KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Astma je postala najpogostejša kronična bolezen pri otrocih in je najpogostejši vzrok hospitalizacije otrok do 15. leta starosti. V EU-28 je bilo leta 2014 5,9 odstotkov prebivalcev, ki so zboleli za astmo, v Sloveniji pa 5,0 %. V letu 2019 je bilo največ otrok sprejetih v bolnišnico zaradi astme v Mariboru in Ljubljani, v obdobju 2014-2018 pa so po številu bolnišničnih obravnav zaradi astme izstopale občine Cankova, Grad, Mežica, Dobje in Idrija. Otroci, ki so sprejeti v bolnišnico zaradi astme, so bili v letu 2019 največkrat stari od 5 do 9 let. Zadnje študije potrjujejo povezavo med onesnaženostjo zunanjega zraka z delci PM10, katerih vir je promet, ter razvojem astme pri otrocih. Poleg onesnaženega zunanjega zraka pa na razvoj astme vpliva tudi onesnažen notranji zrak. Prisotnost alergenov, ko so vlaga, plesni, pršice, hišne živali in cigaretni dim tveganje za nastanek astme še povečuje.


Kazalec prikazuje delež sprejemov otrok v bolnišnico zaradi astme v obdobju 2002 – 2019 za različne starostne skupine otrok (0-4 leta, 5-9 let in 10-14 let) in prostorski prikaz bolnišničnih obravnav  zaradi  astme  pri  otrocih  in  mladostnikih (od  0  do  19  let)  v obdobju 2014 - 2019.  Za leto 2014 je narejena tudi primerjave Slovenije z EU-28, ki prikazuje delež ljudi, ki so poročali, da so v zadnjih 12 mesecih zboleli za astmo. 

Astmatične napade povzročajo onesnaževala zunanjega zraka in alergeni, ki so prisotni v notranjem zraku. Številne študije opisujejo, kako onesnažen zrak, ki je posledica onesnaževanja zaradi prometa, povzroča astmatične napade pri otrocih in zelo verjetno tudi povečano obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja (Health Effects Institute, 2010). Številne epidemiološke študije, opravljene v Evropi in drugje po svetu, kažejo povezavo med izpostavljenostjo PM10 ter zdravjem otrok, ki so še posebej ranljiva družbena skupina (Cohen et al., 2004). Delci se nahajajo povsod, kjer živimo ljudje, vir pa predstavlja promet, pridobivanje energije, ogrevanje stanovanj, industrija. Še posebej so nevarni delci, manjši od 10 µm, saj lahko prodrejo globoko v pljuča (Brunekreeft, 2002) in povzročajo bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja. Povišane koncentracije lahko vplivajo na nezadosten razvoj pljuč, poslabšanje astme, pojav dihalnih težav.

Astma je kronično vnetje dihalnih poti zaradi alergije, virusnih infekcij dihal in dražilnih snovi v zraku. Izpostavljenost različnim, tako imenovanim sprožilcem astme ( virusi, tobačni dim, onesnažen zrak, pršice, plesni) (Hakimek  in Tripodi, 2013), povzroči občasno in začasno zoženje dihalnih poti, ki se kaže kot težko dihanje, piskanje v pljučih in kašelj (Šuškovič in Košnik, 2006). Znaki alergijskega vnetja nosne sluznice in očesne veznice so kihanje, zamašen nos ter srbenje nosu, oči ali grla. Pri razvoju astme in alergijskih bolezni pri otrocih gre za kompleksno medsebojno vplivanje okolja, genetskih dejavnikov in imunskega sistema (Marshall, 2004; ISAAC Steering Committee, 1998).


