lahko privoščijo primerno ogrevano stanovanje [%] Finančno preživijo mesec brez težav [%]
2008 67 86 53 93 11
2009 66 87 57 95 12
2010 65 89 52 94 10
2011 65 88 50 94 10
2012 67 89 51 93 13
2013 66 89 51 94 9
2014 65 90 51 93 12
2015 68 92 54 93 12
2016 69 93 55 94 14
2017 72 92 59 95 15
2018 73 92 63 96 17
2019 76 95 63 97 18
2020 77 94 66 96 20
2021 80 95 72 98 28
2022 80 95 72 96 25
Slika PG02-5: Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statističnih regijah
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (4. julij  2023)

Prikaži podatke
SLOVENIJA [povprecje] Pomurska [povprecje] Podravska [povprecje] Koroška [povprecje] Savinjska [povprecje] Zasavska [povprecje] Posavska [povprecje] Jugovzhodna Slovenija [povprecje] Osrednjeslovenska [povprecje] Gorenjska [povprecje] Primorsko-notranjska [povprecje] Goriška [povprecje] Obalno-kraška [povprecje]
2012 7,10 6,80 6,80 7 7,10 6,90 6,80 6,90 7,20 7,30 7,30 7,10 7,10
2013 7 6,70 6,90 6,90 7 6,60 6,90 6,90 7,20 7,10 7 7 6,90
2014 6,90 6,60 6,80 6,60 6,90 6,40 6,60 6,90 7,10 6,90 7,10 7 6,90
2015 7,10 6,80 6,90 6,60 6,90 7,10 6,80 7,10 7,30 7,30 7 7,30 7,20
2016 7,10 6,80 7 6,70 6,80 7 7 7,10 7,30 7,30 7 7,20 7,20
2017 7,20 6,90 7,10 6,80 7,20 7,20 6,80 7,40 7,40 7,40 7,20 7,30 7,30
2018 7,30 6,80 7,20 7,30 7,20 7,50 6,70 7,40 7,50 7,60 7 7,40 7,40
2019 7,50 7,10 7,60 7,10 7,40 7,60 7,30 7,50 7,60 7,70 7,50 7,70 7,50
2020 7,40 6,90 7,30 6,80 7,30 7,20 7,20 7,60 7,50 7,60 7,30 7,60 7,50
2021 7,70 7,30 7,60 7,70 7,50 7,40 7,70 7,60 7,80 7,80 7,60 7,80 7,70
2022 7,60 7,30 7,50 7,40 7,50 7,60 7,60 7,50 7,80 7,90 7,40 7,40 7,40
Slika PG02-6: Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU, 2022
Viri:

Eurostat (04.07.2023)

Prikaži podatke
EU-27 [Povprecje] Hrvaška [Povprecje] Malta [Povprecje] Slovaška [Povprecje] Ciper [Povprecje] Poljska [Povprecje] Romunija [Povprecje] Španija [Povprecje] Portugalska [Povprecje] Belgija [Povprecje] Ceška [Povprecje] Grcija [Povprecje] Italija [Povprecje] Latvija [Povprecje] Luksemburg [Povprecje] Madžarska [Povprecje] Slovenija [Povprecje] Bolgarija [Povprecje] Francija [Povprecje] Nizozemska [Povprecje] Avstrija [Povprecje] Estonija [Povprecje] Litva [Povprecje] Finska [Povprecje] Danska [Povprecje] Nemcija [Povprecje] Švedska [Povprecje]
2022 2,20 2,70 2,50 2,90 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 2,60 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,30 2,10 2 2,20 1,90 1,90 1,90 1,90 2 2,20
Slika PG02-7: Tip gospodinjstva EU-27, 2009-2022
Viri:

Eurostat  (4. julij 2023)


Cilji

Strategija razvoja Slovenije 2030:

- zdravo in aktivno življenje;

- dostojno življenje za vse;

- nizkoogljično krožno gospodarstvo;

- trajnostno upravljanje naravnih virov.


Stavbe, živila in promet skupaj povzročajo od 70 % do 80 % vseh vplivov na okolje; od onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov do rabe virov in ravnanja z odpadki.

