KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Koncentracija v vodi raztopljenega kisika je pomembna za življenje vseh aerobnih morskih organizmov, saj te kisik porabljajo pri dihanju. V obdobju razslojenega vodnega stolpca, predvsem pozno poleti ali zgodaj jeseni, lahko v pridnenem sloju morja prihaja do pomanjkanja kisika. Dolgoletne meritve koncentracije raztopljenega kisika v pridnenem sloju merilnega mesta na sredi Tržaškega zaliva kažejo precejšnja nihanja tako na letnem kot na dolgoletnem nivoju. V 90. letih 20. stoletja kisikove razmere v pridnenem sloju večkrat niso dosegale dobrega stanja na podlagi predlaganih kriterijev, nato je opazen trend izboljšanja, ko je bilo večinoma doseženo dobro ali zelo dobro stanje, vse do leta 2010. V zadnjih letih je stanje na podlagi tega parametra ponovno nekoliko slabše. Kljub temu sezonskih obdobij dolgotrajnega pomanjkanja kisika pri dnu, ki so bila v preteklosti pogosta v osrednjem delu Tržaškega zaliva in so imela pogosto negativen vpliv na bentoške združbe, od leta 2002 naprej ne beležimo več. Na merilnih mestih državnega monitoringa bližje obali (v obalnih vodnih telesih) so kisikove razmere v pridnenem sloju bolj stabilne in večinoma v dobrem stanju na podlagi predlaganih kriterijev.


Aerobni organizmi pri dihanju porabljajo v vodi raztopljen kisik. Kisik se porablja tudi pri razkrajanju organske snovi in nekaterih drugih procesih. Kisik z difuzijo prehaja iz atmosfere v morsko vodo, v vodi pa nastaja pri fotosintezi morskih cvetnic ter makroskopskih in mikroskopskih alg. Občasno je poraba kisika večja od njegovega nastanka, kar lahko privede do pomanjkanja kisika oziroma do hipoksije (koncentracije kisika so zelo nizke) ali anoksije (popolno pomanjkanje kisika). Do pomanjkanja kisika prihaja predvsem v pridnenem sloju morja v obdobju razslojenega vodnega stolpca, praviloma pozno poleti ali zgodaj jeseni.

Tržaški zaliv in celotni severni Jadran sta relativno bogata s hranilnimi snovmi, ki jih s seboj prinašajo reke, padavine in različne odpadne vode. To obilje zlahka izkoristijo planktonske alge, ki se lahko namnožijo do te mere, da jih planktonske živali ne zmorejo pojesti, zato odmrejo in potonejo na dno. Tu se prične proces bakterijske razgradnje, kjer je poraba kisika velika. Če je ob tem vodni stolpec razslojen, je difuzija kisika iz zgornjih vodnih slojev močno otežena, zato je v globljih delih zaliva pomanjkanje raztopljenega kisika relativno pogost pojav. Pomanjkanje kisika, predvsem če pride do anoksičnih razmer, ima na organizme, ki živijo na morskem dnu, poguben vpliv.

V preteklosti (v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja) so bile epizode hipoksij in anoksij v Tržaškem zalivu pogostejše kot danes. Njihove posledice so na bentoških združbah v nekaterih območjih vidne še danes. Na manjši vnos hranilnih in organskih snovi v morje in s tem na manjšo možnost pojava hipoksičnih ali anoksičnih razmer v pridnenem sloju lahko vplivamo predvsem z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda.

Mesečne meritve raztopljenega kisika v pridnenem sloju se v slovenskem morju izvajajo na vseh merilnih mestih državnega monitoringa, vendar podatki nakazujejo največjo verjetnost nastanka hipoksičnih in anoksičnih razmer le v osrednjem delu Tržaškega zaliva (merilno mesto CZ).


