KAZALCI OKOLJA

Primerjava proizvodnje električne energije iz OVE z upoštevanjem dejanske in normalizirane proizvodnje hidroelektrarn v obdobju 2005−2018

Chart type
Line
Title position
Outside
Legend position
Bottom
Table data
Proizvodnja električne energije iz OVE (z dejansko proizvodnjo HE) Proizvodnja električne energije iz OVE (z normalizirano proizvodnjo HE)
2005 3574,72 4238,55
2006 3701,32 4279,53
2007 3379,56 4229,94
2008 4306,92 4434,43
2009 4906,84 4504,36
2010 4747,98 4551,60
2011 3879,37 4514,79
2012 4329,26 4589,67
2013 5108,28 4803,66
2014 6608,26 4894,55
2015 4350,92 4833,41
2016 5056,06 4823,90
2017 4443,41 5038,54
2018 5230,26 5055,28
Add data
Labels rotation
Axis type
Linear
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
Use new axis
FALSE
Chart type
Line
Chart colors
#00b0ff
#651fff
Chart title color
#333333
Chart title font weight
Bold
Chart title font style
Normal
Chart title font size
24
Chart font
'Open Sans', Ariel, san-sarif
Chart font size
12px
Show tooltips
TRUE
Show data labels
FALSE
Show legend
TRUE
Legend title font weight
Bold
Legend title font style
Normal
Legend font size
12px
Horizontal axis type
Linear
Vertical axis type
Linear
Axis Title
Proizvodnja električne energije iz OVE [GWh]
Axis title color
#484849
Axis title color
#000000
Title font weight
Normal
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Title font style
Normal
Title font size
12px
Title font size
12px
Labels Color
#484849
Labels color
#484848
Labels font weight
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
Labels font style
Normal
Labels font size
12px
Labels font size
12px
Labels rotation
Labels rotation
Grid line color
#d0d2d3
Grid line color
#d0d2d3
Base line color
#333333
Base line color
#333333
Minor grid line color
#d0d2d3
Minor grid line color
#d0d2d3
Legend font style
Normal
Legend title font size
12px
Legend font weight
Normal
Decimal count
2
Stacking
FALSE
Override table data