KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

V Sloveniji se v zadnjih desetih letih hitro povečuje delež eno članskih gospodinjstev, ki imajo višje izdatke in tudi večji vpliv na okolje. Večina gospodinjstev poseduje vse običajne gospodinjske aparate (npr. pralni stroj, hladilnik itd.) in se v zadnjih letih hitro opremlja z novimi; tako poraba električne energije ne upada ampak rahlo narašča.  Tretjina gospodinjstev denimo ne bi zmogla pokriti nepričakovanih izdatkov in le slaba petina preživi mesec brez finančnih težav. Kljub temu so ljudje relativno zadovoljni s svojim življenjem. Priča smo tudi hitrejšemu staranju prebivalcev.

Potrebni so novi vzorci potrošnje ter družbene in gospodarske novosti, ki ločujejo ustvarjanje pretirane blaginje od degradacije okolja.


Kazalec prikazuje posedovanje dobrin po gospodinjstvih, ki nakazujejo na naše potrošniške navade. Poleg tega izvemo, za kaj porabimo največ električne energije, koliko si lahko gospodinjstva privoščijo, kolikšno je zadovoljstvo z življenjem in kako postopoma naraščajo eno-članska gospodinjstva.

Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ne glede na to, ali vsi člani stalno živijo v kraju, v katerem prebiva gospodinjstvo, ali pa nekateri izmed njih zaradi dela, šolanja ali iz drugih vzrokov dlje časa (do 12 mesecev) živijo drugje v Sloveniji ali v tujini.


Grafi

Slika PG02-1: Število članov gospodinjstva
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

1 član [število]

2 člana [število]

3 člani [število]

4 člani [število]

5 članov [število]

6 članov [število]

7 članov [število]

8+ članov [število]

1948

70276

57204

65097

62848

47952

32279

19927

25367

1953

70682

63923

77409

74531

52877

32614

18881

20059

1961

81618

75348

90709

91036

58813

32086

15673

13570

1971

89494

88712

108134

114204

59880

30796

13765

10546

1981

101610

117234

130328

145024

56139

26445

10836

6955

1991

117405

135909

135088

156319

52965

22637

7771

4184

2002

149757

157195

143337

158145

49575

17933

5808

3097

2011

266489

199875

149144

127376

44320

17658

5689

2980

2015

267523

205792

152720

124933

43640

17194

5806

2933

2018

269898

209573

152959

122195

43327

17398

6073

3195

Slika PG02-2: Posedovanje izbranih dobrin
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

Barvni televizor [%]

Črno-beli televizor [%]

Videorekorder [%]

Videokamera [%]

Radijski sprejemnik [%]

Glasbene hi-fi naprave [%]

CD naprave [%]

Osebni računalnik [%]

Pralni stroj [%]

Stroj za sušenje perila [%]

Hladilnik [%]

Zamrzovalna skrinja ali omara [%]

Pomivalni stroj [%]

Mikrovalovna pečica [%]

Sesalnik za prah [%]

Šivalni stroj [%]

Klavir, pianino [%]

Drugi večji instrumenti [%]

Osebni avtomobil [%]

Kolo [%]

Moped [%]

Motorno kolo [%]

Počitniška prikolica [%]

Motorni čoln [%]

Telefon [%]

Mobilni telefon [%]

Toplotna črpalka [%]

Klimatska naprava [%]