Grafi

Slika MR03-1: Koncentracija raztopljenega kisika v pridnenem sloju merilnega mesta CZ v osrednjem delu Tržaškega zaliva (globina 24 m). Vrisane so meje za hipoksične (rdeča), zmerno hipoksične (oranžna) in stresne (modra) kisikove razmere
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje (2023)

Slika MR03-2: Koncentracija raztopljenega kisika (10. percentil) v pridnenem sloju merilnega mesta CZ v osrednjem delu Tržaškega zaliva (globina 24 m). Vrisani sta predlagani meji med dobrim in zmernim ekološkim stanjem (D/Z ES) ter zelo dobrim in dobrim ekološkim stanjem (ZD/D ES).
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje (2023)

Prikaži podatke
merilno mesto Enota 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
osrednji Tržaški zaliv (CZ) ml/l 4,305335 4,324396 4,343456 4,362517 4,381577 4,400638 4,419698 4,43918 4,458662 4,478144 4,497627 4,517109 4,536591 4,556013 4,575435 4,594858 4,61428 4,633703 4,653125 4,672023 4,690921 4,709819 4,728717 4,747615 4,766514 4,786309 4,806105 4,825901 4,845697 4,865493 4,885289 4,897002 4,908715 4,920428 4,932141 4,943854 4,955567 4,955176 4,954784 4,954393 4,954001 4,95361 4,953219 4,944448 4,935677 4,926906 4,918134 4,909363 4,900592 4,89413 4,887668 4,881205 4,874743 4,868281 4,861818 4,858271 4,854723 4,851175 4,847627 4,844079 4,840531 4,833945 4,827359 4,820773 4,814187 4,8076 4,801014 4,79497 4,788925 4,78288 4,776836 4,770791 4,764747 4,764436 4,764126 4,763816 4,763505 4,763195 4,762885 4,766646 4,770408 4,774169 4,777931 4,781693 4,785454 4,784212 4,782971 4,781729 4,780487 4,779245 4,778003 4,771372 4,764741 4,75811 4,751479 4,744848 4,738217 4,738573 4,738929 4,739285 4,739641 4,739997 4,740353 4,751089 4,761826 4,772562 4,783298 4,794035 4,804771 4,820914 4,837056 4,853199 4,869342 4,885484 4,901627 4,914035 4,926442 4,93885 4,951257 4,963665 4,976072 4,982783 4,989494 4,996205 5,002916 5,009627 5,016338 5,02657 5,036802 5,047034 5,057266 5,067499 5,077731 5,089149 5,100567 5,111986 5,123404 5,134822 5,146241 5,154115 5,16199 5,169865 5,17774 5,185615 5,19349 5,200201 5,206912 5,213623 5,220334 5,227045 5,233756 5,239424 5,245092 5,25076 5,256428 5,262096 5,267764 5,276707 5,28565 5,294594 5,303537 5,312481 5,321424 5,325944 5,330463 5,334983 5,339503 5,344022 5,348542 5,338714 5,328886 5,319059 5,309231 5,299403 5,289576 5,276661 5,263747 5,250833 5,237918 5,225004 5,21209 5,202318 5,192546 5,182774 5,173002 5,16323 5,153458 5,144375 5,135292 5,126209 5,117127 5,108044 5,098961 5,09705 5,095139 5,093229 5,091318 5,089407 5,087496 5,099071 5,110646 5,122221 5,133795 5,14537 5,156945 5,181679 5,206414 5,231148 5,255883 5,280617 5,305352 5,330519 5,355686 5,380853 5,40602 5,431187 5,456354 5,474102 5,49185 5,509598 5,527346 5,545094 5,562843 5,57962 5,596398 5,613176 5,629954 5,646732 5,663509 5,669783 5,676057 5,68233 5,688604 5,694877 5,701151 5,688987 5,676823 5,66466 5,652496 5,640332 5,628168 5,609887 5,591606 5,573325 5,555044 5,536762 5,518481 5,504603 5,490725 5,476847 5,462969 5,449091 5,435213 5,423332 5,411451 5,39957 5,387688 5,375807 5,363926 5,348769 5,333611 5,318454 5,303297 5,28814 5,272982 5,252429 5,231876 5,211323 5,19077 5,170216 5,149663 5,129878 5,110092 5,090307 5,070521 5,050736 5,03095 5,014368 4,997786 4,981204 4,964622 4,948039 4,931457 4,919166 4,906874 4,894583 4,882292 4,87 4,857709 4,84762 4,837532 4,827444 4,817355 4,807267 4,797178 4,78941 4,781642 4,773874 4,766106 4,758338 4,75057 4,750878 4,751186 4,751494 4,751802 4,75211 4,752418 4,759607 4,766797 4,773987 4,781177 4,788367 4,795557 4,805246 4,814936 4,824625 4,834315 4,844004 4,853694 4,859514 4,865334 4,871154 4,876974 4,882795 4,888615 4,890498 4,892382 4,894266 4,89615 4,898033 4,899917 4,8992 4,898483 4,897766 4,897049 4,896332 4,895615 4,889836 4,884057 4,878278 4,872499 4,86672 4,860941 4,848253 4,835565 4,822876 4,810188 4,7975 4,784812 4,771721 4,75863 4,745539 4,732448 4,719357 4,706266 4,6917 4,677133 4,662567 4,648001 4,633435 4,618869 4,60334 4,587812 4,572284 4,556756 4,541227 4,525699 4,509755 4,49381 4,477866 4,461921 4,445977
Slika MR03-3: Lokacije merilnih mest za meritve raztopljenega kisika v pridnenem sloju v sklopu državnega monitoringa na območju slovenskega morja
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2023

