KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Raba končne energije v stavbah je leta 2021 znašala 1.600 ktoe in je zaostajala za indikativno letno ciljno vrednostjo iz trenutno veljavnega NEPN. Glede na leto prej se je povečala za 4 %, v primerjavi z letom 2005 pa se je zmanjšala za 17 %. Izpusti TGP zaradi rabe energentov v stavbah so leta 2021 znašali 1.021 kt CO2 ekv, s čimer je bil indikativni letni cilj iz trenutno veljavnega NEPN dosežen. Glede na leto prej so izpusti TGP zmanjšali za 9 %, v primerjavi z letom 2005 pa kar za 58,5 %, kar je bistveno več od zmanjšanja rabe končne energije. Delež OVE v rabi goriv v stavbah se je leta 2021 v primerjavi z letom prej povečal za 5 odstotnih točk in je znašal 62,6 %, kar je daleč največ v obdobju 2010−2021. Indikativna letna ciljna vrednost iz trenutno veljavnega NEPN je bila presežena za 4 odstotne točke.


Kazalec raba končne energije, izpusti TGP in delež OVE v stavbah prikazuje rabo končne energije v stavbah, izpuste toplogrednih plinov (TGP), ki nastajajo ob rabi energentov v stavbah, in delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi goriv v stavbah brez električne energije in daljinske toplote. Raba končne energije in delež OVE v rabi goriv vplivata na izpuste TGP, ti se zmanjšujejo tako z zmanjševanjem rabe končne energije zaradi izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (URE) kot tudi povečevanjem deleža OVE zaradi izvajanja ukrepov za pospeševanje rabe OVE. Spremljanje kazalca omogoča spremljanje učinkovitosti rabe končne energije in intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z OVE pri proizvodnji toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih ter s tem povezanih izpustov TGP.


Grafi

Slika PO12-1: Raba končne energije v stavbah v obdobju 2010−2021 ter ciljna vrednost kazalca za leto 2030
Prikaži podatke
Slika PO12-2: Izpusti TGP v stavbah v obdobju 2010−2021 ter ciljna vrednost kazalca za leto 2030
Prikaži podatke
Slika PO12-3: Delež OVE v rabi goriv v stavbah v obdobju 2010−2021 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2025
Viri:

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Vrednost kazalca leta 2005 [%] Ciljne vrednosti kazalca do leta 2025 [%] Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2021 [%]
2005 42,74
2010 47,46
2011 50,96
2012 54,64
2013 57,34
2014 58,01
2015 58,52
2016 57,42
2017 58,69
2018 57,96
2019 57,31
2020 57,23 57,23
2021 58,17 62,56
2022 59,11
2023 60,06
2024 61,00
2025 61,95
Slika PO12-4: Raba končne energije v stavbah na prebivalca v EU-27 leta 2021
Prikaži podatke
2000 [toe/preb] 2001 [toe/preb] 2002 [toe/preb] 2003 [toe/preb] 2004 [toe/preb] 2005 [toe/preb] 2006 [toe/preb] 2007 [toe/preb] 2008 [toe/preb] 2009 [toe/preb] 2010 [toe/preb] 2011 [toe/preb] 2012 [toe/preb] 2013 [toe/preb] 2014 [toe/preb] 2015 [toe/preb] 2016 [toe/preb] 2017 [toe/preb] 2018 [toe/preb] 2019 [toe/preb] 2020 [toe/preb] 2021 [toe/preb]
Luksemburg 1,92 1,99 1,87 2,00 1,99 1,94 1,88 1,83 1,86 1,81 1,87 1,60 1,66 1,67 1,49 1,61 1,61 1,67 1,60 1,60 1,59 1,64
Finska 1,32 1,43 1,46 1,48 1,47 1,46 1,48 1,48 1,45 1,53 1,67 1,48 1,57 1,49 1,47 1,41 1,50 1,59 1,59 1,57 1,46 1,63
Švedska 1,32 1,39 1,36 1,36 1,30 1,30 1,27 1,24 1,21 1,22 1,35 1,23 1,28 1,22 1,16 1,17 1,21 1,17 1,15 1,11 1,08 1,17
Avstrija 1,11 1,20 1,16 1,20 1,18 1,17 1,17 1,09 1,13 1,10 1,16 1,09 1,10 1,12 1,02 1,06 1,07 1,09 1,03 1,05 1,06 1,15
Belgija 1,27 1,32 1,27 1,34 1,33 1,32 1,26 1,18 1,31 1,24 1,35 1,13 1,18 1,26 1,05 1,14 1,14 1,13 1,12 1,09 1,07 1,14
Danska 1,14 1,19 1,17 1,20 1,20 1,20 1,21 1,20 1,19 1,18 1,29 1,16 1,15 1,15 1,07 1,12 1,14 1,13 1,11 1,09 1,05 1,12
Estonija 0,87 0,89 0,88 0,92 0,95 0,94 0,95 1,02 1,03 1,04 1,09 1,01 1,05 1,02 1,02 1,01 1,09 1,07 1,09 1,07 1,06 1,11
Nemčija 1,11 1,18 1,14 1,23 1,20 1,18 1,23 1,06 1,18 1,14 1,21 1,08 1,14 1,19 1,05 1,07 1,08 1,07 1,02 1,03 1,02 1,05
Češka 0,92 1,00 0,96 1,02 1,01 0,96 0,97 0,92 0,93 0,92 1,02 0,95 0,97 0,98 0,90 0,92 0,96 0,98 0,96 0,95 0,95 1,03
Irska 1,02 1,06 1,05 1,09 1,10 1,14 1,14 1,10 1,15 1,09 1,12 1,02 0,98 0,97 0,89 0,94 0,96 0,93 1,00 0,97 1,01 0,97
Nizozemska 1,08 1,13 1,10 1,13 1,13 1,09 1,10 1,03 1,11 1,12 1,23 1,04 1,09 1,12 0,93 0,96 0,98 0,97 0,96 0,93 0,89 0,95
Latvija 0,76 0,83 0,85 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 0,94 0,97 0,94 0,91 0,98 0,92 0,92 0,85 0,88 0,92 0,94 0,92 0,87 0,95
Francija 0,98 1,01 0,96 1,01 1,04 1,02 0,99 0,97 1,03 1,04 1,08 0,93 1,02 1,06 0,90 0,94 0,96 0,96 0,93 0,92 0,88 0,95
EU-27 0,82 0,87 0,85 0,90 0,90 0,91 0,91 0,86 0,91 0,90 0,95 0,86 0,89 0,90 0,81 0,84 0,86 0,87 0,85 0,84 0,83 0,87
Madžarska 0,84 0,90 0,88 0,96 0,95 1,04 0,98 0,89 0,87 0,92 0,97 0,96 0,88 0,86 0,77 0,83 0,85 0,86 0,81 0,79 0,82 0,87
Italija 0,69 0,72 0,71 0,78 0,78 0,85 0,83 0,82 0,86 0,86 0,88 0,81 0,85 0,84 0,73 0,79 0,79 0,84 0,84 0,82 0,79 0,84
