KAZALCI OKOLJA

Charts

Figure ZD13-1: Incidenca malignega melanoma pri odraslih, moški in ženske, 0-55 let, v obdobju 1998-2007 v Sloveniji
Sources:

Zadnik, Primic Žakelj, 2010.

Show data
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Male number of cases per 100.000 inhab. 7.7 5.4 7.4 7 5.9 9.2 9.9 5.9 9.3 10.7
Female number of cases per 100.000 inhab. 8.3 8.1 6.2 8.9 9.8 10.4 12.1 10.1 13 17
Figure ZD13-2: Pojavnost melanoma pri odraslih, mlajših od 55 let, standardizirana na evropski standard (starostno standardizirana incidenčna stopnja, SSIS), v izbranih evropskih državah v letu 2008
Sources:

WHO, 2009a.

Show data
Greece Bulgaria Romania Latvia Portugal Poland Slovakia Hungary Spain Estonia
Male number of cases per 100.000 inhab. 1.6 2.4 2.2 1.5 2.1 2.2 3 3.1 3.4 2.3
Female number of cases per 100.000 inhab. 2 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.6 3.7 4.1
Italy Finland Czech Republic Germany Slovenia Ireland United Kingdom Lithuania Sweden France
Male number of cases per 100.000 inhab. 4.9 4.1 4.1 4.7 5.5 3.3 4.1 1.6 5.9 4.8
Female number of cases per 100.000 inhab. 4.6 5 5.8 5.9 5.9 6.1 6.8 7.1 8.6 8.9
Netherlands Denmark Austria Norway Switzerland Iceland
Male number of cases per 100.000 inhab. 6.4 6.9 6.1 9.1 6.3 5.5
Female number of cases per 100.000 inhab. 9.2 9.8 10 10.5 10.9 16.4

Methodology


Related indicators