KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Lymska borelioza (LB) in klopni meningoencefalitis (KME) sta najbolj pogosti vektorski bolezni, ki ju prenašajo klopi. V obdobju od leta 2010 do 2019 je bilo v Sloveniji letno prijavljenih nekaj več kot 3000 do preko 7000 bolnikov z LB ter povprečno 170 prijav KME (največ v letu 2013 - 309, najmanj 2015 - 62 primerov). Bivanje in zadrževanje v okolju, kjer obstaja možnost okužbe, je eden najbolj pomembnih dejavnikov za okužbo s povzročiteljem LB in KME. Boljša seznanjenost in preventiva posameznikov sta ključna dejavnika zmanjševanja bremena obeh bolezni.


Kazalec predstavlja število prejetih prijav lymske borelioze – LB (MKB-10 diagnoze: A69.2, G01, G63.0, M01.2) in klopnega meningoencefalitisa – KME (A84.1). Širjenje LB in KME v veliki meri pripisujemo višanju povprečne temperature zraka ter povečani vlažnosti zraka zaradi spremenjenih padavinskih vzorcev, kar je posledica podnebnih sprememb. LB in KME sodita med vektorske bolezni. Vektorji so lahko mehanski, na primer veter ali biološki, kamor sodijo na primeru zunanji zajedavci, ki so v primeru KME in LB klopi.

Nevarnost okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, traja včasih že od februarja pa vse do novembra, odvisno od temperature okolja. Z višjimi temperaturami se aktivnost klopov povečuje. Klopi se pojavljajo v velikem številu vse do nadmorske višine 600 m, z višino njihovo število upada. Slovenija sodi med najbolj ogrožena območja v Evropi.

Podnebne spremembe lahko privedejo do pomembnih sprememb v geografskem in sezonskem razponu razširjenosti bolezni. Predvidevanje prihodnjih vzorcev prenosa bolezni, ki jih prenašajo členonožci je negotovo, saj gre za medsebojni vpliv številnih dejavnikov. Podnebje lahko vpliva na prenašanje bolezni z vplivanjem na življenjske cikle prenašalcev bolezni in na stopnjo razmnoževanja virusov in parazitov znotraj prenašalcev in človeških gostiteljev. Povišanje temperature lahko skrajša življenjski cikel vektorjev in pospeši namnoževanje mikrobov, ki jih prenašajo vektorji, kar lahko vodi do večje populacije vektorjev in večjega tveganja za prenos. Dolgoročno bi lahko sezonske spremembe vplivale tako na prenašalce in živali gostiteljice, kot tudi na vedenje ljudi, kar bi dodatno vplivalo na geografsko razširjenost, sezonsko aktivnost in splošno razširjenost bolezni, ki jih prenašajo vektorji v Evropi. Poleg tega je podnebna primernost bistvenega pomena za prihod, vzpostavitev in širjenje „eksotičnih“ bolezni, ki jih v celinski Evropi trenutno ni. Poleg podnebnih sprememb na tveganje za pojav nalezljivih bolezni vpliva širok razpon ekoloških, gospodarskih in socialnih dejavnikov, kot so vzorci rabe zemljišč in kmetijske prakse; biološka raznovrstnost; zmogljivost javnih zdravstvenih sistemov; potovanja, trgovina in migracije; in človeško vedenje, ki vpliva na posamezne dejavnike tveganja. Zato je treba poleg ocene podnebnih sprememb upoštevati tudi ranljivost zdravstvenih sistemov in prebivalstva pri ocenjevanju prihodnjih tveganj zaradi nalezljivih bolezni.

Lymska borelioza je druga pomembna bolezen, ki jo prenašajo klopi. Razširjenost LB ni omejeno na znane okužene predele klopnega meningoencefalitisa, ampak so s povzročiteljem te bolezni okuženi klopi po celi Sloveniji.

Lymska borelioza se začne se z značilnimi spremembami na koži, kjer na mestu vboda klopa po treh do 32 dneh nastane neboleča rdečina, ki se počasi razširi po koži. Značilno je, da rdečina v sredini zbledi. Običajno je kožna sprememba ena sama, lahko pa jih je tudi več, na različnih delih telesa. Rdečina lahko izgine tudi brez zdravljenja, okužba običajno ne pušča posledic. Povzročitelj se redkeje (v približno 15 % brez antibiotičnega zdravljenja) razširi iz kože v tarčne organe in se izkazuje s prizadetostjo kože, živčevja, srca in sklepov. Cepljenje proti LB ne obstaja. Bolezen se zdravi z antibiotiki.

Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa in z uživanjem nepasteriziranega mleka ali mlečnih izdelkov, ki vsebujejo virus. Pojavlja se žariščno. Najvišja stopnja obolevnosti je na Gorenjskem, Koroškem in Notranjskem.

