KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Projekcije kažejo zmanjšanje izpustov SO2, NOx, NMVOC, NH3 in PM 2.5 do leta 2030, predvsem zaradi zaostritve okoljske zakonodaje in izvajanja številnih ukrepov sektorskih politik. Zmanjšanje je glede na cilje za leto 2020 in 2030 zadovoljivo, le pri PM2.5, NMVOC in SO2 so izpusti leta 2030 le malo nižji od ciljnih, zato obstaja možnost, da cilji kljub izvajanju ukrepov ne bodo doseženi. Zato je potrebno aktivno spremljanje trendov in ob nedoseganju pričakovanega gibanja priprava dodatnih ukrepov.


Kazalec prikazuje podatke o dejanskih izpustih žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih spojin (NMVOC), amonijaka (NH3) in prašnih delcev (PM2.5) v obdobju 2000-2015 ter projekcije teh onesnaževal za leta 2015, 2020, 2025 in 2030. Izpusti so podani v kilotonah (kt).

Pripravljeni sta bila projekcija izpustov onesnaževal zraka z ukrepi in z dodatnimi ukrepi.


Grafi

Slika ZR14-1: Izpusti žveplovega dioksida v obdobju 2000-2018 ter projekcije z ukrepi do leta 2030, Slovenija
Viri:

IJS, 2021 (15. 01. 2021)

Prikaži podatke
Zgorevanje goriv [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z ukrepi [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - oskrba z energijo [kt] - oskrba z energijo - projekcije z ukrepi [kt] - oskrba z energijo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - promet [kt] - promet - projekcije z ukrepi [kt] - promet - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - druga področja [kt] - druga področja - projekcije z ukrepi [kt] - druga področja - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Ubežni izpusti [kt] Ubežni izpusti - projekcije z ukrepi [kt] Ubežni izpusti - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Industrijski procesi [kt] Industrijski procesi - projekcije z ukrepi [kt] Industrijski procesi - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Dejanski izpusti - skupaj [kt] Projekcija z ukrepi [kt] Projekcija z dodatnimi ukrepi [kt] Ciljne vrednosti [kt]
2000 91,09 80,85 3,55 2,26 4,43 0,09 2,34 93,52
2001 60,79 50,89 3,29 2,42 4,19 0,00 2,30 63,08
2002 60,04 52,44 3,28 0,55 3,78 0,00 2,63 62,68
2003 57,09 50,04 2,87 0,59 3,59 0,00 3,06 60,15
2004 47,32 40,98 2,74 0,65 2,95 0,00 3,35 50,68
2005 37,77 31,90 3,27 0,15 2,46 0,00 2,63 40,41
2006 14,90 9,50 2,96 0,15 2,28 0,00 2,18 17,08
2007 13,03 8,57 2,59 0,17 1,69 0,00 1,94 14,97
2008 11,15 7,26 2,50 0,20 1,17 0,00 1,51 12,66
2009 9,33 6,45 1,70 0,05 1,13 0,00 1,01 10,34
2010 9,26 6,13 1,96 0,04 1,12 0,00 1,17 10,43 27
2011 10,04 6,64 2,40 0,05 0,96 0,00 1,38 11,42 27
2012 9,50 6,45 2,20 0,04 0,81 0,00 1,14 10,65 27
2013 8,42 5,46 2,16 0,04 0,76 0,00 1,20 9,62 27
2014 6,51 3,78 2,11 0,04 0,58 0,00 1,17 7,69 27
2015 4,23 1,93 1,65 0,05 0,61 0,00 1,23 5,46 27
2016 3,25 1,55 1,03 0,05 0,62 0,00 1,41 4,66 27
2017 3,40 3,45 3,45 2,01 2,07 2,07 0,78 0,78 0,78 0,05 0,04 0,04 0,55 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 4,90 4,95 4,95 27
2018 3,45 2,08 0,80 0,05 0,52 0,00 1,34 4,79 27
2020 3,03 2,91 1,85 1,74 0,69 0,69 0,04 0,04 0,45 0,43 0,00 0,00 1,57 1,57 4,61 4,48 14,95
2025 2,27 2,07 1,37 1,24 0,54 0,50 0,05 0,05 0,31 0,28 0,00 0,00 1,82 1,82 4,09 3,89 14,95
2030 1,57 0,95 1,01 0,50 0,28 0,22 0,05 0,04 0,22 0,19 0,00 0,00 2,13 2,13 3,70 3,08 3,23
2035 1,44 0,82 1,11 0,52 0,12 0,13 0,05 0,03 0,17 0,14 0,00 0,00 2,29 2,29 3,73 3,11 3,23
2040 0,80 0,76 0,50 0,51 0,11 0,13 0,05 0,02 0,14 0,11 0,00 0,00 2,46 1,88 3,25 2,64 3,23
2045 0,77 0,71 0,49 0,47 0,11 0,13 0,05 0,02 0,12 0,10 0,00 0 2,65 2,07 3,42 2,78 3,23
2050 0,74 0,28 0,48 0,05 0,10 0,13 0,05 0,02 0,11 0,09 0,00 0 2,86 2,28 3,60 2,56 3,23
Slika ZR14-2: Izpusti dušikovih oksidov (NOx) v obdobju 2000-2018 ter projekcije z ukrepi do leta 2030, Slovenija
Viri:

IJS, 2021 (15. 01. 2021)

Prikaži podatke
Zgorevanje goriv [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z ukrepi [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - oskrba z energijo [kt] - oskrba z energijo - projekcije z ukrepi [kt] - oskrba z energijo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - promet [kt] - promet - projekcije z ukrepi [kt] - promet - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - druga področja [kt] - druga področja - projekcije z ukrepi [kt] - druga področja - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - ostalo [kt] - ostalo - projekcije z ukrepi [kt] - ostalo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Ubežni izpusti [kt] Ubežni izpusti - projekcije z ukrepi [kt] Ubežni izpusti - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Industrijski procesi [kt] Industrijski procesi - projekcije z ukrepi [kt] Industrijski procesi - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Kmetijstvo [kt] Kmetijstvo - projekcije z ukrepi [kt] Kmetijstvo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Odpadki [kt] Odpadki - projekcije z ukrepi [kt] Odpadki - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Dejanski izpusti (brez kmetijstva) - skupaj [kt] Projekcija z ukrepi (brez kmetijstva) [kt] Projekcija z dodatnimi ukrepi (brez kmetijstva) [kt] Ciljne vrednosti [kt]
2000 56,35 14,12 7,63 23,94 10,64 0,00 0,03 0,20 2,78 0,01 56,59
2001 56,22 14,81 7,22 23,40 10,78 0,00 0,00 0,20 2,77 0,01 56,43
2002 55,69 16,48 6,92 21,77 10,52 0,00 0,00 0,21 2,79 0,01 55,91
2003 53,28 14,76 6,43 21,55 10,54 0,00 0,00 0,21 2,74 0,01 53,50
2004 51,98 12,75 7,19 21,79 10,24 0,01 0,00 0,21 2,50 0,01 52,20
2005 53,26 12,61 8,03 22,60 10,01 0,00 0,00 0,22 2,48 0,01 53,49
2006 53,59 12,83 8,57 22,72 9,46 0,00 0,00 0,12 2,54 0,01 53,72
2007 51,63 11,56 6,89 24,78 8,38 0,01 0,00 0,12 2,56 0,01 51,76
2008 56,04 11,62 6,84 28,15 9,44 0,01 0,00 0,11 2,33 0,01 56,17
2009 47,32 10,47 5,82 22,45 8,57 0,00 0,00 0,08 2,46 0,02 47,41
2010 46,10 10,86 5,12 21,70 8,40 0,00 0,00 0,10 2,41 0,02 46,22 45
2011 45,15 10,59 4,47 22,35 7,74 0,00 0,00 0,11 2,35 0,02 45,28 45
2012 43,74 9,99 4,24 22,39 7,12 0,00 0,00 0,11 2,30 0,02 43,87 45
2013 41,19 9,05 4,40 20,74 6,99 0,00 0,00 0,11 2,32 0,02 41,32 45
2014 36,49 6,72 4,32 19,33 6,12 0,01 0,00 0,11 2,41 0,02 36,62 45
2015 32,75 4,51 4,03 17,93 6,29 0,01 0,00 0,11 2,43 0,02 32,89 45
2016 33,66 4,02 3,99 19,19 6,44 0,01 0,00 0,11 2,40 0,02 33,79 45
2017 31,40 30,94 30,90 4,76 4,69 4,69 4,17 3,75 3,75 16,57 16,40 16,40 5,90 6,09 6,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 2,39 2,38 2,38 0,02 0,02 0,02 31,54 31,08 31,04 45
2018 31,37 4,68 4,72 16,43 5,53 0,01 0,00 0,11 2,40 0,02 31,50 45
2020 26,00 25,45 3,39 3,26 3,65 3,58 13,88 13,72 5,07 4,88 0,01 0,01 0,00 0,00 0,12 0,12 2,40 2,39 0,03 0,03 26,15 25,60 32,63
2025 21,06 19,80 3,28 3,10 3,34 3,07 10,78 10,26 3,66 3,36 0,01 0,01 0,00 0,00 0,13 0,13 2,48 2,43 0,03 0,03 21,22 19,95 32,63
2030 18,01 14,99 3,40 2,34 3,10 2,74 8,79 7,54 2,72 2,36 0,01 0,01 0,00 0,00 0,13 0,13 2,56 2,48 0,03 0,03 18,17 15,15 18,72
2035 15,66 12,06 3,51 2,90 2,88 2,58 7,18 4,86 2,09 1,72 0,01 0,01 0,00 0,00 0,13 0,13 2,63 2,52 0,03 0,03 15,82 12,22 18,72
2040 14,13 9,39 3,43 2,84 2,92 2,53 6,06 2,67 1,71 1,34 0,01 0,01 0,00 0,00 0,13 0,12 2,71 2,56 0,03 0,03 14,29 9,54 18,72
2045 13,54 8,92 3,58 3,36 2,96 2,55 5,50 1,88 1,50 1,12 0,01 0,01 0,00 0 0,14 0,12 2,78 2,60 0,03 0,03 13,71 9,07 18,72
2050 13,17 7,44 3,65 2,47 3,00 2,53 5,16 1,47 1,35 0,96 0,01 0,01 0,00 0 0,14 0,13 2,85 2,65 0,03 0,03 13,33 7,60 18,72
Slika ZR14-3: Izpusti nemetanskih hlapnih organskih spojin (NMVOC) v obdobju 2000-2018 ter projekcije z ukrepi do leta 2030, Slovenija
Viri:

IJS, 2021 (15. 01. 2021)

Prikaži podatke
Zgorevanje goriv [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z ukrepi [kt] Zgorevanje goriv - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - oskrba z energijo [kt] - oskrba z energijo - projekcije z ukrepi [kt] - oskrba z energijo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - promet [kt] - promet - projekcije z ukrepi [kt] - promet - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - druga področja [kt] - druga področja - projekcije z ukrepi [kt] - druga področja - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Ubežni izpusti [kt] Ubežni izpusti - projekcije z ukrepi [kt] Ubežni izpusti - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Industrijski procesi in raba topil [kt] Industrijski procesi in raba topil - projekcije z ukrepi [kt] Industrijski procesi in raba topil - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Kmetijstvo [kt] Kmetijstvo - projekcije z ukrepi [kt] Kmetijstvo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Odpadki [kt] Odpadki - projekcije z ukrepi [kt] Odpadki - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Dejanski izpusti (brez kmetijstva) - skupaj [kt] Projekcija z ukrepi (brez kmetijstva) [kt] Projekcija z dodatnimi ukrepi (brez kmetijstva) [kt] Ciljne vrednosti [kt]
2000 25,59 0,08 1,66 15,24 8,60 4,43 18,09 5,96 0,25 48,36
2001 24,71 0,09 2,16 13,85 8,61 4,29 18,21 5,94 0,26 47,47
2002 23,16 0,09 2,33 11,88 8,86 4,34 18,30 6,20 0,26 46,06
2003 22,83 0,09 2,59 10,90 9,24 4,31 18,25 5,86 0,27 45,67
2004 20,98 0,09 2,72 8,75 9,42 4,01 18,59 5,72 0,27 43,86
2005 20,46 0,10 3,01 7,81 9,54 2,53 18,57 5,86 0,26 41,82
2006 19,41 0,10 2,80 6,85 9,66 2,49 18,55 5,82 0,26 40,72
2007 18,05 0,10 2,35 6,04 9,55 2,46 18,07 6,15 0,26 38,84
2008 18,09 0,11 2,40 5,69 9,89 2,51 16,69 6,01 0,25 37,54
2009 16,95 0,15 2,11 4,80 9,89 2,39 14,99 5,94 0,25 34,58
2010 16,63 0,17 2,22 4,25 9,99 2,05 14,77 5,81 0,24 33,70 40
2011 15,87 0,17 1,93 3,97 9,79 2,08 13,03 5,75 0,23 31,21 40
2012 14,95 0,16 1,76 3,56 9,48 1,96 12,61 5,78 0,22 29,74 40
2013 14,74 0,15 1,89 3,08 9,62 1,74 12,13 5,72 0,24 28,86 40
2014 13,26 0,12 2,26 2,69 8,18 1,44 11,11 5,85 0,24 26,04 40
2015 13,71 0,13 2,21 2,58 8,79 1,34 10,71 6,01 0,25 26,01 40
2016 13,83 0,14 2,17 2,55 8,98 1,40 10,94 6,12 0,22 26,39 40
2017 13,27 12,71 12,70 0,15 0,15 0,15 2,33 1,08 1,08 2,27 2,57 2,57 8,52 8,91 8,90 1,39 1,38 1,38 11,04 11,04 11,04 6,03 5,94 5,94 0,22 0,38 0,38 25,92 25,51 25,50 40
2018 12,61 0,15 2,43 2,16 7,86 1,35 11,80 6,01 0,19 25,95 40
2020 11,16 11,01 0,15 0,14 1,09 1,11 2,23 2,21 7,70 7,55 1,39 1,35 11,41 11,41 6,03 5,91 0,33 0,33 24,29 24,10 32,20
2025 9,07 8,58 0,15 0,15 1,09 1,13 1,91 1,75 5,91 5,55 1,37 1,27 11,45 11,45 6,01 5,58 0,26 0,26 22,15 21,56 32,20
2030 7,62 6,90 0,18 0,14 1,01 1,10 1,86 1,54 4,58 4,11 1,26 0,95 11,27 11,27 5,99 5,26 0,22 0,22 20,37 19,33 19,66
2035 6,51 5,77 0,18 0,18 0,94 1,14 1,80 1,37 3,58 3,08 1,32 0,91 11,08 11,08 5,94 5,10 0,19 0,19 19,10 17,95 19,66
2040 5,87 5,10 0,21 0,18 0,97 1,17 1,74 1,27 2,95 2,48 1,03 0,81 10,91 10,91 5,89 4,96 0,17 0,17 17,97 16,99 19,66
2045 5,44 4,76 0,22 0,21 1,00 1,23 1,66 1,20 2,56 2,12 1,00 0,70 10,73 10,73 5,84 4,82 0,15 0,15 17,31 16,34 19,66
2050 5,07 4,35 0,22 0,20 1,03 1,26 1,58 1,10 2,24 1,80 0,95 0,04 10,55 10,55 5,79 4,68 0,14 0,14 16,71 15,07 19,66
Slika ZR14-4: Izpusti amonijaka (NH3) v obdobju 2000-2018 ter projekcije z ukrepi do leta 2030, Slovenija
Viri:

IJS, 2021 (15. 01. 2021)

Prikaži podatke
Energetika [kt] Energetika - projekcije z ukrepi [kt] Energetika - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - oskrba z energijo [kt] - oskrba z energijo - projekcije z ukrepi [kt] - oskrba z energijo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - promet [kt] - promet - projekcije z ukrepi [kt] - promet - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - druga področja [kt] - druga področja - projekcije z ukrepi [kt] - druga področja - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Ubežni izpusti [kt] Ubežni izpusti - projekcije z ukrepi [kt] Ubežni izpusti - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Industrijski procesi in raba topil [kt] Industrijski procesi in raba topil - projekcije z ukrepi [kt] Industrijski procesi in raba topil - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Kmetijstvo [kt] Kmetijstvo - projekcije z ukrepi [kt] Kmetijstvo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - ravnanje z gnojem [kt] - ravnanje z gnojem - projekcije z ukrepi [kt] - ravnanje z gnojem - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - kmetijska zemljišča [kt] - kmetijska zemljišča - projekcije z ukrepi [kt] - kmetijska zemljišča - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Odpadki [kt] Odpadki - projekcije z ukrepi [kt] Odpadki - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Dejanski izpusti - skupaj [kt] Projekcija z ukrepi [kt] Projekcija z dodatnimi ukrepi [kt] Ciljne vrednosti [kt]
2000 1,64 0 0,00 0,57 1,07 0,00 0,02 19,48 9,08 10,40 0,48 21,62
2001 1,65 0 0,00 0,58 1,07 0,00 0,02 19,29 8,96 10,33 0,46 21,43
2002 1,71 0 0,00 0,57 1,13 0 0,01 20,32 9,51 10,81 0,44 22,48
2003 1,77 0 0,01 0,57 1,20 0 0,01 19,10 8,82 10,28 0,42 21,30
2004 1,78 0 0,01 0,51 1,26 0 0,01 17,78 8,15 9,63 0,20 19,77
2005 2,00 0 0,01 0,69 1,31 0 0,01 18,12 8,34 9,78 0,13 20,26
2006 2,01 0 0,01 0,67 1,34 0 0,02 18,21 8,30 9,92 0,10 20,34
2007 2,02 0 0,00 0,64 1,38 0 0,01 18,85 8,59 10,25 0,07 20,95
2008 2,05 0 0,00 0,64 1,41 0 0,02 17,63 8,02 9,61 0,04 19,74
2009 2,02 0 0,00 0,57 1,45 0 0,02 18,25 8,07 10,18 0,03 20,33
2010 1,97 0 0,00 0,52 1,45 0 0,02 17,66 7,78 9,88 0,03 19,68 20
2011 1,96 0 0,00 0,50 1,46 0 0,02 16,94 7,44 9,50 0,03 18,94 20
2012 1,85 0 0,00 0,44 1,41 0 0,02 16,83 7,30 9,53 0,03 18,72 20
2013 1,82 0 0,00 0,37 1,45 0 0,02 16,61 7,19 9,42 0,03 18,48 20
2014 1,48 0 0,01 0,33 1,15 0 0,02 16,94 7,32 9,62 0,03 18,47 20
2015 1,58 0 0,01 0,31 1,27 0 0,02 17,14 7,46 9,68 0,03 18,77 20
2016 1,63 0 0,01 0,30 1,32 0 0,02 17,45 7,59 9,86 0,02 19,12
2017 1,51 1,57 1,57 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,27 0,31 0,31 1,24 1,26 1,26 0 0 0 0,02 0,02 0,02 17,14 16,76 16,76 7,47 7,47 7,47 9,67 9,28 9,28 0,03 0,03 0,03 18,70 18,38 18,38
2018 1,39 0 0,01 0,26 1,12 0 0,02 17,11 7,45 9,66 0,03 18,55
2020 1,30 1,28 0 0 0,01 0,01 0,25 0,25 1,05 1,03 0 0 0,02 0,02 17,27 16,83 7,72 7,67 9,55 9,15 0,03 0,03 18,62 18,16 20,06
2025 0,99 0,93 0 0 0,01 0,01 0,23 0,21 0,75 0,71 0 0 0,02 0,02 17,59 16,01 7,94 7,72 9,65 8,29 0,03 0,03 18,63 16,99 20,06
2030 0,82 0,73 0 0 0,01 0,01 0,27 0,23 0,54 0,49 0 0 0,02 0,02 17,91 15,20 8,16 7,77 9,75 7,43 0,03 0,03 18,78 15,98 17,22
2035 0,73 0,60 0 0 0,01 0,01 0,32 0,24 0,40 0,34 0 0 0,02 0,02 17,86 14,68 8,11 7,56 9,74 7,12 0,03 0,03 18,63 15,32 17,22
2040 0,69 0,52 0 0 0,01 0,01 0,35 0,23 0,33 0,28 0 0 0,02 0,02 17,79 14,37 8,06 7,39 9,73 6,99 0,03 0,03 18,52 14,94 17,22
2045 0,66 0,48 0 0 0,01 0,01 0,36 0,21 0,30 0,25 0 0 0,02 0,02 17,72 14,08 8,01 7,22 9,71 6,86 0,03 0,03 18,43 14,60 17,22
2050 0,64 0,43 0 0 0,01 0,01 0,35 0,18 0,28 0,23 0 0 0,02 0,02 17,64 13,80 7,95 7,05 9,69 6,75 0,03 0,03 18,32 14,27 17,22
Slika ZR14-5: Izpusti delcev PM2.5 v obdobju 2000-2018 ter projekcije z ukrepi do leta 2030
Viri:

IJS, 2021 (15. 01. 2021)

Prikaži podatke
1A. Zgorevanje goriv [kt] 1A. Zgorevanje goriv - projekcije z ukrepi [kt] 1A. Zgorevanje goriv - - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - oskrba z energijo [kt] - oskrba z energijo - projekcije z ukrepi [kt] - oskrba z energijo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z ukrepi [kt] - predelovalne dej. in gradb. - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - promet [kt] - promet - projekcije z ukrepi [kt] - promet - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] - druga področja [kt] - druga področja - projekcije z ukrepi [kt] - druga področja - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] 1B. Ubežni izpusti [kt] 1B. Ubežni izpusti - projekcije z ukrepi [kt] 1B. Ubežni izpusti - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] 2. Industrijski procesi [kt] 2. Industrijski procesi - projekcije z ukrepi [kt] 2. Industrijski procesi - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] 4. Kmetijstvo [kt] 4. Kmetijstvo - projekcije z ukrepi [kt] 4. Kmetijstvo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] 6. Ostalo [kt] 6. Ostalo - projekcije z ukrepi [kt] 6. Ostalo - projekcije z dodatnimi ukrepi [kt] Dejanski izpusti - skupaj [kt] Projekcija z ukrepi [kt] Projekcija z dodatnimi ukrepi [kt] Ciljne vrednosti [kt]
2000 10,37 0,30 0,76 0,90 8,41 0,04 0,64 0,13 0,13 11,31
2001 10,64 0,30 1,03 0,92 8,40 0,03 0,66 0,13 0,13 11,60
2002 11,22 0,33 1,16 0,94 8,79 0,04 0,67 0,13 0,13 12,18
2003 11,72 0,28 1,23 0,97 9,24 0,04 0,68 0,12 0,13 12,69
2004 12,28 0,27 1,32 1,07 9,61 0,04 0,70 0,12 0,13 13,26
2005 12,76 0,31 1,45 1,13 9,88 0,03 0,77 0,12 0,13 13,80
2006 12,72 0,19 1,34 1,14 10,05 0,03 0,73 0,11 0,13 13,73
2007 12,72 0,20 1,14 1,26 10,11 0,03 0,74 0,12 0,13 13,75
2008 13,44 0,44 1,17 1,46 10,37 0,03 0,55 0,12 0,13 14,27
2009 13,00 0,29 0,98 1,20 10,52 0,03 0,36 0,12 0,13 13,63
2010 12,93 0,26 0,97 1,17 10,54 0,04 0,33 0,12 0,11 13,52
2011 12,83 0,32 0,87 1,21 10,44 0,03 0,29 0,11 0,13 13,38
2012 12,33 0,32 0,76 1,20 10,04 0,03 0,29 0,12 0,12 12,88
2013 12,49 0,29 0,83 1,10 10,27 0,03 0,27 0,12 0,12 13,02
2014 10,54 0,25 0,97 1,01 8,32 0,02 0,27 0,12 0,11 11,07
2015 11,18 0,28 0,92 0,93 9,06 0,02 0,30 0,12 0,12 11,75
2016 11,45 0,28 0,87 0,99 9,32 0,03 0,31 0,12 0,13 12,05
2017 10,88 11,00 11,00 0,32 0,43 0,43 0,98 0,60 0,60 0,84 0,89 0,89 8,73 9,08 9,08 0,03 0,03 0,03 0,35 0,35 0,35 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 11,53 11,65 11,65
2018 10,08 0,32 1,02 0,84 7,90 0,05 0,40 0,12 0,13 10,77
2020 9,16 9,07 0,28 0,28 0,60 0,61 0,79 0,78 7,47 7,40 0,05 0,05 0,37 0,37 0,12 0,12 0,13 0,13 9,83 9,75 10,35
2025 6,87 6,58 0,23 0,26 0,64 0,62 0,72 0,68 5,28 5,02 0,05 0,05 0,38 0,38 0,12 0,12 0,13 0,13 7,55 7,26 10,35
2030 5,17 4,71 0,25 0,21 0,50 0,49 0,69 0,62 3,72 3,39 0,05 0,08 0,39 0,39 0,12 0,12 0,13 0,13 5,86 5,43 5,52
2035 4,14 3,71 0,27 0,26 0,46 0,51 0,70 0,57 2,70 2,37 0,05 0,08 0,40 0,40 0,11 0,11 0,14 0,14 4,84 4,44 5,52
2040 3,56 3,21 0,20 0,29 0,46 0,51 0,73 0,53 2,17 1,88 0,05 0,03 0,41 0,38 0,11 0,11 0,14 0,14 4,27 3,87 5,52
2045 3,37 3,06 0,21 0,32 0,46 0,52 0,76 0,53 1,94 1,69 0,05 0,01 0,43 0,39 0,11 0,11 0,14 0,14 4,09 3,71 5,52
2050 3,28 2,95 0,22 0,32 0,46 0,53 0,81 0,53 1,79 1,57 0,05 0 0,44 0,41 0,11 0,11 0,14 0,14 4,01 3,60 5,52

