KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V obdobju 1961–2009 je opažen trend naraščanja absolutne maksimalne temperature ter absolutne minimalne temperature, kar kaže na segrevanje podnebja. Narašča tudi število vročih dni, število ledenih dni pa pada. Podatki o največji debelini snežne odeje v nižinah povsod kažejo tendenco upadanja. Bolj kakor temperatura so spremenljive padavine (nevihte, toča), ki kažejo na posameznih območjih v Sloveniji različne odklone od dolgoletnih povprečij.


Kazalec podaja letne ekstreme: najnižje in najvišje temperature zraka, število dni s temperaturo nad in pod izbranim pragom ter največjo debelino snežne odeje za šest krajev po Sloveniji. Značilnosti močnih padavin in neviht so dane opisno.


Grafi

Slika PP07-1: Absolutna najvišja in absolutna najnižja temperatura
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija RS za okolje, 2010

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
maks. Kredarica °C 15.4 17.4 14 16.7 16.3 16.7 16.6 16.8 15.6 17
maks. Rateče °C 29 29.8 28.6 28.4 30.4 29.4 30.6 30.4 30.5 29.3
maks. Murska Sobota °C 33.6 32.6 33.9 31.2 32 30.6 33.3 37.2 33.2 31.8
maks. Novo mesto °C 33.8 33.9 35.4 32.3 34 30.4 34.2 36.2 31.8 32.6
maks. Ljubljana °C 33.9 33.5 33.8 32.2 34.7 31.3 33.5 35.3 33.6 33.2
maks. Portorož °C
min. Kredarica °C -24.1 -25.8 -28 -21 -22.8 -21.3 -21.7 -26.7 -22.6 -22.6
min. Rateče °C -21.2 -19 -23.2 -19.7 -19.8 -20.2 -20.4 -24.8 -23 -22
min. Murska Sobota °C -22.4 -16.7 -31 -21.2 -18.4 -22.1 -23.8 -25.5 -27.6 -18.8
min. Novo mesto °C -20.4 -17 -23.6 -17.1 -16.9 -17.8 -22.3 -23.4 -21.6 -18.4
min. Ljubljana °C -15.2 -13.8 -20.2 -15.3 -11.5 -15.3 -13.7 -19.7 -16.3 -13.7
min. Portorož °C
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
maks. Kredarica °C 18.1 17.4 16.1 16.6 18.4 15 13.8 14.6 14 17.8
maks. Rateče °C 32.1 29.2 28.4 30.7 28 30 28.8 26.7 27.4 28.5
maks. Murska Sobota °C 34.4 32.4 30.4 32.4 29.8 32.3 31.2 29.4 30.5 30.8
maks. Novo mesto °C 36.4 32.5 31.7 32.9 31.2 32.6 31.1 31 32.6 31.6
maks. Ljubljana °C 36.5 33.2 31.4 33.1 32 34 32 29.6 31.8 32.8
maks. Portorož °C
min. Kredarica °C -28.1 -19.1 -24 -17.7 -20.6 -22.2 -19.1 -19.9 -27.8 -22.2
min. Rateče °C -22 -15.2 -18.8 -12.2 -17.6 -19.8 -17.7 -21.2 -22.7 -20.1
min. Murska Sobota °C -18.6 -14 -17.5 -7.7 -11.2 -22.4 -20.7 -23.6 -20 -22.2
min. Novo mesto °C -14.5 -10.9 -15.6 -7.5 -10.8 -15.9 -11.6 -16.7 -17 -17.3
min. Ljubljana °C -14.7 -10 -16 -6.7 -9.9 -14.6 -8.4 -12.2 -14.5 -15.2
min. Portorož °C
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
maks. Kredarica °C 18 16.6 21.6 18.2 16 14.3 17 15.8 15.1 15.9
