KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure OP04-1: Zaskrbljenost javnosti zaradi okoljskih problemov
Sources: 

Eurobarometer: Attitudes of European citizens
towards the environment, 2004 in 2007

Show data
2004 SLO 2004 EU-25 2007 SLO 2007 EU-27
water pollution accordance 71 47 61 42
climate change accordance 38 45 61 57
air pollution accordance 54 45 50 40
natural
disasters
accordance 42 31 44 32
man made
disasters
accordance 43 46 36 39
impact of chemic.
on health
accordance 43 35 32 32
agricultural
pollution
accordance 43 26 31 23
growing waste accordance 38 30 28 24
GMO
in farming
accordance 31 24 26 20
loss in
biodiversity
accordance 19 23 20 23
depletion of
natural resources
accordance 21 26 19 26
urban problems accordance 9 17 12 15
consumption
habits
accordance 14 13 11 11
transport accordance 10 14 9 12
noise pollution accordance 5 10 6 8
Figure OP04-2: Najpomembnejše zadeve, s katerimi se sooča Slovenija, s poudarkom na okolju
Sources: 

Eurobarometer 62, 64, 66, 68, 70, 72

Show data
2004 SLO 2004 EU-25 2005 SLO 2005 EU-25 2006 SLO 2006 EU-25 2007 SLO 2007 EU-27 2008 SLO 2008 EU-27
environment accordance (%) 2 3 3 4 4 4 4 7 6 4
unemployment accordance (%) 48 46 46 44 41 40 21 27 26
economic situation accordance (%) 30 27 29 26 29 23 13 37
rising prices/inflation accordance (%) 27 63 26 57 37
crime accordance (%) 24 24 23 24
taxation accordance (%) 33 35
pensions accordance (%) 21
healthcare system accordance (%) 21
2009 SLO 2009 EU-27
environment accordance (%) 2 4
unemployment accordance (%) 56 51
economic situation accordance (%) 52 40
rising prices/inflation accordance (%) 19
crime accordance (%) 19
taxation accordance (%)
pensions accordance (%)
healthcare system accordance (%)
Figure OP04-3: Prednostne naloge državljanov pri varovanju okolja, kot jih vidimo Slovenci v primerjavi s povprečjem EU
Sources: 

Eurobarometer: Attitudes of European citizens
towards the environment, 2004 in 2007

Show data
2004 SLO 2004 EU-25 2007 SLO 2007 EU-27
Waste sorting accordance (%) 87 72 69 55
Reduction in energy consumption accordance (%) 43 39 52 47
Use of public transport accordance (%) 22 30 48 38
Waste reduction accordance (%) 28 32 26 30
Buying eco-friendly products accordance (%) 49 31 25 23
Consider environmental aspects in the higher expenditures accordance (%) 29 24 15 15
Paying higher taxes for
environmental protection
accordance (%) 4 5 2 3
Figure OP04-4: Število dogodkov in udeležencev v Okoljskem centru ter število obiskovalcev Info točke
Sources: 

Okoljski center, 2010

Show data
February 2008 March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008
Events in Environment centre number 5 3 19 11 13 2 5 12 12 15
Event participants number 37 164 201 122 162
Info Point visitors number 4 9 10 9 2 2 1 2 1 3
December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009
Events in Environment centre number 9 9 9 11 9 10 13 0 0 14
Event participants number 84 99 61 213 66 67 160 302
Info Point visitors number 7 2 8 3 12 9 1 6 3
October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010
Events in Environment centre number 11 16 14 16 17 11
Event participants number 122 201 194 225 206 87
Info Point visitors number 6 2 4 2 6 5