KAZALCI OKOLJA

Key message
Neutral

Water consumption in Slovenia represents a relatively small proportion of the annual gross water outflow from the country. In 2019, the annual WEI+ index was around 3%, and same 3% compared to the periodic average of water availability. The Long-term Annual Average Water Exploitation Index shows a slight decrease, but the trend is not statistically significant.


Indeks izkoriščanja vode WEI (angleško: WEI – Water Exploitation Index) se uporablja za primerjavo letnih količin vse porabljene vode s povprečjem dolgoletnega obdobja. Uvedla ga je Evropska agencija za okolje (EEA). WEI kaže na porabo površinske in podzemne vode v primerjavi s povprečjem bruto iztoka iz države v dolgoletnem obdobju (osnovni WEI indeks) oziroma v primerjavi z bruto iztokom v posameznem letu (letni WEI+ indeks).

Podatki o porabi vode so pridobljeni iz popisov Statističnega urada RS brez upoštevanja količine vode, ki jo v Sloveniji »uporabljamo« za proizvodnjo elektrike iz vodne energije. Zajema le porabo vode za javno oskrbo prebivalstva, industrijske zajeme, namakanje ter vodo, ki se porablja v delovnih procesih termoelektrarn in nuklearne elektrarne.

Podatki o skupnem (bruto) iztoku iz države se črpajo iz letne vodne bilance Agencije RS za okolje na osnovi podatkov pretokov rek. Za oceno količinske ranljivosti posameznih povodij bo v prihodnje potrebna tudi analiza mesečnega indeksa WEI, ki bo temeljil na podatkih mesečne vodne bilance mGROWA-SI.


Charts

Figure VD01-1: Water Exploitation Index, Slovenia, 2002-2019
Sources:

Slovenia - WISE SoE Water Quanitiy, Slovenian Environment Agency and Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2020 (1. 04. 2020)

Show data
annual water exploitation index (WEI+)[%] basic water explotation index (WEI)[%]
2002 3.33 2.80
2003 4.37 2.64
2004 3.02 3.07
2005 3.24 2.88
2006 3.40 2.83
2007 3.97 2.91
2008 4.04 3.75
2009 3.22 3.53
2010 2.85 3.30
2011 4.08 2.80
2012 3.11 2.93
2013 2.37 2.79
2014 2.09 3.05
2015 3.57 2.80
2016 2.74 2.76
2017 3.23 2.90
2018 2.98 2.99
2019 3.01 2.94
Figure VD01-2: Water Exploitation Index (WEI+), selected EU countries, 2017
Sources:

Slovenia - WISE SoE Water Quanitiy, Slovenian Environment Agency and Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2020 (1. 04. 2020)

Show data
annual water exploitation index (WEI+)[%]
Belgium 7.30
Switzerland 1.90
Cyprus 70.30
Germany 5.50
Denmark 1.50
Spain 23.70
Italy 15.60
Malta 18.50
Slovenia 2.90

Methodology

Date of data source summarization

Related indicators