KAZALCI OKOLJA

Key message
Neutral

In Slovenia, in 2021, drinking water monitoring (quality monitoring) was carried out for 94,6% of the population, at the point of use (user's tap) on drinking water supply systems, or in 873 supply zones that supplied 50 or more inhabitants and included 23 smaller supply areas, which also supplied public facilities, facilities for the production and distribution of foodstuffs. In the drinking water monitoring did not include 5,4% of the population of Slovenia, which supplies fewer than 50 persons e.g. individual supply providing, rainwater. Access to drinking water slightly improved in the period 2004-2021.


Charts

Figure ZD05-1: Proportion of the Slovenian population, included in the monitoring of drinking water quality, by size of the supply zone and inhabitants without monitoring, 2004–2021
Sources:

Institute of Public health, 2005–2008; The Health Insurance Institute Maribor, 2009–2013; National Laboratory of Health, Environment and Food, 2014–2022; Statistical Office of RS, 2021

Note:

The number of inhabitants involved in drinking water monitoring is estimated in some places and may also change during the year.

Show data
No control[%] > 100.001[%] 50.001-100.001[%] 20.001-50.001[%] 10.001-20.001[%] 5.001-10.001[%] 1.001-5.001[%] 501-1.001[%] 50-501[%]
2004 7.86 6.86 14.62 21.61 15.23 11.90 12.89 3.03 5.99
2005 8.33 6.85 14.59 20.17 16.72 11.67 12.47 3.17 6.03
2006 8.09 6.82 14.54 21.49 16.13 11.45 12.56 3.18 5.75
2007 8.64 6.78 11.93 23.84 16.54 10.92 12.36 3.25 5.73
2008 10.14 5.17 14.86 18.46 18.25 11.69 12.29 3.62 5.53
2009 11.28 5.12 17.32 15.87 18.69 11.12 11.59 3.62 5.39
2010 11.02 5.10 17.26 15.82 19.36 10.67 11.78 3.87 5.11
2011 10.62 5.10 19.81 12.01 14.96 17.48 11.30 3.70 5.03
2012 7.33 5.77 17.39 15.62 22.12 10.73 12.34 3.82 4.87
2013 7.20 5.77 17.37 15.73 22.09 10.84 12.56 3.61 4.83
2014 9.30 5.97 13.76 21.10 18.56 10.61 12.47 3.51 4.72
2015 6.48 5.84 13.75 22.31 19.62 11.00 12.57 3.60 4.82
2016 5.55 6.02 13.79 23.87 20.00 10.30 12.20 3.51 4.76
2017 5.78 6.01 13.75 24.04 20.00 9.96 12.19 3.26 4.81
2018 5.83 6.03 13.09 23.47 21.61 10.27 11.81 3.17 4.71
2019 6.83 5.98 12.98 22.29 22.40 9.85 11.93 3.11 4.62
2020 5.80 7.40 13.20 19.70 23.80 10 12.40 3.10 4.60
2021 5.36 7.50 13.40 20.30 23.50 9.50 12.60 3.10 4.70
Figure ZD05-2: Number of supply zones, by size classes according to the number of inhabitants they supply, 2004-2021
Sources:

Institute of Public health, 2005–2008; The Health Insurance Institute Maribor, 2009–2013; National Laboratory of Health, Environment and Food, 2014–2022

Note:

*The size of the supply area of ​​50-500 inhabitants also included 23 smaller supply areas (0-49 inhabitants), which supplied public facilities, facilities for the production and distribution of foodstuffs.

Show data
> 100.001 50.001-100.001 20.001-50.001 10.001-20.001 5.001-10.001 1.001-5.001 501-1.001 50-501*
2004 977 1 4 15 22 32 112 85 706
2005 995 1 4 14 24 32 109 90 721
2006 968 1 4 15 23 32 111 90 692
2007 974 1 3 16 24 31 111 91 697
2008 984 1 4 13 26 33 110 102 695
2009 973 1 5 12 27 33 105 102 688
2010 968 1 5 12 28 32 108 113 669
2011 931 1 5 11 28 33 111 108 634
2012 903 1 5 11 31 32 115 111 597
2013 886 1 5 11 31 32 118 105 583
2014 844 1 4 16 27 31 119 102 544
2015 877 1 4 17 29 32 120 105 569
2016 870 1 4 18 30 30 114 101 572
2017 866 1 4 18 30 29 114 94 576
2018 858 1 4 17 32 30 111 92 571
2019 858 1 4 16 33 29 111 91 573
2020 867 1 4 14 35 29 112 92 580
2021 873 1 4 15 35 28 115 91 584
Figure ZD05-3: Number of supply zones, by size classes according to the number of inhabitants they supply, 2021
Sources:

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Note:

The number of inhabitants involved in drinking water monitoring is estimated in some supply zones.

