KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Zaradi visoke vsebnosti svinca v okolju je bilo območje Zgornje Mežiške doline leta 2007 razglašeno kot degradirano območje in deležno posebne sanacije s ciljem zaščititi zdravje ljudi, še posebej otrok. Podatki kažejo, da se je obremenjenost otrok Zgornje Mežiške doline s svincem v prvih letih izvajanja sanacijskih ukrepov hitro izboljševala, po letu 2010 pa ne več. Prevalenčna študija vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline je v letu 2018 pokazala celo višje vrednosti, kot študija izvedena leta 2013. Za ponovno izboljšanje stanja bodo ključni primerno izvedeni ukrepi, izboljševanje življenjskega okolja ter vzdrževanje doseženega. V bodoče bo potrebno več ciljnega dela z manjšimi skupinami in posameznimi otroci, pri katerih bo ugotovljeno večje tveganje za vnos svinca ter individualno usmerjeno svetovanje v korist izboljšanja stanja svinca v krvi otroka.


Kazalec prikazuje vsebnost svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline ter njegove negativne učinke na zdravje.

Problematika onesnaženosti Zgornje Mežiške doline s svincem je posledica več stoletne tradicije rudarjenja in predelave svinca. Posledica tega je povečana obremenjenost okolja s svincem, cinkom in kadmijem. Še posebej so tem kovinam izpostavljeni otroci. O izpostavljenosti otrok svincu lahko govorimo že v materinem telesu. Kasneje, to je v obdobju rasti, večjo dovzetnost otrok zaradi onesnaženosti s svincem povezujemo predvsem z njihovo fiziologijo, navadami in obnašanjem, presnovo z višjo absorpcijo svinca iz črevesja, razvijajočimi se možgani in drugimi organskimi sistemi.

Svinec je kovina, ki se nahaja v različnih mineralih (npr. galenit), pridobiva pa se s pregrevanjem rude in z elektrolizo svinčevih soli. Odporen je na kisik, vlago, kemikalije in je težko topen. Svinec je zelo obstojen, njegova razpolovna doba v tleh je lahko nekaj sto ali celo nekaj tisoč let, odvisno od tipa tal in vodnega režima. Svinec se je in se še vedno uporablja v gradbeništvu, za akumulatorske baterije, za krogle in šibre, za kabelske obloge in drugo. Zaradi človekove dejavnosti so se koncentracije svinca v bivalnem okolju v zadnjih 300 letih tisočkrat povečale, v zadnji polovici prejšnjega tisočletja pa zmanjšale, predvsem zaradi omejitev in strožjih, z zakonodajo določenih kriterijev. Kljub temu še vedno zasledimo informacije, ki pričajo o vsebnosti svinca v igračah, mivki v peskovnikih za otroke, nakitu in zato tudi o zastrupitvah otrok s svincem.

Svinec se v telo vnaša z zaužitjem, z vdihavanjem, preko kože, njegovi škodljivi učinki na zdravje pa so lahko akutni ali kronični. V začetni fazi se povišana koncentracija svinca pokaže v krvi, v kasnejših fazah pa ta vstopa v organe, zlasti v možgane. Odlaga se v kosteh, kjer zamenjuje kalcij, ki je sicer ključnega pomena za rast in obnavljanje okostja. Zaradi razvoja organov in okostja je zato iz zdravstvenega vidika še posebej potrebno poudariti pogostejšo kronično izpostavljenost otrok svincu, starih do šest let, saj lahko vodi do živčno razvojnih motenj, ki se pokažejo šele v poznejših letih. S svincem so lahko povezani tudi drugi bolezenski znaki in bolezni, kot so nevrološke bolezni, nepojasnjeni krči, bolečine v trebuhu, razvojne težave, motnje v razvoju, hiperaktivnost, motnje vedenja, izguba sluha, slabokrvnost.