Bolezen običajno poteka v dveh fazah:

 • prva faza se začne približno 7 do 14 dni po vbodu klopa, ko virus vstopi v krvni obtok. Pojavijo se neznačilne težave, podobne gripi, kot so: slabo počutje, bolečine v mišicah, vročina, glavobol, bruhanje, bolečine v trebuhu ter driska. Prva faza traja do šest dni.
 • Sledi prosti interval, ki lahko traja od le en dan do dva tedna in loči obe fazi. V tem času so bolniki običajno brez težav ali pa imajo blag glavobol.
 • druga faza bolezni se začne, ko virus preide skozi krvno-možgansko pregrado v možgane z znaki: visoka telesna temperatura (po navadi nad 39 °C), močan glavobol, slabost in bruhanje, otrdelost vratu, tresenje rok in jezika, težave s koncentracijo, hujše motnje zavesti, možna je tudi ohromitev dihalnih mišic.

Najučinkovitejša zaščita pred okužbo s KME je cepljenje.


Grafi

Slika ZD25-1: Podatki o prijavljenih primerih lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa, Slovenija, 2010-2019
Viri:

NIJZ, 2010–2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
prijavljeni primeri lymske borelioze [število] prijavljeni primeri klopnega meningoencafalitisa [število]
2010 4917 166
2011 5552 247
2012 4943 164
2013 6938 309
2014 3890 101
2015 3742 62
2016 4273 83
2017 4534 102
2018 7543 153
2019 3939 112
Slika ZD25-2: Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov lymske borelioze, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2010-2019
Viri:

NIJZ, 2010-2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
LB, Spol - skupaj [st.inc/100.000 preb.] LB, Moški [st.inc/100.000 preb.] LB, Ženske [st.inc/100.000 preb.]
0-4 243,43 251,65 230,03
5-9 285,67 313,18 271,85
10-14 145,29 172,14 129,95
15-19 108,45 112,45 112,98
20-24 123,47 134,83 115,83
25-29 133,09 145,15 116,12
30-34 144,70 155,55 140,55
35-39 172,84 182,04 171,53
40-44 223,95 211,05 236,11
45-49 282,41 249,75 304,61
50-54 349,69 279,92 393,73
55-59 396,37 301,63 456,53
60-64 424,62 323,28 481,34
65-69 410,03 320,52 461,81
70-74 324,87 261,50 357,22
75-79 231,23 212,94 231,20
80-84 133,66 129,95 133,12
85+ 53,77 68,43 50,58
Starost - SKUPAJ 246,37 223,86 260,08
Slika ZD25-3: Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2010-2019
Viri:

NIJZ, 2010-2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
KME, Spol - skupaj [st.inc/100.000 preb.] KME, Moški [st.inc/100.000 preb.] KME, Ženske [st.inc/100.000 preb.]
0-4 1,68 1,97 1,37
5-9 6,11 7,07 5,67
10-14 5,06 6,07 4,00
15-19 4,52 6,97 2,35
20-24 5,55 7,39 3,98
25-29 5,42 7,64 3,31
30-34 4,70 5,58 3,88
35-39 4,04 4,22 4,51
40-44 7,27 9,05 5,79
45-49 7,57 8,31 7,21
50-54 9,71 10,12 9,54
55-59 10,62 12,22 9,92
60-64 12,05 13,49 11,44
65-69 12,57 14,60 11,08
70-74 10,09 12,32 8,48
75-79 6,68 8,26 6,28
80-84 6,07 12,16 3,33
85+ 2,18 5,14 1,17
Starost - SKUPAJ 7,05 8,45 6,10
Slika ZD25-4: Število prijavljenih primerov lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa, po mesecih, Slovenija, 2019
Viri:

NIJZ, 2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
prijavljeni primeri lymske borelioze [število] prijavljeni primeri klopnega meningoencafalitisa [število]
januar 125 0
februar 89 1
marec 105 1
april 258 5
maj 473 9
junij 744 23
julij 766 32
avgust 494 10
september 272 7
oktober 258 14
november 234 9
december 121 1
Slika ZD25-5: Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov lymske borelioze, po statističnih regijah, Slovenija, 2015–2019
Viri:

NIJZ, 2015–2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
prijavljeni primeri lymske borelioze [st.inc/100.000 preb.]
01-Pomurska 348,78
02-Podravska 194,44
03-Koroška 237,82
04-Savinjska 181,91
05-Zasavska 153,76
06-Posavska 136,48
07-Jugovzhodna Slovenija 209,18
08-Osrednjeslovenska 253,76
09-Gorenjska 358,14
10-Primorsko-notranjska 310,31
11-Goriška 423,04
12-Obalno-kraška 180,56
Slika ZD25-6: Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa po regijah, Slovenija, 2015–2019
Viri:

