KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure VD11-1: Chemical quality of groundwater bodies, 2006-2008, and forecast of trends at individual measuring locations
Sources: 

Water Quality Monitoring Database, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2009

Figure VD11-2: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode (VTPodV)
Sources: 

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Show data
2006 2007 2008 overall 2006-2008
good number of water bodies 10 17 17 17
bad number of water bodies 3 4 4 4
without assessment number of water bodies 8 0 0 0
Figure VD11-3: Ocena stanja vodnih teles1
Show data
Type of porosity 2006 2007 2008 overall 2006-2008 Reliability
1001Savska kotlina in Ljubljansko barje medzrnska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO srednja
1002 Savinjska kotlina medzrnska SLABO SLABO SLABO SLABO visoka
1003 Krška kotlina medzrnska DOBRO DOBRO SLABO DOBRO srednja
1004 Julijske Alpe v porečju Save razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
1005 Karavanke razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
1006 Kamniško-Savinjske Alpe razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
1007 Cerkljansko, Škofjeloško in Polhogr.hribovje razpoklinska neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO visoka
1008 Posavsko hribovje do osrednje Sotle kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO srednja
1009 Spodnji del Savinje do Sotle kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO srednja
1010 Kraška Ljubljanica razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
1011 Dolenjski kras razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO srednja
3012 Dravska kotlina medzrnska SLABO SLABO SLABO SLABO visoka
3013 Vzhodne Alpe kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO srednja
3014 Haloze in Dravinjske gorice kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO srednja
3015 Zahodne Slovenske gorice kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO nizka
4016 Murska kotlina medzrnska SLABO SLABO SLABO SLABO visoka
4017 Vzhodne Slovenske gorice kombinirana neocenjeno SLABO DOBRO SLABO nizka
4018 Goričko kombinirana neocenjeno DOBRO DOBRO DOBRO srednja
5019 Obala in Kras z Brkini razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
6020 Julijske Alpe v porečju Soče razpoklinska DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka
6021 Goriška brda in Trnovsko-Banjška planota kombinirana DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO visoka

Related indicators