KAZALCI OKOLJA

Delež neskladnih vzorcev zaradi fekalne onesnaženosti (prisotnosti E. coli), po velikostnih razredih oskrbovalnih območij, 2004–2017 (redni preskusi)

Chart type
Column
Title position
Outside
Legend position
Bottom
Table data
Delež neskladnih vzorcev (%) MALA (50-1000) SREDNJA (1001-10.000) VELIKA (> 10.000)
2004 29 6,70 2,60
2005 28 5,80 1,70
2006 24,10 4,60 0,40
2007 24,50 5,30 2,10
2008 24,61 4,45 0,71
2009 19,34 4,27 1,19
2010 18,89 3,68 0,51
2011 16 1 0,80
2012 12,30 1,80 0,40
2013 8,60 1,33 0,44
2014 7,87 1,11 0,17
2015 5,80 1,10 0,20
2016 5,70 1,70 0,10
2017 5,39 0,61 0,10
Add data
Labels rotation
Axis type
Linear
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
ext_table_data
small (50-1000) medium (1001-10.000) big (>10.000)
2004 29 6,70 2,60
2005 28 5,80 1,70
2006 24,10 4,60 0,40
2007 24,50 5,30 2,10
2008 24,61 4,45 0,71
2009 19,34 4,27 1,19
2010 18,89 3,68 0,51
2011 16 1 0,80
2012 12,30 1,80 0,40
2013 8,60 1,33 0,44
2014 7,87 1,11 0,17
2015 5,80 1,10 0,20
2016 5,70 1,70 0,10
2017 5,39 0,61 0,10
Use new axis
FALSE
Chart type
Line
Hidden cols
1
Chart title color
#333333
Chart title font weight
Bold
Chart title font style
Normal
Chart title font size
24
Chart font
'Open Sans', Ariel, san-sarif
Chart font size
12px
Show tooltips
TRUE
Show data labels
FALSE
Show legend
TRUE
Legend title font weight
Bold
Legend title font style
Normal
Legend font size
12px
Horizontal axis type
Linear
Vertical axis type
Linear
Axis Title
Delež neskladnih vzorcev (%)
Axis title color
#484849
Axis title color
#000000
Title font weight
Normal
Title font weight
Normal
Title font style
Normal
Title font style
Normal
Title font size
12px
Title font size
12px
Labels Color
#484849
Labels color
#484848
Labels font weight
Normal
Labels font weight
Normal
Labels font style
Normal
Labels font style
Normal
Labels font size
12px
Labels font size
12px
Labels rotation
Labels rotation
Grid line color
#d0d2d3
Grid line color
#d0d2d3
Base line color
#333333
Base line color
#333333
Minor grid line color
#d0d2d3
Minor grid line color
#d0d2d3
Legend font style
Normal
Legend title font size
12px
Legend font weight
Normal
Stacking
FALSE
Sources archive

IVZ RS, 2005 - 2008; ZZV MB, 2009-2013; NLZOH, 2014-2018

Override table data