KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V obdobju 1961–2007 je opažen trend naraščanje absolutne maksimalne temperature ter absolutne minimalne temperature, kar kaže na segrevanje podnebja. Narašča tudi število vročih dni, število ledenih dni pa pada. Podatki o največji debelini snežne odeje povsod po državi kažejo tendenco upadanja. Bolj kakor temperatura so spremenljive padavine (nevihte, toča), ki kažejo odklone od dolgoletnih povprečij na posameznih območjih v Sloveniji.


Kazalec podaja letne ekstreme: najnižje in najvišje temperature zraka, število dni s temperaturo nad in pod izbranim pragom ter največjo debelino snežne odeje za šest krajev po Sloveniji. Značilnosti močnih padavin in neviht so dane opisno.


Grafi

Slika PP07-1: Absolutna najvišja in absolutna najnižja temperatura
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
maks. Kredarica ?C 15.4 17.4 14 16.7 16.3 16.7 16.6 16.8 15.6 17
maks. Rate襼/td> ?C 29 29.8 28.6 28.4 30.4 29.4 30.6 30.4 30.5 29.3
maks. Murska Sobota ?C 33.6 32.6 33.9 31.2 32 30.6 33.3 37.2 33.2 31.8
maks. Novo mesto ?C 33.8 33.9 35.4 32.3 34 30.4 34.2 36.2 31.8 32.6
maks. Ljubljana ?C 33.9 33.5 33.8 32.2 34.7 31.3 33.5 35.3 33.6 33.2
maks. Portoro? ?C
min. Kredarica ?C -24.1 -25.8 -28 -21 -22.8 -21.3 -21.7 -26.7 -22.6 -22.6
min. Rate襼/td> ?C -21.2 -19 -23.2 -19.7 -19.8 -20.2 -20.4 -24.8 -23 -22
min. Murska Sobota ?C -22.4 -16.7 -31 -21.2 -18.4 -22.1 -23.8 -25.5 -27.6 -18.8
min. Novo mesto ?C -20.4 -17 -23.6 -17.1 -16.9 -17.8 -22.3 -23.4 -21.6 -18.4
min. Ljubljana ?C -15.2 -13.8 -20.2 -15.3 -11.5 -15.3 -13.7 -19.7 -16.3 -13.7
min. Portoro? ?C
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
maks. Kredarica ?C 18.1 17.4 16.1 16.6 18.4 15 13.8 14.6 14 17.8
maks. Rate襼/td> ?C 32.1 29.2 28.4 30.7 28 30 28.8 26.7 27.4 28.5
maks. Murska Sobota ?C 34.4 32.4 30.4 32.4 29.8 32.3 31.2 29.4 30.5 30.8
maks. Novo mesto ?C 36.4 32.5 31.7 32.9 31.2 32.6 31.1 31 32.6 31.6
maks. Ljubljana ?C 36.5 33.2 31.4 33.1 32 34 32 29.6 31.8 32.8
maks. Portoro? ?C
min. Kredarica ?C -28.1 -19.1 -24 -17.7 -20.6 -22.2 -19.1 -19.9 -27.8 -22.2
min. Rate襼/td> ?C -22 -15.2 -18.8 -12.2 -17.6 -19.8 -17.7 -21.2 -22.7 -20.1
min. Murska Sobota ?C -18.6 -14 -17.5 -7.7 -11.2 -22.4 -20.7 -23.6 -20 -22.2
min. Novo mesto ?C -14.5 -10.9 -15.6 -7.5 -10.8 -15.9 -11.6 -16.7 -17 -17.3
min. Ljubljana ?C -14.7 -10 -16 -6.7 -9.9 -14.6 -8.4 -12.2 -14.5 -15.2
min. Portoro? ?C
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
maks. Kredarica ?C 18 16.6 21.6 18.2 16 14.3 17 15.8 15.1 15.9
maks. Rate襼/td> ?C 29 28.8 36.1 31.8 29.3 29.7 27.8 29.8 29.1 28.4
maks. Murska Sobota ?C 32.1 31.8 35.6 31.2 31.8 32.7 33.1 34.8 30.9 32.4
maks. Novo mesto ?C 31.7 31.7 34.7 33.5 32.1 32.5 31.7 34.3 30.4 33
maks. Ljubljana ?C 33.7 32.8 37.1 33.3 33.1 32.7 33.2 34.9 32 33.4
maks. Portoro? ?C 33 34.9
min. Kredarica ?C -25.1 -23.4 -22.7 -21.1 -28.3 -22.6 -24.2 -21.4 -17.6 -19.6
min. Rate襼/td> ?C -21.8 -19.3 -20.2 -20.4 -26.4 -22 -24.3 -19.2 -14.2 -14.4
min. Murska Sobota ?C -21.6 -19 -17.4 -19.6 -26.4 -22.7 -26.9 -16.6 -13.1 -14.1
min. Novo mesto ?C -16.1 -12.2 -15.2 -13.7 -23.5 -17.1 -19.4 -15.1 -11.6 -13.4
min. Ljubljana ?C -14.4 -10.6 -14.1 -12.9 -20.3 -13.3 -18.3 -14.5 -11.4 -11.1