Grafi

Slika ZD02-1: Tveganje za astmo pri otrocih glede na bivanje v bližini prometne ceste
Viri: 

McConnell R, Berhane K, Yao L et al. Traffic, susceptibility and childhood asthma. Environ. Health Perspect. 2006 May; 114(5):766-72 (24. 08. 2020)

Prikaži podatke
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ljubljana št.sprejemov 88 86 47 80 61 91 87 70 32 36
Maribor št.sprejemov 41 18 29 44 45 47 40 63 70 46
Celje št.sprejemov 5 3 4 8 6 13 9 7 13 8
Trbovlje št.sprejemov 2 3 1 1 1 2 3 0 0 1
Zagorje ob Savi št.sprejemov 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Ljubljana št.preb. v upravni enoti 35773 36908 36690 37066 38455 40446 44646 45863 47814 48909
Maribor št.preb. v upravni enoti 19179 17952 18241 18569 18271 17880 17158 17441 17641 17821
Celje št.preb. v upravni enoti 8639 8687 8665 8965 9104 8836 8556 8531 8628 8692
Trbovlje št.preb. v upravni enoti 3546 3588 3428 3439 3517 3416 2058 2025 2035 1997
Zagorje ob Savi št.preb. v upravni enoti 2751 2829 2752 2614 2892 2938 2444 2445 2451 2461
Ljubljana % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maribor % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trbovlje % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagorje ob Savi % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012 2013
Ljubljana št.sprejemov 39 29
Maribor št.sprejemov 46 60
Celje št.sprejemov 9 14
Trbovlje št.sprejemov 3 1
Zagorje ob Savi št.sprejemov 2 0
Ljubljana št.preb. v upravni enoti 49976 51197
Maribor št.preb. v upravni enoti 17966 18129
Celje št.preb. v upravni enoti 8818 8941
Trbovlje št.preb. v upravni enoti 1991 1998
Zagorje ob Savi št.preb. v upravni enoti 2488 2451
Ljubljana % 0 0
Maribor % 0 0
Celje % 0 0
Trbovlje % 0 0
Zagorje ob Savi % 0 0
Slika ZD02-2: Delež sprejemov otrok (0-14 let) v bolnišnico zaradi astme, Slovenija, upravne enote, 2002 – 2019
Viri: 

NIJZa, 2020 (24. 08. 2020)

Prikaži podatke
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ljubljana št.sprejemov 88 86 47 80 61 91 87 70 32 36 39 19 34 10 32 19 11 18
Maribor št.sprejemov 41 18 29 44 45 47 40 63 70 46 46 60 63 39 18 24 39 19
Celje št.sprejemov 5 3 4 8 6 13 9 7 13 8 9 14 13 9 6 7 2 3
Trbovlje št.sprejemov 2 3 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 4
Zagorje ob Savi št.sprejemov 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 3
Ljubljana št.preb. 47111 46046 45044 44506 44416 44330 44646 45863 46997 48494 49551 50785 51760 52838 53568 54303 54938 55567
Maribor št.preb. 19032 18487 18017 17660 17530 17338 17158 17441 17558 17724 17799 18025 18319 18671 18833 19205 19477 19775
Celje št.preb. 9262 8961 8681 8624 8538 8497 8556 8531 8542 8656 8793 8877 9030 9201 9302 9418 9397 9465
Trbovlje št.preb. 2495 2356 2245 2167 2107 2068 2058 2025 2041 1996 2013 2005 1999 2042 2038 2042 2042 2077
Zagorje ob Savi št.preb. 2745 2664 2605 2501 2476 2447 2444 2445 2470 2467 2481 2476 2451 2460 2476 2467 2481 2491
Ljubljana % 0,186792893 0,186769752 0,104342421 0,179751045 0,137337896 0,205 0,195 0,153 0,068 0,074 0,079 0,037 0,066 0,019 0,059737157 0,035 0,02 0,0324
Maribor % 0,21542665 0,097365716 0,160959094 0,249150623 0,256702795 0,271 0,233 0,361 0,399 0,26 0,258 0,333 0,344 0,209 0,095576913 0,125 0,2002 0,0961
Celje % 0,053984021 0,033478406 0,046077641 0,092764378 0,070274069 0,153 0,105 0,082 0,152 0,092 0,102 0,158 0,144 0,098 0,064502258 0,0743 0,0213 0,0317
Trbovlje % 0,080160321 0,127334465 0,04454343 0,046146747 0,047460845 0,097 0,146 0 0 0,05 0,149 0,05 0,1 0 0 0 0,049 0,1926
Zagorje ob Savi % 0,072859745 0 0 0 0,040387722 0 0 0,082 0 0 0,081 0 0,041 0,041 0,080775444 0 0 0,1204
Slika ZD02-3: Delež sprejemov otrok v bolnišnico zaradi astme glede na različne starostne skupine, Slovenija, upravne enote, 2019
Viri: 