Prikaži podatke

Cilji

 • Koncentracija raztopljenega kisika se zaradi obogatitve s hranilnimi snovmi ne zmanjša na ravni, ki povzročijo škodljive učinke na bentoške habitate (vključno na povezane žive organizme in mobilne vrste) ali druge učinke evtrofikacije;
 • ohranjanje dobrega ekološkega stanja obalnega morja;
 • ohranjanje dobrega okoljskega stanja morskih voda;
 • varovanje morskega okolja;
 • ohranjanje primerne količine hranilnih in organskih snovi v slovenskem morju;
 • ohranjanje in vzdržno uporabljanje oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj;
 • trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

V obalnih območjih so fizikalni in biološki procesi, ki vplivajo na koncentracijo raztopljenega kisika v morski vodi veliko bolj kompleksni v primerjavi z odprtimi morji, zato so tudi koncentracije raztopljenega kisika v pridnenem sloju zelo variabilne. Eno takih območij je polzaprt in plitev Tržaški zaliv, katerega del je slovensko morje (Malej, Malačič, 1995). V uporabi je veliko različnih definicij hipoksičnih in anoksičnih razmer, ki večinoma temeljijo na učinkih, ki jih take razmere imajo na pridnene organizme. Pri opisu značilnosti raztopljenega kisika v slovenskem morju smo se oprli na definicije nedavne študije o tej problematiki v Tržaškem zalivu (Kralj, et al., 2019). Kisikove stresne razmere se pojavijo, ko koncentracija raztopljenega kisika pade pod 4,6 mg/L (3,2 ml/L, 143,8 μmol/L), zmerno hipoksične razmere, ko pade pod 2 mg/L (1,4 ml/L, 62,5 μmol/L), hipoksične razmere pa, ko pade pod 1,43 mg/L (1 ml/L, 45 μmol/L). Ker naj bi že v kisikovih stresnih razmerah bilo ogroženih 10 % najbolj občutljivih vrst, npr. nekateri raki deseteronožci, Vaquer-Sunyer in Duarte (2008) predlagata, da bi meja 4,6 mg/L morala obveljati kot previdnostna meja. Podobno tudi dokumenti Skupnega raziskovalnega središča pri Evropski komisiji navajajo, da se v morskem okolju kronično pomanjkanje kisika pojavlja pri koncentracijah med 2 in 6 mg/L, akutno pa pri koncentracijah nižjih od 2 mg/L (Salas Herrero, et al., 2022).