NIJZ, 2015–2019 (5. 11. 2020)

Prikaži podatke
prijavljeni primeri klopnega meningoencafalitisa [st.inc/100.000 preb.]
01-Pomurska 3,48
02-Podravska 3,60
03-Koroška 14,11
04-Savinjska 3,36
05-Zasavska 1,05
06-Posavska 1,06
07-Jugovzhodna Slovenija 3,57
08-Osrednjeslovenska 6,68
09-Gorenjska 10,73
10-Primorsko-notranjska 11,96
11-Goriška 2,81
12-Obalno-kraška 0,53

Cilji

 • Spremljanje in ocena trendov pogostosti LB in KME, geografske razporeditve, spremljanje skupin z večjim tveganjem in drugih epidemioloških značilnostih;
 • preučevanje vpliva podnebnih sprememb na pojavnost vektorskih bolezni;
 • ozaveščanje ciljne javnosti (splošna in strokovna javnost, odločevalci) ter predlaganje ukrepov.

Naraščanje števila prijavljenih primerov LB je posledica širjenja bolezni v predele, kjer je ni bilo, večjega deleža okuženih klopov in sprememb v okolju, ki omogočajo boljše preživetje klopom.  Podnebnim spremembam, predvsem porastu temperature, pripisujejo precejšen vpliv na spreminjanje epidemiologije vektorskih (in drugih) infekcijskih bolezni. V preteklem desetletju so višje povprečne temperature zraka v zgodnjem pomladanskem času povzročile bolj zgodnjo aktivnost klopov in večjo možnost okužbe s povzročitelji LB in KME že v marcu in februarju. Učinek vročih in suhih poletij je nasproten – aktivnost klopov je manjša in s tem manjša verjetnost okužbe pri ljudeh.

V zadnjih 10 letih je bilo v Sloveniji letno prijavljenih nekaj več kot 3000 do preko 7000 bolnikov z LB. Večina bolnikov je prijavljenih kot eritema migrans (EM) (99,5 %), precej manj pa kot prizadetost centralnega ali perifernega živčnega sistema ali prizadetost sklepov zaradi okužbe z Borrelio burgdorferi. Vrh obolevanja je v starosti 60–64 let ter, pri otrocih v starosti 5–9 let. Struktura zbolelih po spolu ostaja iz leta v leto skoraj nespremenjena, ponavadi je moških več kot žensk. V letu 2019 je bilo med prijavljenimi primeri 60 (54 %) moških in 52 (46 %) žensk. Tveganju za okužbo so izpostavljeni ljudje vseh starostnih skupin, vendar je pri starejših bolnikih (posebej starejših od 60 let) KME težjega poteka, z bolj izraženo prizadetostjo centralnega živčnega sistema, motnjo zavesti in ohromitvami, ki so v redkih primerih trajne. V letu 2019 je bila najvišja starostno specifična incidenčna stopnja v starostni skupini 65–69 let (13,5/100 000). Zbolel je en otrok, mlajši od pet let in štirje otroci v starosti od 5 do 14 let. V letu 2019 je bilo prijavljenih 112 primerov KME (5,4/100 000 prebivalcev), kar je manj od povprečja predhodnih 20 let (približno 170 prijav letno). Večina prijavljenih bolnikov s KME (94 %) je bila hospitalizirana, zabeležili pa smo tudi eno smrti zaradi KME.

Okolje vpliva na porazdelitev in pojavnost bolezni, ki jih prenašajo klopi. Visoko urbanizirana območja so manj tvegana za okužbo kot podeželje. Okužba z borelijami v mestnem okolju ni izključena, saj so tam zelenice, mestni parki, vrtovi predmestij idr., kjer se zadržujejo okuženi klopi. Danes gozd obsega okoli 60 % države. Razpršena poseljenost slovenskega prebivalstva v gozdnati pokrajini, ki omogoča preživetje klopom, majhnim sesalcem, pticam in drugim živalim, je pomembna določnica pogostosti vektorskih bolezni, vključno z LB (Sočan, 2012). Od uvedbe zakonsko predpisane prijave LB, prijavna incidenčna stopnja v Sloveniji narašča in je ena najvišjih, v primerjavi z državami EU oz. zveznimi državami ZDA.

Lymska borelioza se pojavlja skozi vse leto. Vrh prijavljenih primerov je v poletnih mesecih. Ker se bolezenski znaki oz. posamezni stadiji bolezni lahko pojavijo tudi več mesecev po okužbi, se primeri pojavljajo tudi izven sezone aktivnosti klopov. Najvišja prijavna incidenčna stopnja je bila v goriški, najnižja v posavski statistični regiji.