NIJZa, 2020 (24. 08. 2020)

Prikaži podatke
    0 do 4 leta 5 do 9 let 10 do 14 let
Ljubljana št. sprejemov - astma 4 10 4
Maribor št. sprejemov - astma 12 6 1
Celje št. sprejemov - astma 1 2 0
Trbovlje št. sprejemov - astma 1 2 1
Zagorje ob Savi št. sprejemov - astma 2 1 0
Ljubljana št. vseh sprejemov 3006 1355 1136
Maribor št. vseh sprejemov 1127 543 474
Celje št. vseh sprejemov 701 308 253
Trbovlje št. vseh sprejemov 190 65 40
Zagorje ob Savi št. vseh sprejemov 236 102 41
Ljubljana % 0,13 0,74 0,35
Maribor % 1,06 1,10 0,21
Celje % 0,14 0,65 0,00
Trbovlje % 0,53 3,08 2,50
Zagorje ob Savi % 0,85 0,98 0,00
Slika ZD02-4: Število bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih starih med 0 in 19 let (na 1.000) po občinah, Slovenija, 2014-2018
Viri: 

NIJZ, 2020; Zdravje v občini, 2020 (24. 08. 2020)

Prikaži podatke

Ajdovščina [št.sprejemov]

Beltinci [št.sprejemov]

Bled [št.sprejemov]

Bohinj [št.sprejemov]

Borovnica [št.sprejemov]

Bovec [št.sprejemov]

Brda [št.sprejemov]

Brezovica [št.sprejemov]

Brežice [št.sprejemov]

Tišina [št.sprejemov]

Celje [št.sprejemov]

Cerklje na Gorenjskem [št.sprejemov]

Cerknica [št.sprejemov]

Cerkno [št.sprejemov]

Črenšovci [št.sprejemov]

Črna na Koroškem [št.sprejemov]

Črnomelj [št.sprejemov]

Destrnik [št.sprejemov]

Divača [št.sprejemov]

Dobrepolje [št.sprejemov]

Dobrova - Polhov Gradec [št.sprejemov]

Dol pri Ljubljani [št.sprejemov]

Domžale [št.sprejemov]

Dornava [št.sprejemov]

Dravograd [št.sprejemov]

Duplek [št.sprejemov]

Gorenja vas - Poljane [št.sprejemov]

Gorišnica [št.sprejemov]

Gornja Radgona [št.sprejemov]

Gornji Grad [št.sprejemov]

Gornji Petrovci [št.sprejemov]

Grosuplje [št.sprejemov]

Šalovci [št.sprejemov]

Hrastnik [št.sprejemov]

Hrpelje - Kozina [št.sprejemov]

Idrija [št.sprejemov]

Ig [št.sprejemov]

Ilirska Bistrica [št.sprejemov]

Ivančna Gorica [št.sprejemov]

Izola/Isola [št.sprejemov]

Jesenice [št.sprejemov]

Juršinci [št.sprejemov]

Kamnik [št.sprejemov]

Kanal [št.sprejemov]

Kidričevo [št.sprejemov]

Kobarid [št.sprejemov]

Kobilje [št.sprejemov]

Kočevje [št.sprejemov]

Komen [št.sprejemov]

Koper/Capodistria [št.sprejemov]

Kozje [št.sprejemov]

Kranj [št.sprejemov]

Kranjska Gora [št.sprejemov]

Krško [št.sprejemov]

Kungota [št.sprejemov]

Kuzma [št.sprejemov]

Laško [št.sprejemov]

Lenart [št.sprejemov]

Lendava/Lendva [št.sprejemov]

Litija [št.sprejemov]

Ljubljana [št.sprejemov]

Ljubno [št.sprejemov]

Ljutomer [št.sprejemov]

Logatec [št.sprejemov]

Loška dolina [št.sprejemov]

Loški Potok [št.sprejemov]

Luče [št.sprejemov]

Lukovica [št.sprejemov]

Majšperk [št.sprejemov]

Maribor [št.sprejemov]

Medvode [št.sprejemov]

Mengeš [št.sprejemov]

Metlika [št.sprejemov]

Mežica [št.sprejemov]

Miren - Kostanjevica [št.sprejemov]

Mislinja [št.sprejemov]