1993

83,50

12,40

29,50

4,80

79,10

23,20

0

13,70

94,30

4,10

94,20

81,30

15,50

0

79,20

59,50

3,50

0

68,20

65,90

15,70

4,70

2,50

2,50

0

0

1999

93,90

4,40

43,50

7,30

95,10

40

0

29,60

96,30

11,10

97

85,80

27,70

0

86,10

59,70

4,30

0

77,80

63,50

14,10

2,30

1,60

1

89,70

0

2003

95,60

1,60

50,40

9,10

90,40

46,80

39,90

44,90

95,60

15,60

97,90

83,90

37,50

24

88,60

48,40

5,40

10,10

78,70

57,10

7,60

2,50

1

0,90

87,50

80,10

2004

96,30

1,50

50,60

9,20

90,70

48,70

41,70

48,40

96,10

17,70

98,30

82,80

39,90

30,90

90,30

46,90

5,10

10,10

78,60

59,70

6,90

2,50

1,20

0,90

86,60

82,30

2009

97,40

5,50

47,80

14,10

86,30

47,10

56

63,70

96,90

26,20

98,30

80,30

50,20

52,70

92,30

41,20

5

10,20

80,30

63,50

6,30

4,60

1,50

0,90

81,60

91,60

2010

97,60

3,30

49,80

14

85,70

42,80

52,80

66,50

97,10

26

98,60

77,60

52

54

92,10

38,70

5,20

10,10

80,20

63,50

6,30

5

1,50

1,10

80,40

92,60

2012

97,20

0

0

11,40

89,30

44

0

67,10

97,60

26,20

98,50

62,10

52,80

53

0

0

0

10,20

80,40

61,50

5,40

3,40

1,10

0,60

79,80

93,30

2015

96,20

0

0

57,20

84,60

42,70

0

75,20

96,40

32,70

98,20

61

57,20

53,40

0

0

0

0

81,90

55

7,10

4,50

1,10

0,50

0

96

2018

96,40

0

0

42,90

81,90

26,10

0

76,40

97,20

36,70

98,30

62,50

61,70

56,20

0

0

0

0

82,20

46,10

5,60

5

0,90

0,50

0

95,80

12,50

26,30

Slika PG02-3: Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije. Preračun Institut ''Jožef Stefan"– Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

Namen rabe električne energije – SKUPAJ [GWh]

Ogrevanje prostorov [GWh]

Hlajenje prostorov [GWh]

Ogrevanje sanitarne vode [GWh]

Kuhanje [GWh]

Razsvetljava [GWh]

Hladilniki in kombinirani hladilniki [GWh]

Zamrzovalne skrinje in omare [GWh]

Pralni in pralno sušilni stroji (za pranje) [GWh]

Sušilni in pralno sušilni stroji (za sušenje) [GWh]

Pomivalni stroji [GWh]

Osebni računalniki in monitorji [GWh]

Televizije [GWh]

Drugo [GWh]

2000

2601

248

6

647

149

310

255

268

216

28

61

61

79

274

2002

2704

245

9

655

162

313

248

263

197

35

71

76

84

346

2003

3008

305

32

660

166

313

244

255

187

38

75

84

88

561

2005

2951

326

15

656

175

310

237

236

169

44

82

99

98

505

2009

3137

323

37

609

194

276

221

196

138

53

94

108

128

760

2011

3211

320

48

599

209

254

217

189

128

56

101

105

141

845

2016

3260

393

55

616

250

187

191

188

103

46

115

83

126

909

2017

3327

406

91

621

256

180

187

188

99

43

117

76

120

945

2019

3419

493

93

627

268

162

178

179

92

38

115

65

105

1005

Slika PG02-4: Finančni položaj gospodinjstev - izbrani kazalniki
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

Si lahko privoščijo enotedenske letne počitnice [%]

Si lahko privoščijo mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan [%]

Lahko pokrijejo nepričakovane izdatke [%]

Si lahko privoščijo primerno ogrevano stanovanje [%]

Finančno preživijo mesec brez težav [%]

2008

67

86

53

93

11

2009

66

87

57

95

12

2010

65

89

52

94

10

2011

65

88

50

94

10

2012

67

89

51

93

13

2013

66

89

51

94

9

2014

65

90

51

93

12

2015

68

92

54

93

12

2016

69

93

55

94

14

2017

72

92

59

95

15

2018

73

92

63

96

17

2019

76

95

63

97

18

Slika PG02-5: Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statističnih regijah
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

SLOVENIJA [povprecje]

Pomurska [povprecje]

Podravska [povprecje]

Koroška [povprecje]

Savinjska [povprecje]

Zasavska [povprecje]

Posavska [povprecje]

Jugovzhodna Slovenija [povprecje]

Osrednjeslovenska [povprecje]

Gorenjska [povprecje]

Primorsko-notranjska [povprecje]

Goriška [povprecje]

Obalno-kraška [povprecje]

