KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Od razpoložljivega dohodka je v veliki meri odvisna raven potrošnje sredstev gospodinjstev kot tudi varčevanje ali naložbe. Je temeljni kazalec materialne blaginje gospodinjstev. Razpoložljivi (neto) dohodek gospodinjstev v Sloveniji rahlo raste v zadnjih petih letih, zaradi tega hkrati narašča tudi prag tveganja revščine.


Kazalec predstavlja povprečno razpoložljivi dohodek gospodinjstva po vrstah dohodka, po dohodkovnih razredih (kvintilih) in po statističnih regijah ter zgornjih mejah dohodkovnih razredov. Prikazuje tudi zmožnosti varčevanja in investiranja gospodinjstev ter prag tveganja revščine.

Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).


Grafi

Slika PG14-1: PG14-1 Povprecni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka
Prikaži podatke
Dohodek iz dela [%] Pokojnine z dodatki [%] Družinski in socialni prejemniki [%] Drugi dohodki [%]
2008 68 20 10,70 1,40
2009 68 19,80 10,30 1,90
2010 66,40 20,50 11,40 1,80
2011 65,70 20,90 11,50 1,90
2012 64,70 21,70 11,60 2
2013 64,70 22,20 10,90 2,20
2014 63,80 22,60 10,60 2,90
2015 64,50 22,70 10,20 2,70
2016 64,10 22,60 10,20 3
2017 65 22,50 10,30 2,20
2018 65,70 22,20 9,90 2,20
Slika PG14-2: PG14-2 Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih
Prikaži podatke
1. kvintil [%] 2. kvintil [%] 3. kvintil [%] 4. kvinitl [%] 5. kvintil [%]
2008 10 14,70 18,20 22,60 34,50
2009 10,20 14,90 18,30 22,60 34
2010 9,80 14,60 18,20 22,70 34,70
2011 9,70 14,70 18,20 22,70 34,70
2012 9,70 14,70 18,20 22,50 34,80
2013 9,40 14,60 18,20 22,60 35,20
2014 9,20 14,40 18,10 22,60 35,70
2015 9,40 14,50 18,10 22,50 35,40
2016 9,60 14,50 18,20 22,60 35,10
2017 9,70 14,70 18,30 22,60 34,70
2018 10 14,80 18,20 22,50 34,50
Slika PG14-3: PG14-3 Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR), Slovenija, letno
Prikaži podatke
1. kvintil [EUR] 2. kvintil [EUR] 3. kvintil [EUR] 4. kvintil [EUR] 5. kvintil [EUR]
2008 4874 6186 7583 9708 0
2009 5378 6800 8302 10461 0
2010 5314 6793 8397 10690 0
2011 5458 6965 8564 10837 0
2012 5521 7050 8626 10963 0
2013 5344 6911 8425 10807 0
2014 5298 6930 8533 10996 0
2015 5499 7160 8743 11231 0
2016 5504 7166 8782 11157 0
2017 5714 7441 9049 11483 0
2018 6087 7733 9359 11873 0
Slika PG14-4: PG14-4 Povprecni razpoložljivi dohodek na clana gospodinjstva po statisticnih regijah
Prikaži podatke
Pomurska [EUR] Podravska [EUR] Koroška [EUR] Savinjska [EUR] Zasavska [EUR] Posavska [EUR] Jugovzhodna Slovenija [EUR] Osrednjeslovenska [EUR] Gorenjska [EUR] Primorsko-notranjska [EUR] Goriška [EUR] Obalno-kraška [EUR]
2008 6366 6897 6900 7163 7734 6567 6933 8452 7771 7616 8039 7868
2009 6836 7799 7343 7902 8035 7258 7630 9108 8561 8194 8374 8289
2010 7099 7852 7194 7936 8468 7537 7883 9351 8418 8387 8304 8350
2011 7071 8043 7727 8092 8273 8002 7933 9544 8495 8262 8505 8483
2012 7251 8140 8192 8235 8492 8020 8124 9440 8652 8743 8468 8655
2013 7447 8094 7968 8059 8227 7323 7793 9347 8271 8717 8336 8687
2014 7693 8196 7995 8175 8215 7916 8091 9377 8479 8453 8338 8853
2015 8050 8422 8217 8425 8405 7787 8601 9627 8491 8722 8384 9769
2016 8235 8291 8463 8220 8394 7910 8606 9719 8532 8738 8227 9419
2017 8440 8459 8585 8486 8635 8360 8880 9859 8940 8996 8871 9847
2018 8571 8882 8756 8790 9170 8934 9417 10222 9509 8703 8907 9818
Slika PG14-5: PG14-5 Prag tveganja revšcine
Prikaži podatke
Enoclansko gospodinjstvo [Evro ] Štiriclansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2 otroka, mlajša od 14 let) [Evro] Dvoclansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi) [Evro ]
2005 5278 11085 7917
2006 5590 11740 8385
2007 5944 12483 8916
2008 6536 13725 9804
2009 7118 14949 10677
2010 7042 14787 10563
2011 7199 15119 10799
2012 7273 15274 10910
2013 7111 14934 10667
2014 7146 15006 10719
2015 7399 15538 11099
2016 7396 15532 11094
2017 7628 16019 11442
2018 7946 16687 11919
Slika PG14-6: PG14-6 Varcevanje in investiranje gospodinjstev
Prikaži podatke
Stopnja varcevanja gospodinjstev [%] Stopnja investiranja gospodinjstev [%]
1995 10,80 8,80
1997 13,40 9,50
1999 9,30 10,30
2000 12,70 9,30
2001 13,80 9,10
2003 11,60 8,30
2005 14,70 9,10
2006 16,40 10,20
2008 15,90 10,50
2009 14,70 7,80
2010 13,10 6,80
2013 12,70 5,50
2015 12,50 5,70