Koncentracije raztopljenega kisika v pridnenem sloju se spreminjajo sezonsko, najvišje so od pozne jeseni do pomladi, najnižje pa pozno poleti in zgodaj jeseni. Pri tem sta izredno pomembna razslojenost vodnega stolpca in globina, saj vplivata na difuzijo kisika v globlje vodne sloje. Spomladi se ob povišanem pretoku rek hranilno bogata sladka voda v površinskem sloju razširja po zalivu, kar skupaj s segrevanjem povzroči razslojenost vodnega stolpca. V zgornjih vodnih slojih je voda toplejša, manj slana in ima manjšo gostoto, medtem ko so globlji sloji hladnejši, bolj slani in bolj gosti. Med njimi se zato ustvari nevidna bariera, ki preprečuje mešanje in otežuje difuzijo plinov. Razmere v površinskem sloju spodbudijo rast fitoplanktona in če se ta prekomerno namnoži in ga planktonske živali ne zmorejo pojesti, potone na dno, kjer se začne bakterijska razgradnja, ki porabi veliko kisika. Vsi ti procesi skupno prispevajo k nizkim koncentracijam raztopljenega kisika v pridnenem sloju (Orlando Bonaca, et al., 2012; Lipej, et al., 2003; Malej, Malačič, 1995). Slika MR03-1 kaže, da so te koncentracije v pridnenem sloju merilnega mesta CZ v obdobju 1990–2022 zelo nihale, od najnižje 0,5 mg/L oktobra 1995 do najvišje 11,5 mg/L junija 2010. Hipoksične razmere so bile zabeležene septembra in oktobra 1995 in 2001, do leta 2001 so bile nekajkrat zabeležene zmerno hipoksične razmere in skoraj vsako leto tudi kisikove stresne razmere. Po letu 2001 zmerno hipoksičih in hipoksičnih razmer na merilnem mestu CZ nismo več zaznali, kar je pomembno, saj imajo lahko hipoksične razmere, predvsem če so dolgotrajne, pomemben negativni vpliv na sestavo in obstoj bentoških združb (Riedel, et al., 2008). Se pa sezonsko še zmeraj pojavljajo kisikove stresne razmere, ki se v zadnjem desetletju ponovno pojavljajo skoraj vsako leto. Anoksije, torej razmere, ko je v pridnenem sloju prišlo do popolnega pomanjkanja kisika, so se v Tržaškem zalivu pojavljale znatno redkeje. Vsi takšni dogodki so bili zabeleženi pred obdobjem, ki ga prikazujeta sliki MR03-1 in MR03-2, in sicer v letih 1974, 1980, 1983, 1987, 1988, 1989 in 1990 (Malej, Malačič, 1995). Največkrat so bila prizadeta manjša območja osrednjega dela zaliva, anoksija največje razsežnosti pa je bila zabeležena leta 1983 (Stachowitsch, 1984; Faganeli, et al., 1985), ko je obsegala približno tretjino zaliva. Takšne razmere so trajale dva tedna, zaradi česar so poginile vse pritrjene in delno pritrjene živali ter mnoge slabo gibljive pridnene živali.

Za metodologijo vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, ki sedaj vsebuje le vrednotenje stanja na podlagi hranilnih snovi, so bile v letu 2022 pripravljene strokovne podlage s predlogom za njeno dopolnitev z vrednotenjem stanja na podlagi kisikovih razmer (Francé, Čermelj, 2022). Na podlagi predlaganih dopolnitev metodologije so na Sliki MR03-2 prikazane letne statistike (10. percentil) koncentracij raztopljenega kisika v pridnenem sloju v osrednjem delu Tržaškega zaliva (melirno meto CZ) ter predlagani mejni vrednosti med zelo dobrim in dobrim ter dobrim in zmernim razredom ekološkega stanja. Tako kot pri izmerjenih vrednostih je tudi tu opazna velika variabilnost. V prvem desetletju meritev kisikove razmere največkrat niso dosegle predlaganih vrednosti za dobro stanje, nato je v drugem desetletju opazen trend naraščanja izračunanih vrednosti letnih statistik, ko bi bilo stanje največkrat ocenjeno kot dobro ali zelo dobro. V zadnjih desetih letih pa so izračunane vrednosti ponovno nižje in kisikove razmere ponovno ne dosegajo vedno predlaganih mejnih vrednosti za dobro stanje.