Hrvaška 0,63 0,71 0,72 0,78 0,79 0,82 0,78 0,75 0,78 0,79 0,83 0,80 0,78 0,76 0,69 0,76 0,76 0,77 0,76 0,75 0,75 0,82
Litva 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,62 0,66 0,66 0,67 0,68 0,70 0,69 0,71 0,69 0,67 0,66 0,70 0,73 0,77 0,74 0,72 0,81
Poljska 0,58 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,73 0,69 0,73 0,74 0,81 0,75 0,77 0,75 0,71 0,71 0,75 0,74 0,80 0,76 0,76 0,81
Slovaška 0,89 0,89 0,85 0,77 0,76 0,80 0,78 0,74 0,76 0,76 0,82 0,69 0,65 0,71 0,59 0,61 0,62 0,65 0,62 0,71 0,71 0,80
SLOVENIJA 0,89 1,03 1,00 0,96 0,96 0,95 0,88 0,83 0,92 0,89 0,93 0,89 0,83 0,83 0,72 0,79 0,81 0,79 0,75 0,73 0,72 0,75
Ciper 0,41 0,43 0,47 0,49 0,48 0,65 0,72 0,73 0,73 0,75 0,71 0,71 0,67 0,59 0,58 0,63 0,66 0,67 0,70 0,74 0,68 0,69
Grčija 0,55 0,58 0,60 0,66 0,66 0,69 0,70 0,69 0,68 0,63 0,60 0,66 0,63 0,51 0,51 0,58 0,59 0,61 0,56 0,58 0,58 0,59
Romunija 0,40 0,37 0,36 0,42 0,43 0,45 0,48 0,45 0,47 0,48 0,49 0,48 0,49 0,47 0,46 0,46 0,47 0,49 0,50 0,50 0,51 0,55
Bolgarija 0,34 0,34 0,36 0,38 0,36 0,38 0,41 0,39 0,41 0,41 0,44 0,47 0,47 0,45 0,44 0,45 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,53
Španija 0,46 0,48 0,49 0,50 0,53 0,54 0,56 0,55 0,54 0,55 0,58 0,55 0,55 0,53 0,51 0,53 0,52 0,53 0,55 0,53 0,51 0,52
Portugalska 0,41 0,46 0,48 0,48 0,49 0,52 0,50 0,50 0,48 0,50 0,46 0,44 0,43 0,42 0,49 0,49 0,49 0,49 0,51 0,51 0,50 0,51
Malta 0,31 0,31 0,33 0,36 0,36 0,34 0,36 0,36 0,36 0,33 0,39 0,38 0,41 0,42 0,43 0,46 0,43 0,48 0,46 0,47 0,44 0,47
Slika PO12-5: Izpusti TGP v stavbah na prebivalca v EU-27 leta 2021
Prikaži podatke
2000 [toe/preb] 2001 [toe/preb] 2002 [toe/preb] 2003 [toe/preb] 2004 [toe/preb] 2005 [toe/preb] 2006 [toe/preb] 2007 [toe/preb] 2008 [toe/preb] 2009 [toe/preb] 2010 [toe/preb] 2011 [toe/preb] 2012 [toe/preb] 2013 [toe/preb] 2014 [toe/preb] 2015 [toe/preb] 2016 [toe/preb] 2017 [toe/preb] 2018 [toe/preb] 2019 [toe/preb] 2020 [toe/preb] 2021 [toe/preb]
Luksemburg 3,76 3,81 3,65 3,70 3,75 3,54 3,41 3,18 3,25 3,17 3,31 2,67 2,84 2,82 2,46 2,79 2,83 2,86 2,68 2,62 2,53 2,60
Belgija 2,67 2,89 2,81 2,86 2,70 2,64 2,49 2,28 2,43 2,33 2,54 2,05 2,13 2,29 1,89 2,00 1,97 1,94 1,94 1,86 1,79 1,94
Irska 2,40 2,45 2,39 2,42 2,40 2,47 2,37 2,25 2,38 2,24 2,30 1,99 1,89 1,86 1,65 1,75 1,79 1,67 1,78 1,69 1,79 1,68
Nemčija 2,00 2,25 2,09 2,00 1,87 1,85 1,95 1,52 1,83 1,68 1,80 1,57 1,61 1,72 1,45 1,52 1,50 1,47 1,39 1,45 1,47 1,41
Nizozemska 1,88 1,98 1,89 1,95 1,93 1,81 1,82 1,63 1,81 1,80 2,07 1,61 1,74 1,80 1,37 1,46 1,49 1,45 1,42 1,35 1,25 1,39
Italija 1,29 1,36 1,28 1,38 1,40 1,50 1,40 1,32 1,42 1,42 1,49 1,34 1,35 1,34 1,12 1,23 1,25 1,25 1,25 1,22 1,20 1,27