Najbolj pogost način ocenjevanja skupne obremenjenosti prebivalstva s svincem je merjenje svinca v krvi, saj je le-ta pokazatelj vnosa in vezave svinca v zadnjem mesecu do dveh pred testiranjem krvi. Pri skupnem vnosu svinca v telo imajo pomembno vlogo različni dejavniki, kot so zrak, pitna voda, prehrana, zemlja, prah, način obnašanja oziroma življenja v okolju in tudi fiziološke značilnosti posameznikov.


Grafi

Slika ZD17-1: Delež vzorcev krvi triletnih otrok Zgornje Mežiške doline glede na vsebnost svinca (ciljna mejna vrednost programa je 100 µg/l krvi), 2004-2018
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
več kot 100 µg/l 50 µg/l in več ter manj kot 100 µg/l manj kot 50 µg/l
2004 85 10 5
2005 54,76 26,19 19,05
2006 50 26 24
2007 45,71 30 24,29
2008 20,55 46,58 32,88
2009 17,57 33,78 48,65
2010 9,48 18,97 71,55
2011 9,09 34,55 56,36
2012 14,29 34,52 51,19
2013 9,84 24,59 65,57
2014 16,70 34,80 48,50
2015 12 32,50 55,40
2016 7,90 33,70 58,40
2017 20 37,80 42,20
2018 16,10 33,30 50,60
Slika ZD17-2: Delež tri leta starih otrok Zgornje in Spodnje Mežiške doline glede na ugotovljene vrednosti svinca v vzorcih krvi v letu 2018 (ciljna mejna vrednost programa je 100 µg/l krvi)
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
300-400 µg/l 200-300 µg/l 100-200 µg/l 50-100 µg/l 0-50 µg/l
Zgornja Mežiška dolina 0 0 16 33 51
Spodnja Mežiška dolina 0,50 0 0,50 10 89
Slika ZD17-3: Delež otrok Zgornje Mežiške doline, starih od enega do devet let, glede na vrednosti svinca (v µg/l krvi) v vzorcih krvi v letu 2018 (ciljna mejna vrednost programa je 100 µg/l krvi)
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
0-50 µg/l 50-100 µg/l 100-200 µg/l 200-300 µg/l 300-400 µg/l
2018 62,30 28,80 8,90 0 0
Slika ZD17-4: Povprečne vsebnosti svinca v vzorcih krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letih 2008, 2013 in 2018 glede na starostne skupine (ciljna mejna vrednost programa je 100 µg/l krvi)
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
povprečje svinca 2008 maksimalna vrednost svinca 2008 povprečje svinca 2013 maksimalna vrednost svinca 2013 povprečje svinca 2018 maksimalna vrednost svinca 2018
1 do 2 leti 79 256 56 227 48 147
2 do 3 leta 94 335 57 330 69 172
3 do 4 leta 71 358 56 212 51 137
4 do 5 let 68 178 43 192 57 123
5 do 6 let 74 393 47 232 46 138
več kot 6 let 56 195 35 127 44 145
Slika ZD17-5: Napoved deleža otrok s povišanimi vrednostmi svinca za obdobje 2004-2018 (glede na ciljno mejno vrednost programa 100 µg Pb/l krvi)
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
otroci z več kot 100 µg/l napoved
2004 85 86,99
2005 55 63,11
2006 50 45,78
2007 46 33,21
2008 21 24,09
2009 18 17,48
2010 9 12,68
2011 9 9,20
2012 14 6,67
2013 10 4,84
2014 17 3,51
2015 12 2,55
2016 8 1,85
2017 20 1,34
2018 16 0,97
2019 0 0,71
Slika ZD17-6: Ukrepanje ob ugotovljenih povišanih vrednostih svinca v krvi
Viri:

NIJZ OE Ravne na Koroškem, 2018

Prikaži podatke
    Vsebnost svinca v krvi (µg/l) Interpretacija in predlagani ukrepi
I.   pod 100 Nadaljnje spremljanje otroka po potrebi
II A.   100 do 140 Izobraziti starše o ukrepih za zmanjšan vnos; Ponovna ocena vrednosti svinca po treh mesecih (venski odvzem krvi) od prvega kapilarnega odvzema. Določiti hemogram in železo v krvi. ter terapija ob ugotoljenem pomankanju.
II B.   150 -190 Izobraziti starše o ukrepih za zmanjšan vnos; Določiti hemogram in železo v krvi. ter terapija ob ugotovljenem pomanjkanju. Venski odvzem po treh mesecih in ocena vsebnosti svinca v krvi.
III.   200 - 440 Izobraziti starše o ukrepih za zmanjšan vnos. Ponoven venski odvzem po enem tednu do enem mesecu. Pridobivanje celovite ocene zdravstvenega stanja otroka. Napotitev k pediatru. Presoja o morebitnem zdravljenju.
IV.   450 - 690 Izobraziti starše o ukrepih za zmanjšan vnos. Ponovno venski odvzem v 48 urah. Pridobivanje celovite ocene zdravstvenega stanja otroka. Napotitev k pediatru. Zdravljenje v 48 urah.
V.   700 in več Takojšnja napotitev v bolnišnično obravnavo in zdravljenje. Po vrnitvi otroka iz bolnišnice je potrebno temeljito spremeniti življenjski stil (svetovanje s strani NIJZ-ja).
Slika ZD17-7: Povprečne geometrične vrednosti svinca v krvi otrok (*aritmetično povprečje), izmerjene pri otrocih v nekaterih evropskih državah v obdobju 1990-2008, z navedeno starostjo otrok
Viri:

ENHIS, 2009

Prikaži podatke
izpostavljenost svincu
Romunija, 1-9 let, 1999/00 104
Madžarska, 4-6 let, 1996 61
Madžarska, 4-6 let, 2006 19
Bolgarija, 6-15 let, 2003* 58
Rusija, 2-6 let, 1997 56
Rusija, 8-9 let, 2003/05 30
Slovenija, 3 leta, 2008 47
Francija, 1-6 let, 1995/96 37
Francija, 0,5-6 let, 2002/04 24
Poljska, 8-13 let, 2000 36
Češka, 8-11 let, 1996/01 34
Češka, 8-10 let, 2006 28
Nemčija, 6-14 let, 1990/92 32
Nemčija, 3-14 let, 2003/06 15
Švedska, 3-19 let, 1991/94 27
Švedska, 7-11 let, 2007 13
Belgija, 14-15 let, 2003/04 21
Ukrajina, 3-7 let, 1990/04 16
Slika ZD17-8: Povprečne geometrične vrednosti svinca v krvi otrok (*aritmetično povprečje), izmerjene pri otrocih v nekaterih evropskih državah v obdobju 1990-2007, z navedeno starostjo otrok
Viri:

ENHIS, 2009

Prikaži podatke
izpostavljenost svincu
Ukrajina, Dnepropetrovsk II., 3-7 let, 1990-04* 498
Ukrajina, Dnepropetrovsk I., 3-7 let, 1990-04* 156
Bolgarija, Kuklen, 6-15 let, 1999/00 276
Bolgarija, Kuklen, 6-15 let, 2003 236
Bolgarija, Kurdzali, 6-15 let, 2003* 93
Makedonija, Veles, 10-14 let, 2003* 165
Makedonija, Veles, 10-14 let, 2004* 76
Rusija, Daljnovzhodni okraj, 3-7 let, 2007/08* 159
Rusija, Provinca Lipezk, Gus, Podolsk, 5-7 let, 1998/04 46
Rusija, Uralski okraj, Provinca Sverdlovsk , 3-7 let, 2007/08* 32
Poljska, Šlezija, 2-7 let, 1993/99 63
Poljska, Legnica-Glogow, 8-13 let, 2000/03 53
Slovenija, Zgornja Mežiška dolina, 1-9 let, 2008 59
Madžarska, Županija Heves, 3-15 let, 2007 40

