KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Uvajanje novih tehnologij, z namenom zmanjševanja izpustov iz prometa, se je v zadnjem obdobju (2011-2020), tako v Sloveniji kot tudi v evropskih državah, močno povečalo med vsemi kategorijami vozil. Nove tehnologije se najhitreje uvajajo pri avtomobilih na dizelski pogon. Uvajanje novih tehnologij ter doseganje EURO standardov je v Sloveniji in v evropskih državah v najmanjši meri prisotno med mopedi in motocikli. V Sloveniji izstopa visok delež mestnih avtobusov ter težkih tovornih vozil, ki uporabljajo naprednejše, okolju prijaznejše tehnologije.

 


Kazalec prikazuje delež vozil, ki izpolnjujejo standarde EURO V, EURO IV, EURO III,  EURO II, EURO I, EEV (Energy Efficient Vehicle – energetsko učinkovito vozilo) oziroma standarde pred EURO standardi in vozila na konvencionalni pogon.

Standardi EURO V, EURO IV, EURO III,  EURO II, EURO I, EEV so opredeljeni v EU zakonodaji. Določajo najvišjo dovoljeno koncentracijo plinov (NOx-dušikovi oksidi, THC-Total Hydrocarbon/skupni ogljikovodiki, NHMC- Non-Methane Hydrocarbons/ogljikovodiki brez metana, CO-ogljikov oksid) in delcev v izpušnih plinih vozil. Podatki so prikazani po posameznih kategorijah  vozil (osebni avtomobili na dizelski pogon, osebni  avtomobili na bencinski pogon, osebni avtomobili na plin, lahka tovorna vozila na bencinski pogon, lahka tovorna vozila na dizelski pogon, težka tovorna vozila, mestni avtobusi, ostali avtobusi, mopedi in motocikli). Kategorije  vozil so definirane z direktivama 2001/116/EC  in 2002/24/EC.

Podatki za Slovenijo se nanašajo na leta 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020. Podatki oziroma ocenjen delež vozil, ki izpolnjujejo standarde EURO V, EURO IV, EURO III,  EURO II in EURO I ter standarde pred EURO standardi, za države članice EEA-30 (države EU-27, Norveška, Švica in Turčija), pa za leto 1995, 2005 in 2011.


Grafi

Slika PR21-1: Delež vozil, ki pripada posameznemu EURO standardu, glede na kategorijo in vrsto pogona, Slovenija, 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020
Viri:

Evidenci registriranih motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za notranje zadeve, 2021; Evidenca registriranih vozil - presek stanja, Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO), Ministrstvo za infrastrukturo, 2021 (15. 05. 2021)

Prikaži podatke
  Avtomobili na bencinski pogon Avtomobili na dizelski pogon Avtomobili na plin Lahka tovorna vozila na bencinski pogon Lahka tovorna vozila na dizelski pogon
1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020
pred Euro standardi/ konvencionalni pogon št. 89316 45808 20021 4143 11416 51119 31973 9449 1565 4229 1245 31 68 4 12 8773 1470 182 27 132 17108 9107 2292 332 869
Euro I št. 162132 209319 57708 4587 6250 5743 12380 7980 611 1178 0 0 54 3 7 3160 3788 350 40 77 4672 10870 3241 318 701
Euro II št. 0 252971 173489 23288 46136 0 38149 39792 5388 14084 0 0 256 24 47 0 7220 958 132 252 0 11436 5258 771 1720
Euro III št. 0 141531 129670 25767 97508 0 87699 119241 24822 89318 0 0 238 31 106 0 4686 1424 252 785 0 23544 15181 2772 8534
Euro IV št. 0 30781 204838 29706 151804 0 21509 201936 27369 133230 0 0 238 23 143 0 0 1631 350 938 0 0 23512 3906 14567
Euro V št. 0 0 68949 18005 100139 0 0 66485 23099 181887 0 0 0 5 2 0 0 516 106 542 0 0 11760 2930 16642
Euro VI št. / / / 2686 147690 / / / 2656 149921 / / / 1 7 / / / 49 1065 / / / 98 23366
Skupaj št. 251448 680410 654675 108182 560945 56862 191710 444883 85510 573847 1245 31 854 91 324 11933 17164 5061 956 3791 21780 54957 61244 11127 66399
pred Euro standardi/ konvencionalni pogon % 35,5 6,7 3,1 3,8296574 2,0 89,9 16,7 2,1 1,8301953 0,7 100 100 8 4,4 3,70 73,5 22,1 3,6 2,8 3,48 78,5 16,6 3,7 3 1,31
Euro I % 64,5 30,8 8,8 4,2400769 1,1 10,1 6,5 1,8 0,7145363 0,2 0 0 6,3 3,3 2,16 26,5 8,6 6,9 4,2 2,03 21,5 19,8 5,3 2,9 1,06
Euro II % 0 37,2 26,5 21,526687 8,2 0 19,9 8,9 6,3010174 2,5 0 0 30 26,373626 14,51 0 42,1 18,9 13,807531 6,65 0 20,8 8,6 6,9 2,59
Euro III % 0 20,8 19,8 23,818195 17,4 0 45,7 26,8 29,028184 15,6 0 0 27,9 34,065934 32,72 0 27,3 28,1 26,359833 20,71 0 42,8 24,8 24,9 12,85
Euro IV % 0 4,5 31,3 27,459282 27,1 0 11,2 45,4 32,006783 23,2 0 0 27,9 25,274725 44,14 0 0 32,2 36,6 24,74 0 0 38,4 35,1 21,94
Euro V % 0 0 10,5 16,643249 17,9 0 0 14,9 27,013215 31,7 0 0 8 5,4945055 0,62 0 0 10,2 11,1 14,30 0 0 19,2 26,332345 25,06
Euro VI % / / / 2,482853 26,3 / / / 3,1060695 26,1 / / / 1,0989011 2,16 / / / 5,1 28,09 / / / 0,8807405 35,19
Slika PR21-2: Delež vozil, ki pripada posameznemu Euro standardu, po kategorijah, Slovenija, 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020
Viri:

Evidenci registriranih motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za notranje zadeve, 2021; Evidenca registriranih vozil - presek stanja, Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO), Ministrstvo za infrastrukturo, 2021 (15. 05. 2021)

Opomba:

Podatki o deležu mopedov in motociklov, ki pripadajo posameznemu Euro standardu za leto 2015 niso dosegljivi.

Prikaži podatke
  Težka tovorna vozila Mestni avtobusi Ostali avtobusi Mopedi Motocikli
    1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020 1995 2005 2013 2015 2020
pred Euro standardi/ konvencionalni  pogon št. 20125 5401 1870 245 984 1221 236 22 4 6 991 293 22 2 7 1595 16345 12915 /   7005 6431 9047 /  
Euro I št. 2484 2299 967 182 601 76 78 40 3 1 190 221 40 4 2 0 8745 4838 /   0 7634 37373 /  
Euro II št. 0 6798 4649 687 2549 0 380 272 30 42 0 432 272 42 43 0 9551 24073 /   0 0 0 /  
Euro III št. 0 6288 5746 1069 4133 0 309 336 29 104 0 307 336 71 246 0 0 0 /   0 0 0 /  
Euro IV št. 0 0 7950 480 2222 0 0 243 5 92 0 0 243 46 210 / / / /   / / / /  
Euro V št. 0 0 5880 1696 6658 0 0 332 22 196 0 0 332 47 351 / / / /   / / / /  
Euro VI št.  / / / 678 18883 / / / 38 845 / / / 0 148 / / / /   / / / /  
EEV št. / / / 0 481 0 0 20 0 8 / / / 0 38 / / / /   / / / /  
Skupaj št. 22609 20786 27062 5037 36511 1297 1003 1263 131 1294 1181 1253 1243 212 1045 1595 34641 41826 7113 66884 7005 14065 46420 9132 73432
pred Euro standardi/ konvencionalni  pogon % 89 26 6,9 4,9 2,7 94,1 23,5 1,7 3,1 0,5 83,9 23,4 1,7 0,9 0,7 100 47,2 30,9 /   100 45,7 19,5 /  
Euro I % 11 11,1 3,6 3,6 1,6 5,9 7,8 3,1 2,3 0,1 16,1 17,6 3,2 1,9 0,2 0 25,2 11,6 /   0 54,3 80,5 /  
Euro II % 0 32,7 17,2 13,6 7,0 0 37,9 21,5 22,9 3,2 0 34,5 21,9 19,8 4,1 0 27,6 57,6 /   0 0 0 /  
Euro III % 0 30,3 21,2 21,2 11,3 0 30,8 26,6 22,1 8,0 0 24,5 27 33,5 23,5 0 0 0 /   0 0 0 /  
Euro IV % 0 0 29,4 9,5 6,1 0 0 19,2 3,8 7,1 0 0 19,5 21,7 20,1  /  / /    /  /  / /  
Euro V % 0 0 21,7 33,7 18,2 0 0 26,2 16,8 15,1 0 0 26,7 22,2 33,6  /  / /   /  
Euro VI % / / / 13 51,7 / / / 29 65,3 / / / 0 14,2 / / / /   / / / /  
EEV %  /  / 0 1,3 0 0 1,6 0 0,6 0 3,6  /  / /    /  /  / /  
Slika PR21-3: Ocenjen delež vozil, ki pripada posameznemu EURO standardu, glede na kategorijo vozil in vrsto pogona, v državah članicah EEA-30 (EU-27, Norveška, Švica, Turčija), 1995, 2005 in 2011
Viri:

Vehicle category split in technology classes, 1995-2011 from TREMOVE v3.3.1; cv: EEA, 2015 (15. 05. 2021)

Prikaži podatke
pred Euro standardi/ konvencionalni pogon [število] Euro I [število] Euro II [število] Euro III [število] Euro IV [število] Euro V [število] Skupaj [število] pred Euro standardi/ konvencionalni pogon [%] Euro I [%] Euro II [%] Euro III [%] Euro IV [%] Euro V [%]
1995-Avtomobili na bencinski pogon 104574551 45681870 103552 0 0 0 150359973 69,55 30,38 0,07 0 0 0
2005-Avtomobili na bencinski pogon 32548755 35877364 47908464 49226026 415701 0 165976310 19,61 21,62 28,86 29,66 0,25 0
2011-Avtomobili na bencinski pogon 14189595 18927258 34890613 42407674 21770752 26184684 158370576 8,96 11,95 22,03 26,78 13,75 16,53
2020-Avtomobili na bencinski pogon
1995-Avtomobili na dizelski pogon 15849128 9177307 0 0 0 0 25026436 63,33 36,67 0 0 0 0
2005-Avtomobili na dizelski pogon 4724729 7328051 15561242 33736121 217341 0 61567484 7,67 11,90 25,28 54,80 0,35 0
2011-Avtomobili na dizelski pogon 2025947 3231653 11142085 29760454 20829486 23576210 90565835 2,24 3,57 12,30 32,86 23,00 26,03
2020-Avtomobili na dizelski pogon
1995-Lahka tovorna vozila na bencinski pogon 6703578 199395 0 0 0 0 6902973 97,11 2,89 0 0 0 0
2005-Lahka tovorna vozila na bencinski pogon 3030222 774906 850174 1545071 0 0 6200374 48,87 12,50 13,71 24,92 0 0
2011-Lahka tovorna vozila na bencinski pogon 1810427 572101 552445 1820143 1220531 2223408 8199054 22,08 6,98 6,74 22,20 14,89 27,12
2020-Lahka tovorna vozila na bencinski pogon
1995-Lahka tovorna vozila na dizelski pogon 10679944 1091395 0 0 0 0 11771338 90,73 9,27 0 0 0 0
2005-Lahka tovorna vozila na dizelski pogon 4534759 2511998 6531200 8205218 0 0 21783175 20,82 11,53 29,98 37,67 0 0
2011-Lahka tovorna vozila na dizelski pogon 2213731 1100547 4237747 7976417 2460651 4029271 22018365 10,05 5,00 19,25 36,23 11,18 18,30
2020-Lahka tovorna vozila na dizelski pogon
Slika PR21-4: Ocenjen delež vozil, ki pripada posameznemu Euro standardu, po kategorijah vozil, v državah članicah EEA-30 (EU-27, Norveška, Švica, Turčija), 1995, 2005 in 2011
Viri:

Razdelitev kategorij vozil v tehnološke razrede, 1995–2011, TREMOVE v3.3.1; cv: EEA, 2015 (15. 05. 2021)