maks. Rateče °C 29 28.8 36.1 31.8 29.3 29.7 27.8 29.8 29.1 28.4
maks. Murska Sobota °C 32.1 31.8 35.6 31.2 31.8 32.7 33.1 34.8 30.9 32.4
maks. Novo mesto °C 31.7 31.7 34.7 33.5 32.1 32.5 31.7 34.3 30.4 33
maks. Ljubljana °C 33.7 32.8 37.1 33.3 33.1 32.7 33.2 34.9 32 33.4
maks. Portorož °C 33 34.9
min. Kredarica °C -25.1 -23.4 -22.7 -21.1 -28.3 -22.6 -24.2 -21.4 -17.6 -19.6
min. Rateče °C -21.8 -19.3 -20.2 -20.4 -26.4 -22 -24.3 -19.2 -14.2 -14.4
min. Murska Sobota °C -21.6 -19 -17.4 -19.6 -26.4 -22.7 -26.9 -16.6 -13.1 -14.1
min. Novo mesto °C -16.1 -12.2 -15.2 -13.7 -23.5 -17.1 -19.4 -15.1 -11.6 -13.4
min. Ljubljana °C -14.4 -10.6 -14.1 -12.9 -20.3 -13.3 -18.3 -14.5 -11.4 -11.1
min. Portorož °C -6.9 -5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
maks. Kredarica °C 16.6 17.8 15.4 16.1 17.8 14.3 16.8 17.8 17.4 18
maks. Rateče °C 30.5 33.2 30.4 31.6 30.1 29.2 27.8 32.4 29.3 31
maks. Murska Sobota °C 33.2 37.2 35.2 34.1 31.4 32.2 30.4 33.5 32.9 37.9
maks. Novo mesto °C 33.2 36.2 35.6 34.7 31.4 32 30 33.8 33.3 36.7
maks. Ljubljana °C 34.2 36.5 34.9 34.7 33.5 33.3 30.8 34.1 33.1 35.6
maks. Portorož °C 33.6 34.7 34.1 35.7 34.4 34.4 31.4 36.3 33 35
min. Kredarica °C -25.3 -22.7 -25.2 -22.6 -20.8 -26.3 -17.8 -19.9 -24.8 -23.7
min. Rateče °C -20.4 -15.6 -18.2 -17.6 -15.5 -20.8 -13.1 -16.7 -20.3 -20.4
min. Murska Sobota °C -17.1 -11.5 -17.3 -17.5 -19.4 -21.3 -13.4 -15.6 -16 -14.6
min. Novo mesto °C -15.8 -12.3 -18.6 -14 -11.7 -17.1 -9.5 -14.4 -14 -15.7
min. Ljubljana °C -14.6 -11.3 -12.6 -10.6 -9.2 -13 -9.1 -13.1 -11.9 -14
min. Portorož °C -10.3 -6.2 -6.8 -8.2 -6.4 -8.5 -4.4 -6.3 -5.5 -9.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
maks. Kredarica °C 16.9 16.7 18.6 15.6 18.4 17.3 18.2 16.4 17
maks. Rateče °C 30.3 31.7 34.3 31.4 30.8 32.6 32.3 30.5 30.4
maks. Murska Sobota °C 35.6 34.1 38.4 33.4 33.4 33.3 39.1 33.2 33.7
maks. Novo mesto °C 35.5 34 38.4 33 33.4 34.4 36.6 32.7 33.7
maks. Ljubljana °C 35.2 34.9 37.3 34.3 35 35.9 37 32.7 32.9
maks. Portorož °C 34.7 34 36.9 34.9 34.6 35.9 36.7 33.5 33.8
min. Kredarica °C -24.2 -19.6 -20.9 -19.2 -25.8 -19.1 -18.4 -18.9 -23.1
min. Rateče °C -18.1 -17.5 -21 -20.1 -24.3 -20.4 -14 -16.7 -21.2
min. Murska Sobota °C -22 -13.7 -21.6 -18.8 -24.1 -22.6 -8.2 -11 -21.1
min. Novo mesto °C -15.1 -12.4 -18.2 -15.2 -17.2 -16.1 -9.4 -9.6 -15.9
min. Ljubljana °C -14.5 -12.9 -16.2 -11.2 -14.1 -15.7 -6.9 -7.7 -13.1
min. Portorož °C -7.8 -7.5 -8.8 -8.6 -10.5 -8.6 -3.6 -6.7 -9.9
Slika PP07-2: Število dni z najvišjo temperaturo vsaj 30°C
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija RS za okolje, 2010

