KAZALCI OKOLJA

Dejanska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2005−2018

Chart type
Column
Title position
Outside
Legend position
Bottom
Table data
Solarna energija Les in lesna biomasa Ostali obnovljivi viri Vetrna energija Hidroelektrane (brez ČHE)
2005 0,04 81,56 32,17 0 3460,97
2006 0,14 75,53 34,72 0 3590,92
2007 0,43 62,75 48,16 0 3265,98
2008 0,74 232,41 55,91 0 4017,86
2009 3,97 119,62 68,83 0 4712,76
2010 12,86 119,53 97,35 0 4511,45
2011 65,70 125,14 126,62 0 3559,22
2012 162,81 114,18 153,11 0 3892,79
2013 215 118,68 140,95 4 4923
2014 257 124,81 129,75 4 6366
2015 274 131,28 132,30 6 4091
2016 267 136,73 142,14 6 4782
2017 283,87 154,83 130,11 5,72 4140,92
2018 255 146 119 6 4893
Add data
Labels rotation
Axis type
Linear
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
Use new axis
FALSE
Chart type
Line
Chart colors
#ff9100
#827717
#00aab3
#f26166
#2979ff
Chart title color
#333333
Chart title font weight
Bold
Chart title font style
Normal
Chart title font size
24
Chart font
'Open Sans', Ariel, san-sarif
Chart font size
12px
Show tooltips
TRUE
Show data labels
FALSE
Show legend
TRUE
Legend title font weight
Bold
Legend title font style
Normal
Legend font size
12px
Horizontal axis type
Linear
Vertical axis type
Linear
Axis Title
Proizvodnja električne energije iz OVE (dejanska HE) [GWh]
Axis title color
#484849
Axis title color
#000000
Title font weight
Normal
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Title font style
Normal
Title font size
12px
Title font size
12px
Labels Color
#484849
Labels color
#484848
Labels font weight
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
Labels font style
Normal
Labels font size
12px
Labels font size
12px
Labels rotation
Labels rotation
Grid line color
#d0d2d3
Grid line color
#d0d2d3
Base line color
#333333
Base line color
#333333
Minor grid line color
#d0d2d3
Minor grid line color
#d0d2d3
Legend font style
Normal
Legend title font size
12px
Legend font weight
Normal
Decimal count
2
Stacking
TRUE
Override table data