Cilji

Cilj 10 trajnostnega razvoja OZN: Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami


Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je dohodek, ki ostane gospodinjstvom po poplačilu vseh obveznosti. Gospodinjstva ga namenijo ali za nakupe ali za varčevanje ali pa naložbe.

Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka

Dve tretjini razpoložljivega neto dohodka gospodinjstev predstavlja dohodek iz dela, pokojnine predstavljajo dohodek dobri petini gospodinjstev, desetina prejema družinske in socialne prejemke, preostalih finančnih virov je okoli 2 %. Podatki SURS kažejo, da je bil dohodek iz dela v prvih treh letih opazovanega obdobja 2008-2018 najvišji in je začel rahlo upadati po letu 2012. Nato pa je bil razpoložljivi dohodek iz dela gospodinjstev v Sloveniji v 2018 že petič zapored nekaj višji kot v prejšnjih letih z deležem 65,7 %, kar je enako kot leta 2011. Družinski in socialni prejemki so leta 2008 predstavljali 10,7 % dohodka gospodinjstva, dosegali deleže okrog 11 % v obdobju med 2010 in 2013, nato pa začeli upadati in v letu 2018 pristali pri najnižji stopnji 9,9 %. Pokojnine so v opazovanem obdobju ves čas rahlo rasle iz deleža 20 % prihodkov gospodinjstev leta 2008 do 22,2 % leta 2018. Prav tako so ves čas rahlo naraščali drugi dohodki (1,4 % leta 2008 ter 2,2 % leta 2018), pri čemer pa je zabeležen najvišji delež leta 2016 s 3 %. (Drugi dohodki so npr. dohodki iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine.)

Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih

V opazovanem obdobju desetih let (2008-2018) se razpoložljivi dohodek v vseh petih kvintilnih razredih ohranja sorazmerno enak. Seveda je najnižji v 1. kvintilnem razredu (10%) in najvišji v 5. kvintilnem razredu (34,5%) – podatki so za leto 2018.

Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR)

Zgornja meja dohodkovnih razredov letnega dohodka na člana gospodinjstva je bila leta 2008 za 1. kvintni razred 4.874,00 eur, za 2. kvintni razred 6.186,00 eur, za 3. razred 7.583,00 eur in za 4. kvintni razred 9.708,00 eur; peti razred ni omejen navzgor. Leta 2018 je bila zgornja meja 1. dohodkovnega razreda 6.087,00 eur, za 2. kvintni razred 7.733,00 eur, za 3. razred 9.359,00 eur in za 4. kvintni razred 11.873,00 eur; peti razred ni omejen navzgor. Zgornja meja dohodkovnih razredov se je v desetih letih povišala. Podatek tudi kaže, da je razlika med zgornjo mejo 1. in 4. dohodkovnega razreda skoraj dvakratna.

Letni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po statističnih regijah

Leta 2018 je bil povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstev v Sloveniji 9.333,00 eur. Tako v Sloveniji kot v vseh statističnih regijah razpoložljivi dohodek gospodinjstev ves čas rahlo raste. Leta 2018 je bil najvišji v osrednji Sloveniji, 10.222,00 eur, najnižji pa v Pomurski statistični regiji, 8.571,00 eur. Nekoliko nad slovenskim povprečjem je leta 2018 razpoložljivi dohodek gospodinjstev zabeležen v Jugovzhodni Sloveniji (9.417,00 eur), Gorenjski (9.509,00 eur) in Obalno-kraški (9.8181,00 eur) statistični regiji. Leta 2018 bil v Vzhodni kohezijski regiji nižji (8.873,00 eur) kot v Zahodni (9.869,00 eur).

