KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure VD14-1: Vodna dovoljenja izdana od leta 2002 dalje - letna količina dovoljene porabljene vode
Sources: 

Vodna knjiga, Agencija RS za okolje, 2009

Show data
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
drinking water - public supply mio m3 per year np 0.03 0.03 7.45 68.6 87.88 161.24
drinking water - private mio m3 per year 0.6 49.88 49.89 52.5 54.27 57.17 61.91
technological use mio m3 per year 86.21 94.11 166.13 242.08 251.73 262.38 356.68
swimming pools mio m3 per year 0.05 0.06 0.9 0.93 0.94 0.94 1
heat production mio m3 per year 0.01 0.02 0.02 1.07 1.75 2.36 3.52
irrigation mio m3 per year 0.18 0.3 0.43 0.48 0.63 0.69 0.82
other use mio m3 per year np np 0.03 0.04 0.12 0.36 0.44
artificial snow mio m3 per year 0.08 0.52 0.52 0.54 1.11 1.14 1.23
Figure VD14-2: Vodna dovoljenja izdana od leta 2002 do 2008 - razmerja med predvidenimi maksimalnimi oz. instaliranimi odvzemi vode (l/s) iz površinskih in podzemnih voda
Sources: 

Vodna knjiga, Agencija RS za okolje, 2009

Show data
surface undergorund
drinking water - public supply l/s 1366 11616
drinking water - private l/s 0 1125
technological use l/s 70899 79626
swimming pools l/s 125 68
natural bathing sites l/s 0 0
heat production l/s 20 354
irrigation l/s 4861 583
mills, sawmills l/s 13 0
other use l/s 832 86
aquaculture l/s 2485 1651
artificial snow l/s 271 29
commercial fish ponds l/s 0 0