Moravče [št.sprejemov]

Moravske Toplice [št.sprejemov]

Mozirje [št.sprejemov]

Murska Sobota [št.sprejemov]

Muta [št.sprejemov]

Naklo [št.sprejemov]

Nazarje [št.sprejemov]

Nova Gorica [št.sprejemov]

Novo mesto [št.sprejemov]

Odranci [št.sprejemov]

Ormož [št.sprejemov]

Osilnica [št.sprejemov]

Pesnica [št.sprejemov]

Piran/Pirano [št.sprejemov]

Pivka [št.sprejemov]

Podčetrtek [št.sprejemov]

Podvelka [št.sprejemov]

Postojna [št.sprejemov]

Preddvor [št.sprejemov]

Ptuj [št.sprejemov]

Puconci [št.sprejemov]

Rače - Fram [št.sprejemov]

Radeče [št.sprejemov]

Radenci [št.sprejemov]

Radlje ob Dravi [št.sprejemov]

Radovljica [št.sprejemov]

Ravne na Koroškem [št.sprejemov]

Ribnica [št.sprejemov]

Rogašovci [št.sprejemov]

Rogaška Slatina [št.sprejemov]

Rogatec [št.sprejemov]

Ruše [št.sprejemov]

Semič [št.sprejemov]

Sevnica [št.sprejemov]

Sežana [št.sprejemov]

Slovenj Gradec [št.sprejemov]

Slovenska Bistrica [št.sprejemov]

Slovenske Konjice [št.sprejemov]

Starše [št.sprejemov]

Sveti Jurij ob Ščavnici [št.sprejemov]

Šenčur [št.sprejemov]

Šentilj [št.sprejemov]

Šentjernej [št.sprejemov]

Šentjur [št.sprejemov]

Škocjan [št.sprejemov]

Škofja Loka [št.sprejemov]

Škofljica [št.sprejemov]

Šmarje pri Jelšah [št.sprejemov]

Šmartno ob Paki [št.sprejemov]

Šoštanj [št.sprejemov]

Štore [št.sprejemov]

Tolmin [št.sprejemov]

Trbovlje [št.sprejemov]

Trebnje [št.sprejemov]

Tržič [št.sprejemov]

Turnišče [št.sprejemov]

Velenje [št.sprejemov]

Velike Lašče [št.sprejemov]

Videm [št.sprejemov]

Vipava [št.sprejemov]

Vitanje [št.sprejemov]

Vodice [št.sprejemov]

Vojnik [št.sprejemov]

Vrhnika [št.sprejemov]

Vuzenica [št.sprejemov]

Zagorje ob Savi [št.sprejemov]

Zavrč [št.sprejemov]

Zreče [št.sprejemov]

Železniki [št.sprejemov]

Žiri [št.sprejemov]

Benedikt [št.sprejemov]

Bistrica ob Sotli [št.sprejemov]

Bloke [št.sprejemov]

Braslovče [št.sprejemov]

Cankova [št.sprejemov]

Cerkvenjak [št.sprejemov]

Dobje [št.sprejemov]

Dobrna [št.sprejemov]

Dobrovnik/Dobronak [št.sprejemov]

Dolenjske Toplice [št.sprejemov]

Grad [št.sprejemov]

Hajdina [št.sprejemov]

Hoče - Slivnica [št.sprejemov]

Hodoš/Hodos [št.sprejemov]

Horjul [št.sprejemov]

Jezersko [št.sprejemov]

Komenda [št.sprejemov]

Kostel [št.sprejemov]

Križevci [št.sprejemov]

Lovrenc na Pohorju [št.sprejemov]

Markovci [št.sprejemov]

Miklavž na Dravskem polju [št.sprejemov]

Mirna Peč [št.sprejemov]

Oplotnica [št.sprejemov]

Podlehnik [št.sprejemov]

Polzela [št.sprejemov]

Prebold [št.sprejemov]

Prevalje [št.sprejemov]

Razkrižje [št.sprejemov]

Ribnica na Pohorju [št.sprejemov]

Selnica ob Dravi [št.sprejemov]

Sodražica [št.sprejemov]

Solčava [št.sprejemov]

Sveta Ana [št.sprejemov]

Sveti Andraž v Slov. goricah [št.sprejemov]