2012

7,10

6,80

6,80

7

7,10

6,90

6,80

6,90

7,20

7,30

7,30

7,10

7,10

2013

7

6,70

6,90

6,90

7

6,60

6,90

6,90

7,20

7,10

7

7

6,90

2014

6,90

6,60

6,80

6,60

6,90

6,40

6,60

6,90

7,10

6,90

7,10

7

6,90

2015

7,10

6,80

6,90

6,60

6,90

7,10

6,80

7,10

7,30

7,30

7

7,30

7,20

2016

7,10

6,80

7

6,70

6,80

7

7

7,10

7,30

7,30

7

7,20

7,20

2017

7,20

6,90

7,10

6,80

7,20

7,20

6,80

7,40

7,40

7,40

7,20

7,30

7,30

2018

7,30

6,80

7,20

7,30

7,20

7,50

6,70

7,40

7,50

7,60

7

7,40

7,40

2019

7,50

7,10

7,60

7,10

7,40

7,60

7,30

7,50

7,60

7,70

7,50

7,70

7,50

Slika PG02-6: Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU, 2020
Viri: 

Eurostat (19. aprila 2021)

Prikaži podatke

EU-27 [Povprecje]

Hrvaška [Povprecje]

Malta [Povprecje]

Slovaška [Povprecje]

Ciper [Povprecje]

Poljska [Povprecje]

Romunija [Povprecje]

Španija [Povprecje]

Portugalska [Povprecje]

Belgija [Povprecje]

Češka [Povprecje]

Grčija [Povprecje]

Italija [Povprecje]

Latvija [Povprecje]

Luksemburg [Povprecje]

Madžarska [Povprecje]

Slovenija [Povprecje]

Bolgarija [Povprecje]

Francija [Povprecje]

Nizozemska [Povprecje]

Avstrija [Povprecje]

Estonija [Povprecje]

Litva [Povprecje]

Finska [Povprecje]

Danska [Povprecje]

Nemčija [Povprecje]

Švedska [Povprecje]

2020

2,30

2,80

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,50

2,50

2,30

2,20

2,20

2,30

2,20

2,40

2,30

2,30

2,30

2,20

2,20

2,20

2

2,10

2

2

2

1,50

Slika PG02-7: Tip gospodinjstva EU-27, 2010-2019
Viri: 

Eurostat  (19. aprila 2021)


Cilji

- zdravo in aktivno življenje;

- dostojno življenje za vse;

- nizkoogljično krožno gospodarstvo;

- trajnostno upravljanje naravnih virov.


Stavbe, živila in promet skupaj povzročajo od 70 % do 80 % vseh vplivov na okolje; od onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov do rabe virov, tal in ravnanja z odpadki.

Cilj trajnostne potrošnje in proizvodnje je "narediti več in boljše z manj”. Trajnostna potrošnja je uporaba proizvodov, energije in storitev na tak način, da njihova uporaba minimalizira vplive na okolje. To pa  zadeva naš življenjski slog, nakupovalne navade ter način uporabe izdelkov in storitev, ter končno ravnanje po izrabi.

Število članov gospodinjstev

Leta 2018 je bilo v Sloveniji 824.618 gospodinjstev. Povprečna velikost gospodinjstva je bila 2,5 člana. Primerjava med leti kaže, da se  zmanjšuje število štiri in več članskih gospodinjstev in povečuje število dvo in tričlanskih gospodinjstev. Tretjina vseh gospodinjstev je enočlanskih in število gospodinjstev z manjšim številom članov še naprej narašča.

Po podatkih Eurostata so leta 2019 tretjino gospodinjstev v EU predstavljala gospodinjstva z eno osebo, in trend narašča; enočlanska gospodinjstva brez otrok so se med letoma 2010 in 2019 v EU povečala za 18,7 %.

Delež prebivalcev, starih 65 ali več, je leta 2020 znašal 20,2 %. To prinaša s seboj številne zdravstvene, socialne in splošne družbene in okoljske izzive.