Cilj trajnostne potrošnje in proizvodnje je "narediti več in boljše z manj”. Trajnostna potrošnja je uporaba proizvodov, energije in storitev na tak način, da njihova uporaba minimalizira vplive na okolje. To pa  zadeva naš življenjski slog, nakupovalne navade ter način uporabe izdelkov in storitev, ter končno ravnanje po izrabi.

Število članov gospodinjstev

V opazovanem obdobju sta se velikost gospodinjstev in sestava družin spremenili. Leta 2021 je bilo v Sloveniji 859.782 gospodinjstev; število gospodinjstev skozi opazovano obdobje narašča. Povprečna velikost gospodinjstva je bila 2,41 člana in se znižuje. Primerjava med leti kaže, da se  zmanjšuje število štiri in tri članskih gospodinjstev in povečuje število dvo-članskih gospodinjstev. Največ, več kot tretjina vseh gospodinjstev je enočlanskih. Število gospodinjstev s pet in več  člani se rahlo povečuje v zadnjih letih.

Posedovanje izbranih dobrin v gospodinjstvih

Barvni televizor, hladilnik, pralni stroj in mobilni telefon so dobrine, ki jih imajo skoraj v vseh gospodinjstvih (96,4 % ; 98,3 % ; 97,2 % ; 95,8 %). Visok je tudi delež radijskih sprejemnikov – 81,9 % (vendar se ves čas znižuje, saj ga je leta 1999 imelo 95,1 % gospodinjstev), osebnih avtomobilov – 82,2 % in osebnih računalnikov – 76,4 %. Zanimivo je, da se je leta 2018 znižal delež zamrzovalnih omar ali skrinj, na 62,5 %, medtem ko je bilo leta 1999 le-teh 85,8 %. Močan porast je zaznati pri deležu videokamer, strojih za sušenje perila, pomivalnih strojih in mikrovalovnih pečicah. Nasprotno pa se je delež koles v opazovanem obdobju znižal in je bil leta 2018 le še 46,1 % v primerjavi z 65.9 % leta 1993. Povsem novi so podatki o toplotnih črpalkah – delež le-teh je bil 12,5 %, in klimatskih napravah z deležem 26, 3 % - torej ima več kot četrtina gospodinjstev to napravo (2018).

Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih

V gospodinjstvih daleč največ električne energije porabimo za ogrevanje sanitarne vode in prostorov ter za kuhanje. Poraba elektrike predvsem narašča za ogrevanje prostorov, kjer gre verjetno za povečano uporabo toplotnih črpalk. Podatki razkrivajo, da je v opazovanem obdobju (2000-2021) poraba elektrike nekoliko upadla za razsvetljavo in delovanje nekaterih velikih gospodinjskih aparatov (hladilniki, pralni in sušilni stroji ter tudi računalnikov), kar gre verjetno pripisati energijsko učinkovitejšim aparatom in sijalkam. Povečala pa se je poraba elektrike za hlajenje, pomivalne stroje ter televizije, kar pa je zagotovo posledica večjega števila teh aparatov v gospodinjstvih.

Finančni položaj gospodinjstev – izbrani kazalniki

Kaj si lahko gospodinjstva privoščijo od počitnic, mesnih ali vegetarijanskih obrokov, ogrevanih stanovanj, da preživijo mesec brez težav ter ko pride do nepričakovanih izdatkov? Kot kažejo podatki, se zmožnosti gospodinjstev povečujejo (2008 – 2022), tako da lahko resnejši problem izzovejo le nepričakovani izdatki – za slabo tretjino gospodinjstev, štiri petine pa le stežka preživijo mesec brez finančnih težav.

Enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva si je v letu 2022 finančno lahko privoščilo 80 % gospodinjstev, toliko kot leto prej. Z vidika tipa gospodinjstva je bil odstotek takih, ki so si lahko privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (90 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (62 %). Enotedenske letne počitnice so dostopnejše za večji odstotek gospodinjstev. Nepričakovane izdatke v znesku 750 EUR si je v letu 2022 lahko privoščilo 72 % gospodinjstev. Najtežje je bilo enostarševskim gospodinjstvom z vsaj enim vzdrževanim otrokom in enočlanskim gospodinjstvom. Mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan pa si je lahko leta 2022 privoščilo 95 % gospodinjstev in med tipom gospodinjstev ni večjih razlik. Primerno ogrevano stanovanje si je lahko privoščilo 96 % gospodinjstev, kar pa je za 2 odstotni točki manj kot leto poprej. Finančno preživi mesec brez težav 25 % gospodinjstev.