Šempeter - Vrtojba [št.sprejemov]

Tabor [št.sprejemov]

Trnovska vas [št.sprejemov]

Trzin [št.sprejemov]

Velika Polana [št.sprejemov]

Veržej [št.sprejemov]

Vransko [št.sprejemov]

Žalec [št.sprejemov]

Žetale [št.sprejemov]

Žirovnica [št.sprejemov]

Žužemberk [št.sprejemov]

Šmartno pri Litiji [št.sprejemov]

Apače [št.sprejemov]

Cirkulane [št.sprejemov]

Kostanjevica na Krki [št.sprejemov]

Makole [št.sprejemov]

Mokronog - Trebelno [št.sprejemov]

Poljčane [št.sprejemov]

Renče - Vogrsko [št.sprejemov]

Središče ob Dravi [št.sprejemov]

Straža [št.sprejemov]

Sveta Trojica v Slov. goricah [št.sprejemov]

Sveti Tomaž [št.sprejemov]

Šmarješke Toplice [št.sprejemov]

Gorje [št.sprejemov]

Log - Dragomer [št.sprejemov]

Rečica ob Savinji [št.sprejemov]

Sveti Jurij v Slov. goricah [št.sprejemov]

Šentrupert [št.sprejemov]

Mirna [št.sprejemov]

Ankaran [št.sprejemov]

povprečje 2014-2018

0,96

1,17

1,11

1,42

1,30

2,05

0,61

1,46

0,84

0,75

0,79

1,47

0,52

2,25

0,96

1,10

0,75

0,77

1,58

0,23

1,40

1,22

0,57

0

0,69

0,29

1,36

0

0,86

0

0

1,20

1,23

1,07

0,51

2,71

0,47

1,04

1,14

1,27

0,71

0,91

0,52

1,45

0,33

1,97

2,41

1,76

0,33

0,93

0,31

1,11

1,18

0,64

0,82

0,61

0,43

0,38

0,79

2,00

1,41

0,73

1,41

1,38

1,04

0

0,72

1,15

0

1,07

0,80

1,02

0,65

2,84

1,75

0,23

1,00

1,62

0

1,01

0,92

1,08

0,40

1,57

0,40

0

1,06

0

1,24

0,84

1,32

0,87

0,95

1,80

1,43

0,33

1,32

1,29

1,13

0,44

1,09

0,42

0,49

0,40

1,47

0,09

0,35

0,80

0,28

0,69

0,72

0,83

0,63

0,65

1,11

0,31

0,60

0,66

0,75

0,76

1,00

0,90

1,39

0,17

0,31

0,23

1,31

1,07

1,02

0,30

1,22

0,66

0,47

2,07

0,79

1,80

0

1,45

0,43

0,87

0,35

0,18

1,36

0,30

0,65

2,59

0,71

0,69

0

0,97

3,08

0

2,75

0

0,82

0

3,08

1,11

1,14

0

1,47

1,39

0,12

2,42

0,62

0

0,52

1,15

0,28

0,75

0

0,31

0,84

1,41

0

0,88

1,06

1,26

0

0

0

1,94

0

0

2,33

1,70

0

0

0,52

0

0,66

0

0,85

1,88

0

0,86

1,09

0

0,30

1,59

1,80

0,24

1,23

0,56

1,19

0,70

1,08

0,38

0

0,35

0

0

Slika ZD02-5: Delež ljudi, ki so v zadnjih 12 mesecih poročali, da imajo astmo, izbrane države Evrope, 2014
Viri: 

ECHI, 2017 (23. 10. 2017)

Prikaži podatke

2014 [%]

Romunija

2

Bolgarija

2,70

Litva

2,70

Hrvaška

3

Estonija

3,10

Latvija

3,50

Slovaška

3,90

Poljska

4,10

Belgija

4,30

Ciper

4,30

Avstrija

4,40

Grčija

4,40

Češka

4,50

Španija

4,50

Italija

4,80

Madžarska

4,90

Portugalska

5

Slovenija

5

Nizozemska

5,50

Malta

5,80

EU28

5,90

Nemčija

6,10

Danska

6,50

Luksemburg

6,80

Švedska

7,60

Francija

8,80

Irska

9

Finska

9,20

Velika Britanija

9,40


Cilji

Za zmanjšanje onesnaževanja zraka in varovanje zdravja ljudi se zavzema Sedmi okoljski akcijski program EU.

