KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Good

V Sloveniji število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS in število podeljenih okoljskih marjetic narašča. Po številu podeljenih standardov ISO 14001 ter okoljskih marjetic sodi Slovenija v evropskem merilu nad povprečje EU-27. Nekoliko slabše je na področju EMAS, kjer se Slovenija v skupini držav EU-27 uvršča na sam rob.


TWITTER