KAZALCI OKOLJA

You are here

Key message
Neutral

In Slovenia, in 2021, drinking water monitoring (quality monitoring) was carried out for 94,6% of the population, at the point of use (user's tap) on drinking water supply systems, or in 873 supply zones that supplied 50 or more inhabitants and included 23 smaller supply areas, which also supplied public facilities, facilities for the production and distribution of foodstuffs. In the drinking water monitoring did not include 5,4% of the population of Slovenia, which supplies fewer than 50 persons e.g. individual supply providing, rainwater. Access to drinking water slightly improved in the period 2004-2021.


Charts

Figure ZD05-1: Proportion of the Slovenian population, included in the monitoring of drinking water quality, by size of the supply zone and inhabitants without monitoring, 2004–2021
Sources: 

Institute of Public health, 2005–2008; The Health Insurance Institute Maribor, 2009–2013; National Laboratory of Health, Environment and Food, 2014–2022; Statistical Office of RS, 2021

Chart note: 

The number of inhabitants involved in drinking water monitoring is estimated in some places and may also change during the year.

Show data

No control[%]

> 100.001[%]

50.001-100.001[%]

20.001-50.001[%]

10.001-20.001[%]

5.001-10.001[%]

1.001-5.001[%]

501-1.001[%]

50-501[%]

2004

7.86

6.86

14.62

21.61

15.23

11.90

12.89

3.03

5.99

2005

8.33

6.85

14.59

20.17

16.72

11.67

12.47

3.17

6.03

2006

8.09

6.82

14.54

21.49

16.13

11.45

12.56

3.18

5.75

2007

8.64

6.78

11.93

23.84

16.54

10.92

12.36

3.25

5.73

2008

10.14

5.17

14.86

18.46

18.25

11.69

12.29

3.62

5.53

2009

11.28

5.12

17.32

15.87

18.69

11.12

11.59

3.62

5.39

2010

11.02

5.10

17.26

15.82

19.36

10.67

11.78

3.87

5.11

2011

10.62

5.10

19.81

12.01

14.96

17.48

11.30

3.70

5.03

2012

7.33

5.77

17.39

15.62

22.12

10.73

12.34

3.82

4.87

2013

7.20

5.77

17.37

15.73

22.09

10.84

12.56

3.61

4.83

2014

9.30

5.97

13.76

21.10

18.56

10.61

12.47

3.51

4.72

2015

6.48

5.84

13.75

22.31

19.62

11.00

12.57

3.60

4.82

2016

5.55

6.02

13.79

23.87

20.00

10.30

12.20

3.51

4.76

2017

5.78

6.01

13.75

24.04

20.00

9.96

12.19

3.26

4.81

2018

5.83

6.03

13.09

23.47

21.61

10.27

11.81

3.17

4.71

2019

6.83

5.98

12.98

22.29

22.40

9.85

11.93

3.11

4.62

2020

5.80

7.40

13.20

19.70

23.80

10

12.40

3.10

4.60

2021

5.36

7.50

13.40

20.30

23.50

9.50

12.60

3.10

4.70

Figure ZD05-2: Number of supply zones, by size classes according to the number of inhabitants they supply, 2004-2021
Sources: 

Institute of Public health, 2005–2008; The Health Insurance Institute Maribor, 2009–2013; National Laboratory of Health, Environment and Food, 2014–2022

Chart note: 

*The size of the supply area of ​​50-500 inhabitants also included 23 smaller supply areas (0-49 inhabitants), which supplied public facilities, facilities for the production and distribution of foodstuffs.

Show data

> 100.001

50.001-100.001

20.001-50.001

10.001-20.001

5.001-10.001

1.001-5.001

501-1.001

50-501*

2004

977

1

4

15

22

32

112

85

706

2005

995

1

4

14

24

32

109

90

721

2006

968

1

4

15

23

32

111

90

692

2007

974

1

3

16

24

31

111

91

697

2008

984

1

4

13

26

33

110

102

695

2009

973

1

5

12

27

33

105

102

688

2010

968

1

5

12

28

32

108

113

669

2011

931

1

5

11

28

33

111

108

634

2012

903

1

5

11

31

32

115

111

597

2013

886

1

5

11

31

32

118

105

583

2014

844

1

4

16

27

31

119

102

544

2015

877

1

4

17

29

32

120

105

569

2016

870

1

4

18

30

30

114

101

572

2017

866

1

4

18

30

29

114

94

576

2018

858

1

4

17

32

30

111

92

571

2019

858

1

4

16

33

29

111

91

573

2020

867

1

4

14

35

29

112

92

580

2021

873

1

4

15

35

28

115

91

584

Figure ZD05-3: Number of supply zones, by size classes according to the number of inhabitants they supply, 2021
Sources: 

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Chart note: 

The number of inhabitants involved in drinking water monitoring is estimated in some supply zones.