Madžarska 1,37 1,47 1,44 1,60 1,61 1,66 1,51 1,25 1,25 1,26 1,35 1,30 1,16 1,13 1,02 1,12 1,16 1,19 1,12 1,07 1,12 1,21
Poljska 0,91 1,00 1,10 1,11 1,13 1,19 1,31 1,21 1,27 1,30 1,47 1,30 1,34 1,30 1,19 1,18 1,26 1,23 1,21 1,06 1,08 1,14
Češka 1,52 1,57 1,46 1,59 1,54 1,30 1,34 1,20 1,22 1,19 1,35 1,25 1,25 1,25 1,10 1,13 1,18 1,23 1,13 1,07 1,04 1,11
Avstrija 1,55 1,70 1,60 1,67 1,60 1,55 1,53 1,28 1,32 1,21 1,23 1,07 1,03 1,05 0,92 0,96 0,97 0,98 0,89 0,91 0,91 1,02
EU-27 1,29 1,38 1,33 1,36 1,34 1,34 1,34 1,17 1,27 1,24 1,31 1,14 1,17 1,17 1,00 1,05 1,06 1,05 1,02 1,00 0,99 1,02
Francija 1,46 1,53 1,43 1,50 1,55 1,52 1,42 1,29 1,38 1,41 1,38 1,13 1,23 1,26 1,01 1,05 1,06 1,05 0,99 0,96 0,90 0,95
Slovaška 1,17 1,27 1,18 1,10 1,05 1,17 1,16 1,06 1,10 1,11 1,17 0,91 0,95 1,00 0,80 0,83 0,84 0,92 0,83 0,82 0,79 0,90
Hrvaška 0,66 0,77 0,79 0,86 0,85 0,86 0,79 0,71 0,72 0,74 0,77 0,71 0,65 0,61 0,54 0,61 0,62 0,63 0,62 0,59 0,61 0,65
Romunija 0,38 0,36 0,37 0,45 0,49 0,51 0,59 0,51 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,48 0,46 0,47 0,48 0,51 0,52 0,53 0,55 0,61
Latvija 0,44 0,51 0,51 0,54 0,56 0,56 0,58 0,60 0,57 0,59 0,63 0,59 0,58 0,56 0,56 0,52 0,52 0,54 0,55 0,52 0,52 0,56
Španija 0,62 0,64 0,65 0,67 0,70 0,71 0,75 0,69 0,67 0,68 0,76 0,69 0,65 0,59 0,54 0,56 0,55 0,56 0,59 0,55 0,53 0,55
Grčija 0,81 0,88 0,91 1,06 1,03 1,08 1,05 0,95 0,93 0,81 0,73 0,84 0,79 0,43 0,43 0,56 0,53 0,53 0,46 0,51 0,54 0,51
SLOVENIJA 1,28 1,49 1,40 1,37 1,34 1,23 1,10 0,89 1,06 1,01 1,01 0,89 0,76 0,72 0,57 0,63 0,66 0,60 0,55 0,54 0,54 0,48
Litva 0,30 0,29 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,39 0,38 0,39 0,43 0,45 0,43 0,43 0,40 0,37 0,42 0,45 0,48 0,44 0,41 0,47
Ciper 0,90 0,90 0,90 0,92 0,82 0,71 0,78 0,73 0,66 0,69 0,60 0,64 0,60 0,51 0,45 0,53 0,53 0,53 0,45 0,52 0,48 0,44
Finska 0,84 0,88 0,87 0,85 0,83 0,78 0,76 0,73 0,63 0,63 0,68 0,57 0,60 0,54 0,53 0,48 0,50 0,49 0,46 0,44 0,40 0,41
Danska 1,00 1,03 0,98 1,00 0,96 0,94 0,90 0,84 0,82 0,79 0,82 0,69 0,66 0,64 0,52 0,54 0,54 0,52 0,50 0,46 0,41 0,40
Estonijaq 0,38 0,42 0,37 0,39 0,40 0,40 0,36 0,34 0,32 0,29 0,30 0,33 0,34 0,34 0,36 0,35 0,36 0,34 0,34 0,33 0,32 0,33
Portugalska 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,55 0,45 0,45 0,42 0,41 0,40 0,35 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,32 0,32 0,31 0,30
Malta 0,75 0,51 0,48 0,49 0,50 0,25 0,23 0,24 0,25 0,22 0,26 0,20 0,25 0,29 0,30 0,34 0,30 0,29 0,24 0,25 0,24 0,25
Bolgarija 0,20 0,19 0,25 0,27 0,22 0,21 0,25 0,22 0,23 0,19 0,22 0,25 0,25 0,22 0,18 0,20 0,21 0,22 0,19 0,19 0,19 0,23
Švedska 0,74 0,65 0,58 0,54 0,51 0,39 0,32 0,30 0,24 0,22 0,23 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Cilji

