KAZALCI OKOLJA

Key message
Bad

Precipitation is highly variable in space and time, even more than temperature (storms and hail). In the last two decades, Slovenia is observing catastrophic droughts and abundant precipitation resulting in floods, sometimes drought and floods occur even within the same year. The maximum snow cover depth and the depth of fresh snow decreased in the period 1961-2022.


Charts

Figure PP10-1: Maximum snow cover depth (cm) in Slovenia in the period 1961-2022
Sources:

ARSO Meteorological Data Archive, Slovenian Environment Agency, 2023

Show data
Kredarica[cm] Rateče[cm] Murska Sobota[cm] Novo mesto[cm] Ljubljana[cm] Portorož[cm]
1961 318 82 10 22 41 9
1962 335 95 43 42 21 0
1963 304 125 53 59 54 0
1964 282 96 22 52 42 0
1965 391 178 23 30 39 0
1966 270 68 23 37 37 0
1967 348 110 23 57 40 0
1968 362 101 14 20 49 0
1969 392 181 50 103 95 3
1970 450 166 30 34 45 0
1971 299 107 28 51 53 0
1972 411 100 24 35 49 0
1973 405 118 17 37 12 0
1974 360 85 3 20 11 0
1975 560 135 3 7 14 0
1976 300 112 31 52 69 0
1977 690 104 18 21 28 3
1978 587 190 23 28 35 0
1979 630 102 17 27 20 7
1980 420 106 31 40 30 0
1981 280 118 38 37 31 0
1982 350 92 11 19 14 0
1983 390 82 42 50 67 1
1984 500 173 25 54 47 8
1985 495 90 24 45 55 0
1986 490 113 61 50 46 11
1987 405 114 44 43 89 8
1988 425 75 12 20 15 0
1989 220 17 0 4 1 0
1990 310 71 10 9 7 0
1991 440 110 20 22 21 0
1992 380 42 4 32 20 0
1993 205 73 35 40 18 0
1994 370 75 30 62 32 0
1995 380 71 30 44 30 0
1996 325 98 33 52 35 0
1997 250 58 27 25 39 0
1998 315 26 16 25 21 0
1999 385 119 31 65 56 0
2000 325 40 7 17 11 0
2001 700 38 21 16 14 0
2002 195 14 8 19 21 0
2003 240 45 27 52 26 3
2004 465 125 18 42 41 0
2005 245 107 46 37 40 7
2006 495 124 37 24 32 0
2007 300 82 9 28 19 0
2008 435 128 5 11 17 0
2009 560 163 11 24 23 1
2010 450 79 27 50 48 8
2011 395 27 3 6 3 0
2012 240 28 14 44 27 11
2013 475 115 40 65 53 8
2014 560 120 14 30 26 0
2015 245 40 8 49 28 0
2016 435 68 9 27 17 0
2017 340 37 7 20 15 0
2018 560 85 17 51 27 0
2019 385 46 2 10 9 0
2020 350 95 2 14 17 0
2021 520 135 10 13 20 0
2022 245 75 1 10 6 0
Figure PP10-2: Trends in maximum snow cover depth (cm) and in depth of fresh snow in Slovenia in the period from 1961/1962 to 2010/2011
Sources:

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011: Značilnosti podnebja v Sloveniji, 2017

Figure PP10-3: Trends in maximum daily precipitation in Slovenia, 1961–2011
Sources:

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011: Značilnosti podnebja v Sloveniji, 2017

Figure PP10-4: Timeline of change in snow water equivalent at two altitudes in Slovenia over the 21st century
Sources:

Kazalniki snežnih razmer (interno poročilo ARSO), 2019

Figure PP10-5: Projected trends in maximum daily precipitation in Slovenia for the period 1981-2100
Sources:

Assessment of climate changes in Slovenia by the end of the 21st century, 2018

Note:

Black dots indicate cells with a reliable trend, red dots cells with an unreliable trend. The trend is not significant in other cells (detected changes are smaller than the natural variability).

Figure PP10-6: Projected changes in annual snowfall days in Europe
Sources:

European Environment Agency, Indicators, 2016

Note:

The figure shows projected changes in the number of days with snow between the periods 1971-2000 and 2041-2070. Left figure shows snowfall over 1cm, the right snowfall over 10 cm. In Slovenia, it is expected to reduce the number of days with snow at least 1 cm from 1 to 5 days and sometimes up to 10 days. For heavier snowfall over 10 cm per day, for the most part of the country is not expected to change significantly.

Figure PP10-7: Projected changes in heavy precipitation in winter and summer in Europe 
Sources:

European Environment Agency, Indicators, 2016

Note:

The figure show change in heavy rainfall (in percent) between the periods 1971-2000 and 2071-2100 in the adverse scenario of rising greenhouse gases. On the left are the changes in the winter period and on the right changes in the summer period. In summer, figure shows a small increase in the northeast of Slovenia and in winter significant increase throughout the country.


Methodology

Date of data source summarization
Other sources and literature

  1. Agencija RS za okolje, Naše okolje, mesečni bilten ARSO.
  2. Agencija RS za okolje, Izredni dogodki (19.6.2023).
  3. Evropska agencija za okolje, Indikatorji, Snow cover (CLIM 008)(10. 3. 2016).
  4. Evropska agencija za okolje, Indikatorji, Precipitation extremes (CLIM 004).
  5. Svetovna meteorološka organizacija, 2021. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2020.
  6. Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Uradni list RS, št. 60/17)
  7. Agencija RS za okolje, 2018. Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Ljubljana, november 2018.
  8. Uprava za zaščito in reševanje, SPIN (19.6.2023).