Posedovanje izbranih dobrin v gospodinjstvih

Barvni televizor, hladilnik, pralni stroj in mobilni telefon so dobrine, ki jih imajo skoraj v vseh gospodinjstvih (96,4 % ; 98,3 % ; 97,2 % ; 95,8 %). Visok je tudi delež radijskih sprejemnikov – 81,9 % (vendar se ves čas znižuje, saj ga je leta 1999 imelo 95,1 % gospodinjstev), osebnih avtomobilov – 82,2 % in osebnih računalnikov – 76,4 %. Zanimivo je, da se je leta 2018 znižal delež zamrzovalnih omar ali skrinj, na 62,5 %, medtem ko je bilo leta 1999 le-teh 85,8 %. Močan porast je zaznati pri deležu videokamer, strojih za sušenje perila, pomivalnih strojih in mikrovalovnih pečicah. Nasprotno pa se je delež koles v opazovanem obdobju znižal in je bil leta 2018 le še 46,1 % v primerjavi z 65.9 % leta 1993. Povsem novi so podatki o toplotnih črpalkah – delež le-teh je bil 12,5 %, in klimatskih napravah z deležem 26, 3 % - torej ima več kot četrtina gospodinjstev to napravo (2018).

Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih

V gospodinjstvih daleč največ električne energije porabimo za ogrevanje sanitarne vode in prostorov ter za kuhanje. Podatki razkrivajo, da je v opazovanem obdobju (2000-2019) poraba elektrike nekoliko upadla za razsvetljavo in delovanje nekaterih velikih gospodinjskih aparatov (hladilniki, pralni in sušilni stroji ter računalniki), kar gre verjetno pripisati energijsko učinkovitejšim aparatom in sijalkam. Povečala pa se je poraba elektrike za hlajenje, pomivalne stroje ter televizije, kar pa je zagotovo posledica večjega števila teh aparatov v gospodinjstvih.

Finančni položaj gospodinjstev – izbrani kazalniki

Kaj si lahko gospodinjstva privoščijo od počitnic, mesnih ali vegetarijanskih obrokov, ogrevanih stanovanj ter ko pride do nepričakovanih izdatkov? Kot kažejo podatki, se zmožnosti gospodinjstev povečujejo (2008 – 2019), tako da lahko resnejši problem izzovejo le nepričakovani izdatki – za nekaj več kot tretjino gospodinjstev, nekaj več kot štiri petine pa le stežka preživijo mesec brez finančnih težav.

Enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva si je v letu 2019 finančno lahko privoščilo 76 % gospodinjstev. Z vidika tipa gospodinjstva je bil odstotek takih, ki so si lahko privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (90 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (62 %). Nepričakovane izdatke si je v letu 2019 lahko privoščilo 63 % gospodinjstev. Najtežje je bilo enostarševskim gospodinjstvom z vsaj enim vzdrževanim otrokom in enočlanskim gospodinjstvom.  Mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan pa si je lahko leta 2019 privoščilo 95 % gospodinjstev in med tipom gospodinjstev ni večjih razlik.

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statističnih regijah

Samoocena zadovoljstva z življenjem je bila v povprečju v Sloveniji relativno visoka (7,5 na lestvici do 10). Velikih razlik oziroma nihanj med statističnimi regijami ni zaznati. S svojim življenjem so le nekoliko bolj zadovoljni na Gorenjskem in Goriškem, manj pa v  Koroški in Pomurski statistični regiji.

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila leta 2019 sicer najvišja v Zasavski in Koroški statistični regiji ter najnižja v Primorsko-notranjski regiji. Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti pa sta bili najvišji v Zasavski, Podravski in Koroški regiji , najnižja pa na Gorenjskem.

Glede na to, da je stopnja splošnega zadovoljstva z življenjem v vseh regijah v povprečju relativno enakomerna, pomeni, da ocena zadovoljstva z življenjem ni povezana samo s finančnimi in materialnimi vidiki, temveč da ljudje zadovoljstvo z življenjem verjetno dojemajo širše, predvsem v povezavi z zdravjem, družino, prijatelji, prostim časom ipd.

Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU, 2020

Leta 2020 je povprečna velikost gospodinjstva v EU-27 znašala 2,3 člana. Največja povprečna velikost gospodinjstva je bila zabeležena na Hrvaškem (2,8 članov), najmanjša pa na Švedskem (1,5 članov), v Nemčiji, na Danskem, na Finskem in v Estoniji (vse po 2,0 člana). V vseh državah članicah je opaziti trend upadanja povprečnega števila članov gospodinjstev. Največji upad od leta 2007 je bil opazen v Litvi in na Malti, s povprečno velikostjo gospodinjstva, ki se je gibala od 2,6 oziroma 2,9 članov leta 2010 na 2,1 oziroma 2,6 člana leta 2020. Najpogostejši tip gospodinjstev je bil tisti, ki ga sestavlja ena oseba, to je ena tretjina skupnega števila gospodinjstev.

Tip gospodinjstva v EU 27, 2010-2019

Razvoj skozi čas kaže, da se sestava gospodinjstev v EU spreminja. Skupno število gospodinjstev med letoma 2010 in 2019 se je povečalo za 7,0 %. Vendar so se samska odrasla gospodinjstva (tj. gospodinjstva, sestavljena iz samo ene odrasle osebe, ki živijo z otroki ali brez njih), povečala veliko hitreje, in sicer za 18,1 % v istem obdobju. To povečanje je še bolj izrazito v samskih odraslih gospodinjstvih brez otrok (+18,7 %). Po drugi strani pa so gospodinjstva, sestavljena iz para z otroki ali brez, počasneje narasla, za 3,9 %. Ta rast je v celoti posledica večjega števila parov, ki živijo brez otrok. Poleg tega so se gospodinjstva z dvema ali več odraslih ("druga vrsta gospodinjstev") v obdobju 2010–2019 v EU zmanjšala za 5,7 %.

Politični okvir

-Resolucijao nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30) izpostavlja  naslednje temeljne cilje (z vrsto podcilji):

-   varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala,

-   prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi odpadki učinkovito ravna,

-   varovanje prebivalcev pred okoljskimi tveganji.

- Strategija razvoja Slovenije 2030. Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

 • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 • učenje za in skozi vse življenje,
 • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 • ohranjeno zdravo naravno okolje in
 • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Strategija ima sicer 12 ciljev in po  troje kazalnikov za vsak cilj.

- Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Eden ključnih ciljev revizije potrošniške politike EU (agenda za potrošnike) je pomagati potrošnikom, da bodo lahko sodelovali pri doseganju bolj trajnostnega gospodarstva (zeleni prehod). Cilj te pobude je predvsem:

 • zagotoviti, da potrošniki dobijo zanesljive in koristne informacije o izdelkih, npr. o njihovi življenjski dobi in možnostih popravila,
 • preprečiti ustvarjanje pretirano okolju prijaznega vtisa (lažno zeleno oglaševanje) in prodajo izdelkov s prikrito skrajšano življenjsko dobo,
 • določiti minimalne zahteve za trajnostne logotipe in nalepke.

Evropska komisija je novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo sprejela marca 2020. Je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega evropskega programa za trajnostno rast. Novi akcijski načrt napoveduje pobude v celotnem življenjskem ciklu izdelkov. Namenjen je oblikovanju izdelkov, spodbuja krožne gospodarske procese, spodbuja trajnostno potrošnjo in si prizadeva, da se prepreči nastajanje odpadkov in da se uporabljeni viri čim dlje zadržijo v gospodarstvu EU.

V nedavni raziskavi Eurobarometer je bilo ugotovljeno, da so vse večje količine odpadkov med tremi največjimi skrbmi anketiranih in da bomo okoljske probleme najučinkoviteje rešili s spremembo načinov potrošnje in proizvodnje.