Cilji v trenutno veljavnem Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) in Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 so do leta 2030 doseči vsaj dve tretjini rabe energije v stavbah iz OVE (delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote) ter zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 20 % in zagotoviti zmanjšanje izpustov TGP v stavbah za vsaj 70 %, oboje glede na leto 2005. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost za leto 2030.

V pripravi je posodobitev NEPN, ki bo sprejeta leta 2024. V osnutku predloga posodobitve NEPN iz leta 2023 ostajata cilja za leto 2030 na področju rabe OVE in izpustov TGP v stavbah nespremenjena, za rabo končne energije v stavbah pa je zastavljen cilj zmanjšanja za 20 % glede na leto 2020 (prej glede na leto 2005).


Raba končne energije v stavbah je leta 2021 znašala 1.600 ktoe in se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 4,3 %. Povečanje je bilo predvsem posledica hladnejšega leta 2021. Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo je bil tega leta najvišji v obdobju 2015‒2021 in kar 13 % višji kot leta 2020*1. Leta 2021 je raba končne energije za 65 ktoe oz. 4 % zaostajala za ciljno vrednostjo za leto 2030 iz trenutno veljavnega NEPN oz. za 373 ktoe oz. 30 % za ciljno vrednostjo za leto 2030 iz osnutka predloga posodobitve NEPN. Dosežena vrednost je zaostajala tudi za indikativnima ciljnima vrednostima za to leto iz trenutno veljavnega NEPN in osnutka predloga njegove posodobitve, in sicer za 4 oz. 6 %. Večji del končne energije, leta 2021 73 %, porabijo stavbe v gospodinjstvih. Prvi podatki za leto 2022 kažejo na zmanjšanje rabe končne energije v stavbah za 30 %.

V obdobju 2005‒2021 se je raba končne energije v stavbah zmanjšala za 16,6 %; najnižjo vrednost je dosegla s 1.507 ktoe leta 2014 zaradi izrazito tople zime (glej kazalec [EN10] Raba končne energije po sektorjih), največjo pa s 1.918 ktoe leta 2005, vmes se izmenjujejo nekajletna obdobja naraščanja in zmanjševanja. Na prebivalca je Slovenija leta 2021 v stavbah porabila 0,75 toe končne energije, kar je manj od povprečja EU-27, ki je bilo 0,87 toe na prebivalca. V obdobju 2005−2021 se je raba končne energije v stavbah na prebivalca v Sloveniji zmanjšala za 21 %, medtem ko se je v EU-27 zmanjšala le za 4 %. Največjo rabo končne energije v stavbah na prebivalca je imel leta 2021 z 1,64 toe Luksemburg, najmanj pa Malta z 0,47 toe na prebivalca.