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rateče število dni 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Murska Sobota število dni 9 8 16 3 3 2 13 8 5 4
Novo mesto število dni 10 19 15 3 10 4 15 8 7 6
Ljubljana število dni 11 18 14 9 11 4 19 8 9 12
Portorož število dni
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rateče število dni 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Murska Sobota število dni 12 7 2 12 0 6 2 0 6 4
Novo mesto število dni 12 8 5 8 2 7 2 2 9 4
Ljubljana število dni 18 10 9 18 5 8 4 0 7 8
Portorož število dni
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rateče število dni 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0
Murska Sobota število dni 6 5 14 2 9 7 12 19 6 11
Novo mesto število dni 7 3 11 6 8 10 10 16 4 9
Ljubljana število dni 8 10 18 5 17 12 12 24 7 10
Portorož število dni 10 17
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rateče število dni 1 14 1 7 1 0 0 5 0 2
Murska Sobota število dni 11 36 29 30 7 6 1 18 10 33
Novo mesto število dni 9 22 25 25 6 7 2 23 13 31
Ljubljana število dni 17 28 21 32 16 7 3 33 13 29
Portorož število dni 28 28 24 52 23 8 10 37 29 25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kredarica število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rateče število dni 3 3 17 3 3 12 8 1 2
Murska Sobota število dni 32 21 55 15 14 27 29 20 16
Novo mesto število dni 30 12 58 14 15 25 23 16 22
Ljubljana število dni 29 15 54 14 16 31 24 18 25
Portorož število dni 37 18 70 24 25 39 37 42 39
Slika PP07-3: Število dni z najvišjo temperaturo pod lediščem
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija RS za okolje, 2010

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica število dni 131 187 148 171 174 156 142 165 166 174
Rateče število dni 31 43 56 41 39 33 35 43 57 40
Murska Sobota število dni 25 33 60 35 18 23 19 38 42 28
Novo mesto število dni 18 31 54 32 14 18 20 29 38 25
Ljubljana število dni 22 31 49 31 17 23 20 28 35 22
Portorož število dni
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica število dni 162 172 162 196 165 171 141 164 163 167
Rateče število dni 36 45 27 6 15 35 28 40 31 48
Murska Sobota število dni 36 32 15 1 5 25 16 30 18 31
Novo mesto število dni 26 30 13 3 6 22 13 26 14 24
Ljubljana število dni 29 22 14 1 11 17 9 20 12 21
Portorož število dni
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica število dni 148 151 130 166 164 149 160 149 126 127
Rateče število dni 34 26 25 36 43 45 41 13 13 26
Murska Sobota število dni 17 28 24 19 40 45 39 10 14 20
Novo mesto število dni 16 26 18 20 32 37 28 6 7 16
Ljubljana število dni 17 21 11 16 31 36 23 13 6 16
Portorož število dni 0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica število dni 165 131 128 137 148 159 143 147 126 124
Rateče število dni 45 21 28 17 28 37 22 28 26 18
Murska Sobota število dni 24 12 28 16 23 46 22 23 27 19
Novo mesto število dni 20 15 24 13 16 46 15 19 20 12
Ljubljana število dni 25 15 21 5 7 37 12 17 20 12
Portorož število dni 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kredarica število dni 151 121 144 142 142 132 127 151 155
Rateče število dni 33 21 22 29 50 28 7 16 31
Murska Sobota število dni 20 21 23 19 22 27 15 10 20
Novo mesto število dni 15 18 22 14 19 14 18 9 23
Ljubljana število dni 17 14 14 14 11 15 11 8 21
Portorož število dni 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slika PP07-4: Najvišja debelina snežne odeje
Viri:

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija RS za okolje, 2010

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kredarica cm 318 335 304 282 391 270 348 362 392 450
Rateče cm 82 95 125 96 178 68 110 101 181 167
Murska Sobota cm 10 43 53 22 23 23 23 14 50 30
Novo mesto cm 22 42 59 52 30 37 57 20 103 34
Ljubljana cm 41 21 54 42 39 37 40 49 95 45
Portorož cm
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Kredarica cm 299 411 405 360 560 300 690 587 630 420
Rateče cm 107 100 130 85 135 112 104 190 102 106
Murska Sobota cm 28 24 17 3 3 31 18 23 17 31
Novo mesto cm 51 35 37 20 7 52 21 28 27 40
Ljubljana cm 53 49 12 11 14 69 28 35 20 30
Portorož cm
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kredarica cm 280 350 390 500 495 490 405 425 220 310
Rateče cm 118 92 82 173 90 113 114 75 17 71
Murska Sobota cm 38 11 42 25 24 61 44 12 0 10
Novo mesto cm 37 19 50 54 45 50 43 20 4 9
Ljubljana cm 31 14 67 47 55 46 89 15 1 7
Portorož cm 0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kredarica cm 440 380 205 370 380 325 250 315 385 325
Rateče cm 110 42 73 75 71 98 58 26 119 40
Murska Sobota cm 20 4 35 30 30 33 27 16 31 7
Novo mesto cm 22 32 50 62 44 52 25 25 65 17
Ljubljana cm 21 20 18 32 30 35 39 21 56 11
Portorož cm 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kredarica cm 700 195 240 465 245 495 300 435 560
Rateče cm 38 14 45 125 107 124 82 132 136
Murska Sobota cm 21 8 27 18 46 37 9 5 11
Novo mesto cm 16 19 52 42 37 24 28 11 24
Ljubljana cm 14 21 26 41 40 32 19 17 23
Portorož cm 0 0 3 0 7 0 0 0 1

