KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Good

Slovenija redno in kakovostno izpolnjuje svoje poročevalske obveznosti. Po merilih prednostnega toka podatkov (PDF) smo za poročila, poslana v zadnjih 6 letih dosegali med 94 in 96 odstotno skladnost s poročevalskimi zahtevami Evropske agencije za okolje.

Good

V Sloveniji število vzgojnih in izobraževalnih ustanov v programu Ekošola nenehno raste. V šolskem letu 2015/16 je tako v program vključenih 712 ustanov, kar predstavlja 35 % vseh šol in vrtcev v Sloveniji. Preko okoljskih projektov je bilo tako v sistem okoljske vzgoje vključenih več kot 132.000 slovenskih otrok in šolarjev ter 15.950 vzgojiteljev in učiteljev. V mednarodnem merilu je bilo v program Ekošola ob koncu šolskega leta 2014/15 vključenih več kot 45.000 ustanov, od katerih jih je več kot 16.000 pridobila tudi znak zelena zastava.

Neutral

Zaskrbljenost vprašanih zaradi okoljskih problemov je dokaj visoko izražena, vendar obstaja razkorak med deklarativnim izražanjem skrbi za varstvo okolja in njihovo dejansko prakso oziroma vedenjem v vsakdanjem življenju.