Prag tveganja revščine

Prag tveganja revščine je leta 2005 za enočlansko gospodinjstvo znašal 5.278,00 eur, leta 2018 pa 7.946,00 eur. Za dvočlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi) je prag tveganja revščine znašal 7.917,00 eur in leta 2018 11.919,00 eur. Za štiričlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2 otroka, mlajša od 14 let) je leta 2005 prag tveganja revščine znašal 11.085,00 eur in leta 2018 16.687,00 eur.

Prag tveganja revščine se rahlo dviguje. Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega neto razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev.

Varčevanje in investiranje gospodinjstev

Stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji je na splošno višja od stopnje investiranja. Iz podatkov v časovni vrsti od 1995 do 2015 sledi, da je bila stopnja varčevanja najvišja v obdobju med 2005 in 2009, ko je dosegla najvišjo stopnjo z 16,4 %, nato je začela rahlo upadati in se je lani ustalila pri 12,5 %. Podoben trend je v opazovanem časovnem obdobju opaziti pri investicijah, kio so po letu 2012 dosegle najnižje stopnje; 2015 so znašale 5,7 %, denimo leta 1995 pa 8,8 %.

Nekatere države članice EU so sprejele tudi ukrepe za spodbujanje dolgoročnega varčevanja in naložb gospodinjstev. V nekaterih državah so bile sprejete pokojninske sheme s samodejnim članstvom. Druge so uvedle namenske varčevalne račune za podporo financiranju dolgoročnih naložbenih projektov z (državno) zajamčenim stalnim donosom in v nekaterih primerih z določenimi davčnimi ugodnostmi. Sredstva na teh računih se nato vlagajo v javno koristne projekte, kot so bolnišnice, socialna stanovanja in univerze.

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. Nudi subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe, kot so prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter trajnostna mobilnost. V okviru Eko sklada deluje tudi ENSVET, mreža neodvisnih strokovnjakov in energetskih svetovalcev, ki nudijo celovite rešitve in pomoč pri naložbah. Pri njih se lahko naročite tudi na brezplačno energetsko svetovanje. 

Povprečno 233 EUR je v 2015 porabilo vsako gospodinjstvo v Sloveniji za oskrbo z vodo, povprečno 147 EUR na gospodinjstvo za zbiranje odpadkov, povprečno 64 EUR na gospodinjstvo za zbiranje odpadne vode, povprečno 1.537 EUR na gospodinjstvo za električno energijo, plin in druga goriva in povprečno 1.574 EUR na gospodinjstvo za goriva za osebne avtomobile.

Gospodinjstva predstavljajo pomemben člen v verigi potrošnje, saj so ravno gospodinjstva tisti potrošniki, ki imajo zadnjo besedo pri vsakodnevni izbiri izdelkov in storitev. Kot posamezniki ali kot gospodinjstva vplivamo na okolje z našimi odločitvami o tem, kje in kako bomo živeli, kaj bomo jedli, kje bomo delali, kako bomo preživljali prosti čas, koliko in s čim se bomo prevažali, kaj in koliko bomo nakupovali. Seveda je izbor le-teh že v mnogočem pogojen z obstoječimi danostmi (prometna infrastruktura, poselitev, oddaljenost delovnih mest in trgovin ipd.), vendar je tudi znotraj obstoječega mogoče najti bolj uravnotežen način življenja. Postajamo izrazito potrošniška družba, saj je potrošnja postala naš način življenja, nakupovanje pa obred. Trajnostna potrošnja se tiče našega življenjskega sloga. Spreminjanje sedanjih ne-trajnostnih vzorcev življenja, obnašanja, ravnanja in vrednot je eden ključnih pogojev za trajnostni razvoj.


Metodologija

 

 

Cilji in pravna podlaga

SURS, Kazalci trajnostnega razvoja OZN, https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-10.-zmanj%C5%A1ati-neenakosti-znotraj-dr%C5%BEav-in-med-njimi/10.2-realni-prilagojeni-bruto-razpolo%C5%BEljivi-dohodek-gospodinjstev-na-prebivalca-v-skm

Doseganje ciljev trajnostnega razvoja je za države podpisnice Agende 2030, med katerimi je tudi Slovenija, zavezujoče. SURS približevanje Slovenije 17 ciljem trajnostnega razvoja spremlja z določenimi kazalniki, med katerimi je tudi prilagojeni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca v standardih kupne moči.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Vsi podatki so v celoti povzeti po SiStat podatkovnem portalu. https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8141. Statistični urad RS, SiStat >> Demografsko in socialno področje >> Življenjska raven >> Kazalniki revščine in socialne izključenosti (SILC) >> Porazdelitev dohodka >> Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka, Slovenija, letno. https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_raven__08_silc_kazaleci_revsc__15_08673_porazdel_dohodka/?tablelist=true

Podatki za kazalec Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka, Razpoložljivi dohodek gospodinjstev po statističnih regijah in Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih se nanašajo na obdobje 2008 do 2018.

Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti SURS objavlja za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.

Podatki za kazalec Varčevanje in investiranje gospodinjstev se nanaša na obdobje 1995 do 2015.

Podatki za kazalec Prag tveganja revščine je prikazan za obdobje 2005 – 2018.

Podatki za kazalec  Zgornje meje dohodkovnih razredov je za obdobje 2008 do 2018.

SURS, metodološko pojasnilo Kazalci dohodka, revščine in socialne izključenosti, https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8141

Dohodek gospodinjstev sestavlja več vrst dohodka: dohodek iz dela (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz samozaposlitve), pokojnine, družinski in socialni prejemki (nadomestilo za brezposelnost, invalidske pokojnine, štipendije, drugi socialni prejemki) ter drugi dohodki (npr. iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine).

Povprečni dohodek na gospodinjstvo (po vrstah dohodka) je količnik med vsoto posamezne vrste dohodka in številom vseh zasebnih gospodinjstev v Sloveniji.

Povprečni dohodek na člana gospodinjstva (po vrstah dohodka) je količnik med vsoto posamezne vrste dohodka in številom vseh oseb, ki prebivajo v zasebnih gospodinjstvih v Sloveniji.

Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih kvintilih ter dohodkovnih decilih (po vrstah dohodka) se izračuna na enak način kot za Slovenijo, le da se vsota posamezne vrste dohodka oz. ekvivalentnega dohodka deli s številom vseh oseb v posameznem kvintilnem ali decilnem razredu.

Ekvivalentni dohodek (dohodek na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se izračuna tako, da se sešteje dohodke vseh članov gospodinjstva in nato deli s številom ekvivalentnih odraslih članov v gospodinjstvu.

Izračuni temeljijo na letnem (neto) razpoložljivem dohodku gospodinjstva (brez dohodka v naravi). Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_raven__08_silc_kazaleci_revsc__05_08671_prag_tveg_revscine/0867106S.px/table/tableViewLayout2/

Osebe so razvrščene v pet kvintilnih razredov glede na razpoložljivi dohodek na ekvivalentnega člana gospodinjstva. V prvem kvintilnem razredu je 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v petem kvintilnem razredu pa 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivalentnim dohodkom. Kazalec je izračunan za koncept razpoložljivega dohodka brez dohodka v naravi (gre za denarni razpoložljivi dohodek, v katerega sta poleg neto dohodkov vseh članov gospodinjstva vključena kot boniteta tudi uporaba službenega avtomobila v zasebne namene in del lastne proizvodnje samozaposlenih – vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine). Vir za izračun kazalca so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi podatkov, pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto pred izvedbo ankete (referenčno leto za dohodek). http://www.kazaleci-blaginje.gov.si/mat-blag/metod-listi/mb-doh-preb.pdf

PRAG TVEGANJA REVŠČINE je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega neto razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev ob upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 let ali več, pa utež 0,5. Štiričlansko gospodinjstvo dveh odraslih in dveh otrok ima tako 2,1 ekvivalentnega odraslega člana (izračun: 1x1+1x0,5+2x0,3=2,1), dvočlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb pa 1,5 ekvivalentnega člana (izračun: 1x1+1x0,5=1,5).

 

Datum zajema podatkov
Informacije o kakovosti za ta kazalec

- Prednosti in slabosti kazalca:

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
- Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
- Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1

  • Relevantnost: 1

  • Točnost: 1

  • Časovna primerljivost: 1

  • Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura

• SURS, Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2017, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7733

• Ksenija Saražin Klemenčič, Revščina, Kakovostna starost, let. 15, št. 1, 2012, (95–96) © 2012 Inštitut Antona Trstenjaka , https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-11A4D5U6/16125664-0d85-4412-8167-221bb6eaef28/PDF

• Kazalci blaginje, http://www.kazaleci-blaginje.gov.si/mat-blag/metod-listi/mb-doh-preb.pdf

• SURS, Kazalci ciljev trajnostnega razvoja, Slovenija, 2017, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7838

• Zelena knjiga Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva /* com/2013/0150 final */ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0150&from=EN

• 5. junij 2019 SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA, Statistični Urad Republika Slovenija

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10437/sl-varstvo-okolja.pdf


Related indicators