Izračunane vrednosti letnih statistik raztopljenega kisika v pridnenem sloju so z nekaj vmesnimi padci naraščale do leta 2010, po tem letu pa ponovno upadajo.

Koncentracijo raztopljenega kisika merimo tudi v pridnenem sloju preostalih merilnih mest državnega monitoringa v slovenskem morju, ki pa so večinoma razporejena v obalnem pasu z nižjo globino, kjer je verjetnost pojava hipoksičnih razmer veliko manjša (Slika MR03-3). Ker so dogodki, ko se sezonske stresne kisikove razmere poslabšajo in vodijo v hipoksične razmere lahko kratkotrajni, so pomembne tudi kontinuirane meritve s fiksnimi senzorji, kot na primer na oceanografski boji Vida (https://www.nib.si/mbp/sl/oceanografski-podatki).

Pomanjkanje kisika v Tržaškem zalivu je le delno posledica človekovih obremenitev, delno pa odraz naravnih hidromorfoloških pogojev in dogajanj v vodnem stolpcu. Hranila in organske snovi se v reke spirajo iz zalednih površin, možen vnos so tudi neprečiščene ali delno prečiščene komunalne odpadne vode. V vodotokih po Sloveniji je opazen trend upadanja obremenjenosti s hranili in organskimi snovmi (kazalec VD10), kar je delno rezultat nadgradnje ali izgradnje kanalizacijskega omrežja in komunalnih čistilnih naprav v zaledju (kazalec VD02) in drugih ukrepov. To je tudi eden od možnih vzrokov za izboljšanje kisikovih razmer v pridnenem sloju Tržaškega zaliva. Kljub temu ostaja koncentracija raztopljenega kisika pri dnu pomemben parameter, saj se lahko ob višanju temperature morja zaradi globalnega segrevanja pogostost hipoksij spet poveča. Poleg tega tudi ekološko stanje na podlagi predlaganih mejnih vrednosti za kisikove razmere v pridnenem sloju na merilnem mestu v osrednjem delu Tržaškega zaliva ni vedno ovrednoteno kot dobro.


Metodologija

Cilji so povzeti po:

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Monitoring kakovosti površinskih voda zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje v skladu z letnim programom monitoringa kakovosti površinskih voda. Programi monitoringa se pripravljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Meritve koncentracije raztopljenega kisika v pridnenem sloju v obdobju 1990–2020 je izvajal Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran, od leta 2021 pa meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve so bile narejene na območju slovenskega morja, na šestih merilnih mestih z enkrat mesečno frekvenco. V obdobju 1990-2020 se je koncentracije raztopljenega kisika merilo na različnih globinah s CTD sondo (to je prosto padajoča sonda, ki ima nameščene različne merilce, med drugim kisikovo sondo). Od leta 2021 se koncentracije merijo z aparatom WTW Multi 3630 IDS, z nameščenimi različnimi elektrodami, med drugim za merjenje kisika. V analizi so bili upoštevani podatki z merilnega mesta CZ, ki leži v osrednjem delu Tržaškega zaliva in je med vsemi merilnimi mesti državnega monitoringa najgloblje (globina 24 m), pri čemer so bili upoštevani podatki iz pridnenega vodnega sloja.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