Prikaži podatke
pred Euro standardi/ konvencionalni pogon [število] Euro I [število] Euro II [število] Euro III [število] Euro IV [število] Euro V [število] Skupaj [število] pred Euro standardi/ konvencionalni pogon [%] Euro I [%] Euro II [%] Euro III [%] Euro IV [%] Euro V [%]
1995-Težka tovorna vozila 5265863 696871 7708 0 0 0 5970442 88,20 11,67 0,13 0 0 0
2005-Težka tovorna vozila 2122603 556201 2005167 2291879 590 236 6976677 30,42 7,97 28,74 32,85 0,01 0,00
2011-Težka tovorna vozila 1133330 289990 1195873 2278592 1732296 1306493 7936575 14,28 3,65 15,07 28,71 21,83 16,46
2020-Težka tovorna vozila
1995-Avtobusi 999814 77946 0 0 0 0 1077759 92,77 7,23 0 0 0 0
2005-Avtobusi 543257 95079 314171 430686 0 0 1383193 39,28 6,87 22,71 31,14 0 0
2011-Avtobusi 0 48195 519501 510501 181662 127444 1387304 0 3,47 37,45 36,80 13,09 9,19
2020-Avtobusi
1995-Mopedi 16310461 0 0 0 0 0 16310461 100 0 0 0 0 0
2005-Mopedi 8173438 3970973 4095697 0 0 0 16240108 50,33 24,45 25,22 0 0 0
2011-Mopedi 4957632 2308821 3015389 8306791 0 0 18588634 26,67 12,42 16,22 44,69 0 0
2020-Mopedi
1995-Motorcikli 11140931 0 0 0 0 0 11140931 100 0 0 0 0 0
2005-Motorcikli 8679954 4700042 4156929 0 0 0 17536924 49,50 26,80 23,70 0 0 0
2011--Motorcikli 4399415 3789110 3712672 7410916 0 0 19312113 22,78 19,62 19,22 38,37 0 0
2020--Motorcikli

Cilji

Skupni cilj Slovenije in EU je izboljšati starostno sestavo voznega parka in zamenjati stara vozila, ki bolj obremenjujejo okolje, z novejšimi in okolju prijaznejšimi. S tem namenom je EU uvedla zakonodajni okvir za zgornje mejne vrednosti izpustov iz izpušnih cevi vozil. Uvedeni so bili EURO standardi, ki urejajo in spodbujajo »uporabo« novih tehnologij za zmanjševanje izpustov iz prometa.

Vsak EURO standard ima posebej določene dovoljene vrednosti izpustov določenih plinov in delcev in sicer:

 • EURO I standard je bil sprejet leta 1993 z Direktivo 91/441/EEC.  Določa naslednje vrednosti izpustov: CO- 2.72g/km; HC+ NOx - 0.97 g/km; PM - 0.14 g/km (samo za vozila na dizelski pogon).
 • EURO II standard je v veljavo stopil leta 1996. Omejitve so določene z  direktivo 94/12/EC,  posebej za vozila na dizelski in bencinski pogon. Za vozila na bencinski pogon veljajo omejitve: CO - 2.2 g/km in HC (ogljikovodiki)+ NOx - 0.5 g/km. Za vozila na dizelski pogon pa veljajo omejitve: CO - 1.0 g/km; HC (ogljikovodiki)+ NOx - 0.7 g/km; PM - 0.08 g/km.
 • EURO III standard je določen z  Direktivo 98/69/EC. Za vozila na bencinski pogon uvaja omejitve: CO - 2.3 g/km; HC (ogljikovodiki) - 0.20 g/km; NOx - 0.15 g/km. Za vozila na dizelski pogon pa veljajo omejitve: CO - 0.64 g/km; HC (ogljikovodiki)+ NOx - 0.56 g/km; NOx - 0.50 g/km; PM - 0.05 g/km.
 • EURO IV standard je leta 2005 stopil v veljavo z isto direktivo kot Euro III. Za vozila na bencinski pogon določa omejitve: CO - 1.0 g/km; HC (ogljikovodiki) - 0.10 g/km; NOx - 0.08. Za vozila na dizelski pogon pa so bile omejitve sledeče: CO - 0.50 g/km; HC (ogljikovodiki)+ NOx - 0.30 g/km; NOx - 0.25 g/km; PM - 0.025 g/km.
 • EURO V je stopil v veljavo z Regulation 715/2007/EC. Ta za vozila na bencinski pogon določa omejitve: CO - 1.0 g/km; HC (ogljikovodiki) - 0.10 g/km; NOx - 0.06 g/km; PM - 0.005 g/km. Za vozila na dizelski pogon določa omejitve:CO - 0.50 g/km; HC (ogljikovodiki)+ NOx - 0.23 g/km; NOx - 0.18 g/km; PM - 0.005 g/km.
 • EURO VI je kot zadnji izmed obstoječih standardov v veljavo stopil leta 2014 z Uredbo (ES) št. 715/2007/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na izpuste iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (EURO 5 in EURO 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, ter njenimi dopolnitvami. Standard EURO VI določa mejne vrednosti izpustov za lahka potniška in gospodarska vozila (kategorije vozil M, N1 in N2). Za kategorijo vozil M na bencinski pogon so omejitve naslednje: CO – 1.9 g/km; HC (ogljikovodiki) – 0.10 g/km; NOx - 0.06 g/km; PM - 0.005 g/km. Za kategorijo vozil M na dizelski pogon pa omejitve znašajo: CO – 0.5 g/km; HC (ogljikovodiki)+ NOx – 0.17 g/km; NOx - 0.08 g/km; PM - 0.005 g/km.
 • Dodatno je v veljavi tudi neobvezen standard EEV (Energy Efficient Vehicle), ki je namenjen avtobusom v mestih. Določa naslednje omejitve: NOx – 2g/kWh; PM - 0.002 g/kWh.