Cilji

- Letni izpusti SO2, NOx, VOC in NH3 po letu 2010 ne smejo presegati nacionalnih zgornjih meja izpustov, ki znašajo za SO2 27 kton, za  NOx 45 kton, za NMVOC 40 kton in za NH3 20 kton;

- do leta 2020 se morajo izpusti SO2 zmanjšati za 63 %, NOx za 39 %, NH3 za 1 %, NMVOC za 23 % ter PM2.5 za 25 % glede na leto 2005;

- do leta 2030 se morajo glede na leto 2005 izpusti SO2 zmanjšati za 92 %, NOx za 65 %, NH3 za 15 %, NMVOC za 53 % ter PM2.5 za 60 %.


Projekcije izpustov do leta 2030 kažejo, da bo Slovenija ob izvajanju ukrepov, ki so predvideni v projekcijah in so zajeti v Nacionalnem energetsko podnebnem programu (NEPN), v zakonodaji za zmanjšanje izpustov ter dodatno tudi v programu nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ), dosegla ciljno zmanjšanje izpustov. Leta 2020 bodo po projekcijah izpusti znatno nižji od ciljev, leta 2030 pa so izpusti opazno nižji od ciljev pri NOx (-72 % glede na 2005) in NH3 (21 %). Pri ostalih treh onesnažilih je zmanjšanje ravno dovolj veliko, da so cilji doseženi, kar pomeni, da je potrebno redno spremljanje izvajanja potrebnih ukrepov in trendov izpustov ter morebitno intenziviranje ukrepov, da bodo cilji dejansko doseženi. Izpusti SO2 so leta 2030 92 % nižji, kar je enako cilju, NMVOC 54 %, kar je eno odstotno točko večje zmanjšanje od cilja, PM2.5 pa 61 %, prav tako 1 odstotno točko več kot ciljno. Pri NOx in NMVOC se v skupnih izpustih za doseganje cilja izpustov iz kmetijstva ne upošteva.

Največji vir izpustov žveplovega dioksida (SO2) je zgorevanje goriv v proizvodnji električne energije in toplote v termoelektrarnah in termoelektrarnah toplarnah na premog s 43 % vseh izpustov leta 2018. Pomembnejši vir so še industrijski procesi (28 %), zgorevanje goriv v industriji (17 %) ter široka raba (11 %). Projekcije izpustov do leta 2030 nakazujejo nadaljnje nižanje izpustov SO2. Po projekcijah z dodatnimi ukrepi bodo leta 2030 izpusti glede na 2017 nižji za 37 %. Zmanjšanje izpustov bo v največji meri posledica nižjih izpustov iz zgorevanja goriv v proizvodnji električne energije in toplote zaradi zaprtja nekaterih velikih premogovih enot (TE-TOL, stari bloki TEŠ) in nadomeščanja s plinskimi enotami ter OVE. Opazno je tudi zmanjšanje izpustov v ostalih sektorjih, ki prispevajo večino emisij (v industriji in široku rabi zaradi zamenjave goriv), z izjemo industrijskih procesov, kjer se izpusti povečajo, saj niso bile predvidene večje tehnološke spremembe v proizvodnji titanovega oksida in žveplove kisline. Izpusti leta 2030 so v projekciji z dodatnimi ukrepi za 0,1 kt nižie od cilja, po projekciji z ukrepi pa so višji za 0,5 kt.