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statističnih regijah

SURS navaja, da so na splošno zadovoljstvo z življenjem v 2022 zelo vplivali medosebni odnosi, občutek sreče in zdravstveno stanje. Več oseb kot v 2018, dve tretjini, je bilo srečnih ves čas ali večino časa. Zvišala se je tudi samoocena zadovoljstva s finančnim stanjem in dolžino prostega časa. Vendar podatki kažejo, da se je povprečna samoocena v letu 2022 nekoliko znižala (s 7,7 na 7,6). Velikih razlik oziroma nihanj med statističnimi regijami ni zaznati. S svojim življenjem so le nekoliko bolj zadovoljni na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, nekoliko manj glede na povprečje pa v  Koroški in Pomurski statistični regiji. Zanimivo je, da se je povprečna samoocena v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko znižala v Primorsko-notranjski, Goriški in Obalno-kraški statistični regiji. Glede na to, da je stopnja splošnega zadovoljstva z življenjem v vseh regijah v povprečju relativno enakomerna, pomeni, da ocena zadovoljstva z življenjem ni povezana samo s finančnimi in materialnimi vidiki, temveč da ljudje zadovoljstvo z življenjem dojemajo širše, predvsem v povezavi z zdravjem, družino, prijatelji, prostim časom ipd.

Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU, 2022

Leta 2022 je v EU prebivalo 198 milijonov gospodinjstev, v povprečju 2,2 člana na gospodinjstvo. Najštevilčnejša gospodinjstva v EU v letu 2022 so bila gospodinjstva samskih odraslih brez otrok, in sicer 71,9 milijona, sledijo pari brez otrok, ki predstavljajo 48,2 milijona, in pari z otroki, ki jih je bilo 30,6 milijona. Trend od 2009 do 2022 kaže na upadanje povprečnega števila oseb na gospodinjstvo. To so opazili v 24 od 27 držav članic EU. Estonija je doživela največje zmanjšanje za 0,5 člana po letu 2009, sledijo Malta, Romunija, Latvija in Litva, kjer se je povprečna velikost gospodinjstva zmanjšala za 0,4 člana. Samo Grčija in Švedska sta opazili rahlo povečanje povprečne velikosti gospodinjstva za 0,1 oziroma 0,2. Poleg tega ima Slovaška stalno povprečno vrednost 2,9 v letih 2009 in 2022. Število enočlanskih gospodinjstev brez otrok se je v EU od leta 2009 do 2022 povečalo za 30,7 %.

Tip gospodinjstva v EU 27, 2009-2022

Skupno število gospodinjstev v EU se je od leta 2009 do leta 2022 povečalo za 10,3 %. Vendar pa so se gospodinjstva samskih odraslih (tj. gospodinjstev, ki jih sestavlja le ena odrasla oseba, ki živi z otroki ali brez njih) povečala veliko hitreje, za 29,6 % v istem obdobju. Ta rast je še izrazitejša pri samskih odraslih gospodinjstvih brez otrok (+30,7 %). Največje povprečno gospodinjstvo v letu 2022 je bilo zabeleženo na Slovaškem (2,9 člana), sledita Hrvaška (2,7) in Grčija (2,6), najmanjše pa na Danskem, v Estoniji, Litvi in na Finskem (vsaka s 1,9). člani).

Gospodinjstva, ki jih sestavljajo pari (glede na zakonski stan ali dejansko razmerje), z otroki ali brez njih, so od leta 2009 zabeležila počasnejšo rast, in sicer za 4,0 %. To povečanje je posledica večjega števila parov, ki živijo brez otrok, ki se je povečalo za 9,3 % med leti 2009 do 2022. Hkrati se je število parov z otroki zmanjšalo za 3,4 %. Poleg tega se je gospodinjstev z dvema odraslima osebama (ne s parom) ali več, tako imenovana „druga vrsta“ gospodinjstev, od leta 2009 do 2022 v EU zmanjšalo za 5,3 %. Zmanjšanje te vrste gospodinjstev je večje pri gospodinjstvih z otroki (-10,3 %) kot pri tistih brez otrok (-3,2 %).