Show data

No control [%]

Large (> 10.000) [%]

Medium (1.001-10.000) [%]

Small (50-1.000) [%]

Gorenjska

6.40

56.80

27.50

9.20

Goriška

8.30

46.60

28.10

17

SE Slovenia

4

55

33.60

7.50

Koroška

25

0

60.30

14.70

Obalno-kraška

7

91.50

0

1.50

Osrednjeslovenska

0

84

11

5

Podravska

7.70

69.10

20.40

2.80

Pomurska

6.20

66.90

21.40

5.60

Posavska

8.90

41.90

29.60

19.70

Prim.-notranjska

0.50

56.50

35.50

7.50

Savinjska

8.30

60.60

22.50

8.60

Zasavska

1.10

20

51.40

27.50

Slovenia

5.40

64.70

22.20

7.80

Figure ZD05-4: Proportion of supply zones by type of source water, 2021
Sources: 

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Chart note: 

 

Explanation of the legend: - "Groundwater": underground water sources without the influence of surface water; - "Surface water": surface water sources and underground water sources that are influenced by surface and surface water, e.g. karst water resources; - "Mixed": groundwater springs with surface inflow; - "Unspecified": no data.

Show data
  ŠTEVILO OSKRBOVALNIH OBMOČIJ %
  NUMBER OF SUPPLY ZONES %
Mixed 19 2,2
Undefined 15 1,7
Groundwater 439 50,3
Surface water 400 45,8
TOTAL 873 100

 

Figure ZD05-5: Number and proportion of population supplied by type of raw water, 2021
Sources: 

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Chart note: 

Explanation of the legend: - "Groundwater": underground water sources without the influence of surface water; - "Surface": surface water sources and underground water sources that are influenced by surface and surface water, e.g. karst water resources; - "Mixed": groundwater springs with surface inflow; - "Unspecified": no data.

Show data
  ŠTEVILO PREBIVALCEV %
  NUMBER OF PEOPLE %
Mixed 11.456 0,6
Undefined 3482 0,2
Groundwater 1.274.204 63,9
Surface water 704.868 35,3
TOTAL 1.994.010 100

 


Other sources and literature

 1. CEHAPE (2004). Children’s Environment and Health Action Plan for Europe. Declaration. Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, 23–25 June 2004. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004.
 2. Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption; Official Journal of the European Union L260/6.
 3. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, 1998, L330:32–54.
 4. Directive (EU) 2020/2184 of the Eeuropean Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, 2020, L 435/15.
 5. IVZ (2005). Hočevar Grom A et al. Monitoring pitne vode 2004: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ljubljana, maj 2005.
 6. IVZ (2006). Hočevar Grom A. et al. Monitoring pitne vode 2005: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, maj 2006.
 7. IVZ (2007). Petrovič A. et al Monitoring pitne vode 2006: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ljubljana, maj 2007.
 8. IVZ (2008). K. Bitenc, I. Gale, A. Petrovič. Monitoring pitne vode 2007. Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, julij 2008.
 9. NIJZ (2014). <Pogosta vprašanja o pitni vodi. 4. Voda in onesnaženja. Dostopno 12. 10. 2020 na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/pogosta_vprasanja_o_pitni_vodi.pdf.
 10. NLZOH (2014). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2014. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2013, NLZOH.
 11. NLZOH (2015). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2015. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2014, NLZOH.
 12. NLZOH (2016). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 20016. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2015, NLZOH.
 13. NLZOH (2017). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2017. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2016, NLZOH.
 14. NLZOH (2018). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2018. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2017, NLZOH.
 15. NLZOH (2019). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2019. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2018, NLZOH.
 16. NLZOH (2020). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2020. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2019, NLZOH.
 17. NLZOH (2022). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2022. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2021, NLZOH.
 18. Operativni program oskrbe s pitno vodo (Vlada RS; EVA: 2005-2511-0029), z dne 24. 8. 2006.
 19. Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
 20. Program monitoringa pitne vode. Inštitut za varovanje zdravja RS do leta 2007, v letih 2008–2013 ZZV Maribor, v letih 2014–2019 NLZOH.
 21. Strategija Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020. Sprejela Vlada Republike Slovenije, s sklepom št. 02401-13/2010/5, z dne 1. 12. 2011.
 22. SURS - Statistični urad RS (2021). Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno.
 23. ZZV MB (2009). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2009. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2008, ZZV Maribor.
 24. ZZV MB (2010). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2010. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2009, ZZV Maribor.
 25. ZZV MB (2011). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2011. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2010, ZZV Maribor.
 26. ZZV MB (2012). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2012. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2011, ZZV Maribor.
 27. ZZV MB (2013). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2013. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2012, ZZV Maribor.