Cilji

 • varovanje zdravja ljudi, ki so izpostavljeni škodljivim učinkom svinca,
 • spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok ter varovanje njihovega zdravja,
 • skrb za posameznike s povišanimi vrednostmi svinca, ki potrebujejo nadaljnje spremljanje tako zaradi vsebnosti svinca v krvi kot tudi zaradi zdravstvenega stanja,
 • izvajanje samozaščitnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti in vnosa svinca v telo,
 • izvajanje ukrepov za izboljšanje okolja,
 • doseči, da bo imelo 95 % otrok vsebnost svinca v krvi pod ciljno mejno vrednostjo programa 100 μg/l,
 • doseči, da bo imelo čim več otrok vsebnost svinca v krvi pod referenčno vrednostjo 50 μg/l.

Leta 1986 je bila mejna vrednost (»level of concern«) svinca 250 µg/l krvi, leta 1991 pa 100 µg/l krvi (Preventing Lead Poisoning in Young Children. Center for Disesase Control: USA, Atlanta, 1991), kar je veljalo ob začetku sanacijskega programa leta 2007. Po strokovnih priporočilih 100 µg svinca v litru krvi predstavlja t.i. akcijski nivo, pri katerem je potrebno izvajati ukrepe, kot so spremljanje vsebnosti svinca v krvi, izvedba okoljske in zdravstvene anamneze, zdravljenje in ukrepanje v okolju.

Leta 2012 je CDC (Center for Disease Control and Prevention) sprejel novo referenčno vrednost za svinec v krvi otrok 50 µg/l krvi (What Do Parents Need to Know to Protect Their Children?, Center for Disease Control and Prevention, 2012). Vrednost je bila sprejeta na podlagi nacionalne raziskave vrednosti svinca v populaciji ameriških otrok (NHANES), CDC pa je ni več opredelil kot mejno (»level of concern«) ampak zgolj kot referenčno vrednost. Dejstvo je, da ima svinec škodljive vplive na zdravju, nima v telesu nobene pozitivne vloge in je zato kakršnakoli vsebnost svinca v krvi otrok nezaželena.

 


Posledica dolgoletne industrije svinca je prekomerna onesnaženost Zgornje Mežiške doline s svincem in drugimi toksičnimi kovinami. Kljub temu, da so se izpusti svinca v zadnjih 30 letih nenehno zmanjševali, se pred izvedbo ciljnih sanacijskih ukrepov izpostavljenost ljudi svincu ni zmanjševala. Svinec se je kopičil v tleh, česar posledica je s svincem obremenjen prah. Z vdihavanjem tega in z zaužitjem hrane, gojene na obremenjenih tleh, se je kopičenje svinca v ljudeh nadaljevalo.

Študije Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, so leta 2004 pokazale, da je zaradi prekomerne obremenjenosti okolja s svincem potrebno izvajati ukrepe za zmanjšano izpostavljenost in vnos svinca v telo. Pripravljen je bil sanacijski program in decembra 2007 je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07). Sanacija je po Odloku predvidena do leta 2022, ko bi naj bila dosežena kakovost okolja, ki bo prebivalcem omogočala običajno zdravo življenje.

Izvajanje ukrepov v okolju je prebivalce Zgornje Mežiške spodbudilo k izvajanju aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti težkim kovinam. Na podlagi ukrepov so se vrednosti svinca v obdobju 2004-2010 v vzorcih krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline (445 vzorcev), starih tri leta, zniževale. V obdobju 2004-2007 je imela povišane vsebnosti (100 μg/l) dobra polovica otrok, v obdobju 2008-2009 približno petina, v letih 2010 do 2013 pa desetina otrok. V enakem obdobju je rasel delež otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi (pod 50 μg/l), ki je leta 2010 celo presegel 70 %. Od leta 2010 do 2015 (404 vzorci) je znašal delež otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi od 9,1 do 16,7 %, delež otrok z nizko vsebnostjo svinca v krvi pa od 48,5 do 71,6 %. Leta 2016 je bil delež otrok s povišano vsebnostjo najnižji (7,9 %). V letu 2017 je prišlo do nepričakovanega zasuka. Delež otrok s povišano vsebnostjo svinca (20 %) je bil najvišji po letu 2008, nizke vsebnosti pa je imelo 42 % otrok. Nekoliko boljše stanje so pokazale meritve v letu 2018, ko je imelo visoke vsebnosti svinca v krvi 16,1 %, nizke pa 50,6 % triletnikov iz Zgornje Mežiške doline.  