Politični okvir

-Resolucijao nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30) izpostavlja  naslednje temeljne cilje (z vrsto podcilji):

 • varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala,
 • prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi odpadki učinkovito ravna,
 • varovanje prebivalcev pred okoljskimi tveganji.

- Strategija razvoja Slovenije 2030. Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

 • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 • učenje za in skozi vse življenje,
 • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 • ohranjeno zdravo naravno okolje in
 • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Strategija ima sicer 12 ciljev in po  troje kazalnikov za vsak cilj.

- Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Eden ključnih ciljev revizije potrošniške politike EU (agenda za potrošnike) je pomagati potrošnikom, da bodo lahko sodelovali pri doseganju bolj trajnostnega gospodarstva (zeleni prehod). Cilj te pobude je predvsem:

 • zagotoviti, da potrošniki dobijo zanesljive in koristne informacije o izdelkih, npr. o njihovi življenjski dobi in možnostih popravila,
 • preprečiti ustvarjanje pretirano okolju prijaznega vtisa (lažno zeleno oglaševanje) in prodajo izdelkov s prikrito skrajšano življenjsko dobo,
 • določiti minimalne zahteve za trajnostne logotipe in nalepke.

Evropska komisija je novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo sprejela marca 2020. Je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega evropskega programa za trajnostno rast. Novi akcijski načrt napoveduje pobude v celotnem življenjskem ciklu izdelkov. Namenjen je oblikovanju izdelkov, spodbuja krožne gospodarske procese, spodbuja trajnostno potrošnjo in si prizadeva, da se prepreči nastajanje odpadkov in da se uporabljeni viri čim dlje zadržijo v gospodarstvu EU.

V nedavni raziskavi Eurobarometer je bilo ugotovljeno, da so vse večje količine odpadkov med tremi največjimi skrbmi anketiranih in da bomo okoljske probleme najučinkoviteje rešili s spremembo načinov potrošnje in proizvodnje.

- Predlog nove uredbe o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov, objavljen 30. marca 2022, je temelj pristopa Komisije k okoljsko bolj trajnostnim in krožnim izdelkom. Predlog temelji na obstoječi direktivi o okoljsko primerni zasnovi, ki trenutno zajema le izdelke, povezane z energijo. Predlog nove uredbe o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov obravnava zasnovo izdelkov, ki kot taka določa do 80 % okoljskega vpliva izdelka v življenjskem ciklu. Postavlja nove zahteve, da bodo izdelki trajnejši, zanesljivejši, večkrat uporabni, nadgradljivi, popravljivi, lažji za vzdrževanje, obnovo in recikliranje ter energetsko učinkoviti in učinkoviti z viri. Poleg tega bodo zahteve glede informacij o posameznih izdelkih zagotovile, da bodo potrošniki vedeli, kakšen vpliv imajo njihovi nakupi na okolje. Vsi regulirani izdelki bodo imeli potne liste za digitalne izdelke. To bo olajšalo popravilo ali recikliranje izdelkov in olajšalo sledenje zadevnim snovem vzdolž dobavne verige.

- Agenda 2030 Svetovni voditelji (193 držav) so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015 v New Yorku zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnost. V okviru Agenda 2030 za trajnostni razvoj so soglasno sprejeli 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard za razvoj. Med temi je:

Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in potrošnje

12.1 Izvajati desetletni okvir programov trajnostne proizvodnje in potrošnje, pri čemer morajo vse države sprejeti ukrepe in razvite države prevzeti vodilno vlogo, ob upoštevanju razvoja in možnosti držav v razvoju

12.2 Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo

12.3 Do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka

12.4 Do leta 2020 zagotoviti ustrezno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadnimi snovmi v celotnem življenjskem ciklu v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi okviri ter občutno zmanjšati njihovo sproščanje v zrak, vodo in tla, da se čim bolj zmanjšajo njihovi škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje

12.5 Do leta 2030 občutno zmanjšati količino odpadkov s preventivnimi ukrepi, zmanjševanjem potrošnje, recikliranjem in ponovno uporabo

12.6 Podjetja, zlasti velika in mednarodna podjetja, spodbujati, naj uvedejo trajnostne pristope in v poročanje vključijo informacije o trajnosti

12.7 Spodbujati trajnostno javno naročanje v skladu z državnimi politikami in prednostnimi usmeritvami

12.8 Do leta 2030 zagotoviti, da bodo ljudje povsod po svetu ustrezno seznanjeni in ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način življenja

12.a Podpirati države v razvoju pri krepitvi znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti za prehod na bolj trajnostno proizvodnjo in potrošnjo

12.b Oblikovati in uporabljati mehanizme spremljanja vplivov trajnostnega razvoja za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta ter spodbuja lokalno kulturo in izdelke

12.c Omejiti neučinkovite subvencije za fosilna goriva, ki prispevajo k razsipni porabi, tako da se prepreči izkrivljanje trga v skladu z razmerami v posamezni državi, tudi s prestrukturiranjem obdavčenja in postopno odpravo škodljivih subvencij ob upoštevanju njihovega vpliva na okolje, pri čemer je treba izhajati iz konkretnih potreb in razmer v državah v razvoju ter čim bolj zmanjšati škodljive posledice za njihov razvoj in zaščititi revne in prizadete skupnosti

Trajnostna potrošnja

Po navedbah Evropske komisije državljani EU predstavljajo manj ko 10 % svetovnega prebivalstva, a porabijo polovico svetovne proizvodnje mesa, četrtino proizvedenega papirja in 15 % energije. V raziskavi Environmental Impact Assessment of Household Consumption, 2015, so analizirali okoljski vpliv potrošnje gospodinjstev glede na porabo virov, vode in zemljišč ter izpuste toplogrednih plinov, povezanih s proizvodnjo in uporabo izdelkov in storitev. Gospodinjstva s svojo porabo prispevajo več kot 60% globalnih emisij toplogrednih plinov in med 50% in 80% celotne porabe zemljišč, virov in vode. Izkazuje se pomembna povezanost med izdatki gospodinjstev in njihovimi vplivi na okolje, ki jih povzroča naraščajoče povpraševanje po ne nujno potrebnih izdelkih široke potrošnje. Mobilnost, stavbe in hrana so najpomembnejše kategorije porabe na okoljskih odtisih. Na svetovni ravni živila predstavljajo 48% in 70% vplivov gospodinjstev na kopenske in vodne vire, pri čemer se poraba mesa, mleka in predelane hrane hitro poveča z dohodkom. Gospodinjstva imajo relativno velik nadzor nad svojo porabo, vendar pogosto nimajo točnih in konkretnih informacij o tem, kako izboljšati lastno okoljsko učinkovitost.

Trajnostna potrošnja je poraba blaga in storitev, ki imajo najmanjši možni vpliv na okolje, so družbeno pravične in ekonomsko upravičene, hkrati pa izpolnjujejo osnovne potrebe ljudi po vsem svetu. Trajnostna potrošnja je namenjena vsem, v vseh sektorjih in vseh državah, od posameznika do vlad. V zadnjih 50 letih je svetovno prebivalstvo porabilo več blaga in storitev kot skupno število vseh prejšnjih generacij (Tillard 2000). Ta rast porabe je spodbudila gospodarsko rast, degradacijo okolja in izboljšala kakovost življenja za mnoge. Vendar se vzorci potrošnje med razvitimi državami in državami v razvoju zelo razlikujejo. Tillard (2000) ugotavlja, da najbogatejša petina sveta predstavlja 86% potrošnje (danes je ta odstotek zagotovo še višji, o.p.), medtem ko najrevnejša petina predstavlja približno en odstotek porabe. Prekomerno izkoriščanje naravnih virov, ki jih poganja eksponentna gospodarska rast, ne bo rešila zgolj tehnologija. Potrebni so tudi novi vzorci potrošnje, pa tudi družbene novosti, ki ločujejo ustvarjanje blaginje in kakovosti življenja od degradacije okolja. Skupna raba namesto lastništva je le en primer novega življenjskega sloga in novih poslovnih modelov, ki se razvijajo.


