KAZALCI OKOLJA


Charts

Figure MR02-1: Annual average sea level on Koper measuring station
Sources:

Slovenian Environment Agency, 2012

Show data
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
annual average level cm 218 216 213 219 211 217 220 214 215 214
maximal annual level cm 238 232 233 237 225 231 236 225 233 226
minimal annual level cm 190 200 199 210 189 208 206 202 205 204
annual average depth index (1960 = 100) 100 99 98 100 96 99 101 98 99 98
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
annual average level cm 220 216 215 213 216 212 215 216 217 216
maximal annual level cm 240 224 220 220 230 221 231 225 227 228
minimal annual level cm 212 201 203 200 204 204 199 204 204 191
annual average depth index (1960 = 100) 101 99 98 97 99 97 99 99 100 99
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
annual average level cm 217 217 216 216 218 216 218 218 217 211
maximal annual level cm 234 240 231 226 231 227 230 228 223 223
minimal annual level cm 204 203 205 203 209 209 210 205 211 194
annual average depth index (1960 = 100) 99 99 99 99 100 99 100 100 100 96
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
annual average level cm 211 212 216 217 221 219 220 216 217 219
maximal annual level cm 229 226 243 237 226 230 238 234 229 226
minimal annual level cm 192 200 195 196 209 212 207 192 200 211
annual average depth index (1960 = 100) 97 97 99 99 101 100 101 99 99 100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
annual average level cm 219 219 217 217 222 220 223 221 222 227
maximal annual level cm 241 231 235 228 234 226 233 228 233 244
minimal annual level cm 204 207 200 202 211 208 210 212 198 219
annual average depth index (1960 = 100) 100 100 100 99 102 101 102 101 102 104
2010 2011
annual average level cm 232 223
maximal annual level cm 250 229
minimal annual level cm 217 215
annual average depth index (1960 = 100) 106 102
Figure MR02-2: Najvišja letna višina morja
Sources:

Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Show data
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
maximal sea level cm 314 313 323 352 327 330 394 325 310 320
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
maximal sea level cm 314 308 331 325 320 318 356 361 330 361
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
maximal sea level cm 316 326 326 345 309 305 320 311 333 327
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
maximal sea level cm 340 310 334 329 330 320 319 321 311 325
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
maximal sea level cm 305 342 322 316 326 372 338 342 321
Figure MR02-3: Pojavljanje ekstremnih višin morja
Sources:

Slovenian Environment Agency, 2012

Show data
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 3 7 11 5 10 9 6 8 7 6
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 4 2 2 3 3 4 1 5 15 5
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 11 7 8 10 3 4 6 1 2 7
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 3 16 9 5 7 16 16 7 10 12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 8 10 3 16 3 6 4 14 25 31
2011
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 2


Methodology