Show data
No control [%] Large (> 10.000) [%] Medium (1.001-10.000) [%] Small (50-1.000) [%]
Gorenjska 6.40 56.80 27.50 9.20
Goriška 8.30 46.60 28.10 17
SE Slovenia 4 55 33.60 7.50
Koroška 25 0 60.30 14.70
Obalno-kraška 7 91.50 0 1.50
Osrednjeslovenska 0 84 11 5
Podravska 7.70 69.10 20.40 2.80
Pomurska 6.20 66.90 21.40 5.60
Posavska 8.90 41.90 29.60 19.70
Prim.-notranjska 0.50 56.50 35.50 7.50
Savinjska 8.30 60.60 22.50 8.60
Zasavska 1.10 20 51.40 27.50
Slovenia 5.40 64.70 22.20 7.80
Figure ZD05-4: Proportion of supply zones by type of source water, 2021
Sources:

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Note:

 

Explanation of the legend: - "Groundwater": underground water sources without the influence of surface water; - "Surface water": surface water sources and underground water sources that are influenced by surface and surface water, e.g. karst water resources; - "Mixed": groundwater springs with surface inflow; - "Unspecified": no data.

Show data
  ŠTEVILO OSKRBOVALNIH OBMOČIJ %
  NUMBER OF SUPPLY ZONES %
Mixed 19 2,2
Undefined 15 1,7
Groundwater 439 50,3
Surface water 400 45,8
TOTAL 873 100

 

Figure ZD05-5: Number and proportion of population supplied by type of raw water, 2021
Sources:

National Laboratory of Health, Environment and Food, 2022; Statistical office, 2021

Note:

Explanation of the legend: - "Groundwater": underground water sources without the influence of surface water; - "Surface": surface water sources and underground water sources that are influenced by surface and surface water, e.g. karst water resources; - "Mixed": groundwater springs with surface inflow; - "Unspecified": no data.

Show data
  ŠTEVILO PREBIVALCEV %
  NUMBER OF PEOPLE %
Mixed 11.456 0,6
Undefined 3482 0,2
Groundwater 1.274.204 63,9
Surface water 704.868 35,3
TOTAL 1.994.010 100

 


Methodology

Date of data source summarization
Other sources and literature

 1. CEHAPE (2004). Children’s Environment and Health Action Plan for Europe. Declaration. Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, 23–25 June 2004. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004.
 2. Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption; Official Journal of the European Union L260/6.
 3. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, 1998, L330:32–54.
 4. Directive (EU) 2020/2184 of the Eeuropean Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, 2020, L 435/15.
 5. IVZ (2005). Hočevar Grom A et al. Monitoring pitne vode 2004: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ljubljana, maj 2005.
 6. IVZ (2006). Hočevar Grom A. et al. Monitoring pitne vode 2005: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, maj 2006.
 7. IVZ (2007). Petrovič A. et al Monitoring pitne vode 2006: Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ljubljana, maj 2007.
 8. IVZ (2008). K. Bitenc, I. Gale, A. Petrovič. Monitoring pitne vode 2007. Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, julij 2008.
 9. NIJZ (2014). <Pogosta vprašanja o pitni vodi. 4. Voda in onesnaženja. Dostopno 12. 10. 2020 na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/pogosta_vprasanja_o_pitni_vodi.pdf.
 10. NLZOH (2014). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2014. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2013, NLZOH.
 11. NLZOH (2015). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2015. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2014, NLZOH.
 12. NLZOH (2016). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 20016. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2015, NLZOH.
 13. NLZOH (2017). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2017. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2016, NLZOH.
 14. NLZOH (2018). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2018. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2017, NLZOH.
 15. NLZOH (2019). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2019. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2018, NLZOH.
 16. NLZOH (2020). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2020. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2019, NLZOH.
 17. NLZOH (2022). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2022. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2021, NLZOH.
 18. Operativni program oskrbe s pitno vodo (Vlada RS; EVA: 2005-2511-0029), z dne 24. 8. 2006.
 19. Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
 20. Program monitoringa pitne vode. Inštitut za varovanje zdravja RS do leta 2007, v letih 2008–2013 ZZV Maribor, v letih 2014–2019 NLZOH.
 21. Strategija Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020. Sprejela Vlada Republike Slovenije, s sklepom št. 02401-13/2010/5, z dne 1. 12. 2011.
 22. SURS - Statistični urad RS (2021). Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno.
 23. ZZV MB (2009). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2009. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2008, ZZV Maribor.
 24. ZZV MB (2010). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2010. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2009, ZZV Maribor.
 25. ZZV MB (2011). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2011. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2010, ZZV Maribor.
 26. ZZV MB (2012). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2012. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2011, ZZV Maribor.
 27. ZZV MB (2013). Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2013. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2012, ZZV Maribor.