Metodologija

Cilji so povzeti po:  Strategija razvoja Slovenije 2030

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKRR/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so izračunani s pomočjo modela rabe energije v gospodinjstvih (IJS-CEU). Zaradi osveževanja modela z novejšimi vhodnimi podatki, se že objavljeni modelski podatki ob naslednji objavi lahko spremenijo.

PG02-1: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Prebivalstvo, Gospodinjstva in družine, Gospodinjstva po številu članov gospodinjstev. Do leta 2011 gre za desetletna osveževanja, po  letu 2015 pa gre za triletne objave; zadnji podatki se nanašajo na leto 2021.

PG02-2: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Dobrine, Posedovanje izbranih dobrin. Zbrani so za obdobje 1990-2018. Podatki za leta 1998 - 2010 so preračunani iz obdobja treh zaporednih let (npr. 2008 - 2010) na srednje leto (npr. 2009) kot referenčno leto. Podatki zbrani v letu 2012 in naslednjih letih, se nanašajo na referenčno leto. Podatki za leto 2011 niso na voljo, in tudi v prihodnje se raziskovanje ne bo več izvajalo vsako leto, ampak z večletnimi presledki. Videokamera: od leta 2015 zajet tudi fotoaparat. Glasbene hi-fi naprave: od leta 2012 zajeti tudi DVD, Blu-ray ali podobni predvajalniki. CD naprave: od leta 2012 zajeto pod Glasbene hi-fi naprave. Pralni stroj: od leta 2012 zajeti tudi pralno-sušilni stroji. Hladilnik: od leta 2012 zajeti tudi kombinirani hladilniki.

PG02-3: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju:  Energetika, Proizvodnja in poraba energije, Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih. Podatki so zbrani za obdobje 2000-2021. Podatki so izračunani s pomočjo modela rabe energije v gospodinjstvih. (IJS-CEU). Zaradi osveževanja modela z novejšimi vhodnimi podatki se že objavljeni modelski podatki ob naslednji objavi lahko spremenijo. Tako so se nekoliko spremenili modelski podatki za leto 2015. V letu 2020 je bila časovna serija s pomočjo modeliranja podaljšana nazaj do leta 2000, hkrati se je naredila revizija prejšnje časovne serije (2009–2019). Podatki celotne časovne serije so sedaj primerljivi med sabo.

PG02-4: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Finančni položaj gospodinjstev. Podatki so na voljo za obdobje 2008-2022. Podatki se zbirajo enkrat letno v letnem statističnem raziskovanju Življenjski pogoji (EU-SILC - ang. Statistics on Income and Living Conditions). Finančne zmožnosti gospodinjstev: podatki se nanašajo na različne kazalnike finančnega položaja gospodinjstev in temeljijo na izjavi gospodinjstev: · enotedenske letne počitnice: upoštevajo se sedemdnevne počitnice zunaj doma: lahko v počitniški hišici/vikendu, pri prijateljih, sorodnikih ali sindikalnem domu. Bistveno je, ali si enotedenske letne počitnice glede na finančne zmožnosti lahko privoščijo vsi člani gospodinjstva; · mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan: bistveno je, ali si gospodinjstvo lahko privošči kakovostno hrano; · nepričakovani izdatki: bistveno je, ali gospodinjstvo lahko poravna nepričakovane izdatke iz lastnih sredstev (tj. ne da bi si moralo denar izposoditi ali najeti kredit). Višina nepričakovanih izdatkov za leto  2022: 750 EUR. Višina zneska nepričakovanih izdatkov je višina mesečnega praga tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo iz prejšnjega leta (zaokrožen znesek); · kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki: predstavnik gospodinjstva izrazi svoje mnenje o tem, kako shajajo s svojimi prihodki oziroma kako plačujejo vse skupne mesečne stroške glede na vse mesečne neto prihodke, ki jih dobijo posamezni člani gospodinjstva. Metodološko pojasnilo, Življenjski pogoji, marec 2023 (Martina Stare, Rihard Tomaž Inglič, Nejc Kebe, Petra Pečan, Stanka Intihar).