V kazalcu prikazujemo izmerjene vrednosti koncentracij raztopljenega kisika v pridnenem sloju, saj imajo nizke koncentracije ali celo pomanjkanje kisika takojšen učinek na bentoške organizme in je zato pomembno, da so predstavljene tudi dejanske vrednosti in primerjane z mejami za hipoksične, zmerno hipoksične in stresne kisikove razmere. Metodologija obdelave podatkov je spremenjena v primerjavi s predhodno metodologijo nazadnje objavljeno v letu 2021. Nova metodologija obdelave podatkov je skladna s strokovnimi podlagami, ki vključujejo predlog dopolitve metodologije vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, za element kakovosti kisikove razmere (Francé, Čermelj, 2022). Nova metodologija obdelave podatkov bo vključena v metodologijo Vrednotenje ekološkega stanja površinskih voda s splošnimi fizikalno-kemijskimi elementi, zato bo kot taka ostala tudi za namene prikaza kazalca. Nova metodologija obdelave podatkov vključuje izbrano letno statistiko koncentracij in predlagane mejne vrednosti za raztopljen kisik v pridnenem sloju skladno s strokovnimi podlagami. Iz mesečnih vrednosti koncentracij raztopljenega kisika v pridnenem sloju izbranega merilnega mesta je bil izračunan 10. percentil v skladu s strokovnimi podlagami, ki vključujejo predlog za dopolnitev metodologije vrednotenja ekološkega stanja na podlagi fizikalno-kemijskih elementov kakovosti z vrednotenjem stanja na podlagi kisikovih razmer (Francé, Čermelj, 2022). Iz slednjih so tudi povzete predlagane mejne vrednosti za kisik v pridnenem sloju za razrede kakovosti ekološkega stanja.

Podatkovni viri

 

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Koncentracija raztopljenega kisika v pridnenem sloju

mg/L

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2023

1990–2022

Marca za preteklo leto

letna

15.03.2023

delna

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni 

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 • Faganeli J., Avčin A., Fanuko-Kovačič N., Malej A., Turk V., Tušnik P., Vrišer B., Vukovič A., 1985. Bottom Layer Anoxia in the Central Part of the Gulf of Trieste in the Late Summer of 1983. Marine Pollution Bulletin, let. 16, št. 2, str. 75-78.
 • Francé, J., Čermelj, B., 2022. Razvoj metodologije za vrednotenje ekološkega stanja obalnega morja na podlagi fizikalno-kemijskega elementa kakovosti kisikove razmere. Končno poročilo. Poročila 209. Morska Biološka Postaja, Nacionalni Inštitut za Biologijo, Piran, 42 str.
 • Kralj M., Lipizer M., Čermelj B., Celio M., Fabbro C., Brunett, F., Francé J., Mozetič P., Giani M., 2019. Hypoxia and dissolved oxygen trends in the northeastern Adriatic Sea (Gulf of Trieste). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, let. 164, str. 74-88.
 • Lipej L., Orlando-Bonaca M., Makovec T., 2003. Analiza bioloških obremenitev in vplivov na vodni ekosistem - morski organizmi. Zaključno poročilo. Poročila 55. Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, Piran.
 • Malej A., Malačič V., 1995. Factors affecting bottom layer oxygen depletion in the Gulf of Trieste (Adriatic Sea). Annales, Series Historia Naturalis, let. 5, str. 33-42.
 • Orlando Bonaca M., Lipej L., Malej A., Francé J., Čermelj B., Bajt O., Kovač N., Mavrič B., Turk V., Mozetič P., Ramšak A., Kogovšek T., Šiško M., Flander Putrle V., Grego M., Tinta T., Petelin B., Vodopivec M., Jeromel M., Martinčič M., Malačič V., 2012. Določanje dobrega okoljskega stanja. Poročilo za člen 9 Okvirne direktive o morski strategiji. Poročila 141. Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, Piran.
 • Riedel B., Zuschin M., Stachowitsch M., 2008. Dead zones: a future worst-case scenario for Northen Adriatic biodiversity. Climate warming and related changes in Mediterranean biota. Helgoland, CIESM Workshop Monographs No. 35., str. 73-77
 • Salas Herrero, F., Araujo R., Leujak.,W., Poikane, S., 2022. Physico-chemical supporting elements in coastal waters: WFD-MSFD-RSC Links. A review of standards to support good ecological status under the Water Framework Directive, Marine Strategy Framework Directive and Regional Sea Conventions. JRC Technical Report, 2022.
 • Stachowitsch M., 1984. Mass mortality in the Gulf of Trieste: The Course of Community Destruction. P.S.Z.N.I: Marine Ecology, vol. 5, št. 3, str. 243-264.
 • Vaquer-Sunyer R., Duarte C.M., 2008. Thresholds of hypoxia for marine biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, let. 105, str. 15452-15457.


Related indicators