KAZALCI OKOLJA

You are here

Key message
Neutral

Nitrates pollution burden mainly alluvial aquifers. Despite measures applied to the water bodies, no trend of lowering nitrate concentrations is observed.Charts

Figure VD05-1: Annual average concentrations of nitrates at groundwater sampling points in 2008
Sources: 

Standardised Database for Water Quality Monitoring, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2009

Figure VD05-2: Trend in nitrate concentrations at monitored water bodies of groundwater
Sources: 

Standardised Database for Water Quality Monitoring, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2007

Show data
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1001 Savska kotlina in Ljubljansko barje mg NO3/l 23.39 22.8 21.62 21.94 20.68 20.71 20.89 22.85 22.71 18.68
1002 Savinjska kotlina mg NO3/l 49.96 43.68 47.16 55.49 43.88 50.45 65.03 57.83 45.37 47.29
1003 Krška kotlina mg NO3/l 21.84 23.8 20.39 25.68 32.96 22.34 29.44 24.76 26.94 21.1
3012 Dravska kotlina mg NO3/l 45.06 48.34 45.36 46.46 39.71 40.31 49.37 51.45 53.3 39.15
4016 Murska kotlina mg NO3/l 47.63 39.75 47.34 34.46 39.87 37.81 41.81 44.75 36.46
quality standard mg NO3/l 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2008
1001 Savska kotlina in Ljubljansko barje mg NO3/l 19.7
1002 Savinjska kotlina mg NO3/l 48.65
1003 Krška kotlina mg NO3/l 24.77
3012 Dravska kotlina mg NO3/l 40.33
4016 Murska kotlina mg NO3/l 32.3
quality standard mg NO3/l 50
Figure VD05-3: Vsebnosti nitratov ob posameznih merjenjih na izbranih obremenjenih merilnih mestih podzemnih voda
Sources: 

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009

Show data
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lipovci mg NO3/l 127.3 120.3 128.6 105.9 95.2 94.5 100 110.3 92.8
Lancova vas mg NO3/l 76.2 73 81.1 85.3 82 79.7 87.1 93 94.5 86.5
Šempeter mg NO3/l 97 84.2 77.6 106.1 99.7 95.2 125.5 95.5 74 75.3
Godešič mg NO3/l 58.5 64.4 67.2 76.9 62 59.8 59.1 67.8 66.3 60.7
quality standard mg NO3/l 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2008
Lipovci mg NO3/l 86.5
Lancova vas mg NO3/l 91
Šempeter mg NO3/l 88.5
Godešič mg NO3/l 68.3
quality standard mg NO3/l 50

Related indicators