V letu 2008 je bila v okviru letnega programa ukrepov izvedena prevalenčna študija, s katero se je ugotavljala skupna obremenjenost otrok Mežiške doline s svincem. V študijo so bili zajeti otroci stari od enega do devetih let iz Zgornje Mežiške doline in otroci stari tri leta iz Spodnje Mežiške doline. Študija je pokazala bistveno večjo obremenjenost otrok Zgornje Mežiške doline. Najvišje vsebnosti svinca so bile ugotovljene pri najmlajših, predvsem v starostni skupini od dveh do treh let (24 do 36 mesecev). V letih 2013 in 2018 je bila študija ponovljena. Primerjane vrednosti (aritmetična sredina, geometrična sredina, mediana, delež otrok z vrednostmi nad 100 µg/l oz. nad 50 µg/l) svinca v krvi so bile za otroke iz Zgornje Mežiške doline ponovno višje, kot za otroke iz Spodnje Mežiške doline. Pri primerjavi vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, je študija, izvedena leta 2008 pokazala najvišje vsebnosti, študija leta 2013 pa najnižje. To pomeni, da vrednosti svinca v krvi po letu 2013 niso več padale. Študija leta 2018 je pokazala najnižje vrednosti zgolj v skupini najmlajših otrok iz Zgornje Mežiške doline (do 24 mesecev), spodbuden pa je bil tudi podatek, da prvič pri nobenem otroku iz Zgornje Mežiške doline ni bila izmerjena vrednost za svinec v krvi preko 200 µg/l.  

Na podlagi informacij Svetovne zdravstvene organizacije je delež otrok, starih do pet let, z lažjo duševno prizadetostjo zaradi svinca nekoliko višji v vzhodni in osrednji Evropi (3,1 % ) kot v zahodni Evropi (0,8 %) (WHO, 2005). Zaradi prepovedi uporabe osvinčenega bencina so se vrednosti svinca v krvi otrok v Evropi znižale, najprej na zahodu Evrope in v Skandinaviji. V vzhodnoevropskih državah je onesnaženje s svincem posledica dolgoletne industrije svinca. Po zaprtju rudnikov in topilnic svinca so se v večini vzhodnoevropskih držav vrednosti svinca v krvi znižale. Raziskave so pokazale , da je v Evropi več območij, kjer ima več kot 10 % otrok vsebnost svinca v krvi nad 100 µg/l, pojavljajo pa se tudi območja, kjer je ta delež okoli 50 %. V manj onesnaženih okoljih je povprečna vrednost svinca v krvi otrok pod 50 µg/l krvi, delež otrok, ki imajo vsebnosti nad 100 µg/l krvi, pa redko presega 2 % (WHO, 2005). V Sloveniji do sedaj ni bilo raziskav, ki bi kazale na povišano vsebnost svinca v krvi otrok. Ugotavljanje svinca v krvi se je izvedlo le na ožjih geografskih območjih in na omejenem številu otrok.

Današnje vedenje in znanje je nedvoumno - v telesu je prisotnost svinca neželena in nepotrebna. Novejše raziskave celo kažejo, da prihaja do negativnih vplivov na zdravje otrok tudi pri nižjih vrednostih svinca v krvi, že pri 25 µg/l krvi (O’Grady, 2001). CDC je leta 2012 potrdil novo referenčno vrednost za svinec v krvi otrok 50 µg/l. EFSA je leta 2010 odločila, da ni več možno določiti dopustnega vnosa svinca v telo preko hrane, ker ni možno določiti vnosa, ki zdravju ne bi bil nevaren (EFSA, 2010).