PG02-5: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Blaginja, Splošno  zadovoljstvo z življenjem. Podatki so na voljo za obdobje 2012-2022. Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete. Podatki se nanašajo na osebe, stare 16 ali več let, ki so gledano v celoti ocenile, kako so zadovoljne s svojim življenjem, na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen). Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Podatki so predstavljeni v deležih, v številu ali porabi energije v GWh.

Raziskovanje se je od leta 1983 do leta 1997 metodološko ni bistveno spreminjalo; anketiranje je ves ta čas potekalo po enotni metodologiji. V 1997 je bilo vsebinsko in po načinu izvedbe prenovljeno: prilagojeno je bilo priporočilom Eurostata in postalo je kontinuirano. V 2012 je bilo raziskovanje znova prenovljeno. Vprašalnik je bil vsebinsko razširjen z novimi vprašanji o izdatkih, iz vprašalnika so bila izločena vprašanja o dohodkih gospodinjstva, ker so bili ti podatki pridobljeni iz administrativnih in drugih podatkovnih zbirk.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število članov gospodinjstev

 

Število

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H134S.px

1948 - 2021

Konec leta za določeno obdobje

Do leta 2011 na deset let, od 2015 3-letno

17. 5.

2023

Da

Posedovanje izbranih dobrin

 

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0878803S.px

1993 - 2018

Konec leta za določeno obdobje

Do leta 2010 vsako leto, nato večletni presledki

17. 5.

2023

Da

Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih

 

GWh

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1815408S.px

2000 - 2021

Konec leta za preteklo leto

Letno

17. 5.

2023

Da

Finančni položaj  gospodinjstev – izbrani kazalniki

 

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H163S.px

2005 - 2022

 SILC anketa

Letno

17. 5.

2023

Da

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem

 

%

povprečje

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0872040S.px

2012 - 2022

 

SILC anketa

Letno

17. 5.

2023

Da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1 in 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

PG02-6: Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU. Prikazano je povprečno število oseb, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. Podatki so za leto 2019.

PG02-7: Tip gospodinjstva. Prikazani so podatki o spreminjanju tipa gospodinjstva v obdobje med 2010 in 2019.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki so predstavljeni v povprečju števila oseb in v milijonih.
Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU

 

Število

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hous…

2022

Junija za preteklo leto

Letno

4. 7.

2023

Tip gospodinjstev EU 27

 

mio

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hous…

2009 - 2022

Junija za preteklo leto

Letno

4. 7.

2023

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5 leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. SURS, Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2021, https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9973
 2. Ata, mama, dedi, babi…Gospodinjstva in družine v Sloveniji, SURS, 2016
 3. EEA Technical report; No. 1/2008; Time for action – towards sustainable consumption and production in Europe, Summary report of the conference held on 27 – 29 September 2007, Ljubljana, Slovenija
 4. Sporočilo Komisije o trajnostni potrošnji in proizvodnji ter akcijskem načrtu za trajnostno industrijsko politiko, 2008, https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-production-and-c…
 5. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030 (ReNPVO 20-30), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
 6. Strategija razvoja Slovenije 2030, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKRR/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
 7. Environmental Impact Assessment of Household Consumption, avtorji Diana Ivanova, Konstantin Stadler, Kjartan Steen‐Olsen, Richard Wood, Gibran Vita, Arnold Tukker, Edgar G. Hertwich, 2015, Journal of Industrial Ecology
 8. Sustainable consumption, https://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html
 9. CSCP - The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production,Wuppertal, https://www.scp-centre.org/our-topics/#lifestyles
 10. SPREMENIMO SVET: AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvo…
 11. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo EU, 2020. https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sl
 12. SURS, Blaginja 2022, 14. 3. 2923, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10985
 13. SURS, Življenjski pogoji 2021, 16. 6. 2022   https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10399
 14. Ecodesign for sustainable products, 2020, https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_en 
 15. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013


Related indicators