Cilji

Spremljanje, analiza, zmanjšanje ogroženosti in občutljivosti zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov ter vključevanje prilagoditvenih mehanizmov v razvojne načrte.


V obdobju 1961–2009 je opažen trend naraščanja absolutne maksimalne temperature ter absolutne minimalne temperature, kar kaže na segrevanje podnebja. Bolj izrazita je tendenca naraščanja pri absolutni letni minimalni temperaturi, manj izrazita pa pri absolutni maksimalni temperaturi zraka. Temperaturno opazno izstopa poletje 2003, ki je bilo izjemno po trajanju in intenziteti vročine. Takrat je bilo zabeleženih nekaj rekordno visokih temperatur, rekordno veliko je bilo tudi vročih dni. Nobeno poletje v dolgoletnem nizu podatkov, ki v naših krajih obsega dobro stoletje in pol, se ne more primerjati s poletjem 2003. Trend števila vročih dni raste, število ledenih dni pa pada. Pri tem je potrebno upoštevati, da je vpliv naravne spremenljivosti opazno večji od dolgoletnega trenda. Prav zato so razlike iz leta v leto velike, trend pa na prvi pogled manj očiten. Po predvidenem razvoju globalnega podnebja bodo tako vroča, kakor je bilo poletje 2003, povprečna poletja v drugi polovici tega stoletja. Po snežni odeji je izjemno leto 2001 z rekordno debelino v visokogorju, po nižinah pa je bila zima 2000/2001 običajna. Podatki o največji debelini snežne odeje povsod po državi kažejo tendenco upadanja, ki je najmanj izražena v visokogorju. Obstaja tudi možnost, da bi toplejše ozračje lahko povzročilo izdatnejše zimsko sneženje v visokogorju. Seveda postopno ogrevanje ozračja še ne pomeni, da v prihodnosti ne moremo več računati na izjemno visoko snežno odejo. O tem smo se lahko prepričali ob koncu leta 2005. Tudi v prihodnje še lahko pričakujemo izrazite prodore hladnega zraka, kar potrjujejo tudi najnižje temperature v letu 2005. V letu 2006 je nenavadno sneženje v začetku marca povzročilo mnogo težav v prometu in pri rastlinju. Izjemno obilna je bila snežna odeja v zahodnih Julijcih v zadnjih dveh mesecih leta 2008.

Še veliko bolj kakor temperatura so spremenljive padavine. Glede na izračunane trende in odklone povprečja zadnjega obdobja (1991–2009) od referenčnega obdobja opazimo homogeno naraščanje števila dogodkov s padavinami nad 20 mm na Goričkem in Kozjanskem. Njihovo število pa upada v Slovenskem Primorju, v Alpah in na Dinarskem območju. Drugod po državi ni zaznati statistično značilne spremembe. Regionalne razlike so lahko posledica različnega padavinskega režima. Poleg sprememb v letni skali so še pomembnejše spremembe v pogostosti in intenziteti po posameznih letnih časih.