Z vidika doseganja ciljev v okviru zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, določenih na ravni EU, so bili sprejeti tudi drugi zakonodajni ukrepi in določila za zmanjševanje izpustov iz prometa in s tem tudi toplogrednih plinov. Do leta 2020 naj bi tako v Evropi zmanjšali izpuste TGP za vsaj 20% glede na izhodiščno leto (1990), do leta 2050 pa za vsaj 60% (glede na leto 1990). Doseganje teh ciljev je urejala Uredba št. 443/2009, ki določa, da naj bi vsak proizvajalec dosegel 130g/km povprečnih izpustov CO2 pri vseh proizvedenih vozilih, registriranih v EU do leta 2015; do leta 2020 pa vrednost 95 g/km povprečne vrednosti izpustov CO2 (EEA, 2016).

Evropski zeleni dogovor  (COM(2019) 640 final) določa nov, bolj ambiciozen cilj ogljične nevtralnosti EU do leta 2050. Tak cilj zahteva razogljičenje vseh sektorjev. V predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti (COM(2020) 80 final), je Evropska komisija predlagala zaostritev ciljev za zmanjšanje izpustov TGP za 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, kar je Evropski svet sprejel konec leta 2020.

Decembra 2020 je Evropska komisija objavila Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost (COM(2020) 789 final), s katerim predstavlja vizijo, ki bo zagotovila da bo prometni sistem EU dosegel zeleno preobrazbo. Prometni sektor prispeva skoraj četrtino evropskih izpustov TGP. Poleg tega je to sektor, v katerem je razogljičenje še posebej zahtevno, saj od leta 1990 ni uspel podobnega zmanjšanja izpustov, kot drugi sektorji.

Scenariji, ki podpirajo strategijo, kažejo, da lahko kombinacija ukrepov politike, določenih v tej strategiji, z ustrezno ravnjo ambicioznosti ustvari 90-odstotno zmanjšanje izpustov prometnega sektorja do leta 2050. Navedeni so različni mejniki doseganja ciljev trajnostne, pametne in odporne mobilnosti:

Do leta 2030:

 • na evropskih cestah bo najmanj 30 milijonov vozil brez izpustov,
 • 100 evropskih mest bo podnebno nevtralnih,
 • promet na železniških povezavah za visoke hitrosti se bo podvojil,
 • načrtovana kolektivna potovanja na razdalji do 500 km v EU bi morala biti ogljično nevtralna,
 • avtomatizirana mobilnost se bo uporabljala v velikem obsegu,
 • plovila brez izpustov bodo pripravljena za trg;

Do leta 2035:

 • veliki zrakoplovi brez izpustov bodo pripravljeni za trg;

Do leta 2050:

 • skoraj vsi avtomobili, kombinirana vozila, avtobusi in nova težka vozila bodo brez izpustov,
 • železniški tovorni promet de bo podvojil,
 • promet na železniških povezavah za visoke hitrosti se bo potrojil,
 • multimodalno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T), opremljeno za trajnosten in pameten promet s povezljivostjo za visoke hitrosti, bo delovalo v celotnem omrežju.

Uvajanje novih tehnologij lahko spremljamo z doseganjem EURO standardov, ki jih določa Evropska zakonodaja.  Prvi standard je bil sprejet že leta 1970, standardi EURO pa so v veljavi od leta 1993, ko je bil sprejet standard EURO I. Kljub temu, da je od sprejetja tega standarda preteklo že več kot 20 let, standarda še vedno ne dosegajo vsa vozila voznega parka. Zadnji standard, EURO VI, je bil sprejet leta 2014. Delež vozil, ki dosegajo posamezen EURO standard je odvisen od tipa oziroma kategorije vozila.

