KAZALCI OKOLJA

Key message
Bad

Since 2008, the farmland birds index has declined to 78.1, and the index of meadow bird species in the agricultural landscape to 62.8.


Charts

Figure NB14-1: Farmland bird index
Sources:

Kmecl, P. & Figelj, J., 2015: Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2015. Ljubljana, DOPPS.

Show data
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Farmland indicator species index(100=2008) 100 95.2 80.7 82.9 84.4 78.9 78.1
Generalist species index(100=2008) 100 101 91.2 99.2 100 90.7 90.1

Methodology

Date of data source summarization