- Agenda 2030 Svetovni voditelji (193 držav) so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015 v New Yorku zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnost. V okviru Agenda 2030 za trajnostni razvoj so soglasno sprejeli 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard za razvoj. Med temi je:

Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in potrošnje

12.1 Izvajati desetletni okvir programov trajnostne proizvodnje in potrošnje, pri čemer morajo vse države sprejeti ukrepe in razvite države prevzeti vodilno vlogo, ob upoštevanju razvoja in možnosti držav v razvoju

12.2 Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo

12.3 Do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka

12.4 Do leta 2020 zagotoviti ustrezno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadnimi snovmi v celotnem življenjskem ciklu v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi okviri ter občutno zmanjšati njihovo sproščanje v zrak, vodo in tla, da se čim bolj zmanjšajo njihovi škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje

12.5 Do leta 2030 občutno zmanjšati količino odpadkov s preventivnimi ukrepi, zmanjševanjem potrošnje, recikliranjem in ponovno uporabo

12.6 Podjetja, zlasti velika in mednarodna podjetja, spodbujati, naj uvedejo trajnostne pristope in v poročanje vključijo informacije o trajnosti

12.7 Spodbujati trajnostno javno naročanje v skladu z državnimi politikami in prednostnimi usmeritvami

12.8 Do leta 2030 zagotoviti, da bodo ljudje povsod po svetu ustrezno seznanjeni in ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način življenja

12.a Podpirati države v razvoju pri krepitvi znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti za prehod na bolj trajnostno proizvodnjo in potrošnjo

12.b Oblikovati in uporabljati mehanizme spremljanja vplivov trajnostnega razvoja za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta ter spodbuja lokalno kulturo in izdelke

12.c Omejiti neučinkovite subvencije za fosilna goriva, ki prispevajo k razsipni porabi, tako da se prepreči izkrivljanje trga v skladu z razmerami v posamezni državi, tudi s prestrukturiranjem obdavčenja in postopno odpravo škodljivih subvencij ob upoštevanju njihovega vpliva na okolje, pri čemer je treba izhajati iz konkretnih potreb in razmer v državah v razvoju ter čim bolj zmanjšati škodljive posledice za njihov razvoj in zaščititi revne in prizadete skupnosti

Trajnostna potrošnja

Po navedbah Evropske komisije državljani EU predstavljajo manj ko 10 % svetovnega prebivalstva, a porabijo polovico svetovne proizvodnje mesa, četrtino proizvedenega papirja in 15 % energije.

V raziskavi Environmental Impact Assessment of Household Consumption, 2015, so analizirali okoljski vpliv potrošnje gospodinjstev glede na porabo virov, vode in zemljišč ter izpuste toplogrednih plinov, povezanih s proizvodnjo in uporabo izdelkov in storitev. Gospodinjstva s svojo porabo prispevajo več kot 60% globalnih emisij toplogrednih plinov in med 50% in 80% celotne porabe zemljišč, virov in vode. Izkazuje se pomembna povezanost med izdatki gospodinjstev in njihovimi vplivi na okolje, ki jih povzroča naraščajoče povpraševanje po ne nujno potrebnih izdelkih široke potrošnje. Mobilnost, stavbe in hrana so najpomembnejše kategorije porabe na okoljskih odtisih. Na svetovni ravni živila predstavljajo 48% in 70% vplivov gospodinjstev na kopenske in vodne vire, pri čemer se poraba mesa, mleka in predelane hrane hitro poveča z dohodkom. Gospodinjstva imajo relativno velik nadzor nad svojo porabo, vendar pogosto nimajo točnih in konkretnih informacij o tem, kako izboljšati lastno okoljsko učinkovitost.

Trajnostna potrošnja je poraba blaga in storitev, ki imajo najmanjši možni vpliv na okolje, so družbeno pravične in ekonomsko upravičene, hkrati pa izpolnjujejo osnovne potrebe ljudi po vsem svetu. Trajnostna potrošnja je namenjena vsem, v vseh sektorjih in vseh državah, od posameznika do vlad. V zadnjih 50 letih je svetovno prebivalstvo porabilo več blaga in storitev kot skupno število vseh prejšnjih generacij (Tillard 2000). Ta rast porabe je spodbudila gospodarsko rast, degradacijo okolja in izboljšala kakovost življenja za mnoge. Vendar se vzorci potrošnje med razvitimi državami in državami v razvoju zelo razlikujejo. Tillard (2000) ugotavlja, da najbogatejša petina sveta predstavlja 86% potrošnje (danes je ta odstotek zagotovo še višji, o.p.), medtem ko najrevnejša petina predstavlja približno en odstotek porabe. Prekomerno izkoriščanje naravnih virov, ki jih poganja eksponentna gospodarska rast, ne bo rešila zgolj tehnologija. Potrebni so tudi novi vzorci potrošnje, pa tudi družbene novosti, ki ločujejo ustvarjanje blaginje in kakovosti življenja od degradacije okolja. Skupna raba namesto lastništva je le en primer novega življenjskega sloga in novih poslovnih modelov, ki se razvijajo.