Največji vir izpustov dušikovih oksidov (NOx) je promet, ki je leta 2018 predstavljal več kot polovico (52 %) izpustov brez upoštevanja kmetijstva. Sledi zgorevanje goriv v široki rabi, kjer je vključena tudi raba dizelskega goriva v traktorjih ter proizvodnja električne energije in toplote in zgorevanje goriv v industriji, vsak s 13 %. V evidence so vključeni tudi izpusti iz kmetijstva v višini 2,4 kt leta 2018, medtem ko v projekcijah ter pri oblikovanju in zato tudi doseganju ciljev ti izpusti niso upoštevani. Do leta 2030 se najbolj zmanjšajo izpusti iz prometa, zlasti kot posledica elektrifikacije prometa in povečevanja deleža vozil z nižjimi izpusti (višji EURO standard). K znižanju prispevajo tudi ukrepi trajnostne mobilnosti. Sledi zmanjšanje v široki rabi zaradi zmanjševanja izpustov iz traktorjev (tudi tu se povečuje delež traktorjev z nižjimi izpustom) kot tudi iz stavb zaradi zmanjševanja potreb po energiji ter uvajanja toplotnih črpalk in širjenja daljinskih sistemov ogrevanja. Izpusti se zmanjšajo tudi v industriji. Po projekciji z dodatnimi ukrepi izpusti brez kmetijstva leta 2020 znašajo 31,5  kt, leta 2030 pa 15,2 kt. Leta 2020 so 7,0 kt nižje od cilja, leta 2030 pa 3,6 kt.

Glavni viri izpustov nemetanskih hlapnih organskih spojin (NMVOC) so industrijski procesi z rabo topil (37 % leta 2018 v izpustih brez upoštevanja kmetijstva). Pomemben vir je še zgorevanje goriv (predvsem lesa) v široki rabi (25 %). Izpusti iz kmetijstva so s 6,0 kt zelo veliki, vendar jih pri doseganju cilja ne upoštevamo iz enakega razloga kot pri NOx. Do leta 2030 se bodo najbolj zmanjšali izpusti iz zgorevanja goriv v široki rabi zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti stavb, zamenjave starejših kotlov na lesno biomaso z novejšimi, ki imajo zaradi boljšega zgorevanja občutno nižje izpuste VOC, ter večje rabe energije okolja in sončne energije. Pomembno se zmanjšajo tudi izpusti iz prometa, predvsem zaradi višjega deleža vozil z višjim EURO standardom, zmanjšanja deleža vozil z bencinskim motorjem (elektrifikacija prometa), zaostritve zakonodaje glede distribucije motornih goriv ter manjšega izhlapevanja bencina iz vozil. Po drugi strani se rahlo povečajo izpusti iz rabe topil, kjer dodatni ukrepi niso bili predvideni. Primerjava projekcij z dodatnimi ukrepi in ciljnih vrednosti kaže, da bodo izpusti NMVOC leta 2020 in 2030 nižji od cilja, in sicer 8,1 kt ter 0,3 kt.

Izpusti amonijaka (NH3) so v daleč največji meri posledica kmetijstva (92 % leta 2018). Znotraj kmetijstva največ izpustov nastane v govedoreji, veliko pa tudi v prašičereji ter zaradi rabe umetnih gnojil. Izpusti po projekcijah z dodatnimi ukrepi se do leta 2030 znižujejo, tako da so leta 2020 za 2 % nižji kot leta 2018, leta 2030 pa za 14 %. Znižanje izpustov je posledica izvajanja ukrepov, saj ostaja število živali na enakem nivoju. Doseganje ciljnih vrednosti na podlagi projekcij ne bi smelo biti problematično.

Izpusti prašnih delcev do vključno velikosti 2,5 mikrometra so v največji meri posledica zgorevanja goriv v široki rabi (zlasti zgorevanja lesa), ki predstavlja 73 % skupnih izpustov. Druga pomembnejša vira sta zgorevanje goriv v industriji (10 %) ter promet (zgorevanje goriv in obraba gum, zavor ter cest)(8 %). Po projekcijah se izpusti prašnih delcev zmanjšujejo. Leta 2020 so izpusti PM2.5 po projekciji z dodatnimi ukrepi glede na leto 2018 nižji za 10 %, leta 2030 pa za 50 %. Znižanje izpustov je v največji meri posledica zamenjav starih kotlov na les s sodobnimi, ki imajo občutno boljše izkoristke zgorevanja, ter izboljšanja energetske učinkovitosti stavb, pomemben pa je tudi prispevek večje rabe energije okolja in sončne energije za proizvodnjo toplote. K znižanju prispevajo tudi strožji standardi EURO za izpuste prašnih delcev iz vozil skupaj s prenavljanjem voznega parka (elektrifikacija). Mejne vrednosti za PM2.5 so določene od leta 2020 naprej. Na podlagi projekcij lahko sklepamo, da bo doseganje cilja v obdobju 2020-2030 zahtevno. Sicer so projekcije z dodatnimi ukrepi nižje od ciljnih vrednosti, vendar je razlika majhna. Leta 2020 so nižje za 0,6 kt, leta 2030 pa za 0,1 kt. Zato je nujno potrebno dosledno izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpustov prašnih delcev, zlasti v sektorju gospodinjstva, kot je izobraževanje uporabnikov ter spodbude za menjavo starih kotlov na les.