Izpusti TGP v stavbah

Kljub večji rabi končne energije, so se izpusti TGP, ki so posledica rabe energentov v stavbah, leta 2021 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 9 %. Zaostanek za ciljno vrednostjo za leto 2030 je bil 283 kt CO2 ekv oz. 38 %. Da bi leta 2030 dosegli cilj vsaj 70-odstotnega zmanjšanja izpustov TGP v stavbah glede na leto 2005, se bodo morali izpusti v povprečju letno zmanjševati za 3 %. Od indikativne ciljne vrednosti za leto 2021 so bili izpusti TGP nižji za 6 %, s čimer je bil indikativni cilj dosežen. Podobno kot pri rabi končne energije, tudi večji del izpustov TGP v stavbah prispevajo gospodinjstva, leta 2021 tri četrtine.

V obdobju 2005‒2021 so se izpusti TGP zmanjšali za 58,5 %, torej bistveno več kot raba končne energije, in sicer tudi zaradi pospešenega nadomeščanja goriv z več izpusti s čistejšimi (npr. ekstra lahkega kurilnega olja z zemeljskim ali utekočinjenim naftnim plinom) in povečevanja rabe OVE. V gospodinjstvih so se izpusti TGP zmanjšali za 54 %, v storitvenem sektorju pa za 67 %.

Na prebivalca se je v Sloveniji leta 2021 zaradi rabe energentov v stavbah sprostilo 0,48 t CO2 ekv, kar je polovico manj od povprečja EU-27, ki je bilo 1,02 t CO2 ekv. V obdobju 2005−2021 se je količina izpustov TGP zaradi rabe energentov v stavbah na prebivalca v Sloveniji zmanjšala za 61 %, medtem ko se je v EU-27 zmanjšala le za 24 %. Največ izpustov TGP v stavbah na prebivalca je leta 2021 z 2,6 t CO2 ekv nastalo v Luksemburgu, najmanj pa na Švedskem z 0,12 t CO2 ekv na prebivalca.

Delež OVE v stavbah

Leta 2021 se je raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v stavbah povečala za 2,5 % glede na predhodno leto, kar je bilo v veliki meri posledica hladnejšega leta 2021. Obenem se je raba OVE v stavbah povečala za 12 %, kar je prispevalo k povečanju deleža OVE v stavbah za 5,4 odstotnih točk, s 57,2 % leta 2020 na 62,6 % leta 2021. S tem je delež dosegel najvišjo vrednost v obdobju 2010–2021. Od ciljne vrednosti za leto 2030 je bil dosežen delež OVE nižji za približno 4 odstotne točke, indikativna ciljna vrednost za leto 2021 pa je bila presežena za 4,4 odstotne točke. Po prvih podatkih se je delež OVE v stavbah leta 2022 še nekoliko povečal.

V primerjavi z letom 2020 sta se leta 2021 v strukturi goriv povečala deleža obnovljivih virov in odpadkov ter geotermalne energije, in sicer za 4 oz. 1 odstotno točko. Občutno se je zmanjšal delež naftnih proizvodov, in sicer za 5,6 odstotnih točk, kar je posledica višjih cen kurilnega olja, tako absolutno*2 kot tudi relativno, glede na cene lesnih goriv*3. K povečanju deleža OVE v končni rabi energentov je prispevalo predvsem povečanje rabe OVE v gospodinjstvih, kjer se je delež leta 2021 glede na leto prej povečal za 5,4 odstotnih točk, na 61,4 %, delež OVE v storitvenih dejavnostih pa se je že drugo leto zapored zmanjšal.

Vrednost kazalca se je v obdobju 2010−2021 zvišala za 32 % oz. 15 odstotnih točk, od tega večino, slabih 11 odstotnih točk, do leta 2014, pri čemer se je raba goriv v stavbah brez električne energije in daljinske toplote zmanjšala za 31 %, raba OVE v pa za 8 %. Večino, leta 2021 98 %, celotne rabe OVE v stavbah pri tem predstavlja raba OVE v gospodinjstvih. Ocena rabe OVE v storitvenem sektorju je podcenjena in ni zanesljiva, saj se zaenkrat še ne spremlja sistematično in v nacionalni statistiki ni vključena. Do sprememb na tem področju bo predvidoma prišlo z letom 2024.