min. Portoro? ?C -6.9 -5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
maks. Kredarica ?C 16.6 17.8 15.4 16.1 17.8 14.3 16.8 17.8 17.4 18
maks. Rate襼/td> ?C 30.5 33.2 30.4 31.6 30.1 29.2 27.8 32.4 29.3 31
maks. Murska Sobota ?C 33.2 37.2 35.2 34.1 31.4 32.2 30.4 33.5 32.9 37.9
maks. Novo mesto ?C 33.2 36.2 35.6 34.7 31.4 32 30 33.8 33.3 36.7
maks. Ljubljana ?C 34.2 36.5 34.9 34.7 33.5 33.3 30.8 34.1 33.1 35.6
maks. Portoro? ?C 33.6 34.7 34.1 35.7 34.4 34.4 31.4 36.3 33 35
min. Kredarica ?C -25.3 -22.7 -25.2 -22.6 -20.8 -26.3 -17.8 -19.9 -24.8 -23.7
min. Rate襼/td> ?C -20.4 -15.6 -18.2 -17.6 -15.5 -20.8 -13.1 -16.7 -20.3 -20.4
min. Murska Sobota ?C -17.1 -11.5 -17.3 -17.5 -19.4 -21.3 -13.4 -15.6 -16 -14.6
min. Novo mesto ?C -15.8 -12.3 -18.6 -14 -11.7 -17.1 -9.5 -14.4 -14 -15.7
min. Ljubljana ?C -14.6 -11.3 -12.6 -10.6 -9.2 -13 -9.1 -13.1 -11.9 -14
min. Portoro? ?C -10.3 -6.2 -6.8 -8.2 -6.4 -8.5 -4.4 -6.3 -5.5 -9.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
maks. Kredarica ?C 16.9 16.7 18.6 15.6 18.4 17.3 18.2
maks. Rate襼/td> ?C 30.3 31.7 34.3 31.4 30.8 32.6 32.3
maks. Murska Sobota ?C 35.6 34.1 38.4 33.4 33.4 33.3 39.1
maks. Novo mesto ?C 35.5 34 38.4 33 33.4 34.4 36.6
maks. Ljubljana ?C 35.2 34.9 37.3 34.3 35 35.9 37
maks. Portoro? ?C 34.7 34 36.9 34.9 34.6 35.9 36.7
min. Kredarica ?C -24.2 -19.6 -20.9 -19.2 -25.8 -19.1 -18.4
min. Rate襼/td> ?C -18.1 -17.5 -21 -20.1 -24.3 -20.4 -14
min. Murska Sobota ?C -22 -13.7 -21.6 -18.8 -24.1 -22.6 -8.2
min. Novo mesto ?C -15.1 -12.4 -18.2 -15.2 -17.2 -16.1 -9.4
min. Ljubljana ?C -14.5 -12.9 -16.2 -11.2 -14.1 -15.7 -6.9
min. Portoro? ?C -7.8 -7.5 -8.8 -8.6 -10.5 -8.6 -3.6
Slika PP07-2: Število dni z najvišjo temepraturo vsaj 30°C
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate襼/td> ?tevilo dni 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Murska Sobota ?tevilo dni 9 8 16 3 3 2 13 8 5 4
Novo mesto ?tevilo dni 10 19 15 3 10 4 15 8 7 6
Ljubljana ?tevilo dni 11 18 14 9 11 4 19 8 9 12
Portoro? ?tevilo dni
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate襼/td> ?tevilo dni 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Murska Sobota ?tevilo dni 12 7 2 12 0 6 2 0 6 4
Novo mesto ?tevilo dni 12 8 5 8 2 7 2 2 9 4
Ljubljana ?tevilo dni 18 10 9 18 5 8 4 0 7 8
Portoro? ?tevilo dni
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate襼/td> ?tevilo dni 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0
Murska Sobota ?tevilo dni 6 5 14 2 9 7 12 19 6 11
Novo mesto ?tevilo dni 7 3 11 6 8 10 10 16 4 9
Ljubljana ?tevilo dni 8 10 18 5 17 12 12 24 7 10
Portoro? ?tevilo dni 10 17
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate襼/td> ?tevilo dni 1 14 1 7 1 0 0 5 0 2
Murska Sobota ?tevilo dni 11 36 29 30 7 6 1 18 10 33
Novo mesto ?tevilo dni 9 22 25 25 6 7 2 23 13 31
Ljubljana ?tevilo dni 17 28 21 32 16 7 3 33 13 29
Portoro? ?tevilo dni 28 28 24 52 23 8 10 37 29 25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kredarica ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0
Rate襼/td> ?tevilo dni 3 3 17 3 3 12 8
Murska Sobota ?tevilo dni 32 21 55 15 14 27 29
Novo mesto ?tevilo dni 30 12 58 14 15 25 23
Ljubljana ?tevilo dni 29 15 54 14 16 31 24
Portoro? ?tevilo dni 37 18 70 24 25 39 37