Ukrepi za zmanjšanje števila otrok, obolelih zaradi astme in alergijskih bolezni, morajo biti usmerjeni na dva nivoja. Prvi je preprečevanje izpostavljenosti otrok dejavnikom tveganja, ki lahko povzročijo nastanek astme in alergijskih bolezni, drugi pa odstranitev dejavnikov tveganja, ki povzročijo poslabšanje že obstoječe bolezni (astme in alergijskih bolezni).

Zaradi številnih dejavnikov tveganja, ki povzročajo astmo in alergijske bolezni, zlasti pa zaradi onesnaženega zraka, je pomembno, da ohranjamo zunanji in notranji zrak čim bolj čist. Onesnaženost zraka z delci, ozonom in dušikovimi oksidi namreč povzroča nastanek in/ali poslabšanje osnovne bolezni.  


Število bolnikov z alergijskimi boleznimi in astmo se v Evropi zvišuje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi imelo približno 20 % svetovnega prebivalstva alergijske bolezni. Pri razvoju astme in alergijskih bolezni pri otrocih gre za kompleksno medsebojno vplivanje okolja, genetskih dejavnikov in imunskega sistema (WHO, 2006; Green, 2003). Povečano tveganje za nastanek astme obstaja tudi pri otrocih, ki živijo v prostorih, kjer je v večji meri prisotna vlaga, plesen, pršice, hišne živali in kjer starši kadijo.

Astma je pomembna bolezen otroške dobe in glavni vzrok za hospitalizacije otrok, mlajših od 15 let. V Sloveniji so na voljo podatki o številu sprejemov v bolnišnico zaradi astme in ostalih dihalnih obolenj. V letu 2019 smo spremljali bolnišnične obravnave otrok v krajih, kjer poteka redni monitoring onesnaženega zraka (Ljubljana, Maribor, Celje, Trbovlje in Zagorje ob Savi). Po podatkih je bilo številčno največ sprejemov v bolnišnico z astmo obolelih otrok v Mariboru (19) in Ljubljani (18). Delež sprejemov v bolnišnico v letu 2019 zaradi astme je bil pri otrocih starih 0-4 let od 0,13 % do 1,06 %, pri otrocih, starih 5-9 let od 0,65 % do 3,08 %, pri otrocih, starih 10-14 let pa do 2,5 %. Število sprejemov v bolnišnico zaradi astme je nizko, kar kaže na to, da so otroci z astmo v Sloveniji dobro ambulantno vodeni in prejemajo ustrezno terapijo, ki preprečuje poslabšanje astme in zato hospitalizacija ni potrebna.  V obdobju 2014 do 2018 je bilo največ sprejemov v bolnišnico z astmo obolelih otrok iz občin Cankova, Grad, Mežica, Dobje, Idrija in Žiri (NIJZ, 2020, Zdravje v občini, 2020). Pričakovali bi, da je največ obolelih otrok v občinah, ki so večja, razvitejša in posledično bolj onesnažena, vendar pa kot vemo, je več dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in potek bolezni.

Primerjava podatkov Slovenije s podatki nekaterih držav v Evropi kaže, da je bil leta 2014 največji delež ljudi, ki so oboleli za astmo Veliki Britaniji (9,4), sledijo ji Finska (9,2), Irska (9), Francija (8,8) in Švedska (7,6). Slovenija se z deležem 5 (%) nahaja pod evropskim povprečjem, ki znaša 5,9 %.

Novejše raziskave kažejo povezavo med dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaženemu zraku z delci PM10 in povečano pogostnostjo astme pri otrocih, predvsem tistih, ki živijo v bližini prometne ceste. V splošnem velja, da je tveganje za astmo pri otrocih, ki živijo 75 m od prometne ceste približno za 50 % večje, kot za otroke, ki živijo več kot 150 m od ceste (McConnell R et al., 2006). Onesnažen zrak, ki je posledica prometa, povzroča astmatične napade pri otrocih in zelo verjetno povečano obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja (Traffic-Related Air Pollution, 2010). V Ljubljani v oddaljenosti 75 m od ceste živi približno 12 % prebivalcev. Po grobih preliminarnih podatkih ima astmo v Ljubljani okrog 8 % otrok, starih 0-17 let. Približno 250 otrok, starih 0-17 let, ima astmo na račun prometnih cest, kar predstavlja dobrih 10 % vseh astem.