Zelo pomembno je tudi poznavanje vsebnosti svinca v krvi posameznega otroka, saj se tako zazna njegova možna zdravstvena ogroženost. Tako je možno otroku zagotoviti individualno obravnavo z identifikacijo virov izpostavljenosti svincu in usmerjeno individualno svetovanje za zmanjšanje izpostavljenosti. Slednje nakazuje na nujnost integrirane obravnave in povezavo med onesnaženjem okolja ter varovanjem zdravja ljudi. Izkušnje v svetu kažejo, da je po izvedbi najnujnejših okoljskih ukrepov zaznati hiter padec vsebnosti svinca v krvi ljudi do določenega nivoja. Za dokončen padec in ustalitev svinca v krvi do vrednosti, ki ne predstavlja tveganj za zdravje, pa je potrebno daljše časovno obdobje, tudi več let. To je možno doseči le s kontinuiranim izboljševanjem življenjskega okolja in vzdrževanjem ter ohranjanjem doseženega.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Akcijskem načrtu za okolje in zdravje otrok v Evropi (Children's Environment and Health Action Plan for Europe - CEHAPE), Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07), Declaration of the Environment Leaders of the Eight on Children's Environmental Health in The Declaration of Brescia on prevention of the neurotoxicity of metals.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, danes Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Ravne.
Skrbnik podatkov: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem danes Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Ravne.
Datum zajema podatkov za kazalec: 30. 10. 2018
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so predstavljeni za obdobje od 2004 do 2018. Podatki se delno zbirajo letno, delno pa po petletnem obdobju (ta del bo naslednjič dostopen leta 2019).