Slika PP07-3: Število dni z najvišjo temperaturo pod lediščem
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica ?tevilo dni 131 187 148 171 174 156 142 165 166 174
Rate襼/td> ?tevilo dni 31 43 56 41 39 33 35 43 57 40
Murska Sobota ?tevilo dni 25 33 60 35 18 23 19 38 42 28
Novo mesto ?tevilo dni 18 31 54 32 14 18 20 29 38 25
Ljubljana ?tevilo dni 22 31 49 31 17 23 20 28 35 22
Portoro? ?tevilo dni
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica ?tevilo dni 162 172 162 196 165 171 141 164 163 167
Rate襼/td> ?tevilo dni 36 45 27 6 15 35 28 40 31 48
Murska Sobota ?tevilo dni 36 32 15 1 5 25 16 30 18 31
Novo mesto ?tevilo dni 26 30 13 3 6 22 13 26 14 24
Ljubljana ?tevilo dni 29 22 14 1 11 17 9 20 12 21
Portoro? ?tevilo dni
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica ?tevilo dni 148 151 130 166 164 149 160 149 126 127
Rate襼/td> ?tevilo dni 34 26 25 36 43 45 41 13 13 26
Murska Sobota ?tevilo dni 17 28 24 19 40 45 39 10 14 20
Novo mesto ?tevilo dni 16 26 18 20 32 37 28 6 7 16
Ljubljana ?tevilo dni 17 21 11 16 31 36 23 13 6 16
Portoro? ?tevilo dni 0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica ?tevilo dni 165 131 128 137 148 159 143 147 126 124
Rate襼/td> ?tevilo dni 45 21 28 17 28 37 22 28 26 18
Murska Sobota ?tevilo dni 24 12 28 16 23 46 22 23 27 19
Novo mesto ?tevilo dni 20 15 24 13 16 46 15 19 20 12
Ljubljana ?tevilo dni 25 15 21 5 7 37 12 17 20 12
Portoro? ?tevilo dni 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kredarica ?tevilo dni 151 121 144 142 142 132 127
Rate襼/td> ?tevilo dni 33 21 22 29 50 28 7
Murska Sobota ?tevilo dni 20 21 23 19 22 27 15
Novo mesto ?tevilo dni 15 18 22 14 19 14 18
Ljubljana ?tevilo dni 17 14 14 14 11 15 11
Portoro? ?tevilo dni 0 0 0 0 0 0 0
Slika PP07-4: Najvišja debelina snežne odeje
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica cm 318 335 304 282 391 270 348 362 392 450
Rate襼/td> cm 82 95 125 96 178 68 110 101 181 167
Murska Sobota cm 10 43 53 22 23 23 23 14 50 30
Novo mesto cm 22 42 59 52 30 37 57 20 103 34
Ljubljana cm 41 21 54 42 39 37 40 49 95 45
Portoro? cm
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica cm 299 411 405 360 560 300 690 587 630 420
Rate襼/td> cm 107 100 130 85 135 112 104 190 102 106
Murska Sobota cm 28 24 17 3 3 31 18 23 17 31
Novo mesto cm 51 35 37 20 7 52 21 28 27 40
Ljubljana cm 53 49 12 11 14 69 28 35 20 30
Portoro? cm
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica cm 280 350 390 500 495 490 405 425 220 310
Rate襼/td> cm 118 92 82 173 90 113 114 75 17 71
Murska Sobota cm 38 11 42 25 24 61 44 12 0 10
Novo mesto cm 37 19 50 54 45 50 43 20 4 9
Ljubljana cm 31 14 67 47 55 46 89 15 1 7
Portoro? cm 0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica cm 440 380 205 370 380 325 250 315 385 325
Rate襼/td> cm 110 42 73 75 71 98 58 26 119 40
Murska Sobota cm 20 4 35 30 30 33 27 16 31 7
Novo mesto cm 22 32 50 62 44 52 25 25 65 17
Ljubljana cm 21 20 18 32 30 35 39 21 56 11
Portoro? cm 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kredarica cm 700 195 240 465 245 495 300
Rate襼/td> cm 38 14 45 125 107 124 82
Murska Sobota cm 21 8 27 18 46 37 9
Novo mesto cm 16 19 52 42 37 24 28
Ljubljana cm 14 21 26 41 40 32 19
Portoro? cm 0 0 3 0 7 0 0