V Sloveniji je bil v letu 2013 največji delež vozil, ki dosegajo standard EURO V pri avtobusih, saj ga je dosegalo 27% vozil, medtem, ko je bil leta 2015 največji delež vozil, ki so dosegala omenjeni standard pri težkih tovornih vozilih (34% vozil). Za večino kategorij vozil je za leto 2015 v primerjavi z letom 2013 značilen porast deleža vozil, ki pripadajo standardu EURO V. Za kategorije vozil, kot so mestni avtobusi in težka tovorna vozila, je v primerjavi z ostalimi kategorijami vozil, značilen tudi visok delež vozil, ki dosegajo standard EURO VI. Največji delež vozil, ki dosegajo standard EURO VI je bil v letu 2015 pri mestnih avtobusih, saj ga je dosegalo 29% tovrstnih vozil, medtem, ko je omenjen standard med težkimi tovornimi vozili dosegalo le 13% vozil. Leta 2020 je bilo med mestnimi avtobusi že 65% vozil, ki so dosegla ki dosegajo standard EURO V, med težkimi tovornimi vozili je bilo takih že več kot polovico vozil.

Delež avtomobilov na bencinski pogon, ki dosegajo standard EURO V, se je iz 11% v letu 2013 povečal na 17% v letu 2015 ter na 18% leta 2020. V zadnjem obdobju se je bistveno okrepil tudi delež vozil na bencinski pogon, ki dosegajo– leta 2020 je znašal že 26%. Delež avtomobilov na dizelski pogon, ki dosegajo standard EURO V, je iz 15 % leta 2013, narasel na 27% leta 2015 ter na 32% leta 2020. V tej skupini vozil je delež  standarda EURO VI leta 2020 znašal 26%.

Pri lahkih tovornih vozil na bencinski pogon je delež vozil standarda EURO V rasel iz 10% leta 2013 na 11% leta 2015 ter 14% leta 2020. Delež te skupine vozil s standardom EURO VI je leta 2020 znašal že 28%, pri lahkih tovornih vozil na dizelski pogon pa 35% (EURO V pa 25%).

V Sloveniji je največji delež vozil, ki ne dosegajo niti standarda EURO I pri mopedih, saj ga 2013 ni dosegalo kar 31% vozil. Za ostale kategorije vozil je značilen razmeroma nizek delež vozil, ki ne dosegajo standarda EURO I, saj se je le-ta v letu 2020 gibal med okoli 0,5% (pri mestnih avtobusih) in 2,7% (pri težkih tovornih vozilih). 

V Sloveniji pri osebnih avtomobilih in lahkih tovornih vozilih so vozila na dizelski pogon v preteklosti dosegala višji standard kot vozila na bencinski pogon. V letu 2020 se je delež vozil z EURO VI med obema pogonskima skupinama izenačil. V splošnem zdaj osebna vozila dosegajo nižji standard od lahkih tovornih vozil, leta 2015 je bilo stanje obratno. 

Primerjava s stanjem in ocenami uvajanja novih tehnologij ter doseganjem EURO standardov med različnimi kategorijami vozil v letih 1995, 2005 in 2013 v Sloveniji ter v letih 1995, 2005 in 2011 v državah članicah EEA-30 (države EU-27, Norveška, Švica, Turčija) odraža naslednje značilnosti:

 • Za avtomobile na bencinski pogon je za leto 1995 v Sloveniji v primerjavi z državami članicami EEA-30, značilen razmeroma velik delež vozil, ki dosegajo standard EURO I, saj je bilo le-teh kar 65%, v primerjavi z državami članicami EEA-30, kjer je omenjen standard dosegalo le 30 % avtomobilov na bencinski pogon. Za razliko od avtomobilov na bencinski, pa so avtomobili na dizelski pogon v državah članicah EEA-30, v istem letu, v primerjavi s Slovenijo, standard EURO I dosegali v večjem deležu. Ta je znašal skoraj 37%, v Sloveniji pa le 10%. Uvajanje novih tehnologij ter doseganje EURO standardov med osebnimi avtomobili se je do leta 2011 oziroma do leta 2013, tako v Sloveniji kot tudi v evropskih državah, močno povečalo. Med evropskimi državami je v letu 2011 standard EURO V dosegalo približno 17% avtomobilov na bencinski in 26% avtomobilov na dizelski pogon, močno pa se je zmanjšal delež avtomobilov, ki so dosegali zgolj standard EURO I oziroma »pred EURO standarde«. V Sloveniji je bilo stanje v letu 2013 razmeroma podobno. Standard EURO V je dosegalo sicer nekoliko manj osebnih avtomobilov (t.j. 11% avtomobilov na bencinski in 15% avtomobilov na dizelski pogon), vendar pa je bil delež osebnih avtomobilov, ki so dosegali zgolj »pred EURO standarde« in standard EURO I (posebno pri osebnih avtomobilih na bencinski pogon) občutno manjši kot v evropskih državah leta 2011.
 • Večje razlike pri uvajanju novih tehnologij ter doseganju EURO standardov v letih 1995 in 2011 oziroma 2013, med evropskimi državami in Slovenijo kot pri osebnih avtomobilih, so značilne za lahka tovorna vozila. Leta 1995 je standard EURO I v Sloveniji dosegalo skoraj 27% lahkih tovornih vozil na bencinski in skoraj 22% lahkih tovornih vozil na dizelski pogon, med evropskimi državami pa je bil ta delež precej nižji. Standard EURO I je namreč dosegalo le 2,5% lahkih tovornih vozil na bencinski in 9% lahkih tovornih vozil na dizelski pogon. V letu 2011 je delež lahkih tovornih vozil, ki so dosegali standard EURO V v evropskih državah, močno presegel delež lahkih tovornih vozil, ki so dosegali omenjen standard leta 2013 v Sloveniji. Delež lahkih tovornih vozil na bencinski pogon, ki so dosegali standard EURO V v evropskih državah, je v letu 2011 znašal več kot 27%, v Sloveniji v letu 2013 pa nekaj več kot 10%. Med lahkimi tovornimi vozili na dizelski pogon, ki so dosegali omenjen standard v letu 2011 v evropskih državah in v letu 2013 v Sloveniji, so bile razlike manjše.
 • Uvajanje novih tehnologij ter doseganje EURO standardov v Sloveniji in evropskih državah, je bilo med leti 1995, 2005 in 2011 oziroma 2013, pri težkih tovornih vozilih razmeroma podobno. V letu 1995 je standard EURO I med omenjenimi vozili v Sloveniji dosegalo 11% vozil, v evropskih državah pa le nekaj več kot 11%. Leta 2011 je standard EURO V evropskih državah dosegalo skoraj 17% težkih tovornih vozil, leta 2013 v Sloveniji pa skoraj 22% tovrstnih vozil. Težka tovorna vozila so glede na obravnavane podatke v Sloveniji okolju nekoliko bolj prijazna kot tovrstna vozila v evropskih državah, saj je leta 2013 večji delež vozil skupno dosegalo standarde EURO IV, EURO III in EURO II v Sloveniji, kot leta 2011 v državah EEA-30.

Glede na obstoječe podatke v letih 1995, 2005 in 2011 oziroma 2013, lahko sklepamo, da je uvajanje novih tehnologij ter doseganje EURO standardov v Sloveniji in v evropskih državah v najmanjši meri prisotno med kategorijami vozil, ki vključujejo mopede in motocikle. Velik delež jih namreč tudi v letu 2011 oziroma v letu 2013, tako v Sloveniji kot v evropskih državah, ni dosegalo niti standarda EURO II, pač pa zlasti starejše standarde. Leta 2011 so v evropskih državah mopedi in motocikli večinoma dosegali standard EURO III ter standard EURO II. Standard EURO III je dosegalo skoraj 45% mopedov in skoraj 39% motociklov, standard EURO II pa 16% mopedov in 19% motociklov. V Sloveniji so tovrstna vozila v letu 2013 dosegala zgolj standarda EURO II in EURO I. Največji delež mopedov je v letu 2013 dosegal standard EURO II, in sicer skoraj 58%, največji delež motociklov pa standard EURO I (skoraj 61%). Pri tem je potrebno izpostaviti tudi, da je bil v omenjenem letu še vedno velik delež tovrstnih vozil, ki so dosegala zgolj »pred EURO standarde«, standardov V in IV pa tovrstna vozila, tako v evropskih državah kot tudi v Sloveniji, niso dosegala.

Pri vsem tem je potrebno upoštevati, da standardi za vozila na bencinski in dizelski pogon niso enaki, prav tako se razlikujejo standardi za osebne avtomobile in tovorna vozila. Da bi ugotovili, kakšen je dejanski vpliv na okolje pri starejših avtomobilih, pa bi potrebovali tudi podatek, koliko je bil avtomobil uporabljen/vožen. Pri večji uporabi vozila je njegov vpliv na okolje namreč večji, pri občasni uporabi pa je njegov vpliv manjši.

 

 


Metodologija

Cilji povzeti po: Direktivi 91/441/EEC, Direktivi 94/12/EC, Direktivi 98/69/EC, Direktivi  98/69/EC,  715/2007/EC

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 63. člena Zakona o motornih vozilih vodi računalniško evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil, ki vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na izdanem prometnem dovoljenju in registraciji, podatke o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, podatke o tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge podatke o vozilu, vključno z okoljevarstveno oznako, ki opredeljuje emisijski oziroma t.i. EURO standard vozila. Podatki o deležu vozil, ki pripadajo posameznemu EURO standardu glede na kategorijo in vrsto pogona so za območje Slovenije predstavljeni za leto 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020 na dan 31.12. Podatki se posodabljajo letno. Podatki za države članice EEA-30 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija (EU-27), Norveška, Švica, Turčija) so predstavljeni za leto 1995, 2005 in 2011.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki o deležu vozil, ki pripadajo določenemu EURO standardu so izračunani kot delež vozil v skupnem številu vozil. Podatki o deležu vozil, ki pripadajo določenemu EURO standardu, so prikazani po posameznih kategorijah  vozil (osebni avtomobili na dizelski pogon, osebni  avtomobili na bencinski pogon, osebni avtomobili na plin, lahka tovorna vozila na bencinski pogon, lahka tovorna vozila na dizelski pogon, težka tovorna vozila, avtobusi (mestni avtobusi, ostali avtobusi), mopedi in motocikli).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Delež vozil, ki pripada posameznemu EURO standardu, glede na kategorijo in vrsto pogona, Slovenija, 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020

 

Delež

Evidenci registriranih motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za notranje zadeve, 2021; Evidenca registriranih vozil - presek stanja, Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO), Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

 

1995, 2005, 2013, 2015 in 2020

Periodično

Temelji na občasnih študijah

15.5.2021

Da

Delež vozil, ki pripada posameznemu Euro standardu, po kategorijah, Slovenija, 1995, 2005, 2013, 2015 in 2020

 

Delež

1995, 2005, 2013, 2015 in 2020

Periodično

Temelji na občasnih študijah

15.5.2021

Da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 2,3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Delež vozil, ki pripada posameznemu EURO standardu v državah članicah EEA-30 (EU-27, Norveška, Švica, Turčija), je bil izračunan s pomočjo modela TREMOVE, ki ga je vzdrževal Generalni direktorat za okolje Evropske komisije do leta 2015. Novejši podatki zaradi opustitve vzdrževanja modela niso dostopni.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

TREMOVE je bil evropski model za presojo prometnih politik, zasnovan za preučevanje učinkov različnih prometnih in okoljskih politik na prometni sektor. Podajal je modelne ocene tehničnih in upravljavskih ukrepov in politik, kot so cestnine, cene javnega prevoza, emisijski standardi, subvencije za čistejše avtomobile, prenova voznega parka itd.

Model TREMOVE je podajal izračune za potniški in tovorni promet. Zajemal je vse kopenske, mestne in primestne načine prevoza - cestni, železniški, vodni in zračni promet. Izračuni so bili izdelani za obdobje 1995–2030.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Ocenjen delež vozil, ki pripada posameznemu EURO standardu, glede na kategorijo vozil in vrsto pogona, v državah članicah EEA-30 (EU-27, Norveška, Švica, Turčija), 1995, 2005 in 2011

 

Delež

Vehicle category split in technology classes, 1995-2011 from TREMOVE v3.3.1; cv: EEA, 2015

 

1995, 2005 in 2011

Temelji na občasnih študijah

Periodično

15.5.2021

Ocenjen delež vozil, ki pripada posameznemu Euro standardu, po kategorijah vozil, v državah članicah EEA-30 (EU-27, Norveška, Švica, Turčija), 1995, 2005 in 2011

Delež

1995, 2005 in 2011

Temelji na občasnih študijah

Periodično

15.5.2021

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

EEA, 2016. TERM 034 – Proportion of vehicle fleet meeting certain emission standards. Indicator fact sheet. European Environment Agency.