Kratkotrajna izpostavljenost ozonu, dušikovemu dioksidu, žveplovemu dioksidu, PM2,5 in TRAP naj bi povečala tveganje za poslabšanje simptomov astme. Dolgotrajna izpostavljenost onesnaževanju zraka, zlasti onesnaževanju zraka zaradi prometa (ang. TRAP - Traffic-related air pollution), prispeva k novonastali astmi tako pri otrocih kot pri odraslih (Guarnieri, M., & Balmes, J. R., 2014).

Tveganje za nastanek astme ne predstavlja samo onesnaženost zunanjega zraka in bivanje v neposredni bližini ceste, ampak tudi notranji zrak. Nekatera glavna onesnaževala zraka v zaprtih prostorih vključujejo radon (radioaktivni plin, ki nastane v tleh), tobačni dim, pline ali delce iz izgorevanja goriv, kemikalije in alergene. Ogljikov monoksid, dušikovi dioksidi, delci in hlapne organske spojine najdemo tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Otroci, ki živijo v prostorih, kjer je v večji meri prisotna vlaga, plesen, pršice, hišne živali in kjer starši kadijo, so bolj izpostavljeni tveganju za nastanek astme. Otroci, ki so izpostavljeni alergenom v notranjem okolju imajo nekajkrat večje tveganje za nastanek astme in alergij v primerjavi z ostalimi otroci. Pri razvoju astme ima veliko vlogo spol - dečki namreč največkrat zbolijo pred puberteto, deklice pa predvsem v času pubertete in zgodnje odraslosti (Soto-Ramirez, 2013).

Izpostavljenost alergenom lahko sproži astmatični napad ali poslabša astmo. Pomembni dejavniki, ki poslabšajo simptome astme so tudi ponavljajoče se respiratorne infekcije, določena prehrana in zdravila ter kajenje (vključno z vdihavanjem dima) (Stankiewicz-Choroszucha et al. 2011).

Pri razvoju astme v otroški dobi so pomembni  še nekateri drugi dejavniki, kot so na primer dojenje, prehrana matere in/ali otroka in razvoj alergij na hrano,  debelost v zgodnjem otroštvu, ne nazadnje pa tudi samo zavedanje o bolezni, psihosocialni dejavniki in dejavniki v družini. Znanstveniki so dokazali, da je razvoj astme in alergij odvisen tudi od letnega časa, v katerem se otrok rodi. Otroci, rojeni jeseni in pozimi so podvrženi višjemu tveganju za razvoj astme in alergij. Na razvoj astme lahko vplivajo tudi nekatere bolezni matere v času nosečnosti (Hakimek  in Tripodi, 2013). 

Pravilno zdravljen bolnik z astmo in alergijskimi boleznimi lahko bolezen nadzoruje in živi normalno življenje. Za preprečevanje poslabšanja astme in alergijskih bolezni je zelo pomembno preventivno ravnanje, s katerim zmanjšamo izpostavljenost pogostim dejavnikom tveganja. Boljša kakovost zraka zmanjša stopnjo vnetja dihalnih poti pri otrocih z astmo in s tem se bolezen izboljša (Renzetti G. et al., 2009).

 


Cilji so povzeti po: Sedmi okoljski akcijski program EU - Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’, Akcijski načrt za okolje in zdravje otrok v Evropi (Children's Environment and Health Action Plan for Europe - CEHAPE (junij 2004))

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni za obdobje 2002-2019 oz. povprečje 2014-2019. Podatki se zbirajo na letni ravni.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Pri deležu sprejemov otrok (0-14 let) v bolnišnico zaradi astme in deležu sprejemov otrok v bolnišnico zaradi astme glede na različne starostne skupine gre za razmerje med številom hospitacij otrok zaradi astme in številom otrok glede na določeno starost,  v upravnih enotah, pomnoženo s 100. Razlika med njima je ta, da prvi prikazuje starost od 0 do 14 let, drugi pa starost deli na razrede. Število bolnišničnih obravnav  zaradi  astme  pri  otrocih  in  mladostnikih  starih  med  0  in  19  let, je preračunan na 1000 prebivalcev, po občinah v Sloveniji.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