V Zgornji Mežiški dolini je bilo zdravstveno stanje svincu poklicno izpostavljenih oseb spremljano in nadzorovano od pričetka dvajsetega stoletja, raziskave, ki so vključevale ostalo prebivalstvo, pa so se pričele izvajati leta 1952. Leta 1967 so se pričele raziskave obremenjenosti okolja Zgornje Mežiške doline s težkimi kovinami. Raziskave v obdobju 1972-1976, ki so obravnavale različne skupine prebivalstva, so pokazale vrednost mediane svinca v krvi za posamezne skupine med 300 in 900 µg/l. V obdobju 1982 do 1990 so potekale meritve vsebnosti svinca v krvi otrok in njihovih mater.
Izvedene so bile tudi meritve vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok v okviru Primerjalne študije onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, katere rezultati so spodbudili Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, da je leta 2004 pričel izvajati projekt »Življenje s svincem«. Projekt je vključeval redno spremljanje vsebnosti svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline in spodbujal prebivalce k izvajanju samozaščitnih ukrepov za zmanjšan vnos svinca v telo.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je pripravil strateški akcijski načrt za eliminacijo kroničnih zastrupitev ljudi s svincem, ki ga je zastavil za petnajstletno obdobje, od leta 2007 do leta 2022, s predlogi ukrepov na okoljskem in na zdravstvenem področju. V dolgoročnem programu so zajeti ukrepi, kot so zamenjava onesnažene zemlje in sejanje trave, preplastitev javnih površin, mokro čiščenje javnih površin, ureditev golih površin z rastlinskimi prevlekami, ureditev lokacij za varno vrtnarjenje, dopolnilna varovalna prehrana v vrtcih in šolah, čiščenje fasad in ostrešij, monitoring zraka in tal, ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju, stalno obveščanje in ozaveščanje izpostavljenega prebivalstva o možnih virih toksičnih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo in intenzivno spremljanje zdravstvenega stanja otrok. Vlada Republike Slovenije je strateški predlog podprla, v Uradnem listu z dne 24. 12. 2007 je bil objavljen Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, Uradni list RS, št. 119/07. Na podlagi odloka za posamezno koledarsko leto Vlada Republike Slovenije sprejme letni program ukrepov.
V letu 2008 je bila v okviru letnega programa ukrepov izvedena prevalenčna študija, s katero se je ugotavljala skupna obremenjenost otrok iz Mežiške doline s svincem. Namen študije je bil pridobiti podatke o stanju obremenjenosti otrok v starostnem obdobju, ko so najbolj dovzetni na škodljive učinke svinca, identificirati posameznike s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, oceniti njihovo zdravstveno ogroženost in jim zagotoviti ustrezno medicinsko obravnavo, ugotoviti najbolj kritično starostno obdobje otrok za izpostavljenost svincu, opredeliti stanje trenutne obremenjenosti otrok s svincem kot izhodišče za primerjavo s stanjem po izvedbi sanacijskih okoljskih ukrepov, spodbujati ljudi za izvajanje priporočenih ukrepov za zmanjšanje vnosa svinca v telo. Študija je bila na enak način ponovljena v letih 2013 in 2018, z namenom natančnejše primerjave in ocenitve napredka v petletnem obdobju.
Izvedene aktivnosti financira Republika Slovenija, Ministrstvo pristojno za okolje za okolje in Ministrstvo pristojno za zdravje.
Metodologija obdelave podatkov: V raziskavo so bili vključeni otroci, v povprečju stari tri leta (od 20,6 do 58,6 mesecev). Za leto 2018 je prikazana vrednost svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline za različne starostne skupine, za skupino triletnikov pa je izvedena primerjava z vsebnostjo svinca v krvi otrok iz Spodnje Mežiške doline, kjer je okolje s svincem bistveno manj onesnaženo. Prikazana je tudi napoved upadanja deleža otrok z vrednostmi svinca v krvi nad 100 µg/l, v obdobju od leta 2004 do leta 2018, ob ključni predpostavki, da se izvajajo ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti v okolju in da se v obstoječi industriji vzdržujejo visoki standardi v tehnoloških procesih. Število otrok je enako številu vzorcev. Podatki o ugotovljenih vrednostih svinca v krvi so prikazani v absolutnih številkah in deležih. Za analizo podatkov sta bili uporabljeni računalniški programski orodji Excel in SPSS.
Napoved deležev otrok s povišanimi vrednostmi svinca do leta 2017 je bila izračunana po enačbi y=0.9573e-0.257xInformacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki.
Slabosti: Podatki o vsebnosti svinca v krvi otrok so za Slovenijo na voljo le za Zgornjo in Spodnjo Mežiško dolino.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji niso na voljo, izdelane so projekcije do leta 2019.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (daljši niz podatkov obstaja le za otroke stare 3 leta)
Prostorska primerljivost: 2 (raziskave le za Mežiško dolino)

 

Podatki za druge države
Izvorna baza podatkov oz. vir: Projekt ENHIS (The European Environment and Health Information System) - Levels of Lead in Children's Blood.
Skrbnik podatkov: Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization - WHO).
Datum zajema podatkov za kazalec: 21. 1. 2014
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Prikazani so podatki o povprečnih vrednostih svinca v krvi otrok iz večine evropskih držav v obdobju od leta 1991 do 2008, ki so bili zbrani na podlagi študij v posameznih državah in so vsaki dve leti predstavljeni v okviru projekta ENHIS. Podatki o vrednostih svinca v krvi otrok zajemajo različna časovna obdobja in starostne skupine. Podatki so predstavljeni na tak način zato, ker ni na voljo veliko podatkov in so bili predstavljeni tisti, na podlagi katerih lahko razberemo določene trende. Države so vsebnosti svinca v krvi otrok predstavile kot geometrično povprečje oziroma aritmetično sredino, ali pa so poročale samo odstotek svinca v krvi. Podatki za Slovenijo oz. Mežiško dolino niso del projekta ENHIS. V izračun geometrične srednje vrednosti so bili zajeti rezultati analiz prvega vzorca krvi vsakega otroka, ki je bil vključen v preiskavo. Primerljivost z ostalimi državami je omejena, ker so bili vzorci krvi odvzeti na sorazmerno omejenem geografskem območju, ki je močno industrializiran in so vrednosti zelo verjetno višje, kot v preostalih delih Slovenije.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o ugotovljenih vrednostih svinca v krvi so prikazani v absolutnih številkah (geometrična sredina oziroma aritmetična sredina) in deležih.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki. Izračunani podatki so, kljub temu da so pridobljeni iz različnih držav, zelo natančni, saj so bili vsi vzorci analizirani v laboratorijih, ki sodelujejo v mednarodnih programih strokovne usposobljenosti.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (za države so zajeta različna časovna obdobja)
Prostorska primerljivost: 2 (zajetih je le nekaj evropskih držav, ponekod samo pokrajine)