Cilji so povzeti po:

 • Strategija razvoja Slovenije 2030

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so izračunani s pomočjo modela rabe energije v gospodinjstvih (IJS-CEU). Zaradi osveževanja modela z novejšimi vhodnimi podatki, se že objavljeni modelski podatki ob naslednji objavi lahko spremenijo.

PG02-1: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Prebivalstvo, Gospodinjstva in družine, Gospodinjstva po številu članov gospodinjstev. Do Leta 2011 gre za desetletna osveževanja, nato je sledilo leto 2015, zadnji podatki se nanašajo na leto 2018.

PG02-2: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Dobrine, Posedovanje izbranih dobrin. Zbrani so za obdobje 1990-2018. Podatki za leta 1998 - 2010 so preračunani iz obdobja treh zaporednih let (npr. 2008 - 2010) na srednje leto (npr. 2009) kot referenčno leto.
Podatki zbrani v letu 2012 in naslednjih letih, se nanašajo na referenčno leto. Podatki za leto 2011 niso na voljo, in tudi v prihodnje se raziskovanje ne bo več izvajalo vsako leto, ampak z večletnimi presledki. Videokamera: od leta 2015 zajet tudi fotoaparat. Glasbene hi-fi naprave: od leta 2012 zajeti tudi DVD, Blu-ray ali podobni predvajalniki. CD naprave: od leta 2012 zajeto pod Glasbene hi-fi naprave. Pralni stroj: od leta 2012 zajeti tudi pralno-sušilni stroji. Hladilnik: od leta 2012 zajeti tudi kombinirani hladilniki.

PG02-3: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju:  Energetika, Proizvodnja in poraba energije, Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih. Podatki so zbrani za obdobje 2000-2019. Podatki so izračunani s pomočjo modela rabe energije v gospodinjstvih. (IJS-CEU). Zaradi osveževanja modela z novejšimi vhodnimi podatki se že objavljeni modelski podatki ob naslednji objavi lahko spremenijo. Tako so se nekoliko spremenili modelski podatki za leto 2015. V letu 2020 je bila časovna serija s pomočjo modeliranja podaljšana nazaj do leta 2000, hkrati se je naredila revizija prejšnje časovne serije (2009–2019). Podatki celotne časovne serije so sedaj primerljivi med sabo.

PG02-4: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Finančni položaj gospodinjstev. Podatki so na voljo za obdobje 2008-2019. Podatki se zbirajo enkrat letno v letnem statističnem raziskovanju Življenjski pogoji (EU-SILC - ang. Statistics on Income and Living Conditions). Finančne zmožnosti gospodinjstev: podatki se nanašajo na različne kazalnike finančnega položaja gospodinjstev in temeljijo na izjavi gospodinjstev: · enotedenske letne počitnice: upoštevajo se sedemdnevne počitnice zunaj doma: lahko v počitniški hišici/vikendu, pri prijateljih, sorodnikih ali sindikalnem domu. Bistveno je, ali si enotedenske letne počitnice glede na finančne zmožnosti lahko privoščijo vsi člani gospodinjstva; · mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan: bistveno je, ali si gospodinjstvo lahko privošči kakovostno hrano; · nepričakovani izdatki: bistveno je, ali gospodinjstvo lahko poravna nepričakovane izdatke iz lastnih sredstev (tj. ne da bi si moralo denar izposoditi ali najeti kredit). Višina nepričakovanih izdatkov za za leti 2019 in 2020: 650 EUR. Višina zneska nepričakovanih izdatkov je višina mesečnega praga tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo iz prejšnjega leta (zaokrožen znesek); · kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki: predstavnik gospodinjstva izrazi svoje mnenje o tem, kako shajajo s svojimi prihodki Metodološko pojasnilo 11/22 oz. kako plačujejo vse skupne mesečne stroške glede na vse mesečne neto prihodke, ki jih dobijo posamezni člani gospodinjstva.