Cilji

Spremljanje in zmanjšanje ogroženosti zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov.


V obdobju 1961–2007 je opažen trend naraščanje absolutne maksimalne temperature ter absolutne minimalne temperature, kar kaže na segrevanje podnebja. Bolj izrazita je tendenca naraščanja pri absolutni letni minimalni temperaturi, manj izrazita pa pri absolutni maksimalni temperaturi zraka. Temperaturno je opazno poletje 2003, ki je bilo izjemno po trajanju in intenziteti vročine. Takrat je bilo zabeleženih nekaj rekordno visokih temperatur in rekordno veliko je bilo tudi vročih dni. Nobeno poletje v dolgoletnem nizu podatkov, ki v naših krajih obsega dobro stoletje in pol, se ne more primerjati s poletjem 2003. Trend števila vročih dni raste, števila ledenih dni pa pada. Po predvidenem razvoju globalnega podnebja bodo tako vroča, kakor je bilo poletje 2003, povprečna poletja v drugi polovici tega stoletja. Po snežni odeji je izjemno leto 2001 z rekordno debelino v visokogorju, po nižinah pa je bila zima 2000/2001 običajna. Podatki o največji debelini snežne odeje povsod po državi kažejo tendenco upadanja. Seveda postopno ogrevanje ozračja še ne pomeni, da v prihodnosti ne moremo več računati na izjemno visoko snežno odejo. O tem smo se lahko prepričali ob koncu leta 2005. Tudi v prihodnje še lahko pričakujemo izrazite prodore hladnega zraka, kar potrjujejo tudi najnižje temperature v letu 2005. V letu 2006 je bilo nenavadno sneženje v začetku marca, povzročilo je mnogo težav v prometu in pri rastlinju.

Še veliko bolj kakor temperatura so spremenljive padavine. Glede na izračunane trende in odklone povprečja zadnjega obdobja (1991–2007) od referenčnega obdobja opazimo homogeno naraščanje števila dogodkov s padavinami nad 20 mm na Goričkem in Kozjanskem. Njihovo število pa upada v Slovenskem Primorju, v Alpah in na Dinarskem območju. Drugod po državi ni zaznati statistično značilne spremembe. Regionalne razlike so lahko posledica različnega padavinskega režima.

Prostorsko homogeno naraščanje števila dni z nevihto je opaziti v Prekmurju, na Goričkem, v Slovenskih goricah in na Kozjanskem, homogeno območje upadanja števila neviht pa na Dolenjskem, v Beli krajini in na Primorskem. Drugod po Sloveniji očitno ni značilnega reda v spreminjanju pogostosti neviht, le v gorskem svetu je opaziti prevlado naraščanja njihovega števila, vendar tudi tu območja niso homogena.
Homogena območja naraščanja števila dogodkov s točo so opažena na Goriškem, na Notranjskem v pasu južno od Ljubljane, v delu Karavank in na zelo ozkem območju na Kozjaku. Pogostost toče pa je manjša v južnem predelu Julijskih Alp, na širokem območju Štajerske in Prekmurja ter v Beli krajini z okolico.

Lokalno se pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine v trajanju nekaj ur ali dan, morda dva, ki lahko povzročijo plazenje terena in lokalne poplave (hudourniške poplave in plazovi septembra 2007 na Gorenjskem in Štajerskem). Glede na pričakovane spremembe globalnega podnebja bodo taki dogodki verjetno tudi pri nas v prihodnje pogostejši.


Metodologija

Vir podatkov je Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, Arhiv meteoroloških podatkov ARSO. Ocena globalnih trendov in razmer v Evropi je povzeta po Svetovni meteorološki organizaciji.

Informacije o merilnih mestih:
Kredarica je reprezentativna za razmere v visokogorju; Rateče je merilna postaja, kjer so razmere v okolici merilnega mesta že več desetletij nespremenjene in ki je reprezentativna za dolinski svet severne Slovenije. Murska Sobota opisuje razmere v ravninskem svetu severovzhodne Slovenije, kjer je podnebna celinska nota v državi najbolj izražena. Novo mesto je značilen predstavnik podnebnih razmer na Dolenjskem. V predzadnji vrstici preglednic so dani podatki za Ljubljano, kjer se je okolica merilnega mesta v zadnjih desetletjih močno spreminjala, a so podatki kljub temu reprezentativni za podnebne razmere v Ljubljani, ki je naša prestolnica in največje mesto; zavedati pa se moramo, da niso primerni za opis spreminjanja podnebnih razmer na širšem območju ali za ocenjevanje globalnih podnebnih sprememb. V zadnji vrstici so podatki z letališča v Slovenskem Primorju.


Related indicators