Opombe:

*1    Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo (v K*dni/leto): 2015 – 2.841, 2016 – 2.873, 2017 – 2.892, 2018 – 2.567, 2019 – 2.691, 2020 – 2.779, 2021 – 3.146 (izračun IJS-CEU).

*2    https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H028S.px/chart/chartViewLine/

*3    https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/podatki/2021100415210921/cene-lesnih-goriv/


Metodologija

Cilji povzeti po:

Za leto 2030 so cilji povzeti po Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN) iz leta 2020, Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 in osnutku predloga posodobitve NEPN iz leta 2023.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki, potrebni za določitev rabe končne energije in deleža OVE v rabi goriv v stavbah, so objavljeni v letni energetski bilanci Slovenije in so javno dostopni na SiStat portalu Statističnega urada RS (SURS). Evidence o izpustih toplogrednih plinov, ki jih za Slovenijo pripravlja Agencija RS za okolje (ARSO) so na voljo na spletni strani Eionet Central Data Repository.

Metodologija obdelave podatkov:

Raba končne energije v stavbah (ktoe) je izračunana kot vsota rabe končne energije v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Prav tako so izpusti TGP (kt CO2 ekv) izračunani kot vsota izpustov, ki nastanejo zaradi rabe energentov v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Delež OVE v rabi goriv v stavbah (%) je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo vseh energentov v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za izračun deleža OVE, ki se ga tako kot tudi rabo končne energije in izpuste TGP v stavbah spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:
•    raba OVE v stavbah (toe), ki je izračunana iz podatkov SURS o rabi obnovljivih virov in odpadkov ter geotermalne energije v gospodinjstvih in ostali rabi;
•    končna raba energentov v stavbah brez električne energije in daljinske toplote (toe), ki je izračunana kot razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in toplote v gospodinjstvih in ostali rabi iz podatkov SURS.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Skupna raba končne energije v ostali rabi in gospodinjstvih

ktoe

SURS
SiStat

20052022

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 9. 11. 2023

da, s prilagoditvami

Izpusti TGP v gospodinjstvih in ostali rabi t CO2 ekv Evidence izpustov toplogrednih plinov, Agencija RS za okolje

20052021

prva verzija podatka: 15. januarja za predpreteklo leto; končna verzija: 15. marca

enkrat letno

 2.  4. 2023

da

Raba OVE v gospodinjstvih in ostali rabi

ktoe

SURS

SiStat

20052022

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 9.  11. 2023

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih in ostali rabi

ktoe

SURS

SiStat

20052022

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 9.  11. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki – EU

Metodologija zbiranja podatkov:

Za primerjavo podatkov Slovenije z EU-27 so bili za rabo končne energije in število prebivalcev zaradi primerljivosti, tako za EU kot za Slovenijo, uporabljeni podatki EUROSTAT. Za izpuste TGP so bili uporabljeni podatki Evropske agencije za okolje (EEA).

Metodologija obdelave podatkov:

Raba končne energije v stavbah v državah članicah EU-27 je izračunana kot vsota rabe končne energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju (kategoriji households in commercial and public services). Izpusti TGP so določeni kot vsota izpustov v storitvenem sektorju in gospodinjstvih (kategoriji 1.A.4.a commercial/institutional 1.A.4.b Residential). Rabo končne energije in izpuste TGP se za posamezno državo preračuna na prebivalca.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba končne energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju za 
EU-27

ktoe

EUROSTAT
       Vir

20052021

januarja za predpreteklo leto

enkrat letno

 9. 11. 2023

da

Število prebivalcev z dnem 1. januar za EU-27 št. prebivalcev EUROSTAT
       Vir

20052021

januarja za predpreteklo leto

enkrat letno

 9.  11. 2023

da

Izpusti TGP v gospodinjstvih in storitvenem sektorju za 
EU-27

ktoe

      EEA
Data viewer

20052021

septembra za predpreteklo leto

enkrat letno

 9.  11. 2023

da

Datum zajema podatkov

Related indicators