PG02-5: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Blaginja, Splošno  zadovoljstvo z življenjem. Podatki so na voljo za obdobje 2012-2019. Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete. Podatki se nanašajo na osebe, stare 16 ali več let, ki so gledano v celoti ocenile, kako so zadovoljne s svojim življenjem, na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen). Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Podatki so predstavljeni v deležih, v številu ali porabi energije v GWh.

Raziskovanje se je od leta 1983 do leta 1997 metodološko ni bistveno spreminjalo; anketiranje je ves ta čas potekalo po enotni metodologiji. V 1997 je bilo vsebinsko in po načinu izvedbe prenovljeno: prilagojeno je bilo priporočilom Eurostata in postalo je kontinuirano. V 2012 je bilo raziskovanje znova prenovljeno. Vprašalnik je bil vsebinsko razširjen z novimi vprašanji o izdatkih, iz vprašalnika so bila izločena vprašanja o dohodkih gospodinjstva, ker so bili ti podatki pridobljeni iz administrativnih in drugih podatkovnih zbirk.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število članov gospodinjstev

 

Število

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H134S.px

1948 - 2018

Konec leta za določeno obdobje

Od 1961 do 2011, nato 3-letno

April

2021

Da

Posedovanje izbranih dobrin

 

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0878803S.px

1993 - 2018

Konec leta za določeno obdobje

Do leta 2010 vsako leto, nato večletni presledki

April 2021

Da

Namen rabe električne energije (GWh) v gospodinjstvih

 

GWh

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1815408S.px

2000 - 2019

Konec leta za preteklo leto

Letno

April 2021

Da

Finančni položaj  gospodinjstev – izbrani kazalniki

 

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H163S.px

2005 - 2019

Konec leta za preteklo leto

Letno

April 2021

Da

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem

 

%

povprečje

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0872040S.px

2012 - 2019

Konec leta za preteklo leto

Letno

April 2021

Ne

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1 in 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

PG02-6: Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU. Prikazano je povprečno število oseb, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. Podatki so za leto 2019.

PG02-7: Tip gospodinjstva. Prikazani so podatki o spreminjanju tipa gospodinjstva v obdobje med 2010 in 2019.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki so predstavljeni v povprečju števila oseb in v milijonih.
 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Povprečno število oseb v gospodinjstvih EU

 

Število

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=House...

2010 - 2019

Septembra za preteklo leto

Letno

April 2021

Tip gospodinjstev EU 27

 

mio

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=House...

2010 - 2019

Septembra za preteklo leto

Letno

April 2021

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5 leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

 1. SURS, Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2018, URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7725
 2. Ata, mama, dedi, babi…Gospodinjstva in družine v Sloveniji, SURS, 2016, URL: https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8914/ata-mama-dedi-babi.pdf
 3. EEA Technical report; No. 1/2008; Time for action – towards sustainable consumption and production in Europe, Summary report of the conference held on 27 – 29 September 2007, Ljubljana, Slovenija
 4. Sporočilo Komisije o trajnostni potrošnji in proizvodnji ter akcijskem načrtu za trajnostno industrijsko politiko, 2008, URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-production-and-co...
 5. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030 (ReNPVO 20.30), URL: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7795/, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
 6. Strategija razvoja Slovenije 2030, URL: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/
 7. Environmental Impact Assessment of Household Consumption, avtorji Diana Ivanova, Konstantin Stadler, Kjartan Steen‐Olsen, Richard Wood, Gibran Vita, Arnold Tukker, Edgar G. Hertwich, 2015, Journal of Industrial Ecology
 8. Sustainable consumption, URL: https://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html
 9. CSCP - The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production,Wuppertal, URL: https://www.scp-centre.org/our-topics/#lifestyles
 10. SPREMENIMO SVET: AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030, URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvoj...
 11. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo EU, 2020. URL: https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sl


Povezani kazalci