Prostorsko homogeno naraščanje števila dni z nevihto je opaziti v Prekmurju, na Goričkem, v Slovenskih goricah in na Kozjanskem, homogeno območje upadanja števila neviht pa na Dolenjskem, v Beli krajini in na Primorskem. Drugod po Sloveniji očitno ni značilnega reda v spreminjanju pogostosti neviht, le v gorskem svetu je opaziti prevlado naraščanja njihovega števila, vendar tudi tu območja niso homogena. Homogena območja naraščanja števila dogodkov s točo so opažena na Goriškem, na Notranjskem v pasu južno od Ljubljane, v delu Karavank in na zelo ozkem območju na Kozjaku. Pogostost toče pa je manjša v južnem predelu Julijskih Alp, na širokem območju Štajerske in Prekmurja ter v Beli krajini z okolico. Lokalno se pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine v trajanju nekaj ur ali dan, morda dva, ki lahko povzročijo plazenje terena in lokalne poplave (hudourniške poplave in plazovi septembra 2007 na Gorenjskem in Štajerskem). Leto 2008 so zaznamovala predvsem silovita poletna neurja. Glede na pričakovane spremembe globalnega podnebja bodo taki dogodki verjetno tudi pri nas v prihodnje pogostejši. V letu 2009 je izstopalo kar nekaj vremenskih neurij, najbolj odmevna pa je bila božična odjuga, ki so jo spremljale obilne padavine. Poleg tega je izstopalo obilno deževje ob koncu marca, močnejša neurja so se pojavila dvakrat maja in enkrat junija, med 6. in 10. julijem je Slovenijo zajelo za poletje neobičajno dolgo obdobje deževnega vremena, neurja so dvakrat pustošila avgusta, obilno deževje pa je povzročalo težave tudi od 3. do 5. septembra in od 12. do 14. oktobra.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Beli knjigi- Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti (april 2009) in Zeleni knjigi– Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU (junij 2007).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Ocena globalnih trendov in razmer v Evropi je povzeta po Svetovni meteorološki organizaciji.
Skrbnik podatkov: Urad za meteorologijo Agencije RS za okolje
Datum zajema podatkov za kazalec: 27.9.2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so predstavljeni za obdobje 1961–2009. Osnova za izdelavo vremenskih napovedi in podnebnih analiz so kakovostni podatki v ta namen na Agenciji RS za okolje vzdržujejo mrežo meteoroloških postaj. Najpopolnejši nabor opazovanj in meritev imajo meteorološke postaje, ki so namenjene izdelavi napovedi in sprotnemu obveščanju javnosti, njihove podatke posredujemo tudi v mednarodno izmenjavo. Vremenske pa tudi podnebne razmere se v tako razgibanem površju, kot je slovensko, opazno spreminjajo že na razmeroma kratkih razdaljah. Zato je merilna mreža za spremljanje podnebnih razmer gostejša. Na teh postajah opravljajo meritve honorarni opazovalci trikrat dnevno, takih postaj je vključno s prej omenjenimi okoli 40. Ker je prostorska spremenljivost padavin večja, deluje tudi 180 postaj, kjer opazujejo meteorološke pojave in enkrat dnevno merijo padavine in snežno odejo.
Kredarica je reprezentativna za podnebne razmere v visokogorju; Rateče je merilna postaja, kjer so razmere v okolici merilnega mesta že več desetletij nespremenjene, poleg tega pa predstavlja razmere v dolinskem svetu severne Slovenije. Murska Sobota opisuje razmere v ravninskem svetu severovzhodne Slovenije, kjer je podnebna celinska nota v državi najbolj izražena. Novo mesto je značilen predstavnik podnebnih razmer na Dolenjskem. V predzadnji vrstici preglednic so dani podatki za Ljubljano, kjer se je okolica merilnega mesta v zadnjih desetletjih močno spreminjala; podatki so kljub temu reprezentativni za podnebne razmere v naši prestolnici, zavedati pa se moramo, da niso primerni za opis spreminjanja podnebnih razmer na širšem območju ali za ocenjevanje globalnih podnebnih sprememb. V zadnji vrstici se nahajajo podatki z letališča v Slovenskem Primorju, podani pa so le za obdobje, v katerem meritve potekajo na sedanji lokaciji.

Metodologija obdelave podatkov: Predstavljeni so rezultati meritev in opazovanj v °C (absolutna najvišja in najnižja temperatura), cm (debelina snežne odeje) in kot število dni z najvišjo temperaturo vsaj 30 °C oziroma z najvišjo temperaturo pod lediščem.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Zbrani podatki morajo biti pravilno ovrednoteni, preverjeni, z zagotovljeno kakovostjo, poznati moramo tudi okolje merilnega mesta, način merjenja, vrsto instrumenta ter njegovo natančnost. Natančnost meritev in kakovost podatkov ustreza priporočilom Svetovne meteorološke organizacije.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):Scenariji in projekcije so na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1


Related indicators