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for Lead. Atlanta, GA. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2005.
 2. Akcijski načrt za okolje in zdravje otrok v Evropi (Children's Environment and Health Action Plan for Europe - CEHAPE (junij 2004).
 3. Cornelis C., Berghmans P., van Sprundel M., Van der Auwera J. Copyright Taylor & Francis Ltd. Oct 2006. Use of the IEUBK Model for Determination of Exposure Routes in View of Site Remediation. Human and Ecological Risk Assessment 2006; 12: 963–982.
 4. Hudopisk N. Prevalenčna študija obremenjenosti otrok Zgornje Mežiške doline s svincem in program zmanjševanja škode za zdravje otrok v Zgornji Mežiški dolini zaradi izpostavljenosti svincu, specialistično delo, 2009.
 5. Ivartnik M. in I. Eržen. Uporaba modela IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok pri raziskavah in sanaciji okolja v Zgornji Mežiški dolini. Zdravstveno Varstvo 2010; 49: 76-85.
 6. Jakubowski M. Development of a coherent approach to human monitoring in Europe, D 6.1-6.3 Utility and sensitivity of biomarkers, ESBIO 2006
 7. Lead Internatipnal programme on Chemical safety – Environmental Health Criteria, World Health Organisation Geneva 1995; 1 -180.
 8. Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2009.
 9. Licari L. Childrens health and environment Developing action plans, World Health Organisation, 2005.
 10. Markowitz M. Lead Poisoning, Pediatric in Review, Vol. 21, No. 10, October 2001.
  Lane WG, Kemper AR. American College of Preventive Medicine Practice Policy Statement. Screening for elevated blood lead levels in children. Am J Prev Med 2001 Jan; 20 (1):78-82.
 11. Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, Ur.l. RS 119/2007.
 12. O'Grady K. Lead Enwironmental Awareness and Detection, Canada, febr 2001.
 13. Praktične smernice za izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa za svinec, Ur.l.RS 9/2011
 14. Prpič- Majić D., Fugaš M., Souvent P., Sušnik J., Šarič M. Istraživanja olova, kadmija i cinka u dolini rijeke Meže. Zagreb: Inštitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 1998.
 15. Ribarič-Lasnik C., Eržen I., Kugonič N., Pokorny B., Končnik D., Svetina M., et al. Primerjalna študija onesnaženosti okolja v zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001: Končno poročilo. ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, 2002.
 16. SURS, 2007. Kemikalije v okolju.
 17. The European Environment and Health Information System (ENHIS), 2009. Levels of Lead in Children's Blood
 18. Von Lindern I., Spalinger S., Petroysan V., von Braun M. Assessing remedial effectiveness through the blood lead:soil/dust lead relationship at the Bunker Hill Superfund Site in the Silver Valley of Idaho. The Science of the Total Environment 2003; 303: 139–170.
 19. What Do Parents Need to Know to Protect Their Children?, Centers for Disesase Control, 2012. http://www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/blood_lead_levels.htm
 20. Kabata-Pendias A., Pendias H.Trace elements in Soil and Plants. Boca Raton, Florida, CRC Press: 1984.
 21. European Food Safety Authority (EFSA). Scientific opinion on lead in food. EFSA Journal, 2010; 8(4):1570 [147 pp.]