KAZALCI OKOLJA

Kazalec prikazuje število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v koledarskem letu. To so turistične znamenitosti z naravnimi lepotami po definiciji Statističnega urada Republike Slovenije in so vključene v redno spremljanje obiskanosti.


Grafi

Slika TU02-1: Letno število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v Sloveniji
Viri:

Obiskovalci pomembnejših turističnih znamenitosti, Rezultati raziskovanj, Statistični urad Republike Slovenije, 1996-2002; Obiskanost pomembnejših turističnih znamenitosti, igralnic, kopališč, galerij in muzejev ter dnevi poslovanja, Slovenija, Statistične informacije 21, Statistični urad Republike Slovenije 2004-2008

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Postojnska jama število (v 1000) 156 198 262 245 301 394 399 294 403 461
Škocjanske jame število (v 1000) 32 34 42 42 41 47 49 45 16 57
Slap Savica število (v 1000) 61 58 64 60 60 65 57 53 63 72
Blejski Vintgar število (v 1000) 34 30 33 40 27 44 38 32 43 45
Soline Sečovlje število (v 1000) 0 0 9 8 10 14 0 10 20 29
Jama Pekel število (v 1000) 22 21 20 18 21 19 16 14 16 15
Jama pod Predjamskim gradom število (v 1000) 0 0 1 4 5 7 6 7 12 14
Križna jama število (v 1000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jama Pivka in Črna jama število (v 1000) 0 0 0 2 2 2 3 2 3 3
Županova jama število (v 1000) 9 9 12 1 4 5 5 4 4 5
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Postojnska jama število (v 1000) 489 484 499 520 514 564
Škocjanske jame število (v 1000) 67 75 90 91 91 99
Slap Savica število (v 1000) 72 51 74 69 60 84
Blejski Vintgar število (v 1000) 44 60 66 75 75 82
Soline Sečovlje število (v 1000) 26 31 29 32 30 26
Jama Pekel število (v 1000) 14 16 15 14 15 14
Jama pod Predjamskim gradom število (v 1000) 14 11 9 10 9 8
Križna jama število (v 1000) 4 4 4 4 4 3
Jama Pivka in Črna jama število (v 1000) 3 3 3 3 2 3
Županova jama število (v 1000) 5 4 1 4 4 4

Cilji

Trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti.

Zavarovanje tistih območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti na katerih je treba zagotoviti številne in raznolike ukrepe, usmerjati ravnanja in nekatere dejavnosti (zlasti turizem in rekreacijo).


Kazalec prikazuje razvoj zanimanja turistov za izbrane naravne znamenitosti v Sloveniji. Obisk in število plačanih vstopnic za ogled je odvisen tudi od predstavitve in organiziranosti ogledov teh naravnih znamenitosti. Skupno število organiziranih obiskov se je od leta 1992 do 2007 skoraj potrojilo, povečalo se je tudi število objektov, ki so jih upravljavci pripravili za ogled turistom. Tako bi omogočili varno in vodeno doživljanje znamenitosti, hkrati pa jih zavarovali pred prevelikimi obremenitvami. To je pomembno zlasti pri občutljivih habitatih, kakršne so kraške jame. S podelitvijo koncesij upravljavcema Postojnske jame in Sečoveljskih solin leta 2002 je bil storjen tudi korak naprej pri uresničevanju Nacionalnega programa varstva okolja, ki napoveduje uveljavitev izdajanja koncesij za turistično rabo naravnih virov.

Leta 2005 je vstopnico za ogled naravnih znamenitosti v Sloveniji plačalo 822 tisoč ljudi, v letu 2006 nekoliko manj, leta 2007 pa se je prodaja vstopnic zopet povečala in sicer na 887 prodanih vstopnic. Daleč najbolj obiskana naravna znamenitost je že vsa leta Postojnska jama.


Metodologija

Vir podatkov so objave v publikacijah Rezultati raziskovanj in Statistične informacije 21 Statističnega urada Republike Slovenije. Podatki so zbrani s poročili o obiskovalcih turističnih znamenitosti, igralnic in kopališč, ki jih Statističnemu uradu pošiljajo upravljavci turističnih objektov glede na število prodanih vstopnic.

Obiskovalci pomembnejših turističnih znamenitosti, Rezultati raziskovanj 661/1996, 681/1997, 708/1998, 736/1999, 738/2000, 745/2001, 771/2002, 787/2002, Statistični urad Republike Slovenije; Obiskanost pomembnejših turističnih znamenitosti, igralnic, kopališč, galerij in muzejev ter dnevi poslovanja, Slovenija, Statistične informacije 21, 148/2004, 73/2005, 47/2006, 25/2007, 16/2008

Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur. l. RS, št. 77/2002)

Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline
(Ur. l. RS, št. 11/2002)