[TP06]
Land cover and land use in water protection areas
Assessments published: [ 2014 ]
Key message
Barbara Lampič, Dina Vidan, Sandra Kavčič, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
(delno povzeto po kazalcu: Sušin J. Bergant J., 2011. KM23 Kmetijstvo na vodovarstvenih območjih, 2011)