 

 

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Delež sprejemov otrok (0-14 let) v bolnišnico zaradi astme

 

 

 

%

NIJZa 2020

 

2002 - 2019

 

Letno

24.08.2020

da

Delež sprejemov otrok v bolnišnico zaradi astme glede na različne starostne skupine

2019

Število bolnišničnih obravnav  zaradi  astme  pri  otrocih  in  mladostnikih  starih  med  0  in  19  let  (na  1.000) po občinah

Stopnja na število prebivalcev

NIJZ, 2020; Zdravje v občini, 2020

2014-2018

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1, 2, 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni za leto 2014. Podatki so se zbrali za potrebe raziskave EHIS (European Health Interview Survey).

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Prikazan je indikator prevalence astme, gre za delež ljudi, starih 15 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih poročali, da imajo astmo. Prikazane so države članice EU-28.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Delež ljudi, ki so v zadnjih 12 mesecih poročali, da imajo astmo, EU-28, 2014

%

ECHI - European Core Health Indicators

2014

 

 

23.10.2017

 

Drugi viri in literatura

 1. Brunekreeft B., 2002. Air pollution and health. The Lancet, vol 360, October 2002, 1233 – 1242.
 2. Cohen A.J. et al, 2004. Urban air pollution. In: Ezzati M et al, eds. Comparative quantification of health risks. Vol.2. Geneva, World Health Organization, 2004:1353-1433.
 3. ENHIS, 2007. Prevalence of asthma and allergies in children. Europe, World Health Organization.
 4. Guarnieri, M., & Balmes, J. R., 2014. Outdoor air pollution and asthma. Lancet (London, England), 383(9928), 1581–1592. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60617-6
 5. Hakimeh D, Tripodi S., 2013. Recent advances on diagnosis and management of childhood asthma and food allergies, Italian Journal of Pediatrics. 2013;39: 80-94.
 6. Health Effects Institute, 2010. Traffic-Related Air Pollution. A Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects. Boston, Health Effects Institute
 7. ISAAC Steering Committee, 1998. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema: ISAAC. Lancet, 1998, 351:1225-1232.
 8. Kim, B.J., Hong, S.J., Anbient Air pollution and allergic diseases in children.Korean J Pediatr,2012; 55(6):185-92.
 9. Marshall, G.D, 2004. Internal and external environmental influences in allergic diseases. Journal of the American Osteophatic Association, 104(Suppl 5):S1-6.
 10. McConnell, R., Berhane, K., Yao, L., 2006. et al. Traffic, susceptibility and childhood asthma. Environ Health Perspect. 2006 May; 114(5):766-72.
 11. McConnell, R., Berhane, K., Yao, L., Jerrett, M., Lurmann, F., Gilliland, F., Künzli, N., Gauderman, J., Avol, E., Thomas, D., & Peters, J., 2006. Traffic, susceptibility, and childhood asthma. Environmental health perspectives, 114(5), 766–772. https://doi.org/10.1289/ehp.8594
 12. NIJZ, 2020a. Sprejemi v bolnišnico, 2019. Ljubljana, NIJZ.
 13. NIJZ, 2020b. Zdravje v občini, 2020. Ljubljana, NIJZ. (Dosegljivo na: http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&ClanekNaslov=K4_3, 9.9.2020)
 14. Soto-Ramirez N. et al. 2013. Epidemiologic Methods of Assessing Asthma and Wheezing Episodes in Longitudinal Studies: Measures of Change ad Stability. Journal of Epidemology. 3013; 23(6): 299-410.
 15. Stankiewicz- Choroszucha, B.L., 2011. et al. Consequences of smoke inhalation in the epidemology of allergic diseases in Poland project (ECAP).Ann of Agricult and Environment Med. 2011; 18(2):429-28.
 16. Šuškovič, S., Košnik, M., 2006. Strokovna izhodišča za smernice za obravnavo bolnika z astmo, Zdravniški Vestnik 2006.
 17. WHO, 2006. Asthma. Geneva, World Health Organization, 2006. Fact sheet No. 307. (7 March 2007).


Povezani kazalci