Izpusti SO2, NOx, VOC, NH3 in PM povzročajo zakisovanje ozračja in tal, evtrofikacijo, nastajanje prizemnega ozona ter povečanje pogostosti bolezni dihal in drugih zdravstvenih težav.

Slovenija je na podlagi leta 2016 sprejete direktive o zmanjšanju nacionalnih izpustov za nekatera onesnaževala zraka (2016/2284/EU) v letu 2019 pripravila nacionalni program zmanjšanja izpustov onesnaževal zraka, kjer po projekcijah ni dosegla vseh ciljev iz direktive, zato je program vseboval dodatne ukrepe. Slovenija pripravlja prenovljen program, ki bo upošteval dodatne ukrepe iz starega programa ter še nove in tudi zadnje projekcije s katerimi Slovenija cilje dosega. Direktiva zahteva tudi, da Slovenija vsaki dve leti Evropski komisiji poroča o nacionalnih projekcijah izpustov onesnaževal za SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2.5 in, če je na voljo, BC (črni ogljik).


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti po: Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS št. 24/05) dopolnjenem Goteburškem protokolu (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/eb/ECE.EB.AIR.114_ENG.pdf) ter direktivi o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (2016/2284/EU).

Izvorna baza podatkov oz. vir: Državne evidence izpustov, Agencija RS za okolje; Projekcije izpustov, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost; Kmetijski inštitut Slovenije.

Skrbnik podatkov: ARSO, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost

Datum zajema podatkov za kazalec: 2021

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o izpustih onesnaževal zraka so povzeti iz zbirke Državne evidence izpustov, ki jo vodi Agencija RS za okolje. Zbirka je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po EMEP/EEA metodologiji. Metodologija je bila razvita leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak, ki deluje pod okriljem Evropske agencije za okolje. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z letnimi revizijami poročil ter EEA v okviru izvajanja NEC direktive. 

Projekcija z ukrepi in z dodatnimi ukrepi temelji na projekcijah rabe energije in ostalih aktivnosti, ki so bile pripravljene v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Te projekcije so bile uporabljene tudi za pripravo projekcije emisij toplogrednih plinov za NEPN in predlog Podnebne strategije. Projekcija z ukrepi ustreza projekciji z obstoječimi ukrepi, projekcija z dodatnimi ukrepi pa ambiciozni projekciji z dodatnimi ukrepi s sintetičnim plinom. Podrobnejše informacije so na voljo v strokovnih podlagah za Podnebno strategijo in na spletnih straneh projekta https://www.podnebnapot2050.si/.

Metodologija obdelave podatkov: Projekcije izpustov temeljijo na energetskih projekcijah, ki so bile pripravljene v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Enake predpostavke so bile uporabljene tudi za projekcije izpustov toplogrednih plinov za NEPN in Podnebno strategijo. Bazno leto projekcije je 2017. Projekcije izpustov iz kmetijstva je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije. Projekcije temeljijo tudi na družbenogospodarskih predpostavkah. Na podlagi tega so bile pripravljene tudi projekcije razvoja aktivnosti virov, ki povzročajo izpuste VOC zaradi rabe topil, za projekcijo števila prebivalcev in gospodinjstev so bile uporabljene projekcije EUROSTAT-a in UMAR-ja, razvoj stanovanjskega fonda ter površine namenjene rabi v storitvenem in javnem sektorju, pa je bil ocenjen na podlagi predpostavk pripravljenih na institutu Jožef Stefan – Centru za energetsko učinkovitost.

Izpusti so bili ocenjeni po enaki metodologiji kot v evidencah – z množitvijo aktivnosti (raba energije, proizvodnja cementa, aluminija, itd., število živali, itd.) in emisijskega faktorja. Vir emisijskih faktorjev so evidence, navodila za pripravo evidenc (EMEP/EEA), spletna aplikacija inštituta IIASA, ki pripravlja projekcije izpustov onesnaževal v zrak za EU-28, ter številne študije.

Več podatkov o projekcijah je na voljo v poročilu: http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/nec_revised/iir/envwma96w/Slovenia_II…

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca: Kazalec nakazuje trend izpustov do leta 2030. Glede na evidence so prisotne razlike, ki so posledica različnih emisijskih faktorjev in tudi razlik v aktivnostih. Ujemanje v baznem letu (2017) je dober indikator kakovosti projekcij.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost projekcij izvira iz negotovosti emisijskih faktorjev, ki se lahko spreminjajo, zaradi negotovisti izvajanja ukrepov zmanjšanja izpustov ali spremembe strukture virov, ter iz negotovosti uporabljenih predpostavk (bruto družbeni proizvod, število gospodinjstev, št. prevoženih km, itd.). Največjo negotovost predstavlja gibanje rabe pogonskih goriv v prometu, saj je Slovenija zaradi svoje majhnosti močno izpostavljena vplivom tranzitnega prometa.

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije so na voljo.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost: 1

Točnost: 2

Časovna primerljivost: 2

Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 48/18)

- Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES

- Opis projekcij onesnaževal zraka, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, november 2020