V Evropi je znanih veliko naravnih žarišč klopnega meningoencefalitisa (KME), posebej v osrednji in vzhodni Evropi, Skandinaviji in baltskih državah. Slovenijo uvrščamo med države z najvišjo obolevnostjo s KME. V Sloveniji je endemsko območje KME omejeno na določena geografska območja. Primere KME smo beležili v vseh regijah, najvišja incidenčna stopnja KME je bila na Koroškem (14,1/100.000), sledita Gorenjska in Primorsko-notranjska statistična regija. Za razumevanje epidemiologije LB in KME je potrebno upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na geografsko porazdelitev, pogostost in čas pojava bolezni.


Metodologija

Cilji povzeti po: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Zakon o nalezljivih boleznih, Ur.l. RS, št 33/2006, prečiščeno besedilo, Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo) /ZNB-UPB1/, Ur. l. RS, št. 33/2006, Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, Ur. l. RS, št. 16/1999.

EU zakonodajne podlage za spremljanje kazalca:  EU Adaptation Strategy Package, EU Strategy on adaptation to climate change (COM/2013/216 final), the Covenant of Mayors for Climate and Energy initiative, indicative roadmap for the evaluation of the EU Adaptation Strategy (by 2018), 7th EU Environment Action Programme 

 

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o prijavljenih primerih klopnega meningoencefalitisa (KME) in lymske borelioze (LB) je v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih dolžan posredovati zdravnik, ki postavi diagnozo na predpisanem prijavnem obrazcu. Ta vsebuje ime, priimek, rojstne podatke, naslov, zaposlitev, datum obolenja, datum prijave, izhod bolezni, prijavitelja in ustanovo, kjer se je bolnik zdravil. Na prijavi se mora označiti način ugotovitve bolezni (laboratorijsko ali zgolj v skladu s kliničnimi kriteriji). Vrste zdravljena ni potrebno navesti. Na prijavnem obrazcu ni podatka, kje se je bolnik okužil z LB in ali je sploh imel klopa, kakor tudi ne kako velika kožna sprememba se mu je pojavila, kakšen je bil zamik med vbodom klopa in pojavom kožne spremembe – skratka spremenljivk iz katerih bi bilo možno oceniti trdnost postavljene diagnoze. Obolelim za KME posredujemo še vprašalnik z namenom, da pridobimo dodatne epidemiološke podatke (kraj okužbe, uživanje mleka, kožne spremembe, število klopov ...).

Prijavne obrazce in vprašalnike zbira NIJZ. Podatki so vneseni v elektronsko podatkovno zbirko za spremljanje nalezljivih bolezni SURVIVAL.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki se analizirajo tedensko (interna poročila), mesečno in letno. Zbirni rezultati se v obliki incidenčne stopnje (in tudi v absolutnih številkah) enkrat mesečno predstavijo v ENBOZ – elektronski mesečnik o novostih na področju nalezljivih bolezni in okoljskih tveganj ter v prečiščeni obliki enkrat letno v letnem epidemiološkem poročilu, ki ga izda NIJZ.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Podatki o prijavljenih primerih lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa, Slovenija

Št. prijavljenih primerov

NIJZ, 2010–2019

 

2010–2019

Marec tekočega leta za preteklo leto

Letno

5.11.2020

 

 

Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov lymske borelioze, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija

Stopnja incidence/100.000 prebivalcev

 

Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija

 

Stopnja incidence/100.000 prebivalcev

 

Število prijavljenih primerov lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa, po mesecih, Slovenija

 

Št. primerov

NIJZ, 2019

 

2019

 

 

 

Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov lymske borelioze, po statističnih regijah, Slovenija

 

Incidenca/100.000 prebivalcev

NIJZ, 2015–2019

 

2015–2019

 

 

 

Povprečna incidenčna stopnja prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po statističnih regijah, Slovenija

 

Incidenca/100.000 prebivalcev

 

 

 

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1,2, 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 3

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, 2009–2018. Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji 2009–2018. Ljubljana, NIJZ.
 2. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje Ur. l. RS, št. 16/1999.
 3. Rizzoli A, Hauffe H, Carpi G, Vourc HG, Neteler M, Rosa R, 2011. Lyme borreliosis in Europe. Euro Surveillance. 27, vol. 16. Department of Biodiversity and Molecular Ecology, Italy.
 4. Sočan M, 2012. Epidemiološke značilnosti prijavljenih primerov Lymske borelioze v Sloveniji. V: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Zbornik simpozija Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana.
 5. Statistični urad Republike Slovenije, 2007. Projekt statistike razvoja podeželja. Kakovost življenja in raznolikost gospodarskih dejavnosti na podeželju. Ljubljana, SURS.
 6. Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/, Ur. l. RS, št. 69/1995.
 7. Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo) /ZNB-UPB1/, Ur. l. RS, št. 33/2006.
 8. Zavod za gozdove Slovenije, 2011. Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije.