29.03.2023

Ukrepi za učinkovito rabo energije v stavbah so del celovitih dejavnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, blaženje podnebnih sprememb, razogljičenje stavbnega fonda in učinkovito rabo virov. Osnovni korak k izboljšanju toplotnih lastnosti stavbe in doseganju omenjenih ciljev je dobra toplotna zaščita stavbnega ovoja. Z njo dosežemo večplastne učinke, ki jih vrednotimo z različnimi kazalniki.

Fact
29.03.2023

Organizacija Global Footprint Network (GFN) vsako leto izračuna datum, do katerega na globalni ravni porabimo vse naravne vire, ki so na voljo za tisto leto. Ta dan ekološkega dolga se vztrajno pomika proti pomladi – Slovenija živi »na puf« že od 18. aprila, svet pa od 28. julija.