KAZALCI OKOLJA

Charts

Figure ZD12-1: Število novih primerov (incidenca) levkemije pri otrocih starih 0-14 v Sloveniji v letih 1998-2007
Sources:

Zadnik V, Primic Žakelj M, Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana, 2011.

Show data
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
incidence number of new cases 13 13 14 14 12 9 12 9 12 15
Figure ZD12-2: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (SSS) levkemije pri otrocih starih 0-14 let v izbranih evropskih državah v letu 2000
Sources:

WHO, 2007.

Show data
Romania Portugal Poland Czech Republic Slovenia Hungary Slovakia Lithuania Bulgaria Estonia
ASIR ASIR per milion inhabitants 31.3 32.2 32.3 36.8 37.1 37.9 37.9 38.2 39.6 40
country incidence - EU avarage ASIR per milion inhabitants 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Netherlands United Kingdom Spain Ireland France Sweden Germany Malta Denmark Switzerland
ASIR ASIR per milion inhabitants 40.7 41 41.1 41.2 41.3 41.7 44.8 45 47.3 48.3
country incidence - EU avarage ASIR per milion inhabitants 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Finland Italy
ASIR ASIR per milion inhabitants 50.8 53.9
country incidence - EU avarage ASIR per milion inhabitants 42.4 42.4